Sandžak zemlja Dobrih Bošnjana

80
163
Autor: Sulejman Aličković

Glavni problem sa rekonstrukcijom bogumilskog učenja je što skoro svi sačuvani podatci dolaze od njihovih progonitelja. Tako i danas još ovjek traje obračun sa njihovim nasljednicima.Za arheologa u muzeju Ras nepostoji stećak iako je Srbija zemlja gdje se vjekovima vodila bitka protiv sljedbenika Bosanske crkve sve do kraja XIV stoljeća.

Razumljivo je da se naučnik bavi naukom, ali dali je razumljivo da u toj svojoj nauci koristi politiku kao osnov za nauku ? Tako i arheolog umjesto da zakopa malo dublje svoje alatke u svetu Sandžačku zemlju,on uporno govori kako je to zemlja po kojoj hoda, ima samo jednog vlasnika.Nažalost čak i tu prikriva ono što vidi ( nekropole stećaka razasute po čitavoj Sandžačkoj zemlji.Skoro da nema sela  gdje nepostoji staro selo i tu negdje na visoravnu ugledaš nekropolu stećka). U toj kako kažu koljevci Srbije Starom Rasu iako još uvjek ni sami nijesu odgonetnuli istinu gdje je to Ras, jer stara tvrđava Arsa pripada Ilirskim kraljevima i tu nema više dileme.Čak nije ni na mjestu u kome se tekstu  navodi na ušću  dvije rijeke Raške i Ibra.Arsa je na Ušću rijeke Raške i Sebečevke.

« ISTRAŽIVANJA Starog Rasa, kolevke Srbije, već godinama nema iako ga je Unesko još 1979. stavio na listu svetske baštine. Svijet je tada bio opčinjen Sopoćanima, Petrovom crkvom, Đurđevim stupovima, tvrđavom Rasom na planinskoj hridi iznad ušća Raške u Ibar koja je štitila srednjovekovni grad Trgovište, utvrdom Gradina-Postenje, koja je dominirala gradom u dolini, na mjestu današnjeg Novog Pazara i motrila na put koji vodi u dolinu Deževe gdje su se nalazili dvorovi Nemanjića. » Očigledno da i sam areholog nevjeruje u sve ovo što priča.Poznata polemika izmedžu akademika Popovića Mark  i  Jovanke Kalič koji još uvjek nijesu načisto sa tim gdje je to Ras taj dnevni grad Nemanjića.Opet bih opomenuo arheologa da je njgov posao da tamo gdje se predpostavlja da postoji neki dokaz zakopa malo dublje ali da se nedesi kao u selu Pružanj sa urnama iz vremena Ilira,Kelta,Gota itd. Zadnja gromila na kojoj su radili arheolozi iz Novog Pazara selo Pružanj pokazuje šta se to dešava sa onom kulturom koja ne pripada Nemanjićima.Nemože se ni jednog trenutka javno priznati da na ovim teritorijama žive i neki drugi osim Nemanjića.Ali pođimo redom:Deževski sabor, pokolj sledbenika Bosanske crkve,korišćenje pad Vizantije i pripisivanje svega toga Nemanjićima,Nemanjina osvajanja teritorija.Ko su to « bogumili,kutugeri,babuni,i koji sve ih imenom nenazvaše.Koliko samo sličnosti sa imenom Dobri Bošnjanin u poslednjih 150 god i zatiranje imena Bošnjak.U raškim izvorima imaju dva tri prokletstva na babune i nekolika pomena o borbi s njima.'”)

PALJEVSKA ĆELIJA
PALJEVSKA ĆELIJA

Nemanja je da bi utvrdio pravoslavlje u svojoj državi energično iskorienjivao bogomile. Gonio ih je nemilosrdno; plijenio im je imanja, kažnjavao ih je,čak i spaljivao; njihovom čitelju je dao odrezati jezik. Uništavao je i njihove knjige. Gonjeni bogomili.bježali su iz Raške na sve strane, a najviše ih se spasilo u susjednoj Bosni.Spasavajući se u šumama Sandžaka i nastavljajući tako čuvanje svoje vjere prikrivali su se i sastajali u pećinama.Poznato mjesto gje su se okupljali je i Paljevsaka bogomilska ćelija. poznata u narodu pod tim nazivom sve do današnjih dana. U glasniku Srp. Učenog društva  iznosi se jedan stari ćirilski srpski dokumenat u kojem se pripovijeda, kako je za vremena Stevana Lazarevića povraćena Srebrenica od Bosne. Za njezine stanovnike se veli: „Se že vsi jeresi bogomilskie sut”.

Pa i kada je nestalo u Bosni bogomila sačuvalo im se u narodu ime,ili kako ih to bilježi Sumarni popis Sandžaka Bosna  iz 1468/69.godine (krstjani) ko misli drugačije neka donese dokumentaciju.

Sve ovo nepobitno dokazuje da je u Bosni prije dolaza Osmanlija Bosanska crkva imala svoj uticaj i na teritoriju Sandžaka. Razasuti stećci širom zapadnog i južnog Sandžaka govore gdje su to granice srednjovjekovne Bosne.

Poslije smrti velikog župana Stefana Nemanje, Vukan je nakratko preuzeo vlast u Raškoj, uz pomoć  Ungarske nakon zbacivanja sa vlasti, gubi mu se svaki trag 1207 godine. Šta znači gubi mu se svaki trag jednom od sinova Stefana Nemanje,zato nema obješnjenja,poznato je da je Vukan bio sledbenik katoličanstva,možda je i to razlog gubljenja traga.I sve tako do cara Dušana koji je i zakonom zabrnio riječ babun »„I ko se nađe kao jeretik, živeći među hrišćanima, da se ožeže po obrazu i da se izagna, a ko bi ga tajio, i taj da se ožeže.“

Dušanov zakonik, član 10.

Oni koji su krili prijatelje „jeretike“ od progona, rizikovali su žigosanje na licu.

„I ko rekne babunsku reč, ako je vlastelin, da plati sto perpera, akoli je sebar da plati dvanaest perpera i da se bije štapovima.“

Dušanov zakonik, član 85.

Deževa
Deževa

Zašto se negiraju nekropole stećaka u Sandžaku ? Nema drugog razloga  osim da bi se negirao jedan narod i njegovo postojanje na toj teritoriji.Ako je nauci poznaota da još Šefik Bešlagić u svom djelu:Stećci (kataloško-topogravski pregled) belježi stećke u Novom Pazara kod Petrove cvrkve u blizini varošice nalazi se nekropola sa 11 stećaka ( 8 ploča i 3 sljemenjaka).Obrada stećaka je neujednačena,neki primjerci su veoma utonuli u zemlju,pa su iskopani.Dalje nastavlja Bešlagić:na mjestu gdje se nalazi staro i novo jevrejsko groblje,nalazi se 2 stećka u obliku sljemenika.Stećci su dobro obrađeni,danas su dislocirani niko nezna ni gdje.Predpostavlja se da je bilo mnogo više stećaka ali vjreovatno su iskorišteni za  klesanje jevrejskih nadgrobnih spomenika.Krenusmo ka Deževi koje je udaljena od grada oko 7 km od nekadađnje nekropole u samom selu,koja je zatrpana sa zemljomdo danas je ostala samo jedna ploča.Ploča je dobro obrađena na čeonim stranama koje su zaobljene.

Navedoh namjerno ono što je Bešlagić zabelježio iako u svom narednom djelu Atals nekropola stećaka u Sandžaku biće obrađene sve nekropole od Ibra do Drine.Nemože se tvrditi da današnji stanovnici koriste stećak kao građevinski materijal,to je samo još jedan napad na bošnjake,dobro se zna da su stećci uzidani u Petrovu crkvu da je čak i stećak na samom ulazu te crkve imalo bi puno dokaza o uziđivanju stećaka od Pazara do Dečana u čije pod uzidan stećak.Postaviću pitanje zašto arheolog  i iz kojih razloga govori o prodaji privatnog vlasništva(zemlje).Ja nebih o tome ko prodaje a ko kupuje,zna se dobro da je zemlja u Sandžaku skuplja nekoliko puta od one kod Kraljeva i Kragujevca,i nije tačno da se prodaje budi zašto.

Tvrdoševo
Tvrdoševo

Ali nastavimo putovanje   dolinom Ljudske rijeke nekada carskom  džadomod Jeni Pazara prema Sjenici može se samo potvrditi da  sa ljeve i desne strane postoje nekropole stećaka koje je već odavno neko devastirao,odneti su najlješi stećci ostali razbacani pa čak i na ona mjesta na kojima su radili arheolozi muzeja iz Novog Pazara selo Tvrdoševo na lokalitet poznato u narodu kao latinsko groblje jer postoji i takozvano grčko groblje u ataru istog sela.Nekropola stećaka u selu Tvrdoševu je sigurno jedna između najvećih nekropola na djelu Novopazarske opštine.Broj oko 60 stećaka.Kao i obično i ovdje je vladao vandalizam nad kulturnom baštinom koja pripda Bošnjacima.Postoji desetak stećaka koji su jedinstveni po svojoj izradi “stećak klesan u obliku ribe”.Moj mišljenje da su ovo najstariji stećci na Balkanu na njima nema nikakvih oznaka osim što sam oblik stećka govori o simbolu ribe,koja je kao simbol bio prvih sljedbenika Isa pejkambera sve do silom  nametanja krsta,križa.

