Zašto ih pogađa hutba reisuleme?

20
7

BiH – Povodom neodmjerene i panične reakcije zastupnice SDS-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Aleksandre Pandurević na hadžićku hutbu reisu-l-uleme (petak, 10.02.2012. g.), Služba za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenje za javnost u kojem se kaže:

– O tome ko je “najveće zlo koje je zadesilo bošnjački narod” postoje živi svjedoci, žrtve srpskog genocida, kao i presude Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde u Hagu, te stoga Aleksandra Pandurević ne treba da se brine o bošnjačkom narodu nego o predstavnicima srpskog naroda da ponovo ne posegnu za etničkim čišćenjem i masovnim progonima i ubistvima Bošnjaka.

Najbolji dokaz da je hutba reisu-l-uleme u Hadžićima bila potrebna i da ima smisla je panična reakcija Aleksandre Pandurević i drugih srpskih političara. Ako postoje dokazi o zločinu u “Silosu” zašto tolika nervoza i panika. Galamom i lažima se nije ništa postiglo u prošlosti pa tako neće moći ni sad, ni ubuduće. Naravno, onima koji se ponose kad im se kaže: “Mi Srbi lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugog; lažemo iz samilosti, da nas nije strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tuđu bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno”, (Dobrica Ćosić), – smeta istina i oni se boje zato što misle da je svaki glas protiv laži, zapravo glas protiv njih samih, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Podsjećanja radi, Aleksandra Pandurević je za Srnu komentirajući hadžićku hutbu reisu-l-uleme kazala: “Potpuno sam ostala bez teksta, jer mi ta izjava liči na poziv na novi sukob i ponovno činjenje zločina nad Srbima… Mislim da je Cerić najveće zlo koje je zadesilo bošnjački narod, jer njega ždere unutrašnja mržnja. Mislim da je Mustafi Ceriću najteže s njim samim i mogu samo reći: Pomozi mu Bože ne zna šta radi.”

Izvor: MINA


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

20 KOMENTARI

 1. GENOCID NAD BOŠNJACIMA SREBRENICE; SIGURNE ZONE UN-a, JULA 1995.

  Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1991.-1995.), pored zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva, na okupiranim područjima i opsjednutim gradovima izvršeni su brojni zločini nad civilnim stanovništvom, uključujući i genocid nad Bošnjacima.
  O tim zločinima, posebno u dolinama rijeka Drina, Neretva, Sana i Lašva te u Bosanskoj posavini,pored brojnih dokumenata, podataka, izjava, informacija, saznanja i drugih dokaza, svjedoči i veliki broj likvidiranih i protjeranih žrtava.
  Velikosrpski agresor je u i oko Srebrenice jula 1995., uz učešće srpskih kolaboracionističkih oružanih formacija iz Bosne i Hercegovine, u toku jedne sedmice likvidirao i zatrpao u masovne grobnice na hiljade zarobljenih Bošnjaka; na stotine živih zakopao; muškarce, žene i dječake sakatio i klao;djecu ubijao pred očima majki; natjerao djeda da pojede džigericu svoga unuka; silovao žene i djevojke; deportirao oko 30.000 ljudi, uglavnom žene i djecu,priredio scene dostojne Danteovog Pakla.
  O tome postoje brojni dokazi, medzu kojima i masovne grobnice, koje je pokrila trava, a zvijeri raznijele kosti. Tosu, prema ICTY-u”scene iz pakla, napisane na najmračnijim stranicama ljudske historije”.

  “SIGURNA ZONA”
  Podrinje je u cjelini (Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Rogatica, Višegrad, Goražde,
  Čajniče i Foča) imalo apsolutnu večinu bošnjačkog stanovništva. To je područje od”ogromne strateške važnosti”za velikosrpsku ideologiju, politiku i praksu.

