Posljednja pisma šehida Hadžeta

55
670

Tamo gdje u pismima naiđete na tri tačke, na tom se mjestu kida tekst i nije ga bilo moguće pročitati. Ali se po smislu riječi može sklopiti rečenica. RAZMISLITE, ipak, prije no što počnete da čitate ova pisma. Jer sam čitajući ih prvi put, doživio bolne reakcije. Evo tih pisama koja su prepisana bez ikakve korekcije, jer original faksimile nije bilo moguće prikazati:

Voljena Pembo, jado moja!

Ako si me voljela, a znam da jesi, nemoj se preudavati. Savij se oko naša dva malehna sina, čuvaj hi i nanoži, tako ti dina i imana, za Božji hatar… ćuješ lji.

Mene će ovi ćafiri strijeljati i jemin ti činim nije me ni zehre strah. Strah me je, Pembo mila, da ne ostanete na nećare. Pa ako to bide … prod… onu našu bašću u Krivaći, nemojte se mućiti. I još nešto Pembo, kad … setiš mene izuči Fatihu za … dušu. Poljubi mi Hajrana i Ragiba i kad porastu ako mili Alah da, reci him … voljeo više no sunce koje će mi se ugasiti.

12.dec.1944.god.

Tvoj siroti (nečitak potpis)

 

Ramka miljena moja,

…….  igbal  mi  |e  …    ne sunetim mog sina jedihnika Muamera. Da ne gljedam kako raste, da ne doživim da ga ženim, unučad da vidim. Tebi, Ramka ostavljam to u amanet. Sevdahu moj veljiki, nikad ne prežaljeni. Ti našem sinu bidu babo i majka i ne zaboravi me, aman jarabi. I nauči ga da što ćešće … moje ime i da me po imenu pamti.

Šaljem ti evo, dvije ljire, jednu sam dužan Hasan -agi, vrati mu je, nemoj smetnuti s uma, da … pod dugom ……  dug je grijeh, a ja drugoga grijeha nemam. Halalji mi i oprosti Ramka, halalji ljepoto moja.

17. XII 1944.

Tvoj siroti Miraljem

Miljena moja Ešrefa,

Nećeš znati………… mezar gdje mi je, da mi sinove na bajram uputiš u zijaret, Fatihu za moju dušu da izuće. Izući …….. živote moj što će se brzo kao plamićak svijeće ugasiti. Kad ti meljajče šapne i na mene te sjeti, nemoj tugovati i plakati, nije đais.

Nevin umirem, Ešrefa tako mi Allaha džele šanuhu. Helj u životu nijesam ni muhi zlo misljio. I da znaš, Eška, voljeo sam te od prvog dekika i voljeću te do zadnjeg, dok se sunce nebesko u mojim oćima ne ugasi. Haljalji mi Eška, halalji, aman jarabi!

15. decem. 1944.god.

Tvoj ćovek Musa

Dragi brate, Izete,

……..  tebi pišem ovo posljednje pismo. Helj znaš brate, da ga   babo ni majka, a ni sestra ……………………….  citati.

Helem, snađe me beljaj i ufatiše me u ćaršiji. A dina mi i imana u teste sam misljio da mene nemaju rasta fatati. Helj ni za šta nijesam kriv. Halaljite mi svi, što se sa vama poslijednji  put  …  Odek  ću  ti  brate zaljizati, strijeljaće me …………..    ovi ćafiri, oni nikoga ne ostave u životu ko him šaka pane.

Halaljite mi svi, brate Izete … šta da ti prićam, aman, jarabi!

januar 7. 1945. godine

Vaš Hasan -Hajo!

Ajko mila, cvijete mirisni,

Ovu knjigu ti piše Huzer-aga naš komšija, a ja mu govorim u kaljem. Helj znaš da ja ne naućih harfove. Ne nauših tu zavrzlamu i nije ml hić žo. Ne željim da te upahnem … jado moja, ali ……………….    evo šta ću ti rej, kad primiš ovo pismo ja ……………   biti tamo gde me niko ne ćuje i ne vidi. Mene će strijeljati, Ajko moja, pa me zalud ne ćekaj. Čeka me crna zemlja umesto tebe.

Halalji mi Ajka, ako imaš šta i za Boži hatar ćuvaj mi kćeri, nauci hi da bidu dobre domaćice i poštene žene.   Da   se   …   zbog   …   ne   prevrćem   u mezaru.

Allahu ekber!

11.1 1945.godine

Toj muž (potpis nečitak)

Draga i nikad prežaljena Rukija,

Ovo ti prvo moje …  piše …………….         tuđa ruka. I evo šta ću ti rej, Rukija, rano moja. Ćuvaj mi obraz tako ti Allaha i lijepo mi nanoži i hasijeti milu kćer Ajnuru. I još nešto, zamislji da sam … otišo, daljeko i … izgubi … nadu, da ću ti se vratiti. Dobra …………………   Rukija, ostavljam ti amanet, sve prodaj i idi u Trnku mom bratu mula Mustafi. Bežte iz ove vlaške zemlje, proklete. Halalji mi i oprosti, rano moja lijepa.

