Takmičimo se sa Harvardom

10
23
Amela Lukač-Zoranić, prorektorica za nastavu na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru

Sa prorektoricom Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru razgovarali smo o postignutim rezultatima, aktuelnostima, problemu akreditacije, razvojnim tokovima, novinama i misiji ovog univerziteta.

IUNP je nedavno proslavio devetu godinu postojanja, šta je sve postignuto u prethodnom periodu?

Da, IUNP je proslavio svoju devetogodišnjicu. Kada pogledamo iza sebe i vidimo šta se sve promijenilo u odnosu na 2002, odnosno na godinu osnivanja Univerziteta, shvatit ćemo da je ova institucija u stvari nukleus znanja koji hitro grabi ka budućnosti.

Za ovih devet godina obrazovali smo veliki broj sandžačke ali i omladine iz šireg regiona, koja s ponosom nosi diplome ove institucije, i ne samo diplome već i znanje koje vješto primjenjuje u praksi, na šta smo veoma ponosni.

Sklopili smo veliki broj sporazuma o saradnji sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu, osavremenili učionički prostor, uveli razne inovacije u procesu nastave, reformirali postojeće i uveli nove studijske programe, odnosno postali bliži evropskom okviru obrazovanja u kom studenti ne samo da stiču teorijsko već i praktično znanje, doprinijeli razvoju duhovnosti i znanja bošnjačkog  i drugih naroda.

Univerzitet je dobio evropsku prepoznatljivost učešćem u nekoliko međunarodnih projekata, postao je prepoznatljiv brend u cijelom svijetu. Svršenici našeg Univerziteta nastavljaju master i doktorske studije kako na univerzitetima u zemlji tako i na univerzitetima u inostranstvu (Austriji, Njemačkoj, Americi, Turskoj).

Iz godine u godinu, uvećava se ponuda studijskih programa, zašto?

Univerzitet je želio izaći u susret studentima i potrebama tržišta za određenim profilima. Sandžaku i Srbiji je potrebno mnogo stručnih lica iz različitih oblasti, poput turizma, agromenadžmenta, dizajna enterijera. U tom smislu, ove godine smo ponudili nekoliko novih studijskih programa kako bi budući studenti u lepezi profila odabrali buduću profesiju na osnovu ličnih afiniteta.

Da li IUNP raspolaže vlastitim kadrom ili upošljava honorarne profesore i saradnike?

Sve smo manje ovisni o kadrovima sa strane. Trenutno upošljavamo preko 260 profesora i saradnika. Treba spomenuti da je ovaj Univerzitet i u tome jedinstven. Na njemu rade profesori svih nacionalnosti – Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Crnogorci, Mađari, Englezi, Nijemci, Arapi. Možemo reći da smo u pravom smislu riječi internacionalni. Isto se odnosi i na naše studente. Kada je riječ o profesorima, mogu reći da su to vrhunska imena nauke, utemeljivači ne samo naučnih teorija već i poznate euredite. Spomenut ću samo neka imena, poput profesora Enesa Durakovića, Dževada Jahića, Hasnije Muratagić-Tune, Živojina Stanojčića, Hasana Hanića, Sefera Međedovića, Save Markovića, Envera Petrovcija, Marije Knežević, Fehima Husković, Gordana Nikolića i Mehmeda Slezovića. Da ne zaboravim lektore stranih jezika, poput Endruja Vebstera iz Velike Britanije i Kristijana Ringa iz Njemačke.

Koliko studenata trenutno pohađa nastavu na IUNP?

Preko 3000 studenata trenutno studira na svim studijskim programima kako u Novom Pazaru tako i na ostalim visokoškolskim jedinicama u Beogradu, Pančevu, Nišu i Subotici.

Koji od studijskih programa najviše privlače studente?

Praksa je pokazala da su za studente najviše primamljivi studijski programi Opšteg i Prava unutrašnjih poslova, filologije, studijski program za vaspitače, mada su i ostali programi podjednako zanimljivi.

U javnosti se često špekulira sa akreditacijom i validnošću diploma IUNP, o čemu je zapravo riječ?

Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji za određene studijske programe, dok su ostali u procesu. Odnosno, već dvije godine čekamo odgovor Komisije za akreditaciju. Sve do okončanja procesa akreditacije, studenti kao i diplome ovog Univerziteta ravnopravni su sa studentima i diplomama stečenim na drugim univerzitetima – što je i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, tj. sve aktivnosti Univerziteta su ravnopravne sa pravom drugih univerziteta, uključujući i upis studenata. Osim toga, IUNP je dobio licencu za izdavanje diploma American Heritage Universitya iz SAD-a, što predstavlja re-akreditaciju naših studijskih programa. Odnosno, na ovaj način smo stekli i međunarodnu akreditaciju.

