Srbi i ostali Srbijanci

90
245

“sandžak” – U jednim beogradskim dnevnim novinama objavljena je statistika o kupovnoj moći u Srbiji u poređenju s Njemačkom. Istraživački tekst Prosečan Srbin mora da radi 15 minuta da kupi bocu piva počinje rečenicom: „Prosečan zaposleni građanin Srbije mora da radi 15 minuta da bi zaradio za jednu bocu domaćeg piva u prodavnici.“ Već u trećoj rečenici saznajemo da „Srbi daleko zaostaju za Nemcima, koji, da bi kupili bocu piva u prodavnici, moraju da rade tek tri minuta.“ Statistički podaci o kupovnoj moći „prosječnog zaposlenog u Srbiji“ ilustrirani su i grafikonom koji pokazuje koliko minuta Srbin treba da radi za – i slijedi popis artikala i usluga: litar benzina, dnevne novine, jedan SMS, par cipela, itd.

Vladimir Putin Srbin
TV-i srpski

Nije bitno u kojim dnevnim novinama je objavljeno istraživanje. Možda je važnije kada je ono sprovedeno, s obzirom da je kupovna nemoć sve izraženija, ali ne samo za prosječnog Srbina! Naime, godinama već, u svim dnevnim novinama i na svim televizijskim kanalima s nacionalnom frekvencijom, objavljuju se istraživanja o kvalitetu života i kupovnoj moći stanovništva, i pritom se uvijek, u svakom od statističkih izvještaja, koriste sintagme prosječan Srbin i prosječan građanin Srbije naizmjenično, kao sinonimi. I dok, nažalost, ne samo prosječan Srbin već i oni natprosječni ne vide u takvoj jezičko-društvenoj praksi ništa drugo do semantičke dublete, ostali prosječni građani Srbije, dakle ne-Srbi, u takvoj lingvističkoj nepreciznosti prepoznaju političku nekorektnost i društveno izopćavanje.

Nisu svi građani Srbije Srbi, kao što ni svi Srbi nisu građani Srbije. U tom smislu je nepodesno i neumjesno koristiti pojam prosječan Srbin u smislu prosječnog građanina Republike Srbije, osim ukoliko se u nekom konkretnom slučaju zaista ne misli na pripadnika najbrojnijeg etniciteta. A kako se, uglavnom, misli na cjelokupno stanovništvo kada se govori o kupovnoj (ne)moći prosječnog Srbina, izgovori kako se pod tim podrazumijeva građanin Srbije samo je nipodaštavanje više. Jer, nije to samo jezičko pitanje koje, eto, i mene kao filologa profesionalno zaokuplja, već je to duboki društveni problem koji se frustrirajuće odražava na građane Srbije koji nisu Srbi.

"Srpske zemlje, srpski rod ..."

Od statističkih podataka o životnoj svakodnevici prosječnog Srbina, preko pogleda na jadno stanje srpskih puteva, uprkos silnim izmaštanim drumskim koridorima, dolazimo do zasjedanja srpske skupštine, saopćenja srpske vlade, te reagiranja srpske javnosti. U najbližem rodbinskom i radnom okruženju, svakodnevno nailazim na negodovanja da Narodna skupština nije samo srpska, da predsjednik Republike ne zastupa samo Srbe, da javnost ne čine samo Srbi, te je stoga i semantički restriktivno i politički nekorektno u tim slučajevima koristiti pridjev srpski. Suština je u sljedećem: naziv Srbin nema, u semantičkom smislu, administrativno-teritorijalno ni državno-nacionalno značenje, kao što je to, na primjer, naziv Francuz, te se u tom značenju epitet srpski ne bi ni mogao koristiti.

Termin nacionalnost u velikim evropskim jezicima znači državljanstvo. Tako biti Francuz pravno-administrativno i socio-politički znači imati francusko državljanstvo, posjedovati francuski pasoš. S druge strane, biti državljanin Republike Srbije ne znači neminovno biti Srbin. Razlika potječe otuda što su veliki evropski narodi u XVIII i XIX vijeku izgradili države kao teritorijalno-administrativno-nacionalna društva građanske orijentacije, prevazilazeći regionalno-etničke zasebnosti.

Zato danas, 222 godine poslije Francuske revolucije, ima i Francuza crnaca, i francuskih muslimana, i sve njih  društveno-politička i pravno-administrativna regulativa naziva Francuzima. Srbi ne samo da nisu stvorili nacionalno građansko društvo, u evropejskom smislu nacionalnog kao državnog i nacionalnosti kao državljanstva, nego se, čak, i na početku XXI vijeka nalaze, državno-strateški i kulturno-ideološki, u krizi identiteta. Otuda kao posljedicu takvog stanja imamo doživljaj većinskog srpsko-hrišćanskog etniciteta kao nacionalnog. Međutim, takav nacion ili uopće ne podrazumijeva manjinske etnicitete (kao što je mađarski u Vojvodini), ili ih prećutno uzgredno inkorporira u svoje nacionalno biće (kao Bošnjake u Sandžaku na koje, u benignom smislu, gleda kao na Srbe muslimanske vjere koji još uvijek odbijaju priznati da su njihovi preci prodali hrišćansku vjeru za večeru, a u negativnoj emotivnoj percepciji ih smatra potomcima otomanskih Turaka zulumćara zbog čega onda oni predstavljaju političko-teritorijalnu prijetnju), ili ih emotivno-politički doživljava kao državne neprijatelje (Albanci u Preševskoj dolini), ili kao demografsku prijetnju (Albanci na Kosovu).

"Bože pravde ..."

Da li to, onda, znači da nema semantički valjanog, društveno prihvatljivog i politički korektnog termina kojim bi se imenovao državljanin Srbije a da je taj pojam izveden iz samog imena jedinstvene teritorije, koja je i sama dobila ime po većinskom narodu, kao što se, na primjer, i građanin Francuske naziva Francuzem? Ne samo da postoji takav termin, nego je on ustaljen u jezičko-društvenoj i političko-medijskoj praksi, ali ne u Srbiji nego u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dok crnogorski, hrvatski i bosanski govori koriste riječ srbijanski da označe državno-administrativni i političko-društveni prostor Srbije, taj termin je posve izopćen iz današnje  socio-lingvističke i etno-emotivne prakse srpskog jezika.

Zašto je to tako? Pitanje sam postavio Ivanu Klajnu, vrsnom lingvisti, uzgredno i nezvanično, kada sam ga 2008. godine sreo na Filološkom fakultetu u Beogradu. Srpski filolog mi je objasnio da je izlišno u konstrukcijama srpski predsjednik, srpska vlada i srpska skupština zamjeniti srpski pridjevom srbijanski, zato što je oblik srbijanski izveden iz imena države, tj. od imenice Srbija, a ne od naziva naroda, kakvo je pravilo; inače bi se, analogno pojmu srbijanski, mogao izvesti i pridjev hrvaćanski, što uopće nije slučaj. Iznenadilo me je to što profesor Klajn ima socio-politički i psiho-lingvistički doživljaj da hrvatski i crnogorski mediji koriste pridjev srbijanski u podrugljivom smislu. Uvaženi erudita me je ljubazno uputio da potražim radove koje je o spomenutoj jezičkoj problematici objavio Egon Fekete.

Kad bi neki Bošnjak pobjedio u srpskom sportu

Nekadašnji novosadski profesor, Egon Fekete, još je prije tri i po decenije objavio rad „Semantičke razlike i upotrebne vrednosti prideva srpski i srbijanski“ (Naš jezik, XXIII/5, Beograd, str. 199-209). Njegovi noviji napisi na ovu temu, a lakše dostupni široj čitalačkoj publici, jesu „Srpska vlada ili Vlada Srbije“ u Jezičkim doumicama – novijim i starijim (Beograd, 2005, str. 262-264) i „Srpski ili srbijanski“ u Jezičkim doumicama – knjizi drugoj (Beograd, 2008, str. 97-98).

Pozivajući se na Rečnik Matice srpske, koji pridjev srpski definira sa koji se odnosi na Srbe i Srbiju, koji pripada Srbima, koji je u vezi sa Srbima, Egon Fekete objašnjava da se takvim određenjima pokrivaju dva elementa; prvi je nacionalno-etnički: biti Srbin i pripadati srpskom, a drugi je teritorijalno-politički: (porijeklom) iz Srbije. Profesor Fekete uviđa da je takva semantička binarnost pridjeva srpski nedovoljno semantički određena: može se misliti na Srbe iz Srbije ili na Srbe uopće, a ne samo na one iz Srbije. Iako u Vukovom Rječniku piše da Srbijanac znači čovjek iz Srbije, a srbijanski znači koji je iz Srbije, Egon Fekete odbacuje ovu jezičku novotariju iz XIX veka, smatrajući da je ona danas historijski prevaziđena, time i jezički arhaična, budući da je Vojvodina u XIX vijeku bila u sastavu Austrougarske, i Srbijancima su nazivani Srbi u ondašnjoj Srbiji koja nije obuhvaćala Vojvodinu.

