Sandžačka dijaspora nam daje snagu da istrajemo na putu pravde

1
5
Samir Tandir, predsjednik IO BNV

Sa predsjednikom Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji razgovarao sam o aktuelnoj situaciju u Sandžaku, radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, negovim aktivnostima i projektima. Za čitatelje najčitanije web magazina Bošnjaci.net prenosim dio razgovora.

Bošnjaci, uz Rome, su jedini narod u Srbiji koji nema nastavu na svom maternjem jeziku
Bošnjaci.Net: Uvaženi gospodine Tandir, možete li nam na početku razovora reći koje su trenutne aktivnosti koje sprovodi Bošnjačko nacionalno vijeće?
TANDIR:
Uprkos blokadi koje imamo od strane Vlade Republike Srbije, Bošnjačko nacionalno vijeće je pokrenulo niz projekata. Jedan od kapitalnih projekata vodi resor za ljudska prava, a tiče se prikupljanja podataka o maltretiranju Bošnjaka u montiranim procesima devedesetih godina. Naravno da je nama kristalno jasno da je dosta tih djela, koji su tada počinjeni od strane policijskih zvaničnika, posebno navodim primer izvjesnog Čorbića, koji se istakao u maltretiranju Bošnjaka na Pešteri, kao i Milete Novakovića, načelnika policijske uprave u Prijepolju. Oni su nažalost danas jako visoki funkcioneri u MUP-u. Jasno da je ne možemo sve njih procesuirati krivično, jer su ta djela zastarjela, ali možemo to zapisati i napraviti jednu zbriku koja će ostati kao trajno sjećanje na događaje koju su se tada događali. Također, Odobor za ljudska prava u saradnji sa nekim našim institucijama, prije svega novoformiranim Institutom za istraživanje genocida prikupljaće svu dokumentaciju vezanu za zločine koje su činjeni nad Bošnjacima, prije svega na Hadžetu, u Drugom svjetskom ratu i taj projekat je u poodmakloj fazi.
Što se tiče Odbora za jezik i književnost, naglašavam da su Bošnjaci, uz Rome, jedini narod u Srbiji koji nema nastavu na svom maternjem jeziku. Odbor trenutno radi na kreiranju kvalitetnih planova i programa, kvalitetnih udžbenika, mi se nadamo da ćemo vrlo brzo, uspjeti da se izborima da djeca Bošnjaka uče na svom maternjem – bosanskom jeziku.

Prikraja se izborna volja Bošnjaka
Bošnjaci.Net: Činjenica je da režim u Beogradu opstruiše rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Koje su to konkretne opstrukcije usmjerene na opstrukciju rada Vijeća?
TANDIR:
Suštinska opsturkcija je pokušaj nepriznavanja izborne volje Bošnjaka, iskazane na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Tu je režim sprovodio niz malverzacija, koje su svima nama dobro poznate, od upisa u biračke spikove, preko toga da su pripadnici srpskog i romskog naroda u Beogradu, Kosovskoj Mitrovici, Šapcu upisivani u biračke spikove, da bi poslije toga služili kao glasačka mašinerija Rasimu Ljajiću. Ovu zloupotrebu je dokazao i povjerenik za inforamcije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Također i mnoga druga regularna nezavisna tijela su

MONTIRANI PROCES: Jedan od kapitalnih projekata vodi resor za ljudska prava, a tiče se prikupljanja podataka o maltretiranju Bošnjaka u montiranim procesima devedesetih godina. Naravno da je nama kristalno jasno da je dosta tih djela, koji su tada počinjeni od strane policijskih zvaničnika, posebno navodim primer izvjesnog Čorbića, koji se istakao u maltretiranju Bošnjaka na Pešteri, kao i Milete Novakovića, načelnika policijske uprave u Prijepolju. Oni su nažalost danas jako visoki funkcioneri u MUP-u.

