Reisu-l-ulema Kavazović: Srebrenica će ostati, a oni koji je negiraju će nestati

71
42

BiH – U ramazanskom intervjuu sa Reisu-l-ulemom mr. Husein ef. Kavazovićem čitajte o Srebrenici, zekatu, Kur'anu, postu, jedinstvu muslimana, Sandžaku i drugim temama

Srebrenica će ostati prije svega u molitvama ljudi, našim dovama, u kulturi, muzici, književnosti. Srebrenica će nadživjeti sve svoje dželate, jer Srebrenica nije više od ovoga svijeta. Srebrenica je od onoga svijeta – duhovnog svijeta i postala je duhovna kategorija.

S.Fetić: Dvadesetsedma ramazanska emisija snimana je u matici Sarajevu u sjedištu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i tom prilikom razgovarali smo sa vrhovnim poglavaromreisu-l-ulemom mr. Husein-ef. Kavazovićem. Povod našeg intervjua je Ramazan – šta on znači za vjernike i Islamsku zajednicu?

Reisu-l-ulema Kavazović: Ramazan je svakako posebno vrijeme za muslimane ovdje u Bosni i Hercegovini, a i širom svijeta. Dobro znamo, ako mogu tako kazati, da je naša zajednica utemeljena u mjesecu Ramazanu 27. noći – noći Lejletu-l-Kadr. Tada je počela objava Kur'ana Časnoga i do danas muslimani slijede Božiju riječ i uputu i Ramazan je posebno vrijeme. Vrijeme u kojem svaki vjernik nastoji da učini što više dobra, a da se udalji što više od onoga što je porok i zlo. Ramazanska duhovna gozba se ogleda prije svega u učenju Kur'ana i postu. Dobro znamo da je Allah dž.š. u ovom mjesecu propisao post kao jedan od farzova i temelja islama. Ramazan je prilika da se približimo ljudima, da budemo bliski jedni drugima, da pomognemo jedni drugima i da osjetimo ljubav brata i sestre koja se u ovom mjesecu isijava iz srca ljudi. Naravno, tu je i teravih namaz. Ukupno gledajući, Ramazan je najodabraniji mjesec u našem hidžretskom kalendaru.

S. Fetić: Kada je Islamska zajednica u pitanju, kakve su posebnosti u mjesecu Ramazanu i kakve su aktivnosti Reisu-l-uleme. Kako Reis provodi svoje Ramazane?

Reisu-l-ulema Kavazović: Reisu-l-ulema, kada je u pitanju vjernički život, provodi Ramazane kao i svaki musliman, izvršava ono što je dragi Allah naredio da se u ovom mjesecu čini i radi. Naravno, obaveze u toku dana su kao i sve druge obaveze u drugom danu. Mi nastojimo uskladiti i odvojiti više vremena za ibadet u mjesecu Ramazanu nego što je to u nekom drugom vremenu. Polazeći od toga da je svaki trenutak kojeg musliman provede u mjesecu Ramazanu ibadet, moram kazati da pored toga što se svi pripremimo za Ramazan i očekujemo ga i ulažemo napor posteći uzdržavajući se od jela i pića u toku dana, nastojim da, koliko je više moguće, budem sa Kur'anom. Učim Kur'an i razmišljam o onome što sam proučio i kao svaki drugi musliman nastojim se približiti dragom Bogu i ojačati svoj iman i vjeru.

S. Fetić: U nekoliko posljednjih Ramazana dočekujemo i 11. juli, dan kada se okupimo u Potočarima i klanjamo dženaze našim šehidima. Dok smo dolazili ovamo prošla je kolona sa tabutima koji su pošli put Srebrenice, tabutima šehida kojima će ove godine biti klanjana dženaza. Dvadeset godina poslije tog genocida još uvijek sakupljamo kosti naših šehida. Kakva je vaša ramazanska poruka o Srebrenici imajući u vidu sve te okolnosti?

Reisu-l-ulema Kavazović: Srebrenica je posebna kategorija u našim životima, to je duhovna kategorija za Bošnjake i muslimane. Srebrenica nije bilo koje mjesto ili bilo koji geografski pojam koji nas asocira na sve ono što se dešavalo. Srebrenica je postala dio ukupne duhovnosti Bošnjaka muslimana. Srebrenica će ostati bez obzira na to što neki čine da se negira genocid u Srebrenici. Bez obzira na to što naše komšije ne žele da prihvate činjenice koje su tako jasne i bjelodane. Činjenice koje su uknjižene u najvišim tijelima ovoga svijeta. U tijelima čiji je osnivač i država Srbija. Bez obzira na sva ta negiranja Srebrenica će ostati, a oni koji je negiraju će nestati.

