REZULTATI IZBORA U JUŽNOM SANDŽAKU 2014.

11
16

UKUPNO PODRŠKA U JUŽNOM SANDŽAKU:

1) DPS – 41 000

2) SNP – 21 000

3) SDP – 14 000

4) BS – 10 000

5) DF – 8 000

6) BDZ – 1 000

==================================================================================

ROŽAJE:

BS – 7000 (17 odb.)

DPS – 5000 (12 odb.)

SDP – 2000 (5 odb.)

BDZ – 550 (1 odb.)

==================================================================================

PLAV:

DPS – 1600 (11 odb.)

BS – 1100 (8 odb.)

SDP – 1000 (7 odb.)

SNP – 550 (2 odb.)

DF – 350 (2 odb.)

Građanska inicijativa – 180 (1 odb.)

==================================================================================

GUSINJE:

DPS-BS-SDP– 850 (12 odb.)

PZG-SNP-LP – 650 (10 odb.)

Demokratski savez – 250 (4 odb.)

DUA – 160 (2 odb.)

Albanski savez – 150 (odb.)

==================================================================================

BIJELO POLJE:

DPS – 16 000 (19 odb.)

SNP – 7 500 (9 odb.)

SDP-LP – 4000 (5 odb.)

DF – 3500 (4 odb.)

BS-BP – 1600 (2 odb.)

==================================================================================

PLJEVLJA:

DPS-BS – 9000 (17 odb.)

SNP-PZP – 5500 (10 odb.)

DF – 4000 (7 odb.)

SNP – 550 (1 odb.)

==================================================================================

Prošli izbori:

==================================================================================

PETNJICA:

DPS – 1500 (15 odb.)

SDP – 1100 (11 odb.)

BS – 400 (4 odb.)

SNP – 100 (1 odb.)

==================================================================================

BERANE:

SNP-DF – 7500 (18 odb.)

DPS – 7000 (16 odb.)

==================================================================================


