Tri godine od neuspjelog puča u Islamskoj zajednicI

19
58

Neki događaji i zbivanja na jednom prostoru moraju se sagledati u historijskom kontekstu i sa određenog vremenskog rastojanja da bi svima u potpunosti postali jasni i očigledni. Takav je slučaj i sa neuspjelim pučem koji je prije tri godine pokušan u Islamskoj zajednici.

Ogromna većina muslimana je tada prepoznala prevaru i spletku koju su režimske strukture i obavještajne službe uz pomoć plaćenika iz redova muslimana pokušale da provedu u djelo, te da od muslimana preotmu jedinu instituciju koja se sa sigurnošću i bez kalkulacija bori za njihove interese. Pokušali su da preotmu jedinu čvrstu, nepotkupljivu i jaku instituciju koja je generisala interese muslimana na prostoru Republike Srbije. Božjom voljom i odlučnošću vjernika da odbrane svoju Islamsku zajednicu nisu u tome uspjeli, ali su uspjeli da nanesu dosta šera, posebno u međuljudskim odnosima među muslimanima Bošnjacima.

Velika prevara

Danas kada se događaji nižu kao na pokretnoj traci i kada beogradski režim već panično, zbog toga što im stvari ne idu kako su planirali, objelodanjuje po jedan i jedan plan za uništenje jezgra muslimana i svoje želje za instaliranjem marionetske Islamske zajednice lojalne režimu, i onim najskeptičnijim, pa i onima koji su kao mazlumi povjerovali da im beogradski režim pravi novu, bolju Islamsku zajednicu koja će biti organizovana na nivou „rijaseta“, jasno je da je ovo samo velika prevara od koje koristi imaju oni koji su u najužem rukovodstvu pučista, a da je za sve druge muslimane to velika pošast i zlo.
Podsjećanja radi, spomenut ćemo neke događaje koji su prethodili neuspjelom puču. Najprije su aktivisti SDA na mitingu, na trgu u Novom Pazaru, demolirali prostorije Fakulteta za islamske studije, a kada je Islamska zajednica reagovala saopštenjem, tadašnji gradonačelnik Novog Pazara Sulejman Ugljanin požurio je da u izjavi za medije „ukine Mešihat“, te da vjerska pitanja Bošnjaka „prebaci u nadležnost BNV u Srbiji“. Tako i tada, u praktičnom smislu, počeo je puč.

Poltroni i izdajice – saradnici režima

Kasnije je režim iz Beograda, na čijem je čelu bio Vojslav Koštunica, pronašao u redovima Bošnjaka saradnike voljne da provedu njihove namjere i krenula je akcija otimanja Islamske zajednice od muslimana. U kafani hotela „Tadž“ u Novom Pazaru, nakon ponoći, održan je sastanak na kojem je „smijenjen“ Glavni muftija. Ovo noćno bdijenje organizovano je od onih ljudi koji su godinama bili glavna destruktivna grupa unutar Islamske zajednice, a poznati su po svađama, lopovluku kada je u pitanju vakufska imovina, te međusobnoj netrpeljivosti i optuživanju. Međitim, ujedinili su se na putu šejtana i taguta, a zarad dunjalučkih užitaka i ličnog bogaćenja. Logistika iz Beograda je bila velikodušna i ogromna u svakom smislu. Posebno su se režimski mediji utrkilavali da objave vijesti o „smjeni“ Glavnog muftije, ne pitajući kako je moguće da se nekakav vrhovni sabor sastaje u kafani, u ponoć, bez legitimiteta i legaliteta, i da donosi takve odluke, za koje bi se trebali najprije pitati svi muslimani, a posebno njihovi predstavnici birani na neposrednim izborima. Mentori su svojim podanicima svakodnevno organizovali konferencije za štampu u beogradskom Medija centru. Vijesti sa takvih tirada plasirali su na svim elektronskim i štampanim medijima, te na taj način im pomagali u obmani i dezavuisanju javnosti u Srbiji, posebno muslimana Bošnjaka.

