Šta je za tebe genocid Nikoliću?

1
12

Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić iskoristio prvi dan mandata da provocira žrtvu i negira genocid počinjen u BiH. Umjesto energične državne protestne note, protiv takvih provokativnih nediplomatskih izjava tek ustoličenog predsjednika Srbije, kojih se zgražava čitav miroljubivi svijet, tek treći dan mlako i više sebi u bradu reagovali bh lideri Lagumdžija i Izetbegović. Apstinencija Izetbegovića od inauguracije nije adekvatan odgovor BiH ni Nikoliću ni Srbiji.

Koliko ste još trebali da pobijete nevinih ljudi, civila, žena djece i staraca u Sarajevu, Bijeljini, Višegradu, Bratuncu, Foči, Zvorniku, Vlasenici, Srebrenici, Prijedoru, Žepi, Kalesiji… pa da priznate da ste počinili genocid?
Koliko je još hiljada nevinih trebalo da mučite i ubijete u vašim logorima smrti, da silujete, protjerate, razorite, opljačkate i prisvojite, pa da priznate agresiju, okupaciju i genocid?

A ubili ste preko 3.000 u Višegradu!

Ubili ste preko 3.000 u Foči!

Ubili ste preko 2.000 u Zvorniku!

Ubili ste preko 3.000 u Vlasenici!

Ubili ste preko 8.000 u Srebrenici!

Ubili ste preko 3.000 u Prijedoru!

Ubili ste preko 11.000 u Sarajevu!

I gdje već niste ubili. Svugdje gdje je nogom stala vaša okupatorska čizma ostavili ste iza sebe razorene i spaljene domove i gomile osakaćenih, mrtvih, neutješnih.

Na stotine i hiljade Bošnjaka ste ubili i u Bosanskom Novom, Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Dubici, Ključu, Bihaću, Sanskom Mostu, Banja Luci… U svim tim gradovima i danas se traga za mrtvima, nestalima i pred očima čitava svijeta klanjaju masovne dženaze, koje se tebe ne tiču niti doimaju. Za tebe nisu genocid gomile leševa, lobanja i kostiju koje se svakodnevno iskopavaju iz bosanske zemlje, jer nema tvojih među njima; nema tvojih već samo oni drugi koje mrziš i tražiš od drugih da ih omrznu i mrze, jer nisu tvoje vjere i žive na zemlji koju bi rado imao samo za sebe i svoje.

Nisu vam važni ljudski životi – važan je cilj!

Svi ti ubijeni u Bosanskoj Krajini, gradovima uz Drinu i širom BiH za vas g. Nikoliću nisu vrijedni ni pažnje i pomena. Na putu do vaše Velike Srbije nisu vam važni ljudski životi. Stotine, hiljade ili stotine hiljada, svejedno. Važan je cilj! Onaj ko ne poštuje mrtve, spreman je gaziti preko živih. A to ste činili do jučer i spremni ste činiti i danas.

Po Konvenciji UN o prevenciji i kažnjavanju za zločin genocida iz 1948. kao genocid se definiše „Svaki akt preduzet u namjeri da se, u cjelini ili djelimično, uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili religijska grupa: a) ubijanjem članova te grupe b) uzrokovanjem ozbiljnih tjelesnih ili mentalnih ozljeda članovima te grupe c) namjernim nanošenjem stanja toj grupi s namjerom da se potpuno ili djelimično grupa fizički uništi, d) uspostavom mjera kojima se sprječava rađanje u okviru grupe e) prinudnim premještanjem djece iz grupe u grupu“, a u kažnjive oblike pored genocida spadaju i konspiracija, podsticaj, pokušaj i saučesništvo u genocidu.

Po ovako ozakonjenoj definiciji genocida u Konvenciji UN o prevenciji-sprečavanju i kažnjavanju za zločin genocida (genus-rasa, cide-ubijanje) zločin genocida prepoznatljiv je ne samo u Srebrenici, već u većini gradova uz Drinu, a isto tako u Prijedoru i Sarajevu, jer su tamo počinjena zvjerstva još ne viđenih razmjera. Kao sastavni dio genocida u nekim područjima BiH planski je počinjen i elitocid, koji se pravno definiše kao ” planirano sistematsko neutralisanje uticaja elitnih slojeva određene skupine”. Izvršen je u istočnoj Bosni (Foča) , sjeveroistočnoj Bosni (Zvornik) i zapadnoj Bosni (Prijedor).

U BiH je počinjen genocid na kvadrat

Možda za tebe Nikoliću u BiH i nije bilo genocida, jer je za tebe grupa samo 7-8 ljudi a u BiH su u mjestima i gradovima koje ste okupirali i od bošnjačke većine napravili manjinu, grupe ubijenih su brojale na hiljade. Masakr sa tolikim brojem prognanih i takvim obimom razaranja i nije samo genocid. To je genocid na kvadrat, na treću i entu. Nije to uništavanje grupica od 7-8 osoba, već plansko uništavanje cijelog jednog naroda- uništavanje Bošnjaka, njegove kulture, tradicije i stvaralaštva, njegove prošlosti i sadašnjosti; zatiranje njegova postojanja!!!

