Doprinos islamske kulture u razvoju Evropske civilizacije

57
481

mersada-agovic1

Kada je riječ o doprinosu islamske kulture u razvoju civilizacije uopće, činjenica je da su istraživači nemuslimani u masi svojih naučno-istraživačkih radova prikazivali mnogo neobjektivnih rezultata.

Objektivnijim prikazivanjem rezultata istraživanja bogate islamske kulture na području Balkana evidentiralo bi se svo bogatstvo njene osobenosti i veliki značaj i doprinos u razvoju evropske civilizacije. Svaka velika kultura posjeduje vlastita načela i izgrađene obrasce za svoj razvoj. Islamska kultura je svoj osobeni smisao oblikovala u skladu sa islamskim propisima, zahvaljujući kojima je osigurala prosperitet društva u kojem vladaju moralni principi i načela kroz sve generacije. Bošnjačke kulturne vrijednosti u globalnom pogledu imaju karakteristike osmansko – islamske kulture, ali i svoje vlastite karakteristike.

Doprinos islama u nauci

Period prosperiteta islamske kulture i civilizacije obilježio je njene doprinose u oblasti medicine, tehnologije, umjetnosti, arhitekture, književnosti i dr. Mnogi evropski učenjaci su postali slavni zasnivajući svoja istraživanja na temeljima rezultata istraživanja islamskih učenjaka u, na primjer, algebri الجبر el džebr, hemiji , fizici, geologiji, astronomiji itd. Medicinsko djelo Ibn Sine (Avicene) ,,Kanun” (1025.) koje je prevedeno na latinski jezik i distribuirano po cijeloj Evropi bilo je standardni medicinski udžbenik do kraja 16.stoljeća. Prevođena su i djela islamskog filozofa Ibn Rušda (Averoesa) koja su imala veliki uticaj na kasniju filozofiju.
Poznat je uticaj islamskih učenjaka na kršćanske, kao što je na primjer bio uticaj Gazalija na Sv. Tomu Akvinskog. Doprinos El Havarizmija ارزميالخو svjedoči današnji naziv Algoritma, zatim, brojni drugi nazivi kao što su: admiral = البحر امير emirul – bahr (zapovjednik na moru), alhemija = الكيمياء el kiimija’, karat = قيراط kiraat, koton pamuk = قطن katn, magazin = mehaazin, cifra = صفر sifr itd. Uticaj islamske kulture na evropsku civilizaciju svjedoče i nazivi prehrambenih proizvoda, na primjer: kahva, kafa = قهوة kahve, šećer, cukar = sukkr, artičoka = شوكي رضِ erdi šuki, voće narandža = نارنج naarendž i dr.
Matematičke znanosti imaju neizbrisive tragove islamskog doprinosa nauci. Arapski brojevi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 0 se i dan danas koriste u cijelom svijetu. Islamskim istraživačima se pripisuje pronalazak kompasa. Mnogi tekstilni materijali su doneseni, poput muslina, taftasa i satena, zatim ulja za masažu, kao i brojni kulinarski specijaliteti.
Osmanski doprinos nauci i tehnici je takođe bio velik. Osmanlije su imali svoje naučnike, arhitekte (brojna arhietktonska djela osmanskog arhitekte Mimara Sinana nalaze se u Bosni i Hercegovini), zatim, liječnike, književnike i dr. U osmansko vrijeme su Bošnjaci umnogome doprinosili razvoju nauke i tehnike. Spomenut ćemo, kao primjer, doprinos Bošnjaka Nasuha Karađoza el – Bosnavija, zvanog Matrakči. On je ostavio veliki doprinos u matematici, historiji, geografiji, umjetnosti, književnosti. 1529.godine konstruisao je pokretnu papirnu tvrđavu, prema kojoj su kasnije građene sultanove utvrde.


Musliman i kršćanin igraju šah (Naslikano 1285. godine)

Osmanski sultani su bili jedini upravnici i vladari carstva. Prvi osmanski vladari su nosili titulu bega (bey). Murat I je bio prvi Osmanlija koji je ponio titulu sultana (tj. cara). Mehmed Fatih (Osvajač) postao je car-padišah velike carevine. Od 1517.do 1924.godine osmanski sultan je istovremeno bio i halifa.


Grb Osmanskog carstva

U vrijeme Osmanlija nije postojao sukob istok – zapad. Taj se suprotstavljeni odnos više temeljio na razlici musliman – nemusliman. Imetak i javno dobro se dijelio na: ono što pripada islamskom ummetu i ono što pripada svima.Organizacija društvenih odnosa je uspješno funkcionirala. Iako je konačna riječ odluke pripadala sultanu, odluke je razmatrao ,,divanski savjet” kojeg su činili veziri (ministri). Savjetom je predsjedavao veliki vezir (premijer). Visoka porta je bio sultanov otvoreni dvor, a parlament su činili predstavnici poslanici iz provincija.

