Svjetski Bošnjački kongres

0
12

Haris SEJDIĆ: Svjetski bošnjački kongres bit će krovna organizacija svih postojećih bošnjačkih organizacija u matici i dijaspori koje prihvataju programska načela Svjetskog bošnjačkog kongresa. U okviru svoga rada Svjetski bošnjački kongres bavit će se koordinacijom svih bošnjačkih nacionalnih resursa u cilju očuvanja i afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta.
Ovih dana mediji nas informišu na svoj način o osnivanju Svjetskog bošnjačkog kongresa, čija je Skupština zakazana u Sarajevu za subotu, 29.12. 2012. godine. Već su se oglasili razni intelektualci povodom ovog događaja, a stavovi su po običaju dijametralno suprotni.
Ono što je meni svakako interesantno i što pratim kod naših intelektualaca, političara i sl., je to da kod većine događaja, nije važno da li se radi o velikim stvarima i događajima ili skoro pa beznačajnim sitnicama, sujeta je ta koja formira mišljenja i koja pravi sve veću podjelu sa onima koji imaju drugačije mišljenje.
Sujeta je ono što želimo da drugi misle o nama, a samopouzdanje je, sasvim sigurno, ono što znamo da smo. Naravno, svjesni smo činjenice da nas sujeta čini malo i glupima, pomalo bedastima, malo više kukavicama itd.itd., ali…. Zato smo jako povrijeđeni ako neko primijeti da smo sujetni. Problem nastaje kada sujeta pređe u zavidnost, i manifestuje se u vanjskom najgorem obliku, a zavidnost u mržnju.

Slijedeći naredbu dragoga Boga, Nuh Pejgamber je započeo gradnju velike lađe pred Bogom i po Božijem nadahnuću. Prvo je, skupa sa svojim sinovima i vjernicima koji su bili uz njega, posadio drveće koje je raslo četrdeset godina. Nakon toga ga je posjekao i iz njega istesao grede i daske. Lađa nije imala kormila niti jedara, ali je imala kosi pramac kako bi mogla lahko sjeći talase.
Slika Nuha, Pejgambera, koji podiže lađu daleko od bilo kakve rijeke, jezera ili mora, u očima nevjernika doimao se vrlo smiješnim, komičnim i oni nisu propuštali priliku da mu se rugaju. Nuh, alejhisselam, im je na to samo smireno odgovarao da će doći vrijeme kad će se i on njima rugati i kad će oni saznati koga će sramna kazna stići.

Kaže Bog dragi u časnom Kur’anu: “I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. “Ako se vi rugate nama”, govorio je on, “rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate, i saznaćete, zaista, koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti.” (11:38,39)

Znamo kako su završili ovi što su se rugali, a kako su prošli vjernici i Nuhova lađa.

Zašto ova priča? Zato što je postalo pravilo kad god se nešto novo pokrene, odmah određeni dušebrižnici, akademici, intelektualci, elita itd., isto dočeka na nož. Tako je bilo sa osnivanjem BANU (Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti), tako je bilo i sa osnivanje BNF-a (Bošnjačke nacionalne fondacije) i tako je evo i sada sa Svjetskim bošnjačkim kongresom (SBK).
Fridrih Niče je 1886. godine napisao sljedeće: “Bijes kao špijun. Bijes prazni dušu i iznosi na svjetlost čak i njen talog. Zato ako ne znamo drugog načina da otkrijemo istinu o nekom pitanju, moramo znati kako da dovedemo svoje poznanike, svoje pristalice i protivnike do bijesa, da bismo saznali šta su zaista mislili i šta su preduzeli protiv nas.”
I sad kad ponovo znamo ono što već od ranije znamo, više se ne zamaramo sujetama, zavidnošću, mržnji, bijesu, i sl.

Odbor za osnivanje Svjetskog bošnjačkog kongresa formiran je u Sarajevu 14. novembra 2012. godine.
Osnivačku deklaraciju su potpisala 23 Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske i bošnjačke dijaspore.
Za predsjednika Odbora izabran je muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić, a za sekretara Ekrem Tucaković, a među osnivačima su još i: Mirza Šabić, Haris Sejdić, Emir Elfić, Hako Duljević, Džemal Najetović, Abdulgafar Velić, Nedžad Latić, Mirsad Čaušević, Selmo Cikotić, Mevlud Dudić (rektor Univerziteta u Novom Pazaru), Enver Halilović (rektor Univerziteta u Tuzli), Ahmet Ahmetović, itd.
Kako sam i sam jedan od dvadesettrojice potpisnika i članova Osnivačkog odbora osjećam obavezu da predstavim ideju, i viziji i misiju Kongresa.
Svjetski bošnjački kongres bit će krovna organizacija svih postojećih bošnjačkih organizacija u matici i dijaspori koje prihvataju programska načela Svjetskog bošnjačkog kongresa. U okviru svoga rada Svjetski bošnjački kongres bavit će se koordinacijom svih bošnjačkih nacionalnih resursa u cilju očuvanja i afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta.

SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES (SBK)

VJERUJUĆI:
* da je Bog stvorio ljude od jednog muškarca i jedne žene pa im odredio da postanu različita plemena i narodi, te ih poučio kako da se međusobno upoznaju i kako da poštuju Bogom darovane posebnosti jednih u odnosu na druge na principu duhovne vrijednosti i moralne dosljednosti;
* da su Božiji darovi života, vjere, nacije, slobode, imetka i časti neotuđiva prava svakog čovjeka i svakog naroda;
* da je samosvjesnost Bošnjaka istina, koja obavezuje Bošnjake na samopoštovanje a njihove susjede na poštovanje njihovog prava na nacionalnu samobitnost;
* da je državnost Bosne i Hercegovine povijesna činjenica a Bosna i Hercegovina matična domovina svih Bošnjaka.

POUZDANI:
* u vlastitu pamet i sposobnost sadašnje generacije Bošnjaka, koji hoće, znaju i mogu promijeniti položaj podanika u položaj slobodnog Bošnjaka, koji se nikog osim Boga ne boji;
* u visoku svijest i povijesnu odgovornost sadašnje generacije Bošnjaka, koji su preživjeli genocid da će uraditi sve što im je u moći kako i njihovi potomci ne bi postali žrtve novog genocida;
* u zrelost i ozbiljnost sadašnje generacije Bošnjaka da se neće prepustiti nemaru, stihiji i naivnom odnosu prema svojoj nacionalnoj sudbini, već će nakon svega uzeti svoju sudbinu u svoje ruke

ODLUČNI:
* da ustanu u odbranu svojih nacionalnih prava, Bošnjaci su ujedinjeni u namjeri da imaju sve što imaju i drugi narodi na Balkanu: samosvjesnu naciju i suverenu državu;
* da odgoje i obuče mladi naraštaj kako da dostojanstveno žive u slobodi i blagostanju, o s n i v a m o
SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES
sa sjedištem u Sarajevu

Imamo za cilj:
– zalaganje za očuvanje jedinstva Bošnjaka, zaštitu i afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta i kontinuiteta duhovnog, kulturnog i društvenog naslijeđa bošnjačkog naroda; jačanje veza i solidarnosti među bošnjačkim zajednicama i organizacijama u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u dijaspori; zalaganje za osiguranje pojedinačnih i kolektivnih prava, statusa i interesa Bošnjaka; čuvanje sjećanje na genocid nad Bošnjacima i djelovanje na suzbijanju negacije genocida, antibošnjaštva i islamofobije.

* MISIJA:
(1) SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES (SBK)
je izraz povijesne odgovornosti i nacionalne svijesti Bošnjaka da slobodno žive svoju sadašnjost te da svoju budućnost ne prepuštaju slijepoj slučajnosti.
(2) Bošnjaci su nacija koja ima obavezu na samopoštovanje i pravo na poštovanje od drugih na temelju bošnjačke povijesne autohtonosti, nacionalne samosvjesnosti, kulturne samobitnosti i moralne samoodgovornosti. Zadatak SBK-a je da širi i razvija ove samodokazive istine te da ustanovi i razvija nacionalnu bošnjačku liniju odbrane od svih eventualnih opasnosti po bošnjački narod.
(3) SBK kao nacionalna nadstranačka organizacija će pratiti politička kretanja u zemlji, regionu i svijetu sa fokusom na položaj i utjecaj bošnjačke nacionalne politike u osiguravanju vitalnih nacionalnih interesa Bošnjaka, kao većinskog naroda u Bosni i Hercegovini i Sandžaku te statusa bošnjačkih zajednica u regionu i dijaspori. SBK će praviti godišnji izvještaj o stanju bošnjačke nacije sa javnom ocjenom o radu svih kojima je javno povjereno pravo i koji su javno preuzeli obavezu da savjesno i odgovorno zastupaju i štite nacionalne interese Bošnjaka.
(4) SBK će se otvoreno i odlučno zalagati za jednakopravnost svih građana i naroda uvijek i na svakom mjestu, sa zahtjevom da se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine uvaži univerzalno demokratsko pravo JEDAN ČOVJEK – JEDAN GLAS, kako bi se ukinulo stanje prema kojem manjina vlada većinom pod lažnim izgovorom straha od majorizacije većine nad manjinom.
(5) SBK prihvata međunarodne deklaracije i konvencije o ljudskim pravima i slobodama i insistirat će na njihovoj primjeni. SBK će se sa posebnom pažnjom i odgovornošću brinuti o pravima Bošnjaka na Balkanu i poduzimati sve što je moguće da se osiguraju puna prava bošnjačkim zajednicama u cilju očuvanja i njegovanja bosanskog jezika te bošnjačke tradicije i kulture.
SBK podržava osnivanje i razvoj bošnjačkih nacionalnih institucija: Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti (BANU), Bošnjačke nacionalne fondacije (BNF), Matice bošnjačke i drugih organizacija od nacionalnog značaja u cilju promicanja nauke i umjetnosti i finansijske nezavisnosti u duhu bošnjačkog nacionalnog zavjeta – SVAKI BOŠNJAK ODGOVORAN JE ZA DRUGOG BOŠNJAKA!