A genocidi u BiH su se ponavljali u nizu i kontinuitetu. Možda za niz ovakvih genocida koji se ponavljaju i ne odgovara definicija po Konvenciji UN iz 1948, pa je treba redefinisati ili ponovno izvesti, naročito ako se ima u vidu da su se najstravičniji od tih genocida ovaj put dogodili u zaštićenim zonama UN, što do sada nije bilo viđeno u ljudskoj historiji. Čak su vojnici UN korišteni kao štit i taoci za postizanje nepravednih nagodbi.

Uzalud vam sva vaša lobiranja u nastojanju da agresiju predstavite kao građanski rat i oslobodite se krivice težnjom da izjednačite krivice ili ih svedete na zanemarljiv nivo. Nije jednaka odgovornost i krivica onoga ko brani svoju zemlju i svoj narod na sopstvenoj teritoriji i onoga koji upada na tuđi teritorij, osvaja ga ubijanjem nevinih i sije teror. Ne postoji analogija po kojoj se može jednako tretirati ubistvo u samoodbrani i ubistvo s planskom namjerom. Međunarodni sud je potvrdio genocid u Srebrenici i samo je pitanje vremena kada će se stravični zločini počinjeni u Sarajevu, Prijedoru i drugim gradovima BiH prepoznati kao genocid.

Oplođuje se sjeme genocida

Vašim postupcima g. Nikoliću oplođujete sjeme genocida u genima ovih generacija i unosite ga u generacije koje se danas rađaju. Zbog tebe i takvih kao što si ti Nikoliću, trećina planski raseljenog i prognanog bh stanovništva ni dvadeset godina po završetku rata nije se vratila u svoje domove. U Republiku srpsku vratilo se manje od 5%. U Zvornik manje od 6.000, Srebrenicu ni 15%, Bratunac oko 2.500, u Foču, Rogaticu, Višegrad skoro niko, u Banja Luku svega par hiljada, Prnjavor oko 2.500, Gradišku oko 3.500, Bosansku Dubicu 1.500, a u Prijedor samo Kozarčani, itd, itd.

Treba li ponovno podsjetiti Srbiju i Nikolića da je agresijom Srbije i Republike srpske Bosni i Hercegovini nanesena nenadoknadiva višestruka ljudska i materijalna šteta ( koja nije obeštećena), što samo djelimično potvrđuju ovi podaci.

– B-H privreda je potpuno razorena.

– Industrijska postrojenja su uništena 45%, a rafinerije i energetski objekti 75%.

– 65% preduzeća je uništeno i opljačkano. Sve što je vrijedilo preseljeno je u Srbiju ili Rs.

– Razoreno više stotina sela i gradskih četvrti, a uništeno 500.000 kuća i 1.189 džamija.

– 680.000 porodica je ostalo bez ijednog zaposlenog.

– 1,300.000 je protjerano u preko 100 zemalja svijeta, 866.000 raseljeno, a trbuhom za kruhom moralo je 268.000 ekonomskih emigranata.

– Ubijeno je 220.000, a još se traži 10.000 nestalih.

– 50.000 ljudi su ostali invalidi, a 25.000 je ostalo siročadi.

– Preko 30.000 silovanih žena ni danas ne nalazi utjehu i mir.

– Zaposlenost je i sada najniža u Evropi, a 80% stanovništva živi na rubu siromaštva.

Masovnim Bošnjačkim grobnicama omeđene entitetske granice Rs

I još nešto! Okreni se Nikoliću, pogledaj u historijske ili geografske mape sa 440 grobnica naznačenih kao 440 tačaka na karti masovnih grobnica BiH, na kojima je postavljena Rs i sa kojima su omeđene njene entitetske linije. A to je kompleks sa preko 654 koncentraciona logora u kojima je ubijeno preko 30.000 zatvorenika i vršena tortura nad preko 200.000 bošnjačkih civila. Da li ti nešto znači koncentracija masovnih grobnica uz Drinu, oko Zvornika i Bratunca ( Glogova, Kamenica, Krke, Pobrđe, Ravnice…), grobnice širom Bosanske Krajine, posebno u Prijedoru (Bišćani, Briševo, Čarakovo. Ćejreci, Garevci, Hambarine, Jakarina Kosa, Kevljani, Kozarac, Kozaruša, Pašinac, Redak, Zecovi….)…

A pedeset godina nakon pada nacizma i poraza njemačkog fašizma Prijedorčane ste obilježili kao gamad i stavili im bijele trake na rukave, kao nacisti Židovima žute. Ubijali ste obilježene s bijelim trakama 1992. kao i nacisti obilježene sa žutim 1942. Streljali ste njih 220 na Korićanskim stijenama a izvršioce proizveli u oficire i postavili ih u urede i policijske stanice Republike srpske da nadziru preživjele. Ima li razlike Nikoliću između vaših bijelih i nacističkih žutih raka, ima li ih za one kojih više nema i za nas preostale koji bi u vašem novom pohodu trebali na isti način biti obilježeni?