Doprinos islama u umjetnosti

Islamska umjetnost je nastala kako bi, najprije, bila umjetnost znaka, sjećanja na Allaha dž. š. i ono čime je zadužio čovjeka. Krajnji smisao svakog vjerodostojnog djela islamske umjetnosti je da: podsjeti i opomene čovjeka na njegov ibadet, probudi i pročisti njegovu svijest, usmjeri je, približi i uputi njegovom Stvoritelju i nauči čovjeka da svijet posmatra kao znak, oslobađajući ga od njegove vezanosti za prolazne stvari. Arhitektura je umjetničko djelo koje se služi trodimenzionalnim oblicima da bi ostvarilo prostor radi čovjekove potrebe za stanovanjem, radom, kulturom i drugim aktivnostima. Spomenici kulture iz osmanskog perioda od neprocjenjivog su značaja za islamsku kulturu i kulturu uopće. Osmanska arhitektura je svoje karakteristike izrazila kroz brojne sakralne i sekularne objekte: džamije, medrese, hanove, karavan-saraje, sahat-kule, imarete, šadrvane, česme, hamame, puteve od kladrme, mostove itd. Na slici je prikazan most u Mostaru izgrađen 1566.godine koji je arhitektonsko djelo poznatog osmanskog arhitekte Mimara Sinana.


Stari most u Mostaru

Islamska umjetnost svoj puni izražaj postuže putem ornamenata, arabeski, geometrijskih oblika i kaligrafije, kao kraljice islamske umjetnosti. Ona je stoljećima oblikovala ambijent u kojem su muslimani mogli živjeti i djelovati u stanju stalnog sjećanja na Allaha dž.š. s vizijom ljepote koja dolazi od Njega. U apsolutnom i krajnjem smislu: „Allah je Lijep i voli ljepotu” (hadis).
Značajno mjesto u islamskoj umjetnosti zauzima dekoracija u raznim oblicima i materijalima. Na slici su prikazani predmeti sa dekorativnim elementima u keramici, drvetu i na platnu. Dekorativno slikarstvo je grana primijenjene umjetnosti koja u raznim materijalima oblikuje motive namijenjene određenom prostoru, a ornament je ukras na predmetima čiji se oblik ponavlja u određenom ritmu.


Cvjetni motivi na plavim keramičkim pločicama

S kaligrafijom su usko povezani minijaturno slikarstvo i umjetni zanati, posebno knjigovezstvo, tauširanje, rezbarszvo, keramika itd. Arapska pisma susrećemo u epigrafici, na platnima, oružju, kućnom posuđu i sličnim predmetima. Rukopisni kodeksi su obično svarani timskim radom prepisivača, kaligrafa, slikara i knjigovezaca (mudžellida). Ovi potonji bi kožnom uvezu znali dati prijatan izgled utiskivanjem cvjetnih i figuralnih ukrasa i pozlaćivanjem arabeski, slova ili linija na uvezu. Kako je kazano, kaligrafija je u islamskoj umjetnosti imala najznačajnije mjesto. Njome su se ukrašavali zidovi sakralnih objekata, stropovi, unutrašnjost kupola, stubovi, kapije… Moglo bi se reći da arhitektonski prostor i dekoracija čine jedinstvo. Dekoracija je neodvojivi dio tog prostora, ona je nužnost koja iz njega proizilazi. Kaligrafija se ispisivala na levhama, nišanima, koricama knjiga… Njome su se pisala pisma, dokumenti, pečati, tugre, izrađivao novac itd. Od mnogobrojnih kaligrafskih vrsta pisama (sulus, kufi, rika, muhakkak, farisi, nestalik, divani, nesh…) kod nas su u upotrebi dominirala pisma sulus, kojim su se ispisivale levhe i natpisi u džamijama i kufi sa svojim dvjema podvrstama: kufi geometrijsko i kufi dekorativno pismo. Pismom divani su se najčešće ispisivali sultanski fermani.

S kaligrafijom su usko povezani minijaturno slikarstvo i umjetni zanati, posebno knjigovezstvo, tauširanje, rezbarszvo, keramika itd. Arapska pisma susrećemo u epigrafici, na platnima, oružju, kućnom posuđu i sličnim predmetima. Rukopisni kodeksi su obično svarani timskim radom prepisivača, kaligrafa, slikara i knjigovezaca (mudžellida). Ovi potonji bi kožnom uvezu znali dati prijatan izgled utiskivanjem cvjetnih i figuralnih ukrasa i pozlaćivanjem arabeski, slova ili linija na uvezu.


Levha Stari most u Mostaru

Islamski i islamizirani narodi u svome historijskom razvoju bili su nosioci više grana umjetnosti. Neke od tih umjetnosti bile su i ostale svojsvene samo islamskom svijetu (arabeska, kaligrafija, ćilimarsvo i fajans), a druge su se, kao što je arhitektura, ahitektonska plošna plastika i vrstna arhitektura, uvrstile u red dostignuća svjetskog glasa.
Arhitektura džamija je podrazumijevala prisustvo harmonije unutrašnjeg i vanjskog prostora, kao i osvijetljenog i zamračenog prostora. Džamija je oduvijek imala višestruku namjensku ulogu. Bila je mjesto obavljanja namaza, okupljanja vjernika i raspravljanja o društvenim problemima, mjesto edukacije mladih itd. Mnogo puta džamije su izgrađivane i kao vakuf od strane običnih vjernika jačeg imovinskog stanja. Na primjer, prenosi se da je novopazarsku Altun-alem džamiju izgradila Altuna, jedna od tri sestre iz Novog Pazara koje su uvakufile velika dobra vjernicima na korištenje.