11. januar 945.godin

Began – Bećko

Voljena Ismihana,

Zahajah te ………..    i dušom … I ućinih te majkom u ovo vrijeme pusto. I ne nadoli …………………… pogriješih, helj roditi dijete a ne biti u stanju… a i radosti gajiti to je grijeh. Halalji ml, Ismihana … Božji hatar. Helj te sa čedom našim ostavljani samu i odlazim tamo …………………….  se niko ne vraća. Sve će nas ovi postrijeljati, toga smo … … mi koji smo him šaka palji.

Poljubi mi Samira, malenog mog sina jedihnika, ostavljam tebe i njega Allahu džele šanuhu na amanet!

januar 1945-te

Tvoj Suljejman

Dragi moj babo i majko,

Odgajiste me, kao što golub i golubica gaje tiće… … u gnijezdu. Neka vam Alah milostivi podari najljepši dar … one bašće dženetske, gdje ću vas … dočekati, helj tamo idem prije vas. Vaš kahar je goljem, a moj je još veći, a ne znam … to tako bilo suđeno? Ovo pismo vi piše daidža Salih – aga, dok obojica ljijemo suze, kojima ne … po tragu. Helj su one, sahi, ono što nara je ot svega ostalo.

Halaljite mi, mili moji roditelji i sabur prigrljite, kao što ćemo nas dvojica grliti crnu zemlju.

jan.1945. godine

Vaš sin Hakija, s kojima ste gljedali svijeta obadva.

Čestiti moj babo,

Od one noći ne mogu da svežem ni jednu nit, i ne znam da li bi je iko mogo svezati na mom mestu. Šta ovo bi sa svijetom, babo? Kakav se ovo musibet …………………..  na naše glave? Da sam ikaka grijeha imao na duši, ne bih se ćudio, ali Alah najbolje znaš da nijesam. Nevin sam, babo, kao tek … dijete, a strijeljaće me, to znam i mezar mi se neće znati. Halaljite mi babo i ti majko mila, ako šta imate halaljiti. I kad god me se sjetite, … Fatihu za … dušu moju izućite.

janar 17. 1945. godine

Allahu ekber! Vaš sin Miraljem

Nesuđena nevjesto moja, Hatidže,

Ovo ti pismo piše efendija Musa, naš komšija, helj ja ne znam harfovima reda. Heljem, ne ćekaj me sevdo mila i … se, dina ti i … Ti si mlađahna i lijepa lako ćeš se udati. Još nešto gonđe moje rosno ne zaboravi, … one naše sastanke ljijepe u Šeftelji sokaku. One pesme što hi zajedno srcem pevasmo u radosti, kao dva goluba na grani.

Kad se toga setiš, pomislji da si sve sanjala, helj sve je to bio samo san, mila Hatidže.

januar 17. 1945 godine

Tvoj nesuđeni Emin

Dragi sine Nane,

Ostavljam ti, sine, u ovom ćasu sudnjem veljiki amanet. Sve što osta iza mene prodaj … zašto i ćim se a hoće se otvoriti pokupi to piskora i idite tamo dc žive ljudi u našu dedovinu šuhret Anadoljiju.

Halalji mi i oprosti sine,  sve zagrlji i poljubi umesto mene posljednji put.

19. I 1945.

Tvoj nesretni baba Huso

Miljena Fatima,

Slatko smo i rahat živeli ………………………    sanjali … da ćemo starost dočekati tako. Alji, naiđe kijamet i evo, eđelj mi se primakao. Helj znam da će me strijeljati. Svake druge noći … ovi dušmani … pola zatvora streljaju i druge futane dovode. Sat, kad me neće biti … potraži nešto pod bclošljivom ispred kuće, što sam zakopao … za ne daj Bože, da samnom u zemlju tajna ne ode. Zagrlji mi i poljubi decu i ne govori him ništa, dok ne odrastu. Halalji mi i oprosti, Fatima, halalji dušo moja. I, ćuj me Fatima … amanet ti ostavljam veljiki … idite u Tursku kat se put otvori.

19.jan. 945.god.

Allahu ekber! Tvoj Musa

Draga i mila majko,

Ne dadoše mi ćafiri ni da te zagrljim i s tobom se -halaljim, da Bog da hi teški beljaj ufatio. A ti mi majko mila halalji i …………   te prvi put u životu ne poslušah i ne … dok sam mogao, no me ufatiše. Nijesam pobegao, helj sam misljio majko, da nemam radi čega bežati. Ništa …… zijan nijesam ućinio dari dunja. Pričuvaj … sirotu moju djecu i ženu, ti … znaš kako ćeš. I jemin ti činim ne kahri se mlogo, i ne plaći za mi je nesrećni igbal tako odredio. I, još nešto, majko, poslije namaza izuči Fatihu za moju smirenu dušu.

23. januvar 1945.