Potreban je prekid diplomatskih odnosa sa Srbijom

Umjesto energičnog odgovora u formi pisane note sa najviših nivoa vlasti, kako je to uobičajeno u međunarodnoj diplomatiji, tek treći dan se Lagumdžija odlučio promrsiti nešto sebi u bradu, iz čega se moglo zaključiti da negoduje zbog Nikolićevih izjava. Na sličan način je u početku reagovao i predsjednik predsjedništva BiH g. Izetbegović iz Mostara. Takve mlake reakcije stvaraju novi prostor neprijateljima BiH da djeluju još agresivnije i destruktivnije. Na tu kartu zaigrao je i ovaj put Nikolić, računajući na zauzetost bh vlasti sobom, popustljivost bh politike i indolentnost i podijeljenost Evrope.

Radikalizacija Srbije ne počinje, kako neki kažu, već se nastavlja i produbljuje, a sa dolaskom Nikolića prerasta u novu veoma kritičnu fazu. Riječju, namjerom i djelom, koje su započeli Milošević, Karadžić i Mladić a nastavili etničkim čišćenjem, destrukcijom, negiranjem genocida i nametanjem krivice žrtvi Koštunica, Tadić i sada još radikalnije Nikolić direktno se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, razaraju temeljni osnovi BiH i ugrožava opstanak Bošnjaka. Dolaskom Nikolića, sada će se mnogo sigurnije osjećati Dodik, a uz aktivnu ulogu Vuka Jeremića u UN-a moći će se uvjerljivije nego do sada Evropi i svijetu širiti obmane i proturati laži.

Osude opasnih i provokativnih izjava brojnih srpskih lidera, od Miloševića do Dodika i Nikolića, bez obzira od koga dolaze, nisu dovoljno jak i argumentovan odgovor. I ovaj put provokacije Nikolića negiranjem genocida u Srebrenici i novim aspiracijama za Vukovar, osudili su svi od KBSA do Evropske unije i Stejt departmenta sjedinjenih država. Iz istog razloga inauguraciji Nikolića, koja je upriličena za ponedeljak, neće prisustvovati predsjednik predsjedništva BiH niti predsjednici Hrvatske, Slovenije i Makedonije, a upitno je i prisustvo nekih predstavnika EU. Ali narodu BiH to nije dovoljno. Dosta je iščekivanja i kompromisa sa zahtjevima i prijedlozima Srbiji da se suoči s istinom. Potreban je bezuslovan prekid svih vidova diplomatskih odnosa, dok se stanje ne promjeni.

Svi oni koji će prisustvovati Nikolićevoj inauguraciji, uključujući i predstavnike EU, prije svega licemjernog Lajčaka, možda ne podržavaju njegov radikalizam, njegove ekstremne stavove oko genocida u BiH, po pitanja Kosova i aspiracijama za Vukovar, ali bi morali objasniti sebi i drugima šta ih to veže sa ekstremizmom i radikalizmom aktuelnog režima Srbije, koji je Nikolićevim izjavama verifikovao svoja desna politička opredjeljenja.

Ipak, predstojeća inauguracija i razgovori u Evropskoj uniji su i šansa Nikoliću da promjeni raspored figura ili će morati da ih rasturi i izgubiti partiju prije nego što se tome može nadati. Inauguracija je prilika i za narod Srbije da se upita da li zaslužuje ovakvog vođu ili nekog boljeg koji bi im već sada vratio vjeru susjedstva i više izgubljenog dostojanstva koje zaslužuju.

Velika, možda najveća odgovornost ostaje na Evropskoj uniji. Ako prihvati u svoj zagrljaj Srbiju sa ovakvim vođom, sa ekstremnim težnjama koje zastupa i proklamuje, mogao bi to biti smrtni zagrljaj za mnoge.

Autor: Zijad Bećirović

Izvor: InstituteForGenocide.org


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

 1. Nikolic nikad nije imao nimalo ljudskosti u sebi niti ce kada imati. On je prije 19 . god. potpisao zakletvu Cetnickom Pokretu , postao Vojvoda ,i sta treba dalje da se diskutuje!Cetnik bio betnik ostao,,,,
  Zasto nece da prizna GENOCID u Bosni ,(pa kad je kurva priznala da je kurva)NIKADA,,,,pa tako ni Vojvoda!,,,,
  Ako UN nesto ne poduzme ili narod Srbije ne shvati koga ima za predsednika,,,,desice se stvari gore nego u Bosni ,,,nece biti krvi do koljena nego do brada!!!Izgubili su Kosovo(bolna tacka Srbije,,nikad prezaljena)na red ce doci Sandzak,,,,Allahu dragi samo da se to ne desi,,,,ali Bosna je tu,,,ima nas svuda po svijetu,i nase brace muslimana,,,,pa da dodze Srbija na Beogradski pasaluk,InshAllah!!!
  Allahu dragi uputi narod i svijet da se ukine Partija Nikoliceva ,i on kao predsjednik,,,i da narod odahne od cetnika i ubijanja!!!AMIN

  SELAM SVIM BOSNJACIMA SIROM SVIJETA IZ USA!!

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.