Fetve o zekatu i sadekatu-l-fitru

0
45

Raspis Starješinstva islamske vjerske zajednice u SFRJ Sarajevo o prikupljanju zekata i sadakai-fitra u fond GH medrese i tumačenje šeriatskog propisa, Glasnik 7-8-, juli-avgust, 1969, str 353- 363

Prvi muslimani, ugledajući se u Božijeg Poslanika i njegove drugove u pravilnom odnosu i shvaćanju života, njegovih potreba i problema, najozbiljnije su i najispravnije shvatili potrebu materijalnih dobara u borbi na putu za ostvarivanje islamskih principa. Oni su to shvatili kao prvi i najvažniji imperativ. Shvaćajući tako, i radeći u tome pravcu, uspjeli su da za sve grane djelatnosti stvore solidnu materijalnu bazu, odakle su mogli sigurno da startuju na sve strane bez ikakve opasnosti. Mi možemo ovdje sa osobitom radošću konstatovati da su i naši djedovi, naše pređe u ovim krajevima išli istim putem i bili inspirisani istim shvaćanjima. Ne može se reći da su bili imalo škrti, kada se radilo o općem dobru. Veoma veliki broj humanih, socijalnih, kulturnih i prosvjetnih ustanova, kao što su imareti (besplatne kuhinje) musafirhane, hamami, biblioteke, medrese, kao i ogromni vakufi za izdržavanje tih ustanova, svjedoci su jedne solidne materijalne osnove za razvoj vjerskog života. Naši stari su — to se mora priznati — časno i najsavjesnije izvršili svoju misiju na tom polju. Nisu žalili kada se radilo o općem dobru. Otkidali su od svog zalogaja i davali za zajednicu i njene potrebe. Oni su na taj način očuvali Islam u ovim krajevima i taj sveti amanet predali u naše ruke.

Naime, ubiranje zekata i vitara kao i određivanje fondova u koje će se vršiti raspodjela zekata i vitara jeste društvena funkcija koju je u ime društva vršio halifa. Muhammed, a. s., je preko određenih ljudi ubirao zekat i iz tog fonda podmirivao potrebe zajednice koje su ozna­čene u pomenutom ajetu. Ebu Bekir je poveo rat protiv plemena koja su poslije smrti Muhammeda, a.s., bila otkazala davanje zekata. Ubiranje zekata i vitara kao i njihova raspodjela ima, dakle, karakter javne i opće službe. Ne može se, prema tome, ostaviti na volju obveznika, da on određuje kome će šta dati. Rečeno je ranije, da se prihodi iz zekata i vitara mogu trošiti odnosno raspoređivati u sedam fondova. Ko je taj koji će odrediti i ocijeniti koji od tih sedam fondova u datom vremenu i datim okolnostima ima prioritet, je li to ona osoba koja je dužna da dade ili neko drugi? Istakli smo da su davanja, ubiranje i raspodjela zekata i vitara javne i društvene funkcije. Razumljivo je, sasvim jasno i logično da je i određivanje prioriteta određenog fonda isto tako javna služba, koju može, treba i mora da obavlja samo javni organ. Konkretno kod nas taj bi organ bio samo Reis-ul-ulema, jer su na njega putem menšure prešle određene prerogative i javne funkcije koje je vršio halifa. Među te funkcije spada svakako i ova o kojoj govorimo.

Ramazanska hutba-fetva o zekatu reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića na džuma-namazu u petak 15. ramazan 1433/3. avgusta, 2012. godine

Na temelju mojih ovlasti iz Menšūre i mojih službenih obaveza iz zakletve da ću dužnost reisu-l-uleme obavljati „savjesno i odgovorno“ pred Bogom i pred ljudima, objavljujem i obavezujem sve muftije, muderrise, imame, hatibe, muallime i muallime, koji imaju našu idžāzu (ovlašćenje) da tumače islam i predstavljaju interese Islamske zajednice u domovini i dijaspori – da u svakoj prilici, a posebno imami iz mihraba i hatibi petkom sa minbera jasno i nedvosmisleno prenesu našu fetvu da su blokovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jedini ispravni dokaz za uplatu zekata i sadekatu-l-fitra, te da je zajednički fond Bejtu-l-mala Islamske zajednice jedino ispravno mjesto za izdvajanje zekata i davanje sadekatu-l-fitra. Svjesno kršenje rečene fetve o zekatu i sadekatu-l-fitra od bilo koga, koju ovim putem objavljujemo, ravno je svjesnom kršenju trećeg stuba islama, to jeste Khilāfeta, Imāmeta i Menšūre, a to znači ne poštivanje značenja i značaja ‘Aqīdeta i Šerī’ata.

