Odluka o ukidanju autonomije Sandžaka donijeta u Beogradu

38
54

Kao što smo i ranije imali prilike slušati i čitati, navodni razlog zbog kojeg je trebalo ukinuti autonomiju Sandžaka bio je „interes naroda koji tamo živi“. U tom obrazloženju se je mogla osjetiti sva hipokrizija kontinuirane zvanične politike Beograda prema Sandžaku. Ako uzmemo tražiti dvoličnost u politici današnjeg zvaničnog Beograda prema Bošnjacima i Sandžaku, naći ćemo je u liku i djelu Bogoljuba Šijakovića, Čiplića i ostale bratije, koji projekat rušenja vjerskog i nacionalnog jedinstva muslimana Bošnjaka pravdaju „zaštitom nas samih od nas“. Kako ovo posljednje čudnovato zvuči!?

Odluka da se ukine autonomija Sandžaka donijeta je u Beogradu.

Ukidanje autonomije važnije od Sremskog fronta

Na osnovu uvida u  Arhiv jugoslovenske skupštine, gdje se čuvaju dokumenta u izvornom obliku, koja neumitno svjedoče o znanim i neznanim potezima jugoslovenskih čelnika, manje ili više presudnih za život ljudi ovog podneblja, može se naići i na sljedeće infomacije:
„Jednog zimskog dana, tačnije 24. februara 1945. godine, u Beogradu se sastalo Predsjedništvo AVNOJ-a. Predsjedavao je dr. Ivan Ribar. Rat je još trajao, gruhali su topovi na Sremskom frontu. Na dnevnom redu je bila popuna upražnjenih mjesta članova AVNOJ-a. Treća ‘točka’: Eventualije (kasnije se to zvalo Razno).
Druga točka je naslovljena kao: Rješavanje pitanja statusa Sandžaka.
Postavlja se sasvim logično pitanje, šta je to bilo toliko hitno u vezi sa Sandžakom da se moralo raspravljati dok traje rat?
„Prelazimo na drugu točku dnevnog reda: Rješavanje pitanja statusa Sandžaka. Imade riječ drug Pijade“, rekao je predsjedavajući dr. Ivan Ribar.
I ništa više. Moša Pijade, a ispostavit će se da govori u svojstvu člana Nacionalnog komiteta, kojim je predsjedavao Josip Broz, a potpredsjednik je bio Edvard Kardelj, šturo je predočio prisutnima da je „pitanje statusa Sandžaka u toku NOB-a moralo biti riješeno stvaranjem posebne jedinice“ i da je danas situacija već takva da više nema razloga za to „pošto protiv toga govore i politički i ekonomski razlozi“.

Kao što se može primijetiti iz izlaganja dotičnog komunističkog prvaka, nakon što je dao mnogo svojih sinova za slobodu i stvaranje SFR Jugoslavije, te među prvima imao svoj ZAVNOS, odnosno ratnu vladu, Sandžak je preko noći „izgubio sve razloge da postoji kao zasebna jedinica“. Međutim, najdegutantnije je bilo izmišljanje izgovora tipa „da ono pokazuje jedino pravilan put da se interesi stanovništva Sandžaka…“ „Ovom pitanju Nacionalni komitet je posvetio veliku pažnju“, istakao je Pijade. „Dovoljno ga je proučio i smatram da je predloženo rješenje jedino mogućno i da ono pokazuje jedino pravilan put da se interesi stanovništva Sandžaka u novoj državi usmjere u pravcu sve većeg napretka i procvata ove naše u staroj Jugoslaviji zaboravljene i zaostale oblasti. Zato predlažem da se pitanje statusa Sandžaka riješi kako je to Nacionalni komitet predložio“. (Ilustrovana politika, februar 1992.)

A predmet je bio ovaj: da se srezovi deževski, sjenički, pribojski, prijepoljski i novovaroški pripoje Srbiji, a srezovi bijelopoljski i pljevaljski Crnoj Gori.

“Interes Bošnjaka da autonomije nema”

Bilo je iluzorno očekivati da bi se prisutni mogli opredijeliti drugačije, kad je sam prijedlog učinjen sa najvišeg mjesta, nazvan „pravilnim“, „jedino mogućnim“ i „u interesu stanovništva“, koje nije ni pitano.