Nesebična pomoć od strane režima i kriminalaca

Policija je asistirala prilikom otimanja objekata Islamske zajednice u Sjenici, Tutinu i Prijepolju. Tih dana policija je bila udarna pesnica režima protiv vjernika muslimana koji su branili svoju Islamsku zajednicu. Poznato je da su policajci ulazili u čizmama, pod punom opremom, u džamije i iz njih izgonili vjernike. Takav slučaj nije zabilježen u novijoj historiji u Evropi, ali eto, jeste u Srbiji koja se deklariše kao demokratska zemlja. Samo zahvaljujući Božjoj volji i pomoći, te odlučnosti vjernika, ova pljačka, otimačina i zulum su zaustavljeni. Muslimani su odbranili i sačuvali svoju Islamsku zajednicu. Puč nije uspio uprkos ogromnoj podršci režima, policije, obavještajnih faktora, te velikim novčanim sredstvima koja su pristizala preko tajnih fondova i od strane sumnjivih biznismena i novopazarskih tajkuna, koji su široj janvosti poznati kao narko dileri, utajivači poreza i kriminogene osobe.
Prvo veliko NE režimu i pučistima rečeno je na velikom skupu podršeke Islamskoj zajednici i Glavnom muftiji na platou Mešihata, održanom 6. oktobra 2007. godine, pred više hiljada vjernika koji su blokirali i susjedne ulice. Odmah nakon ovog veličanstvenog skupa bilo je očito da će Islamska zajednica, zajedno sa vjernicima, opstati i pobijediti. Tako se i desilo – pobjeda je ostvarena.

Pipci beogradskog režima su vidljivi

Beogradski ideolozi su se „izvukli“ iz svega ovoga, brišući svoje otiske prstiju i tragove koje su ostavili čineći ovo teško kriminalno djelo, ali su na terenu ostavili svoje poslušnike da za njih završavaju prljave poslove. Međutim, svima je jasno da bez podrške režima grupa labilnih ljudi okupljena oko bivšeg tutinskog glavnog hodže ne bi ni smjela da se odvaži i udari na islam i muslimane, a kamoli da se drzne i puca na vjernike, te otima džamije i vakufsku imovinu. Pipci režima su i danas vidljivi, jer se nastavlja permanentno napadanje na vakuf i vjernike, a otpadnici se u medijima predstavljaju kao ravnopravni činioci koji se ne odvajaju od srpskog sveštenstva, a česti su gosti i režimskih prvaka koji ih podučavaju što da rade i kako da se bore protiv islama i muslimana.
U Sandžaku su im bili potrebni Sejdo Bajramović i Rahman Morina da im pjevaju slavospjeve i hvale, na sav glas, njihov rad i borbu za „ljudska prava i demokratiju“. Oni koji su ukazivali na suštinske probleme i diskriminaciju i koji su predlagali konkretna rješenja za ispravljanje lošeg stanja, očito nisu bili poželjni sagovornici beogradskog režima. Njih je trebalo ušutjeti, pobiti, protjerati i zanavijek izbrisati sa mape postojanja i življenja na ovim prostorima.

