BKZ: Dižemo glas protiv kršenja Zakona

28
15

Sjeverni Sandžak – Bošnjačka kulturna zajednica je danas uputila dva otvorena pisma, jedno predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinu Harisu Silajdžiću, koji će ovih dana doći u zvaničnu posjetu Republici Srbiji, a drugo ministru za ljudska i manjinska prava gospodinu Svetozaru Čipliću, čije je ministarstvo zaduženo za organizaciju i sprovođenje izbora za nacionalne savjete.

BKZ je uputila ova pisma sa ciljem da upozori na brojne nepravilnosti koje se dješavaju u procesu priprema za izbore za Bošnjački nacionalni savjet 6. juna.Povodom upućivanja ovih pisama BKZ je u svojim prostorijama organizovala konferenciju za novinare na kojoj je podpredsjednik Skupštine BKZ-a Sead Šaćirović novinarima pročitao pisma i upoznao ih sa njihovim sadržajem.

Nakon toga nosilac liste BKZ muftija Muamer-ef. Zukorlić se obratio novinarima i cjelokupnoj javnosti u Srbiji i u svojem obraćanju je između ostalog rekao:

„Do sada je u posebni birački spisak upisano preko 100 hiljada Bošnjaka, ali apsolutno ne postoji mehanizam kontrole šta se dalje događa sa upisanim građanima. Jedino što je sigurno da se taj broj ne može smanjivati, ali je otvoren prostor za manipulaciju, tako što će se neko ko je već upisan izbrisati sa spiska, a na njegovo mjesto će se upisati neko drugi. Ne postoji nikakav pravni mehanizam da se to spriječi. Mi dižemo glas, jer se ne radi o sumnjama i ne povjerenju, već imamo konkretan slučaj da je član naše liste, koji je prethodno dobio potvrdu da je upisan u birački spisak, kasnijom provjerom utvrdio da je izbrisan i on i njegova porodica sa biračkog spiska.  Ako se može desiti da neko sa liste bude izbrisan, šta onda mogu da očekuju ostali građani i koji je način kontrolisanja tog procesa? Razlog svemu tome je taj što opštinske službe i nadležno ministarstvo nisu ispoštovale zakonsku proceduru obaveze da 15 dana nakon upisa svakom upisanom građaninu dostave rješenje o upisu. Jedna ne zakonitost povlači drugu ne zakonitost, i to je apsolutno neprihvatljivo i dovodi u pitanje legitimnost izbornog procesa i kredibilitet ljudi koji su zaduženi da nadgledaju i vode spomenuti proces.“

Muftija je dalje govorio da i ostali pokazatelji govore da se stvara svojevrsna urota između onih koji treba da sprovode i nadgledaju izbore, to jest Ministarstva za ljudska i manjinska prava i lokalnih uprava koje su na istoj strani i da se na taj način potvrdila teza da su ovo izbori između dvije koncepcije, beogradske i sandžačko-bošnjačke.

„Sada imamo ujedinjen beogradski tabor na relaciji lokalnih uprava, na relaciji ministarstva, na žalost u jednoj mjeri i na relaciji Centralne izborne komisije, koja je pod ogromnim političkim i administrativnim pritiskom“, rekao je Muftija i dodao „Situaciju komplikuje i činjenica da se posljednjeg dana prava na upis pojavila informacija da je u Sjevernoj Mitrovici upisano preko 400 birača. Uspjeli smo da provjerimo i nismo našli ni jednog građanina koji je upisan u posebni birački spisak. U Mitrovici se vodi politička kampanja za lokalne izbore i očito je pokušano da se napravi neki profit i za izbore za Nacionalne savjete.“

Govoreći o zahtjevima koje BKZ ima prema ministarstvu za ljudska i manjinska prava Glavni muftija je rekao:

