Rožaje: Naj­sta­ri­jem i naj­mla­đem sta­nov­ni­ku po 200 eura

0
15

Rožaje – U čast da­na „Sla­vi­mo ži­vot”, Nu­sret Ka­lač pred­sjed­nik op­šti­ne Ro­ža­je, na­gra­dio je sa po dvi­je sto­ti­ne eura Ba­ki­ra Mu­ko­vi­ća, pr­vo­ro­đe­nu be­bu u 2013. go­di­ni i Ta­hi­ra Ma­to­vi­ća, naj­sta­ri­jeg Ro­žaj­ca.

Uru­ču­ju­ći na­gra­de, Ka­lač je ocu pr­vo­ro­đe­ne be­be, Da­mi­ru Mu­ko­vi­ću, po­že­lio da Ba­kir ima dug i sre­ćan ži­vot te da po­ro­di­cu uz­dig­ne sla­vom. Ma­to­vi­ću, ko­ji ima 106 go­di­na, a ko­ji je i pro­šle go­di­ne, ka­da je usta­no­vlje­na ova na­gra­da, do­bio isto pri­zna­nje, pr­vi čo­vjek Ro­ža­ja po­že­lio je da još du­go ži­vi.
Ka­lač je pod­sje­tio da je ova­kva ak­ci­ja kre­nu­la pro­šle go­di­ne i is­ta­kao da će po­sta­ti tra­di­ci­ja jed­nog do­brog obi­ča­ja.
– Na­mje­ra nam je da obi­lje­ža­va­njem ovog da­na po­dr­ži­mo zdrav i dug ži­vot na­ših su­gra­đa­na i da sti­mu­li­še­mo ra­đa­nje dje­ce sa že­ljom da ih bu­de što vi­še. Že­li­mo da Ro­ža­je za­dr­ži sta­tus gra­da u ko­jem će se uve­ća­va­ti broj sta­nov­ni­ka što, na­ža­lost, ni­je slu­čaj u ve­ći­ni op­šti­na na sje­ve­ru Cr­ne Go­re – re­kao je Ka­lač.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.