Izvođači nečasnih radnji kažnjeni na izborima

Izvođači radova režimskog projekta su ubrzo na izborima kažnjeni od strane Bošnjaka, a lider koalicije „Za evropsku Srbiju“, sa svojim koalicionim partnerom iz redova Bošnjaka, tražeći glasove Bošnjaka za svoju politiku na trgu u Novom Pazaru, istom onom gdje je puč nezvanično i započeo, pred hiljadama Bošnjaka obećao je jedinstvenu Islamsku zajednicu. Bošnjaci su im dali svoje glasove, a ovi kada su otišli u Beograd zaboravili su svoje obećanje i nastavili da provode politiku diskriminacije, segregacije, nepoštivanja ljudskih i vjerskih prava i sloboda. Za sve ove nečasne poslove podršku su našli u Sejdu i Rahmanu, porodici Jusufspahić, kao i grupici izdajnika okupljenoj na čardaku u Prvomajskoj ulici. Ko je Sejdo, Bošnjaci su već znali. Ofirao se i  pokazao ranije. A ko je Rahman postalo je jasno kada je u posjetu Novom Pazaru došao ministar spoljnih poslova Republike Turske Ahmet Davutoglu. Sejdo i Rahman su se izmirili, izgrlili i izljubili. Iako je na njihovom navodnom sukobu i političkim razlikama stradalo mnogo građana Sandžaka, oni su cinično rekli da se ne sjećaju oko čega su se svađali i da se nikada nisu ni svađali. Pošto su već zajedno sjedeli u Vladi Republike Srbije, sad su mogli i zvanično da zajedno provode politiku te Vlade, a na štetu svog naroda.

Suljo, Rasim i njihovi poslušnici glasali za izjednačavanje četnika i partizana

Prva prilika im se ukazala kada je donošen Zakon o statističkim regionima i kada su oba ministra iz redova bošnjačkog naroda glasala da se Sandžak podijeli na dva dijela. Kada su njihovi glasovi doprinijeli izglasavanju Zakona o izjednačavanju četnika i partizana. Kada su u julu mjesecu bošnjačke organizacije i političke partije donijele Deklaraciju protiv diskriminacije, kršenja ljudskih i vjerskih prava u Srbiji i administrativnog rasparčavanja regije Sandžak, pod pokroviteljstvom Glavnog muftije, Sejdovi nisu ni došli na sastanak, a Rahmanovi nisu htjeli da potpišu Deklaraciju. Još se prepričava rečenica narodnog poslanika Munira Poturka, prisutnog na sastanku, koji je, pravdajući se što neće da potpiše Deklaraciju, rekao: „Ja sam na ovom sastanku predstavnik Parlamenta Republike Srbije i zastupam stavove Parlamenta.“ Zaboravio je poslanik da je on predstavnik Bošnjaka u Parlamentu i da treba da zastupa bošnjačke interese. Poznato je da su dvojica ministara dali svoje glasove donošenju labave Deklaracije o osudi zločina u Srebrenici u kojoj se ne spominje riječ genocid. Sejdo i Rahman, te pučisti i izdajice, kao u nekoj mantri, poput papagaja ponavljaju rečenice da u Srbiji nema kršenja prava muslimana Bošnjaka, te da je sve na zavidnom nivou kada su u pitanju ljudska prava i vjerske slobode.

