Završni proglas Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka

1
27

U Dohi, glavnom gradu Katara, od 7. do 9. decembra 2013. godine, održana je sjednica Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka(International Union for Muslim Scholars – El-Ittihad el-‘alemi li ‘ulemail-muslimin). Unija je osnovana 2004. godine i do 2011. godine njeno sjedište je bilo u Dablinu (Irska), da bi potom bilo premješteno je u Dohu, glavni grad države Katar. Zahvaljujući ideji srednjeg puta (el-vesatijja) u tumačenju islama, njegovih učenja i propisa, koji ne dopušta bilo kakav ekstremizam ili pretjerivanje ali istovremeno ne dozvoljava ni labilan i neutemeljen pristup islamu, Unija je do sada okupila više desetina hiljada članova (alima), koji dolaze iz gotovo svih zemalja svijeta. U radu Vijeća povjerenika (Medžlis el-umena’) učestvovao je i dr. hafiz Safvet Halilović, član Vijeća povjerenika i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Vijeće je raspravljalo o brojnim pitanjima, tražeći put prevazilaženja mnogih teškoća i problema koji bremene islamski svijet. Predsjednik Unije, uvaženišejh prof. dr. Jusuf el-Karadavi, pozvao je muslimanske učenjake da aktivno sudjeluju u trasiranju puta muslimanskim narodima iz kojih potiču, čime će služiti očuvanju njihovog islamskog identiteta, jedinstva i trajnih vrijednosti. On je poručio: “Muslimanska ulema je dužna da se suprotstavi svim zavjerama kojima se zajednica izlaže a koje imaju za cilj da se onemoguće legitimna nastojanja naroda u preporodu, slobodi i dostojanstvu. Istinska ulema nikada ne smije biti na strani silnika i  zulumćara! Naprotiv, ulema je dužna da objašnjava istinu, otklanja nejasnoće i koriguje pogrešna shvaćanja kod običnog svijeta,” naglasio je šejh El-Karadavi. Na završetku sastanka koji je trajao tri dana, Vijeće povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka donijelo je Završni proglas (El-Bejan el-hitami), čiji prijevod na bosanskom jeziku prezentujemo našoj javnosti.

 U vezi s Palestinom

U sjenci uzastopnih promjena u arapsko-islamskoj zoni, koje neposredno utječu na palestinsko pitanje i njegovo prisustvo na ljestvici svjetskih zbivanja, Unija stalno naglašava da palestinsko pitanje uvijek ostaje najvažnije i primarno pitanje njenog zanimanja, da treba biti u vrhu problema u dvama svjetovima, arapskome i islamskom. Polazeći od toga,

1. Unija obnavlja svoj zahtjev braći u Hamasu, Fethu i drugim grupacijama, da ovu prikladnu platformu koriste i ozbiljno se vrate primirju i ujedinjenju palestinskih redova koji posljednjih godina trpe štetu od razlaza i razdora, da to učine na osnovu palestinskih konstanti (zajedno s pravom na povratak i otpor, sve dok se ne oslobode Palestina i njena prijestolnica, Kuds/Jerusalim).

2. Unija se protivi stalnim nastojanjima cionističkog neprijatelja da grad Kuds i džamiju Al-Aksa podijeli vremenski i prostorno. Oglašava protivljenje svim sredstvima, toj cionističkoj zavjeri protiv islamskih svetinja.

3. Arapskim i islamskim vladama Unija podvlači nužnost da se skrši nametnuta opsada palestinskog naroda u svim gradovima i zonama, posebno u Gazi, ističući da neke od tih vlada sudjeluju u gušenju i izgladnjivanju palestinskog naroda.

4. Unija podržava sve inicijative i projekte koji žele očuvati islamski identitet grada Jerusalima i sačuvati džamiju Al-Aksa, među koje spade projekat Oživljavanja naučnih kružoka i skupova u toj džamiji. Unija na saradnju poziva sve zemlje, institucije i pojedince koji mogu podržati tu inicijativu.

5. Unija ističe potrebu za pružanjem podrške entuzijastima okupljenim u džamiji Al-Aksa i oko nje (u Svetom hramu i njegovoj blizini) i naučnim skupovima (kružocima), sa svim što će ih osposobiti da se odupiru svim oblicima razdora koji im cionistički neprijatelj unosi putem svojih planova, projekata i organizacija. Unija naglašava da je podrška tih entuzijastima vrsta povezivanja na Allahovom putu i opremanja boraca za zaštitu međa islama.

6. Unija poziva sve učenjake muslimanske zajednice da nastave svoju legitimnu ulogu u osvjetljavanju lokalnome i međunarodnome javnome mnijenju političke opasnosti od judaizacije grada Jerusalima po jedinstvo historijske palestinske zemlje, jer se po vjerozakonu ne može zanemariti ni jedan njen pedalj.

