Bosna i Hercegovina

Konstituiran Klub mladih naučnika BANU

 U Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti održana je 25.03.2019. g. konstituirajuća sjednica Kluba mladih naučnika.U Klub mladih naučnika primljeni su kan...

BANU osniva Klub mladih naučnika

Sarajevo, 27.01.2019. god.Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je na redovnoj sjednici održanoj 26. januara 2019. godine donijela odluku o održavanj...