Na osnovu uvida u pomenutu dokumentaciju može se vidjeti da se između predstavnika crnogorske i srbijanske strane vodila oštra polemika oko Sandžaka, u mjeri u kojoj su osjećali da su im ugroženi vlastiti interesi. Bošnjake niko nije potezao kao argument ili zainteresovanu stranu. Marko Vujačić, predstavnik Crne Gore, govorio je na tom sastanku i, između ostalog, kazao: „Meni je žao, drugovi, što moram da izjavim da se sa ovim prijedlogom ne slažem. Ne slažem se prvo što se ova pokrajina, koja je kao Novopazarski sandžak oduvijek bila poznata i bila i ostala uvijek kao cjelina, danas dijeli između dvije sestre, Srbije i Crne Gore. I Kosovo i Metohiju treba dati Crnoj Gori, jer Metohija je historijski crnogorska. Ako već Sandžak ne treba više da bude posebna administrativno-politička i privredna oblast, sa izvjesnom svojom autonomijom, onda sam ja protiv toga da se on pripoji Srbiji, već mislim da Sandžak i oba Dukađina treba prisajediniti Crnoj Gori, te tako našu Crnu Goru, koja je ponajviše dala žrtava  u ovoj natčovječanskoj borbi za slobodu i demokratiju, ovu našu najmanju federalnu jedinicu ekonomski ojačati proširenjem na teritoriju koja joj najbliža i po narodu najsrodnija. Crna Gora i Sandžak najbliži su jedni drugima i vjekovima su dijelili dobro i zlo, i zajednički se borili i protiv sultana i njegovih hizmećara, i protiv ćesara, i protiv fašista. Najzad, smatram da nije ni politički opravdano cijepati danas Sandžak, jer to neće, čini mi se, ni tamošnji narod prihvatiti.“ Vujačićevom mišljenju se usprotivio Sreten Žujović, srpski kadar, nalazeći da stav njegovog prethodnika nije ništa drugo do zagovaranje stvaranja nove Zetske banovine. On se založio za prihvatanje onoga što je Moša Pijade predložio. Poslije Rodoljuba Čolakovića, koji je ustao samo zato da bi pitao kakvo je raspoloženje naroda u Sandžaku, za riječ se javio Edvard Kardelj.
„Kad se postavlja pitanje kojoj od federalnih jedinica Sandžak treba priključiti, onda je i politički i ekonomski jedino pravilan odgovor: ni Srbiji ni Crnoj Gori ne treba priključiti cijelu oblast, jer bi to bilo neprirodno i ne bi odgovaralo interesima tamošnjeg stanovništva”, izustio je Bevc, ne navodeći kada je to on, u kojoj prilici, došao do onoga čemu, stvarno, stremi živalj na Pešteri i oko nje. Njega nisu interesovali ni historijski korijeni. Najvažnije je bilo da se “kolač” tako podijeli.

Kardelja je, ni prvi ni posljednji put, pročitao Sreten Vukosavljević, inače rodom iz Sandžaka. On je prozreo namjeru da se Srbija rasparča dok se ne konsoliduje republika. „Ne vidim zbog čega se treba tako žuriti“, rekao je Vukosavljević. „Ne vidim razloge da se ovo ne baš tako nevažno pitanje sa hitnjom, na prečac, lomi. Pametnije je, mislim, prvo za to sondirati teren, konsultovati ljude, priupitati narod, pridobiti ga za ono rješenje koje mislimo da najbolje odgovara narodnim interesima. To je jedno pitanje. Drugo je: da li Sandžak treba dijeliti ili ga pripojiti jednoj od susjednih federalnih jedinica – Srbiji ili Crnoj Gori. Ja sam mišljenja da Sandžak ne treba cijepati jer je to pojam sa svojim specifičnim i političkim i privrednim obilježjima. To je historijski tačno. Takvo je i narodno shvatanje. Zato sam ja za rješenje da se ili cijeli Sandžak pripoji Srbiji ili Crnoj Gori, vodeći računa o onome što sam već rekao.“ (Ilustrovana politika, Rajko Đukić, februar 1992.)

