Srpsko-Crnogorski-Hrvatski koncentracioni logori – genocidne tvorevine smrti

1
63

BIH – Suprotno svim međunarodnim konvencijama, a u cilju fizičkog uništenja Bošnjaka i stvaranja etnički čistih teritorija, srpski agresor je od prvog dana okupacije formirao veliki broj koncentracionih logora smrti na teritoriju Republike Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

U njima su izvršeni barbarski zločini neviđenih razmjera kakve svijet ne pamti. Samao na području opčine Prijedor formirano je čak 57 logora. U cjeloj Bosni i Hercegovini je napravljeno 653 logora, čak u Srbiji 27, u Crnoj Gori 12, u Hrvatskoj 3. Sve ukupno: 695 logora, za koje znamo. Ko zna čija je sudbina, kojeg naroda, ponukala književnika Milana Kunderu da konstatira: ”Narodi se likvidiraju da im se najprije oduzme sjećanje. Unište im se knjige, obrazovanje, historija. Neko drugi im napiše druge knjige, da im neko drugo obrazovanje i izmisli neku drugu historiju. I narod, onda, postepeno počne zaboravljati šta je bio i šta je sada, a svijet to zaboravi još brže”. Ove riječi nevjerovatno tragično pristaju sudbini Bošnjaka.

U ime žrtava genocida, zločincima niko nema pravo oprostiti. U ime života budućih generacija, ne smijemo zaboraviti. Ko oprosti i zaboravi, pridružio se zločincima i agresorima.
Koncentracioni logori koje su Srbi formirali na području prijedorske općine, najgomozorniji su od svih mučilišta koje je svijet ikada vidio. U njima su klali Bošnjake kao zvijeri, gulili im kožu, žive ih spaljivali. Bošnjakinje su u njima silovali do smrti, a potom masakrirali. Srpski su im zločinci nožem vadili djecu iz utroba i na njihove im oči komadali”. (Roy Gutman, “Svjedok genocida”, Sarajevo 1995., str. 134-145).

Američki dnevnik Newsday od 2. augusta 1992. počeo je objavljivati seriju tekstova što ih je o srpskim logorima u Bosanskoj krajini napisao reporter tog lista Roy Gutman. Za ratne izvještaje iz Bosne i Hercegovine Gutman je 1993. dobio Pulitzerovu nagradu za novinarstvo. Njegovi su tekstovi prvi put ozbiljno alarmirali američku javnost i skrenuli pažnju na događaje u Bosni i Hercegovini. Iz tih je istih tekstova i dobar dio građana Bosne i Hercegovine doznao šta se dešavalo u njihovom susjedstvu.

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom
Masovna i pojedinačna ubistva Bošnjaka u Republici Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. posebno su izvršena u koncentracionim logorima i drugim zatočeničkim objektima (sportski, školski, zdravstveni, rekreativni i ugostiteljski objekti, zatim fabričke hale, vojne kasarne, kinosale, sportske dvorane, stanice milicije, hoteli, kaznenopopravni domovi – državni zatvori, hangari, betonski bunkeri, tuneli, skladišta, magacini, distributivni centri, rudnici, stare jame, itd.).
Koncentracioni logori Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Sušica, Kazneno-popravni dom Foča, kasarna Uzamnica – Višegrad, Rasadnik – Rogatica, Batković – Bijeljina, Luka – Brčko, Heliodrom – Mostar, Dretelj i Gabela – Čapljina, Kaonik – Busovača i drugi krucijalni su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom (najstariji logoraš – strarica Hanka Kustura, u logoru Rasadnik – Rogatica, imala je 101 godinu, a među najmlađim logorašima bilo je i beba rođenih u logorima i drugim mjestima zatočenja.