Lebejke Allahu me lebejke! Tvoj sin Irfet, rob Božji ponizni.

Draga Remzija,

Cvijete moj rosni i mirisni. Sanjao sam te sinoć poslijednji put, helj će me ovi ćafiri ubiti. Živjeli … kao u džennetu i hajalji se sahi. Sat ti ostaje, mila moja ženo da još više haješ našu sirotu decu. I kad odrastu nemoj him ništa lagati … kaži istinu šta me snašlo. Kaži him, Remzija, da su me strijeljali na bigajrihak, helj sam Musliman.Eđelj me ćeka i znaj da se smrti hić ne plašim, to utuvi. I ne smetnite s pameti ovi amanet koji vi ostavljam, sve prodajte i idite u Anadoljiju.

Jan.22.1945.god

Tvoj ćovek(potpis nečitak)

Osmane miljeni sine,

Amanet ti Božji ostavljam nemoj nikoga ………..  ni ove ćafire mrzeti i svoju dušu i srce poganiti. Ćuvaj brata Omera i seju Mejremu i haj i hi sine za tebe i za mene. Grka je moja smrt, sine, helj … ti se velikim Allahom kunem nizašta nijesam ……..   grijeh učinio ………….  u životu.Ućio sam djecu da haju ljude, da uće i da bidu hasul insani. Da li je to bio grijeh, neka Sahibija vječni o tome sudi.

I halalji mi sine, ako mi šta imaš halaljiti. Svi mi halaljite, aman Jarabbi.

23. januvar 1945.

Alahu ekber! Tvoj babo Ibrahim, ponizni rob Alahov

Voljena moja Hasiba,

Ne imah zlata ni dragulja da te njima kitim … no te kitih mojim sevdahom helj to jedino imah.I nju te zaboraviti, roso jasna na sabah ružama do onog rasi grkog ……… ćafiri život utulje. Ot svega mi je … tuga za tobom i, … suze koje ti na ovom pismu šaljem. Poljubi ovo pismo umjesto mene i sećaj me se, Hasiba ljepoto moja … koju oći moje više nikad neće videti. Čuvaj ml sina Iljaza i kći malenu Ibrimu, poljubi hi umjesto mene i halalji mi, Hasiba, halalji, aman jarabi!

29.1 1945.godine

Alahu ekber! Tvoj muž mula Huzeir, rob iskreni Allahov

Voljeni brate Ređepe,

Sudbina nas grka razdijeli i galjiba se više nikad nećemo videti. Edelj me ćeka i ne mogu mu pobeći. Kao što svijet ne može pobeći nuru sabaha. Ostavljam li, brate miljeni ovi amanet …….   decu mi od tvoje dece ne dijeli, da ne osete ćemer siročadi.

Halalji mi brate Ređepe, halalji i ne … sevdah bratski od rođenja. Ponekad zagrlji majku i baba umesto mene i kahar him olakšaj zamnom … ni mezar gde mi je nećete znati. Halaljite mi svi, aman Jarabbi!

29 -III-945. god.

Tvoj brat Hidajet

Voljeni sine, Mahite,

Ovo moje prvo i poslijednje pismo, koje majki tvojoj Nevzeti voljenoj mojoj hanumi ostavljam u amanet ……. ti proučiti, ako milji Alah da, kad odrasteš. Hoću da znaš sine … naša loza potiče … od … Muzbega iz Pamukale. Pradjed ti je bio … roda Ferhatovića … oni što su Yenibazarom vladali sedamdeset godina, a djed … Ragib muftija. Ako rodbina naša ne bude u Turskoj kad ovo pismo pročitaš, ostavljam ti amanet Božji, ti ………………………….. u Tursku … zemlja naših prededova.

Halalji mi sine što te… ne zagrli … pođoh aman, ja Rabbi!

7. marta 945.godine

Tvoj babo Abdulselam

Sine Kahrimane,

Šta bi, sine miljeni, to bogme bi. I ne more se jazuk popraviti ni dug namiriti. Ostavljam ti Božji amanet, nemoj sine … amena … pomisliš na osvetu … to nije u našem adetu. Oprosti him … i okani se mržnje da srce svoje i dušu spasiš. Ćuvaj to piskora …ti si najstariji i ne zaboravi ovi amanet. Ako ljudi pođu … Anadol … idite i vi. Ako ostanu ostanite i vi … vjeru ne zaboravite, aman, ja Rabbi.

Halaljite mi i oprostite i, ponekad Fatihu za moju dušu izučite.

12.apr.1945.

Tvoj babo( potpis nečitak)

Miljena Terdžumana,

Cvijete moj mlađahni, kad kijamet ovi prođe i pretekneš ikako, na Hadžet u proljeće dođi i zemlje ove šaku uzmi. Pa pod penđere u ćićekluk po cvijeću raspi da ti na dušu moju miriše i na mene sjeća te.

A cvijeće kad odeš zalijevati mene se seti. Fatihu za moju dušu izući helj te riječi Allah čuje i On će me na onom svijetu pogledati.