7. Unija poziva arapske i islamske vlade, kao i druge aktivne snage, da se odupru izraelskim rasističkim nastojanjima da se raseli arapsko palestinsko stanovništvo u pustinji Nakab, koji su starosjedioci tog područja. Unija poziva te vlade da se odupre prinudnom iseljavanju izvornih žitelja, koji su se našli na udaru rasističkih i ekspanzionističkih projekata tvorevine Izrael.

 

U vezi sa zemljama Arapskog proljeća

Unija primjećuje da je više nego očito da se nastavljaju zavjere protiv zemalja Arapskog proljeća, uz vanjsku podršku s Istoka i Zapada, kako bi se osujetili plodovi revolucija i kako bi se te zemlje ponovo vratile u ruke tirana i pokvarenjaka. Posve su jasni i obim tih zavjera i materijalna, informativna i ekonomska podrška, uz blagoslov nekih arapskih vlada, a ponekad, nažalost, direktno sudjelovanje, na štetu najviših interesa zajednice u području osamostaljenja i stabilnosti, te legitimnih nastojanja naroda na putu slobode, dostojanstva i društvene pravičnosti.

 

Stanje u Egiptu

Unija osuđuje i odlučno odbija udar koji su egipatski ministar odbrane i njegove pristalice izveli protiv legitimno izabranog predsjednika, čiji izbor je bio kruna velike egipatske revolucije. Unija obznanjuje svoje odbijanje svakog oblika udara na slobodnu volju naroda, koji zadire u njegovo dostojanstvo i slobodu. Unija smatra da je rješenje problema povratak zakonitosti i štićenje tekovina egipatskog naroda iz njegove slavne revolucije, koju je izveo 25. januara 2011. godine.

Unija odbija i sve oblike diskriminacije i polarizacije među pripadnicima jednistvenoga egipatskog naroda, obznanjuje osudu svih oblika ugrožavanja i gušenja sloboda i zabrane mirovnih demonstracija koje se pojavlju povodom krvavih prevrata, koji za posljedicu imaju bezpravno ubijanje, hapšenje bez krivice i pritvore bez razloga, kao i slične vrste nasilja i sile.  Unija insistira na slobodi naroda da bira svoje vođstvo i predstavnike, u skladu s pretpostavkama demokratske prakse i ustavnih načela koje je svijet upoznao. Unija naglašava potrebu da se te pretpostavke private kao ono najbolje što donosi savremeno doba, uz punu zaštitu i odbranu izbornih rezultata koji se trebaju shvatiti kao dogovor i vjerodajnica u društvu. U tom svjetlu, Unija ističe slijedeće,

1. Unija se moli za Allahovu milost svim šehidima iz egipatskog naroda koji su pali u odbrani vjerozakona, istine i dostojanstva, štiteći tekovine slavne revolucije od 25 januara, te za ispunjenje nagrade čistim dušama za čistu krv svih šehida koji nisu ni nosili oružje, posebno šehida s Trga Rabi’a al-Advijja i Trga En-Nehda.

2. Unija poziva egipatski narod sa svim njegovim grupacijama na sveobuhvatno pomirenje, koje počiva na zakonitosti i obuhvata sve grupacije društva ne oštećujući nijednu skupinu ili stranu, kojoj god grupaciji pripadale, s obzorom na vjeru, sektu, opredjlejenje i politički stav.

3. Unija odlučno zatijeva da se oslobode svi zatvorenici koji su silom i nepravedno uhapšeni tokom prevrata, posebno članovi Unije i Vijeća povjerenika, kao što su prof. dr. Safvet Hidžazi i prof. dr. Salah Sultan.

4. Unija poziva sve sinove egipatskog naroda, posebno učenjake i obrazovane ljude, da stanu uz tekovine slavne revolucije od 25. Januara, a protiv tirana i poraženih, da nastave mirno odbijanje udara na zakonitost, da odbiju svaki oblik nametanja vladajućih prilika, od kojih je najvažnije afirmisanje vođstva udara putem kampanje traženja pravnog mišljenja na osnovu ustava koji je iznijela neizabrana skupina, a poništava ustav koji je egipatski narod donio tako što su dvije trećine naroda glasale za njega.

5. Unija otvoreno poziva univerzitet Al-Azhar da se vrati svojoj historijskoj ulozi u pružanju otpora nasilju i tiraniji, radi ostvarivanja onoga u čemu je dobro za veliki egipatski narod.

