Krcić: ‘Vujanović je odgovoran za Srebrenicu, hapšenja i prebijanja Bošnjaka južnog Sandžaka’

9
13

Južni Sandžak – Vu­ja­no­vić je kao mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re jed­na­ko od­go­vo­ran za Sre­bre­ni­cu kao i nje­gov ta­da­šnji ko­le­ga iz Sr­bi­je, na­gla­ša­va Šef­ket Kr­cić.

Pro­fe­sor dr Šef­ket Kr­cić, pred­sjed­nik Ma­ti­ce Bo­šnja­ka San­dža­ka, po­zvao je ju­če Bo­šnja­ke da na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 7. apri­la gla­sa­ju za ne­za­vi­snog kan­di­da­ta Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta. Kr­cić na­gla­ša­va da je iz­ne­na­đen ne­dav­nim na­stu­pom pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta DPS-a Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća u Pla­vu.

– Sje­ti­mo se ka­ko je pri­je sko­ro 18 go­di­na imao na­mje­ru pro­ši­ri­ti rat i na ovaj pro­stor, ta­ko da u ime Ma­ti­ce Bo­šnja­ka San­dža­ka sma­tram da je on pred­sjed­nič­ki kan­di­dat sa pro­ble­ma­tič­nom pro­šlo­šću pre­ma ovom kra­ju. Na­čin na ko­ji je on na­stu­pio u Pla­vu je­ste da mi­sli da su lju­di za­bo­ra­vi­li na nje­go­vo hap­še­nje čel­ni­ka SDA, pre­ko 25 lju­di na če­lu sa Ha­ru­nom Ha­dži­ćem, de­ve­de­se­tih go­di­na, kao mi­ni­star prav­de. Za­tim i kao mi­ni­star po­li­ci­je na sta­di­o­nu FK Je­ze­ro u Pla­vu, ka­da je igra­na utak­mi­ca sa na­šim kom­ši­ja­ma iz An­dri­je­vi­ce, eki­pom Ko­ma, pre­bi­ja­njem na­vi­ja­ča iz Pla­va, imao je slič­nu na­mje­ru, što je ne­do­pu­sti­vo za jed­nog dr­žav­ni­ka. Sa­mo u ca­ri­stič­kom re­ži­mu, da­kle po tre­ći put, ne­ko mo­že da bu­de pred­sjed­nič­ki kan­di­dat, što Ustav Car­ne Go­re, u ko­ga se on eto ku­ne, ne do­pu­šta, a od Le­ki­ća tra­ži da se iz­ja­sni o Usta­vu – ka­zao je dr Kr­cić.

On je na­gla­sio da za­i­sta pre­zi­re sve one ko­ji su Vu­ja­no­vi­ću apla­u­di­ra­li, ali, ka­ko mi­sli, ipak je ve­ći broj onih ko­ji pam­te „nje­go­va zlo­dje­la” na ovom pro­sto­ru. Sma­tra on da Vu­ja­no­vić ne bi tre­ba­lo da bu­de pred­sjed­nič­ki kan­di­dat, ali se na­da da će to pre­po­zna­ti gra­đa­ni, ne sa­mo Pla­va i lim­ske do­li­ne, ne­go i Cr­ne Go­re uop­šte, te da će da da­ju gla­so­ve Mi­o­dra­gu La­ki­ću, ko­ji ni­je umi­je­šan u pr­lja­vu pro­šlost.
– Za­to, po­zi­vam, pri­je sve­ga Bo­šnja­ke, da Le­ki­ću da­ju gla­so­ve, jer ne sa­mo što Vu­ja­no­vić no­si po­bro­ja­ne epi­te­te već i od­go­vor­nost za oku­pa­ci­ju za­šti­će­ne zo­ne Uje­di­nje­nih na­ci­ja Sre­bre­ni­ce, jer je on bio u ta­da­šnjoj vla­sti kao mi­ni­star MUP-a i isto je od­go­vo­ran kao i mi­ni­star iz Sr­bi­je. Da­kle, ot­kud nje­mu pra­vo i obraz da pi­ta Le­ki­ća za Sre­bre­ni­cu? Pa to je či­sti ci­ni­zam pred jed­nim na­ro­dom, kad je on taj ko­ji je uče­snik tog ge­no­ci­da, a sad na tim žr­tva­ma ubi­ra­ti ne­ke po­li­tič­ke po­e­ne, što je no­vi ge­no­cid pre­ma tim žr­tva­ma. I još ka­že ka­ko još je­dan Plav ži­vi u svi­je­tu. Ko­me on to spo­či­ta­va tu „za­slu­gu”? Upra­vo nje­go­vom i po­li­ti­kom ak­tu­el­ne cr­no­gor­ske vla­sti, na če­lu sa vje­či­tim ka­pom, do­šlo je do tog se­lje­nja i de­mo­graf­skog pu­sto­še­nja ovih kra­je­va.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

9 KOMENTARI

 1. Ako je Vujanović odgovoran onda su ovi Krcićevi direktni učesnici u Srebrenici. Očigledno da gosp. Krcić ne primjećuje da je u savezu sa vojvodom Mandićem.

