Šta je pobožnost bez ljubavi?

0
17

Ibn Kajjim El-Dževzijje u svom djelu Rewdatul-muhibbiin ve Nuzhetul-Muštakiin (Bejrut, 1983.) na stranicama 406-409. je izložio neke od navoda sufijskih velikana o vrlinama ljubavi u pobožnosti, koji tako autentično de­finiraju ljubav da je najbolje ovaj rad započeti upravo sa njima, a privesti ga kraju citiranjem velikog Rumija.

Džunejd navodi kako je čuo El-Harisa El- Muhasibija daje kazao:

-Ljubav je kada nečemu potpuno inklinirate; zatim davanje prednost tome u odnosu na sebe, svoje duše, svoje imovine; zatim pre­puštanje tome i svojom nutrinom i svojom va­njštinom; kao i znati sve svoje manjkavosti u iskazivanju ljubavi prema Njemu.

Abdullah ibn El-Mubarek:

-Kome god je dat dio ljubavi, ali mu nije dat jednak dio straha, prevaren je.

Jahja ibn El-Mu’az:

-Atom ljubavi mi je draži od sedamdeset godina pobožnosti bez ljubavi.

Ebu Bekra El-Kattani je rekao:

-Bila je diskusija u Mekki za vrijeme hadža među šejhovima o ljubavi. Džunejd je bio naj­mlađi među njima, pa su se i njemu obratili, “Šta ti misliš o ljubavi, Iračanine?” A on spusti glavu, zbog takvog pitanja napuni oči suzama, pa reče: ‘To je kada rob napusti sebe, a spoji se sa stalnim sjećanjem na svoga Gospodara, sto­ji i jedva čeka da izvrši svoje obaveze, u Njega gleda srcem svojim, srcem koje gori svjetlom Njegova bića; njegovo je piće iz čaše Njegove ljubavi; ako govori, to je s Bogom; ako zajeca, to je od Boga; ako se pomjeri, to je Božijom odredbom; ako šuti, on je s Bogom; on je zbog Boga, radi Boga, sa Bogom (fe huve billahi, ve lillahi ve me’allahi).’ Šejhovi su briznuli u plač kazavši: ‘Sve si rekao, nema dalje, Allah te po­mogao, kruno znalaca!'”

Džunejdove se riječi navode u tekstovima ključnim za razumijevanje kerameta Allahovih prijatelja, evlija, u koje se ubraja i ovaj Ha- dis Kudsi, koji prenosi Buharija: Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Muhammed, a.s., rekao da je Allah, dž.š., rekao:

-Ko god pokaže neprijateljstvo prema onom ko se je Meni posvetio, Ja ću mu rat objaviti. Moj mi se rob približava svojim dobrovoljnim ibadetom sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim on čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom korača. Šta god da Me za­molio, Ja bih mu dao. Ako bi zatražio utočište kod Mene, Ja bih mu ga dao…

Kada je ljubav bila spomenuta Zun-Nunu rekao je:

-Dosta o tom, ne razgovarajte o njoj, ego (nefs) će čuti i gledaće da joj dadne svoj obris. Za neposlušnog strah i tuga su bolji. Ljubav je za onog ko već osjeća strah i čist je od svake prljavštine.

Zun-Nun je također kazao:

-Za sve postoji kazna, a kazna za onog ko voli Boga je da bude odvojen od spominjanja Boga (zikrullah).

Kada su Džunejdu prenijeli da “ima ljudi koji tvrde da dostižu nivoe dobročinstva napu­štanjem djela”, odgovorio je:

-Govore li oni o napuštanju farzova? Nisu u pravu, ko blud čini i krade bolji je od onog ko tako govori. Zaista su Allahovi znalci (el arifu- ne billahi) preuzeli obavezu djela od Boga i sa ovim djelima su Mu se vratili. Ako bih živio 1000 godina ne bih ni trunke od svojih djela nikada umanjio.

Džunejd je također kazao:

-Onaj ko poznaje Boga ne smatra se pravim znalcem sve dok ne postane kao zemlja. Svejed­no mu je kad na njeg stane dobra osoba ili loša osobama. Ili je kao kiša, pa se daje bez diskri­minacije i onima koje voli i onim koje ne voli.

Sumnun kaže:

-Oni koji su u ljubavi s Bogom zadobili su naklonost i ovog i onog svijeta. Poslanik, a.s., je rekao: Čovjek je sa onim koga voli. Oni su sa Bogom i u ovom i u budućem životu.

Jahja ibni Muaz kaže:

-Nije istinit onaj koji se pretvara da Ga (Allaha) voli, a prelazi Njegove granice.

Jedan drugi tragalac za samopročišćenjem je rekao:

– Pravi poznavalac Boga postaje tek onaj, kojem kada se dadnu sva bogatstva Sulejmana, a.s., on ni tada ne prestane misliti na Boga ni koliko je okom trepnuti.