Specifični napadi za specifičan narod

Napadi na Islamsku zajednicu su nekada otvoreni i jasni, a nekada u svilenim rukavicama uz upotrebu diplomatskih  žargona. Sve ono našta je rukovodstvo Islamske zajednice ukazivalo u prethodnim godinama izašlo je na površinu. Dikriminacija, kršenje ljudskih i vjerskih prava, asimilacija, zastrašivanje, porobljavanje, otimačina, pljačka, genocidna politika… Ček je jedan visoki Vladin činovnik, govoreći u ime ministarstva u kojem radi, a opravdavajući kršenje izborne volje Bošnjaka, rekao jednu rasističku izjavu da su „Bošnjaci specifičan narod i da se prema njima trebaju primjenjivati neka druga pravila i zakoni“.
Sinhronizovanom akcijom režima, beogradskih medija, Rahmana i Sejda, lokalne samouprave i pučista iz paravjerske tvorevine ponovo je krenuo frontalni napad na Islamsku zajednicu i njene čelnike. Ponovo se napadaju oni koji su od Bošnjaka dobili legitimitet da ih predstavljaju i u vjerskom i političkom smislu. Izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka su pokazali da Glavni muftija jeste jedini pravi lider u kojeg bošnjački narod ima povjerenja. Međutim, ta sjajna pobjeda je od strane režima predstavljena kao nešto što će Bošnjacima odmoći, pa su nastavljeni napadi na predstavnike Islamske zajednice i vakufsku imovinu. Svoju odlučnost da brane Islamsku zajednicu i vakufsku imovinu, te da se bore za svoja prava, vjernici su pokazali odbranom Vakufa „Mearif“ na Hadžetu u Ramazanu, septembra tekuće godine.
Još jedan u nizu napada na Islamsku zajednicu i muslimane jeste i odluka da se iz Vladine komisije za vjeronauku izbaci prof. dr. Mevlud Dudić. Napadom na vjeronauku napada se na jedan od temeljnih stubova Bošnjaka, jer je vjera islam duboko utkana u kulturološki gen Bošnjaka. Poltroni iz paravjerske tvorevine su i ovaj napad na identitet Bošnjaka sa odobravanjem prihvatili i pomogli, te dali svoj nesebični doprinos, posebno što su za vjeroučitelje postavljali neškolovane kadrove koji nemaju ni završenu medresu, ali zato imaju diplomu od strane pučista koja se štancuje i dijeli po potrebi. Takvih nadri-vjeroučitelja među izdajnicima je na desetine, a ima ih koji su trgovali sa ženama, bavili se trafikingom u svojim kafanama u Ribariću. Među njima su i „duhovnici“ koji se bave sihrovima i vračanjem. Takvi ljudi treba da muslimansku djecu podučavaju islamu i vjerskim načelima.

Mubarek olsun vam pobjeda, o muslimani

Sa ove vramenske distance postalo je jasno svima ko se iskreno bori za interese Bošnjaka  muslimana u Srbiji, a ko je tu da bude kamen oko vrata i da koči i usporava razvoj i napredak radi ličnih interesa i interesa režima. Islamska zajednica u Srbiji je za tri godine rada u teškim uslovima uspjela da izađe kao pobjednik. Proširila je kapacitete svog djelovanja, učvrstila svoj korijen u narodu koji predstavlja najjaču snagu i najstabilniji stub opstanka. Otvorila je još nekoliko džamija, izgradila veleljepni Islamski centar u Delimeđu, otvorila još nekoliko dječjih predškolskih i školskih obdaništa, otvorila vakufske kuhinje za ishranu siromašnih u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Otvaranje istih planira se u svim sandžakim gradovima. Medrese su nastavile sa radom upisujući svake godine rekordan broj učenika sa po nekoliko novih odjeljenja. Prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra je uspešnije nego prije puča i to za velike sume novca. Iz godine u godinu ova akcija je sve jača. Ove godine je uspješnija od prošle godine koja je bila bolja od pretprošle. Akcija prikupljanja kurbana je sve veća i uspješnija, tako da je ona garant ishrane učenika, studenata i svih koji u velikom broju primaju donacije od strane novoosnovanog Centra za humanitarni rad „Hajrat“ koji djeluje pri Islamskoj zajednici. Fakultet za islamske studije ostvaruje dobre rezultate, a upis studenata je rekordan, što je slučaj i sa Internacionalnim univerzitetom koji je jedan od najuspešnijih u Srbiji i regionu. Islamska zajednica  je oformila nekoliko novih udruženja i savjeta koji su neophodni za postizanje boljih rezultata u davi i misionarstvu. Udruženje žena „Mejrem“ samo je jedno od uspješnih udruženja Islamske zajednice. Izdavačka kuća „El-Kelimeh“ je jedna od najboljih u državi i širem prostoru. Izdala je više knjiga za deceniju svog postojanja nego sve izdavačke kuće u Sandžaku za sto godina unazad. Kao kruna pobjede ove godine otvorena je Škola Kur'ana Časnog, koja će biti garant očuvanja Allahove Knjige na ovim prostorima. Građevinska služba Islamske zajednice neumorno radi podižući nova zdanja za potrebe Zajednice. Jedine zgrade koje su napravljene mimo privatnog sektora u Novom Pazaru u posljednjih 20 godina su zdanja Islamske zajednice. Opšte povjerenje i sigurnost koje Islamska zajednica sa svojim rukovodstvom posjeduje su nemjerljivi. Koliko je narodno povjerenje u nju i njene čelnike vidi se u uspješnosti pomenutih akcija i dostignuća. Narod je svo vrijeme bio uz Islamsku zajednicu i istu prepoznaje kao jedini stožer oko kojeg se okuplja i kome vjeruje. Neka je mubarek pobjeda svim muslimanima i njihovoj Islamskoj zajednici.