I, kao što obično biva, Vujačiću i Vukosavljeviću je zamjereno da, iznoseći svoja mišljenja, nisu vodili računa o jednoj bitnoj stvari, a to je – „perspektiva“.
„Najbolju budućnost narod Sandžaka će imati ako se usvoji rješenje koje sam predložio“, insistirao je Moša Pijade.

Načini za ubjeđivanje u korist sopstvene štete

Na kraju je, istina uz jednu kosesiju, koju je Hebrang okvalifikovao tako što „ljude treba ubijediti u opravdanost našeg prijedloga“, a Kardelj predložio da grupa ljudi iz Predsjedništva AVNOJ-a ode na teren i „izvrši likvidaciju današnjeg položaja Sandžaka prema gledištu koje ovdje danas zastupamo“, ponuđeni prijedlog je usvojen većinom glasova. Nije poznato da li su „sondirali teren“, ali je svakako poznata sjednica na kojoj je učinjena historijska nepravda Sandžaku i Bošnjacima.Naime, odluka o raspuštanju Zemaljskog antifašističkog vijeća donijeta je na skupštini održanoj u Novom Pazaru 29. marta 1945. godine.

Vukosavljević i Hadžismajlović protiv nepravedne odluke

Predsjednik ZAVNOS-a Sreten Vukosavljević odbio je da potpiše odluku o raspuštanju ovog najvišeg organa narodnooslobodilačke vlasti Sandžaka. Muhammed Hadžismajlović, delegat ZAVNOS-a na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, jedini iz bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, nosio je čitavog života na glavi albanski ćulah, simbolizirajući na taj način gubitak nacionalne samostalnosti Bošnjaka muslimana Sandžaka.
Na skupštini Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka od 29. marta 1945. godine, koja je održana u Novom Pazaru, sprovedena je u djelo, već ranije u Beogradu, donešena odluka:

Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Sandžaka na svojoj skupštini od 29. marta 1945. godine u Novom Pazaru

KONSTATUJE

1. Da su srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavički poslije Balkanskog rata, a prije stvaranja centralističke Jugoslavije, pripadali Srbiji, a srezovi pljevaljski (sa bivšim boljanićkim) i bjelopoljski (sa bivšim lozanskim), Crnoj Gori. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka ne vidi razlog da tako ne bude i danas kada se na osnovu odluka AVNOJ-a od 29.11.1943. godine izrađuje nova demokratska federativna Jugoslavija.

2. Da na osnivačkoj skupštini ovog Vijeća, koja je održana 20. novembra 1943. godine u Pljevljima, niti docnije, nije postavljen zahtjev za poseban položaj Sandžaka u budućoj državi.

Stoga, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, po saslušanju referata o statusu Sandžaka u našoj novoj državi i nakon iscrpne diskusije po ovom pitanju

ODLUČUJE

1. Da srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavički pripadnu federalnoj Srbiji, a srezovi pljevaljski (sa bivšim boljanićkim) i bjelopoljski (sa bivšim lozanskim), Crnoj Gori;

2. Da se Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka  odmah raspusti;

3. Da dosadašnji vijećnici srezova pribojskog, mileševskog, zlatarskog, sjeničkog, deževskog  štavičkog ODMAH održe skupštinu i izaberu privremeni izvršni narodno-oslobodilački odbor;

4. Izvršni odbor AVNOS-a prestat će da funkcioniše pošto se ova odluka sprovede u djelo;

U čitavoj ovoj namještenoj priči najviše boli član 5. ove odluke, nešto što vrijeđa inteligenciju svakog iole normalnog i dobronamjernog čovjeka. Hajde što vam oduzmu vaše prirodno pravo na slobodu i dostojanstven život, što vas na različite načine ubjeđuju da podržite i prihvatite nešto zašta ste svjesni da nije u vašem interesu, ali kada vas natjeraju da ih još molite da to što prije urade, onda je to vrh cinizma. To se upravo desilo Bošnjacima Sandžaka.

5. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka moli Predsjedništvo AVNOJ-a, Antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja Srbije i Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja da ovu odluku privedu u djelo.

Smrt fašizmu – sloboda narodu.

Autor: dr. Admir Muratović

Izvor: Glas-Islama.info


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

38 KOMENTARI

 1. za korpus pristinski e mali ti puno gledas filmove pa kad ste vi i gde u istoriju sta pobedili i dobili u svim ratovima ste gubili sagni glavu i cuti dok ti je dobro ako ti postane tesno gde ces srbija mala nema mesta za vas

 2. прво за абдулаха ти индијанац кукавичке крви и остале мује које овде серу уватите целу СРБИЈУ за оно што немате,маштајте о аутономији турској,да сте народ да сте бошњаци или како се већ зовете али има да прођете као и увек до сад!ПРИШТИНСКИ КОРПУС УВЕК УЗ СРБИЈУ!ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ВРАТИМО НА СВЕТУ ЗЕМЉУ УСПУТ ЋЕМО ДА СВРАТИМО КОД ВАС МАЛО НА ЗАБАВУ!ХАРАЧЛИЈЕ И САНЏАКЛИЈЕ ЕВЕ НАС…..

  • Odrasmo se hvatajući Srpkinje za ono što nemamo. A to da dođete bujrum nema te više đe osim još ovde, samo pazi đe je vaša kročila tu srpsko seme više nije nicalo… Kako vas na tv kanale nazivaju? HULIHANI, RAZBOJNICI… to vam je nagrada Srpski Dobrovoljci

 3. sandzak ce dobiti autonomiju hteli ili ne bijo rat ili ne zato specijalac nemoj se puno brinuti i nervirati tako ste za kosovo govorili pa sad kukate po svetu da samo mozete uc u njemu zato nebrini sve ce bit po nasem a turci nam ih evo znaju oni gde su svoju decu ostavili

  • Ponekada mi bude dosadno da komentarišem, ali kada vidim da otkrivate vaše namere i osečanja prema nama, samo dobijem snage još i još… Hvala na otkrivanju maske.!!! Lojalni vam pevaju na toj illahiji sa muzikom…

   Kaže Allah: Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, u nevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite i prijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. (109)El-Bekare

   Žele da ugase Allahovu svjetlost ustima svojim, a odbija Allah – izuzev da usavrši svjetlo Svoje, makar mrzili nevjernici. (32) On je Taj koji je poslao Poslanika Svog s Uputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjerom svakom, makar mrzili mušrici. (33)Et-Tewbe

   A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!” (6) A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini. (7) Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. (8) On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima. (9) O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: (10) u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje – (11) On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki, (12) a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike! (13) O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: “Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!” – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: “Hoćete li me pomoći Allaha radi?” I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili. (14) EsSaff

  • нихате нико тебе неће да тера са твоје родне груде,ја не причам о томе уопште!!зашто би те неко терао ако си муслиман бошњак а поштујеш реп.србију и не рушиш интегритет и суверенитет!!нико теби не брани да волиш турску босну и зашто би!?али да одцепљујељ и тражиш независност онда шта друго да очекујеш него реакцију!!сад више реакција постоји да се сузбије сецесија!поз

   • Mnogo si izmanipulisan,prati stvari a ne da slusas sta drugi kazu,niko ovde ne trazi otcjepljenje,ako si negde cuo to ti nadji pa postavi na ovaj forum,mi trazimo da se postujemo i da se priznajemo!!,Ne trazimo da nas volite ali morate da znate da postojimo!!

   • види јако сам добро обавештен а не изманипулисан како ти кажеш али нема везе!мени лично а и већини србије ви ни мало не сметате и слажем се са тобом за права да их вам треба кориговати и изменити али све док је то у границама нормале тј док год признајете државу коју опет не морате да волите али бар да поштујете као што си и ти написао!муслимани су ту вековима и ко добро познаје историју било србин или бошњак не треба да полемише да ли можемо или не заједно!и једни и други су ту вековима па то онда мора и може да се реши у свом дворишту!не требају шлемови посматрачи итд као онима доле на косову!ви нисте они ви имате име веру и памет ѕа разлику од њих!ја своје дете не учим да сте ви лоши напротив обратно,зато не треба да иде у школу искривљене свести да вам треба палити џамије и укидати вам оно на шта имате право као сваки грађанин ове земље!