6. Unija poziva egipatske vojne komande da se vrate svojoj patriotskoj ulozi i velikoj ustavnoj zadaći u obezbjeđivanju sigurnosti zemlje, odbrani njenih teritorija, čuvanju njenih granica i suvereniteta. Poziva ih da se distanciraju od miješanja u politiku, kako bi državne ustanove i službe predano služile društvu i omogućavanju pristojnog života svim građanima.

7. Unija poziva da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude u službi naroda, kao što je bilo u vrijeme vladavine zakona, da se oslobodi hipoteke služenja u vidu sredstva pučista u kažnjavanju naroda.

8. Unija osuđuje opsadu napaćenog palestinskog naroda u Gazi putem zatvaranja prolaza i sužavanja puteva pristojnog života pripadnicima palestinskog naroda. Egipatsku armiju poziva da se poduhvati svoje patriotske uloge u služenju palestinskom pitanju i hitnog otvaranja prolaza Refah.

9. Sve učenjake svijeta Unija poziva da vrše svoju zakonsku zadaću i svoju ljudsku odgovornost u objašnjavanju istina, otklanjaju nejasnoće kod običnih ljudi i koriguju poimanja, u službi rješavanja egipatskog pitanja i drugih pitanja zajednice, kako bi izvršili zalog koji im je Bog povjerio.

10. Unija ističe svoju punu spremnost, zajedno sa svim svojim članovima, da sudjeluje u zaravnavanju pukotina među pripadnicima egipatskog naroda i posredovanju u rješavanju vladajuće krize, saglasno standardima i načelima za koje se zalaže revolucija od 25. Januara.

O sirijskim prilikama

1. Unija osuđuje pokolje okrutnoga režima izvešene nad izolovanim sirijskim narodom, posebno njegov grozni zločin upotrebe hemijskog oružja u obrušavanju na sirijski narod, kad su žrtve za par sati premašile nekoliko hiljada ubijenih, od kojih su većina bile žene i djeca. To je nešto u čemu se režim nije odvažio da ikad i zaprijeti cionistima koji su okupirali sirijske teritorije.

2. I nakon što je proteklo više od hiljadu dana ustrajnosti i žrtvovanja, Unija naglašava da velika Sirijska revolucija nije pokrenuta radi otklanjanja brige vezane uz hemijsko oružje ili nešto drugo što zagovara Zapad, već je pokrenuta radi spašavanja ispred okrutnog režima koji sebi dozvoljenim smatra svetinje, skrnavljenje časti i uništavanje državnih dobara za interes neprijatelja i špekulanata.

3. Unija ističe potrebu da se očuvaju revolucionarni redovi u Siriji, da se  nedopušta cijepanje revolucionarnih redova i njihovo udaljavanje od najvećeg cilja zbog kojega je revolucija povedena.

4. Unija potvrđuje i svoje ranije proglase podrške Sirijskoj patriotskoj koaliciji. Poziva arapske islamske vladare i narode, kao i ljude privržene slobodi u svijetu, da stanu na stranu sirijskog naroda u njegovoj revoluciji, te da Koaliciju priznaju kao jedinog legitimnog predstavnika sirijskog naroda.

5. Unija poziva sva humanitarna društva i preduzetnike, koji raspolažu materijalnim dobrima, da nesretni narod izbavljaju plaćanjem zekata, finansiranjem medicinske i humanitarne pomoći, uz podnošenje troškova za liječenje, obrazovanje i druge oblike aktivnosti, posebno zbog toga što hiljade, bolje reći, stotine hiljada pripadnika toga plemenitog naroda, žive između izbjeglištva unutar svoje zemlje i traženja ubježišta u nekim susjednim zemljama. Šta više, ima ih koji, na veliku žalost, žive u grobnicama i emigracionim kampovima.

6. Unija pohvaljuje sve arapske i islamske zemlje koje su od sebe, sve što su mogle, dale u svrhe organizovanja pristojnog života sirijskim izbjeglicama i uređvanja atmosphere za školovanje njihove djece, kako ne bi bila uskraćena za školovanje tokom tog razdoblja.

O iračkim prilikama

Unija poziva irački narod da se okrene jedinstvu. Od iračke vlade zahtijeva da zabrani ugnjetačke politike i ekonomiju protiv raznih grupacija iračkog naroda. Unija osuđuje provođenje širokih akcija likvidiranja, hapšenja, iznenadnih pretresa, protjerivanja i sličnih uznemiravajućih postupaka prema iračkom narodu. U tom smislu, Unija ističe slijedeće:

1. Upozorava na opasnost od sektaških sukoba kroz koji će neke strane vatru upaliti svojim neodgovornim ponašanjem prema nekim pripadnicima iračkog naroda.