Autor: Sead Šaćirović

Izvor: Glas-Islama.info


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

19 KOMENTARI

 1. kvazi Bosnjaci seade,amere i ostali ili kako da vas vec nazovem mozda vam vise vise odgovara muslimani sa malo “m” kako su nas vasa bratija iz Beograda uvek htela zvati a vi njihovi poltroni i dupelizci pristali bi vi na sve zarad sake para ,kakve funkcije ili ti odlazka na hadz-kakav jadan nacin da se ode na hadz.Meni bi licno bilo ispod svake casti da takva persona kao sto je zilkic bude na celu neke organizacije a kamoli Islamske zajednice.Bio bi poraz za mene i kad bi bio kakav predsednik kucnog sveta kakve zgrade,pa taj covek je mutav i ne zna progovoriti ako mu te neko ne sazvace i ne izdiktira kakav govor.
  Bas dobro sto ste se ovako slikali da jednog dana znamo ko je gde bio i bilo bi dobro da se svi ovako slikate da vidimo ko su ti poltroni i dupelizci Sulja i Rasima a i da ne bude posle preletanja da se dobro zna gde je ko bio kad je bilo najteze.

 2. Oni koji ne vole Zukorlića a željeli su da odu na hadž godinama su čekali da odu sa nekima svojima,eto pošto su se godinama nagomilali zato ih ima toliko,a naši legalni pravi hadžije koji idu legalno sa mešihatom godinama idu,e otuda ta brojka što ide sa srpskim rijasetom.

 3. – Uhahahahaha…slusaj Senka,hahaha…zasto se bre ti nerviras tako mali,a? Evo,ako je to istina sto ti kazes,zasto se onda nerviras? Hahahahahahaha…
  – Evo,pogledaj one slike koje je ta pruvatna islamska zajednica postavile,slike hadzija,prebroj ih,i videces koliko ih je….dakle,tacno 139..
  – A sad lijepo za usi tog Nezira,i pitaj ga sto te je lagao,pa ti onda ispadas budala na neke sajtove i lazes…Dakle,prebroj hadzije,i onda za usi tog Nezira,sto te je lagao…

 4. Magare izdajnicko seljacko iz tutina za tvoju informaciju danas je bijo ispracaj za 193 Hadzija. a vi nemate ni sto a da vam nije jusufspahica nebi imali ni 50. To je provjerena informacija smrdljivi nezir efendija je reko u mom prisustvu 10. ovoga mjeseca na jednom serijackom vencanju kod zajednickog rodjaka. I nesiri lazi vise munafiku iz tutina.

 5. – hahahhahaa,evo vam podataka…privatnom islamskom zajednicom kojom rukovodi zukorlic,na hadzdz ove godine ide 139 hadzija.. (jadni sead sacirovic video koliko ide prkeo rijaseta islamske zajednice,pa u novine “kurir” rekao da ce ih biti oko 200,hahahaha)…,a preko rijaseta islamske zajednice srbije ce ici 190 hadzija…
  – sada vam je,izmedju ostaloga,jasno zasto zukorlic svaki boziji dan trazi da ukine rijaset. svaki boziji dan pokusava da objasni kako “rijaset zapravo ne postoji,da je na izdisaju,a evo…pogledajmo svi koliko hadzija ide preko koje islamske zajednica,i sve vam je jasno….
  – hairli put svim hadzijama,i da nam se akobogda zivi i zdravi vrate.