Negovorili li ovaj stećak o uticaju – ARIJA I NJEGOVIH SLJEDBENIKA  NA PROSTORIMA SANDŽAKA.Šta kažu drugi o Arijanskim elementima u službama Bosanske crkve:”Isto tako vrijedi podatak, koji navodi Germain Morin u jednom svom tekstu iz 1932. godine, kako se u VI. i VII. stoljeću u nekim ilirskim, odnosno bosanskim crkvenima općinama svetkovao blagdan trojice gotskih mučenika: “Hildaevora, Vihila ili Juhila i Theogenesa”.

U vezi s iznesenim Čremošnikovim mišljenjem treba navesti kako se u literaturi naziv “arijanci” u srednjem vijeku tumači u smislu da se odnosio primarno na one za koje se vjerovalo da niječu božanstvo Kristovo. Tako se navodi da je naziv “arijanska hereza” od prve polovine XI.stoljeća u upotrebi i kao oznaka za neomaniheizam, a od XII. stoljeća da se posebno odnosio na katare. Na mogućnost da Crkva bosanska potječe iz arijanstva, posredno bi mogli upućivati neki izvori koji spominju arijanizam u susjedstvu srednjovjekovne Bosne.” Čuvanjem nekropola stećaka mi ćemo na najbolji način zaštititi našu prošlost a lokalitete na kojima se nalaze urediti i omogućiti svim zainteresovanim da ih posjete. Naučno-istraživačkim radnicima treba dati mogućnost da istražuju ove kulturološke fenomene. Epitafi na stećcima su prava riznica podatka o narodnom jeziku i pismu, o ličnostima, društvenim odnosima i narodnim običajima, zbog čega istraživanje i poznavanje stećaka ima karakter polivalentne naučnoistraživačke djelatnosti.Nažalost stećak u Sandžaku je prepušten onima koji žele da ga tu više nema.Uništavanje se nastavlja na svim većim nekropolama širom Sandžaka.Naučnik mora razmišljati koliki je uticaj jezika u samoj onomastici Sandžaka u natpisima koje se mogu pronaći na stećku »Ovdje leži knez Petar sin kneza Zota » stoji zapisano na jednom stećku.I imenu Zot-Bog nalazi se istina.

Župa
Župa

Na kraju samo da napomenem zar nepostoje na ovim teritorijama etnička mješanja.Starosjedilaca Iliri koji su prihvaćali pridošle narode Kelte,Gote,RimljaneVlahe,Slovene koji ostaviše svoje tragove u onomastici Sandžaka.Tako da i ta rijeka Raška je riječ čiji je  korjen u Ilirskom jeziku( akademik Alija Đogović-Atlas dijalektičkih izoglosa Sandžaka).Još uvjek se šuti o postojanju dva Rasa.Jedan je Ras na ušću rijika Sebečevke i Raške. Drugi Ras je 20 km udaljen od ovog na putu prema Deževi i selu Tenjkovu. Priča kako je Ras na mjestu današnjeg Novog Pazara je samo opet zamagljivanje historije. Topografske karte Geografskog instituta J.A. po topografskim znacima iz 1939.god. potvrđuju ova dva topnima koji se prećutkuju.Šta reći već da u arheologiji danas vlada neviđena zavist, sujeta, diletantizam, uzurpacija, nepozitam i anarhija. Iako u svetu danas postoji čitav niz privatnih preduzeća koja legalno vrše arheološka iskopavanja i učestvuju na tenderima za ispitivanja duž trasa autoputeva i sličnih radilišta, dotle je kod nas arheologija zakonom pretvorena u privatnu prćiju Arheološkog instituta, fakulteta i muzeja koji su pretvoreni u stovarišta neobrađenog materijala koji na obradu čeka decenijama, a u nekim slučajevima i duže od jednog veka.

Vrujci
Vrujci

Davanje izjava a još ništa nije obrađeno je samo šamaranje nauke.Pravi naučni radnik.onaj koji svoju nauku temelji na argumentima,neće pogriješiti ako je njegovo naučno djelo utemeljeno na onome što je otkrio ili u samoj onomastici toga kraja.Ovo oobito važi za arheologe koji prikrivaju ono što su iz semlje iskopali ili nad zemljom otkrili.Zlonamjerno prekrajanje i falsifikovanje služi samo politici za koju rade što se očigledno vidi u izjavama arheologa.Međutim ako  Bošnjaci neće da se bave svojom historijom to uvjek koriste oni koji je prisvajaju i prekrajaju onako kako oni žele.Stećk je sigurno kamen međaš srednjovjekovne Bosne ispod kojeg leži dobri Bošnjanin.Nemanjići su prvi koji započinju genocid nad jednim autohtonim narodom na teritoriji Sandžaka,u želji da se to prikrije ponovo se svojata sve ono što pripada tom narodu.

Tako da i nekropole stećaka ili se uništavaju ili se  prisvajaju.Tačno je da se na kraju tih nekropola negdje pronađu krstače a negdje i nišani,isto kao što su pored Petrove crkve pronađeni grobovi sledbenika Islama kojih nažalost danas više nema.Nema više ni stele koja je pronađena u selu Radohovci,veoma je bitno istaći da je bila iz III  stoljeća.Ništa bolje nije prošla ni stela iz Boroštice i tako redom sve do uklanjanja urni u muzeju Ras koje pripadaju Ilirskim plemenima.Na kraju bih postavio pitanje ako se tvrdi da su (bogomili) dobri Bošnjani uništeni i da ih više nije bilo, protiv koga je to Đurađ Branković sa tri hiljade vojnika koje je dobio od Turaka,pod zapovešću Avraneza,došao u Rašku  1409 godine mjeseca Marta i punih šest mjeseci žario i palio tu oblast koja se nije htjela predati.Dali se to nijesu hteli predati Dobri Bošnjani starosjedilački narod Sandžaka.

Aličković V. Sulejman

 

 


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

80 KOMENTARI

 1. @Dejan Todorovic buduci ras-pop
  Daj covjece mani se lazi koje su pisali dokoni kaludjeri u devetnaestom I dvadesetom vijeku
  Da te samo podsjetim da je na pr kaludjer Bogoljub Teofil Petranovic u periodu od 1860 do 1868 u Sarajevu na Bosanskom jeziku a za pare koje mu je platio SUD[srpsko ucevno drustvo iz Beograda preteca SANU]sam napisao tj falsifikovao cijeli tzv Kosovski ciklus epskih pjesama a Beograd je posle to lazno objavio kao srpske narodne epske pjesme
  Na isti nacin ste od Krali Marka Bugarina iz Prilepa napravili srbina pa jos I borca protiv Turaka tj Kraljevica Marka a od Kosovske svadbe 1389 ste napravili boj
  Nego Dejane dje vam je centar srpstva?
  E pa najsvetiji grad za srbe je Istanbul , centar vam je Turska pravoslavna crkva Fener Rum u Istanbulu a poglavar vam je Vartolomej rodjeni Turcin iz Istanbula
  Znamo da je na pr Lazar Grebeljan[Hrebeljan brdjanin] prije Kosovske svadbe 1389 bio obicni knez I sluga Madjarskog cara Zigmunda iz Nandorfehervara[Prevedeno u Beograd u 17 vijeku]
  Knez Lazar je zivio u Katolickoj drzavi koja se zvala Magna Hungaria ili Velika Madjarska
  srbija nije mogla imati kralja jer nije ni postojala
  Izmisljena je tek 1878 u Berlinu
  Napravile su je Svabe samo zato da Rusi ne bi napravili Veliku Bugarsku
  tzv pravoslavlje su na nase prostore donijeli Turci-dijelom zato sto su na pr u vrijeme Murata prvog jos uvijek imali 50% Seldzuka tj Hriscana Turaka Pravoslavaca a I zato sto im je vise odgovaralo da raju laze Vaseljenski patrijarh Turcin iz Istanbula nego papa iz Rima
  Zato su Turci Katolicku katedralu u Peci preveli u Tursko pravoslavlje I postavili Bosnjaka Makarija Sokolovica za prvog Patrijarha
  Turci su birali sve Patrijarhe a onog glavnog Vaseljenskog oni biraju I dan danas u crkvi Fener Rum u Istanbulu
  Genocidi nad Bosnjacima Bogumilima, Patarenima u Bugarskoj I Katarima u Francuskoj su vrseni zato sto su oni bili monoteisti I vjerovali su da je Bog jedan jedini a ne 3 samca bez zene kako to tvrdi tzv SPC
  Sveta trojica ne postoje cak ni u bibliji I to je bila izmisljotina cara Konstantina.On je Milanskim ediktom izmislio 3 boga [tobe jarabi] da bi u novu vjeru privukao mnogobosce kojima je 1 Bog bio malo
  Bosnjaci Bogumili su vjerovali u zabranjeno Jevandjelje po Barnabi u kojem lijepo pise da je Isaa [sufik US je Romanizacija IS-US] bio obican covjek kao I svi mi I da je Bog jedan jedini
  Bosnjaci Bogumili su svoj spas nasli u Islamu bas kao I na pr Pomaci Patareni u Bugarskoj,jer je osnova Islama monoteizam tj vjera u jednog Boga
  Same teorija o Bogu kao svetoj trojici je toliko besmislena da je Toma Akvinski zapisao da bi onaj ko bi pokusao da razumije sveto trojstvo sigurno poludio
  Na pr ako postoji Bog otac [tobe jarabi] ko je onda bozja majka?Ako je to Hazreti Mejrema [Romanizirano u Maria] sta je onda bio Jusuf stolar iz Nazareta njen zakoniti muz?.Sta su onda njena ostala djeca jer znamo da je Isus imao bracu I sestre?
  Ako je Isus Bog [tobe jarabi] I ako je rodjen ,znamo da sve sto je rodjeno mora I da umre
  A ako je Isus Bog tobe Jarabi umro na krstu,ko je onda vladao svijetom?
  Da napomenem I to da je car Konstantin osnovao Vatikan na mjestu na kome je kobajagi sahranjen Sv Petar I da je licno odabrao Hricsanstvo kao drzavnu religiju,
  On je od 12 ponudjenih Jevandjelje odabrao 4 i izmislio je Sveto Trojstvo

