Obraćanje predsjednika BDZ-a Jahje Fehratovića na Izbornoj skupštini BDZ-a

11
3

Prva riječ, “Bože nam pomozi!”

Evo druga: “Hoće, ako Bog da”

Samo da ga pominjemo često,

Pa će nama dobro pomagati

I od svake muke zaklanjati,

Muke ljute i dušmanske ruke,

I svakoga hala i belaja!

(Avdo Međedović)

Poštovani, delegati Bošnjačke demokratske zajednice, dragi članovi, aktivisti i simpatizeri Bošnjačke demokratske zajednice, uvaženi gosti, dame i gospodo, Bošnjakinje i Bošnjaci, braćo i sestre, es-selamu alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu!

Danas mi je pripala čast da preuzmem žeravicu koja, kao ni jedan emanet, nimalo nije lahka. Za njeno držanje trebam posjedovati izgrađenu svijest o pravdi, razboritosti, mišljenju, strpljivosti, dobročinstvu, umijeću, znanju, predanosti, ljubavi, zahvalnosti i pokajanju. Moja malenkost ne može odgovoriti na sve ove zahtjeve. Ukoliko mi vi ne budete potpora, nisam siguran da taj emanet mogu dostojno i časno ponijeti! Bošnjačka demokratska zajednica jeste obraz nacije, ogledalo nacije, snaga nacije, ako joj ne očuvamo taj obraz i snagu, okaljat ćemo naciju i izgubiti njen ponos. Zato mi treba Vaš osjećaj za pravdu, Vaša razboritost, Vaše mišljenje, Vaša strpljivost, Vaše dobročinstvo, Vaše umijeće i znanje, Vaša predanost, Vaša ljubav i zahvalnost, i naše pokajanje!

Bošnjačka demokratska zajednica nastala je kao političko krilo duhovno-nacionalnog pokreta Bošnjaka i kao takva mora ostati! Taj pokret ima svog lidera – Muftiju Muamera ef. Zukorlića, pa ma koliko to bilo mrsko ili drago našim dušebrižnicima! Zato želim ovdje pred Vama i zajedno sa Vama dati prisegu našem duhovnom učitelju i prvaku Muftiji Muameru ef. Zukorliću da nikada nećemo odustati od ideala, načela i programa na kojima je zasnovan duhovno-nacionalni pokret Bošnjaka i Bošnjačka demokratska zajednica kao njegov politički eksponent! Svaki pokušaj napada na njega, razumjet ćemo kao napad na nas, i sukladno tome se ponašati! Svaki pozitivan iskorak naših bližnjih i daljnih, iskrenih i potencijalnih prijatelja i neprijatelja prema njegovim idejama, ličnosti i djelu, dočekat ćemo kao satisfakciju za naše predano djelovanje! Dušebrižnici ovo mogu razumjeti na stotine načina, ali mi Bošnjaci, mi muslimani, mi dostojanstveni i ponosni ljudi, znamo da je u tome naša veličina i snaga!

Bošnjačka demokratska zajednica jeste partija jednakih, jednakopravnih, jednako obaveznih i jednako odgovornih pojedinaca. Ne želim niti imam pravo ni po čemu izlaziti iz tih okvira! Svoju poziciju u BDZ-u vidim isključivo kao poziciju koordinatora ciklično konstruiranog tima od predsjedništva, preko glavnog i izvršnog odbora, gradskih, općinskih i mjesnih odbora, do pojedinačnih članova, aktivista i simpatizera. Obaveza svih Vas jeste da me stalno podsjećate na to! I da nas sve skupa vraćate na temeljni cilj, ideologiju i metodologiju s kojima je ova stranka zakoračila na političku pozornicu!