Opstrukcija i odugovlačenje okončanja procesa akreditacije našeg Univerziteta predstavlja jasnu diskriminaciju i kršenje prava studenata, što ovog trenutka donekle otežava normalan rad Univerziteta. Međutim, dugoročno vjerujemo da će i ovo biti naša prednost, jer nelojalnu konkurenciju pobjeđujemo isključivo vrhunskim kvalitetom što nas učvršćuje na poziciji najboljeg Univerziteta na ovom prostoru.

Organizaciona struktura Internacionalnog univerziteta se razlikuje od univerziteta u okruženju. Možete li našim čitaocima pojasni istu?

Organizaciona struktura IUNP je specifična iz prostog razloga što se na njegovom čelu nalazi predsjednik koji, sa svojim Upravnim odborom, koordinira radom Univerziteta,  odnosno  organizacionim i razvojnim dijelom, dok rektor Univerziteta, sa svojim timom, prorektorom i rukovodiocima departmana, upravlja organizacijom i realizacijom nastavnih i naučno-istraživačkih procesa.

Pri Univerzitetu djeluje više centara i ustanova, koja je njihova uloga?

Centar za doktorske studije je veoma značajna ustanova, jer kroz  njega svršenici diplomskih i master-studija mogu nastaviti školovanje i steći diplome doktora nauka. Univerzitetska biblioteka je ustanova od posebnog značaja, jer obiluje velikim brojem stručne literature koja je svakodnevno dostupna studentima. Pored toga, nedavno je organizirala treći put jedini sajam knjiga na ovim prostorima na kome je učešće uzelo oko 28 izlagača iz zemlje i inostranstva. Osnovni zadatak Multimedijalnog centra je obučavanje i usavršavanje novinara i drugih medijskih radnika kako bi istinite i profesionalno sačinjene informacije bile dostupne širokim narodnim masama. Pored toga, zadaća Multimedijalnog centra je da prenese što više akademskih sadržaja općem stanovništvu što se i realizira kroz emisiju Sa univerziteta, koja se emitira na lokalnim i regionalnim televizijama. S druge strane, Kulturni centar je zadužen za afirmaciju i očuvanje kulturnih vrijednosti Sandžaka, putem organizacije i realizacije kulturnih sadržaja, poput izložbi slika, tribina, panela, književnih večeri i drugih kulturnih aktivnosti. Izdavački centar se bavi publiciranjem zbornika naučnih radova, udžbenika, naučnih časopisa i publikacija vezanih za kulturnu baštinu našeg područja. Univerzitetski sportski centar se brine o fizičkom zdravlju naših studenata. Ne samo to, u okviru njega funkcionira i Univerzitetski karate klub na čelu sa prof. Husnijom Klimentom. Članovi ovog kluba osvojili  su nekoliko republičkih takmičenja. Karijer centar se brine o budućnosti naših studenata, obezbjeđuje im dodatnu edukaciju i pronalazi poslove. Računarski centar se brine o osavremenjivanju naše tehnologije, kao i tehnološkom inoviranju i pravljenju softvera za internu i opću upotrebu. Centar za monitoring i evaluaciju ima za cilj da obezbjedi institucionalnu osnovu za punu implementaciju sistema obezbjeđenja i kontrole kvaliteta, koji unapređuju rad univerziteta kao cjeline i daju osnovu za realnu procjenu doprinosa svakog učesnika u nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu.

Od nedavno je IUNP dobio i svoj prvi institut. Zašto baš za istraživanje genocida i zločina protiv čovječnosti?

Institut za istraživanje zločina i genocida nije naš prvi institut. U okviru Univerziteta funkcionira i Institut za ekonomski razvoj, čija je osnovna uloga pospješenje ekonomske situacije u regionu. Institut za ekonomski razvoj, u saradnji sa SABOM, realizira brojne naučno-istraživačke i druge projekte važne za ekonomski razvoj ove regije. Kada je riječ o Institutu za istraživanje genocida i zločina, smatramo da su genocidi koji su se desili na ovim prostorima nedovoljno istraženi, kao i da krivci ne snose posljedice i odgovornosti kakve ih sljeduju u skladu sa ljudskim vrijednostima. Osim toga, želimo podsjetiti starije i upoznati mlađe sa svim dešavanjima koja su upućena protiv čovječnosti, jer je genocid akt protiv čovječnosti, počev od Holokausta, Srebrenice, Sjeverina, Štrpaca, kako oni čiji su životi nepravedno uzeti ne bi nikada bili zaboravljeni. Kao što je predsjednik Univerziteta, glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić, na promociji instituta istakao: „Istina je temelj pravde a pravda glavni stub stabilnosti i mira. Zato je u interesu stabilne i mirne budućnosti svih neophodno istražiti istinu o genocidu i zločinu na prostoru Sandžaka i šire.“

Da li planirate osnivanje još ovakvih naučnih institucija?