Altun alem džamija u Novom Pazaru

Islamski vladari i u ostalim zemljama van arapskog carstva (Turska, Perzija, Indija i dr.) natjecali su se u podizanju građevina i općenarodnog životnog standarda, nastojeći da jedni druge prevaziđuu u veličini i ljepoti istih, pa su se tako većinom samostalno razvili različiti stilovi u građevinskoj umjetnosti, koja je po svojim ukrasima i kombinacijama priznata kao najraskošnija na svijetu. S obzirom da su naši krajevi bogati šumom, a drvo se oblikuje lakše od drugih materijala, mnoge stare džamije su građene od drveta.


Kučanska džamija u Rožajama

Kada je riječ o starim bošnjačkim kućama, one su izgrađivane kao prizemljuše i kuće na sprat kod kojih je prizemlje bilo izgrađeno od kamena, a sprat od drveta. Sprat je bio istureniji i prostraniji. Na spratu se stanovalo ljeti kad su dani bili sunčaniji, a u prizemlju zimi, gdje je bilo toplije. Krovovi su bili pokriveni ćeremidom. U avliji se nalazio mutvak (ponekad spojen za vanjski zid kuće), banjica sa vodom, bašta, cvijetnjak… Nastojalo se da mahala bude dobro snabdjevena vodom. Svaka mahala je imala zajedničku česmu na sokaku u slučaju kad domaćinstva nisu imala česmu u dvorištu. Muslimanske kuće su za razliku od kršćanskih bile zatvorene prema putu i ograđene visokom ogradom, na kojoj se nalazila kapija. Time se nastojala očuvati intima porodičnog života. Kuće su pravljene na ravnoj površini sa dobrim vidikom, a na kosini su harmonično nadvisivale jedna drugu i takođe jedna drugoj omogućavale dobar vidik.

Doprinos islama u kulturi življenja

Podovi bošnjačkih soba su bili zastrti ćilimima. Ispod prozora su se nalazili minderi zastrti čohom, jastucima i vezenim čaršafima. Spavalo se na dušecima koji su se ujutro dizali i odlagali u ugao sobe.


Bešika (bešik) u bošnjačkoj sobi

Muški članovi porodice su najčešće bili aktivni izvan kuće, u polju ili na zanatu, a ženski u kući u aktivnostima vezanim za vođenje domaćinstva. Izrađivalo se posuđe od bakra: đugumi, ibrici, džezve, sahani i dr.


Ibrik

Spravljala su se tradicionalna slana i slatka jela, kao što su bureci, sarme, dolme, baklave, ušećereni bomboni, lokumi; i pića: kahva, čaj i šerbet.


Turska kahva

Što se tiče odjevnih predmeta, osim korištenja tkanina od domaćeg materijala, svile i pamuka, skupocjene tkanine za izradu svečane odjeće su se naručivale i iz stranih zemalja. Primiijenjena umjetnosti i dizajn je danas grana umjetnosti gdje se za izradu umjetničkih djela upotrebljavaju svi materijali i imaju za cilj da estetski oblikuju predmete svakodnevne upotrebe.
U Sandžaku je poznata tradicionalna svadbena odjeća tzv. ,,Ala Turka” koja se obavezno obezbjeđuje sandžačkim nevjestama na svadbama, kako bi, uz svo uvažavanje modernističkih trendova, dio pažnje bio posvećen i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Mladi Bošnjaci i Bošnjakinje sa zadovoljstvom pristaju na ulogu brižnih čuvara tradicije i na ovaj način.


Bošnjačke papuče

Tradicija na ovim prostorima je nalagala da bošnjačka nevjesta u miraz donese nešto od izvornih rukotvorina, prije svega, tradicionalni bošnjački ćilim.
Ćilimima se i danas zastiru podovi u mnogim domaćinstvima u Sandžaku i Bosni i Hercegovini koji se umnogome razlikuju od perzijskih, kavkaskih i drugih ćilima.


Stari ćilim

Kada je riječ o novci i nakitu i njihovoj upotrebi, jedna od karakteristika turskih zlatnika je ta što su se oni u Turskoj koristili kao platežno sredstvo (novac), a kod Bošnjaka Sandžaka i kao nakit za nevjeste. Neki od tih zlatnika su se nazivali ‘mahmudijama’. Na slici su prikazani osmanski zlatnici iz 1327.hidžretske godine.
Filigranstvo je bilo razvijeno kao umjetnost izrade skupocjenih predmeta, suvenira i nakita od žice (najčešće srebrne, ali i drugih vrsta). U Sandžaku su se ovom tehnikom najčešće izrađivali srebrni pojasevi za nevjeste, tzv. kolani.