U duhu programa na kojem je nastala Bošnjačka demokratska zajednica mi se zalažemo za dosljedno insistiranje na uvažavanju postojećih zakonskih i ustavnih prava Bošnjaka i drugih naroda Republike Srbije u svim sferama i na svim nivoima, kako kolektiviteta tako i individualiteta, poboljšanje i izmjenu onih ustavnih odredaba i zakona koji sadrže selektivne i diskriminatorske stavove spram Bošnjaka i drugih naroda Republike Srbije i njihovo ujednačavanje sa evropskim i međunarodnim pravnim normama, poboljšanje kvaliteta i standarda života, sređivanje i rješavanje lokalnih problema, uvođenje reda u ekonomskom, zdravstvenom i svim drugim sektorima od vitalnog značaja za našu i druge zajednice, borbu protiv svih vidova kriminala i korupcije, vraćanje dostojanstva ličnosti i porodice, rađanje ambijenta kakav priliči ljudskoj kulturi i civilizaciju u dvadeset prvom vijeku! Naši dugoročni ciljevi jesu: ostvarenje prekogranične regije Sandžak prema međunarodnim deklaracijama, konvencijama i drugim aktima i evropskim principima, po modelu Južnog Tirola ili nekog drugog specifikuma; institucionalno povezivanje svih Bošnjaka svijeta uz poštivanje krilatice da je „Svaki Bošnjak odgovoran za drugog Bošnjaka“ i izgradnja mehanizama odbrane našeg naroda od asimilacije i genocida; ulazak Republike Srbije, naše matične države Bosne i Hercegovine i drugih država regiona u Evropsku uniju; izgradnja suživota, mira, tolerancije i pomirenja balkanskih naroda uz poštivanje posebnosti svakog od njih i ispunjenje određenih preduvjeta tog pomirenja.

Zahtijevamo hitno rješavanje pet gorućih problema bošnjačkog naroda u Republici Srbiji – Vraćanje jedinstava Islamske zajednice, Akreditacija Internacionalnog univerziteta, Deblokada rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Vraćanje vakufske imovine i rješavanje statusa Sandžaka. Rješavanje ovih problema ostat će osnovna platforma za razgovore i dogovore sa svim političkim faktorima u ovoj državi koji u Bošnjacima vide partnere, a u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici partnerski potencijal zarad izgradnje zdravog ambijenta i osjećaja zajedničkog dijeljenja životnog prostora.

Naš konačni cilj jeste postizanje Božije milosti i izgradnja zajednice, društva i države kojima će se buduća pokoljenja ponositi, a mi imati kome predati bajrak spasa, slobode, mira i domoljublja!

Ideologija Bošnjačke demokratske zajednice sadržana je u Programskim načelima stranke u kojima se kaže da je ovo partija centra sa uravnoteženim odnosom prema tradicionalnim vrijednostima, socijalnoj pravdi i slobodnom tržištu koja želi uspostaviti ravnotežu razvoja društva na personalnom, porodičnom i kolektivnom nivou što je jedini garant zaštite pojedinca i zajednice od devijacija krajnosti, isključivosti i netrpeljivosti. Ideali koje zastupa BDZ jesu puna sloboda pojedinca i kolektiviteta, autohtonost Bošnjaka u Srbiji, zasebnost regije Sandžak, privredni razvoj u ambijentu zdrave konkurencije, investiranje u budućnost kroz odgoj i obrazovanje mladih generacija, uspostava i afirmacija dobrih međunarodnih odnosa s posebnim akcentom na potencijal Bošnjaka da budu spona Istoka i Zapada, Evrope i muslimanskog svijeta, razvoj i afirmacija međunacionalnih i međukonfesionalnih odnosa po principima jednakopravnosti i međusobnog poštivanja, socijalna pravda, očuvanje porodice kao temelja društva, zaštita žene – majke, sestre, kćerke – kao garanta opstanka ljudske zajednice, dopunjavanje muškarca i žene, investiranje u djecu i njihova zaštita, sloboda i profesionalizam medija i vraćanje izvornosti njihove uloge, afirmacija bosanskog jezika kao temeljne odrednice nacionalnog identiteta Bošnjaka, očuvanje kulturne baštine Bošnjaka, ljubomorno čuvanje vjere islama, zaštita životne sredine i očuvanje i afirmacija jedinstva Bošnjaka u matici i dijaspori!

