U Rožajama gorjele dvije kuće

0
6

Rožaje – Pri­pad­ni­ci ro­žaj­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja prek­si­noć su ima­li pu­ne ru­ke po­sla, ga­si­li dva po­ža­ra ko­ja su iz­bi­la na pri­vat­nim stam­be­nim objek­ti­ma u cen­tru gra­da. Pre­ma ri­je­či­ma Nu­ra­di­na Ago­vi­ća, ru­ko­vo­di­o­ca Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja, u no­ći iz­me­đu če­tvrt­ka i pet­ka iz­bio je po­žar na ku­ća­ma Ki­ća Aze­mo­vi­ća i Sa­li­ha Kur­ta­gi­ća.

– Oko 20 ča­so­va do­bi­li smo do­ja­vu da go­ri obje­kat Ki­ća Aze­mo­vi­ća u Uli­ci 30. sep­tem­bra. Br­zom in­ter­ven­ci­jom uspje­li smo da lo­ka­li­zu­je­mo po­žar za oko dva i po sa­ta. Na sre­ću i ade­kvat­nom in­ter­ven­ci­jom de­vet va­tro­ga­sa­ca uspje­li smo da uga­si­mo va­tru ko­ja je iz­bi­la na krov­noj kon­struk­ci­ji Aze­mo­vi­će­vog objek­ta – ka­že Ago­vić is­ti­ču­ći da su ne­du­go po­tom, tač­ni­je je­dan sat iza po­no­ći, in­ter­ve­ni­sa­li na ga­še­nju po­ža­ra na objek­tu Sa­li­ha Kur­ta­gi­ća, ko­ji se na­la­zi u cen­tru Ro­ža­ja.

– Po­žar na Kur­ta­gi­će­vom objek­tu ga­si­li smo dva sa­ta. U ak­ci­ji su uče­stvo­va­la če­ti­ri va­tro­ga­sca ko­ji su uspje­li da lo­ka­li­zu­ju va­tru.

Na ovom objek­tu je na­sta­la ve­ća ma­te­ri­jal­na šte­ta. Obje ku­će se na­la­ze u gu­sto na­se­lje­nim dje­lo­vi­ma gra­da i va­tra je pri­je­ti­la da ugro­zi i su­sjed­ne objek­te, ali br­zom in­ter­ven­ci­jom mi smo spri­je­či­li da ne do­đe do po­ža­ra ve­ćih raz­mje­ra – is­ti­če Ago­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je u oba slu­ča­ja po­žar na­stao usled za­pa­lje­nja dim­nja­ka ko­ji, oči­gled­no, du­že vri­je­me ni­je­su či­šće­ni i pra­vil­no odr­ža­va­ni.

(rozajetoday.me)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.