Druga vrsta lju­bavi je ona koja se osjeća prema poslani­cima, a posebno ljubav prema posljednjem i konačnom Allahovom Poslaniku Muham- medu, a.s. Ova ljubav obavezuje na slijeđe­nje njegova načina života. Ona pokazuje koliko se uistinu voli Allah, jer Kuran, a.š., upozorava:

Reci: Ako volite Allaha, mene slijedi­te, vas će onda Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti, zaista je Allah milostiv, samilostan.” (Kuran, 3:31)

Značenje ljubavi u islamu

Danas je postalo gotovo norma da se znače­nje ljubavi ograničava tek na ljubavnu vezu iz­među muškarca i žene. Ovo je jedna vrlo uska definicija ljubavi. Ljubav prema Islamu ima šire značenje i on poznaje još najmanje tri vrste ljubavi. Prva vrsta ljubavi je ona koja se osjeća i njeguje prema Allahu Uzvišenom. To je ona ljubav koja ti ne dopušta da činiš grijehe da ne bi povrije­dio Onog kome ljubav poklanjaš. Jer, najprije treba naučiti kako se Treća se vrsta ljubavi tiče svih ljudi. Za mu­slimane ovo znači da im je dužnost voljeti sve ljude bez obzira na njihovu etničku, religijsku, lingvističku ili kulturnu različitost. Ova ljubav uključuje susjede, poslovne kolege, prijatelje, rodbinu pa čak i neznance. Ova ljubav obave­zuje muslimane da budu spremni pomoći bilo koga i bilo kada. Postoji veliki broj hadisa koji potiču muslimane da pomažu čovjeku kao čla­nu ljudske zajednice, jer takav ih altruistički gest približava Bogu.

Ljubav prema ulemi

Allah uzvišeni nam u Svo­joj nestvorenoj kur’anskoj riječi poručuje:

Na dan kada ćemo svakog čovjeka zajed­no sa njegovim ima­mom pozvati.” (17:71)

Imamu es-Sadiku, r.a., se pripisuju ove div­ne riječi:

– Kraljevi uprav­ljaju ljudima a ulema upravlja kraljevima.

I zaista, zar tokom naše lijepe povijesti ulema nije uživa­la veći ugled, ljubav i naklonost od svih kraljeva zajedno. Hi­storija je vjerno zabi­lježila da je bilo raz­doblja kada su vladari odavali visoku počast ulemi, ali je bilo i raz­doblja kada su, bojeći se uticaja i prestiža uleme, pokušavali izolirati ih od naroda, pa čak progoniti, pa i zatvarati.

Dužnost je muslimana da ulemu maksimal­no respektuju, da slijede njihov primjer življe­nja, da ih ne uznemiravaju svojim neznanjem, da ih vole i da prema njima nikada ne pokazuju neprijateljstvo, zavidnost i mržnju.

Poslanik, a.s., nas je jasno upozorio u ovom svom divnom hadisu:

– Pazi da nikada učenjaka ne uznemiriš, da se ne konfrontiraš sa njim i da ne pokazuješ prema njemu neprijateljstvo. Jer, ljubav prema njima znak je iskrenosti, dok je neprijateljstvo prema njima znak munafikluka. Pazite da uče­njaka ne uvrijedite, jer, ko njega uvrijedi, mene je uvrijedio, a ko mene uvrijedi, uvrijedio je Allaha i eto mu onda otvorena puta u džehennemsku vatru. Ko god poštuje alima, poštuje mene. Ko god poštuje mene, poštuje Allaha i eto mu puta otvorena ka Džennetu.

Hazreti imam Džafer Sadik, r.a., je kazao da će Allah mjeriti tintu učenjaka sa krvlju šehida na Sudnjem danu, pa će tinta učenjaka preva­gnuti nad krvlju šehida.

Tajne ljubavi

U današnjem trenutku historije, shvati­ti univerzalnost Istine i ponuditi viziju prave svrhe života, značenje i vrijednosti ljudskoga bića, bitnije je nego ikada ranije. Potrebno se je zagledati iz tačke apsolutne bespočetnosti, beskraja, bezgraničnosti, gdje je originalna jednoća netaknuta. Nužno je prevazilaziti kri­ze modernoga svijeta i uzimati sa vrela.

Upravo želim kazati kako je naša bitna za­daća otkrivati tajne ljubavi, jer mi svoju egzi­stenciju dugujemo Bogu koji nas je iz ljubavi stvorio. Izvor sve egzistencije je u ljubavi. Sje­me vječne ljubavi je Božanskom rukom posi­jano u najdublju unutrašnjost ljudskoga bića. Ono predstavlja naše Božansko ishodište, kao i izvor naše ljudske dobrostivosti. Ono nam ot­kriva tajne LJUBAVI.

Tajna ljubavi je da se ne plašiš pakla, niti da žudiš za rajem.

Tajna ljubavi je bogatstvo čiste i potpune po­niznosti.

Tajna ljubavi je kucanje na vrata gladi.

Tajna ljubavi je biti snabdjeven voćem svje­snosti.

Tajna ljubavi je da vidiš i osjećaš ljepotu Po­slanika, a.s.

Tajna ljubavi je da osjetiš miris egzistencije.

Tajna ljubavi je razvesti se od sebe.

Tajna ljubavi je učiti putem Božanske ljepote.

Tajna ljubavi je da nemaš straha niti brige.

Tajna ljubavi je da otkriješ da si ti ništa, a da je Bog sve.

Tajna ljubavi je da vidiš očima svoga srca. Tajna ljubavi je da žudiš iskočiti iz svoje

zemaljske egzistencije u carstvo Božanske ljepote.

Tajna ljubavi je da sebe vidiš kao nekog ko je niko i ništa.

Tajna ljubavi je kada nam glad postane hrana.

Tajna ljubavi je da od Allaha otkupiš Nje­govu blizinu.

Tajna ljubavi je da transformiraš način života na ovom svijetu u način života Onog svijeta.

Tajna ljubavi je da znaš da egzistiramo samo zbog ljubavi koju Bog ima za nas.

Može li se ljepše završiti ovaj rad od toga da se navede ova lucidna, a neobična, Rumijeva misao: Glavi koja nije puna ljubavi – mjesto je iza repa.

Dr.Senad Agić


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.