Osmanskim carstvom zapravo su vladali Bošnjaci!

15
555

Stvarna historijska uloga likova iz popularne serije “Sulejman Veličanstveni” koju širom svijeta gledaju milioni ljudi mnogo je drugačija i značajnija nego što je ekranizirano. Također, njihovo pravo porijeklo u TV sapunici dosta je iskrivljeno, a dijelom je to i zbog toga što o istini, očito, šuti i turska država.

Čak i skromnim istraživanjem može se doći do podataka prema kojima najznačajnije ličnosti Osmanskog carstva iz perioda vladavine sultana Sulejmana Zakonodavca, a koje BiH trenutno prati na malim ekranima, nisu ni sa Krima, niti su Rusi, ni Grci, ni Srbi, ni Jevreji – nego Bošnjaci!

Mažuranićev spis

Neki izvori navode da su samo neki od njih i Sulejmanova majka i Ibrahim-paša, te Malkoč Bali-beg… Evo kako:

Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar, još 1928. godine objavio je da je majka sultana Sulejmana, koju u TV seriji zovu samo “valide”, odnosno “majka”, ne spominjući joj ime, zapravo iz Bosne, s područja današnjeg Zvornika! U tom zapisu Ajše Hafsu (Ayse) ili Ajiša Hafizu (Ayisha Hafize), kako joj je bilo ime, Mažuranić zove Hafisom, te napominje njen značaj kao majke sultana Sulejmana.

Također, Murat Ijigun (Murat Iyigun) s Univerziteta “Colorado” je 2008. godine u radu pod naslovom “Lekcije iz otomanskog harema – o etnicitetu, religiji i ratu) naveo da je Ajše Hafsa porijeklom s Balkana. Ijigun se, između ostalog, pozvao na knjigu o Osmanskom carstvu Stanforda Šoa (Shaw) iz 1976. Ovdje se ne spominje već općeprihvaćeno mišljenje da je Ajše Hafsa ruska Jevrejka!

Kada je u pitanju Ibrahim-paša, TV sapunica plasira da je dugogodišnji veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog Grk, odnosno, pravoslavac koji je primio islam.

Stvarna historijska uloga likova iz popularne serije “Sulejman Veličanstveni” mnogo je drugačija

Međutim, njegovo se porijeklo, prema nekim dokumentima, usko veže za bosanske plemiće!

Naime, Ibrahim-pašin djed bio je Hidajet-paša, ranije Mihajlo, jedan od potomaka bosanskog bana Nikole (sin bana Kulina). On je bio među prvim članovima bosanskog plemstva koji su primili islam (izvor: Salih Muvekkit-Hadžihuseinović, 1998.) Hidajet je primio islam 1447. godine za vrijeme vladavine sultana Murata II, koji mu je i dao ime.
Horman (1976: 603-607), također, navodi da je Hidajetov sin Halil-paša otac Ibrahim-paše, koji je “oženio sestru sultana Sulejmana”. Ibrahim-paša je, inače, dugo bio cijenjen veliki vezir, bio je “sultan umjesto sultana” i on je, operativno, vodio osmansku državu.

Također se za Nigar-kalfu smatra da je Bošnjakinja, a u prilog takvoj tvrdnji može ići i scena iz TV sapunice u kojoj joj, dok se sprema za udaju i kniju joj ruke, na našem jeziku pjevaju sevdalinku “Sejdefu majka buđaše”. U seriji je prikazano da je ona iz Makedonije.

Nadalje, Bali-beg Malkoč bio je sandžak-beg u Smederevu, a 1519. u Bosni. Iduće godine kod osvojenja Beograda trampio se s Gazi Husrev-begom za Smederevski sandžak, kome od tada sjedište postaje Beograd. Umro je kao smederevski sandžak-beg 1526. godine (sin mu je Derviš-beg, dugogodišnji segedinsiki sandžak-beg). U Sarajevu je sagradio džamiju. Po njemu se i danas mahala u starom dijelu bh. prijestonice zove Balibegovica. U seriji “Sulejman Veličanstveni” prikazano je da se poslije nekoliko godina službe u Istanbulu Malkoč vraća u Smederevo, ali nigdje se ne spominje da je Bošnjak!