Filigran

Međusobno prožimanje kultura je bilo prisutno na Balkanu. Na slici 37. vidimo Bošnjaka iz Novog Pazara koji na glavi nosi albanski ,,ćulah”. Mnogi Bošnjaci u Sandžaku su nosili tursku čalmu, fes ili albanski ćulah. Kasnije je u trendu bila kapa ,,francuzica” koju su Bošnjaci takođe nosili. Na istoj slici je prikazana žena sa velom preko lica i rukavicama na rukama.


Filigran

Pripadnici islama su oduvijek nastojali da svoje kulturno naslijeđe sačuvaju, usavrše i obogate. Veliku pažnju su posvećivali vođenju dokumentiranih bilješki za sve vrijednosti koje su posjedovali. Evlija Čelebija je, na primjer, uredno zapisivao ono što je viđao na svojim putovanjima. Tako je nastalo njegovo djelo ,,Seyahatnama” (Putopis) koje je i danas bogat izvor informacija brojnim istraživačima. Pisale su se epske pjesme koje su veličale bošnjačke junake. Izvođači narodne muzike su ih u svojim izvedbama opjevavali, kao na primjer slučaj Husein-bega Gradaščevića koji je od sultana Mahmuda II tražio izvjesne zahtjeve za Bošnjake, koji su bili odbijeni. Iako njegova pobuna nije dala očekivane rezultate u narodu je ovaj Bošnjak prozvan kao ,,Zmaj od Bosne”.

Neki od doprinosa islamske kulture u književnosti

 


ZMAJ OD BOSNE: Husein Kapetan Gradaščević

U osmansko doba mnogi Bošnjaci su ulagali svoj pregalački rad i na polju književnosti. Bošnjački alhamijado književnik Muhamed Hevaji Uskufi je napisao bosansko-turski rječnik ,,Magbuli-arif” ili Potur šahidija još davne 1631.godine. Najznačajniji predstavnici ove književnosti su: Muhamed Hevaji Uskufi, Abdul-Vehab Ilhamija, Hasan Kafi Pruščak, Ali-Dede Bošnjak, Mula Mustafa Bašeskija, Husein Bošnjak i dr.
Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine su imali svoj list za politiku, pouku i zabavu pod nazivom ,,Bošnjak” čiji je prvi broj izašao 2.jula 1891.godine. Na slici je prikazan broj lista ,,Bošnjak” od 26.novembra 1891.godine.


List “Bošnjak“

Bošnjaci su autohtoni evropski narod na Balkanu čija je vjera islam i jezik bosanski. U svojoj kulturi oni prate evropske moderne tokove, uz brižno čuvanje svojih tradicionalnih vrijednosti. Doprinos izučavanja islamske kulture i osobenosti bošnjačke kulture, kroz našu dalju i bližu povijest, doprinos je očuvanju cjelokupnog vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka.

(bosnjaci.net)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

57 KOMENTARI

 1. А провалите ову Нурудину, што као држи четкицу и слика – А слика већ урамљена чак има и перпету, ха ха ха. Јој овај СП је комедија , ЖИВИО САНЂАК :))

  • Милице, ниси схватила. Она четкицом (на којој нема боје 🙂 ) брише прашину са слике.

   • Е мој Мицко, прочитај колико та Мирсада у својим полуписменим текстовима шири мржњу према Србима и Србији.
    То њено шатро сликање насликане слике најбоље показује каког су моралног и образовног профила ти ликови.

   • Интернет је идеалан мадијум за бављење псеудоисторијом. Не захтева никакве доказе. Оно што напишу је „факат“. Они који не мисле тако су кафири (тј. у множини куфари). Треба генерисати вишевековну историју нечему што је дакретом створено тек недавно…

 2. Najnapredniji Muslimani su bili oni iz Andaluzije.Njima i Evropa i citav svijet imaju da zahvale za mnoge tekovine kojima se i danas sluze.Svaki prosjecan Spanac se ponosi sa andaluskim Muslimanima i kada odes kao turista tamo svaki vodic ce ti to potvrditi,a isto tako i kada pricas sa njima.Bili su napredni i tolerantni.Bosnjak s Kosova je dao odlican komentar tako da se necu ponavljati,ali samo jedno da znate-ne biste vi sada mogli koristiti te kompjutere da vam Muslimani nisu izmislili binarni sistem na osnovu kojeg radi svaki kompjuter!!

 3. Muslimanska drustva i islam su zlatno doba imala u srednjeg vijeku ,bas u periodu kad su se evropska drustva dozivljavala revoluciju u svakom pogledu Osmansko carstvo je pocelo da stagnira i slabi…posebno u 19 vijeku kada se vec nagovestavao raspad dok je Evropa imala zamah u svakom pogledu…dovoljno je uporediti u staroj Jugoslaviji krajeve pod Turcima i one koji su bil manje pod njima

  Ovi narodi su u svakom pogledu bili periferija i provincija u odnosu na Evropu izuzev u periodu SFRJ koja je nesto znacila bar od 60-ih do 90-te

  • Islamska kultura ,tj ona koju su sprovodili osmanlije , vide se na tebi pa i celoj Turskoj , Kultura u Turskoj , valjda su 100 god . u prednosti nad zapadnom civilizacijom ???. Jel si nekada izaso iz svog sela?