„Kako je teritorijalna podjela Srba danas neaktuelna,“ – zaključuje Fekete –  „srbijanski i Srbijanac su retko u upotrebi, a preovlađuje pridev srpski, osobito s političko-teritorijalnom konotacijom.“ Etnocentrični profesor se nije zanimao za to kako da politički-teritorijalno klasificira današnje srbijanske Mađare, Bošnjake i Albance. Jednako kao što o tome ne mari ni važeći Ustav „države srpskog naroda“, u kojem se drugi Srbijanci spominju tek eufemistički bezlično kroz sintagmu i svi građani koji u njoj žive. Međutim, definirati Srbiju kao državu srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive znači balansirati na dvojnom političkom konceptu: srpsko-svetosavskom i laičko-demokratskom.

Čak je i Kastro Srbin

Srbi u austrougarskoj Vojvodini XIX vijeka nazivali su Srbijancima ljude u Kneževini Srbiji (1815-1882), tj. u Kraljevini Srbiji (1882-1918), ali sami se nisu nazivali Srbijancima, što je razumljivo, budući da administrativno-politički nisu ni pripadali Srbiji, kojoj je Vojvodina priključena tek 1918. godine.  Isto tako, ni Sandžak nije bio srbijanski, već dio Bosanskog pašaluka, a od 1878. u sastavu Austro-Ugarske, da bi ga, poslije Balkanskih ratova, zaposele i među sobom podijelile Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora. Međutim, ako se i danas u Republici Srbiji vojvođanski Srbi ne osjećaju (dovoljno) Srbijancima, to može biti posljedica nadmenog političkog i ekonomskog tutorstva Beograda nad Vojvodinom. Što se tiče Bošnjaka u Novopazarskom Sandžaku, političke li ironije, njima je tek uskraćeno da budu Srbijanci!

Umjesto da se u srbijanstvu vidi politička snaga i demokratska dobit za državu Srbiju, međ’ Srbljem se širi srbijanofobija. Zato se jedan zabrinuti čitalac Politike pribojava da „neprijatelji srpskog naroda svesno upotrebljavaju reči Srbijanci i srbijanski s namerom da se Srbija svede u granice, tzv., beogradskog pašaluka“. Zašto prosječni Srbi, kakav je ovdje neimenovani čitalac Politike, zatim srbijanski političari i dio srpske kulturne elite odbijaju da Srbiju vide u njenim stvarnim političko-administrativnim granicama, tj. kao teritoriju koja, uz centralnu Srbiju, uključuje Vojvodinu, Sandžak i Preševsku dolinu? Može biti zato što se još uvijek vuku repovi romantičarsko-nacionalnih zanosa o srpskim zemljama, za kojima se lirski uzdiše i u poemi Bože pravde, zvaničnoj srbijanskoj himni, u kojoj se, radi zadobijanja blagoslova za viševjekovni etno-mit, zaziva i sam Bog, iako je Srbija ustavno definirana kao svjetovna država.

Naravno

Prema tome, opasnost da se državno-teritorijalni korpus svede, rečeno sada već klasičnom metaforom, na beogradski pašaluk, vreba u samom Beogradu, a ne dolazi odnekud spolja. Upotrjebljavajući precizan termin srbijanski, kojim se teritorijalno i administrativno označava ono što je u vezi s Republikom Srbijom, crnogorski, hrvatski i bosansko-hercegovački mediji otklanjaju zabunu: da li je nešto srpsko u smislu da obuhvaća Srbe uopće, ne samo srbijanske nego i crnogorske i bosansko-hercegovačke Srbe, kao i one koji žive u Hrvatskoj, ili se govori o nečemu što je srbijansko, tj. u vezi s građanima Republike Srbije. S druge strane, izbjegavajući taj termin, srbijanski mediji i politički zvaničnici kao da nastoje podgrijavati strahove dojučerašnje jugoslovske sabraće, a sadašnjih inostranih susjeda, o velikosrpskom nacionalnom projektu. Ono što je jednima sladak san, drugima je noćna mora. Uvijek je tako sa susjedima u zavadi.

Da ipak i u Srbiji postoje Srbi koji shvaćaju politički značaj ovog pitanja i naziru pozitivno rješenje koje bi bilo od opće demokratske koristi, svjedoči Tanjugova tribina Četvrkom u šest, na kojoj su, 2007. godine, beogradski sociolozi Milovan Mitrović i Jovo Bakić zaključili da bi se „srbijanstvo moglo postaviti kao politički projekt”, ako se ima u vidu da je Srbija kroz historiju bila država svih svojih građana. Nažalost, to se neće ostvariti sve dok je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, a ne država Srbijanaca, među kojima opet ima najviše Srba, po kojima je, uostalom, i izvedeno ime države, iz čijeg je imena izvedena leksička odrednica za nacionalnost u savremenom smislu te riječi, tj. kao državljanstvo. Međutim, čini se da to nije dovoljno utešno za one koji ne bi da se odreknu srbovanja, kojima je mrska pomisao na srbijanstvo kao društveno-politički korpus koji podrazumijeva sve državljane. Dobar primjer nudi Radio-televizija Srbije. U glavnoj informativnoj emisiji, Dnevnik 2 ( 7. II 2011), novinar Vladimir Jelić je, među udarne vesti, pročitao i sljedeću: „Do kraja godine znaće se koliko je Srba na Balkanu: na proleće – popisi u regionu, na jesen – u Srbiji.“ Umjesto da se bavi popisom stanovništva vlastite države, nacionalna televizija se ponaša kao da je Javni medijski servis nebeske Srbije.

Po pitanju opozitnosti srpstvo – srbijanstvo, brojni su forumi na internetu na kojima se vode vatrene socio-lingvističke i nacionalističko-psovačke polemike: za jedne je Srbijanac pogrdan naziv kojim neprijatelji srpstva imenuju Srbe u Srbiji; za druge su Srbijanci samo Srbi u Srbiji, a ne i srbijanski ne-Srbi; treći su rekstriktivniji i Srbijance svode na Srbe iz, tzv., centralne Srbije; tek avangardna manjina forumaša Srbijance definira kao državljane Srbije.

Koliko pitanje upotrebe riječi Srbijanac može dovesti do ozbiljnih verbalnih sukoba u mikro-društvenim krugovima, o tome jedan forumaš, s registriranim korisničkim imenom vuk, kaže sljedeće: „U raspravama sa nekim ljudima iz mog sadašnjeg okruženja oko ove reči dolazilo je čak i do svađa, koje su mi ostale u nemilom sećanju, jer ni na kraj pameti mi nije bilo da nekoga uvredim nazivajući ga Srbijancem, a sam pokušaj da objasnim razliku između pojmova Srbin i Srbijanac je bio ravan objavi rata.“ Koliko je to emotivno zapažljivo pitanje najbolje ilustrira reakcija jednog drugog forumaša, Srbina u Srbiji koji, na uvredu što je nazvan Srbijancem, uzvraća forumašu koji se predstavlja kao Srbin iz Crne Gore: „Ako si ti Srbin, onda sam ja, kako to kažes, Srbijanac. Je l’ te to Stipe, počasni građanin Podgorice, naučio, pošto je to njegov rečnik? Mi nismo Srbijanci (k’o Indijanci), već kratko i jasno – Srbi. Ako si doš’o na srpske strane, ne predstavljaj se lažno da si Srbin i ne zavađaj! DRINA ne razdvaja, već SPAJA!” Identitet tobožnjeg crnogorskog Srbina, koji je svojim diskursom iznervirao srbijanskog Srbina, raskrinkava pronicljiva forumašica maja: „Braćo, nije on naš Srbin iz Crne Gore, on je ustašoidni Montenegrin.“ Što se tiče paralele između Srbijanaca i Indijanaca, na nju je još prije deset godina ukazao Ivan Klajn (Srbijanci kao Indijanci, NIN, Beograd, 6. IX 2001). Maloprije spomenuti forumaš vuk imao bi na to lucidan odgovor: „Francuz će biti Francuzijanac kad Francuska bude Francuzija.“ Prema tome, kao što u Francuskoj žive Francuzi, tako, ipak, i u Srbiji žive Srbijanci.

Ne znam kako stvari stoje u Hrvaćana. Jedna forumašica smatra da i Hrvatima treba neki sveobuhvatni nacionalno-državni pojam kakav Srbi već imaju u svojoj državi, a to je termin Srbijanac. Iako sam i sâm filolog, doduše skroman i nedovoljno naučno afirmiran, analize i zaključke izvodim, prije svega, iz društveno-političke zbilje koja me pritiska kao građanina Srbije koji nije Srbin, a osjeća se izopćenim kada se, u državno-teritorijalnom smislu, koristi pridjev srpski umjesto srbijanski. Uvaženi profesor Klajn me je, na kraju našeg kratkog razgovora u holu Filološkog fakulteta u Beogradu, ohrabrio rekavši da mi niko ne može uskratiti pravo da koristim pojmove srbijanski i Srbijanac ako to želim. Kako se ova problematika ipak ne svodi samo na lično-emotivni doživljaj, nego je i u biti samog društveno-političkog koncepta Republike Srbije, u tom smislu privatna jezička sloboda ne znači mnogo, čak i ako se manifestira kao ustaljeni regionalni žargon.

