Sandžaklija poručio – Od stočarstva može da se živi ne bih se mijenjao ni za kakav drugi posao

1
11
 
40080744 2129594040611825 2251929714971115520 n
 
Stočarstvo je posebno i fino zanimanje koje čovjeku pruža egzistenciju i čini ga sigurnim. Sam si svoj gazda, radiš i planiraš onako kako ti najbolje odgovara. Osim za svoje potrebe, može da se proizvede i za tržište, prodaš ovcu, jagnje – čupne se dinar i uvijek može da se ima. Pogotovo je dobro što se uvijek ima kvalitetna i zdrava hrana, ističe Ilijaz Duraković.

SA MALO RADA MOZE DOBRO DA SE ŽIVI – NIGDJE KAO KOD NAS

Ostao sam da ra­dim na se­lu i ba­vim se po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom, či­me su se ba­vi­li i mo­ji sta­ri. Či­ni mi se da se ni­gdje kao kod nas s manje rada bolje ne ži­vi. Moj otac je dr­žao pre­ko 200 ova­ca, petnaestak go­ve­da, dva ko­nja.Iz­di­za­lo se na pla­ni­nu Vo­lu­šni­cu, a po­sled­njih go­di­na na Po­pa­di­ju, jer je tamo otvoren put i može se traktorom. Za sto­ča­re je to jedna od najljepših planina. U proljeće izdignemo u Grebaje, gdje imamo imovinu i stanove, a početkom ljeta na planinu, a u jesen obrnutim redosledom.

Po­red svo­jih, ko­si­mo si­je­no i na ne­ko­li­ko kom­šij­skih li­va­da, ta­ko da se za zi­mu dobro pri­pre­mi­mo, što nam i te ka­ko do­bro do­đe, jer su ovo oskud­na vre­me­na i mno­go lak­še je sijeno po­ko­si­ti ne­go ga kupiti. Ka­ko ov­dje zna da iz­ne­na­di sni­jeg, na vri­je­me se sve mora obezbijediti, jer se ra­ni­jih go­di­na do­ga­đa­lo da nas lo­še vri­je­me iznenadi i onda nastupe pravi problemi – pri­ča Du­ra­ko­vić, ističući da on voli se­lo i pla­ni­nu pri­sje­ćajući se da­na kad je planinom vrvilo od života, i ne bi se kaže mi­je­njao ni za ka­kav dru­gi ži­vot i ako sto­čar­stvo ni­je baš lak po­sao.

SAMO DA SE RADI I NEMA GLADI

Zato, mladima koji su bez posla po­ru­ču­jem da se ne stide sela i neka se sjete kako su i njihovi stari od sela živjeli i radili, imali i školovali svoju djecu i da je to jedan častan i pošten posao. Ja uvijek kažem sa­mo da se ra­di i ne­ma gla­di – poručuje Ilijaz Duraković. (Dan)

 
POIZVODI I ZA SEBE I ZA TRŽIŠTE
 
– Sto­čar­stvo je jed­no po­seb­no i fino za­ni­ma­nje koje čo­vje­ku pru­ža eg­zi­sten­ci­ju i či­ni ga si­gur­nim. Sam si svoj ga­zda, ra­diš i pla­ni­raš ona­ko ka­ko ti naj­bo­lje od­go­va­ra. Osim za svo­je po­tre­be, mo­že da se pro­iz­ve­de i za tr­ži­šte, ta­ko da čovjek može imati dobru računicu. Pro­daš ov­cu, jag­nje – čup­ne se di­nar i uvijek može da se ima. Pogotovo je dobro što se uvijek ima kvalitetna i zdrava hrana. Imam i svu po­treb­nu me­ha­ni­za­ci­ju što maksimalno olakšava poslove.
 
(Dan)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.