Islam

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijet...

Poziv na post dana Arefata

U subotu 10. augusta je Dan Arefata koji je sunnet postiti. Rekao je Allahov Poslanik Muhammed alejhi sselam: “Post dana Arefata iskupljuje grijehe iz pr...

Kur’an kao lijek za ljudska srca

Potpun odgovor na pitanje šta je srce nije moguće, jer ono zapovijeda svim ostalim organima. Imam Gazalija kaže, da su organi vojska kojim srce naređuje. O src...

Ko će kod Allaha imati najveće deredže?

Zikr je lijek za ljudsku dušu i ljudsko srce, prema tome jako je bitno da u svoju svakodnevnu praksu uvedemu naviku čestog činjenja zikra. Govoreći o vjernički...

Stres može biti koban za žensko srce

Kada su pod psihološkim stresom, kod žena, za razliku od muškaraca, češće dolazi do sužavanja krvnih žila. Mentalni stres može ostaviti traga na krvnim žilama,...