Prema tome, „čitaj kao što je napisano“ u Vukovom Rječniku: Srbijanac – čovjek iz Srbije, srbijanski – koji je iz Srbije. Ta definicija se odnosila na granice ondašnje Srbije, i treba je primjeniti i na granice današnje Srbije, ako je politički establišment uopće upućen u to gdje su administrativne međe Srbije u XXI vijeku. Zato, kako mudro napisa forumaš pod šifrom maduixa: „Danas tu reč [Srbijanac] možemo koristiti i za sve pripadnike drugih naroda koji žive u Srbiji.“ Ponekad su prosječni građani Srbije razboritiji i od samih stručnjaka.

Autor: Nermin Vučelj


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

90 KOMENTARI

 1. Besime opet nisi razumeo sto se tice Tutina ali ti nije zamerit.Ja ti bate jos nikad nisam pojeo cevap u Nemackoj sa imbisa ali ti pricas izgleda iz iskustva.Za cascavanje nije problem. Stvarno si postao dosadan brate.

  0

  0
 2. e drugar nisi u pravu stose tutina tice , tuje najace uporiste stranke i uvek se izbori zakucavaju znas ti to i sam.a cevapcia zamrznutija po imbisa ima tacno al nasija ni blizu toga .a cuj ti da castis mi ti si musafir no ko sto znas mi iz sda smo navikli kesu da dresimo mi smo ti siroke ruke pozdrav za tebe.

  0

  0
 3. E vidi vojvodinac ovaj tvoj poslednji komentar ima smisla.Kad bi 50% Srba tako razmisljalo kao sto si ti sad rekao nebi ti ovde citao ovakve komentare od Bosnjaka , nego bi svi navijali za Srbiju isto kao nekad za Jugoslaviju. Nego mili moj podji malo na druge forume pa vidi sta se pise o Bosnjacima , pogledaj kad je bila poplava u limskoj dolini kakve komentare na forumu RTS-a su nam uputili citaoci i gledaoci pomenutog javnog servisa, da te ne podsjecam na jos losije stvari. Ali dobro ako ti imas takvo misljenje o NP i Bosnjacima kao sto pises meni je to vrlo drago. Samo da znas sve moje kritike su upucene ili pojedincima ili vlasti u Srbiji a nikad nisu upuceni kolektivno Srpskom narodu ili drzavi Srbiji, samo da tu budemo jasni.
  Ti Azra i treba da osjecas svoj rodni grad samo tako kako si i napisala i drzavu u kojoj zivis osjecaj kako ti je najbolje za dusu niko ti nista i nekaze, ali osvrni se malo na predsjednika drzave i njegove poteze prema Bosnjacima u poslednjih 5 god. sve same greske za greskom, zajedno predsjednik i njegovi ministi.Niko nekaze drzavi i tvom gradu nistalose ali ljudi koji su na vlasti su toliko podli i lukavi da izazivaju ovakvu reakciju u bosnjacima, to moras svatit.
  Neka igra Milose , Adem i treba da igra za Srbiju , za koju ce drugu? Treba li da ode kao i pojedini kosarkasi za Tursku, pa da ga nije uzela Srbija vjerovatno bi negde potrazio i on.
  Evo ja ti potvrdjujem drago mi je sto igra za reprezentaciju Srbije, sad ti meni reci gde bi trebao da igra Mladen Subotic ili Savo Milosevic ili da ti ne nabrajam ima sigurno jos par igraca koji su rodjeni na teritoriji BiH ali nece samo iz jednog razloga da igraju za maticnu drzavu nego hoce za Srbiju. Ili kako komentarises vodju Srba u BiH kad kaze ja cu da navijam za BiH samo kad bude igrala protiv Turske a u svakom drugom slucaju navijam protiv Bosne? Reci mi da li ovo navodi na kontra reakciju posle svih ratnih dogadjanja, pa stoga i ovakve komentare od strane jednog manjeg broja Bosnjaka.

  0

  0
 4. SANDZAK4EVER idiote jedan nepismeni…citajuci komentare vidim kakvi magarci bolesni zive u ovoj nasoj SRBIJI…MRZIS SVE SRPSKO? UMRECES U TOJ SVOJOJ MRZNJI A DA NESVATAS DA SE LJUDI SAMO DELE NA DOBRE I LOSE I NIPOCEMU DRUGOM…POZZ SVIM LJUDIMA A OVE IDIOTE TREBA IGNORISATI…

  2

  0
 5. KAD CITAM OVE KOMENTARE,VIDIM KOLIKO MRZNJE IZLAZI IZ LJUDI…JA ZIVIM U OVOJ DRZAVI SRBIJI KOJA NIJE NI IZBLIZA ONAKVA KAKVOM BIH JA ZELJELA DA BUDE ALI JA JE SVEJEDNO POSTUJEM…RADUJEM SE SVAKOM USPJEHU OVE NASE ZEMLJE JER JA DRUGE NEMAM…ZIVELA SAM PAR GODINA U NEMACKOJ I TAMO SAM BILA SAMO STRANAC,NIKAD PRIHVACENA…A OVDJE JE MOJ RODNI GRAD PAZAR KOJI JE ZA MENE NAJLJEPSI NA SVIJETU…PONOSIM SE STO SAM IZ SRBIJE I SANDZAKA…POZZ

  0

  0
 6. Шта је овде спорно ја Милош Тиосављевић сам поносан што за Србију игра Адем Љајић ко то оспорава и Емина Јаховић.Србски народ је поносан на Адема Љајића и Емину Јаховић шта је овде спорно.Пробудите се

  1

  0
 7. Najveca greska komentatoraje u tome sto pojedinci ne shvataju da na stranici ima puno Srba koji se javljaju na tudja bosnjacka imena i IP.adrese pa pravi bosnjaci misle zaista da su eto tu neki BOsnjaci koji neznaju nista jer pricaju laze i neistine na stetu Bosnjaka.Naprimer mozeli Zoran da upise da je BESIM? moze, moze moze SELAM SANDZAKLIJAMA

  0

  1
  • pogle ti pazarca a dje nadje bas zoran da bar rece zoki nemo pazarac tvog tutinca da sekiras , nego ja napisa ovom drugaru za cevape nesto al on nije iz pazara mislim ,trebalji bi se dolje nac da sednemo svi trojica i ovog nihada kantica bi uzeli on me nesto u zadnje vreme ne kritikuje eeee a ja gotovo zaboravi omerpasu bez njega nikako ,zamisli ti jada ceo dame posalje dolje u crnu rijeku kod onog bradonje dame lopatom udara sta mu pade na pamet, e to kad sam procito veruj dasam se sam sa sobom smijo ,otisli kod jonuza na cevape i izmirili se i nebi se vise svadjali dobro date ne zamaram vise. selam i uzivaj u komentarima

   0

   0
   • Kad pominješ ćevape kod Jonuza samo bih da ti kažem da su tvoju partijski simpatizeri SDA za vrijeme vladavine u Novom Pazaru do 2008 god. u toj istoj ćevabdžinici napravili toliki dug da se to danima pričalo po televizijama tada,krkali a nisu hteli da plate,jeli na opštinsku kasu,e to su tvoji arkadaši koje toliko haješ.

    1

    0
   • a mi nebi dasmo na vlast jel jos vise bi , eto vidis kakvi su ovi drugi, i cevapi su him brojali stosu jeli tosu dubooke teme ,neznamo mi kako je to tacno bilo. jesi uzimaliali su i napravili neznam dal si ikad bio u tutinu kakav je tutin bio prije vlasti sda a kakav je tutin sad, jedan primer a mogu jos 10 da hi navedem . a dali znas jarane dok je miloseviceva vlast bila u tutinu kad su narod prebijali pa i dan danas u sred ljeta nose vunjene carape, sto su hi prebili e slusaj me sad dobro nasi bosnjaci policajci ´naravno pod komandom srpske policije je narod tukla komandir stanice bio avdo pepic njegov zamenik faruk itd i jos 10 njih dahi nabroji svi ti ljudi i dan danas rade u policiji nu tutinu osim ovog avda i faruka a ostali su jos tu i svi su stranku sdp ako mene ne verujes molim te pitaj nekog iz tutina , e ako ne bude sve ovako ko sto sam ti ja sad napiso nazovime lazovom ja sam sad malo sa teme skreno poceli smo o cevapima eto dokle stigosmo al nema veze. budi mi pozdravljen

    0

    1
   • Ima pravo gos.Kadric,pazi ti si zapoceo sa cevapima Besime.Tebe Besime treba isterat iz Tutina i veruj mi ovako nesto da kazes u Tutin da je sda stranka nesto napravila stvarno bi te isterali,sramota kad neznas nista a pricas.Ovi ljudi sto su bili prebijani u Tutinu to su bili ljudi koji su bili u sda stranku Suljo ih je napalijo pa posle ostavijo na milost i nemilost a danas to radi isto,to ti pitaj Sulja jer Policija je izvrsevala samo naredjenje.Pogledaj u oci istini.PS sto se tice cevapa prije mesec dana sam jeo cevape u Hamburgu bili su vrlo dobri (domaci) za heftu dana dolazim u Nemacku na odmor pa ako hoces da te odvedem na cevape reci mi ja cu te odvest,zbog mene povedi i svoje drugove posto malopre kazes da ih imas mnoga ja castim.pozz

