Petnjica

Obilježena godišnjica Opštine Petnjica

„Pored statusa i poslovnika o radu, niza važnih odluka, usvojen je i Detaljni urbanistički plan kako bi od učmale sredine izgradili modernu čaršiju“, kazao je Agović.

Danas lokalni izbori u većini gradova južnog Sandžaka (Crnoj Gori)

Izbori 25. maja se održavaju u južnom Sandžaku u Bijelom Polju, Gusinju, Plavu, Pljevljima, Rožajama, kao i u Baru i Tuzi gdje živi značajan broj Bošnjaka. Prenosimo podatke po opštinama o tome koliko je upisanih u birački spisak, koliko ima biračkih mjesta, kao i zbirne izborne liste.

Petnjica: Opština samo na papiru

Petnjica - Vidljive su jedino table na kojima piše „Opština Petnjica”. Sve ostalo, sem moderne zgrade Doma kulture, ne odaje sliku urbane sredine, kaže Faik Adr...

Veće subvencije za čistije štale

Plav, Petnjica - Služba za selekciju stoke organizovaće sjutra radionicu za poljoprivredne proizvođače iz Velike i Gornje Rženice, opštine Plav na teme „Objekti...

Za Petnjicu 130.000 eura

Petnjica - Vla­da Cr­ne Go­re opre­di­je­li­la je ju­če 130.000 eura za fi­nan­sij­sku po­moć op­šti­ni Pet­nji­ca.  Pred­lo­gom od­lu­ke bi­lo je pred­vi­đe...