Nadalje, Rustem-paša Okupović (u TV seriji prikazan kao veliki spletkaroš koji nastoji ukloniti Ibrahim-pašu) bio je veliki vezir i vakif. Rođen je i odrastao u Butmiru kao katolik. U sapunici s malih ekrana prikazano je da je iz Hrvatske, a u jednoj od epizoda govori se da je iz “Butomira”. Rustem-paša je svojim vještinama ubrzo od konjušara postao jedan od četiri vezira na dvoru, a nedugo zatim i veliki vezir Osmanskog carstva 1544. godine. Oženio je kćerku Hurem-sultanije. U rodnom Butmiru je izgradio i uvakufio džamiju koja će kasnije nestati u ratnim vihorima. Izgradio je i most na Željeznici, karavan-saraj s konjušnicom, Brusa-bezistan…Imajući u vidu ovakve podatke o Bošnjacima velikanima koji su hodili dvorom i sultana Sulejmana i njegovih prethodnika i nasljednika, te visoke i važne funkcije koje su u Istanbulu obnašali više stoljeća, ne bi bilo pretenciozno reći da su Osmanskim carstvom, zapravo, vladali Bošnjaci!

Fatihovo vrijeme

Značajno je istaknuti da utjecaj Bošnjaka postaje znatniji i jači u životu Osmanske carevine od dolaska sultana Fatiha Osvajača u Bosnu. Jedan od prvih Bošnjaka koji se koristio Fatihovom povlasticom bio je Jakub-paša. On je kao vojskovođa komandovao vojskom i odnio pobjedu na Krbavskom polju 1493. godine. Ujedno, Jakub-paša postaje jedan od prvih predstavnika Bosne na Porti u Istanbulu.

Zbog islamskog principa da se na položaje u Carevini dolazi prema sposobnostima, a ne prema pripadnosti privilegiranim staležima, veliki broj Bošnjaka dospio je na Porti i širom Carstva na najviše položaje u funkciji velikih vezira, begler-bega, kadiaskera, jeničar agasija, defterdara, carskih kapidžija, namjesnika, paša, muftija, muderrisa, književnika, kadija i šejh-ul-islama.

Samo u periodu od 1544. do 1612. godine sljedeći Bošnjaci su bili:

Veliki veziri – sadri azami:

1. Rustem-paša Opuković (1544-1560.)
2. Semiz Ali-paša Pračić (1560-1564.)
3. Tavil Mehmed-paša Sokolović (1565-1579.)
4. Sijavuš-paša, u tri navrata vezirovao sedam godina, umro 1594.
5. Ibrahim-paša, novošherlija, u tri navrata vezirovao četiri godine, umro 1600.
6. Javuz Ali-paša Malkoč, umro 1604.
7. Lala Mehmed-paša Sokolović, umro 1607.
8. Derviš-paša Sokolović, umro 1607.
9. Kujundži Murat-paša (1607-1611.)

Veziri sa četiri tuga (kao danas četiri zvjezdice)

1. Pertev-paša 1562. godine
2. Lala Kara Mustafa-paša Sokolović 1580. godine
3. Halil-paša 1594. godine

Veziri s tri tuga

1. Kara Mustafa-paša Jurjević 1538. godine
2. Sinan-paša Opuković 1553. godine
3. Kara Osman-han 1554. godine
4. Pijale-paša 1574. godine
5. Mustafa-paša Sokolović, pogubljen 1574. godine
6. Ferhat-paša Sokolović, stradao u atentatu 1590. godine
7. Hasan-paša Sokolović, gazi 1598. godine
8. Gazi Hasan-paša Tiro, 1602. godine
9. Ibrahim-han Sokolović, (Begler-beg bosanski) 1609. godine
10. Ahmed-paša Dugalić, 1612. godine