Srebrenica će ostati, prije svega, u molitvama ljudi, našim dovama, u kulturi, muzici, književnosti. Srebrenica će nadživjeti sve svoje dželate, jer Srebrenica nije više od ovoga svijeta. Srebrenica je od onoga svijeta – duhovnog svijeta i postala je duhovna kategorija. Želim kazati Bošnjacima da ne očekuju milost od onih koji nisu prijatelji, da ne očekuju priznanje od onih koji nisu prijatelji. Naravno, mi moramo nastaviti živjeti sa komšijama. Ako već nismo prijatelji moramo biti komšije koji će uljuđeno živjeti jedni sa drugima i jedni pored drugih, koji će imati toliko uljuđenosti i civiliziranosti da ne čine jedni drugima zlo i ne nanose jedni drugima bol, ako nisu spremni pružiti ruku prijateljstva narodu koji je propatio koliko je propatio i nad kojima su neki od njih učinili genocid.

Neki su me pitali ima li razočarenja nakon svega ovoga. Želim samo kazati – nema razočarenja, jer se čovjek samo od prijatelja može razočarati i to Bošnjaci moraju znati. Zbog toga želim reći da mi sa naše strane trebamo činiti dobro i da unutar nas nikada ne proizvodimo mržnju prema bilo kome, pa ni prema onima koji su nama učinili zlo.

Dragi Allah u Kur'anu to naglašava: “Vi na zlo uzvratite dobrim.“ To je naša obaveza, naša muminska, vjernička obaveza. Ja želim to poručiti Bošnjacima muslimanima, ma gdje oni bili u mjesecu Ramazanu. Teže je nositi zlo u svom srcu, nego nositi bol u njemu. U bolu je čovjek još uvijek živ, a u mržnji čovjek skonča. Onome ko je skončao u zlu nema pomena, ne ostaje mu pomena na zemlji. Onaj ko nosi bol i dobro u svom srcu ima pomena i kao što Kur'an kaže, on će naslijediti ovu zemlju.

Zbog toga u našim srcima ne treba da ima ni mržnje ni ojađenosti prema bilo kome i bilo čemu što se događa u svijetu. Mi imamo dragog Boga, vjeru u Njega, vjeru u Njegovu pravdu i posljednji sud.

S. Fetić: Brojni su komentari o dolasku ili nedolasku premijera Srbije. Kakav je Vaš stav o tome, je li taj dolazak dobrodošao poslije svih ovih dešavanja ili nije?

Reisu-l-ulema Kavazović: Njegov dolazak je kao i njegov nedolazak – potpuno nam je isto. Želim kazati radi javnosti, ali i Bošnjaka u Srbiji, ova Islamska zajednica je smogla snage i prije nekoliko mjeseci otvoriti najsvetije mjesto Bošnjaka muslimana gospodinu Vučiću – vrata Gazi Husrev-begove džamije i mi smo to učinili u nadi da ćemo imati i početi graditi prijateljstvo između ova dva naroda. Nakon njegovih izjava on je jasno poručio da dolazi u Srebrenicu da pokaže kako želi prijateljstvo, a kako neki ne žele prijateljstvo. Naravno, to je sa njegove strane bilo nisko i naravno da će on to zapamtiti.

S. Fetić: Sabor Islamske zajednice je prije nekoliko dana usvojio Deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Šta je bila osnovna intencija?

Reisu-l-ulema Kavazović: Islamska zajednica je htjela još jednom nešto učiniti nakon svega što je učinila za Srebrenicu, ali i za povratak u Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu da je Islamska zajednica ubijeđena da se genocid nad Bošnjacima desio na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, a ne samo u Srebrenici. Srebrenica je, naravno, presuđena u sudskim presudama, ali nisu samo sudske presude te koje mogu dati kvalifikaciju zločina i genocida. Mi imamo prava kada je u pitanju genocid da iznesemo naš stav. U Deklaraciji je upravo to kazano, da je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine nad bošnjačkim narodom  periodu od 1992. do 1995. godine počinjen genocid. Srebrenica je samo presudama međunarodnih sudova okarakterizirana i na nju smo se htjeli očitovati kada je u pitanju genocid u Bosni i Hercegovini.

S druge strane, prema genocidu u Srebrenici se ovih posljednjih dana, kao što svi znamo, od političkih, duhovnih i intelektualnih elita srpskog naroda nastojao minimizirati, pa i negirati genocid u Srebrenici. Islamska zajednica je htjela da pošalje poruku muslimanima Bošnjacima. Mi se sebi obraćamo i kod sebe potvrđujemo da je naš stav da je u Srebrenici i van nje počinjen genocid. Htjeli smo da kažemo da i nakon počinjenog genocida život na tom području nije normaliziran i htjeli smo da obavežemo sve muslimane Bošnjake, ma gdje bili u svijetu, da učine sve što je u njihovoj moći, kako smo to kazali u fetvi, da je obaveza svakog muslimana, pojedinačna i zajednička, da učine sve što je moguće kako bi se posljedice genocida koji je počinjen otklonile. To je sada vjerska obaveza svakog muslimana i muslimanke.