 4. Pa ovaj znas kako milice, pošto si ti klasični primjerak budale, zaostale neobrazovane sorte logično je da nećeš nikad čuti za građevinare, slikare kompozitore iz Osmanlijskog perioda. A budalo jedna glupa ima jedan most u Beogradu i dan danas važi za jedno čudo arhitekture i građevine a tek u ono doba šta je bio. U Srbiji ne umiju ni približno nešto takvo da naprave ni dan danas! Pa đubre jedno neobrazovano nisi ni svesna pod kakvom imperijom ste živeli. Pošto si totalno neobrazovano glupo pokvareno smeće ako nekad za svog bijednog života provedenog na selu- brlogu budeš posjetila glavni grad Srbije o kojem maštaš da ga posetiš, raspitaj se koji je to most i dan danas najljepši i važi za svojevrsno čudo arhitekture od Osmanlija!!

 5. Pa ovaj znas kako milice, pošto si ti klasični primjerak budale, zaostale neobrazovane sorte logično je da nećeš nikad čuti za građevinare, slikare kompozitore iz Osmanlijskog perioda. A budalo jedna glupa ima jedan most u Beogradu i dan danas važi za jedno čudo arhitekture i građevine a tek u ono dobra šta je bio. Pošto si totalno neobrazovano glupo pokvareno smeće ako nekad za svog bijednog života provedenog na selu- brlogu posetila glavni grad Srbije o kojem maštaš da ga posetiš, raspitaj se koji je to most i dan danas najljepši i važi za svojevrsno čudo arhitekture!!

 6. Upsss sta rece bre Milice dje su Otomanske gradjevine kod nas?Jesi li ti pri sebi?Raspitaj se malo sta je u stvari narodna skupstina srbije?
  E ta skupstina stoji na temeljima i kamenim zidovima cuvene Batal Dzamije koju su nekad uporedivali s Ajom Sofijom
  Mimar Hajrudin je svoj most u Mostaru gradio 9 godina.Svaki kamen je bio rucno isklesan pod uglom i spojen bez maltera tako da samo sila gravitacije drzi most.Hajrudin je zapisao da je most pravio tako da lici na polumjesec
  Svi su posle 9 godina cekali da se sklone drvene skele koje su drzale most
  Da je most pao pala bi i glava graditelja Hajrudina
  Ipak most je ostao da stoji i stojao tako 500 godina sve dok ga HVO nije srusio teskom artiljerijom.
  Kad su Hrvati haubicama gadjali stari most=i dok je on prkosio prvim protivtenkovskim granatama imao sam osjecaj kao da ubijaju mene
  Cuveni mimar Sinan je gradio svoje mostove tako da traju i po hiljadu godina
  Karavan Saraj koji je on bio sagradio pored mosta u Visegradu su bili porusili srbi .Zasto?-zato sto se Saraj nalazio na carskom drumu,koji je povezivao Sarajevo s Novim Pazarom Skopljem i Istanbulom
  Novi Pazar je u vrijeme kad je Beograd bio tek obicna kasaba bio grad velicine Pariza ili Londona
  Vasa Cubrilovic je javno govorio da se carski drum nikad ne smije obnoviti i da Sarajevo Novi Pazar i Istanbul nikad ne smiju biti povezani nekim dobrim putem,da bi se prekinula tzv zelena transverzala.

 7. Kravice..evo nekih

  evo ti njih ..za tvoju radost sam se iskljucio ogrananicio na ALBANCE.. IVA MULA,MEHMET ALI PASA, FERID MURATI..GONXHE BOJAXHIU..ova dva zadnja Su Nobelisti, ona dva prva su TENOR OPERA svjestskog glasa , drugi je predsjednik egipta (KRALJ) kralj i jedan od visoko kvalitetnih arhitekta

  filozofi i poeticare arape , te pronalazace mnogih stvari koje evropa je od njih ucila ni ne pominjem,niti cu traziti ,potrazi ih ako zelis uciti o pionirima stvaralastva

 8. nisam pretrazivo mnogo
  nasam sam za tebe neke Albnce..za tvoju radost sam se iskljucio ogrananicio na ALBANCE.. IVA MULA,MEHMET ALI PASA, FERID MURATI..GONXHE BOJAXHIU..ova dva zadnja Su Nobelisti, ona dva prva su TENOR OPERA svjestskog glasa , drugi je predsjednik egipta (KRALJ) kralj i jedan od visoko kvalitetnih arhitekta

 9. Tih nekoliko vjekova islamska civilizacija u to doba je bila nesto najbolje sto postojalo u to vrijeme na svijetu,treba reci da nisu stvarali samo muslimani nego je recimo bilo dosta Jevreja koji su dali znacajan doprinos unutar muslimanskih drustava

  znacajan doprinos je i prenosenju antickih radova i znanja kao i iz predela Azije koji su bili daleko od Evrope

  sad se treba vise pozabaviti sto muslimanska drustva,drzave …danas daleko zaostaju u odnosu na Evropu

 10. Неоспорно је да су Арапи доринели много природним наукама. Али, то нема никакве везе са исламом као вером. Цео текст би требао да добије измењени наслов. Ради се о доприносу исламских народа, а не само ислама. Узгред, филигран је рађен још у Византији и средњовековној Србији.