  1

  0
   • Које таблетице ?! Лудачка кошуља – што већи број, зар не видиш колко је пуко човек?
    Богумили нашли спас у исламу, Лазар живео у Мађарској … дечко је потпуно крахирана личност…

    0

    0
   • milica @

    haj ti curo usedelico cuvati ovce sa ovim tvojim mickom,nek bude bar neke koristi od vas 😉

    0

    0
   • @Milica Kosoviqi Jashari, Ugarski knez Lazar je postao srbin I jos srpski car 1860 u Sarajevu u bolesnom umu Bogoljuba Petranovica I njegovim falsifikovanim epskim pjesmama
    Bogoljub je izmislio I Jugovice na pr kao I izdaju Vuka Brankovica
    Historija ne poznaje Vuka Brankovica vec samo Vuka Grgurevica
    Njegos je nesto ranije ukrao Albansku legendu tj epsku pjesmu Kenge e Millosh Kopiliqi ali on pise samo Milos
    Bogoljub krade I prezime I izmislja Milosa Kobilica
    K skidaju Karadjordjevici tridestetih godina I izmisljaju prezime Obilic
    Bosnjak Tvrtko je na pr bio kralj Bosne Hercegovina Dalmacije I Rascie Sandzaka dok je Lazar bio obicni knez I sluga Madjarskog kralja Zigmunda
    Lazo nije mogao da bude srpski kralj jer za njegova zivota srbija nije ni postojala
    Turci su zapisali da je Sulejman Velicanstveni 1526 osvojio Nandorfehervar ili Belgrad [od 17 vijeka Beograd] od Madjarskog kralja Lajosa inace rodjenog Zemunca
    Sve do 16 vijeka Beograd je bio glavni grad drzave koja se zvala Magna Hungaria ili Velika Madjarska
    Tek posle poraza od Sulejmana kralj Lajos bjezi s vojskom i narodom jt Madjarima i prebacuje prestonicu u Budim a u dvadesetom vijeku spajanjem Budima s susednim gradom Pesta nastaje Budimpesta
    Znamo I da je Turski sultan Bajazid na Gazi Mestanu slavio svadbu s Lazarevom cerkom Oliverom koja mu je rodila 3 sina
    Lazarev sin Despot Stefan je izdao rodjenog oca I vjerno sluzio Turke koji su mu za uzvrat bili objecali Madjarski Beograd.
    Bosnjak Kralj Tvrtko je pak zapisao da se bez borbe I gubitaka s Kosova Polja povukao za Arsu tj Novi Pazar sto znaci da boja nije ni bilo a na svadbu mu se nije islo
    Despot Stefan je 7 godina posle Kosova u bitci kod Nikopolja izdao hriscane tj napao ih s ledja masakrirao i donio pobjedu Turcima tj svom zetu Bajazidu

    0

    0
  • Како ти није жао времена које трошиш на писање овакових будалаштина?

   0

   0
 2. Nema nikakvog Sandzaka u Srbiji . Srbija ne poznaje pojam Sandzak ni kao teritorijalnu ni kao regionalnu odrednicu. Srbija je unutrasnjom strukturom i ustavom podeljena na okruge. A regionalno Srbiju sastavljaju Raska, Sumadija, Srem, Banat, Backa, Kosovo i Metohija. Zao mi je sto to kvari snove nekih ali tako je kako je.

  0

  1
 3. Papski izvori ne poznaju tzv Nemanje kao pravoslavce niti kao srbe vec kao Katolike Nemandi
  Sve Nemanje su vrsile genocide nad Bosnjacima po nalogu Rima i sirile su Katolicku vjeru
  Ime Nemanja nije Slavensko i ne postoji u cijelom slavenskom svijetu.Kod Kelta je postojala titula Nemand-i ucenik student bas kao sto je postojala I titula Bardh-i bijeli sijedi djed na Ilirskom -staro Albanskom
  Turski defteri Karada ve ordu su prijepis Vizantijskih izvora I u njime se sve tzv Nemanje pominju kao Albanci Katolici Nimani
  U tim defterima se pominjum jos dvije Albansko katolicke dinastije Balleshani [balle celo na Albanskom posrbljeno u Balsici] I Topia
  Oceubica Dusan nije bio cak ni knez i bio je 1/2 Bugarin a 1/2 Albanac Katolik kao i svi NImani
  Dusan je krunu za sebe trazio od Katolicke crkve tj pape Benedikta zato sto je i sam bio Katolik
  srpsko Kosovo je izmisljeno krajem 19 vijeka a tad je I falsifikovan ne samo cijeli tzv Kosovski ciklus epskih pjesama vec I sami zakonik samozvanog cara Dusana
  Dokaz procitajte pazljivo
  ko rekne babunsku reč, ako je vlastelin, da plati sto perpera, akoli je sebar da plati dvanaest perpera i da se bije štapovima.“

  Dušanov zakonik, član 85.
  Rijec SEBAR je falsifikovana tj zamijenjena rijecju srbin.SEBAR je bila oznaka za stalez tj kmeta a ne ime naroda bas kao sto je I sama rijec Vlah oznaka za stalez stocara po Slavenskom Bogu stocara Velesu
  Carstvo oceubice Dusana se zavrsavalo kod Nisa I nije zauzimalo ni stopu danasnje tzv srbije vec samo zemlje naseljene Albancima
  Sami Dusan sebe naziva carem Arbanasa Bugara I Grka a ono srba je dopisano u 19 vijeku

  2

  0
   • Da razjasnim jos jednu srpsku laz.Ovaj buduci Kacavenda tj Dejan Todorovic gnusno laze o agresiji koju je samozvani car Dusan Nimani izvrsio na Bosnu.
    Istina je da je on bio podigao veliku vojsku [po nekim izvorima cak 70.000 I da je iskoristio odsustvo Bosanskog kralja Tomasa da munjevito preko Duklje tj Crne Gore napadne prijestonicu Bobovac.U odsutnom momentu odbranu grada je preuzela Princeza Elizabeta licno koja je tad imala samo 14 godina.Navukla je oklop s ljiljanima I poput Jean D’arc tj Jovanke Orleanke stala u prve redove
    U odlucujucem momentu stigao je I njen otac s vojskom I oceubica Dusan je potucen po nogu
    Elizabeta je kasnije postala kraljica Poljske I Ugarske.srpska kvazihistorije je o njoj dugo cutala iako je u pitanju bila jedna on najmocnijih kraljica Evrope
    Razlog Elizabeta se potpisivala kao Elizabeta Bosnjacka ,to je pisalo I na njenom pecatu a srbi nisu mogli da falsifikuju Poljske I Madjarske historije
    pa su rijesili da je ignorisu.Kad su najzad prave informacije o njoj izisle u javnost SANU je rijesila da je posrbi u Jelisaveta,iako je ona bila cerka Poljske grofice Elizabete od Pjasta I nosila je ponovljeno ime majke,pa je samim tim bilo nemoguce da bude Jelisaveta