„Tražimo da Ministarstvo zajedno sa tri prijavljene liste formira nezavisnu komisiju koja će utvrditi nepravilnosti vezane za Sevjernu Mitrovicu, kao i sve druge potencijalne ili uočene nepravilnosti vezane za biračke spiskove.“

Muftija je govorio i o drugim stvarima koje stvaraju ne povjerenje i koje dovode u pitanje kredibilitet i legitimnost predstojećih izbora, a među zančajnim je istakao pokušaj stvaranja sistema za krađu izbora tako što će se formirati jednopartijski ili dvopartijski birački odbori.
„Na prijedlozima lista ljudi za biračke odbore, koje su već sačinjene u lokalnim samoupravama Prijepolja, Tutina i Novog Pazara nema niti jedno lice koje je predloženo ili pripada Bošnjačkoj kulturnoj zajednici. Lokalne samouprave su faktori povjerenog posla i u obavezi su da iskordiniraju taj postupak, i da sa prijavljenim listama zajednički naprave prijedloge za stalne sastave biračkih odbora. Lokalne vlasti u Novoj Varoši i Priboju su tako i postupile, nakon pritiska dijela lokalne vlasti i u Sjenici je to ispravljeno, međutim u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju uprave i dalje tvrdoglavo nastoje proturiti svoje stranačke prijedloge i kandidate. Očito da postoji dogovor između Ljajića i Ugljanina da je u Tutinu gdje je Ugljanin na vlasti jedna trećina biračkih odbora iz sastava SDP-a dok su dvije trećine iz vladajuće SDA, a u Novom Pazaru i Prijepolju je obrnuto. Ovdje se radi i o vrlo jasnom kršenju Zakona o izboru narodnih poslanika gdje se kaže da ni na jednom nivou sprovođenja izbora niti jedna partija ne može imati nadpolovičan uticaj. Zakon o izboru nacionalnih savjeta se poziva na ovaj zakon i u slučaju ova tri grada zakon je vrlo brutalno prekršen. BKZ je u petak poslala primjedbu i zatražila da se ovo otkloni, uputivši dopis Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija je zasjedala istoga dana i usvojila odluku koju je proslijedila lokalnim samoupravama gdje od njih traže da ponovno sačine prijedloge stalnih biračkih odbora uz konsultacije sa sve tri liste. Ono što je jako interesantno jeste to da se u jednom trenutku taj dopis zagubio.“

Govoreći dalje o pokazateljima koji izazivaju sumnje u kredibilitet cijelog procesa organizovanja izbora i u iskrene namjere državnih organa da se ovi izbori sprovedu na valjan način i u skladu sa zakonom, Glavni muftija je pomenuo i začuđujuću odluku CESID-a da ne nadgleda ove izbore.
„Ovo nam ukazuje da se jako aktivno lobira da se stvori mrak 6. juna, zato što se u mraku lopovi najbolje snalaze i u mraku će moći da kradu. Nama je ne jasno zašto to CESID radi, kao institucija koja je uvijek bila zainteresovana za sve moguće izbore. Ali očito je da postoje jake snage koje lobiraju da što manje svjetla toga dana bude prisutno. Bez obzira na sve ovo mi smo optimisti i vjerujemo da će se sve ove nepravde otkloniti. Također smo svjedoci da ovaj proces kod građana ide jako pozitivno, a oni su nam najvažniji. Važno nam je da proces političke, nacionalne i  cjelokupne emancipacije naroda ide pozitivno i da se nemože zaustaviti. Za sigurno, kao i u svim drugim slučajevima gdje sudjelujemo, nećemo dozvoliti da se iko poigrava sa dostojanstvom naroda, sa dostojanstvom građanina, sa njihovim glasom i sa njihovom voljom.“

Otvorena pisma upućena ministru za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije g-dinu Svetozaru Čipliću i predsjedavajućem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisu Silajdžiću

Pisma koja je danas Bošnjačka kulturna zajednica uputila ministru za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije g-dinu Svetozaru Čipliću i predsjedavajućem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisu Silajdžiću a u povodu nepoštovanja Zakona vezanih za redstojeće izbore za Nacionalni savjet Bošnjaka objavljujemo u cjelosti.

