U Plavu održano opštinsko takmičenje iz prve pomoći

0
12

SlikaPlav – Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Plav or­ga­ni­zo­va­la je op­štin­sko tak­mi­če­nje iz pr­ve po­mo­ći u ko­jem je uče­stvo­va­lo de­vet eki­pa. Pet eki­pa je bi­lo iz ka­te­go­ri­je omla­di­na­ca i če­ti­ri iz pod­mlat­ka. 

Pr­vo mje­sto u ka­te­go­ri­ji omla­di­na­ca osvo­ji­la je eki­pa s bro­jem 1 iz SMŠ “Be­ćo Ba­šić”, a kod pod­mlat­ka je tri­jum­fo­vala ekipa broj 4 iz OŠ “Haj­ro Šah­ma­no­vić”. 

Ka­ko je is­ta­kla se­kre­tar ove or­ga­ni­za­ci­je u Pla­vu El­vi­ra Mu­lić, cilj ovog tak­mi­če­nja je obu­ka što ve­ćeg bro­ja mla­dih lju­di u pru­ža­nju pr­ve po­mo­ći, ka­ko bi za slu­čaj po­tre­be zna­li da se sna­đu i po­vri­je­đe­nom uka­žu po­moć do do­la­ska struč­ne me­di­ci­ni­ske po­mo­ći, što ne­kad mo­že bi­ti i od pre­sud­nog zna­ča­ja za po­vri­je­đe­nog. 

-Za­hva­li­la bih svi­ma ko­ji su po­mo­gli da se ovo tak­mi­če­nje or­ga­ni­zu­je, po­go­to­vo auto-ško­la­ma u Pla­vu “ABS” i “Re­li”, te auto- ško­li iz Gu­si­nja, kao i Tr­go­pro­me­tu iz Pla­va, ko­ji su spon­zo­ri­sa­li ovu na­šu ak­tiv­nost. Ne tre­ba iz­o­sta­vi­ti ni pred­stav­ni­ke Hit­ne po­mo­ći i Do­ma zdra­vlja Plav, ko­ji su na tak­mi­če­nju ima­li ulo­gu su­di­ja, ali i pre­da­va­ča to­kom obu­ke -ka­za­la je Mu­li­će­va, do­dav­ši da će pr­vo­pla­si­ra­ne eki­pe uče­stvo­va­ti na dr­žav­nom tak­mi­če­nju u Su­to­mo­ru po­čet­kom ju­na.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.