Da. Uskoro osnivamo Institut za bezbjednost i kriminalistiku, Institut pravnih nauka, Institut za historiju i etnologiju, kao i mnoge druge institute za koje su  elaborati u pripremi. Cilj ovih instituta bit će da pomognu u razrješenju i rasvjetljavanju općeg društvenog stanja u regionu i zemlji.

U toku je upisna kampanja. Zašto bi budući brucoši trebali upisati baš Vaš univerzitet?

Vrlo prosto, zato što smo najbolji Univerzitet u regionu i šire. Nastava je redovna i realizirana od strane najkompetentnijeg nastavnog osoblja, odnosno u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i procesom. Na ovom Univerzitetu student stiču ne samo teorijsko već i praktično znanje, te kao rezultat imamo činjenicu da je 80% naših svršenika već našlo zapošljenje i da se veoma uspješno snalaze na svojim poslovima. Obzirom da je cijeli Balkan „tijesna čaršija“ ne čudi prisustvo predrasuda kada su u pitanju nedrežavni univerziteti, ali moram naglasiti da su upravo ti univerziteti najelitniji u svijetu. Uzmimo za primjer Harvard i Univerzitet Kolumbija u SAD-u ili Bilkent u Turskoj. To su univerziteti sa kojima ćemo se takmičiti. U svijetu je poznato da su državni univerziteti neka vrsta socijalnih visoko-školskih institucija čiji je kvalitet prosječan. Osim toga, ovo je jedan od rijetkih univerziteta koji u velikoj mjeri stipendira svoje studente, jer je socijalni program veoma razvijen, a mislim da smo i jedini univerzitet u zemlji koji njeguje pozitivnu spolnu diskriminaciju – sve pripadnice ženskom spola imaju popust u plaćanju školarine.

Departmani u Beogradu, Nišu, Subotici i Pančevu upisuju veliki broj studenata, uprkos postojanju drugih državnih i privatnih univerziteta u tim gradovima. Kako to uspijevate?

Kao što to i maloprije spomenuh: kvalitetom. Kvalitet je ono na čemu se bazira politika ove institucije. Odnosno, univerzitet studentima nudi  pravo, tj. uiverzalno znanje.

Da li se osjećate ugroženim od strane Državnog univerziteta u Novome Pazaru?

Ne, mi smo sretni zbog toga što postoji prilika za studiranje i onih studenta koji nisu u mogućnosti plaćati elitno obrazovanje. Pored toga, konkurencija uvijek doprinosi unapređivanju kvaliteta, barem kada je naš univerzitet u pitanju.

Zahvaljujući IUNP, ovaj grad je dobio Regionalno pozorište. Koliko su značajni „manje isplativi programi“ poput onih na Departmanu umjetnosti?

Školovanje dvije klase glumaca na IUNP-u je klasični poklon gradu i regiji. To je bio jedini način da Novi Pazar i Sandžak u cjelini dobiju profesionalno pozorište.

Nedavno ste dobili pravo izdavati diplome američkog Heritrage univerziteta. Koji i šta dobijaju studenti uzimajući tu diplomu?

Kao što sam već spomenula, to je svojevrsna reakreditacija studijskih programa. Studenti koji se odluče za sticanje američke diploma bit će u mogućnosti da zapošljenje potraže i u SAD-u.  Želim posebno podvući da je ovim politička opstrukcija akreditacije Univerziteta u Srbiji  potpuno prevaziđena.

Imate ugovore o saradnji sa više univerziteta u državi i inostranstvu. Koji je cilj tih ugovora?