 6. Ti filozofe amere, ne odgovori na moja jasna pitanja,ko vas finasira,dje vam je obezbedzenje,kako moze u 100m2 da vam je i rijaset i medresa i fakultet i jos mnogo toga. kako je mogucen da preko noci postanes ef. kao jedan moj komsija,koji je uzgred izbacen prije 11 godina iz merese jer se kocko,ali eto doslo je i njegovih 5 minuta. Kako opravdavas jakupa lekovica kad ga je ufatila ja na srpskom groblju da kopa i privela ga policija tog sihirbaz. nemoguce da su svi muftiji koji glasaju rodzaci,jer tu radi na stotine imama. mi se nasom ulemom ponosimo. a o tebi govori sve kad ti je stranka prije vere ti si sda fanatik i sad da kaze suljo e sad cemo malo da okacimo krst vi bi rekli to nam je trenutni interes pa cemo se posle drugacije izjasnjavat, jer ste vi fanatici. i ti hadzije koje pominjes iz sandzaka ih nema 50 nego beograd prekojusuf spahica. videcemo ako Bog da kad vas ugasimo 2012 ako ne i prije kad dodju DZerlek i Elfic na vlast. BKZ je pokazo koliko Bosnjaka je za jednu islamsku zajednicu, uprkos svim kradjama. moj primer, TAKO MI ALLAHA ja prvi nisam glasa jer su me bacili Bog zna gdje da glasam a umesto moje zene na njen maticni br.glaso neko drugi i uprkos svemu ubedljiva pobeda,a zamisli da nije bilo kradje. Tvoj suljo hoce da napravi da ratuju braca medjusobno, kao fikret avdic u bosni. Mi smo jaki dragi brate samo ujedinjeni..

 7. – E,a custe li Zukorlica sad na onoj Pribojskoj televiziji,kada ga onaj pita oko onog cetnika Filareta iz Prijepolja? Kaze “eto,pozvao me je Filaret i rekao mi da me podrzava”….hahaha,Dakle Zukorlica podrzava Filaret,knjige na tom njegovom Univerzitetu mu stampa onja vodja one cetnicke organizacije Obraz…pa,ostade li jos koji cetnik u Srbiji (osim Seselja koji je u Hagu) na Zukorlic nije dobar sa njim?
  – Jos rece,i ostade ziv…”da je Drzava htela da nam akredituje Univerzitet,i da nam je htjela sacuvati Islamsku zajednicu jednistvenu (kako da mu je Drzava sacuva,kada Bosnjaci nece tu njegovu privatnu islamsku zajednicu?),mi ne bi uopste potezali pitanje autonomije,jer je osjetljivo…”.
  – To je ono sto vam svo vrijeme i govorim,Zukorlic prica o Autonomiji samo da bi dosao do cilja da sacuva svoj Univerzitet koji mu donosi pare,i njegovu privatnu islamsku zajednicu,kako bi preko nje oitvarao kafice,kafane,i bogatio se….Dakle AUTONOMIJA KOJI ZUKORLIC POMINJE NIJE CILJ,VEC SREDSTVO…da mu Drzava kaze “dobro,evo ti Univerzitet,evo ugasit cemo ovu Islmaksu zajeednicu Srbije,i ako je Bosnjaci hoce…i ti uzivgaj,samo ne pominji tu Autonomiju…”,i onda Zukorlic onako “dostojanstveno” kaze,dobro,u redu…sada posto ce te to uraditi za mene ja cu biti veci Srbin od svakog Srbina…a svom narodu cu vec to objasnit na svoj nacin “da smo dostojanstveno dobili sto smo hteli,i sad nam Autonomija ne treba,i oni ce me poslusati”…To je citava licemjerna prica Zukorlica,zato za tu njegovu ideju nece da stane ni polovina Bosnjaka,jer prepoznaje sta je njegov cilj.
  – A taj jado ne zna,da ako neko slucajno pokusa da “ugasi” Rijaset islamske zajednice Srbije,da ce za 24 sata imati haos na ulicama Sandzaka,gde ce 10 000 ljudi izaci i blokirati sve moguce puteve i institucije u Sandzaku…Dakle,ta prica Zukorlica nece proci,jer Drzava nema sta tu da trazi,zato sto se oko islamske zajednice ne pita Drzava (i ako je Zukorlic poziva da mu pomogne) vec se pitamo MI BOSNJACI.

