Ibrahimagić: Utvrditi ćemo pod kojim okolnostima je izvršen planetarni zločin nad Bošnjacima Plava i Gusinja

0
44

Plav – Suad Ibrahimagić, predsjednik UO ZDPiG BiH govori o radu, napredku ali i određenim problemima sa kojima se susreće udruženje tokom višegodišnjeg djelovanja.
Suad je rođen u Gusinju, od oca Zija i majke Zinete, rođene Radončić, kao šesto, najmlađe dijete, poslije pet sestara. Osnovnu školu završio je u rodnom Gusinju, a srednju u Plavu. Završio je višu mašinsku školu, te stekao zvanje pogonskog inženjera mašinstva. Radio je u Gusinju u fabrici “Termoplast”, a godine 1997. sa porodicom seli u Sarajevo gdje i sada živi. Vlasnik je privatne firme koja se bavi marketingom, a dodatno se, u partnerskim odnosima, bavi i ugostiteljstvom. Oženjen je i otac troje djece.

Plav i Gusinje u BiH
Bošnjaci.Net: Uvaženi g-dine Ibrahimagiću, molim vas predstavite nam u najkraćim crtama šta su osnovni razlozi osnivanja i koji su programski ciljevi Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH sa sjedištem u Sarajevu?
IBRAHIMAGIĆ: Još sa prvim većim dolaskom naših ljudi iz Plava i Gusinja u Sarajevo, posebno 70-tih i 80-tih godina prošloga vijeka, ukazala se potreba za nekim od vidova njihovog okupljanja i organizovanja. Naravno takva vrsta organizovanja je prvenstveno u cilju očuvanja te naše plavsko-gusinjske samobitnosti, koja je protkana brigom za očuvanje zajedništva, rodbinskih, komšijnskih i prijateljskih veza, ali i očuvanja svih identiteta koji jednu naciju čini nacijom, narod narodom, a koji je u ovom slučaju posebno isprepleten čvrstom vezom za naš zavičaj Plav i Gusinje.
Da je osnivanje jednog ovakvog udruženja bilo ispravno i jako važno pokazalo se baš u vremenu kada je bilo najteže, odnosno trodržavne agresije na RBiH (1992-95), kada su oni najhrabriji stali u odbranu svoje domovine, dok s druge strane došla je do izražaja ta naša plavsko-gusinjska solidarnost, briga za svojim i svojima onda baš kada je najpotrebnije, odnosno kada su u nevolji. To su posebno iskusili oni koji su bili tu na braniku domovine, u četvorogodišnjem zasipanju tonama granata, kada su agresori tj. naši komšije i susjedi, prolivanje naše bošnjačke krvi sveli na najjeftinju tekućinu, a svijet je sve to posmatrao, pa iako su bili svjesni kur’anske poruke “ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je pobio cijeli svijet …”. Baš ovdje, u Bosni, u Sarajevu, pred očima cijelog svijeta ubijan je cijeli svijet! Eto baš tada je pokazana solidranost tog našeg, kažimo, plavsko-gusinjskog čovjeka, koji je iskazao brigu i solidarnost za svakog našeg pojedinca ma gdje živio na teritoriji BiH, pa iako su lešinari iz okruženja i međunarodni dušebriznici visili nad njom kako da je razgrabe.
Nego da se vratimo osnovnim razlozima osnivanja Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH, a što je ujedno i njegova svrha. Čitaoca radi, dozvolite mi da nabrojim neke programske ciljeve:
– očuvanje i njegovanje običaja i tradicije Plava i Gusinja;
– afirmacija poznatih principa dobrih ljudskih i komšinskih odnosa, te moralnih vrijednosti;
– organizovanje zajedničkih susreta Plavljana i Gusinjana koji žive u BiH i šire;
– istraživanje i proučavanje razvoja etničkog, kulturnog i historijskog bića Plavljana i Gusinjana;
– vođenje brige o svojim članovima – svim ljudima porijeklom iz Plava i Gusinja, te uspostavljanje još čvršćih veza između njih;
– organizacija svih vrsta kulturno-umjetničkih i sportskih aktivnosti na principima amaterizma, a naročito iz oblasti kulturno umjetničke baštine i stvaralaštva Plava i Gusinja;
– organizovanje javnih tribina, simpozijuma, savjetovanja i dr.;
– pomaganje, usmjeravanje i afirmisanje mladih osoba, posebno talenata iz raznih oblasti;
– sakupljanje knjiga, štampe, pisama, rukopisa, originala ili kopija umjetničkih djela, raznih historijskuh dokumenata i predmeta u vezi sa Plavom i Gusinjem, pa i formiranje arhiva i biblioteke za potrebe naučno istraživačkog rada;
– rad na humanitarnim zadacima i drugo.