OTVORENO PISMO

Ministru za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije g-dinu Svetozaru Čipliću

Poštovani,

Poznato Vam je da su Bošnjaci u Srbiji sa olakšanjem prihvatili mogućnost neposrednih izbora za Nacionalni Savjet Bošnjaka i uprkos nedostacima nadležnog zakona, te brojnim osporavanjima, ušli u predizborne aktivnosti uvjereni da se radi o važnom iskoraku na putu ostvarivanja svojih nacionalnih prava, kao i doprinosu opštoj demokratizaciji Srbije. Bili smo spremni povjerovati da Vaše Ministarstvo i Vlada imaju pozitivne namjere omogućiti nesrpskim narodnima i zajednicama da na slobodnim i demokratskim izborima biraju svoje predstavnike koji bi se kroz oblasti obrazovanja, kulture, jezika i informisanja borili za očuvanje identiteta svog naroda. Nažalost, što smo bliži danu izbora sve je više razloga za nepovjerenje u formalno proklamovane namjere.

Učešćem Bošnjačke kulturne zajednice prebrođene su sve prepreke oko upisa značajnog broja birača, iako je veliki broj Bošnjaka ostao neupisan. Nije bila dovoljna regulativa kojom je predviđena vrlo komplikovana procedura upisa građana u posebne nacionalne biračke spiskove, što je samo po sebi izazvalo dodatni osjećaj diskriminisanosti, već se otišlo i dalje time što Ministarstvo jednom uredbom suspenduje zakonsku odredbu o pravu na upis u poseban birački spisak sudskim rješenjem uobičajenom procedurom za lokalne i parlamentarne izbore.

Samu proceduru upisa karakteriše niz nepravilnosti, poput činjenice da apsolutna većina od preko stotinu hiljada Bošnjaka upisanih u birački spisak nisu dobili zakonom predviđena rješenja. Ovim je ostavljen prostor, a nažalost i već potvrđeno, da su pojedine lokalne samouprave ili službenici Vašeg ministarstava eliminisali sa spiska potencijalno nepoželjne glasače. Razlog za sumnju dala je i činjenica da se iznenada, posljednjeg dana pojavljuje informacija da je u sjevernoj Mitrovici upisano preko četiri stotine Bošnjaka u birački spisak, dok informacije sa terena pokazuju potpuno drugačije stanje.

Zato tražimo da se produži rok za upis kako bi svi zainteresovani građani mogli da iskoriste svoje pravo glasa.

Da postoji vrlo jasna i jako izražena tendecioznost potvrđuje i činjenica da su lokalne uprave u Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu, suprotno Zakonu o izboru narodnih poslanika član 29. stav 4., a koji se primjenjuje saglasno članu 43. Zakona o nacionalim savjetima, sačini prijedloge za stalni sastav biračkih odbora bez konsultacije sa listom Bošnjačke kulturne zajednice, uglavnom sa jednopartijskim sastavom.

Čelnici ovih lokalnih uprava oglušili su se i na odluku Centralne izborne komisije broj  013-013-00-19/2010-01/2 od 21.5.2010 godine, donesenu po primjedbi Bošnjačke kulturne zajednice, kojom se od ovih lokalnih uprava traži da sačine novi prijedlog članova stalnog sastava biračkih odbora nakon konsultacija sa sve tri proglašene liste.

Od Vas tražimo da zaštitite Centralnu izbornu komisiju od pritisaka kako bi se u skladu sa zakonom omogućilo valjano i pravovremeno donošenje rješenja o imenovanju stalnog sastava biračkih odbora, kao i da pokrenete proceduru utvrđivanja krivične odgovornosti čelnika lokalnih uprava zbog evidentnog kršenja zakona zloupotrebom položaja.

