Njemačka

Dani sporta u Durvajleru

Islamski Kulturni centar Bošnjak iz Falzgrafen Vajlera i ove godine organizira tradicionalni fudbalski turnir uz druženje naših Bošnjaka, 8. jula od deset sati ...

U Minhenu zajedno protiv Islamofobije

U glavnom Bavarskom gradu okupilo se više stotina ljudi kako bi sjećanjem na žrtve terorističkog čina u Novom Zelandu digli svoj glas protiv sve vece islamofobi...