2. Unija osuđuje uzimanje učenjaka za metu, bilo ubistva, maltretiranja ili progonjenja, koja se provode pod zaštitom političkih krugova u Iraku, te uz blagoslov nekih ustanova I organizacija koje djeluju na teritoriji Iraka.

3. Unija itiče potrebu za zainteresovanošću da se skinu nevolje s pleća iračkih patriota i naglašava potrebu da iračka vlast obavlja svoju zadaću u poboljšavanju uslova za žovot građana.

Situacija u Tunisu

Unija prati i raspravlja o razvoju zbivanja koja govore o teškoćama viđenim u trazicijskom razdoblju u Tunisu nakon slavne revolucije, zbog velikih razmjera zatečenih nereda i apsolutizma, zbog teškoća u odgovoru na izazove, zbog udovoljavanja ambicijama i željama stanovnika prikraćenih i marginalizovanih krajeva, s jedne strane, te zbog planova i želja kontrarevolucije i njenog nastojanja da ta osjećanja iskoristi u svrhe osujećivanja prijelaznog razdoblja, koje bi se, vjerovatno, okončalo obznanjivanjem novog ustava i legitimnih predsjedničkih izbora, koji bi bili početak razdoblja stabilnosti i izgradnje.

Na osnovu te slike koja prikazuje život prve od zemalja Arapskog proljeća, Unija vidi slijedeće:

1. Unija potvrđuje svoju podršku tuniškoj revolucuji, majci revolucija arapskog proljeća. Tunižane svih usmjerenja poziva da, najhitnije što mogu, nastave put patriotskog dijaloga, da tako, privrženi legitimnosti izbora u legitimnosti dogovora, stignu do cilja u upotpunjavanju uporišta za uspostavljanje prve arapske demokratije.

2. Unija osuđuje nastojanja protivničkih snaga da zametu put revolucije i njegov tok u prijelaznom razdoblju zakomplikuju.

3. Unija ističe potrebu za razgovorom među sinovima iste države u Tunisu radi iznalaženja dogovornog puta s kojeg će krenuti proces sveobuhvatnog pomirenja radi ostvarenja ciljeva slavne tuniške revolucije.

4. Unija kod vlade trojnog saveza, koja zemlju vodi od izbora, insistira na većem zanimanju i bržem ostvarenju prosperiteta u prikraćenim krajevima, te na ozakonjenju borbe protiv nemorala.

5. Unija osuđuje manifestacije okrutnosti, grubosti z nasilja paljenjem i uništavanjem javnih preduzeća, smatrajući ih zakonski zabranjenim radnjama. Unija, dotle, smatra da je svaka manifestacija mirnog izražavanja nezadovoljstva i suprotstavljanje vlastima na miran način, prihvatljiv čin. Sve islamske struje i patriotske snage Unija poziva na središnju dogovornu koncepciju i uvođenje zemlje u stabolnost koja će podsticati kretanje u progres, posebo prikraćene i marginalizovane strane.

6. Unija poziva Arape muslimane da tunišku revoluciju podstiču turizmom i korištenjem prilike da sudjeluju u dostizanju ciljeva kroz ostvarenje razvoja i preporoda.

 

Libijska situacija

Unija smatra da se i libijska revolucija izlaže velikoj zavjeri kontrarevolucije, ali vođene stredstvima  koja se, možda, razlikuju od prakse viđene uz druge revolucije.

Sve islamske i patriotske strane Unija poziva na jedinstvo i očuvanje ciljeva revolucije. Poziva na poštovanje nepovrjedivosti libijske krvi i distanciranje od svakog oblika osvete i svođenja računa. Unija poziva da se pitanja pravednosti i osvete onima koji su činili zločine protiv libijskog naroda ostavlja zvaničnim krugovima koje će narod slobodno i nepristrasno izabrati. Patriotski kongres i libijsku vladu Unija poziva ukazujući na ono što slijedi:

1. Potrebu da se ubrza uspostavljanje snažne državne armije koja će prihvatiti sve sinove libijskog naroda, revolucionare i one druge, kako bi bila sposobna štititi zemlju od unutrašenjega i izvanjskog neprijatelja.

2. Potrebu za očuvanjem tekovina libijske revolucije i neskretanjem s revolucionarnog puta na bilo koji način, te podizanjem svijesti naroda o okončavanju oscilirajućeg stanje i dolaska do željejnog povjerenja.

3. Sve sinove libijskog Unija poziva naroda da prihvate sve visoke interese zemlje, te da interese zemlje pretpostave interesima pojedinaca i skupina koje se razlikuju po svojim nazivima i formama.