  Stoga je, u skladu sa formiranjem”velike
  Srbije”,etnički čiste srpske države,”eliminiranje rijeke Drine kao granice izmedzu srpskih država”
  jedan od strateških ciljeva srpskog naroda.
  U skladu sasrpskim velikodržavnim projektom bio je i plan”daće na području 50 km od rijeke Drine sve biti srpsko,čisto srpsko”.Početkom 1993. “Vojska Republike Srpske” je, zajedno sa regularnim snagama Vojske Jugoslavije, u ofanzivi zauzela Kamenicu, Cersku i Konjević-Polje i smanjila veličinu srebreničke enklave sa 900 naoko 150 km2.

  Bošnjaci s obližnjih područja slili su se u grad Srebrenicu i njenu bližu okolinu,
  čime je broj stanovnika porastao na oko 60.000 ljudi. Napuštanjem 90% sela, izgubljena je svaka mogućnost prehrane, a grad Srebrenica morao je primiti na desetine hiljada novih stanovnika.Nakon toga komandant Zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UNPROFOR) general Philippe Marillon posjetio je u martu Srebrenicu, uvjerio se u užasne uslove opsade (bez tekuće vode, struje,hrane, lijekova i drugih životnih potreba, koje su uskraćivale velikosrpske snage) i izjavio da sustanovnici pod zaštitom Ujedinjenih nacija i da ih neće napustiti.

  Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija je, 16. aprila 1993., pozivajući se na Poglavlje VII. PoveljeUjedinjenih nacija, donio Rezoluciju (br. 819) kojom je proglasio da“sve strane i ostali postupajuprema Srebrenici i njenoj okolini kao prema ‘sigurnoj zoni’ koja mora biti poštedzena svakogoružanog napada ili bilo kojeg neprijateljskog čina.”
  Tim je dokumentom postavljen zahtjev da se
  “odmah prekinu svi oružani napadi… na Srebrenicu i trenutno povlačenje iz područja oko Srebrenice”.

  Generalni sekretar UN-a Boutros Ghali je, poslije usvajanja Rezolucije 819 (1993.), komandantuUNPROFOR-a generalu Valgrenu poslao direktivu kojom ga je obavijestio da, po njegovom mišljenju,Rezolucija
  “ne podrazumijeva obavezu vojnog angažiranja UNPROFOR-a u zaštiti sigurnezone”.
  Ta direktiva je bila u suprotnosti sa Rezolucijom 819, u kojoj ni na jednom mjestu ne spominjeda ona
  “ne podrazumijeva obavezu vojnog angažiranja UNPROFOR-a u zaštiti sigurne zone”.Medzutim, sa tom direktivom nisu bile upoznate sve članice Savjeta sigurnosti. To je od Rezolucije osigurnoj zoni načinilo najobičniju farsu. Uloga UNPROFOR-a je protumačena i usmjerena na pružanjehumanitarne pomoći, i to uz pristanak izvršilaca agresije, genocida i drugih oblika zločina. Stoga jeRezolucija Savjeta sigurnosti 819 (1993.), kao i brojne druge, bila potpuna prijevara od prvog dana. Pa,ipak, general Valgren, komandant UPROFOR-a, suprotno Rezoluciji 819 Savjeta sigurnosti Uena,proglasio je potpunu demilitarizaciju grada (a ne enklave) i prisilio generala Sefera Halilovića da, 18.aprila 1993., sa Ratkom Mladićem potpiše
  Sporazum o demilitarizaciji Srebrenice,
  odnosnosporazum o kapitulaciji. Taj sporazum zahtijevao je razoružavanje Bošnjaka.