    0

    0
 4. Vrlo jednostavna stvar; ko zeli znati ko su mu preci , moze to uraditi na Bioloskom univerzitetu u Beogradu.. Kod: prof.dr Bojane Panic koja je diplomirla u Beogradu a Doktorat zavrsila na najecem Univerzitetu na svijetu cuvenom Kembridzu… Dnk analizom resavate problem za tri sedmice kosta 130 eura… Znaci bice vam dokazano da li ste sloven ili ilir ili nesto drugo i odakle su vasi preci .. ko voli nek izvoli ali se posle mora pomiriti sa istinom

  0

  0
  • Upravo je Iginea DNA istrazivanjima srusila tzv slavenski mit I dokazala da ni Bosnjaci a ni srbi nisu Slaveni
   Bosnjaci su uglvanom ILIRI dok su srbi slavenizirana mjesavina svaga I svacega tj Turaka Bugara Roma I Vlaha [Rumuna]

   0

   0
   • kao i kod komsijskih naroda tako i kod nas kvazi istorija muti um obicnom narodu

    bogumilstvo je bilo rasprostranjeno na celom balkanu unutar hriscanstva i ono nema direktne veze sa bosnjastvom vec kao drugaciji pogled na vjerovanje,boga ,crkvu,brak,rituale…

    sticajem okolnosti jedan od najacih uporista je bio u Bosni…koji je izrodio Bosansku Crkvu

    …ali je izuzetno jak bio u Bugarskoj ,Raskoj …i ti pokreti nemaju nikakve veze sa bosnjastvom…danas gledajuci oni bi se nejpreciznije mogli nazvati sektasto unutar zvanicne religije

    0

    0
 5. Balkan je zahvatilo prokletstvo od dana kad su Rimljani doveli ROBOVE, skupljene s koca i konopca,koji su se prozvali SRBIMA.Rimljani otisli a robovi ostali,kao rak rana cijele regije.Ovi barbari da se presele u Sibir problem bi bio rijesen.A moze i na GRENLAND.Samo gdje je hladno da im se ohlade mozgici.

  0

  0
  • busnjaci su doseljeni najvjerovatnije iz cecenije u 18 i 19 vijeku od strane turaka da bi vrsili zlocine i zastrasivali narode balkana…postoji hiljadu turskih zapisa koji govore o krvolocnim busnjacima i njihovim zlocinima cega su se zgrazavali i najokoreliji zlocinci zato bas turci i ne vole bosnjake iako su iste vjere…ustaski pukovnik ivo glodarac u svojoj knjizi navodi da im je bitno da naoruzaju busnjake i da ce oni sami bez icije naredbe poubijati sve srbe a ustase biti oslobodjene svake odgovornosti…zadnji primjer je srebrenica dje poubijase svoj narod,a izabrali su podrucje dje su vecinom srbi muslimani…kada ce drzava srbija i republika srpska tuziti bosnjake zbog tog zlocina i zasto se ceka nije mi jasno…

   0

   0
 6. Сачувај нас благи Боже губитка идентитета и истине, да после неби личили на ове будале које најглупље текстове разних надриисторичара сматрају за своју историју.

  0

  0
 7. Masalah, masalah!
  Neka ti je hvala premilostivi Boze!!
  Prema preliminarnim rezultatima popisa BOSNJAKA u BiH 54%!!!!!
  ………U Bosni i Hercegovini živi između 3,7 i 3,8 miliona stanovnika, od toga su blizu 54 posto Bošnjaci! Ovo su prvi nezvanični rezultati popisa stanovništa koji je u BiH proveden u prvoj polovini oktobra ove godine, a baziraju se na podacima nevladinih organizacija, odnosno oko 2.000 posmatrača i aktivista čiji su predstavnici tokom popisa pratili rad popisivača – javila je TV 1, objavljujući ovu vijest pod egidom “ekskluzivno”……….
  NEKA ZIVI BOSNA I HERCEGOVINA DJEDOVINA BOSNJACKA!!!

  0

  0
 8. Stecak je najznacajniji kulturni spomenik srednjovjekovne bosanske drzave, reklo bi se njen kulturni biser. On je tipicno bosanski, sto se vidi i iz cinjenice da je, da se posluzim Lovrenovicevim vokabularom, “u srcu Hrvatske ili Srbije” potpuno nepoznat. Od oko 60.000 stecaka, koliko ih je sacuvano, oko 50.000 je na tlu BiH, a ostalo u pogranicnim krajevima Hrvatske i Srbije. To je prostor koji je uglavnom pripadao srednjovjekovnoj Bosni.

  Kao sto je poznato, Tvrtkova bosanska drzava na istoku je obuhvatala zapadne dijelove danasnje Crne Gore i znatan dio danasnjeg Sandzaka, na zapadu se prostirala sve do Zadra. Bosni su dugo vremena pripadali Peljesac i Konavli, Makarsko primorje itd. To je prostor bosanskog stecka, odnosno srednjovjekovne Bosne. Rasprostranjenost stecka na tim prostorima, kako posteno pise jedan od najpoznatijih srpskih historicara Vladimir Corovic, “u vezi je s bogumilskim pitanjem”. Danas, ti nekada pogranicni bosanski prostori pripadaju savremenim drzavama Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori i to se lukavo zloupotrebljava. Zajednickom inicijativom nasih susjeda, ciji je Lovrenovic u sustini glasnogovornik, stecak se iznova svojata, prije svega, kao hrvatski i srpski. A u nauci, srpsko-hrvatsko svojatanje stecka prisutno je duze od jednog stoljeca.

  0

  0
 9. “Dejan Todorović” vjerovatno razumijete latinski:
  K.Haller (Basell 1900) u djelu Cosilium Basiliense. Die protokolle des Consilis vom 1434 und 1435 koje se bavi protokolom sabora Katoličke crkve održanom 10.06.1434. u Bazelu citira Ivana Stojakovića, dubrovačkog dominikanca koji je na saboru izjavio (a što je i zabilježeno u protokolu, dakle histrijski je izvor u pitanju):
  “Offertur facilis occasio reductionis regni Bosne quod iam trecentis annis et ultra infectum heresi manicheorum et arianorum”. Sigurno znate koje Ivan Stojaković i neće te reći da je zamjenio pravoslavlje sa arisjanstvom.

  0

  0
  • Neznam kako će te negirati i ovaj podatak” vi što puno znate”.U šestom poglavlju svog djela “Život Simeona”, Stjepan “Prvovenčani” opisuje kako je njegov otac, Stefan Nemanja uništio krivovjerje, koje se pojavilo u njegovoj državi krajem 12. vijeka. pa kaže:
   “Jedan od pravovjernih ratnika njegovih (Nemanjinih)priđe mu i, bacivši se na koljena, s uzbuđenjem i dubokim poštovanjem reče mu: … Gospodin Bog i prečista vladarica Bogorodica, mati njegova, ne gledajući lice čovječije, udostoji se izabrati mene najslabijega, koji vjerujem u jednobitnu i nerazdijeljivu Trojicu, da čuvam ovo povjereno mi stado, koje vidite sada, da se ne posije kukolj lukavog i odvratnog đavla. I nikad nisam mislio da je on u oblasti mojoj. A sad eto vidim da se lukavi (đavo) brzo ukorijenio i da nanosi hulu na Svetoga duga i dijeli nedjeljivo božanstvo, kao što je govorio bezumni Arije presjecajući jednobitnu trojicu. Kada su pitali bogonosni oci: “Tko ti, Spasitelju, haljinu razdrije, reče: Arije bezumni, koji trojicu presiječe”. Tako i ovi bezumni idu za učenjem njegovim…” molim redakciju da spoji ova dva komentara.

   0

   0
   • Dejan Todorović historijografija je puna ovakvih izvora koji ste vi naveli . Koji ako ih posmatramo izvan konteksta navode na pogrešne zaključke. Tako na primjer ugarski kralj Emerik je na kratko zavladao Srbijom 1202. – 1203. godine nakon čega je uzeo titulu kralja Srbije, koju su ugarski kraljevi zadržali i navodili u svojoj titulaciji sve do propasti Austro-Ugarske monarhije 1918. godine. Međutim Mađari naravno ne pokušavaju na osnovu toga dokazati da su Srbi zapravo Mađari te da je Srbija samo dio Ugarske. Vidim da nemate odgovor na sve ovo do sada što sam vam napisao tako da neću više gubiti vrijeme sa provokatorima.Jer vi nepriznajete ni svoje dokumente “Prvovenčanog” Koji doslovice piše ……….: “Tko ti, Spasitelju, haljinu razdrije, reče: Arije bezumni, koji trojicu presiječe”. Tako i ovi bezumni idu za učenjem njegovim…” Zar ovi neidu za Arijem ? Mislim da vam je poznat bar Dušanov zakonik ako ništa drugo.