    1

    0
 8. Besko viđaš li u Deutcshlandu tvog brata po strategiji Fikreta Abdića,kako je tvoj ahbap.Pitao bih te samo jesi li nekada čuo za Sjeverin,Štrpce,Bukovicu,Kukuroviće,Šahoviće,je li ti poznato šta se to dogodi 11.7.1995 u Srebrenici,jesi li nekada upalio tv devedesetih godina i video granatiranje Sarajeva,Bihaća,Mostara,znaš li šta je tražio Arkan u Bijeljini,Zvorniku,Foči,sjećaš li se izbjeglica,jesi li možda čuo za Drenicu,Račak,Podujevo,Orahovac.Ko to dolazi u glavni grad Sandžaka 1990 godine septembra mjeseca i zaprijeti sječom ruku,i kod nas malo dolazi tvoj idol Arkan 10.10.1993 sa Legijom i hordom zlikovaca,misliš da su došli na pazarske ćevape i baklave.Ugosti ti lijepo tvog miljenika Zilkića ako nekad dođe u Nemačku jer on izvan Sandžaka jedino jesenas ode u pećku patrijaršiju te poljubi ruku srpskom partijarhu,ne znaš ti ni za to,hiljadu bi ti stranica pisao o tome ali ne bih da se zamaram nebitnim osobama kojima je interes ispred morala,vjere,karaktera,porodice,ljudkosti,patriotizma.E moj Besko ti pričaš o nekom bošnjačkom nacionalizmu džaba tebi nešto objašnjavat još si ti “zeljen”i hadžamija.

  0

  1
 9. Ma ne sjekiramo se mi blesime sto si ti na sajtu nego se mi sjekiramo sto si tako glup, kad ti je bog dao mozak onda ga bar upotrbi kao svi normalni ljudi, nemoj ga koristit ko dorat.Ti neznas ni ko si ni sta si ni u sta vjerujes ili mozda samo hoces da nekom lizez bulju.
  Moja savest nije bolesna nego ja vidim neke stvari koje tebi nikad nece biti jasne.
  Ti si dosao prije 7. god. u Nemacku i nisi na baustelu, nego gdesi da te nije Angela uzela za ministra kao i sto je Boris uzeo Sulja? Da nisi mozda u kancelaramt kod Gvida, gde si ?
  Tvoja gramatika nije dobra, dobra je tvoja gramatika ona ti je perfektna kakav ti je mozak. Bolje da se nejavljas kad nemas sta pametno da kazes, gledaj kako ljudi komentarisu i uci.

  0

  0
  • stavi djuzluke ako si onevidjeo sa 7 g. sam doso a jok prije 7 drugar , sve ovo sto ste nabrajali za zlocine sve je to tako i u pravuste i sve sam ja to vido sta su cetnici uradili ,u nijednom mom komentaru bas u nijednom nema da ja podrzavam srpsku politiku i opravdavam zlocin koji su napravili . jasam se vise osvrco na muftijinu politiku i oko tih stvari smo misljenja razmenili ´pa cim sa ja u sda stranku drugovi moji nemogu ja izdajicu fikreta podrzavat nego bi uzo ona isti konopac sto su sadamu oko vrata stavili pa i njega malo u visine popeo dase hipka a iz pazara nisam nego iz tutina selam za vas

   0

   0
   • drugar evo tebi tvog beska opoet vidim ja nemos ti bez mene na nemoj bre da mise sekiiiiiiiiiirassss jesam dobro napiso jessam ,svega ce bit samo nas nece ,ada jasam ti ko ona sto rece bistar ko planinski potok al posle kise e moj drugar ,drugarcino moja , jesil cuo stosu kod jonuza cevapi poskupelji…………… alj mene se vise oni kod beka svidjaju ,samo masni mu mlogo haj nekako dase nadjemo kad dodjem dole na odmor ,otiscemo negdje da prosetamo pa cemo se ispricat .brate moj budi ti mene poseljamljen .

    0

    0
 10. e tesko ovom besimu za pamet…. ko mu dade pasos i pusti ga u svijet.?!?

  pa ovaj sarplaninac od svarcwalda je samo za ovce da cuva…!!!

  a jes i ova bakica iz svetske nemazana u trista boja…!!! lijepo prica prica pomalo pohvali,, pa ga na kraju turi.!

  naravno ljudi da smo svi za to da treba zajedno i posteno da zivimo. to je nesporno. ali nemogu da svatim u cemu je problem, da imamo svi jednaka prava.?

  pa muftija samo to trazi a ne sa bosnjaci trebaju imati veca prava od srba. ne VEC SAMO JEDNAKA PRAVA za sve…!!!

  0

  0
 11. Vojvodinac ti nisi izgleda razumeo text autora,ovde se neradi koje dokle doguro vec da to nije srpska zvezda Emina vec Srbijanska,da to nije srpski fudbaler vec Srbijanski itd. Sto se tice Srbomrzaca,to su neki srbi krivi i srpska politika pa ih ljudi mrze i stvarno im to nije zamerit.Sto se mene tice meni licno ne odgovara politika koja se vodi protiv Bosnjaka.Inace sam mlad i bas sam puno za moje godine proso necu da se hvalim ali ti je BG jedna od manjih metropola sto sam obisao.Mogu ti reci da imam bas dosta prijatelja Srba i da uzivamo kad smo zajedno.Meni licno smetaju komentari koji su upuceni protiv moje vere i Muftije ef.Zukorlica tako da zbog toga saljem odgovarajuce komentare nazad. A ti bujrum kod nas gore u N.Pazaru posalji mi broj tel.
  pa ti necu pokazat samo lepote N.pazara nego i lepote drugih gradova sveta.

  0

  0
 12. ovaj omerpasa i ovaj BR mnogo mi se sekiraju ,sto sam ja na ovom sajtu istina vas pogadja ,koje nacionalno nastrojen taj je umno bolestan .jadni nas sandzak i nas bosnjacki narod jer vi govorite u ime bosnjaka , nisu svi bosnjaci nacionalisti ovde je govor mrznje sto vas dvojica radite ,namerno sam ja na ovom sajtu jer znam dasu ovde vecinom pristalice muamera zukorlica, al niste vi krivi sto je vasa dusa bolestna od nacionalizma takav vam je i vodja ,dragi moj br ja sam sa 7 godina doso u nemackoj i sigurno da moj pravopis nije perfekt a baustele nisam nikad ni vido to vi pristalice ef.m.z. mora da sljakate malo vise dabi finansijski pomogli vaseg vodju dole slabi ste, oslabili ste, gotovi ste. selam i pozdrav za sve gradjane sandzaka bilo koje vere .

  0

  0
 13. Ti vojvodinac bi mogao malo da prosetas sam sebe da se upoznas malo i sa drugim i drugacijim , ne samo da nam ovde drzis nekakva tvoja predavanja i da ti odredjujes koliko je ko glup a koliko nije.Ti si nabrojao par ljudi koji su uspjeli u Beogradu, navedi ko je uspio van Beograda a u Srbiji a da je Bosnjak. Mogu i ja tebi nabrojat par uspjesnih sandzaklija u Sarajevu ili Podgorici. Ali samo da znas da ima u N.Pazaru jos mnogo uspjesnih i pametnih.
  Sad mi odgovori zasto jedanput nest ne napises o Srbima ili Srbiji, nesto lijepo ili sta god ti hoces , komentarisi malo svoje i sebe dajes sebi za pravo uvijek da kritikujes druge i tudje a o svojem nezelis da pricas.

  0

  0
  • naravno da kritikujem i Srbe… pa da nismo imeli neke bolide na vlasti, ko zna gde bi bili danas… a i Srbi ko Srbi, uvek vole da isteruju neku svetsku pravdu… Evo primer je sada ovaj Gadafi… Digli se Srbi da brane “prijatelja”, koji verovatno i ne zna gde je Srbija…

   Naravno da ima pametnih i uspešnih i u Pazaru i svuda po Srbiji, ali od lopava i raznih glupaka, takvi ljudi ne mogu da isplivaju na površinu… I za takvu situaciju ja DIREKTNO optužujem državu… jer sve dok nepismenjakovići i lopovi poput Palme, Sulje i ostalih budu na vlasti, nema nama boljitka…

   Kad se nadje neko pametan u Srbiji i rasčisti sav taj šljam, možda i krenemo malo napred…

   A što se tiče upoznavanja različitosti, pa bar kod mene u Voši je toga na pretek… a i N.Pazar je grad koji ja veoma volim i često ga posećujem… jeste da je tamo bukvalno vreme stalo, sve izgleda SKORO isto kao i pre 10 godina, ali bogatstvo Pazara i celog tog kraja su DIVNI ljudi…

   I baš zato što znam kakvi su Bošnjaci i što ih stvarno volim, zato se i nerviram kad vidim šta sve pišu neki kreteni ovde…

   A to da l’ je emina sprska pevačica ili srbijanska je toliko nebitno da je čak i smešno… Ko hoće neka je zove ovako, ko hoće neka je zove onako, ali važno je samo da je ona, kao i svi ostali, NAŠA!!! Kao što je i Srbija moja koliko i vaša, odnosno NAŠA!!!