Stanje u Jemenu

Unija obnavlja svoju osudu eksplozija koje su za cilj imale Jemensko ministarstvo odbrane, u kojima su pali deseci žrtava, ubijenih i ranjenih, ističući potrebu za očuvanjem tekovina jemenske revolucije. Sinove jemenskog naroda, zajedno s pripadnicima stranaka i usmjerenja koja skreću s puta revolucije jedinstva, Unija jasno upozorava da za uske lokalne i stranačke interese žrtvuju najviše interese Jemena i iznevjeravaju zalog šehida.

2. Unija poziva da se prestane s muđusobnim ubijanjima u Sa’di, Dimadžu i drugim jemenskim gradovima, da se pristupi Odboru za pomirenje i označi se kraj prolijevanju krvi, da se otvori polje jemenskoj vojsci  da se rasporedi i stacionira po tim zonama.

3. Kod arapskih i islamskih zemalja, posebno kod zemalja Zaljevskog savjeta za saradnju, Unija insistira da Jemen pomognu finansijski i ekonomski, kako bi uspješno prebrodio tranzicijsko razdoblje, a žitelji doveli zemlju do izbora koji bi je uveli u razdoblje pune stabilizacije, zakonitosti i ustavnosti.

U vezi s Libanom

Unija od libanske vlade zahtijeva da odustane od politike ravnodušnosti, da udovolji zahtjevima muslimana i izbjeglicama Sirijcima pruža humanitarnu, socijalnu, zdravstvenu i pedagošku pomoć. Unija zahtijeva da se Vlada obračuna s klanom koji kriminalističke skupine u Siriji otvoreno pomaže u opremi, ljudstvu i oružju, kako bi s Libana skinula ljagu.

U vezi sa Sudanom

1. Unija sa zadovoljstvom uviđa napore koje čini sudanska vlada u stabilizovanju bezbjednosti i mira u zonama sukoba, pogotovo u Darfuru. Unija cijeni trud koji vlada, u skladu dogovorom usaglašenim na skupu Dohi, pokazuje u dijalogu s naoružanim pokretom, kao i to što je proisteklo iz dogovora s nekim pokretima. Zahvalnost i hvala pripadaju Allahu, a državi Sudan i njegovoj vladi Unija upućuje izraze poštovanja.

2. Unija zahtijeva od sudanske vlade da pruži više općih sloboda, popustljivosti i dobročinstva, te da štiti pravo na iznošenje stave, na mirne demonstracije i njihovo nesprječavanje nasiljem.

3. Unija cijeni pokazani trud i otvorenost za dijalog sa opozicijskim strankama, pogotovo oko onog što vodi ka dogovoru i donošenju ustava s islamskim uklonom, kao i napor pokazana u pružanju sloboda i garantovanju ostalih prava i obaveza.

4. Unija cijeni sporazum koji su sudanska vlada vlada juga Sudana postigle u području bezbjednosne i ekonomske saradanje. Unija poziva na rješenje problema nastalog između jedne drevne zemlje i krajeva u kojima se vode plemenski obračuni.

U vezi sa Somalijom

1. Unija dragocijenim smatra pozitivne rezultate napora uloženih oko somalskoga državnog primirja, koji su doveli do uspostavljanja centralne vlade s dobijenom podrškom većine poltičkih i društvenih snaga, vlade koja unaprjeđuje bezbjednosnu situaciju i pod svoju kontrolu vraća neke krajeve i oblasti što dugi niz godina nisu bili pod njenom kontrolom.

2. Unija ističe potrebu za podrškom sadašnjoj somalskoj vladi u njenim nastojanjima da zemlju vodi ka potpunoj stabilnosti i željenom progresu.

3. Unija obnavlja svoju osudu postupaka nasilja, podmetanja ekslozivnih naprava i otmica, u ime islama, u kojima su meta građani, a koje praktikuju neki ekstremisti i od strane njih zavedena omladina. Unija naglašava da to iskrivljuje sliku o islamu i ruši jedinstvo društva. Otuda ti postupci služe neprijateljima islama i otvaraju im polje miješanja u somalijske unutrašnje stvari.

4. Unija poziva Ligu arapskih i islamskih zemalja, Arapsku ligu i Islamsku organizaciju za suradnju, da pokažu veću zainteresovanost za problem somalijskog naroda. Poziva ih da obezbijede uvjete njegovog izlaska iz ratnog stanja i anarhije i prelazak na centralizovanje države i ponovno ujedinjenje svih krajeva države pod njenom kontrolom, uz ublažavanje stanja siromaštva kroz puno snabdijevanje lijekovima i hranom, te omogućavanje obrazovanja i prosperiteta.