 8. Koji veliki broj imama preso,nabroj mi ih na prste jedne ruke,daj imena.koja kafana djese toci alkohol stoko jedna da nije u gaziju ili mejdan,a u tadz ima alkohola i to svih vrsta. KAKO NIJE BILO PUCA HAJVANU,kad su pokusali da upanu u mesihat,a medij objavljivali da je muftija smenjen i to kad nije bijo u srbiji. taj vas pravoslavni rijaset ima 100m2 a tu se zavrsavaju medrese i fakulteti preko noci,ko god nema sta da radi odstampaju mu diplomu i posalju ga da predaje veronauku.a rijaset vam je u ibra krnja lokal. odgovori pasce ko vas finasira,odgovori dje su vam telohranitelji cigo iz bukresa,cevap,remza i drugi.jedan u bekstvu zbog kradja,drugi osudjen 7 godina zbog dilovanja droge,treci zbog pucnjave isto u tvorza na 3 godine.a ti se trudis da se predstavis kao neki intelektualac a vidi se da si ogranicen, vi ste bre mizerija,munafici ograniceni.

 9. – Evo ga Senko_ zvani psihopata…on zna ko ce se stidjeti od svoje djece,i sta ce se u buducnosti djesiti…mislim,sta ce historija zapisati…hahahaha.
  – Dakle,preko 200,tacnije 230 hadzija ove godine ide na hadzdz,preko Rijaseta islamske zajednice Srbije,i neka ima je hairli put,i da nam se zdravi i zivi vrate,insala. Bez obzira na sve pokusaje Zukorlicevsko-Cerickih smutnji,i pokusaja da Rijaset islamske zajednice Srbije ne dobije vize za hadzdz…Rijaset dobija vize direktno iz Saudijske Arabije,tacnije iz Ministarstva za hadzdz…evo,ove godine nema ovih Zukorlicevih da na njihovim televizijama “ubjedjuju” (tacnije lazu) Bosnjake – muslimane da “Rijaset nikako nema vize sa hadzdz,i ko se prijavio kod njih,da ne moze otici na hadzdz. Te lazi im vise ne prolaze,kao sto su pokusavali prethodnih godina,tako da ove godine to i ne pokusavaju.
  – Naravno, “neuspeo je puc”,jer puca nije ni bilo. Veliki broj postenih imama je napustio Privatizovanu islamsku zajednicu Zukorlica,i poceo se baviti pravim vjerskim pitanjima muslimana Sandzaka i Srbije,a ne..otvaranjem kafica,kafana,politikanstvu,itd. Dakle,u tom pravcu,ovaj naslov je u pravu “puc nije uspeo – jer puca nije ni bilo”.
  – Sa druge strane,ako “puca nije bilo”,zasto Zukorlic svaki Boziji dan poziva Drzavu da “ugasi ovu drugu islamsku zajednicu”? Zasto poziva Drzavu da je “ugasi”,ako je Rijaset vec,kako kaze Zukorlic,slab,nejak,ako ne postoji,itd…? Sta ima Drzava sa tim? Sta se ima Drzava mijesati u pitanja Islamske zajednice,o kojima se iskljucivo MI Bosnjaci – muslimani pitamo? Sta ima tu da se pita Drzava? Naravno,ako je demokratska Drzava,ona tu nema sta da se pita…No,Zukorlic misli da je ovo vrijeme “Miloseviceve i Marjanoviceve diktature”,kada je Zukorlic uzivao,sepurio se po Sandzaku,jurio sojke,pa sad misli da Drzava treba da zavodi diktaturu,i udovoljava Zukorlicevim prohtjevima,kao sto je to bilo za vrijeme Milosevica. Mozda Zukorlic nije cuo,ali evo da ga podsjetimo,da je vrijeme Milosevica i diktature odavno proslo,a sam Milosevic lipsao kao pas. Ako nije cuo to Zukorlic,neka se malo informise.