Prema dostupnim podacima u Republici Bosni i Hercegovini je postojalo preko 650 logora i drugih mjesta zatočenja, kroz koje je prošlo oko 200.000 logoraša, uglavnom Bošnjaka, pri čemu je preko 30.000 ubijeno i prisilno nestalo. U vezi s tim, treba istaći neke najkarakterističnije primjere. U logoru Luka Brčko ubijeno je 30-35 zatočenika Bošnjaka (11-16. maja 92); u KP domu Foča ubijeno je najmanje 266 zatočenika (juni – decembar 92); na Polju u blizini Ratina (Kalinovik) ubijena su otprilike 23 muškarca i mladića (5. augusta 92); u logoru Keraterm (Prijedor) ubijeno je oko 150 Bošnjaka (24. jula 92), na planini Vlašić (općina Skender-Vakuf) ubijeno je oko 200 Bošnjaka, muškaraca iz logora Trnopolje (21. augusta 92); kod Hrastove Glavice (Sanski Most) ubijeno je oko 100 logoraša, muškaraca odvedeneh iz logora Keraterm i Omarska (5. augusta 92); u selu Novoseoci (Sokolac) zatočeno je i ubijeno približno 44 Bošnjaka muškog spola (22. septembar 92); u Domu kulture u Čelopeku (Zvornik) ubijeno je najmanje 30 zatočenika muškog spola (9-26. juna 92), u Tehničkoj školi u Karakaju (Zvornik) ubijeno je oko 110 muškaraca (1-3. juna 92); u Gerinoj klanici (Zvornik) ubijeno je oko 190 zatočenika (7. juna 1992.); kod Srednjeg (Ilijaš) ubijeno je 47 Bošnjaka iz logora Rajlovac i dr.

Ko su danas bosanskohercegovački logorasi?
Oličenje istine o agresiji i genocidu ili odbačene žrtve čija uspomena živi samo i isključivo zahvaljujući njihovoj spremnosti da ostave svoje sredstvo preživljavanja i trkom kroz sjećanja strašne torture još jednom kažu kako je pola dejtonske Bosne i Hercegovine na temeljima iskovanim od logoraških baraka, opasanih bodljikavom žicom, na temeljima strašnih krikova iz strašnih koncentracionih logora smrti podignutih u tako zvanoj slobodarskoj i demokratskoj Europi u dvadesetom vijeku, navodnom vijeku zaštite ljudskih prava i sloboda. Logoraši više ne trebaju nikome. Ni samoproglašenim intelektualcima, čuvarima bošnjačke svijesti, ni bošnjačkim liderima, spremnim da se bore samo za svoje interese i spremnim da šute kada agresori podižu spomenike poginulim agresorima i izvršiocima genocida, kada agresori zabranjuju okupljanja žrtava, kada agresori negiraju genocid. I ovog devetog maja, na Dan logoraša i Dan pobjede nad fašizmom, nije bilo nikoga od bošnjačkih lidera da podigne glas protiv logora, protiv fašizma, protiv sistema amnestiranih krivaca i poniženih žrtava, protiv negiranja sudskih dokazanog genocida, protiv činjenice da je pola dejtonske države Bosne i Hercegovine na temeljima skovanim od ostataka greda iz logoraških baraka, uvezanim bodljikavom žicom iza koje su nađeni skeleti koji dišu i tako opominju prije svega nas Bošnjake i našu bošnjačku djecu da ne zaboravimo njihove patnje.

Neke od posljedica, rezultata 10. genocida nad Bošnjacima su:
– broj poginulih Bošnjaka iznosi više od 200.000, a od toga preko 22.000 djece;
– broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece;
– broj hendikepiranih 100.600, od toga preko 4.000 djece;
– broj raseljenih: 1.225.000, u preko stotinu zemalja sirom svijeta;
– broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000;
– broj silovanih žena, 40.000;
– broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe;
– broj sela koja su potpuno uništena: 475;
– broj gradova koji su bili okupirani: 61;
– procenat ukupno uništenog stambenog fonda je oko 36%.