   0

   0
   • Uredu je to sto kazes da nismo imali te bolide na vlasti stvarno ko zna gde bi mi bili danas,na to “mi” mislim Muslimane i Srbe.Ali izgleda da nemozemo da se njih resimo pa su jos uvek u vladi Srbije.Samo da ti kazem Gadafi zna gde je Srbija i to vrlo dobro zato jer je studirao u bivsoj Jugoslaviji a do duse nije hteo da prizna ni Kosovo.Bas mi je drago sto znas Bosnjake i sto nas volis,sto se mene tice i ja cenim Srbe bar ove sto su bili protiv rata i sto razumeju neke stvari.pozz

    0

    0
 14. Ako su svi Bošnjaci kao ovi NEPISMENI ovde, koji koriste dva, eventualno tri padeža, onda teško vama… 😀

  To da l’ ste srpski Bošnjaci, Bošnjaci iz Srbije ili Srbijanci, meni je ama baš svejedno… To da l’ se neko zove Jovan ili Dženan je SKROZ nebitnooooo… ljudi se dele na dobre i loše, na pametne i na glupe… Svaki Bošnjak koji je hteo u Srbiji je daleko dogurao… Odličan primer su fenomenalna Emina, novi Messi tj. naš Ljaja, kralj Dženan, snagator Kolašinac, rukometaš Toskić i još mnogo drugih…

  A ovi Srbomrzci koji mrze sve što je srpsko neka svoje frustracije leče na drugom mestu… kako su samo jadni i frustrirani… najgore je što su to verovarno mladi ljudi, kojima je ispran mozak… umesto da idu da jure devojke po Nazaru ili da se skupe da dodju NPR u BG ili NS u neki provod, pa da putuju, uzivaju itd. oni se zanose nekim glupostima i spravljanjem krivih Drina…

  Evo ja se nudim da sve vas koji verovatno niste skoknuli ni do Čačka, provedem malo kroz Srbiju, pa kada je malo bolje upoznate, možda je i zavolite… a i videćete da nisu Srbi neka čudovišta, već jako fin i gostoljubiv narod… Naravno izuzetaka nažalost ima svuda…

  Ja kao jedan srpski patriota i rodoljub jako volim različitost gradjana Srbije a nekako posebno su mi dragi baš Bošnjaci… i sigurno nisam jedini… mislim da Srbi i Bošnjaci i iz Srbije i iz Bosne pored jezika, mentaliteta i još po nečeg imaju dosta sličnosti i da mogu lepo da žive zajedno, samo da nije talibana kao što su ZLOkorlić, Silajdžić i Dodik…

  Pozdrav svima i vidimo se uskoro dole… 😀 ako neko hoće da mi pokaže lepote Pazara neka se javi 😀

  0

  0
  • nije bilo davno kad smo bili tako pismeni i po vasoj volji, druzili se i provodili, i tako pismeni sa sedam padeza uvijek bili pristupacni za vase manipulacije, asimilacije, pokrstavanja, iseljavanja, klanja….

   e vojvodinac nikad vise.
   znamo da vam smeta nase budjenje, ali mozemo lijepo ziveti zajedno samo kada nas prihvatite takve kakvi jesmo i ne budete uporni da budemo kakvi vi to zamisljate da trebamo biti.

   bujrum ovamo gore(vode teku nadole-ka vama) mi smo nadaleko cuveni kao dobri domacini.

   0

   0
 15. Iz vise razloga tekst N.Vucelja ne dozivljavam kao tekst filologa vec samo kao misljenje /svezeg/ muftijinog pristalice.Filolog niti bilo koji drugi intelektualac ne bi dopustio da se njegov tekst ‘dekorise’ plakatom za Srpski film,logom Prve srpske TV i naslovom knjige /koju niko od ‘musafira’ nije ni procitao/ jer navedeno predstavlja proizvod grupe ljudi i njihove umetnicke i /svekolike/ slobode izrazavanja a nikako društveno-političkog koncepta Republike Srbije kako filolog zeli imputirati.
  I njegova analiza obogacena razgovorom sa I.Klajnom potpuno gubi vrednost jer u istom tekstu autor zakljucuje “da se medju Srbljem siri srbijanofobija” na osnovu jednog jedinog komentara sa foruma Politike.Pretpostavlja da srpske/srbijanske politicare nagoni nacionalni zanos iskazan u srpskoj himni u kojoj se pominje i Bog himself iako je Srbija svetovna drzava?! Naopako!! Svetovnost nase drzave ne ugrozava tekst himne vec je ugrozavaju verska lica koja svoju ulogu zloupotrebljavaju u nameri da /na narednim izborima/ osvoje vlast.Odvratno je kada im u kampanji koja traje vec godinu danu i koja se iskljucivo zasniva i hrani mrznjom prema Srbima pomazu osobe poput Vucelja.
  Izgleda da je vreme za jednu podrobnu analizu srbofobije u N.Pazaru.Osnova ce biti komentari omerpasse, siptara i ostalih ‘drugara’.
  P.S.Originalna srpska himna nije sadrzala stihove o srpskim zemljama vec o srpskom kralju ali je tekst promenjen jer Srbija vise nije kraljevina.

  0

  0
  • nismo mi uopste srbofobicni, nego sandzakoljubivi.

   bilo bi dobro da se analiziraju komentari na ovom a i nekim srbijanskim sajtovima, doslo bi se do saznanja o fobiji(tacnije mrznji) srba od svega sto nije srpsko.

   0

   0
 16. SM Ti nerazumijes bolan Bosnjaci u Sandzaku a ne u Srbiji. A sto se tice geografije i tvojih poredjenja Sandzaka sa semberijom vidi se da ti je istorija zajedno sa geografijom slabaija strana.
  Sandzak je do 1912 bio u sastavu Osmanlijske Turske i imao svoju zasebnu samoupravu i nije pripadao Srbiji. Posle toga je silom porobljen i podijeljen od strane Srbije i Crne Gore.Ne zaboravi da je i u drugom svetskom ratu imao status teritorijalne jedinice i narodnooslobodilacko vijece sandzaka kao svaka druga republika bivse jugoslavije.
  Nemam vise vremena ali ako mi se nadje viska vremena mogao bi ti pojasnit neke stvari koje u srpskoj istoriji nisi imao priliku naucit jer su vjesto sakrivene i izbegnute sa namerom da se istorija pise samo kako nekom odgovara a ne onakva kakva stvarno jeste.

  0

  0
 17. Ti frej nadjes nekakvu glupost tamo sto je neki Soskic ili nekakav Karadzic napisao i to uzimas zdravo za gotovo kao istinu(ako mislis ovo sto pise citat:”nije zato sto smo obojica Srbi”).A ako mislis sto saradjuje sa Mihailovicem tu grijesis ti sam , ja sam Bosnjak i ponosan sam zato ali u svako doba cu da saradjujem na svim poslovnim planovima sva svim ljudima koji su otvoreni nebitno dali su oni Srbi, Hrvati, Nijemci, Turci,Albanci Marokanci ili bilo ko drugi.
  Svoje brani i odbrani a tudje postuj.

  0

  0
 18. Besime ti si bistar kao planinski potok ali posle kise naravno.Znas beli ,bekutane tako si pametan kad procitam ovo sto napises pomislim ,kako si samo savladao latinicu? To je za tebe bolan jednacina sa dvije nepoznate, a kamoli ove teme o kojima se ti usudjujes komentirati. Najbolje da te neko povede i u sledeci ponedeljak na baustelu tamo za tebe ima da se nesto stema, cisti, rasaluje da dodas nekom majstoru kad ti nesto zatrazi i tako, ali nemoj ni tamo da se puno upustas u razmisljanje , svatit ces da ti je mozak za predskolski uzrast pa ces se postideti.
  Ohladi se politike bolan bekice , beli bjeluhane , bekutane, bjeluhko.

  0

  0
 19. nezna omerpasa ni sam staje ,najbolje bi ti bilo uzmi kofere i pravac irak ili kod gadafija i nemoj zaboravit molim te muftiju i njega vodi tamo selam i pozdrav svim ljudima zdravog misljenja

  0

  0
 20. omerpasa:”selam mojim turcima u sandzaku”. Pitanje za Omerpasu jel si Turcin ili Bosnjak ?

  E moj Omer pasa daleko su Istambul i Bec !
  “Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. Zlo nosimo u sebi kao izvornu strast, a može postati pogubno ako se predstavi kao jedino dobro.” Život naroda je glad, krv, bijeda, mučno tavorenje na svojoj zemlji, i glupo umiranje na tuđoj. A velikaši će se vratiti kući, svi, da pričaju o slavi, i da preživjelima piju krv.
  Mehmed Mesa Selimovic

  0

  0
 21. Gospodaru moj,
  Ne dopusti da me zavara uspeh,niti poraz baci u očaj.
  Podsećaj me stalno da je neuspeh iskušenje koje predhodi uspehu,
  da je tolerancija najveći stepen moći,a želja za osvetom prvi znak slabosti.
  Ako mi uzmeš imetak ostavi nadi volje da savladam poraz,a ako mi uzmeš zdravlje
  ……podari mi snagu vjere.
  Kada se ogešim o ljude,podari mi snagu oprosta.
  Kada ja zaboravim tebe,nemoj ti zaboraviti mene.

