Elitna škola za elitne kadrove

0
26

Mr. Mustafa Fetić ro17đen je 10.03.1969. godine u Negobratini kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio je u Rožajama, a „Gazi Husrev-begovu“ medresu u Sarajevu. Dvogodišnji studij arapskog jezika završava na prestižnom univerzitetu Džamiatu-l-imam Muhammed ibn Saud el islamijj u Rijadu (Saudi Arabija), nakon čega se vraća u rodni Sandžak. Svoju radnu karijeru započeo je kao rukovodilac Izdavačke djelatnosti „El Kelimeh“, a nešto kasnije i glavni i odgovorni urednik „Glasa islama“. Radio je kao imam u dvije gradske novopazarske džamije, te predavao vjeronauku u osnovnim školama „Bratstvo“ i „Stefan Nemanja“. Diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a magistrirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu „Savremena shvatanja islamske pedagoške misli“. Trenutno radi na pripremi doktorske disertacije. Bio je član najviših organa Islamske zajednice: Mešihata, Sabora, kao i predsjednik Medžlisa IZ-e Novi Pazar. Asistent je na Fakultetu za islamske studije, kao i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Autor je knjige „Kazivanja s minbera“. Učesnik je značajnih međunaradnih i domaćih skupova. Prošlu akademsku godinu proveo je na funkciji prodekana Fakulteta za islamske studije, da bi u avgustu ove godine bio izabran za v.d. direktora „Gazi Isa-beg“ medrese u Novom Pazaru. Oženjen je i otac troje djece.

Glas islama: Novi čovjek na novoj funkciji donosi i nove ideje. Koje su Vaše ideje u poboljšanju rada Medrese?

Fetić: Dužnost direktora Medrese je, prvenstveno, ogromna odgovornost i veliki emanet. Naravno, sa obavezama i odgovornošću ide čast i dostojanstvo. Toga sam svjestan i nastojat ću da to ne zaboravim dok sam na čelu Medrese. U Mešihatu Islamske zajednice sam relativno dugo, gotovo od njegovog osnivanja, tako da imam solidno iskustvo u radu, dobre međuljudske odnose sa svim kolegama i upošljenicima, što će mi, nadam se, pomoći u vođenju i organizovanju poslova u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Medresa takođe ima dugo devetnaestogodišnje iskustvo i jasno trasiran put svog razvoja i uspješnog djelovanja, tako da treba samo nastaviti tamo gdje se stalo, forsirati ono što je dobro i kvalitetno, a poboljšavati i popravljati ono što eventualno zaostaje i nedovoljno funkcioniše u optimalnom radu ove ustanove. Iznad svega potrebna je potpuna predanost obavljanju posla, koji često zahtijeva angažman i izvan oficijelnog radnog vremena. Jednostavno, morate biti prisutni danonoćno i imati uvid u svakom momentu šta se dešava u školi i organizaciji njenog života.

Glas islama: Medresa slovi za elitnu školu na ovom prostoru. U tom smislu su i izazovi za Vas veći. Kako se nosite sa tim?

Fetić: Medresa, uistinu, jeste elitna i moderna škola. Njoj takav imidž i pripada, jer ona nastavlja kontinuitet prve škole u islamu, a to je džamija Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ona istovremeno odgovara i imperativu prve kur'anske objave „Uči u ime Gospodara koji stvara.“. Konkretno za Bošnjake, pripadnike islama ovih prostora, Medresa je bila i ostala stožer njihovog sveukupnog identiteta. U Islamskoj zajednici ona je udarila temelje vaspitno-obrazovnom sistemu i tako pokazala svoju vitalnost i nezamjenljivu ulogu. Stoga je potrebno mnogo energije, entuzijazma, znanja i mudrosti kako bi kroz Medresu očuvali pomenute vrijednosti koje ona baštini. Lično sam optimista, uz Božju pomoć, da će Medresa biti dragulj koji će biti primamljiv za sve one koji žele da se napoje sa čistog vrela znanja i upute. U tom smislu, očekujem podršku svojih kolega, profesora i saradnika, kao i najviših organa Islamske zajednice u Srbiji, Mešihata i Sabora.

Glas islama: Kakva je situacija koju ste zatekli Vašim dolaskom u Medresu?