Halalji mi Terdžumana, halalji dušo lijepa i za mnom ne vehni, ne plači a ja ću te u džennetu čekati, sevdo moja, rano moja lijepa neprebolna.

9. maja 1945.godine

Tvoje gonđe uvehlo Kemal

Izvor: Odlomak iz knjige “Pazarski šehidi”

Autor: Omer Turković

 


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

55 KOMENTARI

 1. Citam ova pisma, vidim preogromnu bol u njima, znaju da ce umrijeti a mole da se dzelatima oprosti. Nesvakidasnji primjer sabura i vjere u boga. Mog rahmetli pradjeda su od kuce odveli. Ispred dva maloljetna sina. Allah je svjedok da nikada nikom nije vodu natrunio a ne nekom nesto drugo nazao ucinio. Oni mole da im oprostimo i zàboravimo. Amanet nam cine. NEMA ZABORAVA I NEMA OPROSTA UBICAMA PA TAMAN I NA KOLJENIMA MOLILI.

 2. Е а данас би их многи одавде стрељали због ћирилице. Партизани су стрељали све редом, било је ту гро фашиста, било је и невиних а било је и класних непријатеља који су тада били оно што су грубо речено данас тајкуни, њихово величанство приватни инвеститори, капиталисти, израбљивачи…
  Код Срба су исто тако све које су сматрали за своје непријатеље стрељали. Данас је слично, само се тај сој још горе запатио, но нажалост нема Партизана…

 3. Svi su oni bili nevini,tako i najmladji brat mog deda rh. da nebi bio streljan pobegao je i krio se u sumi.Saznali smo da su ga iskomadali cetnici,izvadili su mu oci,isekli nos,usi i cijelo tijelo.Od njega nam je ostala slika koju smo pronasli u starom kovcegu u kojem su bili smesteni fermani,tapije pisane Arapskim slovima sa zlatnim pecatima iz Carigrada.Poticali su iz stare,ugledne Begovske porodice.Vlast im je oduzela svu imovinu kako u Pazaru(ostala je samo kuca u samom centru grada) tako i okolna sela nadomak Pazara.Zao mi je sve one koji su nevino stradali(ma koje vere bili)Da nas Allah dz.sacuva od svakog zla i vidjenog i nevidjenog.Nasim sehidima najlepse mesto u dzennetu….Allahu dragi ti nas ocisti od grijaha i uvedi nas u dzennet Tvoj.

  • @Milica Kosovic
   niko nikada nije strijeljan zbog cirilice[Bosancice].To je moguce samo u tvom bolesnom umu Milice.Ali je u 90-tih u poslednjoj genocidnoj srbo fasistickoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu svirepo ubijeno 95.000 ljudi zena i djece samo zato sto su bili Bosnjaci.Silovano je 40.000 zena,jedan milion Bosnjaka je protjeran iz genocidnog entiteta rs kao i 95% Hrvata..opljackano je sve sto se opljackati moglo i napravljena je ratna steta po grubim procjenama od vise od 20 milijardi EURa..
   uprkos stravicnim zlocinima protiv covjecnosti,etnickom ciscenju i genocidu srpski fasisti nisu uspjeli da naprave veliku srbiju.Genocidni entitet rs umire,bijela kuga ga satire a umire i sama srbija

 4. iskreno meni licno su najjadniji i najgadniji oni koji cetnici koji pozivaju na pomirenje, ali pod uslovom da negiraju genocid i da zadrze ono sto su oteli silom nepravdom i genocidom..Ta gov na bi htjela da izjednace zrtve i zlocince,da u isti kos strpaju Milana Lukica i bebu od 2 dana koju je on zivu spalio.Da optuze Bosnjake zato sto su branili svoje gole zivote i zato sto nisu mirno i bez otpora pustili cetnike da ih sve pokolju
  Ljudi koji pozivaju na pomirenje pod uslovom da genocidni entitet rs postane nezavisna drzava nisu ljudi vec monstrumi.
  Da vas podjestim da je i Ratko Mladic isto tako pozivao na pomirenje,govorio da Bosnjaci mogu opstati ili nestati i garantovao zivot svakome ko se preda,sve dok se nisu svi predali.Kad su se naivni Bosnjaci predali on ih je sve pobio..Pobio je cak i Bosnjake koji su spijunirali za njega, zato sto su bili Bosnjaci i nezgodni svedoci genocida.Genocid koji je pocinio Mladic je pravdao u Njegosevom stilu-Govorio je da se svijeti Turcima.
  Bivsu YU su rasturili Milosevic SANU i SPC jer su zeljeli VELIKU FASISTICKU SRBIJU u granicama Karlovac Karlobag Virovitica i to po cetnickom planu Homogena srbija koji su bili sastavili Dr Stevan Moljevic i Draza Mihajlovic..