Neizmjerna ljubav prema zavičaju
Bošnjaci.Net: Imajući u vidu činjenicu da egzistirate na principu samofinansiranja i volonterizma u ovakvoj globalnoj ekonomskoj krizi zaista zaslužujete sve pohvale. Time predpostavljamo da nije bilo lahko okupiti i uvezati vaše sunarodnike u institucionalni sistem djelovanja i kolektivnog razmišljanja. Šta je to što pokreće našu političku emigraciju i muhadžire rasute širom svijeta da se organizuju, a šta posebno u Bosni i Hercegovini da se okupe i djeluju na jednom mjestu?
IBRAHIMAGIĆ: Neizmjerna ljubav prema zavičaju, ljudima iz zavičaja i svemo onome što ti ljudi nose u svom srcu je glavni pokretač i vodilja naših ljudi da se organizuju i okupljaju kroz ovakvu formu. Konkretno, evo kod nas, jedan od veoma bitnih faktora je i taj da je Društvo maksimalno apolitično, pa npr. u Upravnom odboru imamo ljude koji su u pet-šest stranaka ili partija, ali izvrsno funkcionišu i međusobno sarađuju. Također, ravnopravna teritorijalna zastupljenosti Plavljana i Gusinjana i rotacija na svim funkcijama i u svim organima Društva, te čist i transparentan rad, još jedan je od argumenata da se zavičajci nalaze i pronalaze u ovakvom obliku njihovog organizovanja. Posebno volonterizam kao takav ima mnogo dobrih stvari, jer upravo tu u aktivnostima, u i oko Društva, pokazuje se i dokazuje koliko nam je stalo da sačuvamo i prenesemo našu tradiciju i običaje, a mi imamo šta da kažemo i ponudimo kako drugima, tako i nama samima. Sa druge strane, uvijek je na neki način teško sve to realizovati, jer za svaku, pa i najmanju aktivnost, su potrebna i neophodna materijalna sredstva, kojih naravno nemamo, jer Duštvo nema definisane izvore finansiranja, bar za sada.
Međutim, zahvaljujući našim ljudima dobre volje i velikog srca, koji uzimaju učešća u organizaciji i realizaciji projekata, te naših uspješnih privrednika koji prepoznaju sve to, za sada uspijevamo da održimo kontinuitet rada, na dosta zavidnom nivou. Ne bih ovom prilikom nikoga da posebno ističem, prevenstveno da ne umanjim vrijednost njihovog nijjeta prema Stvoritelju, i posebno da ne bih nekoga preskočio, ili još gore, zaboravio da pomenem.