  0

  0
 22. Bratstvo i jedinstvo nemam nameru da sirim radije bih po balkanu podelila pamet . Umesto da grade neki bi da razgradjuju , zato i zivimo po belom svetu . Ko ne postuje svoje ne stize nigde . Omer pasi od srca zelim da dobije republiku Sandzak i u Srbiji i u Nemackoj. Verujem da ga u Nemackoj izuzetno cene i tice ih se i ko je i odakle je pa ce verovatno njemu i njegovim istomisljenicima dati neku teritoriju na kojoj ce moci da nezaustavljivom energijom i intelektom pokrenu novi Nemacki talas 🙂 .

  0

  0
  • bokice ti kolko god da sagradis ja mogu puno vise razgradit ,a sto se tice sandzaka njega mi nediraj dal ovaj njemacki il ovaj bosanski svejedno je jer kad ih sastavimo sa bosnom bit ce to bosna pola svijeta hahaaaa.a sto se tice njemacke i nemaca oni kad pomenu sandzaklije oni prvo ustanu kao znak paznje.i jos nesto u njemackoj nas ima 3 puta vise nego u sandzaku pa zasto bokice neistrcavaj se ko zdrebe ispred rude nezgodno je to .

   0

   0
 23. gresis BR,ako u BIH nema Srba i Hrvata po istom sistemu u Srbiji nema Bosnjaka nego Srbi muslimanske veroispovesti,ili u Hrvatskoj Hrvati muslimanske i pravoslavne vere,odbacio si Bosnjake u Hr, Sandzak je region u Srbiji kao Semberija u BIH ili Dalmacija u Hr,ima li dalmatinskih Bosnjaka ili bosnjackih dalmatinaca

  0

  0
 24. dragi moj omerpasa nemam ja problema sa mojim identitetom jasam ponosan stosam bosnjak nego mi ti malo pojmove mijesas, kazem rado svijem odakle sam ja nemogu vikat dasam iz bosne kad nisam nego sam iz srbije tu gde mije i cukun deda rodjen i toje moja domovina a kom se goj nesvidja tu nek pakuje stvari i nek pici u bosnu sa muftujom i sa vehabijama posto hije on i tu doveo selam za tebe omerpasa

  0

  0
  • Ti si Besko najbolji dokaz kakva struktura naroda je protiv muftija,eto takva kao ti nepismena ne znaš da sastaviš jednu rečenicu a da ne napraviš barem deset pravopisnih grešaka,zato je vama teško nešto objasniti pametnom je i šaret dovoljan a glupom i nepismenom možeš glavu razbit on te neće razumjet zato bih te posavjetovo da potražiš neku drugu internet stranicu đe vas ima dosta takvih koji se razumijete.

   0

   0
   • e to si u pravu.
    cesto razmisljam gledajuci ove sto su protiv muftije kakvi su to debili, dobro sto se sami izdvajaju pa nam procistise redove.

    0

    0
  • Otkud ti ta ideja Besime da je Muftija ef.Zukorlic doveo vehabije zivotati? Nemoj da pises nesto o tome kad bas nemas pojma.Besime ti futo futni ispade visi patrijota Srbije nego Srbi,srami se kostiju tvojih predaka koji su zivote dali za Sandzak.A sad mars bre za Beograd smrdljivko nego te nece ni Srbi.

   0

   0
   • mogu ja kritike da podnosim nije problem a ti nihade i drugar carsave nabite naglave i trcite za muftijom . ja podrzavam postene ljude ko sto su ugljanin i semko kuc i naravno nas reis adem zilkic a otmicare i siladzije ne podrzavam ja za beograd necu ici nema potrebe a bolje je i tamo otis nego sledit politiku narkomana a za moj pravopis se nemoj sekirat da ne smrsas a ja dobrovoljno idem sa ove stranice jer vidim sa kakvim bitangama imam posla ko sto ste vas dvojica a ja licno glas bi dao radikalima a nebi muftiji pozdrav za sve clanove sda

    0

    0
   • Eee Besime mi te kritikujemo iz razloga ali ti vredzas ljude bez razloga.Mnogo si slabog karaktera ako ga uopste imas,sta ti hoce ovo sa carsavima.Posteni ljudi Ugljaninj i Semko pitaj one veselike sto dobise batine zbog njih devedesetih godina i zbog cega dobise pa ce ti biti jasno futo futni.Sto se tice Patrijaha Zilkica svi znaju koje on i sta je radijo i koji je lopov a ono najgore sto je uradijo je to sto je hte da unisti IZ. Bog ga ubijo.Malopre pises o vehabijama sada o narkomanima a i prvo i drugo ti nije tacno stvarno nemas pojma.Taj tvoj glas netreba nikom cak ni radikalima.cao

    0

    0
   • e ovako nema potrebe drugar da se ja i ti vise prepucavamo ili vredjamo svako ima pravo na svoje misljenje ,jer vidim da smo ja i ti na protivnicke strane i to znaci da smo braca mi se nemozemo slozit a ti dobro znas da je 90 godina trebalo zgrijat m… pa nesto potrazit za bosnjacki narod moj drugare jasam imo problema 90 godina a kome poznaje zna da je tako ,a kada bi ti ja neke stvari isprico mozda bi promenio misljenje o karakteru drugih ljudi nase prvociranje ne vodi nicemu, zato nema potrebe za vredjanje .cao

    0

    0
   • beskic sad ce ti seselj doc pa vodite ljubav doklen god vama to pase sa pauzom i bez PAUZE, al lopata ti ne gine na popravni ces ti meni !!!

    0

    0
   • Besime prvo kazes da te kritikujemo pa sad da te vredjamo izaberi jedno.Ja sam na pravoj strani ali izgleda da si ti zaluto brate.Daj molimte nemoj mi ti pricat o devedesetim,spasime te gnjavaze.Posto kazes da si u inostranstvu neznam koje prvi pobegao iz Sandzaka 90.god dal ti dalj Sulejman uglavnom ste se izgleda obojca skockali.Pazi to zagrijavanje m… kako ti kazes jeste narod propatijo ali Sulejman nije,bas iz tog razloga sto je radijo celo vreme po srbijanskom rezimu i sa Milosevicem.Znaci on je bijo inicijator svega i posle kidnuo a narod dobijo po m… tvoj slucaj zalim ali to pitaj Sulejmana on ti je to napravijo bate a sad sedi u vrucu fotelju Srpsku vladu.

    0

    0
  • Ja sam rodjeni Sandzaklija Bosnjo govorim Bosanski-musliman i 40 godina u inostranstvu i nikada nijesam rekao nikome da sam iz JUGOSLAVIJE ili zadnjih godina iz Srbije,Uvijek sam govorijo da sam iz Sandzaka i uvijek cu govoriti da sam iz Sandzaka i ponosniji sam kao Sandzaklija nego ko Srbijanac a svi koji neznaju za Sandzak ili ne razumiju neka citaju dje je to mene to najmanje zanima da him razjasnim ako ih interesuje naucice sta je Sandzak i gdje se nalazi.Selam Sandzaklijama

   0

   0
 25. SM vidi ti si nesto pogrijesio ili si imao temperaturu visoku pa ti nije upalilo. U BiH nema Srba niti Hrvata nego postoje bosanci pravoslavne ili katolicke vjeroispovesti. Onda Srbi su u Srbiji a Bosnjaci u Sandzaku. SELLAM

  0

  0
 26. S.M pogresio si ti pojmove treba da pocnes redom (SRBIJA DRZAVA SRPSKOG NARODA)pa onda sve redom dok nenaidjes do toga da svi oni koji zive u toj SMRDIJI su srbi. e meni to smeta i vecini bosnjaka sandzaklija jer mi ne zivimo u srbiji vec u sandzaku i to je nasa drzava nasa domovina a ne nikako stara raska kako bi to srbi voleli da ga prekrstu ,do slobodnog SANDZAKA do kraja selam svim mojim sandzaklijama

  0

  0
 27. pa pogledajte hrvatsku,tamo je hrvatski nogometni savez,hrvatska vojska,hrv kosarkaski savez,uvek ide prva rec hrvatski a ne nog.savez hrvatske ,vojska hrvatske i nikome ne smeta ,i eduardo de silva je hrvatski fudbaler iako je brazilac prema u cemu je razlika,srbin iz bosne ili bosanski srbin i bosnjak iz srbije illi srpski bosnjak,izadje na isto,hrvat iz bosne bosanski hrvat,bosnjak iz hrvatske ili hrvatski bosnjak,hvala

  0

  0
 28. jasam bosnjak al nikada u mom zivotu nisam reko dasam iz bosne ko sto to mlogi od nas rade zivim u nemackoj dugo i kad me neko pita odaklesam ponosno mu kazem dasam iz srbije a posle postepeno moze se i to objasnit kojoj veri pripadas i jos da kazem turska protiv srbije navijam za srbiju turska protiv bosne navijam isto za srbiju selam i pozdrav za sve

  0

  0
  • besime ti pojma nemas i ja zivim u njemackoj dugo al kolko god da kazem da sam nemac za nemce sam stranac. asto se tice srbije i ti da se sa ponosom predstavljas ko srbin slobodno mozes i da se prekrstis i da predenes sebi ime neko lijepo srpsko mnogo me isekirat neces a ni vecinu bosnjaka muslimana ,al tvoj stav pokazuje da ti imas ogroman problem sa identitetom cas bi volio da si srbin pa svaba a zatim nikako bosanac ili bosnjak i za tebe je srbija domovina koju volis e divna li patriota hahaaaa,jadna srbija ako joj ljudi ko ti mnogo brize i sekiraju se za nu pa jos je toliko vole da se hvale po svijetu da su srbi muslimani. nego ti besko otidi kod onog artemija popa da te prekrsti a kod onog u manastir CRNA RIJEKA da te malo prevaspita sa lopatom . i naravno selam svim mojim sandzaklijama bosnjacima .

