Gusinje

Ne dozvolimo pokrštavanje Sahat kule!

Podgorica je nekoliko vjekova imala dvije markantne građevine islamskog graditeljstva i kulture - Vezirov most i Sahat kulu. Vezirov most je podignut dva vijeka...

Čuvari sandžačke tradicije

Da su Plavo-Gusinjani poštovaoci svoje kulture i tradicije uvjeravamo se svugdje i na svako mjesto.Posebni svadbarski običaji su zastupljeni u ovom kraju.Tako j...