Okupljenih oko ove ideje trebamo i moramo da se izdignemo iz svih mogućih podjela i nesuglasica među nama
Bošnjaci.Net: Iako ste registrirani u Bosni i Hercegovini uspjeli ste da se uvežete i sa mnogobrojnom emigracijom u SAD, Kanadi, zapadnoj Evropi i mnogim drugim državama širom zemaljske kugle gdje prebivaju raseljeni i prognani Plavljani i Gusinjani. Po prvi put se jasno može vidjeti da zaista ogromna bošnjačka dijaspora djeluje uvezano i razmišlja o dobru kolektiviteta svojih sunarodnika u zavičaju. Jedinstvo organiziranosti i uvezanosti je zadivljujuća. Izvanredan primjer uvezanosti mnogobrojne plavsko-gusinjske dijaspore najbolje oslikava obilježavanje 100-te godišnjice genocida nad Bošnjacima i Albancima Plava i Gusinja od strane kraljeve crnogorske vojske počinjenog tokom 1912-13. godine. Isti ciljevi i vas i vaših sunarodnika u dalekoj Americi. Sjećanje i otimanje od zaborava najsramnijeg perioda crnogorske historije nasilno masovno pokrštavanje, klanje, paljenje, silovanje, protjerivanje… hiljada nevinih muslimana, Bošnjaka i Albanaca. Jesu li po vama to prvi znaci svetlije i bolje budućnosti bošnjačkog korpusa na prostorima ex-Jugoslavije? Da li borba protiv zaborava i permanentno sjećanje sprječavaju ponavljanje krvave prošlosti?
IBRAHIMAGIĆ:
Drago mi je da se bošnjački korpus lagahno ujedinjuje, bar oko ovako bitnih stvari i događanja iz naše prošlosti. Žalosno je to da se čekalo punih stotinu godina da se pokrenu pojedine aktivnosti ali što bi narod rekao “Bolje ikad nego nikad”. Koliko je meni poznato još 2008.god. inicijativu za memorijalno obilježavanje, te izradu spomen obilježja stradalima, stizale su iz New Yorka i Holandije, da bi se tokom narednih godina čak i opština Plav obavezala da to sprovede i uradi, što se ipak nije desilo ni do današnjeg dana. Opet nije mi namjera nikoga napadati niti bilo kome šta spočitavati, ali oni koji su bili u poziciji morali su pokazati više zrelosti od borbe za lični interes. S druge strane, ima i onih koji svoje zahtjeve nisu ostavili samo na papiru ili pak u opštinskim ladicama i obećanjima, već su zasukali rukave uvakufili komad zemlje u Vojnom Selu kod Plava, položili su kamen temeljac za Šehidsku džamiju, koja je sada ulazi u završnu fazu.
Opet, moram naglasiti da je ovo naša zajednička stvar, svih onih koji smataraju da su naši pretci platili najveću moguću cijenu tj. svojim životima, prvenstveno zato što su bili muslimani, te časno branili svoju vjeru i vatan. Naša braća u Americi kroz Odbor za obilježavanje 100. godišnjice genocida u Plavu i Gusinju – New York, pokazala su izuzetnu aktivnost i čvrstinu volje, te odlučnost u sprovođenju dogovorenog u djelo i lično mislim da su nam svima zadali domaći zadatak, jer rade mnogo, brzo i intezivno, a svi mi neka se upitamo šta smo, kako i koliko doprinijeli za ovu časnu stvar. Dobro su nam poznate sve njihove aktivnosti, jer smo permanentno u kontaktu sa njima. Zajednička stvar svih nas okupljenih oko ove ideje je ta da trebamo i moramo da se izdignemo iz svih mogućih podjela i nesuglasica među nama, te da ovaj projekat bude nešto što će nas ujediniti. Smatram da je naša zajednička generacijska obaveza da se ostavi validan i mjerodavan historijski trag na događaje iz naše prošlosti. Jer se bojim ako se to sad ne uradi kako treba, pitanje je koliko će naši potomci imati sluha da se uopšte bave ovakvim stvarima. Sa druge strane naši šehidi su nas svojom krvlju zadužili da ne budu zaboravljeni, a najmanje što možemo da uradimo je da pokušamo da djelujemo svim dozvoljenim i raspoloživim sredstvima i resursima, kako bi istina konačno izašla na vidjelo.
Naravno, mišljenja smo da o osvemu treba otvoreno razgovarati i neumorno ponavljati i stvari nazvati pravim imenom, te iz toga izvući pouke kako se ovakve ili slične stvari ne bi više događali nikome, a posebno ne nama Bošnjacima koji su uvijek ti koji plate i plaćaju najviše moguće cijene bolesnih i retrogradnih nacinalističkih i drugih projekata.

Generacijska obaveza za žrtve 1912-13.
Bošnjaci.Net: Imam pravo zaključiti da ste upravo iz tih razloga angažirali Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu kako se zlo iz prošlosti nikada više ne bi ponovilo u budućnosti. Od sveg srca Vam čestitam na projektu naučnog istraživanja „Zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u plavsko-gusinjskoj oblasti 1912-13.“ Predpostavljamo da za takva istraživanja su potrebni ogromni novci, hoće te li nam malo pojasniti o čemu se zapravo radi i da li ćete imati sredstava da pomenuti projekat dovedete do kraja?
IBRAHIMAGIĆ:
Razmišljajući kako i na koji način obilježiti jedan cijeli vijek od stradanja našeg naroda, razmatrali smo više opcija. Obzirom da se radi o jako teškom i mučnom, te osjetljivom periodu iz naše zavičajne historije, vodeći računa o svim mogućim faktorima, tom pitanju priđemo iznad svega racionalno. Naime, početkom prošle godine Upravni odbor je otpočeo sa razmatranjem i pokušavanjem iznalaženja kvalitetnog rješenja za navedeno. Ukazala se realna potreba i obaveza da se o tim nemilim dešavanjima zavičano društvo odredi i organizuje bar neki komemorativni skup ili slično. Punih pola godine trajalo je usaglašavanje i homogenizacija stavova da bi se konačno donijela jednoglasna odluka Upravnog odbora o načinu obilježavanja 100 godina od 1912-1913. Trajalo je ovoliko dugo ne zbog toga što se nismo mogli dogovoriti, već zbog toga što smo pokušali da povedemo računa o svim faktorima koji veoma bitni kad su u pitanju ovako velike i osjetljive stvari. Konačno smo riješili da izaberemo najteži, najduži, najkompleksniji i najskuplji put za