Podsjećamo Vas na obavezu da obezbjedite sprovođenje izbora u skladu sa zakonom, što je neophodna pretpostavka za slobodno i demokratsko izražavanje volje građana na predviđenim izborima. Takođe Vas obavještavamo da će u protivnom Bošnjačka kulturna zajednica razmotriti mogućnost autonomnog organizovanja izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće.

Obzirom da su zakonom predviđeni rokovi za otklanjanje ovih i drugih nepravilnosti veoma kratki, od Vas tražimo da HITNO upriličite sastanak sa delegacijom Bošnjačke kulturne zajednice kako bi se dogovorom otklonile prepreke za nesmetano sprovođenje izbora za Bošnjački nacionalni savjet.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK BOŠNJAČKE KULTURNE ZAJEDNICE

Prof. dr. Mevlud Dudić

OTVORENO PISMO

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić

Vaša Ekselencijo,
Zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da će 6. juna ove godine bošnjački narod u Sandžaku i Srbiji birati svoje legitimne predstavnike za Bošnjački nacionalni savjet, predstavničko tijelo Bošnjaka koje će kroz oblasti kuture, obrazovanja, jezika i informisanja djelovati na očuvanju i afirmaciji svog nacionalnog identiteta. S obzirom da su Bošnjaci u prilici po prvi put neposredno birati svoje predstavnike, pojavio se niz sistemskih nepravilnosti koje prijete da ugroze sam izborni proces kao i legitimnost predstojećih izbora.
Budući da ćete narednih dana biti u posjeti Beogradu, ljubazno Vas molimo da se svojim neospornim autoritetom u razgovoru sa predsjednikom Srbije založite za obezbjeđivanje nesmetanog održavanja predstojećih izbora u skladu sa zakonom u demokratskoj atmosferi, što je u interesu i bošnjačkog naroda i države Srbije.
S poštovanjem,

Predsjednik:
Prof. dr. Mevlud Dudić

Izvor: BKZ.rs


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

28 KOMENTARI

 1. KARAVANA koja obilazi i koja bi da zaplasi sve one koji ne misle kao oni KARAVANA

  Pucajuci ulicama i psujuci djeci: “J..o vam muftija majku”

  Mnogi se ovim i ovakvim postupcima huligana i bezobraznika dive i daju podrsku primajuci selame od reisa CErica.Sramno – i neka se stide svi oni koji podrzavaju ove huligane

 2. Nihade,taj prvi cin Bosnjaka,kako ga ti nazivas,je podrzao i Bakira izetbegovica za Predsjednika SDA,pa Bakir samo zbog toga i izgubi od tog Tihica.
  To sto je Ceric reis Bosanski,i pretenduje da bude reis svih Bosnjaka,uradio sada….nikako mu ne sluzi na cast,i nije mudro iz jednog prostog razloga… I na ostale dvije liste su Bosnjaci,muslimani,a on ih je sada podijelio,umjesto da,ako zeli da bude reis svoh Bosnjaka kaze “Bosnjaci u Sandzaku treba da ove izbore provedu prije svega dostojanstveno,u duhu Islama,bratski,bez tenzija…i da izaberu najbolje medju njima (jer na ssvim listama ima dobrih ljudi,dobrih muslimana),on se na ovakav nacin stavlja na jednu stranu,sto znaci da je samo za neke muslimane reis…e to njega diskredituje,to baca ljagu na njegov cin koji obnasa. Naravno,sve ce to ostati zapisano u historiji naseg naroda. Rahmetli Alija Izetbegovic,i ako je bio politicar,nikada za svoga zivota nije na taj nacin dijelio Bosnjake. Konacno,uvidevsi takvu nepravdu,i takvo ponizivanje reisa Cerica da se svrsta,kao vjerski autoritet,na jednu stranu je i natjeralo Tihica da raguje. Nije ovde problem sto je Ceric pozvao da se glasa za Muamera,moze za to Muamer dobro na kraju i da mu plati,to je nebitno(on je kazem ti i Bakira podrzao,i bas zato sto to nije smeo,Bakir je i izgubio,a vjerovatno bi pobjedio da ga Ceric nije podrzao)…ono sto je bitno da je on na taj nacin podijelio Bosnjake,a to nije smeo… Vjerski lider,ako to hoce da ostane,mora da uvazava sve Bosnjake,a ne neke,ma ko da su oni…Eto,u tome je problem a ne u samoj podrsci,jer sada ce bosnjaci morati da traze novog reis-ul-ulemu,koji nece stajati nikada na strani nekog Bosnjaka a na ustrb drugog,i to je historijska greska Cerica.