  • Nisi u pravu, islam je sam po sebi napredan i podstice i ucenje i napredak na svakom polju koji je pozitivan. Dosta znanja koje su oni uzdigli je vec postojalo ali je bilo zanemareno, neupotrebljeno. Arapi i drugi muslimani su svo to znaje sakupljali, izucavali, sistematizovali pa kroz forsiranje univerziteta koja su bila relativno lako dostupna za svakog ko je bio zainteresovan za nauku izgradili kadar koji je to sakupljeno znanje mogao i nadogradivati…

   Upravu si za filigran, on je postojao jos za vizantije, kao i arapske cifre koje zapravo poticu iz indije kao i nula koju su indijci osmislili, kao i mnogo grckog znanja u svim naucnim poljima koje je vec za vizantije bilo palo u zaborav, znanje koje su sumeri ostavili na svojim “tablet:ima”, znanje koje je akumulirala drevna persijska civilizacija itd itd.

   Dakle – sve je to i ranije postojalo ali ili nije bilo dostupno, ili pomalo zaboravljeno, ili nije postojao interes da se izuce ta drevna znanja, sto bi rekli sve je postojalo samo je sakupljalo prasinu. Dolaskom islama sve se to izucava jer je to nesto sto islam favorizuje. Osim toga stvaraju se kanali komunikacije, razmijene svog tog znanja diljem islamskog svijeta, djelom zbog toga jer se lakse moglo kretati bez granica koje su ranije to sputavale djelom zbog lakseg pristupa svoj toj informaciji koja je tada prevedena na arapski pa je dovoljno bilo nauciti jedan jezik i svo to znanje ti je na dlanu umjesto potrebe za poznavanjem na desetine jezika i pisama…

  • srednjovjekovna srbija nije nikad ni postojala.srbija je napravljena tek 1878 u Berlinu Filigran se radi i dan danas na Kosovu,Rade ga Albanci Katolici iz Prizrena i tajnu porodicnog zanata prenose s koljena na koljeno vec vijekovima.

   • Мицко, Бош. са Кос. је овде највећа дилеја. Шта он овде одваљује то нема ни у паралелним универзијама

   • @ Micko.Kazi nekom Hrvatu iz Janjeva da je on srbin a on ce iste sekunde pomenuti gospodju mater.Svu Kosovski Hrvati su se u toku rata na Kosovu solidarisali s Albancima i Bosnjacima a to cine i dan danas
    Janjevci se vise skoro i ne bave zlatarstvom pogotovu ne filigranom vec iskljucivo pravljenjem i preprodajom raznih plasticnih dzidza midza po pijacama sirom Kosova
    Samozvani car Dusan Nimani =Katolik nije bio cak ni knez,jer titulu koje se dokopao tako ste je oslijepio i ubio rodjenog oca nije priznao niko
    Papa Benedikt je odbio da krunise oceubicu
    Dusan je bio 1/2 Albanac a 1/2 Bugarin-samozvani car Arbanasa Grka i Bugara [ono srba je dopisano-falsifikovano u 20 vijeku] i stolovao je u Kruji glavnom gradu Albanije
    njegov zakonik je pisan na crkveno slavenskom jeziku jer je to bio jedan od sluzbenih jezika u Dusanovoj Arbaniji,bas kao i u Grckoj Rumuniji ili Bugarskoj na pr
    U tom zakoniku je rijec sebar falsifikovana tj lazno prevedena kao srbin umjesto kao KMET
    Carstvo Dusanovo se zavrsavalo kod Nisa[Nis je Albanska rijec] i nije zauzimalo ni stopu danasnje srbije vec samo zemlje naseljene Arbanasima
    Filigran i dan danas rade jedino Albanci Katolici u Prizrenu.Oni kazu da zanat cuvaju vijekovima i da je filigran porijeklom iz Andaluzije-tj Muslimanske Spanije i da su to umjece donijeli Muslimani-muhadzeri i Sefardi-tj Jevreji iz Andaluzije
    Zahvaljujuci Sefardima imamo i nas Bosanski sevdah-tj muziku i note koje su Muhadzeri sa sobom donijeli
    Andaluzija je cak 7 vijekova bila najrazvijenija Evropska drzava
    Otkrili su Ameriku 200 godina prije Kolumba
    Kolumbo je koristio stare mape iz Andaluzije i zapisao da je na Kubi vidio dzamiju.
    Englezi su u Toledu kupili stare knjige iz Andaluzije i zahvaljujuci tom znanju osnovali su Oksford
    Andalizani su dali Evropi brave i katance satni mehanizam [sahat] i kazaljke, Hemiju [Alekimia] Arsenik Aglebru Alfabet,dekadni sistem,brojeve jednacine,sagradili gradjevina od kojih i danas zastaje dah poput Alhambre,ili Kordobe ali najveci doprinos Andaluzana Evropi je bila vjerska tolerancija i jednaka ljudska prava za zve
    Andaluzani su davali politicki azil svakome Hriscaninu ili Jevreju koji je iz politickih razloga bio protjeran
    Umjesto danasnje Spanije su nekad bila 3 carstva Hriscanski Kastilja i Aragon i Muslimanska Andaluzija
    Po osvajanju Andaluzije Kralj Ferdinand i Kraljica Izabela su Muslimanima i Jevrejima dali 6 mjeseci roka da se pokrste ili isele.Potom su osnovali Inkviziciju ciji je zadatak bio da otkriva muci i zive spaljuje sve one koji su mislili drugacije
    Osnivaci Spanije i jedni od najvecih krvnika u historiji kralj Ferdinand i kraljica Izabela su sahranjeni u Alhambri.Iznad njihovih glava stoje katolicki krstovi-pa ipak na zidovima te velicanstvene palate i dan danas stoje zapisani ajeti iz Kurana