Predstavnici Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjanjana Suad Ibrahimagić i Ruždija Musić na prijemu kod Reisu-l-uleme dr. Mustafe ef. Cerića (Arhiva: Okt. 2012.)

realizaciju ovog nauma. Smatramo da je veoma bitno, ako ne i od presudnog značaja, da stručni tj. eminentni historičari, daju svoj sud o planetarnim zločinima prije jednog stoljeća koji su se desili u našem kraju, i to na jedan naučan, stručan i objektivan način, kako bi se konačno bacilo pravo svjetlo na taj period i valorizovala objektivna istina koja je svima nama, na neki način, poznata. Ogroman osjećaj generacijske obaveze da se nešto uradi na tom polju doprinio je tome da se odlučimo da angažujemo Intitut za istraživanje zločina proziv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, što smo i uradili te sa njima potpisali sporazum o izradi naučno-istraživačkog rada. Veoma je važno i to da smo uradili totalnu polarizaciju po tom pitanju, tj. struka će da radi svoj dio posla bez našeg ili bilo čijeg uplitanja u rad a mi tj. Zavičajno društvo ćemo biti tehnička podrška projektu i u tom smislu preduzeti sve potrebne radnje za uspješno sprovođenje u djelo. Dakle, Zavičajno društvo će, kao naručilac projekta, uraditi logistiku, lobiranje, finansiranje, tehničke i druge preduslove, a Institut, kao izvršilac posla, bavit će se isključivo strukom.
Vjerujemo da ćemo, uz Božiju pomoć, i uz pomoć naših ljudi dobre volje, uspjeti da sami tj. lokalno (Sarajevo i BiH) isfinansiramo ovaj prvi dio aktivnosti tj. izradu i prezetaciju naučno-istraživačkog projekta, za koji su nam potebna sredstva u iznosu od preko 30.000 KM. Naravno u sljedećoj fazi, pokušat ćemo da mobilišemo što više ljudi iz regiona i dijaspore, te stvorimo širok front, kako bi istraživanje i studiju iznijeli kvalitetno i na pravi način.

Upoznati diplomati
Bošnjaci.Net: Imajući u vidu značaj ovog projekta da li ste imali pokušaja opstrukcije, zastrašivanja od strane crnogorskog aktuelnog režima?
IBRAHIMAGIĆ:
Zavičajno društvo je u svrhu promocije projekta i budućeg istraživanja otpočelo lokalnu ali i izuzetnu dinamičnu kampanju obavještavanja i upoznavanja relevantnih faktora o projektu kao i aktivnosti za prikupljanje finansijskih sredstava. U skladu sa tim, radne grupe, formirane od strane odbora, zvanično su posjetile, uz predhodnu pismenu najavu i zakazan prijem, Ambasade Republike Albanije, Crne Gore, Makedonije i Turske, smatrajući da su naprijed navedene zemlje imale direktnog uticaja učešća na zbivanja u pomenutom periodu. Prilikom svih posjeta naše delegacije su u razgovoru akcenat stavljale na tri stvari a to su: upoznavanje sa projektom, traženje podrške i trasiranje puta istraživačima za nesmetan rad. Dakle, ambasadori pomenutih zemalja su upoznati iz prve ruke, na pravi način i od ovlaštenih ljudi, da se radi o naučno-istraživačkom projektu, šta je njegova svrha i koji su ciljevi, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija, neistina, insinuacija ili pogrešnih interprtacija od ljudi koji nemaju dobre namjere. Traženje podrške se ogledalo u tome da se ambasadori odrede prema načinu na koji pristupamo izradi projekta, naravno, ne tražeći saglasnost ni od koga od njih, već samo mišljenje, te konačno da se istraživačima, kad za to dođe vrijeme omogući nesmetan boravak i rad u državnim arhivima, historijskim muzejima i drugim mjerodavnim institucijama, gdje bi prikupljali neophodno potrebnu arhivsku građu. Zajedničko za sve, uključujući ambasadora Crne Gore, je načelna saglasnost i odobravanje da se o ovako ozbiljnoj temi pristupilo na pravi način, trudeći se da se ispoštuje istina i objektivni i neutralni naucni stav. Također je obećana podrška prilikom budućeg istraživanja i ponuđena sva moguća saradnja na tom polju. Ovakvim načinom rada i djelovanja Upravni odbor je predupredio moguće negativne i zlonamjerne interpretacije budućeg naučno-istarživačkog projekta. Da budem iskren, nismo imali do sada nikakvih direktnih prijetnji ili zastrašivanja od bilo koga, ali se stvari na tom polju dešavaju na mnogo suptilniji način, u svilenim rukavicama!

