Zakon jasan – Lokalna samouprava sprovodi mjere zaštite od požara

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015) Član 11 Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica dužni su da obaveštavaju javnost o stanju zaštite od požara i čine dostupnim potrebne informacije, u skladu sa zakonom. Jedinica lokalne samouprave Član 21 Jedinica lokalne … Nastavi čitati Zakon jasan – Lokalna samouprava sprovodi mjere zaštite od požara