Novi Pazar

Selo Kruševo zaboravljeno od svih

Selo Kruševo iznjedrilo je mnoga poznata imena, od imama i alima, preko umjetnika i poznatih biznismena. Nekada se, kažu mještani, kada bi spajali momka i djevo...