 5. Tesko da ovo moze procitati bilo koji Bosnjak,a da mu oko ne zasuzi! Pisma su potpuno u skladu sa nasom religijom,nasim adetima i nasim mentalitetom! Ponosna sam sto pripadam tako merhametli narodu koji i pred smrt apeluje na to da se ne mrzi i da se ne radi osveta! Mnoge sehide imamo i iz bliske i iz daleke proslosti, a sve to samo zato sto smo Muslimani! Muslimani cemo i ostati,ponosni Bosnjaci ,pa bilo koliko pokusavaju neki da nam zatru trag!

 6. Eto to je vlaska pravda…Sandzaki Heroji su svirepo pobijeni na Hadzetu,samo zato sto su bili Bosnjaci i zato sto nisu dozvolili monstrumu Drazi Mihajlovicu da izvrsi GENOCID i da od Novog Pazara napravi Novi Arandjelovac.cetnici nisu imali milosti prema nikome ko nije bio srbin.Bosnjaci Sandzaklije su pak sve vrijeme rata stitili svoje komsije srbe.
  srbo cetnicki krvoloci i genocidasi danas se sire u zamku Shefeningen u Den Hagu najlepsem gradu u Holandiji.Imaju sobe s pogledima na more,kupatila TV i Computere u sobama,jedu hranu na nivou hotela A kategorije imaju pravo da besplatno naruce hranu po zelji za praznike a i da sami kuhaju ako zele,nose civilna odijela i imaju profesore koji ih uce stranim jezicima..
  Bosnjacima su u logorima Keraterm i Omarska ti isti cetnici davali samo pomije..Za Bosnjake se nije ni kuhalo vec su im davani ostatci hrane od vojske tzv rs stare i po 10 dana koju vise ni psi nisu htjeli.1 hljeb od 500 grama su dijelili na 40 logorasa.
  Kad je Eli Vizel vidio da Keraterm i Omarska lice ne Aushvic zavapio je iz sveg glasa-U ime Boga zaustavite ovo-bombardujte Beograd.
  po toj srbo fasistickoj logici-Mi Bosnjaci smo krivi
  1 zato sto smo uopste zivi..
  2 Zato sto smo to sto jesmo Bosnjaci i svoji na svojoj zemlji
  3 zato sto zivimo na zemlji koju bi oni da otmu i da posrbe,pa da na nasim lobanjama i masovnim grobnicama naprave veliku srbiju samo za srbe

  • vi se vlasi uvijek fatate nekih sporednih činjenica i na silu ih dovodite u centar pažnje…pa stoko jedna bitno je ŠTA se piše a ne KAKO…ali vi ste odavno objašnjeni i shvaćeni, imaju ajeti o vama vi koji namjerno izvrćete pismo i maglu nad jasnim informacijama stvarate…kazna za to je neopisiva..

 7. Suze mi same teku. Toliko ponosa, obraza I ljubavi. Sretan sam I ponosan što pripadm narodu kojem su pripadali ovi nevino stradali. Nisam u mogućnosti doći na obilježavanje njihovog stradanja, ali mogu im proučiti fatihu I zamoliti velikog Allaha da im oprosti I svojom milošću ih uvede u Džennet.

 8. Pricajte sta hocete ali ovi streljani su bar imali mogucnost oprostajnog pisma za razliku od muslimana koji su zavrsili u hladnoj drini i srba u hercegovackim jamama. A kao drugo, klinci pazite kada kritikujete negativce ovog dogadjaja mozda je neko vas blizi ili dalji bio u takvom streljackom stroju, ne uvek iz ubedjenja ali eto zivot je takav.

 9. Nasim Sehidima da Allah dz.s. podari najlepse mjesto u Dzennetu, da nas Akobogda zajedno sa njma sastavi u Dzennetu oni su nas ponos a zlocincima neka Allah dz.s podari ono sto su zasluzili. To njihovo djelo koje su uradili se neamije zaboraviti. Zato danas braco svi u Pohod na Hadzet da dokazemo

 10. Nek him je vecni RAHMET. Ne zaboravite nikad nase gazije,nase sehide,setite ih se uz svaku fatihu,njima him maksus proucite… NE recite da su mrtvi,OnI su zivi,SEHIDI NE UMIRU! I ako ALAH da neko pokrene istrazivanje DNK analizom da bi ih mogli u mezare njihove poloziti,dzenazu im svakom pojedinacno dzenazu klanjati.Postoje njihovi potomci koji ma se uzorci DNK mogli uzeti onako kao u Srebrenicu sto cine.Glavni svetski centar za uporedjivanje DNK uzoraka je u Sarajevu na Ciglanama.SELAM

 11. Selam svima. Cestitam Admiru Muratovicu i njegovim saradnicima koji se zauzese da istina ugleda svijetlo dana. Necemo tugovati,nemamo od toga nista. Jedino glavu gore i da uzmemo pouku iz svega ovoga. Insa Allah napravicemo memorijalni centar na Hadzetu. Naravno mi ni izbliza tim gestom necemo se oduziti sehidima Hadzeta ali cemo ih rehabilitovati kod naroda i pravno kod drzave. Glavu gore Bosnjaci. Danas u sto vecem broju na trgu pa onda svi na Hadzet, da proucimo dovu sehidima i da cujemo sta ce nam poruciti nas vodja Muamer ef. Zukorlic. A sto se mene tice nek puca od jada Ljaic i Meho Mahmutovic. Ko im je kriv sto su se slijepo svezali za Beograd pa nisu u stanju da razmisljaju svojom glavom.