 10. Istorija ce pokazat ko je bijo u pravu! Pa ce te se svi inshAllah koji ste radili na razbijanju islamske zajednice stidet od svoje djece, i pokoljenja. Ko pojedini srbi sto se stide svojih predaka sto su bili cetnici.

 11. Braco ko su zilkicovi telohranitelji i gde se sad nalaze.. prvi cigo iz bukresa u bekstvu od 2008 godine, nalazi se u Sarajevu na ilidzi u kuci ibra krnja. drugi na listi telohranitelja cevap narko diler uhapsen 2008 godine zbog dilovanja droge i osudjen na 7 godina robije.. treci remza sa hadzeta osudjen 3 godine zbog pucnjave otiso na robiju da se hladi prije 2 meseca.ovo su samo neki koje ja znam a ima ih jos, Sve sami vernici. NAPOMENA AKO TREBA NEKOM NEKI SIHIR DA SE POSTAVI IMA KOD ZILKICA JEDAN STRUCNJAK, Svacim se bave samo profit da se ostvari, to je gazda muto pardon suljo reko.

 12. E ti sto se be nazivas sandzaklijom vidi se da si ogranicen sa mozgom to jes da ti je kapacitet nula. Stoko nepismene,glupa pa navedi mi jednu islamsku zemlju da su imali ovakav primer puca na islmsku zajednicu. da je to bilo gdje pokuso bijo bi obesen na licu mjesta,jer serijat je jasan. Ako nije Muftija dobar a svi vi izdajnice znate da je najbolji ima glasanje unutar i.zajednice i izglasalo bi mu se nepoverenje a posto je najbolji to vasim bolesnim zavidnim dusama smeta, pa vise volite suljo muta da se cijela srbija smije kad se pojavi negdje na tv da vas predtavlja nego neko ko ima znanje,obraz,manire,ko nema dosije,ko nije korumpiran ko je hiperaktivan ka nas muftija. I kazes elhamidulilah za takozvani rijaset. vama takvim a suljo da kaze da krst okacite vi bi nasli opravdanje i to uradili,jer je nazalos puno nepismenih kao ti sandzaklija na primer. jel to nasim dedovima nece bit kabul namaz,hadz, zekeat jer suljo to nije blagoslovijo. Uzmi koju knjigu procitaj opismeni se malo magare pa vidi mozel to svakoj vaski kad padne na pamet da ukida islamsku zajednicu.

 13. sto rece jedan u Sali naravno a ima mozda i istine. Kaze ovi zilkicovi kad odu na hadz ode pun autobus i kad bude vec u rasku dole izadje vise od pola da se vrne u pazar 🙂

  • koji vjernici?
   jesil ti vidio te vjernike kako izgledaju?
   imal i jedan od njih da zna gdje putuje?
   Izgledaju kao MACKE U DZAKU!
   A,usput receno……….
   meni rekose da taj *tvoj rijaset* vjernici nazivaju-PATRIJARSIJA.
   a one kancelarije po Sandzackim gradovima-PASCARE

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.