  I pored toga što je Srebrenica proglašena “sigurnom zonom” Ujedinjenih nacija, svo vrijeme do zauzimanja toga kraja u julu 1995. protiv tamošnjeg, potpuno izoliranog bošnjačkog stanovništva,vodzeni su specijalni oblici rata i genocidnog uništenja, kao što su: uskraćivanje vode, struje, ometanje izabrana doturanja humanitarne pomoći, lijekova, energenata i svega što je, u biološko-egzistencijalnomsmislu, neophodno za preživljavanje.Velikosrpski agresor je Bošnjacima u kontinuitetu “zagorčavao život” i stalno brutalno kršio status”sigurne zone”, ispaljujući granate na Srebrenicu, pričemu su mnogi civili ubijeni i ranjeni.Radovan Karadžić, predsjednik paradržavne i kolaboracionističke tvorevine Republike Srpske, 8. marta1995. je,”vrlohitno”,izdao “direktivu za dalja dejstva op. br. 7” Vojsci Republike Srpske u vezi sanjenom dugoročnom strategijom prema Srebrenici i Žepi, “sigurnim zonama” Ujedinjenih nacija, a ucilju
  “definitivnog oslobadzanja Podrinja”,prema kojoj je, izmedzu ostalog, trebalo”svakodnevnimplanskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti,nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi”. Utoj strategiji se konkretno navodi da “Vojska Republike Srpske” treba”što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe”.
  Sredinom 1995. humanitarna situacija za civile Bošnjake i vojno osoblje u enklavi postala je, kao što jei bilo predvidzeno Karadžićevom direktivom od 8. marta 1995., bila katastrofalna. Civili su umirali od gladi.
  mjestima na putu Kravica – Milići,uključujući i Konjević-Polje, gdje su vršena zarobljavanja ilikvidacije. U Bratunac je 13. jula sa grupom vojnika stigao pukovnik Ljubomir Beara, sa naredbom dase
  ubiju zarobljenici sa naredzenjem s vrha, naredbe od vrha da ubijem zarobljenike. U kasnim večernjim satima 13. jula 1995., prema instrukcijama Radovana Karadžića
  i naredzenju generala Mladića da se zarobljenici odvedu u Zvornik i strijeljaju, otpočeo je proces odvodzenja zarobljenika na područje Zvornika.
  Te je večeri i tokom noći 13. i 14. jula iz Bratunca i okolineprevezeno (sa oko 30 autobusa) oko 2.000-2.500 muškaraca, izdvojenih u Potočarima i zarobljenih iz zbjega u pokušaju bjekstva iz srebreničke enklave, u
  salu Osnovne škole u Grbavcima (kod Orahovca)
  i u drugim školama, gdje je jedan broj strijeljan iza škole na poljani, a drugi prebačen nadrugu lokaciju i likvidiran. U ranim poslijepodnevnim satima 14. jula 1995., pripadnici “VojskeRepublike Srpske” muškarcima iz škole u Grbavcima, kojih je, prema nekim procjenama, bilo oko1.000, stavili su poveze na oči, ukrcali ih u kamione i odveli na obližnje polje (stratište) kod Orahovca,naredili im da sidzu sa kamiona i likvidirali ih automatskim oružjem po prijekom postupku. Egzekucijuje lično nadgledao general Ratko Mladić. Ubijeni su odmah (14. i 15. jula) zatrpani u masovnegrobnice.Pripadnici Vojske i/ili MUP-a “Republike Srpske” su 14. jula (poslije podne) izmedzu 1.500-2.000zarobljenika sa mjesta zatoč