    0

    0
   • “Dejane Todoroviću “Da nezaboravim da vam pošaljem prijevod jer vidim da vam je latinski stran jezik.”Milošću Božijom napokon (se)ukazala iznimna prilika za obračanje svega bosanskoga kraljevstva, koje je preko tri stotine godina i više, bilo zaraženo manihejskim krivovjerstvom i arijanstvom” Toliko od mene Dejane Todoroviću i nemojte čitati samo ono što vama odgovara. Naravno morate uvažavati bar vašea Jevnđelja i pisane dokumente,ne samo vaditi iz njih ono što vi mislite da je mjerodavno.

    0

    0
   • Dejan Todorović:”koliko ja znam ni sjenica ni Novi Pazar nikada Nisu bili u sastavu Srednjevekovne Bosanske Drzave cak ni u vreme kralja Tvrtka Kotromanica.” Očigledno da vi kako rekoh čitate samo što vama odgovara.Historija Turskog/Osmanskog Crastva/ Joseph von Hammer .”…….Veliki ga vezir povede sa sobom u Muratov šator,a ovaj mu ga odobri uz uvjet da plati danak i da preda Silistriju.Ali-paša pošalju jednu vojsku, kojom je zapovjedao Tugen-beg,prema Kosovu tj.polju kosovu najjužnijem kutku Bosne,gdje se sastaju njezine granice s Albanijom Hercegovinom i Srbijom………Mislim da griješite kada tvrdite da Novi Pazar i Sjenica nijesu nikad bili u sastavu Bosne.

    0

    0
  • “Bosnjak”,
   Тај цитат на латинском не говори ама баш ништа у прилиог тврдњама из чланка овог псеудоиторичара. Нико не негира стећке. Међутим, нема никакве везе између стећака и богумила. Стећци су надгробни споменици. Натписи на њима су ћирилични. На многима су уклесани орнаменти, крстови као и сцене лова. Богумили су били вегетаријанци који су се противили убијању животиња. Зашто би неки богумили на својим гробовима клесали сцене лова на јелене?! Стећци својим садржинама показују јасно хришћанску припадност покојника. Презимена покојника су у највећем броју чисто српска. Какве све то има везе са Бошњацима који су настали политичким декретом пре двадесетак година!?

   0

   0
 10. Iz Beograda BRE, zarobljeni umovi koje je literarno briljantno apsolvirao nobelovac Ceslav Milos!
  Njihovo bulaznjenje na sandzakpressu nije za razmatranje vec PROMATRANJE!
  Neda mi se medjutim da raspravljam sa ovom boranijom.
  ANUS isprdci koji se tu i tamo postapaju wikipedijom!
  Slovenska pseudonaucna teorija o etnogenezi serVa je u historijskoj nauci davno pobijena, a njen definitivni krah je usledio nakon antropogenetskih studija stanovnistva Balkana
  Samo 15% “Srba” ima slovensku genetiku. Vise od 40% njih ima altajsko-anadolsko-bliskoistocnu genetiku!
  Uhvaceni u lazi beogradski kvaziakademski krugovi panicno tragaju za novom etnogenetskom paradigmom.
  Cujem da im je najnovija teorija da su serVi STAROBALKANSKO stanovnistvo.
  I Marsovci ce da bidnemo BRE, ama to sto kazuju analize krvi, daklem Turci, NE!!
  Pravoslavni Bosnjaci u BiH NEMAJU NIKAKVE genetske veze sa danasnjim sumadincima. Bosnjaci su po genetici ogromnom vecinom autohtoni evropljani.
  Prvi u modernom smislu te rijeci kulturni sok na Balkanu je posledica prosvjetiteljskog rada dva grcka (vizantijska) misionara Cirila i Metodija.
  Svoj rad su zapoceli u Moravskoj (danasnja Ceska i Slovacka).
  Njihovi su ucenici odatle protjerani i nastavice svoj rad na Balkanu.
  Jedan od njih, Kliment Ohridski je po uzoru na grcki alfabet sastavio cirilicu. Medju najstarijim varijantama cirilice je „bosancica“ (kasnije poznata i kao „begovica“) kojom su napisane „Povelja Kulina bana“ i bascanska ploca!
  Bila je u upotrebi do XX vijeka kada su je austrougarske vlasti DEKRETOM ukinule!
  Bosnjaci dakle niti su imali niti imaju potrebu da im raznorazni Kopitari osmisljavaju „Vukove“ reorme a austrougarska agentura kosovsko-guslarsku mitomaniju i kvazinaucnu etnogenezu.
  BOSNJACI su samo brojem mali, ali znacajem za evropsku kulturu veliki narod. U historijskoj nauci danas nije sporno da je bogumilstvo jedan od katalizatora REFORMACIJE koja je znacila raskid sa srednjevjekovnim mracnjastvom u Evropi!
  Raskrinkavanje serVske lazomitomanije se nastavlja.
  Na sajmu knjiga u Beogradu koji je u toku, moze se naci knjiga Andrije Matica „Pomracenje u pet slika“. U njoj se, doduse ne prvi put, govori KO je pobio djake u Kragujevcu oktobra 1941. godine.
  Raspamecena Srbija medjutim nastavlja sa propagiranjem zlocinacke ideologije cetnicko-fasistickih zlikovaca. Cujem da ce uskoro na drzavnoj televiziji zapoceti emitovanje neke serije o ravnogorskim vasljivcima !

  0

  0
   • Samo ti nastavi da citas !!

    Posjete sandzakpressu izmedju ostalog imaju za cilj i servisiranje serVa sa dva moguca ishoda generalke :

    Ako ti je ostalo i trunke nepocetnicenog mozga onda ces se za kratko vrijeme nakon citanja sandzakpressa zainteresovati za kelemei sehadet. Proucavanje kelemei sehadeta je jedan od uslova da se bude musliman. Bosnjak da budes nemere jer ti je genetika turska !

    Ako li ti je kompletan mozak zahvacen cetnistvom, onda ces morati u odgovarajucu medicinsku ustanovu. Ovo ti kazem kao filantrop bona fide, jer su rijetki ljudi koji u poznijim godinama ostanu mentalno citavi nakon temeljitog rusenje svega u sta su vjerovali !

    Jedan praktican savjet :

    Ako ti od danas gledanje u brlju i cvarke izaziva osjecaj neprijatnosti, onda si na dobrom putu !!

    Hahhhahhaaaahhahaaaa !!!

    0

    0
   • Ulazis u ofsajd ko budala u kredit!!
    Uso pop u tebe dabogda!
    🙂 🙂 🙂 🙂
    Pa da te poentiram prije popodnevnog odmora.
    Dijagnoza: Memorandum 3!
    Najveci broj serVa koji navraca na sandzakpresu ima Memorandum 3 misionarske ambicije i ljudskom bicu imanentnu zelju da ostavu utisak dobrohotnog komsije!
    Sto cetnistvom otrovanom mozgu nikako ne polazi za rukom!
    SPC i guslarsko-epska mitomanija je njihova mentalna peta kolona.
    Kad mu saspes istinu u oci da su pravoslavci “inspirisani” valjda ‘riscanskim milosrdjem u BiH pocinili zlocin genocida nad Bosnjacima, onda iz njega pokulja sotonska mrznja!
    Cloacas Augiae prepune smrada!
    Nezna budaletina da mi se samo nabacuje na volej!
    Da ga, nakon sto sam ga raspametio istinom o njegovoj etnogenezi, dokrajcim istinom o pavlijanstvu za koje mu je Kacavenda rek’o da je ‘riscanstvo!
    Na kraju ce mu preostati samo aziliranje uz “tihovanje” u nekoj specijalnoj ustanovi.
    Gdje ce ga lijeciti muzikoterapijom uz “srpsku” pjesmu “Jelek, anterija i opanci po tome se znaju serVijanci!
    JELEK (turska rijeca – kosulja)
    ANTERIJA (turska rijec – dugi kaput ukrasen sarama)
    OPANCI (turska rijec – kozna obuca)

    hhhahhhahhaaaaahhnbhhahha
    aaaaaaahhahhahhhahhhhahaaaaaa!!!

    0

    0
   • U srpkom jeziku ima dosta turskih reci sa razlogom,to je moglo da se promeni ili zabrani bez problema ali Srbi nisu kompleksasi i ne mrze nikoga bez obzira na ropstvo pod Turcima. Samo ne daju svoju zemlju. A koliko vidim 90 posto Bosnjaka na ovom sajtu je fascinirano Srbima i opsednuto mrznjom,umesto da se obrazuju i hrane svoje porodice i zive u miru sa komsijama.