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini po opštinama

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Banja Luka

Sportska dvorana
Manjača
MUP
Tunjice-okružni zatvor
VIZ
Kasarna “Kozara”
Mali logor
Kaštel
Stari dom Armije
Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bihać

Kasarna – Ripač
Otoka – Ripač
O.Š.Orašac
Traktorska stanica – Ripač
Kasarna – Račić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bijeljina

Kasarna
Batkovići
Igralište Janja
Ekonomija-Novo Selo
Vojni magacin – Patkovača
Šećerana
KPD kod željezničke stanice
Zemljoradnička zadruga – Patkovača
Dvorac zamak (Crnog Vila)
Komunalno preduzeće “4.Juli”
Vanekov mlin
O.Š. “S.Hase”
Poljoprivredna škola
Privatna kuća Osmana Velagića – Janja
MUP – Janja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bileća

Kasarna – Bileća
Stara policijska stanica
Đački dom

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Dubica

Autobuska stanica
Stadion
MUP
Zamljoradnička zadruga – Draksenići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Gradiška

MUP
Farma svinja – Nova Topola
Zgrada štamparije – Bos.Grad
Škola učenika u privredi – Bos.Grad
Stara Gradiška

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Krupa

O.Š. – Arapuša
O.Š. – Jasenice
O.Š. – Suvaj
O.Š. “Petar Kočić” – Bos. Krupa
O.Š. – Gorinja
O.Š. – Otoka

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Novi

Hotel “Una”
Stadion “Mlakve”
Vatrogasni Dom
Osnovna škola
MUP-Bos.Novi
Suha Me|a – Otoka
Privatne kuće Ekića
MUPBos.Kostajnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Petrovac

Sportski centar
MUP
Autobuska stanica
Hotel
Jasikovac
Vrtoče
Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić
Radničke barake Oštrelj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Šamac

Zasavica
MUP
Otkupna stanica Crkvine
Zgrada TO
Fudbalski stadion Crkvine
Tehnička škola
O.Š. Bos. Šamac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bratunac

Sportska dvorana O.Š. “Vuk Karadzić”
Stadion
Magacin ukrasne keramike
Zadružni dom Kravice
Osnovna škola Konjević Polje
Podrum “Ekspres restorana”
MUP Bratunac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Brčko

Pravoslavna crkva – Pelagićevo
Restoran “Vestelije”
Brezovo Polje
Fudbalski stadion
Osnovna škola Lončari
DTV Partizan
SJB
Dom zdravlja
Stara džamija
Hotel “Posavina”
Prodavnica zemljoradničke zadruge – Pelagićevo
Luka
Kasarna
Autobaza “Laser”
Porušene vikendice – Potočari

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Busovača

Kaonik
”Medijapan”-sabirni centar
Kasarna Draga

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čajniče

Škola
Lovački dom – Mostina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čapljina

Dretelj
Vojarna – Gabela
Fabrika keksa
Duševna bolnica – Domanovići
Kapetanovića kuće – Počitelj
Višići
Magacin “Merhamet”
Osnovna škola – Počitelj
Silos – Bregava
Kasarna “Miro Popara” – Grabovine

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čitluk

Fabrika “Frotea”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Doboj

Vojni logori kod tvornice “Bosanka” -Usora
Osnovna škola – Grapska
Željeznička stanica
Vojni hangar u kasarni Bare
SRC “Ozren”
Prodavnica – Piperi
SŠC
Vojna kasarna – Ševarlije
Tvornica pneumatika – Bare
Kotorsko – Bare
Perčin disko-na Usori Ušće
Podnovlje
Rudnik – Stanari
Vinska
Osnovna škola – Stanari
Majevac
Rukometni stadion
Ozren Kesten
“Bosanka”
Vojna kasarna Miljkovac
Centralni zatvor
Perčo, vila
Fabrika dalekovoda “Rudanka”
Apartmani Grabovica
Kotorsko selo
Grapska
Hangar PD “Majevica”
Putnikovo brdo – vojni objekat
Seona