  enja u Bratuncu i okolini prevezli u Petkovce i zatočili u sali Osnovneškole, gdje su ih udarali,tukli, zlostavljali i pucali u njih iz automatskog oružja. Zarobljenicima sužicom vezali ruke na ledima, natjerali ih da izuju cipele i, u noći 14. jula, te u ranim jutarnjim satima15. jula, kamionima ih prevozili u blizinu brane kod Petkovaca, gdje je već bilo mnogo mrtvih, kojisu ležali licem prema zemlji, ruku vezanih na ledzima. Okupili su ih ispod brane i likvidiraliautomatskim oružjem po prijekom postupku u grupi 5-10 ljudi. Ujutro 15. jula 1995., pripadnici”Vojske Republike Srpske”; pomoću rovokopača i druge teške mehanizacije, pokopavali su žrtve jošdok su likvidacije i dalje vršene.L Beogradu je, 15. jula 1995., u vrijeme dok u velikosrpski agresor i njegovi kolaboracionisti izvodilioperaciju likvidacije zarobljenika, kod Slobodana Miloševića održan tajni sastanak, kome su prisustvovali: Karl Bildt (mirovni predstavnik Evropske unije), Torvald Stoltenberg (predstavnik UN-au Medzunarodnoj konferenciji), Jasuši Akaši (specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN-a) iRupert Smith (komandant snaga UN-a u Bosni i Hercegovini). Na sastanku je, za zahtjev Bildta, bio igeneral Mladić, koji je rukovodio i komandovao zauzimanjem Srebrenice i genocidom nadBošnjacima. Nažalost, ni jednog od prisutnih nisu interesirali zarobljeni Bošnjaci.U zoni odgovornosti 1. zvorničke brigade, prema planu “da se pobiju zarobljenici”
  , 14. i 15. jula1995. vodzena je operacija ubijanja zarobljenika. Pri tome je bilo”ogromnih problema saukopavanjem strijeljanih i sačuvanjem zatvorenika koje tek treba strijeljati”. Šesnaestog jula 1995., na
  Vojnoj ekonomiji Branjevo
  , prema utvrdzenom obrascu, ubijeno je oko1.200 zatoč
  enika, koji su 14. jula 1995. bili odvezeni u Pilicu, nakon čega su ih prozvali da izidzu iz škole, ukrcali su ih u autobuse s rukama vezanim na ledzima i odvezli na Vojnu ekonomiju Branjevo,gdje su ih postrojavali u grupama po deset i likvidirali. Poslije toga je rovokopač pokupio leševe.Istoga je dana (oko 15 sati) izvršena još jedna likvidacija zarobljenih. Tada su pripadnici Bratunačkebrigade, zajedno sa drugim pripadnicima Vojske i MUP-a “Republike Srpske”, u zgradu Doma kulture u Pilici. po prijekom, postupku automatskim oružjem likvidirali oko 500 ljudi. Sljedećeg dana su pripadnici Zvorničke brigade pokupili leševe žrtava, prevezli ih na Vojnu ekonomiju Branjevo ipokopali u masovnu grobnicu.
  Takodzer, oko 16. jula 1995. “Vojska Republike Srpske” likvidirala je više stotina zarobljenih (oko 500)na osami u blizini Kozluka i pokopali ih u obližnju masovnu grobnicu.Brojne jedinice Vojske i policije “Republike Srpske”, tokom jula i augusta 1995„ kao i kasnije, vršilesu”pretrese terena i zasjednim djelovanjima”sprječavale”prolaz muslimana iz bivše enklaveSrebrenica prema Tuzli i Kladnju”,prič
  emu su mnogi Bošnjaci zarobljeni i sistematski na licumjesta likvidirani.Manje grupe Bošnjaka danima i mjesecima su lutale po šumama, pokušavajući se probiti do Tuzle(posljednja grupa stigla je 16. aprila 1996.).Jedan broj ranjenika iz Srebrenice, koji jeliječen u Zvorniku, po naredzenju generala Mladića,likvidirala je, 23. jula 1995., Vojna policija.Oružane snage “Republike Srpske” su, u djelujući zajedno sa jedinicama iz Srbije i “Re-publike Srpskakrajina” te stranim plaćenicima, a u skladu sa velikosrpskom ideologijom, politikom i praksom,deportirale “sve muslimanske žene i djecu” iz Potočara i na hiljade muškaraca i dječaka, koji su, nakonzauzimanja Srebrenice, sigurne zone UN-a, pokušali pobjeći, zarobile, zatočile i likvidirale te zatrpale u masovne grobnice na skrovitim mjestima.