    0

    0
   • Kako ces onda budaletino zvati, kasiku, boju, sanduk, jastuk…..
    One su neprevodive jer u “srpskom” jeziku odgovarajuce rijeci NE POSTOJE!!
    Jedino za TURSKU rijec cetnik (CETE) imate zamjenu – OLOS RAZBOJNICKO-VASLJIVO-MALOUMNI!!
    Srbi ne mrze jel tako olosu!
    A Srebrenica im je ispred nosa, pa ipak velicaju fasistickog krvoloka Ratka Mladica!
    Inace prema genocidnom soju, cija je genocidnost sankcionisana PRAVOSNAZNOM presudom Medjunarodnog suda, Bosnjaci osjecaju ono sto i citav svijet – PREZIR!!
    Evropa Bosnjake, Bogu hvala, NE PREZIRE vec duboko uvazava posto su od 1992-1995 godine u najtezim uslovima, ratujuci protiv cetvrte vojne sile u Evropi, fasisticke JNA i cetnickog olosa odbranili njenu temeljnu vrijednost – ANTIFASIZAM!!

    0

    0
   • Hugo imaj malo milosti!To je prekomjerna upotreba sile. Nije pohvalno ici tako ostro na slabijeg.Sad ce ovi serVi pribjeci svom tradicionalnom oruzju-LAZIMA.

    0

    0
  • Ti si bre legenda,daj i meni neke pilule da budem kao ti. Jos malo pa cu cuti da su Bosnjaci starosedeoci Balkana i da su Srbi nastali od njih i da su im ukrali cirilicu i pravoslavlje ahahahahah haos

   0

   0
   • Posto si se malo primirio da te pocastim jednom narodnom umotvorinom:
    Kako prepoznajes mladozenju u srbijanskim svatovima?
    Onaj u najboljoj trenerci!!!
    🙂 🙂 🙂

    0

    0
   • MISTERIJO mnogo si čudan.
    Pa jeli ti misliš da je PRAVOSLAVLJE I ĆIRILICA exkluzivitet SRBA.?
    JELI SVAKI PRAVOSLAVAC PO PRAVILU SRBIN ?
    SVAKO KO KORISTI ČIRILICU SRBIN … ?
    BOŠNJACI SU NA BALKANU SIGURNO MNOGO PRIJE SRBA.
    A VI NI DAN DANAS NEZNATE GDJE VAM JE BILA TA PRVA SRPSKA DRŽAVA.

    0

    0
   • /Pismo Pape Ivana XII 1319.g. hrvatskom gospodaru Mladinu Šubiću/

    ”Oni naučavaju pogubne heretičke zablude. Svaki vjernik je dužan ustati protiv takvih ljudi i uništiti ih da se iskorijeni njihov otrovan bijes i ne zaraze ostali vjernici. Često smo, naime, s velikom žalošću slušali, i to iz vjerodostojnih izvora da je zemlja BOŠNJANA domovina heretika, da su ondje napuštene crkve, svećenstvo je iskorijenjeno, gaze se kršćanske svetinje, krst se uopšte ne poštuje, štoviše, nema ni sakramenta krštenja.”

    0

    0
   • Vi ste srbe crni ko turci… necemo nikad reci da poticete od Bosnjaci… NEBRINI… ZNAMOMI KO Su vam preci AHAHHAHAAHAH

    0

    0
  • Budi malo dostojanstveniji iako si to sto jesi, bagro cetnicka!
   Postovao sam jedino “Crvenu zvezdu” u kojoj je igrao rahmetli Haris Brkic!
   Nakon njega prema ovom klubu gajim samo PREZIR!!

   0

   0
   • Takvog te “volim”!
    Spustenog repa!
    I da se drugi puta Bosnjaku obracas sas uvazavanje!
    Jerbom biste se bez nas i dan danas sporazumjevali kao neandertalci!
    Neartikulisanim kricima, poput ovog:
    BRE, BRE, BEEEEEEEEEEEEEE!!!!
    🙂 🙂 🙂

    0

    0
  • Ne znam sta je sporno u tekstu? Vidimo crkve, ikone krstove na slikama? Da nisu mozda bosnjacke?Bogumilska manihejska jeres, nije postovala sve nabrojano!I gde su dokazi o autohtonosti tzv.bosnjackog naroda na prostorima stare Raske?Pa jednostavno, nema ih!

   0

   0
   • OVAJ TEXT JE PUN MRŽNJE I JADA KOJI DOLAZI OD PREMOVIĆKE.
    ONA NOVINARE IZVJEŠTAVA O STANJU STAROG RASA I SRBA, KAO DA OVDJE NISU BOŠNJACI STAROSJEDEOCI I DOMAĆINI OD PAMTIVIJEKA.
    TA ČETNIKULJA IAKO JE MNOGO HLJEBA POJELA SA BOŠNJACIMA KAD BI JE PALO UTRLA BI IH KAO NEMANJIĆ BOGUMILE.
    ALI NE LJIPŠI MAGARE PORED ZELENE TRAVE.
    OD TOGA NEMA NIŠTA.
    ČIJE SU OVCE TOGA JE LJIVADA.

    0

    0
   • @Marti Misterija ili misterija na -Kub-ne na -Kvadrat!Srbstvu treba objasniti da je -srbski koncept lazan a -Bosnjacki -Ispravan-evo razloga zasto je -Tako!
    1/Bogumili su sumnjali u -Hrista!Kako cemo se -pokleknuti pred -Krstom -Nije li to drvo na kojem -Zidovi Raspese-Sina-Bozjeg!
    2/Nije li Bog bio slabasan da dozvoli -Raspece -Vlastita -Sina!
    3/Moze li Bog -Stvoriti -Kamen- da ga ne moze-Podugnut!
    Citavo Hriscanstvo je bazirano na Idejama koje je vrlo tesko ako i-Nemoguce -opravdati -danas!
    Isus Hrist je-Cista izmisljotina kreirana od strane Rimljana da bi onemogucila -jevrejski revolt to jest -Pobunu!Isus Hrist se u Kuranu spominje-ne vise od -27 puta!Sto bi on bio razlogom da -ne mozemo zivjeti u -Miru -Danas!/Dobri Bosnjani su ovu Anomaliju prepoznali prije cirka -560 godina -Zast bi je preispitivali-DANAS!Hriscanstvo je-Laz-a -Islam -Istina -ako ni zbog cega drugog -raspada rimskog carstva i Americog Kolapsa na-Srednjem Istoku-gdje je prica o -Isusu i-Rodjena!

    0

    0
   • To je vec oblast teologije, a ja ne bih da se bavim tim, iako bih imao puno toga da kazem, a kad smo vec kod toga, procitaj u Kuranu suru ali imran….bogumile i njihovo nepostovanje krsta i ikona, navodim kao dokaz, da pomenuti arheoloski nalazi ne mogu nikako biti njihovi, vec su svojstveni pravoslavnim hriscanima.

    0

    0
   • 26. oktobra 1377. godine krunisan je Ban Tvrtko I iz dinastije Kotromanića, čime je uspostavljena nezavisna Kraljevina Bosna. Tvrtko se krunisao kraljem Bosne u mjestu Mile kod Visokog (današnji Arnautovići), što je krunidbeno mjesto i svih kasnijih bosanskih kraljeva. Nakon smrti ugarskog kralja 1382. godine izbili su nemiri na područjima dalmatinske obale, te je kralj Tvrtko iskoristio tu priliku da pošalje bosansku vojsku u taj dio Dalmacije, te preuzme potpunu kontrolu nad cijelom Dalmacijom, zajedno sa ostrvima te je na taj način pripojio Bosni Split, Trogir, Šibenik, te ostrva Brač, Korčulu i Hvar.

    U posljednjem desetljeću svoje vladavine, kralj Tvrtko je suočen s upadima Osmanlija u Bosnu, prvo u jesen 1386. godine, te u ljeto 1388. godine kod Bileće, kada Bošnjani na čelu s knezom Vlatkom Vukovićem pobjeđuju Osmanlije. Iz bitke na Kosovu Bošnjani se vraćaju bez dramatičnih gubitaka. Poslije Tvrtkove smrti 1391. godine ponovo nastupa nestabilna politička klima u Bosni, prouzrokovana i opet ugarsko-bizantskim rivalstvom koje po ko zna koji put zavađa bosansko plemstvo. Ovo rezultira čestom promjenom bosanskih kraljeva, a i Ugarska također pokušava iskoristiti priliku u svojim pretenzijama na Bosnu.

