Autonomija Sandžaka

Sto godina autonomije Sandžaka

Redžepagići su dali trojicu paša: Ibrahim-pašu, Mehmed-pašu i Ali-pašu. Ali-paša Redžepagić je rođen 1816. godine u Gusinju. Vaspitan je u ratničkom duhu kako b...