  GENOCIDU bezočnoj”operaciji ubijanja”, uglavnom zač
  etiri dana, s namjerom i prema tačno utvrdzenom obrascu, likvidirano je više od 8.000 zarobljenih Bošnjaka radi njihove etničke i vjerske pripadnosti išto su živjeli na teritoriji na koju se velikosrpski agresor, sa svojim kolaboracionistima,
  planiraoproširiti. Istrijebljene su tri generacije muškaraca.To je najveći pojedinačni i u kratkom vremenu izvršeni masakr i totalni progon ljudi u Evropi nakonDrugog svjetskog rata.
  Zauzimanje Srebrenice, deportacija civila iz Poto
  čara i operacija zarobljavanja, zatočenja i likvidacije Bošnjaka su genocidni akti unaprijed isplanirani, dobro osmišljeni, efikasno organizirani iširokog obima, naredzeni sa nadležnih političkih i vojnih mjesta te izvršeni planski, sistematski iorganizirano.Broj ubijenih i kratkoća vremena likvidacije govori da je u pripremi i izvršenju zločina sudjelovaloveoma mnogo organiziranih i discipliniranih izvršilaca, zapravo cijelipolitički, upravni, policijski ivojni potencijal
  velikosrpskih snaga.Ideološki i politič
  ki nosilac genocida bio je velikosrpski režim Slobodana Miloševića, a glavni izvršiociSrpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine, Vlada, Vojska i MUP “Republike Srpske”.Izvršilac zločina poduzeo je sve mjere, uključujući sistematsko prekopavanje, premještanje i ponovnozatrpavanje tijela žrtava, da bi prikrio genocid i onemogućio provodzenje pravde,čime je nadlikvidiranim ponovo izvršen još jedan sistematski oblik zločina, do sada na takav način nepoznathistoriji. To govori i o tome kako su njegovi počinioci bili svjesni zločinačkog karaktera svojihpostupaka i otklanja svaku sumnju u njihovu subjektivnu krivicu, odnosno u postojanje predumišljajakod izvršenja ovog najtežeg oblika zločina.
  9. U i oko Srebrenice jula 1995. počinjen je masovni zločin nad Bošnjacima muslimanima. Taj zločin je djelo genocida nad muslimanima. Širina područja izvršenja zločina, brzina likvidacije više hiljada ljudi,veličina područja na kome su zakopavani leševi i višestruko izmještanje posmrtnih ostataka ubijenih tebroj ljudi koji je nužno sudjelovao u izvršenju i prikrivanju zločina, apsolutno pokazuje da su zločini bili poznati velikom broju ljudi i da su uporno sakrivani.Genocid nad Bošnjacima «sigurne zone» Ujedinjenih nacija Srebrenica počinjen pred očima svjetskejavnosti i uz nesumnjivu asistenciju i zločinačku pasivnost snaga UN-a, koje su bile dužne zaštititistanovništvo te zone, dio je neposrednih priprema Daytona u tradicionalnom maniru stavljanja predsvršenčin radi osiguranja za Srbiju strateški važnog graničnog pojasa.Taj zločin je samo vrh ledenog brijega zločina izvršavanih u kontinuitetu četiri godine na gotovo tričetvrtine državne teritorije Bosne i Hercegovine.

