Privreda

Metaljka konačno dobila dozvolu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu Upravi za saobraćaj, čime su se stekli uslovi da počne dugo najavljivana rekonstrukcija di...

Dobar pazar u Pazaru

Trgovina je stalna razvijena djelatnost još od osnivanja grada. Jesu prolazili dubrovački i carigradski trgovci, ali se i trgovalo u samom gradu.U novije vrijem...