BOSANSKI JEZIK: Što se tiče Odbora za jezik i književnost, naglašavam da su Bošnjaci, uz Rome, jedini narod u Srbiji koji nema nastavu na svom maternjem jeziku. Odbor trenutno radi na kreiranju kvalitetnih planova i programa, kvalitetnih udžbenika, mi se nadamo da ćemo vrlo brzo, uspjeti da se izborima da djeca Bošnjaka uče na svom maternjem – bosanskom jeziku.

BNV: Bošnjačka kultura zajednica je jedina lista na izborima za BNV koja nije imala članove u izbornim komisijima. Naravno to je sve činjeno sa predumišljajem da se prikraja izborna volja Bošnjaka i da režim u Beogradu podrži svoje satelite u Sandžaku. Ponovo naglašavam da je Bošnjačko nacionalno vijeće bila produžena ruka režimu u Beogradu za disciplinovanje Bošnjaka.

DISKIRIMINACIJA: Diskriminacija se osjeća u svim segmentima života. Ja bih tu diskriminaciju podijelio na dva segmenta. Prvim segmentom tu diskriminaciju osjećaju svi stanovnici Sandžaka; i Srbi, i Romi, i Bošnjaci, svi građani i građanke. To je ekonomska, infrastrukturna diskriminacija.

NAPAD NA INSTITUCIJE:Napadnete su sve institucije Bošnjaka, prije svega naša krovna institucija – Islamska zajednica. Poznato je da su pokušali da izvrše puč u IZ, to smo uspjeli spriječiti. Ignoriše se izbirna volja Bošnjaka; naši vjeroučitelji su izbačeni iz svojih osnovnih i srednjih škola i projekat islamske vjeronauke; koji je ocijenjen kao najuspešniji projekat je osporen; akreditacija Internacionalnog univerziteta se odugovlači… Ovim aktivnostima se jasno želi pokazati da u Srbiji postoje dupli standari, dvojni aršini.

DUPLI STANDARDI: Naša retorika nema ništa drugo za cilj, nego da Srbiju učini suštinski demoratskom zemljom, koja sada nije. Dupli standardi i diskriminacija nisu svojstvo Evropske unije, ja se nadam da će Beograd izvući poruku. Tako da nema nikakvog govora o tome da su međunacionalni odnosi u Sandžaku narušeni!

DIJASPORA: Podrška dijaspore je više nego očigledna. Svim projektima koje je započeo muftija Zukorlić, nama je dijaspora dala veliku podršku. Naša dijaspora je organizirana, ona se brine za situaciju u Sandžaku i tu je podrška neosporna i ona nama daje samo dodatnu sangu da istrajemo na putu pravde!

pokazala na postojanje određenih krivičnih dijela, ali i zloupotreba od strane resornih ministarstava. Bošnjačka kultura zajednica je jedina lista na izborima za BNV koja nije imala članove u izbornim komisijima. Naravno to je sve činjeno sa predumišljajem da se prikraja izborna volja Bošnjaka i da režim u Beogradu podrži svoje satelite u Sandžaku. Ponovo naglašavam da je Bošnjačko nacionalno vijeće bila produžena ruka režimu u Beogradu za disciplinovanje Bošnjaka. Naravno, poslije ovih izbora, BNV to više nikada neće ni biti.

Bošnjaci.Net: Međunarodne organizacije u Beogradu više puta su posredovale između Beograda i Novog Pazara oko normalizacije i rješavanja pitanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Da li njivoa posredovanje doprinijelo normalizaciji odnosa?
TANDIR:
Mi smatramo da njihovo prisustvo pomaže demorkatizaciji društva, posebno ovdje u jugositočnoj Evropi. Ali, situacija oko Bošnjačkog nacionalnog vijeća je bila kristalno jasna, uprskos brojnim opsturkcijama, Bošnjačka kulturna zajednica je formirala većinu, ono je konstituisano po ustavu, zaoknu, pravilniku i tu je situacija bila jasna. Mi samo insisitramo na poštovanju ustava i zakona ove zemlje.