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

Zatvor MUP-a
Magacin opštinskog štaba TO
Magacin trgovačkog preduzeća “Vrbaspromet”
Kasarna Daljan
Osnovna škola u Obarcima
Motel “Semešnica”
Stara zgrada dječijeg obdaništa
Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke
Garaža u kući Lončar Goranana
Hotel “Vrbas” -podrumske prostorije-
Zgrada željezničke stanice u Oborcima

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Drvar
1.Hotel-Drvar
2.SŠC
3.Selo Prekaja
4.Sportski centar
5.O.Š. Kamenica
6.MUP
7.Selo Srnetica
8.Selo Posijek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Foča

1.Ekonomija KPD-a “Brioni”
2.Livade” magacin TO-a
3.Privatna kuća Slobodana Matovića
4.KPD Foča
5.Ženski KPD Velečevo
6.Privatna kuća Nusreta Karamana – Miljevina
7.Otkupna stanica – Đi|evo
8.Osnovna škola Brod na Drini
9.Privatne kuće u Čohodar mahali
10.Motel “Bukovica”
11.Privatna kuća Trnovače
12.Partizan – sportska dvorana
13.SŠC Foča
14.Buk Bijela
15.Privatna kuća Muniba Hodžića
16.Presjeka” – Ustikolina
17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje
18.Privatne kuće u selu Đi|evo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Fojnica
1.Osnovna škola Hotigošće
2.Brod Jasikovac
3.Dom za sveštenike – Bakovići
4.Privatne kuće Duhre

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gacko
1.Kasarna Avtovac
2.Fazlagića Kula
3.Termoelektrana
4.Samački Hotel
5.Pošta Avtovac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Glamoč
1.MUP
2.Podrumi Hotela
3.Stadion
4.SŠC – Fiskulturna sala

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Goražde

1.Privatna kuća – Površnica
2.Selo Podhranjen

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf

1.NEMA PODATAKA

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gračanica
1.Kasarna – Petrovo selo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Grude
1.Duhanska stanica
2.Tvornica “Grudex”
3.Rudnik

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Han Pijesak
1.Logor
2.Ovčanik
3.Podžeplje i Plana
4.Farma stoke Mrkalji
5.MUP

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jablanica
1.Junuzovića kuće Doljani
2.Osnovna škola Sovići
3.Zukića kuće Doljani

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jajce
1.Kasarna Bravnice

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalesija
1.Selo Osmaci
2.Salon namještaja “Karić”
3.Dom kulture – Memići
4.Dom kulture – Osmaci
5.Magacin – Osmaci

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalinovik
1.O.Š.”Miladin Radojević”
2.Barutni magacin
3.MUP
4.Farma Pavlović
5.O.Š.”Ulog”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kiseljak
1.Rotilj
2.Kasarna
3.SŠC
4.Palež
5.Stara općina
6.Višnjica
7.Silos
8.Kuće oko silosa

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kladanj
1.Osnovna škola – Obori
2.Osnovna škola – Pelemiši

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ključ
1. Barake – Gornja Sanica
2.Željeznička stanica – Gornja Sanica
3.Sportska dvorana
4.Osnovna škola – Biljani
5.Osnovna škola – Sitnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Konjic
1.Odmaralište MUP-a
2.Vikendice – Boračko jezero
3.Čelebići
4.Robna kuća – Buturović Polje
5.Banka – Buturović Polje
6.Kostajnica
7.Turija
8.Motel “Borašnica”
9.Selo Bijela
10.Dom kulture – Zabr|e
11.Privatne kuće – Zabr|e