 11. Doprinos islamske kulture u razvoju evropske civilizacije je tako veliki da bi evropa danas izgledala sasvim drugacije no danas. Niti bi prosla renesansu, ili bar mnogo mnogo kasnije, a vjerovatno bi se i zatvorila onako kako su to kina i japan uradili te time izgubili i na razmijeni ideja sa svjetom oko sebe tako i na globalnom uticaju.

  Ove tema je ogromna i da se njoj vracati kroz poglede ka specificnim granama nauka i kulture koje su ostavile traga u evropi od matematike, astronomije, medicine, poezije, navigacije, umjetnosti i to specijalno one koja se zasniva na nauci, t j matematici. Meni najvise imponuju mozaici cija se grafika zasniva na fraktalima, fibonacijevom nizu koje su em vuzuelno nevjerovatno skladne em kao da upucuju na neke dublje generalne istine i povezanosti te time jos vise slave Allaha i njegovu svemoc. 🙂

 12. Текст се најбоље потврђује на примеру Египта ил Персије.
  А још бољи су припадници најчистијег ислама – талибани који су математику прогласили за Харам и избацили је из школа 🙂
  Музика је такође харам, Сунце залази у смрдљив извор а излази изнад једног народа…

  • Milice…ti mora da si ozracena kad tako jednostavno…rutinski pokusavas da ponizis ljude koji neguju svoju kulturu i porjeklo…? Neznam kakav rezultat zelis da postignes takvom demagogijom? Budi bar malo parlamentarna i shvati da su glavni motivi za napredak ustvari nastali na bliskom istoku…od muslimana koji su znanjem obogatili cijelu evropu tokom Islamske ere u Spaniji tzv Andaluziji.

   • јој јесте и то, да се сусретне са Абрахамом у Соломовом храму, који је порушен пар стотина година пре него се овај родио :)))

  • Da li ću doživeti da te SP banuje? 😀
   Zatim da te neko odvede na par godina u Lazu da se lečiš.
   To je za tvoje dobro.
   Blatiš našu veru na najgori mogući način – izmišljajući laže !
   Em tudju religiju blatiš em svoju veru ne poznaješ i širiš jeres.
   Juče si pisala da je Isus razgovarao sa Mojsijem (a izmedju njih je razlika 13 vekova) , razdvojio mu Crveno more – što će reći da je Isus (Isa a.s. – sin Mejremin) dvaput morao biti rodjen, pa zatim veličaš lažljive sveštenike i vatropokloničiš …
   Milice veštice,
   na tvoju sreću – tvoja vera je i osnovala ali i ukinula inkviziciju.
   Nema više lomača i spaljivanja takvih poludelih veštica.
   Ali zato ima Laza ..
   Idi tamo i leči se … čitaj Bibliju i nauči nešto – da te ne roknu ovi tvoji ziloti kada tvrdiš da je Isus (Isa. a.s.) dvaput rodjen.
   Neko ti je juče dao ceo spisak takvih ustanova gde bi mogla da se lečiš.
   Izaberi jednu i idi odmori sebe i nas.

   • @s.b.

    Ja sam suprotnog misljenja. Ima puno naroda u dijaspori koji su pozaboravljali sta nam srbi misle. Tipovi poput ove milice su najbolji budilnik, najbolji pokretac motivacije za angazovanje ZA NAS SANDZAK. 🙂 Ako ovako nastavi ja bi milici i medalju dodijelio. 😉 🙂

   • Јој што ме стварно неће бановати, да више саму себе овде не малтретирам.
    Имаш плус с.б.