Veliki admirali – kapudan paše

1. Sofi Ali-paša (namjesnik u Egiptu 1562. godine)
2. Murat-paša Sokolović, poginuo u Jemenu 1569.
3. Oludž Hasan-paša – kapudan-paša, 1587.
4. Halil-paša Lipčanin, umro 1590.
5. Gazi Hasan-paša Predojević, poginuo kod Siska 1593.
6. Husein-paša Bajramagić (bosanski begler-beg) 1594.
7. Mehmed-paša Kljunović, poginuo u Ugarskoj 1600.
8. Derviš-paša Bajezidagić, poginuo na Otoku sv. Margarete 1601.
9. Mustafa-paša Sokolović, namjesnik u Budimu 1605.
10. Mustafa.paša Olovčić, (bosanski begler-beg)

Bosanski namjesnici sa titulom beg

1. Malkoč-beg (Dugalić) 1553. godine
2. Hamza-beg Biharović 1557. godine
3. Sinan-beg Bajramagić 1562. godine

U ovom razdoblju od 68 godina Bošnjaci su dali devet velikih vezira – sadri azama – sa pet tugova, tri vezira sa četiri tuga, deset vezira sa tri tuga, deset namjesnika u pokrajinama, dok su trojica bili bosanski namjesnici s titulom beg sa dva tuga.

Dakle, radi se o 35 Bošnjaka sa najvišim državnim i vojnim zvanjima u polustoljetnom razdoblju kada je Osmanska carevina bila na vrhuncu svoje moći. Koliko su Bošnjaci bili uključeni u politički život Osmanske carevine svjedoči i činjenica da su od 264 bosanska namjesnika u doba Osmanske carevine bila 63 Bošnjaka. U knjizi “Znameniti Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini” Safvet-beg Bašagić pobrojao je 689 Bošnjaka i drugih Južnih Slavena.

Sulejman, ali i Fatih, govorili su bosanski jezik

Sulejman Veličanstveni govorio osam jezika

Koliko su Bošnjaci bili važni u to vrijeme dokazuje podatak da je na sultanovom dvoru bosanski bio jedan od četiri službena jezika!

Inače, Sulejman Veličanstveni govorio je osam jezika.

Sultana Fatiha bosanskom jeziku naučio je njegov lala – učitelj Ajas-paša. Fatih Mehmed Han govorio je bosanski kad je u Bosnu došao u pratnji 40 šejhova i svojih elitnih jedinica – ahija – čiji su pripadnici bili derviši.

Logično, nije valjda časni Fatih Osvajač s našim franjevcima razgovarao na turskom jeziku!?

Zanimljivosti o ženama, haljinama, sinovima…

U osmanskom društvu biti sultanov rob je bila čast i povlastica. Islamski zakoni su smatrali slobodu temeljnim, a ropstvo prolaznim stanjem

Na harem su pravo imali samo sultani, a prinčevi i ostali dvorjani ni slučajno. Nije tačno da su majke sinovima sultanima birale djevojke za harem

Tokom svoje četrdesetšestogodišnje vladavine sultan Sulejman Zakonodavac predvodio je trinaest pohoda. Turski historičari izračunali su da je u 2.745 dana svoje vladavine (oko sedam i po godina) proveo izvan palače na pohodima te da je prešao 43.000 kilometara

Sultan Sulejman imao je 26, a Hurem 14 godina kada su se upoznali. Ljubavna pisma koja jedno drugom šalju u seriji su autentična

Hurem nije bila robinja, niti kupljena, već poklon. Naime, sultanu su njegovi namjesnici iz cijelog Carstva slali žene kao poklon. Status robinje žene su imale samo zbog toga da bi mogle ići u krevet za sultanom. Inače, Sulejmanov harem brojao je 300 žena