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš
1.Pilana
2.SŠC
3.Stari Sud
4.Osnovna škola
5.Maslovare
6.MUP-Šiprage
7.Kožara
8.MUP
9.Dom zdravlja
10.Jelšingrad
11.Stari zatvor
12.Osnovna škola – Grabovica
13.Benzinska pumpa – Vrbanjci
14.Đevdin kafić – Vrbanjci
15.Osnovna škola – Čelinac
16.Popovac – Čelinac
17.Zatvor – Čelinac
18.Borje – Planina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kreševo
1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)
2.SŠC
3.Osnovna Škola
4.Privatne kuće – Sotnica
5.Škola – Polje
6.Ćilimara

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lištica – Široki Brijeg
1.Privatno imanje “Tuta”
2.MUP
3.Fabričke hale
4.Osnovna škola – Dobrokovići
5.Hale fabrike “Feal” – Dobrokovići
6.Osnovna škola – Kočerin
7.Duhanska stanica
8.Vitina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Livno
1.O.Š. “I.G. Kovačić” – Livno
2.O.Š. “Zabrišće”
3.O.Š. “Orguz”
4.Sportska dvorana “Zgona”
5.MUP – Livno
6.”Iris” – tvornica
7.Garaže “Elektrodistribucija”-Livno
8.Bivši “Komitet”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lopare
1.Osnovna škola
2.Fabrika “Termal”
3.Pilane – Mačkovac
4.Napuštena štala – Mačkovac
5.Prodavnica zemljoradničke zadruge – Piperi
6.Ciglane
7.Osnovna škola – Jablanica
8.Osnovna škola – Brijest
9. MUP Lopare

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lukavac
1.Karanovac
2.Provizorne barake – Tumare

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ljubuški
1.Poljoprivredno dobro Radišići
2.Zavod za resocijalizaciju djece
3.Otoka D.Vitina
4.Atomsko sklonište
5.Zgrada SJB

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Modriča
1.Stanica Milicije
2.PD Mustafa Mujebegovic-Jakeš
3.Podnovlje
4.Majevac
5.Vranjak


Dretelj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mostar
1.Medicinska škola
2.Gradsko groblje – “Sutina”
3.Stadion “Vrapčići”
4.Kasarna “Konak”
5.Kasarna “Sjeverni logor”
6.Geodetski zavod
7.Osnovna škola – Zijemlje
8.Samostan časnih sestara
9.Selo Vojno
10.MUP – Kamena zgrada
11.Privatni logor Kajtazova kuća – (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)
12.Vojna akademija
13.Čelovina
14.Povremeni zatvori
15. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Mašinski fakultet
16.”Veležov” stadion
17.Rodoč – Buna
18.Grabovica
19.ATG
20.Đubrani – Škola
21.Kod Mihajla – B.Polje
22.Osnovna škola – Sutina
23.Garaže – B.Polje
24. Rodoč – Heliodrom

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad
1.Klaonica – Podbrdo
2.Kula – Rajakovo Brdo
3.Hangar ugljarnik – Bjelajce
4.Servis
5.MUP – M.Grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Nevesinje
1.MUP
2.Kotlovnica Toplane
3.Gornje Rakitno
4.Tvornica alata
5.Alatnica
6.Podrum jedne kuće – Borci

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Orašje
1.Zgrada preduzeća Korpara – Lončari
2.MZ – Orašje

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Posušje
1.Gornje Raketno
2.Rudnik boksita Oluja
3.Stara osnovna škola