   • SB, ne treba SP nikog da banuje, a ponajmanje Milicu. Vidiš li da musafirki ima neuporedivo manje od musafira na portalu. Valjda si čuo za rodnu ravnopravnost? Ne znam zašto imam osećaj da si gospodin i džentlmen. Nego imam boji predlog. Umesto da je vodiš do Laze, povedi je do Jonuza na ćevape. Ako sam razumela tamo imaš otvoren račun, a musafireći na ovom portalu, zaključila sam da su Jonuzovi ćevapi najbolji u Pazaru. Pa kad Milica sledeći put dođe poslom u NP, predloži joj susret i razgovor uz ćevape. Ko zna, možda sve nesuglasice rešite i možda to bude bio početak jednog divnog prijateljstva.

   • Ољић, ма каки с.б. њеха ћемо да наранимо дрвеним крушкама,
    него идемо ти и ја на чевапе код Рустема у Тутин xD

   • Važi Millice. Pošto je naš trijumf na Sandžak pressu očigledan, kad počinje naš pohod na Sandžak?

   • RE Olivera:
    – Moja ponuda je upućena vozačima – Neka je Morgen vodi na ćevape i nek joj kupi burmu i nek mu na bračnom jastuku priča ovo što lupeta po SP.
    Meni se zgadila.
    Kad je voli i želi ovde -neka mu je i na jastuku- samo da je skloni odavde !
    ( O, Bože Svemogući – oprosti mi šta poželeh bratu muslimanu što ne bih poželeo ni crnom gavranu … pa ni onom crnom sokolu sa SP 😀 )

    Sa tobom sam uveren (mada ne znam zašto) da je moguće pričati pa makar se ne slagali u ničemu.
    Nego me čudi da je ti nikada nisi osudila za vredjanje naše vere ?
    Zašto ?
    Osudi je makar za jeres prema tvojoj veri !
    Ili i ti takodje veruješ da je Isus razgovarao sa Mojsijem ?

   • Чим смиримо ове екстремисте овде Ољић, идемо у какве год походе хоћеш, гурманске, туристичке, без неког разлога итд 🙂

   • с.б.„Кад бисте мене знали онда бисте знали и Оца мог; и одселе познајете Га, и видесте Га“ (Јован 8,19; Филиб.3,8), „Рече Му Филип: Господе! Покажи нам Оца и биће нам доста. 9. Исус му рече: Толико сам време с вама и ниси ме познао, Филипе? Који виде мене, виде Оца; па како ти говориш: Покажи нам Оца?“ (Кол. 1,15, Јевр. 1,3), „И шта год заиштете у Оца у име моје, оно ћу вам учинити, да се прослави Отац у Сину.“ (Мат. 7,7; Мар. 11,24; Лука 11,9; Јован 15,7; Јаков 1,5), „А утешитељ, Дух Свети, ког ће Отац послати у име моје, Он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам рекох.“ (Лука 24,49; Јован 2,22; Дела 11,16; 1.Јов. 2:27) итд.

   • Аја јај, с.б. па ти бре прави санђаклија – ти чак и просидбу видиш једино у ћевапџиници 🙂

    Мораћеш видике да прошириш даље од ћевабџинице и бурекџинице и видећеш да ти онда нећу бити тако страшна 🙂

   • @s.b.

    Pa de nade da me zenis milicom?? 😆 Nisam nastran, ne perferiram sodomiju 😉 😆

    Daleko od toga da ja nju vidim kao nekog za druzenja a jos manje za zenidbu. Ona mi je vise kao neka polu-divlja zivotinja, kao dabar kog tolerisem dok pravi brane i stvara akumulaciju. Ja onda du akumulaciju mogu ispustati på potrebi 😉 A dimljeni dabar je bas prava poslastica 😉 🙂 , imao sam prliku jesti ga 3 puta, ma prste da polizes. 🙂

  • Милице, претерујеш. Чињеница је да је ислам направио револуцију међу Арапима, пре свега у односу између полова. Неколико векова је та култура била доминантна у односу на западну (не и Кину). Западни свет превише исламски свет гледа кроз Османлије. Од њих смо много пропатили и били су врло назадни. Турци су учинили најбољу могућу антипропаганду ислама. Текст се превише ослања на тај део (назадне) прошлости. Не то нису били Турци из серија које гледаш. Султаније су биле покривене и без дубоких деколтеа. А последњи догађаји са ИСИС-ом немају никакве везе са исламом. Сви имами и домаћи и страни се гнушају над њима. По први пут чујем врло оштре осуде са њихове стране.

   • Мицко, ако ди стварно Мицко, какви су Арапи чак су и турци за њих господа, ако су ово уопште и Турци с обзиром да су се толико измешали са свакојаком нацијом.

    А ово за покривање не знам одакле ти, ја никад нисам рекла да су Туркиње гурале деколтее?

    И ја их уопште не гледам кроз визуру запада, ти овде видиш да нешто нарочито не респектујем мусли. начин живота али га далеко више ценим од западног дехуманизованог начин живота.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.