Metodologija rada Bošnjačke demokratske zajednice na ostvarenju ciljeva i ideoloških postulata sadržana je u Statutu stranke čiji prvi Član glasi: „Bošnjačka demokratska zajednica je politička stranka, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva, demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešćem na izborima, vršenjem vlasti, kao i djelovanjem u opoziciji i kao takva  predstavljat će i zastupati interese Bošnjačke nacionalne zajednice,  štititi i unapređivati prava njenih pripadnika, u skladu sa ustavom, zakonom, međunarodnim standardima i drugim općim aktima  i ovim Statutom.” Demokratsko oblikovanje političke volje građana zavisi od organa partije, zato period pred nama moramo posvetiti jačanju svih stranačkih organa i predano raditi na uspostavi novih gradskih, općinskih i mjesnih odbora u svim dijelovima države gdje postoji plodno tlo i potreba za politiku Bošnjačke demokratske zajednice. U gradskim i općinskim skupštinama gdje imamo predstavnike borit ćemo se da opravdamo povjerenje glasača i budemo njihova riječ, dostojanstvo i ponos! U narednom periodu poduzet ćemo opsežne priprema za izbore koji mogu biti ove, sljedeće ili za tri godine i spremati se da preuzmemo mehanizme lokalne i sudjelujuemo u republičkoj vlasti kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve i ideale!

Iako nisam ekonomista, svjestan sam značaja programa koji bi doprinio izlasku iz postojećeg socijalno-ekonomskog stanja naroda. U tom cilju, obavezujem se da ću okupiti najbolje ekonomske stručnjake u čemu će nam sigurno pomoći Ekonomski fakultet IUNP, kako bismo došli do najboljih rješenja i potpuno autentičnih rješenja.

Ovi ciljevi nisu lahki i jednostavni, ali su predanim radom ostvarivi. Da bismo ih dostigli, moramo biti spremni na svakodnevna odricanja i ulaganja maksimuma energije u narednom periodu. Mi smo, kao predsjedništvo stranke, spremni na takve žrtve i sposobni da izađemo u susret svim predstojećim izazovima. Ali, bez Vas, kao jezgre, i svih ostalih članova, aktivista i simpatizera to ne možemo postići, zato od Vas u ovom trenutku tražim nekoliko stvari!

Prvo, da uzmemo pouku iz onoga što je prethodilo održavanju ove Skupštine i da ne dozvolimo da nam se više nikada ne dogodi ista ili slična situaciju. U tu svrhu, želim da svi Vi budete dostojni funkcioneri i članovi Bošnjačke demokratske zajednice i da dignete glas i poduzmete odlučne akcije ukoliko ja, kao predsjednik, moji prijatelji i saborci iz predsjedništva partije ili bilo koji drugi funkcioner BDZ-a pokažemo i najmanji znak odstupanja od osnovnih principa, načela, ciljeva i ideala radi kojih je osnovana Bošnjačka demokratska zajednica i čije postojanje ima smisla samo dok se posljednjim atomom snage borimo za njihova ostvarenja!

Od Vas također tražim da budete svjesni da iza pokušaja skretanja Bošnjačke demokratske zajednice s Pravog puta stoje faktori koji ne misle dobro Bošnjacima i da su izvršioci tog pokušaja iz naših redova žrtve svojih slabosti pred neprijateljskim nasrtajima. Zato Vas molim da u svakoj prilici i na svakom mjestu ostanete dostojanstveni, suzdržite se od upućivanja ružnih riječi njima i njihovim porodicama, da ih izolirate iz Vašeg okruženja i ostavite da polože račun pred svojom savješću i Uzvišenim Gospodarom! A, vjerujte to im je najveća kazna na koju mogu biti osuđeni! Naš i njihov slučaj je kao slučaj Ma’rufa Karhija i nezahvalnog bolesnika o kom veliki perzijski pejsnik Sa’di kaže: Kad u sebi pronađeš zadovoljstvo i snagu / sa zahvalnošću ponesi teret slabih, // Ako si samo oblik, kao talisman, / kada umreš sa tijelom ti nestaje i ime. // Ali, ako njeguješ drvo velikodušnosti, / sigurno ćeš mu jesti plodove velikodušnosti. // Uzvišenost su dostigli samo oni / koji su odbacili krunu ponosa. // Ohole se oni koji obožavaju veličinu, / jer ne znaju da je veličina u strpljenju. // Vidiš li koliko je grobova u Karhu, / ali je samo Marufov poznat.