Fetić: Kao što rekoh, Medresa funkciniše već duži niz godina i taj sistem organizacije treba njegovati i unapređivati. Međutim, potrebno ga je povremeno osvježavati novim idejama i projektima kako bi bio atraktivan, živ i zanimljiv, kako učenicima, tako i profesorima i vaspitačima. Obzirom da sam imenovan na funkciju direktora Medrese neposredno pred sam početak školske godine, ostalo nam je malo vremena da organizujemo i izvršimo sve potrebne pripreme u naučno-nastavnom i tehničkom pogledu, kako bi i internat i nastavne prostorije bile spremne za valjano funkcionisanje učenika i nastavnog procesa u cjelini. Ipak, hvala dragom Bogu, uspjeli smo da okrečimo zgrade Muške i Ženske medrese, kao i objekat isturnog  ženskog odjeljenja u Rožajama, popravimo inventar i opremimo dvije nove učionice za dva novoprimljena odjeljenja prvog razreda. Ono što je iznenađujuće, a što je u početku zabrinjavalo, jesu zatečena dugovanja učenika na ime uplata za internat, ali čini se da i to uspješno razrješavamo tako da smo već sada dugovanja sveli na minimum. Trenutno organizacioni proces Medrese ide uzlaznom putanjom.

Glas islama: Ove školske godine Medresa je upisala u prvu godinu rekordan broj odjeljenja. Postoje li problemi u organizovanju nastave
i smještaju učenika?

Fetić: Hvala Allahu dž.š., ove godine je Medresa upisala rekordan broj odjeljenja, njih pet – tri odjeljenja u Muškoj i dva u Ženskoj medresi. Svi su uključeni u nastavni proces, a učenici van Novog Pazara su smješteni u internatu, jer su za sada toliki njegovi smještajni kapaciteti. Ovaj impozantan broj učenika i učenica koji su startovali u medresantskim klupama govori o povjerenju i ugledu kojeg Medresa, i Islamska zajednica u cjelini, uživa u muslimanskom narodu. To je velika stvar koja nas motiviše i obavezuje na upornost i ustrajnost. Inače, Medrsu pohađa trenutno 328 redovnih učenika, od kojih 173 u Muškoj 155 u Ženskoj medresi.

Glas islama: Kako stojite u pogledu nastavnog kadra?

Fetić: Medresa je otpočela rad u ovoj školskoj godini sa punim kadrovskim kapacitetom. Radi se o veoma stručnim i odgovornim ljudima, kako na nivou profesora, tako i na nivou vaspitne službe. U Medresi je trenutno uključeno 47 profesora, 19 odgajatelja, 6 administrativaca, 23 tehnička lica i uslužno osoblje. Svakako, mi pratimo njihov rad i stručno usavršavanje i napredovanje, i u tom smislu ćemo ih podržavati, ali u suprotnom i upozoravati! Kroz dosadašnju komunikaciju i saradnju stičem dojam da se radi o kvalitetnom i harmoničnom kolektivu, što je preduslov za bilo kakav uspjeh.

Glas islama: Vi ste magistar pedagoških nauka. Ima li Medresa kapacitet da naučno-nastavni proces poboljša i usavrši u skladu sa zahtjevima savremene pedagogije?

Fetić: Naučno-nastavni proces u Medresi se već odvija u skladu sa pedagoško-didaktičkim i metodičkim zahtjevima savremenog obrazovanja. Ne zaboravimo da su kompletna organizacija rada i funkcionisanja Medrese, njen Statut i ostala normativna akta, zasnovani na osnovnim izvorima islama – Kur'anu i Sunnetu. A Kur'an, između ostalog, u sebi sadrži osnovna načela pedagogije. Božji Poslanik a.s. je, bez sumnje, bio najveći učitelj, vaspitač i pedagog. Ipak, trudit ćemo se da se nastavni proces uvijek inovira svježim idejama, da profesori u radu koriste didaktičko-metodički pristup, da učenici realizuju što veći broj časova praktične nastave. O kvalitetu našeg nastavnog procesa najbolje govore odlični rezultati naših učenika koji svake godine učestvuju na mnogim takmičenjima kod nas i u inostranstvu i gdje osvajaju neka od prvih mjesta.

Glas islama: Medresa je škola internatskog tipa, što podrazumijeva smještaj i ishranu učenika. Kako obezbjeđujete sredstva za pokrivanje svih tih troškova?