Braćo i sestre, pred nama su teška iskušenja i veliki izazovi za očuvanje i razvijanje našeg vjerskog, moralnog, kulturnog i nacionalnog integriteta i zato je farz da svaki musliman i muslimanka sudjeluju u skupljanju naših duhovnih i materijalnih vrijednosti na jedno mjesto, koje će biti uvijek spremno i sposobno da pomogne onome kojem pomoć zatreba, za siromašne, za nemoćne, za nezbrinute, za medresu, za fakultet, za školu, za povratak, za oporavak, za napredak naših džemata i za obnovu naših džamija. Zajedno smo jači i otporniji, zajedno smo uspješniji i sretniji, zajedno smo pobjednici u svim bitkama za naš opstanak u našoj vjeri i na našoj zemlji. Stoga, braćo, budimo jedno tijelo i jedna duša u Islamskoj zajednici i ne dozvolimo da nam se dragocjena energija rasipa. Upamtite, Islamska zajednica je emanet naših predaka, pa nemoj da ga iznevjerimo; Islamska zajednica je naš sigurni bedem u odbrani naše duhovnosti i naše slobode; Islamska zajednica ne smije izdati, ne smije se predati i ne smije se udaljiti od svog naroda. Islamska zajednica mora biti sa svojim narodom snažna i odlučna da brani njegove interese.

Hutba (fetva) reisu-l-uleme dr. Husein ef. Kavazovića o zekatu održana 29. jula 2013. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu

Vođen tom odlukom, na temelju Kur'ana i sunneta, u svojstvu poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini po ovlastima iz menšure, po kojoj su muslimani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, te Bošnjaci izvan domovine članovi jedne Zajednice, obznanjujem da je izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra u fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obaveza (farz) svakog muslimana i muslimanke, proistekla iz Kur'ana, sunneta i idžma'a (koncenzusa) naše Zajednice.

U tim sredstvima je pravo siromaha i slabih, te pravo ispunjavanja potreba očuvanja, funkcioniranja i unapređenja rada institucija i ustanova Islamske zajednice, koje iziskuju vrijeme i mjesto.

Ovim putem, hutbom u Fatihovoj (Carevoj) džamiji u Sarajevu, izvršavam obavezu reisu-l-uleme da braći i sestrama, muslimanima i muslimankama, skrenem pažnju na obavezu izdvajanja zekata i sadekatu-l-fitra iz naših imetaka, kako bismo ih učinili čistim. Činim to ponukan Allahovim riječima: Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag. (Al-Tagabun,17)

 

                                                                  Fetva muftije Dudića o prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Polazeći od jasne naredbe Uzvišenog Allaha da je izdvajanje zekata dužnost i obaveza svakog imućnog muslimana: “Uzmi iz imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš” (Et-Tewba, 103), a njegovo prikupljanje odgovornost predvodnika muslimanske zajednice, što vidimo iz postupka Resulullaha a.s. i njegovog nasljednika, prvog halife, Ebu Bekra r.a., te činjenice da je Islamska zajednica nasljednica hilafeta, a imajući u vidu fetvu Reisu-l-uleme da su blokovi Islamske zajednice jedino ispravan dokaz za uplatu zekata i sadekatu-l-fitra, te da je fond Bejtu-l-mala Islamske zajednice jedino ispravno mjesto za izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra, Mešihat Islamske zajednice izdaje

F E T V U

Strogo je zabranjeno – HARAM, svim pojedincima i organizacijama, sakupljanje

zekata i sadekatu-l-fitra, bez ovlaštenja nadležnih organa Islamske zajednice

Obrazloženje:  Imajući u vidu da je Ramazan mjesec u kojem vjernici pored ibadeta posta obavljaju i druge ibadete, prije svega vrše izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra, ovaj mjesec se, vrlo često, od strane nesavjesnih, pohlepnih i nedobronamjernih pojedinaca i grupa doživljava kao prilika da ova vjerska davanja iskoriste za svoje lične i jednostrane interese. Obzirom da je i Sandžak prostor koji nije pošteđen ovakvih dešavanja, odgovorni smo prenijeti stav vjere po ovom pitanju obveznicima i davaocima zekata i sadekatu-l-fitra, jer od poštivanja ovog stava će zavisiti ispravnost njihovog ibadeta.