   0

   0
  • ako si ponosan sto si iz srbije, kad budes objasnjavao to dalje kazi tim nemcima sta ces tamo.
   sto ne osta da ponosno zivis u srbiji.
   sigurno nisi od velikog njenog dobra obreo se tamo.

   0

   0
 29. ma samo opusteno, treba traziti dijalog sa svima koji to hoce… ali sa onima koji nece to, onda ide se malo na silu, jer pojedini samo nju razumiju. i ukoliko se nastavi politika beograda prema bosnjacima, onakva kakva je sad, onda smo prinudjeni da trazimo republiku sandzak.
  a poslije oni mogu nazivati sebe kako hoce…nisam nacionalista… ali ne dam svoje. sellam alejkum

  0

  0
 30. Dragi moji ljudi procitah zanimljive komentare i zanimljiv tekst . Pohvale autoru texta ,vidi se da je covek od pera . Ja sam srpkinja , i bosnjakinja i hrvatica . Rodjena sam i porasla u zemlji koja se zvala Jugoslavija ( da naglasim nisam jugo nostalgicna ) . Pominjanjem Ex Yu kao teritoriju pre svega zbog kulturnog nasledje koje je deo mene i deo vas a to ne treba zanemariti . Svi mi na prostorima ex yu smo prilicno “isti”, ali se svi iz petnih zila trude da dokazu da su posebni i drugaciji ,stariji,pametniji ,kulturniji . Govorimo jezik koji mozete da nazovete kako god hocete , ali taj jezik svi razumemo i govorimo. U 21 veku moji dragi Bosnjaci,Hrvati ,Crnogorci i Srbi … da ne nabrajam vise vodimo polemike do iznemoglosti , trujemo se mrznjom ,ispravljamo krivu Drinu , mlatimo praznu slamu dok neko prozvodi zdravu hranu, tehniku,automobile i cokoladu 🙂 Mi cemo da nastavimo da se vrtimo u krug kao psi oko svoga repa ne shvatajuci da je sve ovo veliko gubljenje energije i stvaranje nekih virova mrznje koji nas sve vuku na dno . Ja ne zivim u Srbiji ,gradjanka sam Svedske i ovde formalno svi imaju svoja prava tj svi su jednaki samo su neki jednakiji ( kako rece nekad George Orwel). Svedska vazi za veoma demokratsku i razvijenu zemlju ali se bojim da je to deo jednog dobrog image koji je mudro gradjen godinama . Postoji samo jedan mali problem sto u ovoj demokratskoj zemlji nije moguce izgraditi dzamiju recimo u Geteborgu (rusili su temlj , postavljali svinjske glave na temelj iste,marsirali su sa fasistickim porukama itd. ) , svedjani ponekad pokazu strancima sta misle o njima ,veoma su mastoviti . Onda se covek pita sta je to u ljudskim glavama sto ih tera na ovakve poteze i mrznju . Odogovor je jednostavan NEZNANJE. Voli te se i postujete ,jer mrznja truje dusu . Ako se neko bolje oseca kao srbijanac onda u zdravlje i srecno srbijanci i stvarajte u tome je spas .

  0

  0
  • bokice ti bi da siris brastvo i jedinstvo pa do prve sledece sanse da koristite priliku za klanje bosnjaka muslimana malo je to kasno jer dolaze neke nove generacije koje se zavesti nemogu . a ti u svedskoj mozes proizvodit i satelite dzaba ti

   0

   0
 31. Nemanja zasto na svakom tvom komentaru otvaras nove teme ides sa jedne teme na drugu ali nema veze.To sto je Srbija bombardovana mi Bosnjaci nismo krivi,dobro se zna koje kriv i cija politika je kriva,mogu ti reci zao mi je jedino civile koji su nastradali.Sto se tice ljubavi prema Srbiji,ja licno uzvracam ljubav prema nekom kakvu dobijem a mogu ti reci da Srbija nije zasluzila da je volim i ako sam bijo na proslom svetskom prvenstvu za nju.Ovo nije jedini forum sto nije pisao o bombardovanju imas srbijanskih foruma kolko hoces sto nisu pisali.Po tvome znaci uslov demokratije su manastiri i crkve a bas dobro znas da oni nemaju bas nista sa demokratijom,a zar ti nije dovoljnjo da imas putokaze u Novom Pazaru koji vode ka vasim manastirima,crkvama itd. eto mi zajedno zivimo u demokratckoj Srbiji da je iz mnogih tih razloga cak nemogu ni postovati a kamoli voleti.A mi stvarno postujemo tudje i imamo mirnu retoriku prema onoj Sulejmanovoj kada je cak trazijo i drzavu Sandzak a sad radi kao ministar u vladi Srbije,mi Bosnjaci se i borimo za nasa a kada bi i vi Srbi trazili od drzave ono sto vas sleduje bilo bi i vama mnogo lakse i bolje,verujmi red je na vas.pozz

  0

  0
 32. pojma nemam sto se raspravljate sa ovim vlahcadima jos ni pelene nisu skinuli dosli ovde da laju.. (ziveLo UÇK UÇK UÇK) ziveo Adem jasari u srcima ljudi ziveo MUAMER ZUKORLIC VODJA VELIKE BOSNE..

  0

  0
 33. KADA KAZU SRPSKI REPREZENTATIVAC ADEM LJAJIC,TO NIJE ZLONAMERNO LJUDI ZNAJU KO JE ON,KADA JE BIO U MANCESTERU ENGLEZI KAZU SERB,I ZA NJEGA I ZA VIDICA JER ONI NEMAJU DRUGU REC.U FRANCUSKOJ ZA ALZIRCA,MAROKANCA,CRNCA KAZU FRANCUZ,U NEMACKOJ ZA OZILA(TURCIN) KAZU NEMACKI IGRAC,KAO STO KOD NAS KAZU SRPSKI,VIDITE TO NIJE SAMO KOD NAS,ALI NIJE ZLONAMERNO.U FRANCUSKOJ SVI PEVAJU MARSELJEZU IAOKO TA HIMNA POMINJE SAMO FRANCUZE I FRANCUSKU STO JE NORMALNO,KOD NAS SE STVARA FAMA OKO BOZE PRAVDE,A SVE JE ISTO KAO U DRUGIM ZEMLJAMA.

  0

  0
  • MB nece moci kod srba je sve srpsko srbski oblak,srpska ptica ,srbska zemlja ,srbska voda,srbski hodza, srbska kanalizacija hahaaaa ma sve srbsko al sa SANDZAKOM ste se malo zajebali sandzak i pazar nikad srbija nit je bio nit ce biti.selam mojim turcima u sandzaku

   0

   0
 34. Vidi Nmanja potrefio si ton i boju fali ti samo malo nijanse ba da budes potpuno u pravu(mislim nemoj ovo o efendiji pokusaj da ga svatis, bar saslusaj sta trazi).
  De molim te nek ti ovaj “vojvodinac” posalje broj telefona ili adresu te mu objasni neke stvari da se mi Bosnjaci ne mucimo on stalno u prvi razred, mozda ce tebi kao postenom Srbinu povjerovat, nama nece kad bi sve svojim ocima gledao jer mi smo Bosnjaci i on to nemoze iz inata. Mozda jadnik samo razumije kad mu se nacrta.
  VOJVODINC razumi Srbijanci su svi koji zive u Srbiji (uza srbija,vojvodina, juzna srbija , sandzak, beograd i sve ostalo sto pripada drzavi srbiji.Ljudi koji tu zive nije bitno dali su srbi,bosnjaci,madjari, rusini,vlasi ili svi ostali su srbijanci).
  Srbi su narod nije bitno dali zive u Srbiji,C.G.,BiH,Hratskoj ili svugde na svijetu, i svaka zajednica sastavljena samo od naroda Srba zove se SRPSKA . Na primer srpsko folklorno drustvo u Ofenbah, sastavljeno samo od Srba i predstavlja samo narod koji se izjasnjava kao Srbi.
  Srbijanska reprezentacija ufudbalu, i u njoj igraju Srbi, Madjari,Bosnjaci, Albanci i mozda jos neki drugi pripadnik nacionalne mnjine ali svi zajedno su SRBIJANCI , zive na teritoriji Srbije.
  Vidi koliki je tekst napisao covjek gore i ti vojvodinac opet ne razumijes. Nemanja stvarno si upravu ima pametnih Srba svaka cast ali ima i glupih.