  • Samire pitas se zasto je bas nas podrzao,pa da nece vas koji ga docekaste prosle godine sa 1000 zandara u Tutin,a kazes da Alija nije dijelio Bosnjake,pa nije imao koga da dijeli jer su svi bili uz njega a oni Abdicevci koji su bili protiv njega je i u miru i u ratu pobjedio,zar si zaboravio!!

 3. Seade,nas podrza najveci cin u Islamskoj zajednici i mogu slobodno reci prvi Bosnjak poslije Alije uvazeni Reis Ceric a vi na njega sve najgore bljuvotine ko da je ratko mladic pa ga ne bi vise nagrdili,podrzase nas i ostali najveci cinovnici u Bosni ukljucujuci i Bakira a vi to nazivate nebitnim faktorima i omalovazavate,Bakir je da vas podsjetim sef kluba poslanika SDA u skupstini BiH.Vas podrza Tihic neka je,nedaj boze da ga napadnem zbog toga a pogotovo da ga omalovazavam za razliku od vas.Tihic je Bosnjak,Patriota mada smatram da se dovoljno ne angazuje za status BiH i Bosnjaka ali to nema veze sa izborima kod nas i garantujem ti da ga ni jedan castan Bosnjak niti simpatizer BKZ nece oljagati kao sto ste vi oljagali one sto podrzase nas.Toliko o razlici izmedju nas i vas.

 4. mmmmmmmm,auto kad se uzme na kredit ili lizing on se vodi na firmu sve dok se ne isplati poslednji dinar,posto je vecina uvoznika i lizing kuca u Bg.otuda se i vozila vode na Bg table,i auti koji su kupljeni ovde u Pazaru npr.Auto fabu se takodje vode na Bg.jer je sediste generalnog uvoznika u Bg.toliko koliko da znas.

 5. Evo brco prodjoh sad pored FAKULTETE ZA ISLAMSKE STUDIJE pa obratih paznju na sve one dzipove muamerove i njegovih hababa,zamislite ovo svi dzipovi ama bas svi behu na BEOGREDSKE TABLICE,pa se zacudih da nema ni jedno auto na NP table,zbog cega li?????????