Cilj ugovora je razmjena nastavnika i studenata, realizacija zajedničkih istraživačkih projekata, zajedničkih programa postdiplomskih studija, zajedničko organiziranje i učešće na seminarima i drugim naučnim i stručnim skupovima, programi stručnog usavršavanja, razmjena naučnih i stručnih publikacija, kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa. Sve informacije o aktivnostima IUNP-a mogu se naći na web-portalu: www.uninp.edu.rs

Izvor: SandzakPRESS.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

10 KOMENTARI

 1. POSTOVANI moji u SANDZAKU,
  nijedan UNIVIRZITET nije idealan u SVIJETU pa ni internacionalni UNIVIRZITET u N.Pazaru! Mi trebamo svi raditi na tome da stvaramo USLOVE da INSTITUCIJE u SANDZAJKU sve bolje i bolje FUNKCIONISU! Lako je ktitikovati a to neki i cine iz nama poznatih razloga! U SANDZAKU je stanje katastrofalno! REZULTATI ostvareni u teskim USLOVIMA treba da nas ohrabruju da istrajemo na svom putu PROSPERITETA!
  NEMOJTE svoje nikada POTCENIVATI, mnoge nas vise cijeni ZAPAD nego nas SANDZAK!
  MUFTIJA ZUKORLIC je sigurno jedan od najsposobnijih BOSNJAKA sto najbolje potvrdjuju ostvareni REZULTATI!
  ZATO mi u DIJASPORI dajemo PODRSKU u realizaciji projekata koje vodi ZUKORLIC!MUFTIJA Zukorlic uziva nase veliko povjerenje!
  Nase stalno PITANJE treba da bude sta mozemo najbolje UCINITI za svoj SANDZAK za nas i za buducnost nase DJECE i da li je ono sto cinimo dovoljno?! Sve nase AKTIVNOSTI treba usmjeriti CILJANO u rjesavanju nasih konkretnih PROBLEMA, pitanje STATUSA SANDZAKA i ZAPOSLJAVANJE!
  SAMO ujedinjeni i OBRAZOVANI BOSNJACI sa SPOSOBNIM lIDERIMA imaju BUDUCNOST!

  0

  0
 2. Hilmo, prije nego li kritikujes druge da su ouni mrznje i jada postavi pitanje sta je sa tobom, a isto vazi i za ovog Nihada. Jeste li vi uopste procitali ovaj intervju ili sudite na osnovu naslova. Ja studiram na DUNP-u i znam sta se sve na mom fakultetu radi, ali sta je tu je, nigde nije tako bajno. Neka nam Bog pomogne jer nam je malo sto nas drugi pljuju i omalovazavaju nego to i sami medjusobno radimo. Kad ce jevrej reci nesto ruzno za jevreja?

  0

  0
 3. Mi Bosnjaci stalno imamo isti problem. Sve sto je nase nevalja a tudje nam je dobro i pravo, e to je ZALOSNO! Meni izgleda da ovi sa IUNP-a znaju sta rade. Samo tako nastavite, svaka vam cast.

  0

  0
 4. e ALLAH dragi vas kaznio, kako lazete i kakvu propagandu pravite za vas univerzit , vasa diploma je priznata isto kao ona u ljeskovu kad vanredno zavrsis, cijelu srednju skolu za dva dana, eto to je vas univerzitet.a za 500 godina ce te dostic 2% od univerziteta harvard, a zisto vuk jeremic je je iso na univerzitet harvard.

  0

  0
 5. Imajuci u vidu nastavno osoblje i svrsene studente ‘internacionalnog univerziteta’ zakljucak je jasan i nesporan–muftijin fakultet je samo jedna skupa srednja skola.
  A sto se tice navoda da “licenca za izdavanje diploma American Heritage Universitya iz SAD-a predstavlja re-akreditaciju studijskih programa”, onda ne razumem zbog cega trazite akreditaciju Komisije za akreditraciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.A nacin na koji ‘zahtevate’ akreditaciju je u muftijevom stilu: prvo je dozvolio prijem studenata na univerzitet a sad trazi akreditaciju koristeci te iste jadne studente i navodno njih 3.000?!?!
  Takodje, voleo bih da mi neko kaze da li je gdja Zoranic doktorirala kod mutije i kako su to ostali “doktori nauka” kod njega ucinili jer ne postoji akreditacija ni za master a kamoli za doktorske studije??To sve govori o kvalitetu INUP i cinjenici da do sada nije dobio akreditaciju jer univerzitet jednostavno NE ISPUNJAVA uslove.
  I na kraju, obzirom na “reakreditaciju” od strane Heritage univerziteta (?!?), puno srece zelim studentima INUP kada budu trazili posao u Americi jer ga u Srbiji kod ozbiljnih poslodavaca sigurno nece naci.
  Cenim moderatorovu hrabrost i njegovu privrzenost istini te se nadam da ce okaciti moj komentar.