  0

  0
 35. Занимљив текст,свака част аутору.Ја имам доста другова по целој Србији и знам да ми друг из Војводине (Србин) каже,ви Србијанци…Исто тако ми један муслиман из Србије каже за другог муслимана из Црне Горе ” Ови црногорци су другачији од нас Србијанаца”.Ја у потпуности подржавам то да се неко осећа увређеним када се увршћује у Србе (нпр,када кажу Срби у просеку пију пола литра млека,а мисле на становнике Србије,који нису сви Срби).Има ту и друге стране.Када играју фудбал репрезентације Србије и Турске или рецимо Румуније,коментатор каже “Лопту имају Турци или Румуни”,а нису вероватно сви играчи припадници та два народа.Такође желим да кажем да у великом делу Србије живи искључиво Српско становништво,нарочито по селима,које је доста и необразовано и које никада није имало контакта са другим народима,тако да многи људи незлонамерно кажу МИ СРБИ,а мисле на све.Мој савет је да муслимани (или Бошњаци)ако вам више одговара треба да слушају и следе људе попут аутора овог текста,и да у Србију шаљу лепше слике,да од Пазара праве бренд у Србији,а не да људи схватају Пазар као ново Косово.Схватите да 90 посто Срба није било у Пазару или Сјеници,да не зна да их нађе на карти и да зна оно што види на телевизији,а види немире,вехабије,ратног хушкача Зукорлића и сл.Изаберите часне и паметне људе,брендујте сир,пршуту,ћилиме….,уместо вехабија и насиља и биће добро свима.Нису Срби лош народ у глобалу (мада има и лоших,као и код вас),Срби су глупи и поводљиви,а ви сте ти на којима је да разбију те стереотипе,јер од власти у Београду нема користи ни вама ни нама.Поздрав или Селам,како се коме свиђа

  0

  0
  • Nemanja stvarno moram da ti kazem da pravis gresku.
   Pazi,pa nije valjda da vi Srbi neznate nista o Novom Pazaru pa zar neznate za bezbrojne istoriske i verske spomenike,pa zar neznate da postoje narodni heroji Sandzaka.Ti kazes da 90 posto Srba nije bilo u Novom Pazaru pa setise devedesetih godina kad vam udarise Evropa i Ameri embargo da vam nebi Pazara vi zamalo pocrkaste a kazes neznate za Novi Pazar.I ti Nemanja kazes nama da brendujemo sir,prsutu,cilime itd kao da neznaju ljudi po Srbiji sta je Sjenicki sir,Pazarska prsuta i Sulejmanovi (cevapi).Sto se tice Muftije- gos.Zukorlica to krivi tvoj javni servis Srbije sto prenosi lazi i secka snimke kako njima odgovara a to je stvarno jedina osoba koja se bori za prava Bosnjaka i Srba hteli vi to ili ne.Mada ja licno nebih rekao da ste vi Srbi glupi ima i kod vas pametnih ali morate da pogledate istini u oci.

   0

   0
   • Ево ти један демант.На данашњи дан је почело бомбардовање земље у којој живимо и ја и ти и муфтија,небитно да ли је волимо или не.Не видим на овом форуму ни један чланак који то осуђује или бар подсећа да су бомбе падале,што код мене изазива осећање да они који ово уређују подржавају бомбардовање и цепање Србије(волео бих да грешим).Друго,ја ни у једном кадру ниједног спота,рекламе или било чега што подржава аутономију или независност Санџака,нисам видео ни један манастир,цркву или било шта друго што има везе са Србима,иако сви причају да ће ту владати “права и демократија”.У Србији има паметних људи,али од будала не могу да дођу на површину.Треба мирне реторике,треба међусобног поштовања,треба муслимани да се боре за своја права,али треба и да схвате да живе у Србији и да морају да поштују њене законе

    0

    0
   • Ne sumnjam da ces dobiti odgovor od moderatora,ali evo ti i od mene jedno objasnjenje.
    Niko se nije zapravo zapitao ZASTO smo (stanovnici SRJ) bombardovani od strane NATO-a?
    Pa iskreno bombardovanje je nanijelo ogromnu stetu svima,ali da nije bilo tog bombardovanja da li bi se zaustavilo etnicko ciscenje Albanaca sa Kosova?
    Svi znamo koliko je zena i djece zaklano samo zato sto su Albanci tkz teroristi i da nije bilo NATO-a ne vjerujem da bi danas uopshte postojalo Albanaca na Kosovu.

    0

    0
   • Kada ste navijali za NATO bombe niste razmisljali da ce biti bombe opasne i po vas, ne dodouse u trenutku bombardovanja, vec sada posle vise od 10 god kad podjednako umirete i mi i vi od posledica bombardovanja. A sto se tice albanaca koji sebe zovu siptarima, oni su dobili bitku ali ne i rat. Bila je i Srbija 500 godina pod ropstvom, pa se Bogu hvala oslobodila.

    0

    0
   • nemanja lijepe reci pises al od njih mi se gadi i rado bih otiso da se sa merakom iserem od muke . ti treba da malo pogledas da je ovo sandzacki sajt i da se tu teme okrecu samo sto se tice sandzaka u vecini slucajeva ,a sto se tice NATO BOMBARDOVANJA ja sam to prvi podrzao i mogu ti reci da je to jedina dobra stvar sto se tice krscanskog svijeta al i tu sam sumljicav jer je to pozadina da druga porobljavanja muslimana i muslimaskih zemalja pa da eto kazu kako su spasili albance muslimane od cetnika a tamo se bore za kako kazu protiv diktatora (NAFTE)a niko od tih tvojih ne rece da su se desavali zlocini i genocidi nad albancima na kosovu ,zasto se to nepitas .a cetnici(SRBI)su uvijek sebe predstavljali ko zrtvu da bi opravdali svoje zlocine dovoljno ti je da pogledas onaj snimak gdje ratko mladic kaze da je doslo napokon vrijeme da se osveti turcima poslije 500 godina i na taj nacin opravdo sebe i srbski narod da mogu da naprave takve zlocine.a znas kako kazu u mom sandzaku VLAH Adrzo ko na glavi ko pod noge isto ti misli.e nece vise vlaska ruka ubijat nicija nije do zore gorijela pa nece ni vasa jer je u istoriji poznato da su manji narodi gazili velika carstva pa nemojte misliti da i vas neko pregazit nece..

    0

    0
 36. bolje bi vam bilo da se bavite vasim imenom, jer su tomovi knjiga napisani kada ste hteli da vas proglase Muslimanima sa velikim m, a sada ste Bosnjaci, niste naravno Bosanci, a za jezik da i ne pominjemo, odredite se vi sta ste i ko ste a nama ostavite da budemo ono sto smo uvek bili, Srbi

  0

  0
 37. “Kad bi Srbija nosila naziv SRPSKA možda bi se tada sve podudaralo, SRB-SRBI-SRPSKA”
  Imate 3 mogućnosti:
  1. srpska reprezentacija – srpski reprezentativac
  2. srbijanska reprezentacija – srbijanski reprezentativac
  3. REPREZENTACIJA SRBIJE – REPREZENTATIVAC SRBIJE
  Meni ovo treće najljepše zvuči:

  1

  0
 38. Svaka cast,odlicno obradjena tema i godinama tesko rjesivo pitanje,srpski ili srbijanski..Ako nemate nista protiv,postavio bih ovaj clanak i na svojm sajtu,da sto vise ljudi shvati neke stvari.Veliki pozdrav iz Tutina

  0

  0
 39. Sjajan tekst,sjajan profesor Nermin Vucelj moj profesor francuskog jezika u osnovnoj skoli “Cana”,njegovi casovi su bili jedni od najzanimljivijih u mom skolovanju,zelim mu puno uspeha u daljem radu…

  0

  0
 40. njihovog racunajnja sada ima 7 miliona srba u srbiju (bez kosova naravno) od toga su sigurno 50% cigani poreklom iz indije madjari i nas bosnjake racunaju da smo svi srbi na papiru,zaboravili ste srpski reis zilkic

  0

  0
 41. Treba napraviti razliku u jednome da sve ono što je vezano za državu treba se zove pravim imenom dakle srbijanski-ske-sko-ska-sku,a ono što se radi u ime naroda srpskog treba nazvati srpsko tako na primjer ovaj mali fudbalerčić sa slike gore lijevo na jednoj utakmici je podigao tri prsta a pošto znamo da je to pozdrav srpstva a ne Srbije onda se on može nazvati srpski Adem Ljajić jer propagira srpstvo a ne državu i sa time treba biti načisto.

  0

  0
 42. Je l’ ja to dobro kapiram ili Bošnjacima nije problem srbijanski, a srpski jeste… Znači ako neko prosečnom Bošnjaku kaže da je Srbijanac, to je ok, ali ako mu kaže da je Srbin, onda je naje***o… 😀

  0

  0
  • braco bosnjaci sandzaklije ovo je super tema taman da nam otvori oci,e kod nas u sandzaku treba da se sve zove sandzackim, sandzacki vazduh -sandzacke granice- sandzadzacki sir -sandzacka prsuta- sandzacki narod-sandzacke ulice- sandzacko sve jer bi trebalo puno pisat i nabrajat ko sto to srbi kazu i to naravno sandzacki srbi i asve taako redom dok im se ne zgadi

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.