(6) SBK će okupljati bošnjačke privrednike radi bošnjačkog nacionalnog cilja u borbi protiv siromaštva bošnjačkog naroda. SBK će raditi na promociji bošnjačke privrede u svijetu, posebno na tržištima muslimanskih zemalja sa ciljem bolje promocije bošnjačkih privrednih kapaciteta i tehnoloških inovacija.
(7) SBK će uspostaviti suradnju sa srodnim organizacijama u svijetu radi promocije bošnjačkog nacionalnog identiteta i informiranja svjetske javnosti o bošnjačkoj nacionalnoj kulturi i tradiciji. SBK će se posebno zalagati da centrima svjeske političke moći objasni potrebu Bošnjaka za jakom, jedinstvenom i efikasnom državom Bosnom i Hercegovinom, kao garantom mira i suživota na Balkanu, ali i kao štita za bošnjački narod od eventualnog genocida. SBK će se zalagati za euroatlanske integracije društva i države Bosne i Hercegovine.
(8) SBK će sa punim uvažavanjem i poštivanjem uloge i značaja Islamske zajednice u očuvanju bošnjačkog nacionalnog identiteta čuvati čast i ugled bošnjačke uleme i džamije, iskazujući posebno poštovanje prema instituciji i ličnosti reisuleme, simbolu jedinstva dina u ummeta.
(9) SBK će djelovati u cilju da Bosna i Hercegovina, zemlja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, postane punopravni član Organizacije za islamsku suradnju (OIC) u Džeddi, kako bi se državi Bosni i Hercegovini otvorili razni fondovi za privredni razvoj i ekonomski rast na dobrobit svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini.
(10) SBK će u najkraćem roku pokrenuti proceduru za članstvom pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, radi dobijanja mjesta predstavnika pri Svjetskoj organizaciji da bi svojim glasom „Nikad više“ opominjao savjest čovječanstva kako se nikome i nikada ne bi ponovili holokaust i genocid. Na ovom putu SBK će se koristiti iskustvom Svjetskog jevrejskog kongresa.
(11) Radi ostvarivanja spomenutih programskih načela SBK formira sljedeće odbore:

– Odbor za jezik, kulturu i tradiciju
– Odbor za nauku i obrazovanje
– Odbor za porodicu i demografiju
– Odbor za ljudska prava
– Odbor za dijasporu i međunarodnu saradnju
– Odbor za medije i promociju
– Odbor za razvoj i ekonomiju
– Odbor za omladinu i sport
– Odbor za prava žrtava zločina, genocida i ostala socijalna pitanja

Hajrullah! Više od jednog stoljeća Bošnjaci su čekali i, evo, dočekali osnivanje SVJETSKOG BOŠNJAČKOG KONGRESA u Sarajevu, glavnom duhovnom, nacionalnom i kulturnom gradu svih Bošnjaka. Ovo je glas panbošnjačkog razuma, koji treba da se čuje do neba, jer bošnjačka duša ne može više slušati plač nevinog djeteta koje pita zašto ga ubiše oni što duše nejmaše. Ovo je početak velikog i dugog bošnjačkog nacionalnog maratona na kojeg se pozivaju svi Bošnjaci da istrče na ovu svoju povijesnu nacionalnu stazu, koja vodi do cilja bošnjačke nacionalne linije odbrane od genocida, linije kojom će se osigurati i državna linija odbrane radi mira i pomirenja među ljudima i narodima ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na Balkanu i u Europi. Zasigurno, na ovom bošnjačkom nacionalnom maratonu pobijedit će savjesni, odgovorni i hrabri Bošnjaci, koji vide cilj i zato im nije tako dalek kao što se nekima čini.

(Bosnjaci)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.