   • нисам иѕ бг сам али то не мења ствари!што није ваљда да само јагодинци исправно размишљају?
    доста је било кланице у србији прошло је то и више никад да се не понови ни према коме и ни према којој нацији!нпр ето среће да уђе пазар у 1 лигу па да буде занимљиво а и то заслужује ткав град па да се преко спорта спортски ратује а не овако глупим коментарима политичке садржине!!

  • па ок иди онда у албанију па тамо причај,а види кад будемо дошли да га узмемо вас тамо неће бити ни од корова чим вам оду браћа амери и ви ћете правац албанија!!гледао сам тај филм уживо!;)

   • Da nisi možda iz djakovice ili… nećeš više geledati, sada vam je ostalo da se dokrajčite u Beogradu i da vas više nema. Amin!

    Vidi se da se radi o jednom zločincu, koji bi sve sto nije srpsko ka spali i da ga nema. Srbija do tokoja…hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  • а ти што пишеш страним језиком а јако добро познајеш српски не бенави џаба на ту тастатуру јер знаш како си прошао и како ћеш проћи поново!ваша команда и команданти су бржи од зечева тако не срамоти се са глупим изјавама него уживај док можеш и моли се да ти то потраје бар још неко време!интегритет земље у којој живиш а тоје србија а не нека кваѕи држава косово ти неће дати другу шансу кад за то будеш одговарао пред судом! 😉

   • Vidi se da si zaslijepljen slikom supersrbin! Koso vo je sada DRŽAVA, koja će imati prijatelja kao što je Turska, Eu,… Ameri im dali oružja, a Turci će da im daju časove mlačena Srpske vojske i policije. Gledaj mali tvoga super srbina ali ne zaboravi da slika realne stvari nemože promijeniti.

  • Albanci,mislim veliki broj njih, su jedan veliki neprijatelj Bosnjaka! I jos uvijek je ugroze standard Bosnjaka na Kosovu, da nepricamo o pokusajima “posiptarenja” Bosnjaka u Sandzaku!

   Nista protiv Albanaca, ali znate ono njihno: 90% njih je prvo Albanac pa onda Musliman 😉

  • није проблем за руку да се подигне већи је проблем да до тога не дође!!ни вама ни нама није у интересу да се то деси!вама зато што не можете да добијете а можете доста да изгубите а нама зато што нас посматрају од горе па би затворили врата европе због тога!али кажем ти добронамерно да живите ви свој а ми свој живот и све ће бити у реду!помињање чакија кама и осталог од ове дечурлије на сајту је крајње смешно и сам то знаш ако си у тим водама!јако је то слабо и што постоји у пазару да се пружи отпор специјалним јединицама реп.србије!ако си паметан разумећеш шта сам хтео да ти кажем!;)

   • Kako to sad da do toga ne dodje, prvo prijetis da nas pokoljes da ces na kolac da nas nabijes sve izokola nam prijetis mislis da smo mi mutavi.

    kad dodje a Docice pa kad tad, mora i ovo jednom da se rijesi, a kad bude doslo do toga ti digni ruku u vis jedino ako ne budemo ostarali pa nas smrt ne zaustavi.

   • ниси ме раѕумео врати филм па види шта сам хтео да кажем!!набијаље на колац и остале глупости нисам помињао,зато што се то тако не ради ако си озбиљан и нормалан!!друго је ратовање поштено и на фер а друго је оно што се зове герила и иживљавање!!него без бриге учи децу да до тога не дође а не подривај малоумне који сабље по тастатури ваде!поздрав и рука руци! 😉

   • Hjade ne lupetaj. Kada MUP u DrvenGradu bude za pošljeno 80% muslimana ili u Beogradu 50% Tada bi tvoja bajka bila zanimljiva. Nema te vi snage ko nekada, a i kada ste imali mnogo naoružanja niste otvarali mnogo ratišta. Znaš ti bolje dje te svrbi. Pogledaj sliku Srbije, pa se u veri da ste manjina:

    Vojvodina vam je puna nacionalnih manjina i izbeglica iz Hrvacke
    Beograd- Da nije Srba iz Hrvacke, Bosne… Ciganski grad…
    Južno i Istočno od Bg: Vlasi, Romi, Rumuni…
    Niš- Traže autonomiju, a broj Roma u Nišu pa sve do Makedonije je sigurno 50% a Vranje je romski grad
    Svi gradovi oko Kosova su vam Muslimani većina, osim u CrnoGorski grad Kuršumliju, odakle je i najveći zločinac Kosta Pećanac… Mada u Kuršumliji izumirete….

    Jedino Šumadija vam je malo onako Srpska, sa gradom Kragujevcen i onim velikim krstem na kružnom toku, hahahahh a kada udješ u grad sa lijeve i desne strane sve one vaše kurve, nude se za 300 dinara-

    … Znaš ti bole nego i ja!!!

    Čemu si ti specijalac-Lupetanju!!!?

 4. Izjava SDA
  Za narodnog poslanika Esada Džudževića (Lista za Sandžak) svako iskazivanje nekog stava je potpuno legitimno, i prihvatljivo, ako je bez provociranja i nasilja.

  “Krst kao simbol sam po sebi i crkvena duhovna muzika ne mogu da budu provokacija za muslimane, jer imamo slučajeve da muslimani na stadionima ili u sportskim halama pevaju ilahije i kaside, islamsku duhovnu muziku”, rekao je Džudžević.

 5. ZA OVOG miroslava
  Posto neszna historiju a podrzava cetnike ! Objasnio bih mu znacenje iste reci :to je jer su VASE PRABABE PO PAR SATI STRUGALE CETKAMA MEDJU NOGE DA BI BILE SA TURCIMA PA NA PODSECENJE NA CETKE KAZU CETNICI !
  EAZMISLI SHVATICES !

 6. VLAHU JEDAN KALJAVI I SMRDLJIVI STA TI IMA KOME DA PRICAS O HISTORIJI…. TI DOBRO ZNAS DA SI TURSKO KOPILE A KORIJENI SU TI SA KARPATA KAO RUSKI CIGANI PA SU VAS RUSI PROTERALI I OVAMO STE SE DOSUNJALI PRLJAVI I GADNI PUNI USI,,,, SRVORENJA SUGAVA

 7. To oruzije kojim se mahalo na protestu je oteto od te iste zandarmerije, sto dovoljno govori o njima. Pa, upravo zato sto te mrzi da citas i ne znas nista o Sandzaku, onda nije ni cudo sto lupas gluposti.

  • уу јако храбро дечко отимати а наредба је била да вас ни по коју цену не дирају!а питаћу те кад акција буде одобрена да се интервенише!надам се да неће до тога доћи!јер сам у тим водама!поз 😉

 8. pa normalno je da ce u Beogradu biti donosene odluke o Sandzaku, nece valjda u Tirani ili Istanbulu? Doduse, ja ni ne znam koju autonomiju je ukinuo Beograd kad te autonomije tamo ni nema. Mozda ste nasli neki istorijski dokument, mrzi me i da citam sve te vase gluposti. A kao sto vidite ima i da slusate na trgu 10.10.2010 onog cega ste se odrekli nedavno u istoriji. Malo da se podsetite korena i nastanka. Malo zandarmerije ce vas primirti i podsetiti taj dan u kojoj drzavi zivite i cija dokumenta imate. Ovaj put vam se nece tolerisati mahanje oruzjem i druge agresivnosti kojima ste skloni.

  • Mi Bosnjaci znamo ko smo i sta smo da nas vi nebih ucili! Bosnjaci Sandzaka su bili i ostali Bosnjaci, pa ti laj ovdje koliko hoces. Mogao bi ti u dugoj diskusiji dokazati, ali pravo da ti kazem muci me to uvijek nekim kerovima obijasnjavati;) A vi Srbi odkud ono dodjoste? Rusija, Síbir, Azija? i zbog cega u vama onoliko turske krvi? auuuuu …

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.