 12. PA ZAR IMA JOS ONIH KOJI PODRZAVAJU RASIMA KOJI JE RUSIJO GROBOVE I POMNERO KOSTI NASIH PRADEDOVA I PRAVIJO NAD NJIHNIM KOSTIMA BETONSKE ZIDINE: SAD BUDIMO SLOZNI I POJAVIMO SE SVI NA HADZET BRACO

 13. Tito je bio jedan najveci Klaun, to je bila jedna poremecena osoba kojeg je lako bilo nagovoriti da izdaje nalog za hapsenje i ubistva neduznih ljudi, slusao je cetnike koji su se preobukli u partizane kad su vidjeli da gube rat, isti ti cetnici nisu uspeli osvojiti Sandzak za vrijeme rata , pa su se na ovakav naci pokusali osvijetiti za svoje neuspjehe

  • AKO MISLIS DA JE TITI BIO KLOVN, SLAZEM SE POTPUNO I BIO JE NAJVECI NEPRIJATELJ MUSLIMANSKOG NARODA I TO JE RADIO UZ SVESTRANI POMOC SVOJIH VERNIH SLUGU CETNIKA!!
   NAJVECI KLAUN HEHE OPCA OPASNOST!! FALA BOGU DA NEKO POPUT TEBE RECE NESTO PAMETNO!!!!!!!!

 14. Ej mali nemanja 80000 cetnika mozda ali ne verujem jer vasa je istorija opevana ali ne istinita vase duse su toliko zaprljane mrznjom da smrdite do neba vasa sreca je da neki Bosnjaci brzo zaboravljaju i krvnicima oprastaju ali se vise ne damo zavoditi vasom podmuklom politikom i lazima ZIVI BILI PA VRATILI !!!
  ALAHU EKBER!

 15. Gde su danasni domaci izdajnici koji salju zandameriju ponovo da ubija na Hadzetu ,sehitima alah dzenet da podari a Rasimu -Ademu -Sulju samo ono sto su zasluzili ,a to jedino alah zna

 16. Писма су заиста потресна,а и овде смем да потпишем да ко год да је уредник овог сајта,не саосећа са жртвама страшног злочина,бећ користи сваку прилику да распламса мржњу код муслимана (или Бошњака,како хоћете).зашто тај исти не објави да су у том периоду у Србији стрељана 2000 Бошњака и 80000 Срба.Да су сви виђенији српски домаћини пострељани,да су партизани цркве претварали у штале,јахали попове и ср..и у олтаре.Да је у војсци која је стрељала у Пазару имало и много муслимана.Будите објективни једном у животу и не замлаћујте народ више

  • MI U BOSNI DOBRO ZNAMO KO SU ZLOČINCI I AGRESORI A ZNAMO I KO JE ŽRTVENO JAGNJE BIO ALI NEĆE NIKAD VIŠE ……..OPAMETILI SE BOŠNJACI, HVALA Allahu
   Niti jedna bomba nije pala na Srbiju i Crnu goru, tj. niti na Novi Sad, niti na Beograd, niti na Valjevo, niti na Požarevac, niti na Podgoricu, niti na Ulcinj, itd. itd. – dakle, nije bilo rata u Srbiji i Crnoj gori, izuzev kratkotrajne NATO intervencije iz zraka, i to da se odbaci srbijanska invazija na Kosovo. Stoga, ako ćemo govoriti i pisati o stvarnom ratu, on je u suštini jedino vođen protiv Republike BiH i to isključivo na njenoj teritoriji, tokom četiri godine! Ali Srbi uvijek govore i pišu ¨rat u Jugoslaviji¨. Kada se odvijala agresija na RBiH, to više i nije bila (SFR) Jugoslavija, nego je po tom pitanju važna državno-pravna činjenica: Kada se vodio rat, tada je ono što se zvalo Jugoslavija, bila isključivo federacija Srbije i Crne gore (SRJ), a tamo se nikakav rat nije vodio. Građani te SR Jugoslavije, poznate popularno kao ¨krnja Jugoslavija¨, na teritoriji svoje države tada nisu ubijani, ranjavani, terorizirani u konc. logorima i mučeni opsadama i bombardiranjima u opkoljenim urbanim sredinama itd. Ali, velikosrpska propaganda voli sve da strpa u jedan koš. Četnici bi da sve fakturišu pod jedan te isti račun, pa kada čuje ili pročita te četničke laži, te podvale, neko iz Kanade, Egipta, SAD, Japana, Norveške itd. – a bogme i Bosanci i Hercegovci – kada to četnici ili oni koji su nasjeli na njihovu propagandu pa je ponavljaju, kažu ili napišu, ispada da je krv lila i ulicama Niša, Svetozareva, Subotice, Beograda, Novog Sada, Podgorice, Boke kotorske… isto kao što je krv lila u hiljadama litara, ulicama Sarajeva i ostalih bh. gradova i sela, mnogih.