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prijedor
1.Osnovna škola – Kozarac
2.Željeznička stanica – Ljubija
3.Stari Majdan – Ljubija
4.Stadion – Ljubija
5.Tvornica gume”Protektirnica” – Brezič
6.Selo Mravinj
7.Mjesni ured – Orlovci
8.Osnovna škola – D.Garevci
9.”Elektro” – Kozarac
10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac
11.Stadion – Kozarac
12.Crkva Krkići – Kozarac
13.Hladnjača “IMPRO” – Prijedor
14.Vitlovska selo
15.Hotel “Mrakovica”
16.”Bosnamontaža” -Prijedor
17.Stočna pijaca – Prijedor
18.Autobuska stanica – Zecovi
19.Željeznicka stanica – Kozarac ili Trnopolje
20.Željeznicka stanica – Petrov Gaj
21.Stočna pijaca – Omarska
22.Sportska dvorana “Mladost” – Prijedor
23.Stara pilana – Kozarac
24.Dom kulture – Kozarac
25.”Prijedorčanka” tvornica sokova – Brezičani
26.Tukovi-stadion
27.Kratelj-stadion
28.Karan
29.Omarska
30.Društveni dom – Ćela
31.Osnovna škola – Kevljani
32.”Elementara” – Kozarac
33.Dva mjesta zatvaranja – Brezičani
34.Keraterm
35.Sportski centar- stadion – Prijedor
36.Rudnik – Ljubija
37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja
38.Barake OSC – Benkovac
39.Majdan
40.Crna kuća
41.Ciglana – Prijedor
42.Jaruge
43.Pozorište – Prijedor
44.Topola
45.Tomašica-rudnik željezne rude
46.Kasarna “Žarko Zgonjanin”
47.MUP Prijedor
48.MUP i MZ Urije – Prijedor
49.Autobuska stanica Žeger – Čarakovo
50.”Kozaraputevi” – Prijedor
51.”Velepromet” – Prijedor
52.Dom kulture – Kozaruša
53.Vatrogasni dom – Ljubija
54.MUP – Ljubija
55.”Tomex” – Ljubija
56.Dom kulture – Trnopolje
57.”Šarena crkva” – Hrnići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prnjavor
1.Tvornica obuće “Sloga”
2.Silos starog mlina Vijaka
3.MUP
4.Sportska dvorana
5.Osnovna škola – Lamovita

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prozor
1.Osnovna škola
2.Rumbovci 3.KPD
4.Vatrogasni dom
5.SŠC
6.SJB
7.Atomsko sklonište
8.Magacin TO

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rogatica
1.Ergela “Borike”
2.SŠC “Veljko Vlahović”
3.Planinarski dom – Podgaj
4.Osnovna škola “Ragib Džindo”
5.Sladara
6.Stara Osnovna škola – Borike
7.Crkveni dom
8.Poljoprivredno dobro – Rasadnik

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rudo
1.Mekteb
2.Stara željeznička stanica
3.Kasarna
4.Dom kulture
5.Mjesto Viti Grab
6.Mjesto Vranja
7.Mjesto Stankovača
8.Mjesto Rupavci
9.Bisag kod Miloševe kuće