Nažalost, bilo je pojedinaca koji smatraju da se još uvijek o ovim stvarima ne smije i ne treba govoriti
Bošnjaci.Net: Siguran sam da su oni koji su Vas pokušali zaustaviti uglavnom bili Bošnjaci, trabanti i sluge zločinačkog aktuelnog režima u Crnoj Gori?
IBRAHIMAGIĆ:
Nažalost, bilo je, kao što to uvijek ima u našem zavičajnom korpusu, pojedinaca koji smatraju da se još uvijek o ovim stvarima ne smije i ne treba govoriti. Ali njih je, na sreću, jako malo. Sada ću iznijeti lično svoj, dosta naivan stav, a to je da hoću da vjerujem da od ovakvog načina pristupanja ovom problemu, te isključivo naučnim metodama prezentovanja istine o teškoj i krvavoj prošlosti i aktuelni politički režim, pa čak i cjelokupan crnogorski i srpski narod mogu imati mnogo koristi, ako budu htjeli da to prepoznaju na pravi način. Vremenski razmak od čitavog jednog vijeka dovoljan je, uz istinu koja je nepobitna, i potreban faktor da se stvari konačno nazovu svojim imenom, a krivci i nalogodavci etiketiraju, te žrtvama da dostojno mjesto u historiji, na prigodan način im se obilježi stratište, a iz svega jasno izvuče pouka, kako ne treba više nikom nešto takvo da se desi. Historija ima mnogo primjera kako su velike i jake nacije pokazivale svoju krivicu priznavanjem i izvinjenjem za iste, čak i u veoma kraćem vremenskom periodu, nego što je ovdje slučaj, te samim tim postajale još veće i jače. Moramo svi mi zajedno iz ovoga izvući pouku da se ne smiju ponavljati ovakve stvari, te da više niko nema pravo na ovakve greške, ili namjere u svojoj politici i odnosu prema drugima i drugačijima. Zbog svega toga izvinjenje je potrebno i neophodno kako bi se, na neki način, okrenuo jedan novi list u odnosima i suživotu svih nas koji živimo na ovim kompleksnim prostorima Balkana.

Promocija Naučno-istarživačkog projekta 2.marta u Sarajevu
Bošnjaci.Net: Kada ćete zvanično predstaviti domaćoj i međunarodnoj javnosti pomenuti projekt? Gdje će se održati i ko će sve učestvovati u predstavljanju zaista kapitalnog djela?
IBRAHIMAGIĆ:
Kompletan rad na izradi i realizaciji projekta i istraživanja predvidjeli smo u IV faze i to:
I FAZA – Izrada naučno-istraživačkog projekta.
Ovo je pripremna i veoma važna faza, u kojoj će biti jasno definisano šta treba tačno istražiti, koji je krajnji cilj tog istraživanja, koje metode istraživanje će biti upotrijebljene, te koliko iznose troškovi cjelokupnog istraživanja. Rok izrade je do polovine februara 2013.god.
II FAZA – Prezentacija naučno-istraživačkog projekta u Sarajevu.