Diskriminacija se osjeća u svim segmentima života
Bošnjaci.Net: Kao predsjednik IO BNV, kako gledate na položaj Bošnjaka u Srbiji, da li su Bošnjaci diskriminisani, da li su građani drugog reda?
TANDIR:
Diskriminacija se osjeća u svim segmentima života. Ja bih tu diskriminaciju podijelio na dva segmenta. Prvim segmentom tu diskriminaciju osjećaju svi stanovnici Sandžaka; i Srbi, i Romi, i Bošnjaci, svi građani i građanke. To je ekonomska, infrastrukturna diskriminacija. Poznato je da je nemoguće dovesti neke investicje, pokrenutu neki kraj, ako nemamo dobru infrastrukturu, ona je preduslov razvoja bilo kojeg mjesta. Onog trenutka kada je Sandžak infrasturkutrno unakažen, apsolutno je bilo jasno da je nemoguće napraviti bilo kakav ekonomski boljitak. Još jedna činjenica ide u prilog tome najsiromašnije opštine u Srbiji, jesu opštine iz Sandžaka.
Drugi nivo pogađa isključivo Bošnjake. Napadnete su sve institucije Bošnjaka, prije svega naša krovna institucija Islamska zajednica. Poznato je da su pokušali da izvrše puč u IZ, to smo uspjeli spriječiti. Ignoriše se izbirna volja Bošnjaka; naši vjeroučitelji su izbačeni iz svojih osnovnih i srednjih škola i projekat islamske vjeronauke; koji je ocijenejn kao najuspešniji projekat je osporen; akreditacija Internacionalnog univerziteta se odugovlači… Ovim aktivnostima se jasno želi pokazati da u Srbiji postoje dupli standari, dvojni aršini.

Bošnjaci.Net: Nosilac liste Bošnjače klturne zajednice muftija Muamer Zukorlić je u toku izborne kampanje koristio retoriku, koji su srbijanski mediji opisali kao radikalnu, huškačku, da doprinosi pogoršanju međunacionalnih odnosa. Pitam Vas da li su narušeni međunacionalni odnosi u Sandžaku?
TANDIR:
Retorika koju koristi muftija Zukorlić nije ništa drugo nego pravilna definicija stanja na terenu. Mi bi voljeli da je situacija mnogo bolja, i ne bi koristili takve konstatacije, ali situacija je takva. Bošnjaci su diskriminisani, neravnopravni, ne mogu da dobiju posao, sve ono gdje ste na budžetskoj kasi, tu Bošnjaci ne mogu da dobiju zaposlenje. To je ono što muftija bez ikakvog kompromisa ukazauje. Naša retorika nema ništa drugo za cilj, nego da Srbiju učini suštinski demoratskom zemljom, koja sada nije. Dupli standardi i diskriminacija nisu svojstvo Evropske unije, ja se nadam da će Beograd izvući poruku. Tako da nema nikakvog govora o tome da su međunacionalni odnosi u Sandžaku narušeni!

Dva ministra razrješena dužnosti
Bošnjaci.Net: Da li u posljednjih nekoliko mjeseci zvanični Beograd mijenja politiku oko Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Rekonstrukciju vlade nisu preživjeli ministar Čiplić i Šijaković, nedavno je novi ministar za ljudska prava i lokalnu samoupravu posjetio Novi Pazar, susreo se i sa muftijom Zukorlićem. Kako tumačite taj stav Bograda?
TANDIR:
Kao što sam rekao zvanični Beograd je učinio niz pozitivnih pomaka. Prije svega rekonstrukacija vlade, gdje su dva ministra razrješena dužnosti. Ministar Markvić je posjetio muftiju, u jednom dugom razgovoru vidjeli smo želju da se stvari pokrenu sa mrtve tačke. Ministar Marković je u konsultaciji sa muftijom odustao od farse koju je Čiplić bio zakazao za april. Mi sada očekujemo da se sa riječi pređe sa djela. Naša platforma ima pet tačka koja će Bošnjake uvjeriti da je došlo do suštinske promjene zvaničnog Beograda prema Bošnjacima i Sandžaku, to su: Jedinstvena Islamska zajednica, prekid opstrukcije rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, potpuna akreditacija Interancionalnog univerziteta, vraćanje vjeroučitelja u škole i povraćaj vakufske imovine.