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

11 KOMENTARI

 1. Po­sma­tra­či MANS-a u Bi­je­lom Po­lju sni­mi­li su ju­če ne­da­le­ko od bi­rač­kog mje­sta Go­di­je­vo 82, do­ga­đaj u ko­jem Ni­jaz Mu­rat­ba­šić, ko­ji se pred­sta­vio da je ro­dom iz tog mje­sta, ali da ži­vi u Ka­na­di, oti­ma spi­sko­ve li­ca ko­ji­ma je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta na­vod­no is­pla­ći­va­la no­vac ka­ko bi da­li glas toj par­ti­ji. Na odvo­je­nim vi­deo-za­pi­si­ma mo­že se vi­dje­ti ka­ko se na spra­tu lo­kal­ne ka­fa­ne, za ko­je se na snim­ku tvr­di da je štab DPS-a, na­la­zi vi­še li­ca, uklju­ču­ju­ći Mu­rat­ba­ši­ća, ko­ji u jed­nom tre­nut­ku po­ka­zu­je svoj mo­bil­ni te­le­fon i go­vo­ri „Da­li su pa­re, imam u te­le­fo­nu sve“. Za­tim do­la­zi do oti­ma­nja spor­nog spi­ska i li­ca is­tr­ča­va­ju sa spra­ta.
  Na­kon to­ga, is­pred objek­ta do­la­zi do ko­ška­nja iz­me­đu Mu­rat­ba­ši­ća i čo­vje­ka za ko­jeg se pret­po­sta­vlja da je ak­ti­vi­sta DPS-a, ko­ji po­ku­ša­va da uzme ote­te spi­sko­ve. Me­đu­tim, njih Mu­rad­ba­šić do­da­je čo­vje­ku u autu, ko­ji za­tim od­la­zi.
  Sa Mu­rat­ba­ši­ćem po­tom po­ku­ša­va da se fi­zič­ki ob­ra­ču­na čo­vjek za ko­jeg se pret­po­sta­vlja da je ak­ti­vi­sta DPS-a, ali ve­ći in­ci­dent spre­ča­va ano­nim­na že­na, ko­ja se po­sta­vi­la iz­me­đu njih.
  Na tre­ćem snim­ku se vi­di ka­ko Mu­rat­ba­šić po­ka­zu­je na gor­nji sprat ka­fa­ne.
  – Ovo je Mi­lo­va par­ti­ja go­re, da­ju pa­re – go­vo­ri Mu­rat­ba­šić.
  Za­tim se okre­će na su­prot­nu stra­nu i po­ka­zu­je u prav­cu dru­gog objek­ta.
  – A ov­dje je SDP, da­ju pa­re. Ja sam iz­me­đu, ni­je­sam ni u jed­noj stran­ci, za mog bra­ta ću gla­sa­ti, za SNP iz ina­ta, sa­mo da ne da­ju pa­re. Imam sni­mlje­no dva­de­set lju­di ko­ji su uze­li lo­vu – ka­že Mu­rat­ba­šić.
  Po­ka­zu­ju­ći na mo­bil­ni apa­rat na­bra­ja ne­ka od ime­na „Zi­ka Ki­ja­met, Ref­ko Ki­ja­met, Ka­di­fi­ja Si­ja­rić. On za­tim na­vo­di da je ro­dom iz se­la Go­di­je­vo, a da ži­vi u Ka­na­di, te da „pa­ra vi­še ne­ma, umro je kri­mi­nal“. Po­ru­ču­je da će „sa snim­kom ići i u Vla­du i u pred­sjed­ni­štvo”.
  Po­sma­tra­či­ma MANS-a su do­sta­vlje­ni i spi­sko­vi sa ime­ni­ma 92 li­ca, sa nji­ho­vim je­din­stve­nim ma­tič­nim bro­je­vi­ma i sta­tu­som (stu­den­ti, pen­zi­o­ne­ri, ne­za­po­sle­ni), te čla­no­vi­ma mje­snih od­bo­ra. Od ukup­nog bro­ja spi­sko­ve je pot­pi­sa­lo de­set lju­di, ali se ni­gdje ne na­vo­de su­me nov­ca. Spi­sko­vi su ob­ja­vlje­ni na saj­tu MANS-a.V.R.

  0

  0
 2. Spasoje@ Najzaostalija je ona nacija koja kontinuirano prave genocide-a to ste upravo vi. Sto ste toliko kivni na Turke? Pa da nije bilo Turaka vi Srbi i Crnogorci nebiste bili toliko crni.Vase je proslo-bili ste mocni ali se gasite-sve vas je manje i manje. Za sandzaklije se ne brini jer oni su na granici sa Velikom Albanijom koji ce nam uvijek pomoci da se odbranimo od genocida.zapamti dobro Cedo-vise nikada necete moci u Sandzak praviti genocide.

  0

  0
   • Hahaha! Ti ljudino imas bujnu mastu koliko ja vidim. Tebi se pricinjava haman neki boze sacuvaj juzni sandzak? Zar mislis stvarno da cemo mi crnogorci a pogotovo srbi da dozvolimo te vase zaostale retardirane velikobosnjacke snove? Pa nismo mi dzaba isli u Republiku Srpsku da ratujemo!

    0

    0
  • Koji turci?Bilo njih nekoliko da iskoriste “pravo na prvu bracnu noc” tako da ste vi koji sebe nazivate srbima ustvari makar 80% turci.To ne vazi za one prave crnogorce koji su ostali u brdima i turci se gore nisu penjali.A ti koje ste vi “cerali” su bili vase komsije BOSNJACI koji vam ni dlake sa glave nisu naskodili.

   0

   0
   • Hahahaha ,, turci se za njima nisu penjali” dijete drago ti imas bujnu mastu kolko ja vidim. Nazivat Berane, Bijelo Polje, Plav, Gusinje i Pljevlju sandzakom se granici sa ludilom. Pa zar vi mislite da ce srbi i crnogorci ikad da dopuste da se turski pogani nazivi daju za nase oblasti? To samo moze u vas hibrida turaka, arbanasa i askalija da padne na pamet. Ma zaostali ste vi 1000 godina za civilizovanim narodima….

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.