Glavni događaj u ovoj fazi je promocija Naučno-istarživačkog projekta, uz učešće brojnih zvanica i eminentnih poznavalaca te materije. Također je predviđeno da se pozovu i uzmu učešća u radu, predstavnici svih naših zavičajnih oblika organiziranja širom svijeta, te gosti iz zavičaja. Datum održavanja je subota, 02.marta 2013.god. u Sarajevu, hotel “Hollywood” na Ilidži, sa početkom u 11.00 sati.
Ova faza projekta imaće i svoj vjerski dio, kao svojevrstan uvod u kompletnu komemoraciju, a to je klanjanaje dženaze u odsustvu žrtvama zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad muslimanima-Bošnjacima i Albancima Plava i Gusinja tokom 1912-1913. god. u sarajevskim najvećim i najposjećenijim džamijama Begova, Istiklal i džamija “Kralj Fahd”, u petak 01.marta 2013.god.,odmah poslije džuma namaza.

III FAZA – Sprovođenje istraživanja i izrada izvještaja ili studije o tome:
Pomenuti Institut iz Sarajeva je, što je vjerovatno svima dobro poznato, najkvalifikovanija institucija takvog tipa u regionu, koja raspolaže sa visokoobrazovnim i specijalizovanim kadrovima, koji su sposobni da odgovore na svaki, pa i na naš zahtjev, i izvrše istraživanja na pomenutu temu. Očekujemo da će se ovim istraživanjima na jedan kvalitetan i naučno utemeljen način doći relevantnih informacija o činjenicama i okolnostima pod kojima je izvšen ovaj strašan zločin nad muslimanima, Bošnjacima i Albancima, Plava i Gusinja.

Naš cilj je da, izvještaj ili studija koja će nastati kao plod tog istraživanja, bude naučno utemeljena i ujedno validan pisani trag i dokument o tom teškom zločinu i stradanju našega naroda, koji je počinjen od strane regularne kraljevske vojske tadašnje Crne Gore.
Cijena sprovođenja istraživanja i izrade studije ili izvještaja, biće definisana prilikom izrade naučno-istraživačkog projekta.

IV FAZA – Održavanje Međunarodnog naučnog skupa:
Kao kruna svih pobrojanih aktivnosti, predviđeno je da se organizuje jedan međunarodni naučni skup, i to u Sarajevu, na pomenutu temu, te da se nakon toga izda jedan ili više zbornika radova sa tog skupa. Mišljenja smo da bi, taj i takav zbornik radova, zbog svog sadržaja trebao da se nađe u domu svakog našeg čovjeka, ma gdje on bio. Kao aktivni sudionioci tog skupa planiraju se pozvati eminentni stručnjaci iz BiH, Crne Gore, odnosno balkanskog regiona i svijeta.

Bošnjaci.Net: Dosadašnji reisu-l-ulema IZ u BiH dr. Mustafa Cerić u oktobru u povodu 100.godišnjice okupacije Plava i Gusinja, proglasom je osudio zločin genocida nad Bošnjacima i Albancima koji je počinila crnogorska vojska i pozvao vlasti da se izvinu.
IBRAHIMAGIĆ:
Neizmjerno smo zahvalni uvaženom akademiku dr. Cerću koji je tada, sa tako važne pozicije Reisu-l-uleme, osudio zločin genocida nad Bošnjacima i Albancima plavsko-gusinjskog kraja. Taj proglas je bio veliko ohrabrenje za sve čestite Plavljane i Gusinjane koje bole rane svojih predaka i koji jasno i glasno govore o svemu onome što se dogodilo prije jednog stoljeća. Zato koristim ovu priliku da mu se još jednom najiskrenije zahvalim u svoje ime i Zavičajnog društva, kao svih onih Plavljana i Gusinjana sa kojima sam proteklih mjeseci bio u kontaktu i koji su spominjali taj proglas koji je zaista bio jedno veliko ohrabrenje za nas potomke žrtava.

Bošnjaci.Net: Zavičajno društvo uputilo je saopćenje za javnost vezano za okrugli stol u Plavu itd.
IBRAHIMAGIĆ:
Da ne bih ponovo pojašnjavao, sve je napisano u saopćenju koje je dostupno javnosti, zato oni koji žele mogu ga pročitati i bit će im jasno.

Bošnjaci.Net: Na kraju ovog razgovora želimo vam uspješan i plodan rad udruženja i da se mnogi ugledaju na vas kako se čuva zavičaj, nacija i njeguje tradicija.
IBRAHIMAGIĆ:
Hvala lijepa. Bujrum u Sarajevo, svi ste dobrodošli i budite dio nas 2. marta.

(Bosnjaci)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.