Žene u haremu nisu se odijevale provokativno kako to prikazuje serija, niti su nosile haljine venecijanske i francuske mode. Nosile su skromnu odjeću, a preko lica čak i zar

Sulejman je imao čak 11 djece, od kojih osam sinova i tri kćerke – Selim II, Bajazit, Abdulah, Murad, Mehmed, Mahmud, Džihangir, Mustafa, te kćeri Mihriman, Fatmu i Razije. Djecu su mu rodile samo četiri žene

Sultanija Mahidevran je bila Albanka i Sulejmanu je rodila četiri sina, a ne jednog – Mustafu kojeg vidimo u seriji

Poljakinja Gulfem, u TV sapunici prikazana kao bivša Sulejmanova miljenica, izgubila je svoj položaj na dvoru kad je izgubila sina Murada pri porođaju, a čak je i izbačena iz harema. Nije istina da je postala sluškinja sultanovoj sestri Hatidže

Selim II naslijedio je Sulejmana na prijestolju i postao jedan od najmanje poštovanih sultana (prozvan i pijanicom), a njegov brat Bajazit nastradao je pri bijegu u Egipat

Kažu da je Sulejmanova draga kćer Mihrimah, iako već udata, sa sultanom išla u ratne pohode. Budući da Hurem nije doživjela da vidi Selima kao sultana, Mihrimah je preuzela ulogu valide. Dobila je ime po Suncu i Mjesecu

Ahmed-paša Hercegović i Mehmed-paša Sokolović

Mehmed II zvani El-Fatih – u njegovo vrijeme je djelovao i veliki vezir Ahmed-paša Hercegović, a školovao se sa Adni Mahmud-pašom Anđelovićem. Ahmed-paša Hercegović bio je Stjepan Hercegović. On je bio ujak Sigismunda i Katarine, djece bosanske kraljice Katarine. U Istanbul je otišao 1460. godine, a otprilike u 1474. dobio je ime Ahmed. Bio je oženjen kćerkom sultana Bajazita II. Bio je veliki vezir sedam godina. Imao je značajnu ulogu među janjičarima

Bajazit II pravedni (1448-1512.) – i u njegovo vrijeme je vezir bio i veliki Ahmed-paša Hercegović

Selim II (postaje sultan nakon pobjede nad braćom i smrti oca Sulejmana 1566. godine) – sva vlast u državi tokom njegove kratke vladavine nalazila se u rukama očevog velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića

Murat III (postaje sultanom bez ikakvih internih borbi za razliku od predaka nakon smrti svog oca Selima II) – od njega nasljeđuje i velikog vezira Mehmed-pašu Sokolovića koji upravlja državom do svoje smrti 1579. godine

(Avaz)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

15 KOMENTARI

 1. Ti silni poturčeni srbi nalaze u tvojoj mašti i fatamorgani, vi ste ih izmislili da biste zabavili dokone jer tada nije bilo pinka i zvezda granda.To je jedna od vaših velikih laži. Jedno si sigurno upravu a to je da ne volimo da smo srbi ali moraš priznati da to niko na svetu ne voli osim vas srba. Iliri nisu bili muslimani isto kao što i rusi nisu bili hrišćani. A što se tiče nemanje kusturice on nije bošnjak nego rom i nije ti za primer.

 2. Znaš li da ste vi srbi ruski cigani, i za razliku od vas koji ste sa čergama došli na balkan mi bošnjaci-bogumili-iliri na balkanu smo živeli i imali svoje kraljeve i kraljevstva stotinu vekova pre negoli se rodio prvi srbin…..

  • hahahahaaahhaah bas je lepo sanjati da su poturceni srbi bogumili(bezboznici) ili iliri(ne znam kad su to iliri bili muslimani) ma vi cete sve biti samo da niste srbi,u pravu su bili mesa selimovic i nemanja kustruica,vratite se svojoj pravoj meri ugledajte se na ove obrazovane ljudi.ako mi sad tvrdis da vi niste poturice objasni mi gde su onda ti silni poturceni srbi za 340 godine vladavine turske?