    0

    0
   • Што се тиче места крунисања, Мавро Орбин у своме делу „Краљевство Словена“ наводи да је крунисан „од стране митрополита манастира Милешеве и његових монаха у цркви поменутог места“, [9] а сам Твртко у повељи Дубровчанима од 10. априла 1378. каже: „ … и идох в србскују земљу … и тамо шдшу ми венчан бих богом дарованим ми венцем на краљевство преродитељ мојих“, тј. Немањића.[8]
    Што се тиче датума крунисања, пре објављивања Јиречекових „Српских споменика“ била је прихваћена Орбинијева година Твртковог крунисања за краља, тј. 1376. На основу грађе из Дубровачког архива, Константин Јиричек је утврдио да је Босна постала краљевина негде између 23. фебруара и почетка новембра 1377. Не само што је после тога прихваћена 1377, него је, штавише, било покушаја да се тај догађај временски још ближе одреди.[10] Тако је нпр. Динић допустио могућност да је Твртко крунисан на дан светог Димитрија.
    Исто тако, не може се тачно одговорити ни на питање о каквој се круни овде ради. Док је Јиречек сматра да је Твртко по свој прилици крунисан „старом круном Стефана Прововенчанога“, Ћоровић помишља на „неки нов венац који је бог даровао лично њему“. Међутим, како подсећа Ћирковић, ни један ни други закључак не почива на поузданим темељима.
    После Твртковог крунисања за краља 1377. и владалачка титулатура се променила. Док је пре крунисања називао себе „ми Твртко, милостију божијом бан босански“,односно „nos Tuercho dei gratia Bozne banus“, после крунисања његова титула већ гласи „ми о Христе Исусе благоверному и богом постављеному Стефану, краљу србљем и Босне и поморију и западним странам“.

    0

    0
   • Prof. Dr. Darko Tanasković, najpriznatiji jugoslovenski orijentalist, o bošnjaštvu kao nazivu kojim se označava etnopolitička koncepcija, kaže da je “suština u stavu da u staroj istorijskoj zemlji Bosni, starijoj i od Srbije i od Hrvatske, kao njeno autohtono stanovništvo, s neprekinutim etničkim, kulturnim, psihičkim, pa i državotvornim kontinuitetom od ranog srednjeg vijeka do danas, žive Bošnjaci i da je to jedino njima odgovarajuće narodno i nacionalno ime.”

    0

    0
   • “U to doba, znači kraj 13. vijeka Bosna i jeste prava heretička zemlja, u njoj nema organizovane katoličke crkve, a nema ni katoličkih redovnika, samo su bosanski vladari toliko mudri da o tome šute.”

    *Izvor: dr Nada Klaić; Srednjovjekovna Bosna.

    0

    0
   • Krajem 1365.g. Bošnjaci su se pobunili protiv bana Tvrtka I i istjerali ga iz Bosne. O tom događaju saznajemo od bana Tvrtka u njegovom pismu od 29.3.1366.g. mletačkom Duždu Marku Corneru u kojem mu piše „..isti plemići naše zemlje..sramotno su nas istjerali i potpuno izbacili iz naše zemlje zajedno s našom majkom…“
    1365.g. ban Tvrtko potisao je ugovor sa ugarskim kraljem Ljudevitom kojim mu priznaje vrhovništvo, dok Ljudevit Tvrtku priznaje bansku titulu u Bosni. Posljedice ovog ugovora bile su strašne za Crkvu bosansku i njene vjernike, jer je podrazumijevao aktivnije učešće Tvrtka u borbi protiv bošnjačke bogumilo-katarske hereze.
    Nakon što su Bošnjaci i sam Tvrtko 1363.g. do nogu potukli ugarsku bosansko plemstvo kao nikada do tada štiti i propovijeda bogumilo-katarsku vjeru da se spominje da Vuk Hrvatinić koji je pobijedio Ljudevita kod Sokola 1363.g. uopšte nije ni krstio svog sina Hrvoja budućeg splitskog Hercega.
    Bosansko plemstvo se je nakon pobjeda nad Ugarima 1363.g. odlučno suprostavljalo svakom ugovoro s Ljudevitom, a to suprostavljanje preraslo je u otvoreni građanski rat 1365.g. nakon što je Tvrtko potpisao ugovor s Ljudevitom kojim se između ostalog obavezao i na proganjanje bogumilo-katarske hereze u Bosni. Pobunjene Bošnjake vodili su Tvrtkov mlađi brat Vuk i Dabiša. Glavne borbe su se vodile u župi Neretvi, te od Konjica do izvora rijeke Neretve, to je bilo područje sa najviše pripadnika bogumilo-katarske vjere. Tvrtko je uz pomoć preostalih bosanskih velikaša iz Huma i Usore i uz pomoć ugarske vojske porazio bogumilo-katarske pobunjenike. S bratom Vukom se pomirio 1370.g. priznavši mu naslov bana a pomirio se i sa bosanskim Didom potpuno se okrenuvši interesima bogumilo-katarske vjere svog bošnjačkog naroda koje je štitio sve do kraja svog života.

    **Izvor: Dominik Mandić “BiH, Povijesno-kritička istraživanja, svezak I”

    0

    0
 11. PITANJE JE ŠTA JE PRONAĐENO U SELU PRUŽANJ.?
  Mještani kažu da je iz HUMKI- ILIRSKIH GROBNICA.
  Nešto zamotano i odnešeno (odnela ga Dragica Premović).
  Šta je to odnešeno i čije je to kulturno dobro ?
  Očito se radi o ILIRSKIM GROBNICAMA.
  TI NALAZI TREBA DA SE SMJESTE U PAZARSKOM MUZEJU TO JE KULTURNO BLAGO I NASLJEĐE SANDŽAKA.
  TO BLAGO OČITO SE SADA UNIŠTAVA NOSI I PRODAJE NA CRNOJ BERZI ARHEOLOŠKIH VRIJEDNOSTI.
  SGRĆE SE BOGASTVO SA OVIH PROSTORA.
  A TREBA KRIVIČNO DA ODGOVARA.

  0

  0
 12. Velika NEKROPOLA groblje STEĆAKA, se nalazi u selu TVRDOŠEVU, 15 km, od Novog Pazara.
  TVRDOŠ- TVRDOŠEVO- DOBRI BOŠNJANI-BOGUMILI- CRKVA BOSANSKA
  Tu se nalazi oko 60 dobro očuvanih nadgrobnih ploča.
  Iako svake godine Muzej, tu nešto čeprka do sada nismo čuli o čemu se tu radi.
  Očito su STEĆCI i BOŠNJACI, tabu tema za Muzej čiji je direktor D.Premović.
  Sve što je van STAROG RASA, o tome se ne govori.
  A očito je da su BOŠNJACI STAROSJEDEOCI OVIH PROSTORA.
  STARI RAS, ne postoji—- radi se o izmišnjotini koja nema valjane NAUČNE DOKAZE.
  ARSA -ILIRSKA UTVRDA na Pazarištu.

  0

  0
 13. Za zatiranje bošnjačke kulture i islamskog duha u Sandžaku tj.. Pazaru, DRAGICA PREMOVIĆ, se nada i obećali su joj (SANU i dr. ) NACIONALNU PENZIJU.
  Sramno i žalosno da ova DESTRUKTIVNA, OGRANIČENA I PROČETNIČKI NASTROJENA osoba, dobija nagradu za svoja NE DJELA.
  Ali nagradu takođe dobija od PROČETNIČKI NASTROJENIH LOBIJA.
  E teško Srbiji sa vama.

  0

  0
 14. Alex Vein (DRAGICA PREMOVIĆ),
  “Не постоји ниједан озбиљни историјски доказ о постојању богумила. Богумили су кроз историју служили за оспоравање српског карактера Босне, а у новије време као историографска основа и оправдање за стварање бошњачке нације и самосталне државе Босне и Херцеговине.”

  KAKVE GLUPOSTI I NEBULOZE.
  ČUJ NAMA DOKAZA O POSTOJANJU BOGUMILA ?
  PREMOVIĆKA MISLI AKO JE GODINAMA UNIŠTAVALA DOKAZE O BOŠNJACIMA DA IH JE SVE UNIŠTILA.
  NISI IH DRAGICE SVE UNIŠTILA NITI MOŽEŠ DOKAZA IMA NA SVE STRANE.
  A OVAJ TEXT JE JEDAN OD DOKAZA ZA TO.
  KOJA JE TRIJEBIO NEMANJIĆ KO SU BILI TA JERES 10000 LJUDI ?
  TO SU BILI STAROSJEDEOCI BOŠNJACI BOGULILI PRIPADNICI CRKVE BOSANSKE.
  SANDŽAK JE PREPUN BOSANSKIH BOŠNJAČKIH STEĆAKA IMA IH SKORO U SVAKOM SELU.
  A BOSNA NIKADA NIJE IMALA SRPSKI KARAKTER.
  TVRDKOVA I KULINOVA BOSNA JE BOŠNJAČKA, DA BI KASNIJE KRAJEM XIXvijeka, PRAVOSLAVCI U BOSNI SE IZJASNILI POD UTICAJEM SRBIJE KAO SRBI.
  SANDŽAK JE ODVAJKADA BIO DIO BOSNE.