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sanski Most
1.Sportska dvorana
2.”Krings”
3.”Betonirka”
4.O.Š. “Narodni Front”
5.MUP – Sanski Most
6.Kamengrad
7.O.Š. “Hasan Kikić”
8.O.Š. “Gornja Mahala”
9.Privatna kuća Sime Miljša
10.Keramika
11.MUP – L.Palanka
12.Lufani
13.Stari Majdan
14.Podvidača
15.Kotlovnica hotela
16.Šehovci
17.Privatna kuća Senada Šupuka – Trnova
18. Privatna kuća Kalić Idriza
19. Škola Tomina kotlovnica
20. Škola Kozica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sarajevu
1.Selo Račići
2.Bolnica Jagomir – Centar
3.MUP – Ilidža
4.SŠC – Hadžići
5.Garaže – Hadžići
6.Zgrada TO – Hadžići
7.Podrum hotela – Hadžići
8.Tarčin
9.Kasarna Lukavica
10.Stara zgrada doma zdravlja – Ilidža
11.Kamp “Lužani” – Ilidža
12.Zgrada C.K. – Ilidža
13.Skladište “Energoinvesta” – Blažuj
14.Bolnica Kasindol -Ilidža
15.O.Š. “27 Juli” – Ilidža
16.Grafička škola – Ilidža
17.KPD “Kula” Ilidža
18.Industrijska škola – Ilijaš
19.Stara zgrada željezničke stanice – Ilijaš
20.Skladište “INA” – Ilijaš
21.Stara jama – Podlugovi
22.Stara O.Š. “V. Vuković” – Podlugovi
23.Hala pogona “MIK” – Podlugovi
24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju – Podlugovi
25.Škola G. Bioča
26.Stare kuće Jamjanovića – Ilijaš
27.Kasarna Butile – Rajlovac
28.Skladište “Energopetrol-a” – Rajlovac
29.Kasarna vojnog aerodroma – Rajlovac
30.DC – Rajlovac
31.Garaže i podrumi Grbavice – N.Sarajevo
32.Krizni štab “Drvorijeka” – N.Sarajevo
33.Prodavnica “Digitron Buje” – N.Sarajevo
34.Prostorije MZ Vrace – N.Sarajevo
35.Đački dom “Bane Šurbat” – N.Sarajevo
36.Sportska dvorana – Pale
37.Kino sala – Pale
38.Dom kulture – Pale
39.Hotel Koran – Pale
40.Betonski bunker – Semizovac
41.Bunker “Kod Sonje” (pored pansiona “Kon Tiki”) – Vogošća
42.Sportski centar – Vogošća
43.Tunel Krivoglavci – Vogošća
44.MUP – Vogošća
45.Privatne kuće – Vogošća
46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-Vogošća
47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-Vogošća
48.Kasarna JNA-Semizovac
49.Hotel “Park”-Vogošća
50.”UNIS”-ove tvornice – Vogošća
51.Blažukovo – Trnovo
52.Kasarna Žunovnica – Hadžići
53.Zgrada općine – Hadžići
54.Zgrada Socijalnog – Hadžići
55.Kasarna Hrenovica
56.MUP Ilijaš-zatvor
57.Punkt zimske službe-Nišići
58.Obdanište Ilidža
59.SKI klub “Romanija”
60.MUP Vraca
61.MUP Trnovo
62.Kasarna Blažuj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf
1.Zgrada pošte
2.Fabrika aluminijskog namještaja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sokolac
1.Stočna farma Podromanija
2.Pošta – Knežina
3.Fiskulturna sala Osnovne škole – Sokolac
4.Punkt zimske službe
5.Pogoni KTK – Knežina
6.Osnovna škola – Čavarine
7.Šipad Romanija
8.SŠC “S.V.Čiča”
9.Privatne kuće – Čavarine
10. Klaonica – Sokolac
11.Bolnica – Sokolac
12.Centralni zatvor – Sokolac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Srebrenica
1.Auto servis -Potočari
2.Fabrika “Pocinčara” – Potočari
3.Fabrika akomulatora – Potočari
4.Fabrika stolica “Zeleni jadar”
5.Štale Drine Z.Jadar
6.O.Š. “Skelani” – Skelani
7.Nova Kasaba
8.Pravoslavna crkva – Kravice
9.Fabrika limenki – Skelani
10.Rudnik Sase
11.Zemljoradnička zadruga – Skelani
12.MUP Skelani
13.Meljine – Barake

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Stolac
1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja
2.V.P.Dom
3.Hangari željezare
4.Sabirni centar Đulića Mahala
5.Plješevac Đulića Mahala
6.Selo Greda
7.Selo Rotimilja
8.O.Š.”B.Šotra” Crnići
9.Duhanska stanica kod Dumanovca

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šekovići
1.Ženski zatvor
2.SŠC
3.Stanica milicije
4.Motel Loznica
5.Fudbalski stadion
6.Bijela zemlja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šipovo
1.Staro Šipovo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Teslić
1.Stadion F.K.”Proleter”
2.Lječilište B.Vrućica
3.MUP- Teslić
4.Radničke barake – Pribinić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Trebinje
1.Vojni zatvor Tranzit
2.Kasarna