U vezi sa Džibutijem

Eminenciju predsjednika, Ismaila Džilija, koji je imao časne stavove u odbrani arapskog jezika i islamske kulture u sklopu očuvanja identiteta džibutskog naroda, Unija poziva da na slobodu pusti učenjake uhapšene i zatvorene već duže od godine dana, od kojih su neki članovi Svjetske unije islamskih učenjaka. Unija poziva džibutski muslimanski narod, njegovu vladu i učenjake, da uđu u patriotsko primirje koje će zemlji osiguravati jedinstvo i stabilnost i čuvati mu arapski i islamski identitet, štiteći njegovim učenjacima dostojanstven položaj u obrazovanju, usmjeravanju i preporodu, daleko od ekstremizma i oholosti.

U vezi s Afganistanom i Kašmirom

Unija naglašava svoje odbijanje strane okupacije islamskih zemalja kao što su Afganistan i Irak. Postojanje stranih okupacionih snaga u tim bratskim zemljama uvalilo je ljude i zemlju u zavađenost i razaranje koji prijete njihovoj budućnosti i pripremaju ih za dijeljenje na međusobno zavađene državice. Ono što u sve unosi još više gnusne prljavštine, jeste to što okupacione snage, koje tvrde da vode rat protiv terorizma, same vode terorističke aktivnosti koje uništavaju desetke hiljada života nedužnih ljudi i raspaljuju vatru različitih plemenskih i rasnih fanatizama.

Unija također naglašava svoju podršku svim aktivnostima za ozdravljenje i vraćanje afganistanskom narodu punog suvereniteta nad svojom terotorijom i raspolaganje svim dobrima bez izvanjskog upletanja u bilo kojeme mogućem obliku. Unija izražava svoju zabrinutost spram sporazuma nametnutih afganskom narodu, koji vode ka uspostavljanju stalnih vojnih baza i osiguravanju okupacionim snagama utvrđenost kakvu ne pruža sinovima zemlje.

Unija poziva međunarodnu zajednicu da u svjetlu rezolucija Ujedinjenih nacija, u skladu sa stavom muslimanskoga kašmirskog naroda, riješi problem Kašmira, utoliko prije što je kašmirski problem predmet spora dviju nuklearnih sila, Pakistana i Indije.

U vezi s Iranom

Unija smatra da Islamska Republika Iran ima pravo posjedovati mirnodopsku nuklearnu energiju. Unija pozdravlja uspjeh reformista na izborima, na tome im čestita nadajući se da će s njima sarađivati kao i s drugim pravičnim stranama, skojima se sarađivalo počevši od predsjednika Hatemija. Unija se nada da će oni sarađivati s ostalim muslimanima, ne samo u raznim krajevima islamskog svijeta već i u cijelom svijetu u pružanju prava muslimanskim narodima,  gdje spada i Sirija, u pružanju slobode, dostojanstve i demokratije, da će odbiti svako strano miješanje koje sa sobom poništava prava.

U vezi s Bagladešom

Unija ponavlja i ustrajava na svojim zahtjevima upućenim vladi Bangladeša da islamski legitimitet te bratske zemlje štiti davanjem slobode svim islamskim vođstvima i liderima opozicije koji su nepravedno i lažno optuženi za navodno počinjenje ratnog zločina prilikom oslobađanja Bangladeša. Polazeći od želje za mirom u islamskim zemljama i njihovim razvojem, Unija zahtijeva od vlade Bangladeša da zatvori zlokobni Sudački dosje o prekršajima koji iskrivljuje sliku o zemlji i ohrabruje činjenje nereda i donosi samo razdor. Unija poziva vladu Bangladša da što prije provede pravedne izbore pod nadzorom neutralne privremen vlade, kako bi zemlja izašla iz stalne napetosti i sadašnjih stalnih poremećaja.

U vezi s Malijem

Unija potvrđuje svoju podršku svim inicijativama za mir između vlade i političkih frakcija. Unija podržava demokratske procese u ostvarenju stabilnosti za malijski narod i ističe potrebu za potpunim inplementiranjem izbornih rezultata, kao i za osnivanjem državnih ustanova za uspostavljanje mira, sigurnosti i stabilnosti.

 

U vezi s Kosovom

Zemlje islamskog svijeta koje još nisu priznale državu Kosovo, Unija poziva da s priznavanjem požure kako bi ta država dobila svoje punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama.