Fetić: Sredstva za izdržavanje učenika Medrese obezbjeđujemo prikupljanjem zekata i sadekatu-l-fitra, participacijom učenika za internat, darivanjem kurbana za potrebe ishrane učenika, te stipendiranjem đaka. Ove godine smo pokrenuli akciju prikupljanja poljoprivrednih proizvoda i namirnica za učeničku kuhinju, prvenstveno na Pešteri, ali i u drugim seoskim područjima. Hvala Allahu dž.š., naišli smo na dobar prijem i razumijevanje džemata. Njihova pomoć u siru, krompiru, kupusu, pasulju, jabukama je, zaista, impozantna. Mi trebamo objasniti ljudima da postoji zekat i na poljoprivredne proizvode i usjeve i da se on izdvaja upravo u periodu početka školske godine, u jesen. Ali, neuporedivo je veća pomoć u podršci i povjerenju koje na ovaj način iskazuju prema Medresi i Islamskoj zajednici u cjelini. Mi čvrsto vjerujemo da Milostivi Allah daje nafaku svakom Svom stvorenju, pa se nadam da će i nas opskrbiti i ojačati odakle se ne budemo nadali, pod uslovom da smo nepokolebljivo na Njegovom putu.

Glas islama: Jedan od izvora ishrane učenika jeste i akcija kurbana. Je li ta akcija pokrenuta i ove godine i kakva su očekivanja?

Fetić: Akcija organizovanog prikupljanja i klanja kurbana u organizaciji Islamske zajednice traje već duži niz godina i u stalnom je usponu. Ljudi su prepoznali najbolji i najefikasniji  način da njihov kurban ostvari pravi smisao i cilj – uredno i šerijatski ispravno izvršavanje ovog islamskog obreda, te pomoć učenicima Medrese, kao i ostalim potrebnim kategorijama muslimana. Ove godine su uplate za kurban, prema dosadašnjim pokazateljima, znatno obimnije i intenzitet uplata je jači u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo da će i ova akcija biti, ako Bog da,  uspješna i da će dati očekivane rezultate.

Glas islama: Došli ste na mjesto direktora Medrese „Gazi Isa-beg“ sa mjesta prodekana FIS-a. Postoji li razlika u tima dvjema funkcijama i koji je izazov veći?

Fetić: Postoje određene sličnosti, ali i razlike. I Fakultetu za islamske studije i Medresi je zajednički naučno-nastavni proces. FIS je manjeg učeničkog kapaciteta, ali su obaveze i odgovornost na većem nivou. Ipak, Medresa sa tri internatska objekta, sa oko 330 učenika i preko 95 upošljenih predstavlja ogromnu odgovornost i veliku obavezu. Svakako, iskustvo koje sam stekao na FIS-u vršeći funkciju prodekana je od velike koristi za uspješno vođenje odgojno-obrazovne ustanove na čijem sam čelu.

Glas islama: Kakvi su planovi za ovu školsku godinu? Hoće li biti takmičenja u znanju i sportu? Hoće li biti ekskurzija, izleta i posjeta znamenitim muslimanskim gradovima i predjelima?

Obzirom da smo startovali sa znatno većim brojem učenika nego uobičajeno, nastojimo da nastava funkcioniše kvalitetno, da se izvodi uredno i na vrijeme, sa potrebnim nastavničkim pripremama. Takođe nam je važno da se život u internatu odvija po pravilima kućnog reda Medrese, da svako radi svoj posao. Vannastavne aktivnosti su bitan dio organizacionog procesa koji pozitivno utiče na kvalitet samog nastavnog procesa. Već se organizuju tribine, izleti, horska i literarna sekcija. Naši učenici su učestvovali na takmičenju učenja Kur'ana u Zagrebu i pokazali zavidne rezultate. Planiramo organizovanje kviza u znanju, veče Kur'ana, fudbalski turnir, te eskurziju u Sarajevo, Visoko i Travnik. Naravno, bit će i ostalih aktivnosti, posebno onih vezanih za organizaciju akademije ovogodišnjih maturanata. U ostalom, cilj nam je da Medresa bude elitna škola znanja i mudrosti, kuća radosti i veselja, mjesto uspjeha i dobrih rezultata, tako da svako poželi da bude njen gost i musafir, te da vidi u njoj mjesto za odgoj i obrazovanje svoje djece i drugih mladih naraštaja.

Pripredio: Nermin Gicić


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.