  0

  0
 2. PODRZAVAM stav RIJASET IZ BiH! Reisulema Dr.Ceric govori i radi ono sto mu nalaze VISOKA svijest vjerskog vodje Bosnjaka!
  Nasi BRANITELJI najbolji sinovi BiH zato sto su branili svoj prag ,svoj grad i svoju jedinu domovinu BiH, TUZILASTVO BiH PROGANJA IH poslije dvije decenije po zadatku srpskih vlasti koje danas u sred Evrope traze KONCESIJU za svoje FASISTE da izvrse PONOVO 12 GENOCIDO nad BOSNJACIMA da bi OTELI BiH i pripojili Srbiji!

  Na to sve KUKAVICKI cute i precutno odobravaju izvrsenje aktivnosti FASISTAMA razijedinjeni i korumpirani bosnjacki lideri Bakir Izetbegovic, Tihic , Radoncic…i drugi sledbenici izdajnika Fikreta Abdica!

  POKRET za SPAS BiH,najbilje PATRIOTE porucuju familijama da nisu sami i da cemo ako Bog da, brzo osloboditi Branitelje i ocistiti nase redove od IZDAJNIKA i preuzeti SUDBINU u svoje ruke i izboriti se za PRAVA I SLOBODE koja nam pripadaju po svim Evropskim zakonima , ponistiti sve PRIZNATE REZULTATE GENOCIDA I PROGONA vratiti suspendovani USTAV BIH i legalizovati REZULTATE REFERENDUMA iz 92 g.!
  Za ODBRANU najvecih vrijednosti Evrope i svijeta
  za odbranu PRINCIPA DEMOKRATIJE citaj REZULTATA REFERENDUMA i domovine vise je od 100.000 najboljih sinova i kceri BiH dalo svoje zivote i ostavilo nam u AMANET da NIKOM NEDAMO NASU BiH!!!

  POKRET za SPAS BiH trazi za svoju postenu borbu podrsku MEDIJA i svih postenih Bosnjaka i patriota da OCISTIMO nase redove od izdajnika da ODLUCNO krenemo u AKCIJU ostvraivanja postavljenog strateskog cilja te OCUVANJA SUVERINITETA I INTEGRITETA BiH i SANDZAKA!

  Ako ovako nastavimo da se PASIVNO i NEODGOVORNO ponasamo i odobravamo izdaju lidera Bosnjackog naroda u BiH i SANDZAKU ostacemo uskoro bez svoje jedine domovine BiH i SANDZAKA , imacemo sudbinu KURDA!

  KRANJE je vrijeme da se UJEDINIMO da se probudimo da nam ne bude prekasnoa kao PALESTINCIMA!

  0

  0
 3. Veliki selam za naseg reisa Cerica i muftiju Zukorlica,istina mora da se zna ona se ne moze skrivat kao sto se to radilo poslije dva svjetska rata u kojima su desetkovali Bosnjacku naciju.Pametan pamti i prenosi dokumentuje stvari radi buducih generacija,dosta je vise bilo skrivanja i ucenja tudje historije.Doslo je novo doba i novo vrijeme a sa njima i novi ljudi hrabriji pametniji koji nece vise dozvoliti da se zlocini masakri i genocidi nad nasim narodom zaborave,niti vise ikad ponove.Zahvaljujuci vama saznali smo mnoge stvari koje nismo znali,a vi samo nastavite i poducavajte Bosnjacki narod i upozoravajte kad god i gdje god mozete,a ovi sto se protive boze moj drugo im i ne preostaje necemo valjda njih pitati sta cemo da radimo i necemo valjda njih pitati za pamet kad smo pametniji i vredniji od njih

  0

  0
 4. Церић је свештеник и као такав треба да позива свој народ на суживот,праштање,љубав и све оно што нас чини цивилизованим.Ја сам србин и мислим да никада није објављен ниједан цитат нечега позитивног.Мислим и то да је негативна личност,не зато што је исламски свештеник,него зато што упорно прозива српски народ за сва зла овога света.Браћо ако желите добро својој деци оканите се свих оних који желе зло другим народима.Желимо једни другим само оно што желимо сами себи.

  0

  0
  • prvo moramo srusiti cele kulu , koju smo sami sazidali i to od nesrpskih glava pa solili pamet celoj Srbiji i svetu da su nase ,zatim obustaviti Genocidnu politiku SPC i SANU i Rezima koji sve to sprovodi!!!

   0

   0
   • Шта булазниш?
    О каквој геноцидној политици причаш?
    Свима је познато да је Ватикан учинио геноцид над србима и русима.Докажи своје тврдње.Сруши своју кућу или иди да живиш у неку другу државу када ти се ова не свиђа.

    1

    0
   • Mars stoko cetnicka, tebi ce neko nesto dokazivat a ti ces prvom prilikom opet klat, silovat i pljackat i opet posle toga sve negirat. Nacija vam je prokleta – imate jos par decenija da zivite…

    0

    0
   • Sombor-P***** jedan nikada Bosnjaci nece tolerisati vise Cetnicko-Srpsku bulumentu,,jednom su dosli na tobe posle Bosanskog rata Ploca se okrece polako-Vojvodina-Kosovo-Sada ako Bog da -Sandzak,,pa sada hajde digni se ko nekada p*****,,prosla su vremena srpsko-milosevickih rusenja-Molite Boga da vam ostane Beogradski Pasaluk…