U vezi s muslimanskim manjinama

 

O indijskoj situaciji

Poželjno je istaknuti da muslimanska manjina u Indiji brojem premašuje 200.000.000 (dvije stotine miliona) ljudi, a to je najveća muslimanska populacija, nakon one u Indoneziji. Otuda Unija od indijske vlade zahtijeva štićenje prava tih njenih državljana i sprječavanje aktivnosti hinduskih ekstremističkih organizacija koje nastoje muslimane marginalizovati izazivajući frakcijske nemire, od kojih je posljednji bio u pokrajini Muzafer Nagar i okolnim krajevima, a koji su doveli do iseljavanja oko 100.000 muslimana, pljačkanja njihove imovine, zarobljavanja muslimanki i spaljivanja nedužnih žrtava. Unija posebno zahtijeva afirmisanje Zakona o spreječavanju frakcijskih nemira, kako bi se zaustavile aktivnosti frakcijskih organizacija i kažnjavli počinioci nedjela, a žrtvama bila namirena šteta.

U vezi s Istočnim Turkmenistanom (Sinkjangom)

Unija poziva kinesku vladu da pruži punu zaštitu žiteljima oblasti Istočni Turkmenistan (Sinkjang), budući das su oni državljanji Kine. Unija opozorava da se ti žitelji ne kažnjavaju i ne uskraćuju im se prava. Unija poziva kinesku vladu da razmotri probleme stanovnika te oblasti koji se tiču nezaposlenosti, siromaštva i pružanja socijalne zaštite i osiguranja.

Unija izražava svoju veliku uznemirenost povodom činova ubijanja, protjerivanja i kršenja prava muslimana Istočnog Turkmenistana, koja se neprestano ponavljaju.

O stanju muslimanske manjine Ruhinga u Mjanmaru

Unija prati ono čemu se izlaže oblast Arakan u Mjanmaru (Burma). Prati ubijanje, paljenje stotina sela, stalne napade uz pomoć lokalnih policijskih snaga i masovno protjerivanje muslimanske manjine Ruhinga koja je starosjedilačka na svojoj zemlji. Uniju iznenađuje uloga vlade Mjanmara u nemiješanju. Štaviše, vidi je kako u kolektivnom istrjebljenju aktivno sudjeluje putem policijskih snaga koje uvijek stoje na strani budističke većine. U vezi s istrjebljivačkim ratom protiv muslimana u oblasti Arakan, Unija poručuje slijedeće:

1. Unija osuđuje gnusne pokolje kojima se poništavaju prava muslimana u oblasti Arakan, ne samo pod nadzorom centralne vlade, već i uz njeno povremeno podsticanje.

2. Unija na vladu Mjanmara adresira političku, zakonsku i humanističku odgovornost za zločinačke postupke okrenute protiv prava jednog dijela stanovništva.

3. Unija poziva zemlje Organizacije islamske suradnje i vlade islamskih zemalja da se pokrenu i stanu na stranu potlačenih muslimana u Mjanmaru. Unija ovom prilikom pozdravlja posjetu koju je Gospodin Tajib Erdogan sa suprugom učinio Mjanmaru i tamošnjim muslimanima.

4. Unija poziva vladu Bangladeša da otvori granice s oblašću Arakan kako bi pomogla dolazak humanitarne pomoći ugroženima u toj oblasti.

U vezi s Angolom

Unija prarti razvoj događanja vezanih uz položaj muslimanske manjine u Angoli i pritiske i nevolje kojima se izlažu pripadnici te manjine. Prati rušenje džamija i zabranu muslimanima da obavljaju svoje vjerske dužnosti. Zato Unija zahtijeva od angolske vlade da otkloni nasilje nad tim muslimanima i da razmotri mjere koje krše njihova prava, opominjući opasnošću od upadanja u građanski rat i frakcijske borbe.

Stav Unije o ismijavanju i omalovažavanju vjera

Unija ističe da je ismijavanje i omalovažavanje bilo koje vjere po islamu neprihvatljivo i sramotno, da ih odbacuje zdrav razum i urođeni ljudski osjećaj, jer se na ismijavanju i omalovažavanju bilo koje vjere zasnivaju osjećaji mržnje i smutnje koji pale vatru ratova, od kakvih ljudi zaziru i ne žele ih, a ako buknu, teško ih je ugasiti. To ne može biti pretpostavka nikakve slobode umjetnosti i izraza, već je to pretpostavka ljage, uznemiravanja i klevetanja, a to niko ne treba odobravati.

Stoga Unija poziva sve razumne i razborite ljude cijelog svijeta da donesu Povelju časti o nehuljenju svetinja, ili o nevrijeđanju vjerskih osjećanja, da donesu jedan svesvjetski kodeks – koji bi iznijele Ujedinjene nacije – o zabrani ismijavanja i omalovažavanja vjera i njihovih svetinja. To je ono čemu teži Svjetska unija muslimanskih učenjaka.