Ova fetva se odnosi na sve pojedince i organizacije koje paralelno jedinoj legitimnoj i legalnoj, tradicionalnoj Islamskoj zajednici u Srbiji, vrše različite vjerske aktivnosti, kao i sakupljanje zekata, poput sljedećih nabrojanih vladinih ili nevladinih, domaćih i stranih organizacija: paravjerska tvorevina Adema Zilkića, “Svetionik”, “Put sredine”, “Otvorena ruka”, “Horizonti”, Edukativni centar „Ebu Hanife”, “Ilm”, “Merhamet”, kao i sve druge njima slične, koje vrše istu, nelegalnu aktivnost.

Islamska zajednica je emanet naših predaka kojeg ne smijemo iznevjeriti. Ona je sigurni bedem odbrane naše vjere i naše slobode. Islamska zajednica mora biti sa svojim narodom, snažna i odlučna da brani njegove interese.

PREDSJEDNIK

10.07.2014. godine                                                                                                           Muftija dr. Mevlud ef. Dudić

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Polazeći od jasne naredbe Uzvišenog Allaha da je izdvajanje zekata dužnost i obaveza svakog imućnog muslimana: “Uzmi iz imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš” (Et-Tewba, 103), a njegovo prikupljanje odgovornost predvodnika muslimanske zajednice, što vidimo iz postupka Resulullaha a.s. i njegovog nasljednika, prvog halife, Ebu Bekra r.a., te činjenice da je Islamska zajednica nasljednica hilafeta, a imajući u vidu fetvu Reisu-l-uleme da su blokovi Islamske zajednice jedino ispravan dokaz za uplatu zekata i sadekatu-l-fitra, te da je fond Bejtu-l-mala Islamske zajednice jedino ispravno mjesto za izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra, Mešihat Islamske zajednice izdaje

F E T V U

Strogo je zabranjeno – HARAM, svim pojedincima i organizacijama, sakupljanje

zekata i sadekatu-l-fitra, bez ovlaštenja nadležnih organa Islamske zajednice

Obrazloženje:  Imajući u vidu da je Ramazan mjesec u kojem vjernici pored ibadeta posta obavljaju i druge ibadete, prije svega vrše izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra, ovaj mjesec se, vrlo često, od strane nesavjesnih, pohlepnih i nedobronamjernih pojedinaca i grupa doživljava kao prilika da ova vjerska davanja iskoriste za svoje lične i jednostrane interese. Obzirom da je i Sandžak prostor koji nije pošteđen ovakvih dešavanja, odgovorni smo prenijeti stav vjere po ovom pitanju obveznicima i davaocima zekata i sadekatu-l-fitra, jer od poštivanja ovog stava će zavisiti ispravnost njihovog ibadeta.

Ova fetva se odnosi na sve pojedince i organizacije koje paralelno jedinoj legitimnoj i legalnoj, tradicionalnoj Islamskoj zajednici u Srbiji, vrše različite vjerske aktivnosti, kao i sakupljanje zekata, poput sljedećih nabrojanih vladinih ili nevladinih, domaćih i stranih organizacija: paravjerska tvorevina Adema Zilkića, “Svetionik”, “Put sredine”, “Otvorena ruka”, “Horizonti”, Edukativni centar „Ebu Hanife”, “Ilm”, “Merhamet”, kao i sve druge njima slične, koje vrše istu, nelegalnu aktivnost.

Islamska zajednica je emanet naših predaka kojeg ne smijemo iznevjeriti. Ona je sigurni bedem odbrane naše vjere i naše slobode. Islamska zajednica mora biti sa svojim narodom, snažna i odlučna da brani njegove interese.

PREDSJEDNIK

Muftija dr. Mevlud ef. Dudić


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.