Na razgovor kod Bakira Izetbegovića

Sandžačka dijaspora nam daje snagu da istrajemo na putu pravde
Bošnjaci.Net: Radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća potpunu podršku pružila je sandžačka dijaspora, koliko je vam znači podrška koju dobijate?
TANDIR:
Podrška dijaspore je više nego očigledna. Svim projektima koje je započeo muftija Zukorlić, nama je dijaspora dala veliku podršku. Naša dijaspora je organizirana, ona se brine za situaciju u Sandžaku i tu je podrška neosporna i ona nama daje samo dodatnu sangu da istrajemo na putu pravde!

Bošnjaci.Net: A podrška koja stiže iz Bosne i Hercegovine?
TANDIR:
Podrška BiH je očigledna, ali u zavisnosti na koje krugove gledamo. Prije svega imamo podršku reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića. Ovim putem upućujem veliko hvala dr. Ceriću za sve što je uradio za Bošnjake u Sandžaku, ali i u svijetu. Razgovarali smo sa Harisom Silajdžićem, vrlo konstruktivno, kao i sa Bakirom Izetbegovića, ali i sa generalom Ramizom Drekovićem. Podrška bi naravno trebala da bude još jača i intenzivnija.

Izvor: Bosnaci.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

 1. SANDZACKA DIJASPORA daje bezrezervnu podrsku Bosnjackom nacionalnom vijecu,postovanom Muftiju ZUKORLICU i svima onima koji rade za DOBRO SANDZAKA!
  DOJASPORA je ponosna na TIM MUFTIJE ZUKORLICA posebno na nase mlade patriote TANDIRA i druge koji slijede
  PUT PRAVDE!
  DIJASPORA SANDZAKA treba PUNO vise da pomogne SANDZAKU ono sto cinimo nije dovoljno! DIJASPORA je veliki POTENCIJAL SANDZAKA koja treba da je u FUNKCIJI RAZVOJA SANDZAKA! SANDZAK ima najsposobnije
  gradjane svijeta posebno imamo pojedince koji su u samom vrhu!
  SANDZACKA DIJASPORA ima dosta visokoobrazovanih koji rade u velikim firmama na ZAPADU ima uspijesnih PRIVREDNIKA koji imaju svoje FITRME, svi ONI treba da pomognu privrednom RAZVOJU SANDZAKA masovnom ZAPOSLJAVANJU!
  KLJUCNI problemi BOSNJAKA u SANDZAKU su ostvarivanje PRAVA i NEZAPOSLENOST! DIJASPORA treba da DA konkretan doprinos u rijesavanju oba ova problema!
  BOSNJACI SANDZAKA imaju dobre SANSE sa svojim SPOSOBNIM RUKOVODSTVOM na celu sa MUFTIJOM ZUKORLICEM da imaju bolju BUDUCNOST!
  MUFTIJA ZUKORLIC je FENOMEN ljudske misli koji je svojim postenim RADOM i OGROMNIM postignitutim REZULTATIMA preporodio SANDZAK stekao postovanje i OGROMNO POVJERENJE ne samo BOSNJAKA SANDZAKA vec svih BOSNJAKA BiH i svijeta posebno SANDZACKE DIJASPORE!
  MUFTIJA ZUKORLIC trazi za svoj NAROD samo ono sto mu PRIPADA po svim ZAKONIMA i po Ustavu Srbije i evropske povelje!!!

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.