  Za Filipa po treći put. Zaokružite broj 1.
  Selam iz “južnog Sandžaka”

  0

  0
 2. Na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori ili Srbiji sve jedno glasati samo za predsjedničkog kandidata ako je Bošnjak u suprotnome bojkotovati predsjedničke izbore jer se pokazalo da svi oni imaju isti stav prema Bošnjacima i Sandžaku dakle negativan.Dosta smo išli linijom manjeg otpora i glasali za manje zlo.Zlo je zlo bilo ono malo ili veliko,nas Bošnjake iz Sjevernog i Južnog Sandžaka ne treba više ikada da zanimaju predsjednički izbori u ove dvije zemlje.

  0

  0
 3. Bosnjaci i albanci su uvijek greskom birali vece zlo od manjeg,ovaj put imaju sansu da isprave svoje greske i greske predstavnika ne-bosnjaka i ne-albanaca koji su sklopili pakt sa dusmanom Djukanovicem…Braco muslimani, bosnjaci i albanci dajte ovaj put glas manjem zlu Lekicu koji nije proterivao i hapsio nasu bracu kao Vujanovic.Verijeme je da se osvijestimo a da bi se osvijestili potrebno je da se pobunimo,,prvo protiv takozvanih prodatih politicara iz BS potom protiv mafijasko-zlocinackog rezima Mila Djukanovica..Dosta je-Vakat je…

  0

  0
 4. Podrska stavu uvazenog Pro­fe­sora dr Šef­keta Kr­cića, pred­sjed­nika Ma­ti­ce Bo­šnja­ka San­dža­ka. Kranje je vrijeme da se Bosnjaci u Crnoj Gori osvijeste i da pocnu da slijede stavove i vizije Bosnjackih intelektualaca.
  Crna Gora je ucesnik u Genocidu u BiH. Nijedan osvijesceni Bosnjak netreba dati glas ni jednom kandidatu koji je u to vrijeme vrsio drzavnu funkciju i isporucivao na klanje Karadzicu izbegle Bosnjake i koji je slao crnogorsku vojsku da izvrsava srpski drzavni projekat planirani GENOCID nad Bosnjacima.
  Trazimo da Bosnjacki intelektualci Crne Gore preuzmu kordinaciju Bosnjackog naroda a da narod dosledno izvrsava ono sto traze od njih najbolji sinovi naseg naroda u Crnoj Gori da sankcionisu na izbore one koji su to zasluzili. Bosnjaci vise ne smiju nasjedati na prazna obecanja onih koji ne biraju sredstva za vlast.
  Trazimo da se sankcionisu svi prodani i korumpirani Bosnjacki predstavnici u Crnoj Gori koji su izvrsioci politike protiv interesa Bosnjackog naroda.
  Bosnjaci imaju samo jednu alternativu da se ujedine i organizuju da odlucno krenu u ostvarivanju prava koja im pripadaju po svim zakonima i evropskim standardima.
  Bosnjaci cijeloga svijeta treba da dosledno slijede viziju i dijelo fenomena Muftije Zukorlica.
  Nas jedini i pravi put u bolju buducnost je realizacija VIZIJE Muftije Zukorlica.

  0

  0
 5. Smatram da bi Bosnjaci vec jednom trebali doci pameti da ne podrzavaju vise Mafijaski rezim Mila Dukanovica pa ljudi dosta je vise ovih lopova lazova pogledajmo kako je DS u Srbiji uvjek plasila narod sa Nikolicem i Vucicem
  a pogledajte sta rade sad Nikolic i Vucic kako se bore protiv korupcije,Mafije u evropi ih vrlo cijene i daju im podrsku tako i u CG Milo i njegova banda uvjek pred izbore plase narod sa opozicijom pitaju ih dali su za ustav da li su za CG dali su za ovo ili ono pa dosta je visse toga i ja se slazem sa Sefketom Krcicem da treba glasati Mi­o­dra­ga Le­ki­ća ubjeden sam da je on manje zlo od Vujanovica a Musliman uvjek treba birati izmedu dva zla manje zlo

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.