Islam

Poučna priča: Starac i mačka

Neki starac je sjedeći na obali rijeke primjetio mačku kako se davi u vodi. Odlučio ju je spasiti. Pružio je ruku prema njoj, no mačka ga je ogrebala. Te je p...

Rizk, nafaka i Allahova milost

Izbor hadisa Uistinu, nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt. Džibril mi je u srce stavio (poruku) da niko neće umrijeti dok ne ispuni rok svoga živ...

Kako je Selman el-Farisi primio islam?

Ebu Abdullah Selman el-Farisi bio je porijeklom Perzijanac. Rođen je u Isfahanu, a neki vele u Ramahurmezu. Bio je dugo godina u ropstvu koje je još uvijek u s...