  0

  0
 15. GODINAMA U MUZEJU RADI DRAGICA PREMOVIĆ, KOJA VRŠLJA I PRIKRIVA PRAVU ARHEOLOGIJU I ISTINU.
  SVAKI TRAG BOŠNJAKA ONA UTIRE, PRIKRIVA I PRIKAZUJE KAO SRPSKI.
  IZ OČIJU JOJ IZBIJA MRŽNJA PREMA BOŠNJACIMA A TO POTVRĐUJE I ZADNJI TEXT U VEČERNJIM NOVOSTIMA.
  – Ponavlja se priča sa Kosova. Srpske kuće i imanja se prodaju budzašto. Dolazi novo stanovništvo koje nije zainteresovano za održavanje uspomena na srpski Ras – kaže arheolog Dragica Premović Aleksić, direktorka Muzeja Ras u Novom Pazaru.
  BOŠNJACI SU ZA DRAGICU , TO NOVO STANOVNIŠTVO …PALO SA MARSA …PO NJOJ.
  A DOŠLJACI NA OVIM PROSTORIMA SU SRBI KOJI SU KAKO ONI KAŽU DOŠLI SA KARPATA.

  0

  0
 16. Mi smo Bosnjaci zaista jedan veliki narod. Poticemo od Ilira, koji su bili gospode na na ovim prostorima.Mi Bosnjaci smo predani, ponosan , spremni dati zivot za pravo nejakoga ali isto i naivni , sto nam je naplaceno toliko puta.Mi Bosnjaci smo jedan narod puna merhameta, dobrote, osjecaja prema svima i nazalost nase komsije su uvijek koristili tu nasu dobrotu da nas prevare. A mi mislimo svi su dobro kao mi, pa se opustimo , zaboravimo ko i sta smo bili, pa nam onda te komsije dali prst i pokazali “samilost” i uzeli nasu istoriju i identitet prekrojili i promijenili. A mi Bosnjaci do 93 tihi bili i zadovoljni bili da budemo vjerska skupina velikim slovom, pa ihh nase radosti.
  Nema , nema tako mi Allaha opravdanja sto svoje ne cuvamo , ime , vjeru , obicaje i nasu zaista veliku proslost. Dok Allah ne odluci drugacije , nema te sile koja moze unistiti ovaj narod, dosad svi koji su pokusavali trebali bi se pomirit sa tim. Ali zaista , zaboravljanje i nipodostavanje svega vlastitog je opasnije od zla dusmanskoga . Zato cuvajte svoju vjeru, obicaje i nikada ne zaboravi svoje ime Bosnjace!!

  0

  0
  • Ne samo sto ste veliki narod, nego sto jos mnogo veci narodi Rusi i Poljaci, poticu od vas i govore bosanskim dijalektom.Vi ste bili muslimani i pre Muhameda, ali ovi lazljivi Srbi, sto su uzeli bosanski jezik, a dotad se sporazumevali pantomimom, sad fabrikuju lazi, da ste srpske poturice.

   0

   0
   • Misterijo ne lupetaj.
    NE NEGO JE SVE ŽIVO OD SRBA, PA I JAPANCI SAMO SU MALO VIŠE UKOSILI OČI.
    PA ĆOPAVI VUKE JE PREPISI BOSANSKI RIJEČNIK DA BI NAPRAVIO SRPSKI.
    TI BI MISTERIJO PRIČO ONIM STARO CRKVENIM JEZIKOM DA TI NEBI BOŠNJAKA I TURAKA.

    0

    0
   • Japanci su od prehladjenih srpskih samuraja 🙂 🙂 zato su im oci malo ukoso.
    A Vuk nije izmislio ili uzeo neciji jezik, vec je reformisao azbuku, a za knjizevni standard uzeo govorni jezik istocne Hercegovine i zapadne Srbije.

    0

    0
   • JESTE, A KOJI JE TO JEZIK HERCEGOVINE … BOSANSKI.
    OD KOGA JE UZEO TAJ JEZIK…. OD BOŠNJAKA … BOSANACA
    ZAŠTO NIJE UZEO JEZIK IZ SRBIJE ?

    0

    0
   • Ti si bre pravi Bosanac! Pogledaj do danas sastav stanovnistva u pomenutim govornim podrucjima.Kako su Srbi govorli do tad?Pa srpski normalno, nisu se sprazumevali pantomimom.Srpski jezik je evoluirao iz staroslovenskog, kao recimo italijanski iz latinskog!Danas a i u vreme Vuka, staroslovenski je bio mrtav jezik, postojao je samo u crkvenoj sluzbi, u knjizevnoj verziji kao crkvenoslovenski, a i danas je sluzba u SPC u velikoj meri na tom jeziku.Najveci protivnik Vukove reforme bio je upravo karlovacki mitropolit Stratimirovic, koji je pokusavao da stvori tzv.slavjanoserbski, koji bi bio mnogo priblizniji crkvenoslovenskom, jer se bojao da ce standardizacijom prostog narodnog jezika Srbi biti izgubljeni za Crkvu!
    Dakle sad i pod pretpostavkom da je Vuk “uzeo” bosanski jezik za srpski, kako objasnjavas cinjenicu da taj jezik pripada slovenskoj grupi jezika?

    0

    0
   • Nema mi sta draze nego kad dodje srpce pa nema jadnicak sta pametno stavit u usta , pa pocne lupetat. E malo srpce , idi gledaj ekrema, crtaj nesto , sutaj loptu, ne trosi vrijeme ovdje.

    Selamu alejkum i slava Bosni i Bosnjacima!!

    0

    0
   • Srpsko stanovništvo ovih prostora je posle velikih seoba Srba, uglavnom Vlaškog i Arbanaškog porijekla.
    Nemanja Nimani je arnaut prvo katolik pa kasnije pravoslavac . . .
    Crni Đorđe takođe posrbljeni Keljmendi arnaut …

    0

    0
   • Marti Misterija-rukavice u -ring!Arivederchy!Poljaci su katolici i sa -srpskim djubretom -NE ZELE RAZGOVARATI-BOSANSKIM!Ceka te-Dvokolica u-Rikverc-na-izlazu!

    0

    0
 17. Neka Allah dz.s.nagradi Sulejmana na trudu i radu koji ulaze u nastojanju da istina pobjedi! Uzivao sam dok sam citao ovaj clanak o steccima,dobrim Bosnjanima itd. Volio bih da se pisanje nastavi a posebno sam odusevljen nacinjenim fotografijama koje su od neprocenjive vrijednosti kao dokazi jednog prohujalog vremena koje nase komsije srbi zele da izbrisu i da preokrenu u svoju korist. Jos jednom sve cestitke autoru na trudu i radu koje nimalo nije lahko.

  0

  0
   • Добро је што постоји овај портал, неки би поблесавили да га нема! Овако, могу да се празне, теше и лупетају до миле воље, па на крају можда и помисле да је то све истина. А занимљиво је, таквих глупости нема нигде. Ето, сад сте Илири!!! А у свим (вашим) историјама пише да су “Бошњаци” словенски народ… Ма глупо је и полемисати. Па што не говорите “илирски”, што су вам презимена углавном српска. Да не причам да већина зна и ко су му рођаци Срби и од кога потичу. Али, треба побећи од себе, а то је немогуће. Овако измишљате све и свашта, а мржња према свему што је српско вам је храна. То вам се враћа као бумеранг, ништа, ништа са тим не постижете. Јер, мржња највише штете доноси ономе који мрзи.

    0

    0
   • Pa svi su od vas pobjegli punom -parom-srbine!Zandarmerija,porezi,krsne slave,spijuni,tamnicenja ,podrumi,gladna usta i opci neglekt da- Drugi postoje -glavne su odlike srbstva -cija se duga historija Rusenja i Mrznje -jos uvijek Ucrtava-srbine!Ko pobi dobri Bosnjacki narod uz Drinu kroz stoljeca-srbine!Kako uopce imas pravo da -Narices nad -NASIM PORIJEKLOM i -BJEZANJEM od-tebe-srbiNE?Jest -tebe…

    0

    0
   • Molim ljude koji rade na ovoj stranice da nam prevedu ovaj sigurno pametni tekst.Jos ruski nismo naucili, mozda covjek moli za pomoc, mozda covjek nesto pametno ima da nam kaze a mi ga ne razumijemo.Dajte ljudi da pomognemo covjeku. Cekaj da pokusam makar ja du mu objasnim malo ” na latinici pisi rodjo,ovo sto si napisao niko ti ne razumije.Bosnian eh taj pisi “.
    Eh vala i ovi iz Sandzakpressa , uhh objavili tekst porijeklom iza Karpata negdje tamo. Pa objavite nam na nasem Bosanskom da shvatimo ovu tajnu iza ovog sigurno pametnog teksta.

    0

    0
   • Тешко је ово за тебе!!! То су у праву. Али, шта да ти радим.Кад одрастеш и размислиш-казаће ти се само, тако гласи једна мисао чика Јове Змаја! Ниси чуо за њега? То сам и очекивао. Глувом шаптати….

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.