Na samom kraju, želim iskazati neizrecivu sreću i zahvalnost Stvoritelju što uz sebe imam tim koji mi daje dovoljno snage da vjerujem u budućnost Bošnjačke demokratske zajednice! Ljudski kvalitet je najveće blago Bošnjačke demokratske zajednice. Zato odgovorno tvrdim da su na mjesto predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice, prema svojim kvalitetima i dosljednošću u svakom trenutku, mogli doći i prof. Sead Šaćirović i dr. Admir Muratović, i dr. Amela Lukač-Zoranić i gospodin Samir Tandir, i inžnj. Fahrudin Alagić i prof. Atifa Šaljić kao i još mnogi drugi istaknuti funkcioneri Bošnjačke demokratske zajednice i bošnjačkog duhovno-nacionalnog pokreta. Njih sam spomenuo zato što su, kao predsjedništvo, Glavnom odboru jednoglasno predložili moju malenkost za predsjednika BDZ-a. Želim da znate da ćemo mi u budućnosti nastupati kao tim jednakih prava i obaveza, čvrsto zbijeni u jedan saff i odlučni da, zajedno sa svima Vama danas ovdje prisutnima. kao i svim našim članovima, aktivistima, simpatizerima i budućim članovima, ostvarimo principe, načela, ciljeve i ideale zbog kojih i postoji Bošnjačka demokratska zajednica. Zato, budite ponosi na sebe i svoju Bošnjačku demokratsku zajednicu! Es-selamu alejkum i neka nam je svima sretno i hairli!

Mr. Jahja Fehratović

(BDZ)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

11 KOMENTARI

 1. Prije svega zelim da cetitam mr.Ferhatovicu na novu duznos predsjednika stranke koju ce nadam se obavljati sa najvecom odgovornoscu. Izmedju ostalog drago mi je sto je na celu jedan covjek “jezikoslovac” koji moze da protumaci dubine ljuckoga bia i njegovih potreba a ne neki ekonomista il pravnik…il bilo kakav drugi kvazi”masterant”…jer oni imaju svoje racunice….

  0

  0
 2. Fehratović je najbolji izbor za predesjednika BDZa.Posmatrajući situaciju iz Bosne mislim da je uistinu predan idealima kojima svi težimo.Neka je sa hajrom, i neka nam Uzvišeni Allah pomogne u našoj borbi do konačne pobjede.Amin!

  0

  0
 3. Cestitam Jahji i svaka cast na exposeu, al ruku na srce , mislim da poslije bivseg predsjednika neces morati bas mnogo da se potrudis da budes bolji od njega,samo ustaj primjera radi prije podne i bolji si od njega za 200 %.Ucmalost, lenjost i dokolica su rijeci ,da nisu prije njega postojale, koje bi po njemu dobile ime .No on i nije neki reper za posmatranje dragi Jahja i nemoj da te to slucajno osokoli pa da se nedaj boze nadmeces s tim da budes bolji od njega.Budi ti svoj , Jahja, kao sto si bio i do sad i ne boj se za uspjeh ovog emaneta, nosi ga kao sto si i do sad nosio povjerene ti emanete.Selam.

  0

  0
 4. Draga braco pa eto nek nam je hairli nasa stranka….kazem stranka zato sto se bas sad pokazuje kao jedna jaka i ozbiljna organizacija. Znaci,NEMA odstupanja od osnovnih nacela i statuta stranke,za nikoga,pa makar on i predsednik bio.Jos samo ovo da shvati obican narod,siroko biracko tijelo,za sta ce normalno trebati truda i puno objasnjavanja,jer znamo ko stoji iza “nasih”ministara,to je citav uigran sistem medija i krivotvotaca. Nadam se dace posten covjek,Bosnjak naci sebe u programu i djelu ove stranke. Selam.

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.