O općoj reformi

Svjetska unija muslimanskih učenjaka smatra da je jedna od njenih velikih zadaća korigovanje misaonih i djelatnih devijacija u islamskom svijetu, uz ulaganje maksimalnog napora i svih sredstava u širenju središnjosti (al-wasatiyya), umjerenosti, zdrave svijesti i ispravnog razumijevanja islamskog vjerozakona. Iz toga proizlazi pridržavanje vjerozakonskih načela i odredbi, uz okupljanje muslimana oko njih, jednako vladara i potčinjenih, muškaraca i žena, te isticanje pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, na razini pojedinca, kolektiva, naroda i države. Zadaća Unije je i pozivanje svih muslimana na privrženost ibadetima koji su izvor sreće i uspjeha, uz lijep odgoj koji štiti jedinstvo društva i snabdijeva ga pozitivnim duhom koji ga dovodi u poziciju dobrog uzora za ugledanje i garantuje civilizacijsko buđenje duha zajednice uz pružanje otpora slabostima i unutrašnjem defetizmu, da bi se došlo do željene promjene u psihi i ponašanju (Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni).

Unija poziva u sveobuhvatno izmirenje

Unija iznova poziva ka oživljavanju sveobuhvatnog izmirenja među svim faktorima ljudske zajednice, na razini vlada i naroda, učenjaka i da’ija, ustanova i organizacija, nacionalnih i etničkih pokreta, na osnovama garantovanja prava, poštivanja duha sloboda, proširenja baze participiranja, pridržavanja mirovnog plana riječju i djelom, utemeljenja načela pravednosti, hitnog izvršavanja presuda nezavisnog sudstva, potvrđivanja neprikosnovenosti zakona i nezavisnog suđenja, ukidanja prijekih sudova, hitnog oslobađanja nepravedno uhapšenih, olakšavanja povratka prognanih državljana, afirmisanja uloge učenjaka u reformisanju zajednice i pozivanju k Allahu i pridržavanja vjerskih i patriotskih načela zajednice, odbrane zajednice uz poštovanje njene uloge i presijecanje puta onima koji na nju iz zasjede stalno motre.

Unija pozdravlja nesebičan trud koji neke arapske i islamske zemlje ulažu u postizanju pomirenja među svim skupinama koje rade u službi islamske misli, posebno onima koje su određeni niz godina slijedile metod surovosti i promjena putem sile, nakon čega su se okrenule vladavini prava, vratile se koncepciji islamske središnjosti (al-wasatiyya al-islamiyya) koju Unija trasira i u nju poziva. U tom kontekstu Unija podvlači potrebu da se požuri s oslobađanjem preostalih političkih zatvorenika u svim islamskim zemljama i vraćanjem svih u djelatan život i aktivnost mirovnog pozivanja, radi iskorištavanja njihovih potencijala i iskustava u štićenju mladića muslimana od padanja u kandže onih koji pozivaju u pretjerivanje, nasilje i tekfir (proglašavanje ljudi nevjernicima).

Najzad, Unija obznanjuje čvrstinu svoje odluke da upućuje Ummet, koriguje njegova poimanja, usmjerava ga ka željenome civilizacijskom preporodu, poduhvatajući se donošenja jednog zbira odluka koje se tiču stalnog organizovanja naučnih skupova, seminara i štampanja naučnih i kulturoloških biltena, čiji zadatak će biti iznošenje svih tretiranih problema na islamsko poprište, da ih javnosti objavi u skladu s utvrđenim načelima i u saglasnosti sa svojim strateškim planom.

Unija obznanjuje da je jedan od najvažnjih njenih ciljeva aktivno sudjelovanje u mirovnim nagodbama. Zato je spremna pružiti sav trud i iskustva u stvarenju mira.

Unija s velikim žaljenjem bilježi izostanak nekih njenih članova Vijeća povjerenika u radu Sastanka zbog hapšenja ili zabrane putovanja. Uzvišenog Allaha moli da od njih otkloni sve smetnje i vrati im slobodu, kako bi sudjelovali na slijedećem zasjedanju.

Na kraju, Unija koristi priliku da izrazi svoju istinsku zahvalnost i uputi dovu za dobro Katara, njegovog naroda, emira i vlade. Unija podvlači svoju zahvalnost koju je njen Predsjednik izrazio emiru šejhu Hamed ibn Halifi al-Thaniju, za njegovu saglasnost da Doha bude sjedište Unije, te eminenciji šejhu Temimu ibn Hamedu za njegovo plemenito štićenje Unije i ugošćavanje sudionika na sastanku Vijeća povjerenika, kao i na lijepom prijemu i gostoprimstvu. Unija moli Uzvišenog Allaha da Katar i njegovo vođstvo čuva u miru, sigurnosti, stabilnosti i spremnosti da rade za dobro.

I reci : „Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici …“.

Priredili  i s arapskog jezika preveli:

dr. Mehmed Kico i dr. Safvet Halilović


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.