 3. U nacertaniju Ilije Garasanina na 37 mjesta on pominje Bosnjake-pravoslavce Bosnjake-katolike, i Bosnjake-Muhamedance (tako on pise)i daje instrukcije za unistenje , progon i asimilaciju istih pa dalje kaze da najmanje problema bi trebalo imati sa Bosnjacima-pravoslavcima jer ih treba samo upornom propagandom ujediti da su oni iz Sumadije.Odgovor “JA”

  • tu se na “bosnjake” nije mislilo na poturice vec stanovnike bosne,pa i danas imate stanovnike bosne ili bosance koji su muslimani(poturice),katolike i pravoslavce

   • 1862 godine.

    Turci evakuiraju Srbiju, Crnu Goru i Hercegovinu nakon intervencije iz Austrije i Francuske.

    Veliki dio stanovništva grada kao što je Beograd je vecito Muslimansko.
    A zatim muslimanski Beograd grad od 270 džamija. 27 osnovnih škola ( Mektebi). 9 škola (Madrasa) u hadisu i 8 srednjih škola (Rushdiiie).
    Džamije su uništeni ili pretvoreni u javnim školama.

    sta 2012?????? 150 godine posle??????

 4. ne bosnjaci nego poturceni srbi.Naime, Ibrahim-pašin djed bio je Hidajet-paša, ranije Mihajlo, jedan od potomaka bosanskog bana Nikole (sin bana Kulina). On je bio među prvim članovima bosanskog plemstva koji su primili islam.evo sami ste to napisali,recimo mehmed pasa sokolovic se zvao Radica Nenadic pre nego sto je nasilno primio islam,samo sto hvala bogu nikad nije zaboravio svoje poreklo.

  • ” pre nego sto je nasilno primio islam …”

   RE:

   To da Srbi vode poreklo od ameba ( ili amebe od Srba?) je poznata teorija!
   Ne bih da o tome polemišem!

   Od IX veka (koliko glasi natpis na najstarijoj srpskoj crkvi – Petrovoj crkvi) pa do danas proteklo je 10 i kusur vekova. Oduzmemo 500 godina pod Turcima — mnogo malo za hvaljenje nekom istorijom!

   I da budemo jednom vec iskreni i priznamo – TURCI NISU NASILNO UVODILI U ISLAM !

   Ne mora da se bude istoricar – dovoljno je elementarno znanje o Islamu pa da se zna da u Islamu nema nasilnog uvodjenja u veru.
   Nema i tačka !

   Dokaz – Kur'an :
   “U vjeri nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude!…”
   (Sura 2. Al-Baqara – Krava – ajet 256 )

   Islam je isti – Kur'an takodje, sve isto što je važilo tada važi i sada !
   Otkud onda prelazak u Islam ?
   Odgovor leži u pomenutom ajetu – Pravi put se jasno razlikuje od zablude!
   Mnogi ljudi su obasjani novim znanjima prelezili u Islam (ili ako cemo tačno po Islamu – vraćali se u Islam)
   Ne isključuje se mogucnost kod onih sto im je vera deveta rupa na svirali da su prelazili iz interesa, da bi dobili neku funkciju u tadašnjoj vlasti – ali nemojte kaljati velika imena kao što je Mehmed Paša Sokolovic … procitajte malo njegovu istoriju i postavite sebi jedno prosto pitanje:
   – Zar taj čovek nije mogao da se vrati hrišcanstvo da je hteo !?
   (Nije hteo, zato što se “Pravi put se jasno razlikuje od zablude!”)
   Mehmed Paša Sokolović je kao Muhamed Ali – pridrzavao se Islama ne zbog titule vec zbog Islama!
   Ima do duše danas i takvih “naših” boksera koji zbog slave ostavljaju svoja imena … ali to je druga priča, priča o onima kojim je vera deveta rupa na svirali!