 17. ma kakva celekula to su sve nasija glave pa zasto bi srbi stavili svoje
  od koliko starija sam cuo ne nema vam idenja sa skolom na celekulu to su glave nasija koje su vlasi uzidali i prisvojili i imali pokrice za evropu za genocidno ponasanje prema nesrbima

 18. Kroz učenje u školi stalno su nam kljucali u glavu kako kroz knjige tako i direktno preko učitelja,nastavnika i profesora da je bio genocid nad srbima u Jasenovcu,u Kragujevcu ubijeno “7000 đaka”a ispostavilo se da je ubijeno jedno odeljenje srednjoškolaca i ukupno sa svim stanovništvom neđe oko 2000(srpski izvori),i još stotine stradanja srba smo morali učiti kroz školovanje,a ako odemo dalje za vrijeme turskog vladanja na balkanu e onda su se prepričavale razne bajke kroz nabijanje na kolac,ćelekule i razne zulume i ugnjetavanje nebeskog naroda a vidimo da su im sve svetinje danas na mjestu a i stanovništvo u broju jer da su bili izloženi takvom nasilju danas ih ne bi bilo.Nego mi smo sve to “izučavali”,i evo nije problem što jedan narod kopa po svojoj historiji i piše je po svojem ćeifu.U svemu tome đe smo mi šta se nama dešavalo??,to na žalost većina nas nije ni znala jer niko nije ni smijo da pita zašto??.Da ne ode ova tema u off bojim se da će nam se opet dešavati ovakvi genocidi jer ih omalovažavamo ne pričamo dovoljno o njima a svjedoci smo bliske prošlosti iz rata 1991-1995,1998-1999 god,ili još bliže prošle godine 4.9.2010 kad je izdajničko lopovska vlast na najgrublji način oskrnavila mjesto stradanja Bošnjaka.Da stvar bude još gora u pokušaju odbrane našeg identiteta na Hadžetu se okupilo jako mali broj od svega dvije tri hiljade nas umesto da nas bude deset puta više.Zbog takvog nepoštovanja sopstvenog identiteta nama se i dešavaju razni genocidi,bojim se i opet će a priznajem i da zaslužujemo jer nikako da se opameti naš BOŠNJAK!!

 19. Ko je i kad smeo da kaze neshto o ovome za vrijeme komunizma?
  Kako se samo profesionalno narodu ispirao mozak i kako je jedna partija odluchivala ko ce da zivi,a ko ne.

 20. Ne postoji reč koja bi se mogla prekomentarisati ili argumentisati za ovu afektaciju nevinih ljudi u ovim pismima,a da se pri tome ne povredi svako raštimano slovo jauka navedeno u svakom pismu.Dok sam čitao svako pismo pojedinačno – nisam mogao verovati kako su ljudi imali petlje za tako nešto.Ne trebam navesti da ima Allah podari Dženet,jer ga je on već podario.

 21. Ova pisma nemogu ostaviti nikog ravnodusnim.Svim sehidima Allah dzs. neka podari dzenet.Za nas gresnike ova pisma neka budu opomena.Braco i sestre,volite se i budite voljeni u ime Allaha dzs.Niposto ne uzmicite od nase ciste,iskrene i svijetle vjere.Ne mrzimo nikog jer mrznja je tama ali i ne zaboravimo sve ovo.Neka nam ovaj dogadjaj i ova pisma budu razlog vise da se medjusobno volimo i postujemo i DA ZNAMO KOSMO.

 22. Tu su oni,pa zar ih nevidite? Ostavise oni hrabre Bosnjake koji digose glas,glas koji svako srce cuje:”Klali ste po Bosni,Kosovu hocete i u Sandzak”.Eto vidite da su tu.Svima nevinim Bosnjacima neka Allah podari Dzenet kao i velikom peru Sandzaka sto ostavi ovo na cahat zapisano.Bosnjaci,nemojte vise dozvoliti da vas za ostrel spripremaju murtezi.Jer kako rece Alija Isakovic:”Kada nam nametnuse veliko (M) Muslimane za ostrel pripremise.Neplace Bosnjak od straha vec od jada i cemera,od muke njima nametnute a nicim zasluzene.Uvjek vjerovali,a navjek iznevereni.