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Tuzla
1.Majevica
2.Rudarsko odmaraliste – Površnica
3.Lovački dom Stara Majevica
4.Magacin zadruge – Kovačevo
5.Privremeni stanbeni objekat – Potražje
6.”Jojina kafana” na Ban brdu

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ugljevik
1.Hala konfekcije “V.L. Kurjak” – Ugljevik
2.Termoelektrana – barake
3.Osnovna škola – Ugljevik
4.Fabrika obuće “Zenit” – Ugljevik
5.O.Š. Stari Ugljevik
6.Fabrika Gradnje – Novi Ugljevik
7.Zgrada stare općine – Stari Ugljevik
8.SSŠ “Ugljevik”
9. Stara zgrada rudnika – Stari Ugljevik
10.Firma “Gramet” direkcija – Stari Ugljevik
11.Rudnik – Bogutovo selo – direkcija
12.Kopovi Mezarja

Podaci o logorima – mjestima zatoenja u općini Vareš
1.SŠC – Vareš
2.Osnovna škola “Vladimir Nazor”
3.Zgrada Tehničke škole
4.Stanica Vojne policije
5.Tehnička škola – Vareš

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša
1.Farma Drmaljevo I
2.Valionica Drmaljevo II
3.Zgrada C.K. – zatvor
4.Zgrada C.K.
5.Farma Napeke
6.Farma Rašetnin zid
7.Farma Ponikve
8.Dubrave
9.Farma Brezići
10.Stari grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Višegrad
1.Hotel “Bikavac”
2.Hotel “Vilina Vlas”
3.Objekat hidrocentrale
4.Vatrogasni dom
5.Kasarna “Požarnica”
6.Kasarna “Vardište”
7.Kasarna “Uzamnica”
8.O.Š. “Hasan VeletovIć”
9.O.Š. “Želimir Željic” – Prelevo
10.MUP
11.Škola za retardiranu djecu – Okolište
12.Silos pekare
13.Privatne kuće – Dobrun
14.SŠC
15.Vojni zatvor
16.Hamzići
17.Rehabilitacioni centar – Jakeš
18.O.Š. “Petar Kočić”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vitez
1.Škola G.Večerska
2.Dom kulture
3.Škola D.Dubravica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vlasenica
1.Igralište – Kasaba
2.Pilana – Milići
3.Osnovna škola
4.Zadružne štale – Piskavice
5.SJB
6.Hotel “Panorama”
7.SJB
8.Sala SŠC
9.Vojna sportska sala
10.Dom kolture – Milići
11.Logor Luka
12.Farma Pilića – Šošari
13.Magacin TO – Sušica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zavidovići
1.Selo Miljevići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zvornik
1.Škola Kneževići
2.Tvornica gline – Karakaj
3.TŠC – Karakaj
4.Stadion – Divić
5.Dom kolture – Čelopek
6.Selo Pilice
7.Upravna zgrada – Zamlaz
8.Tvornica “Alhos”
9.Tvornica “Standard” – Karakaj
10.DP “Hladnjača” – Karakaj
11.Omladinsko naselje – Karakaj
12.Sud i stari zatvor – Zamlaz
13.DP Novi izvor
14.Zatvor
15.Sportska hala
16.Ciglane
17.Dom kulture – Drinjača
18.Orahovac Karakaj
19.Kuća Salihović Paše – Liplje
20.Motel Vidikovac -Divić
21.Ekonomija – Čelopek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Žepče
1.O.Š. “Perkovići”, Perkovići
2.O.Š. “Ljubatovići”, Ljubatovići
3.Silos “Nove Trgovine”, Žepče
4.Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče
5.Osnovna škola – Žepče
6.Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica
7.Hangari TP”N.Trgovina” Žepče
8.Priv.kuće u Ljeskovici
9.O.Š.”Papratnica”, Papratnica


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.