 6. ja nebranim ovu vlast NIHADE to bi trebalo ti da radis jer ste ih vi podrzali rasima,milana veselinovica,borku vucic i ostale cetnike.ja samo pricam objektivno jer ovo sto zukorlic radi je priprema alibija za poraz na prestojcim izborima.Uzgred da ti jos nesto kazem citao sam ove tvoje komentare i stvarno milslim da si preterao i da si u dubokoj zabludi,na neki od komentara si pomenuo da ocekujete vi iz BakSuZ partije da vas podri sulejman tihic i tad ti je to odgovaralo jer si se nadao posle kad si saznao da je tihic pozao bosnjacku listu pokusavas da omalovazis tu podrsku tako sto covjeka pokusavas da minimiziras uopredjujuci ga sa bakiirom izetbegovicem,ako vas je bakir podrzao u kom svojstvu vas je podrzao mozda kao privatno lice jer on nije neki faktor u bosni izgubio je izbore za predsjednika stranke.vama nista ne odgovara vas je podrzao samo ceric sa kojim je muamer u dilu za svoju sopstvenu guzicu.mislim da bi trebao realno pisat na ovom forumu nije realno kad kazes da je ispred opstine bilo nekoliko hiljada ljudi na protestu kad se zna da brat bratu nije bilo vise od 300 dusa imam i snimak koji je sniman sa bedema pa mozemo da brojimo ako hoces.kako moze muamer da posle dvadeset godina ide po pesteri i trazi podrsku,dali je u ranijem periodu isao gore dali je znao put do tih sela sta je on za njih ucinio,zasto nije otisao u svoje orlje gde ga amidzini sinovi ne vole i ne podrzavaju,i da jos pohvalim muamera sto je konacno skinuo onu zastavu sa mesihata za koju je mislio da je bosnjacka ali ga je neko naucio da je to zastava neke druge nacije,ja sam o toj zastavi ovde i pisao pa ako si procitao i ti ga upozorio na to ja ti se duboko zahvaljujem jer se narod smejao terao cirkuz a i mene je licno bilo sramota jer su neki srbi poceli o tome da pricaju svi znaju dakle kako nasa zastava izgleda samo jedan covjek nezna.sramota

 7. Esselamu alejkum

  71. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traze da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvracaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima ce se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.

  Et-Tewba

 8. posle izbora kad zukorlic izgubi ubedljivo on ce da protne pricu kako je onaj listic bio neki sa nekom tehnikom za kradju da su kutije bile protiv njega neke cetnicke kutije zalice se na sve moguce taj zukorlic taj BaKsuZ.

 9. Hahahaa…ovaj Kadric vjeruje jedino u ono sto mu Zukorlic kaze,i ono sto ovaj sajt pren ese,ili ona Muamerovizija u pazaru..hahahaa…kako ih je Orljanin zaslijepio,Boze dragi.
  Otidi na na sajt SDA Bosne,Kadric,pa ces tamo sve lijepo da vidis,i kojem kontekstu i kako…hahaha
  A samo prije par dana si bas ovde napisao…Evo,recite ko to u bosni Sulja prima,podrzava…hahahahaa…E,sta li cete pricat posel 6.juna,Boze dragi…ono,ma kradja,ma ovo,ma ono… Hvala Allahu dz.s. kako on to lijepo napravi,i evo vidite kako to izgleda kad On nekog ostavi u zabludi.

 10. E fala bogu da i vas neko podrzi evo verujem vam,samo bi ljepse bilo da nadjes pa postavis na forum u kakvom konteksu je podrska stigla,nadam se da ces to naci i usput niko mi od vas ne odgovori koga je to Ugljanin postavio za direktora rtv u vrijeme njegove vladavine u Novi Pazar.

 11. Al su ovi sa sandzakpressa objektivni? Gde ste sada junaci da objavite podrsku Sulejmana Tihica Bosnjackoj listi za ove izbore? Vrtite onu Cericevu dan-noc,a sad?
  Hahaha…eto sad objasnjavajte Bosnjacima kako to Sulekmana Ugljanina niko u BiH ne podrzava…hahaha…,i kako su sad to Sulejmanu Ugljaninu zatvorena sva vrata u Sarajevu,i kako je to Sulejman dobrodosao na velika vrata i u Sarajevu i u Beogradu,kako to on gde god moze pravi samo prijatelje Bosnjacima Sandzaka…

 12. Esselamu alejkum

  Enes radijallahu anhu prenosi: “Držao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hudbu, nisam prije nikad čuo takvu. Rekao je: Kada bi znali ono što ja znam, sigurno bi se manje smijali, a više plakali.” (Buharija)

  • Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik rekao: ‘Neće ući u vatru čovjek koji je zaplakao iz straha i strepnje prema Allahu sve dok se mlijeko ne vrati u vime.’ ( Tirmizi)

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.