 23. Allah je njih u dzenet uveo oni hodaju ponosno dzenetskim bascama a nam su amanet ostavili da nikada ne zaboravimo ko smo i sa kime zivimo da prokleti cafir kao onda danas kao sutra isti je zato vise nemoj da im sanse damo budimo jedinstveni amin jarrabi

  • do sudnjeg dana duše taje neznajući za vrijeme koliko taje. svima će biti jednog velkog dana odredjeno ko će udzenet a ko u dzehenem…za to se svi molimo da vjernicima Alah podari dzennet, jer se to još nije desilo. i ja to dugo nijesam znao ali uzmi citaj uci brate…

 24. Dusa me boli kad ovo citah stvorio sam sliku i kao neko bice cini mi se da sam ih gledo dok su pisali pisma a suze polivali ali ne suze straha ne .Oni se cafira nisu plasili vec im evljada zao zene ne ljubljene majke decu bracu sestre e tu je ta bol.sto im suze roni a ne strah.Ali braco oni nam ne ostavljaju mrznju vec din iman da ne zaboravljamo i ne halalimo nikada.A njih je Allah vec davno u dzenetske basce uveo a sta ce mo mi kuda ce mo ovako neslozni ,ovako puni injata i svadja .bracvo ujedinimo se nedaj mo da se Hadzed ponovi a nasimm sehidima neka ALLAH DZS DZENET DA i da sa ponosom njime hodaju da ne saginju svoje glave radi nas JA RABBI AMIN

 25. Ovako…to su bili komunisti! Znaci bili su to i Hrvati, Srbi, BOSNJACI, Makedonci, Crnogorci, Slovenci…Svi smo mi bili tada za Tita i u njega smo gledali kao u boga i njegovo je vazilo tada! Zato ne smijemo samo krivit Srbe!

  • za vreme drugog svetskog rata srbija je bila najvece uporiste cetnika neki analiticari tvrde da je bilo cak 92% srba iz srbije u cetnicima.Partizani su svo vreme pokusavali da pridobiju cetnike na svoju stranu da ih stave u svoje redove pod petokrakom sto nisu mogli uspeti elem nemacka slabi blisi se kapitulaciji nemacke Partizani daju Amnestiju cetnicima ,cetnici masovno odbacuju cetnicke oznake i staju u redove partizana ti isti cetnici samo u partizanskim uniformama sa petokrakm na celu umesto kokarde svete se nad nesrbima za sve neuspeve velikosrpskeideologije i hapse nesrbe u ovom slucaju neduzne Bosnjake i koriste priliku da ostvare jednim delom veliko srpski proekat koji datira jos od danvina svetog save,karadzordza,vuka karadzica za ovo izneto postoje jos svedoci kao i ova pisma koja svedoce da su streljati neduzni ljudi i deca
   ustvari plan je bijo unistiti Bosnjake na tim prostorima metoda odabiranja za streljanje bila je sve skolovano i lijepo nredno hasul ,ubiti pa cak i dete koje se sto kasu tek zamomcilo vazno je bilo uspeti sto veci broj bosnjaka pobiti dok se moze
   “NAPOMENA”sto se Partizanske Amnestije tice striktno se odnosila samo za cetnike koji su bili amnestirani i mogli da se prikljuce partizanima

   • Niste u pravu, u partizane prelazili su svi pri kraju rata kada se vidjelo ko pobjedjuje pa i oni iz Muslimanskih milicija.

   • NapomeNA@ Za partizanskog kurira!
    Nemo zajebavat bolan! Verujemo ti sve ! Napisi jos nesto !!!

 26. Allah, podari lijep dzennet nasim braca koji su umrli kao sehidi.
  dusa me boli kad procita to. koliko je nas narod patio to nismo jos svijesni.
  nikad da halalimo nikad da zaboravimo. PROKLETI BIO ONAJ KO HALALI I ZABORAVI.
  EL FATIHU

 27. Da dragi ALLAH dzele sanuhu podari nasim sehidima naljepsi dzenet a cafire ceka njihova vatra od toga him nema spasa. Samo bih volijo kad bi mi najmilostivi ispunio jednu zelju da vidim i cafire kako se pate na ovom svjetu da i to dozivim za zivota pa da preselim srecan.

 28. sta da se komentarise na ovu temu,sve je premalo da se kaze kako cafiri vlaski i dan danas nas sistematski unistavaju i proterivaju sa nasih ognjista,braco koji ste citali ova pisma neka vam ove poruke zuje po glavi dok ste zivi sa zivotom i znadite u svakoj situaciji ko su vlahcad i kako su se izivljavali sa nasim dedovima,ocevima,bracom i sinovima koji su bili krivi samo zato sto su bili muslimani ! molim Allaha dz.s. da him podari Dzenet a ovim katiljima vlaskim vjeciti Dzehenem i da ih gledamo vjecito u njihovim mukama,necete moci umrijeti vlaski katilji,pa razmislite dobro sta ste i sta radite !!!

  • Nisu ih streljali samo Srbi.Već komunisti,a tu spadaju : Muslimani,Srbi,Hrvati; Samo zato što nisu bili komunisti,već su verovali u boga i bili čestiti muslimani.Naravno pod komandom Josipa Broza Tita.

   • inshallah ce ovi sehidi sto su pislai gledat kako se psi komunisticki raspadaju u dzehenemu, jer ce stanovnici dzenneta moci da vide stanovnike dzehenema…

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.