    0

    0
  • Nijesi iskren jer da jesi bavio bi se svojim svjestenicima koji su vas napajali prijesvakog zlocina mrznjom s pram nas Bosnjaka.Mi nijesmo braca i nikada krvopije i ubice ne zelimo imati za bracu a ti se takosamo mozes tvojim lazovima i koljacima srbima obracati.Ne dirajte naseg Rejsa jer smo za njeg ako treba spremni ratovati do poslednjeg cetnika i srpskog koljaca jer smo ubijedeni da ce mo vas mi Muslimani-Bosnjaci zasigurno nadzivjeti.

   0

   0
   • Nikad braca nismo ni bili nit cemo biti sa cetnicima koji su nas stalno tjerali sa nasih ognjista koje Srbe pominjes mislis na VLAHE sa Karpata.Vratite se na vase Karpate i pustite normalne Bosance Pravoslavne vjere da zive normalno sa svojim komsijama.Ovdje moram da pomenem i one normalne Srbijance evropske kulture i ponasanja poput Djindjica,Jovanovica Kandicke,Filipa Davida Srdje Popovica Sonje Biserko i zao mi je ako sam nekog zaboravio.Ovi casni ljudi spasavaju ugled Srbije ako ga ikako ima jer ste ga u posljednim godinama totalno izgubili.

    0

    0
   • Srbijanac Djindjic,sta ti lupas..pa on je Srbin iz Republike Srpske,tacnije Samca..ta vasa providna politika,Karpati,Vlasi…o cemu pricas ti…zar ti nije poznato da je Hercegovina bila zemlja jos dok je Sv. Sava bio veliki zupan1190…nasa zemlja je i Hercegovina,Semberija,Krajina,Posavina,Romanija…ti se ponasa kao da je vjestacka tvorevina BIH tvoje vlasnistvo pa ces da nekoga tjeras i solis pamet…a ovi misevi koje si pobrojao…obicne prodane duse,pljuju po svom narodu da bi njihove fantomske NVO i dalje bile placane iz ko zna kakvih izvora i za cije interese rade…

    0

    0
   • Znam za Djindjica odakle je ali je on ipak bio premijer republike Srbije nijesi shvatio kontekst,sa takvim ljudima se ide naprijed mada je i on u toku rata bio na Palama i podrzavao genocidnu tvorevinu.Ta vjestacka tvorevina kako je ti zoves je medjunarodno priznata drzava i zove se BOSNA I HERCEGOVINA i samo ona ima legitimitet uostalom imas i licnu kartu i pasos te drzave bez obzira na to sto je negiras.BiH je drzva starija i od Srbije i od mnogih drugih drzava.Ja tebi necu govoriti o tvom porijeklu otidji u bilo koju biblioteku pa se raspitaj o porijeklu vasem i naci ces ono o cemu ja pricam.A kad vec govoris o ovim ljudima sto spasavaju obraz Evropske Srbije ja znam da vama ne odgovara istina niti ljudi koji govore istinu pa makar bili iste vjere kao i vi i makar bili Srbijanci kao i vi,a sto se tice Nevladinih organizacija to mi je nesto poznato zato sto upravo pomocu takvih rezim iz Beograda provodi politiku i vrsi raznorazne opstrukcije po Sandzaku ali samo na kratko do izbora tako da se nadam da poslije izbora i tome ce se stati u kraj insalah.

    0

    0
   • re cedo….nisam ti ja nikakav gedzo kao prvo..a kao drugo koliko je NATO pobio muslimanske djece,zena,staraca a ne samo vojnika sirom Avganistana,Iraka,Libije…I AKO JE TO TEBI SMIJESNO ALAL VERA COVJECE,PRAVI COVJEK I VJERNIK MUSLIMAN…

    0

    0
  • o kakvom suživotu, prastanju,ljubavi i dobru ti pričaš pa imali ste priliku da pokžete to do sada hiljadu puta prema nama Bošnjacima, a vi ste svaki put vratili genocidom nad nama, ovde je neko lud***

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.