Berane

Ko je bio Pavle Đurišić?

U crnogorskoj javnosti se vodi polemika zbog najave podizanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Zvanični istorijski dokumenti govore da je u pitanj...

Bez socijale 640 porodica, bez dodatka 849 djece

Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od po­čet­ka go­di­ne uki­nu­lo je ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje (MO) za 640 so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­d...

Otvoren rekonstruisani hotel Berane

Predsjednik Vlade Duško Marković presjekao je u Beranama crvenu vrpcu na rekonstruisanom hotelu Berane, čime je ozvaničeno otvaranje ovog visokorangiranog ugost...