   • RE:s.b. :petrova crkva je vlaska crkva , izgradili su je Bugari ,Rimokatolička crkva smatra da je Petar bio prvi Papa pa otuda i ime crkvi “petrova crkva”

   • V veku p.n.e. je na tom mestu(mestu gde je danasnja petrova crkva) bila grobnica u kojoj je sahranjen ilirski knez ,sto demantuje svaku tvrdnju srba-cigana sa Karpata da su najstariji narod na balakanu,vec upravo potvrdzuje da su oni disljaci sa Karpata-cigani-srbi koje cak ni majcica rusija nije zelela zbog njihovih genocidnih gena, za kojom i dan danas placu i kukulelecu

  • JE LI ZNAS TO KO JE BIO KULIN BAN???

   I KAKVE VEZE IMA TO STO SU PRIPADALI BOSANSKOJ CRKVI SA CINJENICOM DA SU TO BILI BOSNJACI?

   JEDINO AKO NE MISLITE DA SU SVI JUZNI SLAVENI NA BALKANU SERVI…

   VISE OD POLOVINE VAS SERVA VODI PORIJEKLO OD STAROSJEDIOCA KOJE STE ASIMILIRALI… UGLAVNOM ILIRA I VLAHA… I TO JE SAMO PRIJE TURAKA… NAKON TURAKA STE JOS SARENIJI POSTALI… A NE ZABORAVI DA JE PORED VAS BALKAN NASELILO JOS NA DESETINE SLAVENSKIH PLEMENA… ALI KOME JA PRICAM

  • Umjesto što se u kasne nocne sate pališ na guslarsko-epsku mitomaniju bilo bi ti MLOGO pametnije da pogledaš o čemu Novak Kilibarda govori. Nije ni on neka cvećka ali je ovdje očigledno progovorio iz duše:

   NOVAK KILIBARDA O BOSNI I BOSNJACIMA historija

   http://www.youtube.com/watch?v=JsMspMfD5Ec

   NOVAK KILIBARDA O SRPSKIM IZMISLJENIM HAJDUCKIM PJESMAMA U BOSNI

   http://www.youtube.com/watch?v=LABMvRXcj_c

   Inače, sa google-wikipedija „učenjacima“ ne polemišem, ali će možda na ovaj sajt naletiti poneka dobronamjerna osoba pa njih radi samo nekoliko natuknica:

   NI Kulin ban NITI pak njegov sin Nikola (stupio na prijesto 1205/6.godine), NITI njihovo potomstvo nisu bili pravoslavci, a još manje Srbi, već DOBRI BOŠNJANI. Čak šta više, protiv Nikole je papa Honorius poslao ugarsku vojsku na čelu sa kraljem Ladislavom, zato što nije hteo da suzbija patarensku „jeres“. Osvojivši Bosnu Ugari postavljaju novog bana Sibislava. Nije međutim ni on dugo stolovao. U to vrijeme iz srednje Azije na Balkan prodire jedan od odmetnutih Džingis hanovih komandanata po imenu Agadaj, koji je opustošio ove prostore i među ostalima pogubio i Nikolu i Sibislava.

   O Halil paši bi moao da ti napišem čitav traktat, i rasprsim sve tvoje izguglancije koje su pisali „stručnjaci“ tvog ranga, ali u nedostatku vremena posvetiću se malo više jednom mnogo poznatijem liku.

   O BOŠNJAKU Mehmed paši Sokoloviću u Srbiji se uči uglavnom iz „historiografske“ literature koju je napisao Ivo Andrić!!!!???? Tu je maglu davno razvejao rahmetli Muhsin Rizvić briljantnom studijom „Bosanski muslimani u djelu Ive Andrića“. Svaka dobronamjerna osoba može naći ovo kapitalno djelo i osvjedočiti se u snagu argumenata kojima je Rizvić bukvalno pomeo Andrićeve podmetačine i nebuloze.