  0

  0
 6. stvarno ga preteraste…ljudi dal ste vi normanli da izjavite da se takmicite sa harvardom, a tek ova prorektorica, daleko bilo. Pa gde su vam ti rezultati, gde su ta istrazivanja, gde je to publikovano….sto rece ovaj “hilmo rozajac” puni ste mrznje i jada…i samo sto znate je da ogovarate, a svoje dizete u nebesa…spustite se na zemlju….cu harvard…da nije smesno bilo bi zalosno….

  0

  0
 7. Selam!
  Ovde izgleda sanse nema covek da vidi komentar ako je protiv muftije. Ova prorektorica je jedva zavrsila fax u Mitrovici i prica kako se takmici sa Harvardom. Verovatno joj se povracalo posle naredbe da da ovakav intervju. DUNP socijalna ustanova koja postoji zbog studenata koji ne mogu da plate elitno skolovanje-SRAMOTA!
  A da nije IUNP ustanova koja postoji zbog studenata koji jedva zavrse srednju skolu , ne mogu cak ni na prijemni ili padnu isti pa hajde sta cu moram na muftijin. Kad ga pitas sta je to likvidnost kaze nemo me danas Alahati nesto nisam dobro.
  Puni ste mrznje i jada. A propagirate mir, sabor I selamet.

  0

  0
 8. CESTITAM na ostvarenim KONKRETNIM rezultatima rukovodstvu, studentima,profesorima i roditeljima! Samo SKOLOVANI BOSNJACI mogu imati BOLJU i SIGURNIJU BUDUCNOST! SKOLOVANI puno se bolje mogu snaci u PROSTORU i vremenu ma gdje bili! UNIVIRZITET u NOVOM PAZARU ima poseban znacaj za RAZVOJ SANDZAKA i REGIJE!
  DIJASPORA posebno uspjesni nasi ljudi treba snazno da podrze PROJEKTE TIMA pametnih ljudi na celu sa uvazenim Muftijom Zukorlicem! Ne samo FINANSISKI trebaju nasi imzinjeri,ekonomisti i drugi koji su stekli iskustvo i strucnost na ZAPADU da prenose na mlade diplomirane na UNIVIRZITETU u N.PAZARU!
  Ja SAM spreman bez ikakve naknade da mladim inzinjerima informatike prenesem svoje iskustvo u RAZVOJU SOFTVERA za upravljanje poslovnim PROCESIMA u FIRMAMA! Danas se u SVIM FIRMAMA na ZAPADU upravlja
  SOFTVERIMA! Najvise su trazeni na Zapadu mladi INZINJERI za RAZVOJ SOFTVERA sa dobrim poznavanjem engleskog jezika!
  Nasi ljudi koji imaju svoje FIRME u DIJASPORI trebaju omoguciti da DIPLOMIRANI sa UNIVIRZITETA odrade PRAKTIKUM od godinu dana radi sticanja iskustva i vjestina te upoznavanja sa novim tehnologijama!
  Sledeci KORAK predlazem MUFTIJI da bude osnivanje INSTITUTA koji ce se baviti PRIVREDNIM RAZVOJEM SANDZAKA! Mi cemo koji radimo na ZAPADU pomoci u transferu novih TEHNOLOGIJA i njenoj primeni!
  SANDZAK ima ogroman ne iskoristen potencijal! Mi moramo poraditi na RAZVOJU PRIVREDNIH GIGANATA radi rjesavanja problema ZAPOSLJAVANJA! ZBOG NEZAPOSLENOSTI MI svakog dana gubimo milione EURA!
  Mi trebamo paralelno da RJESAVAMO politicko i ekonomsko pitanje SANDZAKA!SANDZAK prvi puta u istoriji ima vodje mislim na MUFTIJU i njegov TIM koje za sluzuje! Najvaznije je da istrajemo na PUTU na celu sa MUFTIJOM ZUKORLICEM!
  SELAM mojem RODNOM SANDZAKU posebno mojim najmilijim u DELIMEDJU!

  0

  0
  • Ne samo FINANSISKI trebaju nasi imzinjeri,ekonomisti i drugi koji su stekli iskustvo i strucnost na ZAPADU da prenose na mlade diplomirane na UNIVIRZITETU u N.PAZARU!

   E pa Huzeire reko si dovoljno,a to o softverima nemoj majke ti lagat ljude jer da si na zapadu i da to radis u tvom zivotu nebi napisao ovo sto jesi.

   0

   0
   • Camile ako SUMNJATE u ISTINU mozete brzo provjeriti ali nemojte vrijedjati nije to lijepo!
    Evo ja cu VAM pomoci UPISITE u GOGLU samo
    Software HASANOVIC dobicete podatke sve o firmi!
    SELAM

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.