   U srpskoj historiografiji ovaj veliki Bošnjak je smatran bosanskim srbinom i to na osnovu posrednih izvora da je njegov brat bio Makarije Sokolović. Nadalje, srpska historiografija podmeće da je navodno preveo u islam čitav svoj rodni kraj u gornjem Podrinju, te da je učestvovao u obnavljanju Pećke patrijaršije navodno zbog privrženosti svom ‘porijeklu.Ovakve konstatacije ne samo da su nacionalno-romanticarske, nego su i historijski neutemeljene.

   Prije svega, Podrinje je bilo zahvaćeno procesom prihvatanja islama dobrih 120 godina prije pojave Mehmed-paše, kao visokog carskog dostojanstvenika. Preko gornjeg Podrinja vodio je glavni put koji je povezivao Skopsko krajište sa Vrhbosnom, odnosno kasnije Rumeliju sa Bosnom. Skoro pola vijeka prije pada Bosne na tom se prostoru javljaju prvi muslimani medju Bošnjacima, pa se tu za njihove potrebe grade džamije, od kojih se NAJSTARIJOM smatra ona u Ustikolini, podignuta tridesetih godina XV vijeka. Osim toga, kao urbano naselje kasaba se uspostavlja upravo podizanjem džamije. U kasabi skoro u pravilu isključivo žive muslimani, pa tu Mehmed-paša nije imao potrebe bilo koga “prevoditi na Islam.”

   Veliki vezir Mehmed-paša NIJE BIO PRVI visoki osmanski dostojanstvenik porijeklom IZ RODA Sokolovića čiji su različiti ogranci zivjeli na prostoru od Glasinca do Drine i Lima. Da napomenem samo da je kavzinaučne teorije beogradskih „etnologa“ o „srpskom“ Glasincu maestralno pobio akademik Ibro Pašić svojom studijom „Praslovenski korijeni Bošnjaka“.PRVI koji je iz roda Sokolovića putem adžami-oglana napravio karijeru u Carstvu krajem XV i u prvoj polovini XVI st. bio je Deli Husrev-paša. On je jos 1516. imenovan za namjesnika u Konji, a zatim je redom bio beglerbeg Dijarbekira, Sama (Damask), Halepa i Rumelije. Deli Husrev-paša je imao dva sina: Kurd-bega, koji je umro 1572. na položaju sandžak-bega u Nigdu, jugoistočno od Ankare i Mustafa-agu, koji je izgleda živio na svom zijametu u Bosni, pošto je ukopan u Šetićima kod Rogatice, gdje mu se mezar i danas nalazi. DRUGI Sokolović koji je napravio visoku karijeru u Carstvu bio je Mustafa-paša Lala, koji je došao u carski saraj uz pomoć Deli Husrev-pase, svog starijeg brata. Mustafa-paša Lala bio je stalno protivnik svog rodjaka Mehmed-pase Sokolovica.

   Poznato je da je Mehmed-paša dovodio svoje najbliže rodjake u Carigrad i da su mu sestra i otac primili islam. Sestra Šemsa se udala za Subab-bega Boljanica, hercegovackog sandzaka. Otac je dobio ime Džemaludin Sinan-beg. Za njega se zna da je bio mutevelija jednog Mehmed-pašinog vakufa, utemeljenog u Bosni. Kasnije, kako su skoro svi njegovo najbliži rodjaci postigli uspješnu vojno-upravnu karijeru, veliki vezir Mehmed-paša nije se zanimao za dovodjenje novih ljudi iz svog kraja u Carigrad, nego se, pored državničkih poslova, posvetio podizanju svojih brojnih zadužbina i vakufa širom Carstva. Tako je u svom rodnom selu Sokolovićima kod Rudog izgradio džamiju, mekteb, musafirhanu i vodovod.
   Itd……..itd…………….

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.