Htjeli smo ukazati na težak život ljudi koji žive na tom prostoru, na diskriminaciju, na odsustvo brige od strane vlasti Republike Srpske za elementarna pitanja Bošnjaka na ovom prostoru, na odsustvo brige međunarodne zajednice koja je još uvijek u Bosni i Hercegovini predstavljena svojim visokim predstavnikom, koja također zanemaruje Dejtonski sporazum. Zatražili smo u Deklaraciji, zbog odsustva svega ovoga, od međunarodne zajednice da proglasi distrikt Srebrenice koji bi obuhvatao Srebrenicu, Bratunac, Vlasenicu, Miliće, Žepu i dijelove Rogatice. To je ono što je sadržano unutar ove Deklaracije, uz to da je ona osudila genocid i sve druge zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su upućeni prema Bošnjacima, Srbima, Hrvatima i drugim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Sabor je iskazao svoje zahtjeve da u okviru Rijeseta Islamske zajednice sačini poseban program kada je u pitanju obnova džemata na tom prostoru. Zbog toga smatram da je nakon dvadeset godina došlo vrijeme za ovu Deklaraciju, vrijeme kada su činjenice potpuno poznate. Islamska zajednica nije hitala sa donošenjem bilo kakve deklaracije ranije iz razloga što smo željeli da se utvrde neosporne činjenice na međunarodnim sudovima i sudovima nekih evropskih zemalja, kao što je primjer Njemačke koja je osudila u nekoliko slučajeva genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Smatrali smo da je vrijeme da Islamska zajednica izađe sa Deklaracijom, što smo sada i učinili.

S. Fetić: Zekat i sadekatu-l-fitr. Poznata je fetva Reisu-l-uleme o davanju zekata i sadekatu-l-fitra kao jedinom ispravnom načinu davanja u Bejtu-l-mal Islamske zajednice. Znamo da postoje razne organizacije koje sakupljaju zekat i sadekatu-l-fitr. Osvrnite se na to i recite nam šta biste poručili njima?

Reisu-l-ulema Kavazović: Želim kazati, prije svega, da je zekat obaveza svakog imućnog muslimana i muslimanke, punoljetnog, kao i svi propisi koje islam uvjetima propisuje, i jedna je od temeljnih vrijednosti vjere.

Drugo, želim kazati da farzovi, kao što su namaz, post, hadž, zekat, imaju svoje uvijete na koji način se izvršavaju. Namaz ne možemo klanjati van svog vremena, post ne možemo postiti van Ramazana izuzev napaštanja, hadž ne možemo obaviti van dana hadža. Allah dž.š. je za farzove propisao određene uvjete koji se moraju ispuniti. Kada je u pitanju zekat, on je vezan za Bejtu-l-mal i to je njegov šart. Ne može se zekat dati van Bejtu-l-mala, kao što se namaz ne može klanjati van njegovog namaskog vremena, kao što se post mjeseca Ramazana ne može postiti van njega ili obaviti hadž van mjeseca hadža. Neki muslimani, da li iz neznanja ili iz zlobe i loše namjere, žele druge muslimane skrenuti s pravog puta i tumačenja Božje riječi i zapovjedi.

Apeliram i pozivam muslimane i muslimanske svuda u svijetu da ostanu privrženi tumačenju propisa islama onako kako to naša ulema iz Islamske zajednice čini odgovorno naspram Božije riječi. Da se zekat može dati van Bejtu-l-mala Islamska zajednica bi to kazala kao što kažemo da se sadaka i vakuf može uvakufiti ne samo za Islamsku zajednicu, već i za neke druge namjere – ne mora biti unutar Islamske zajednice. Zekat mora biti u Bejtu-l-malu, to je njegovo jedino mjesto.

Mi dobro znamo da je ubiranje zekata moguće samo kroz organizaciju, a tu organizaciju ima Reisu-l-ulema. Bez vrhovnog muftije i bez njegovog potpisa organiziranje ubiranja zekata nije moguće provesti i to ne spada u vjersku kategoriju, izlazi izvan vjere. Ovo govorim zato što je kur'anski ajet naglasio da jedna od kategorija jesu ubirači zekata. Da to nije oragnizirano ne bi Dragi Bog tražio da postoje ubirači zekata. Želim braći i sestrama kazati da se naspram zekata odnose odgovorno kao što se odnose odgovorno naspram svoga namaza, posta i hadža. Zekat je vezan za Bejtu-l-mal i nema zekata van njega, kao što nema hadža van mjeseca hadža. Možete otići na Kabu stotinu puta u toku godine, ali samo 9. zul-hidžreta možete biti na Arefatu, ne možete biti prije ili poslije toga. To našim muslimanima treba biti potpuno jasno. Zbog toga molim još jednom sve da razumiju zbog čega Islamska zajednica potencira i naglašava važnost Bejtu-l-mala i davanja zekata u Bejtu-l-mal. Ne zbog toga što neki žele kazati da Islamska zajednica želi da kontrolira sredstva. Islamska zajednica raspoređuje sredstva, ona ih ne kontrolira. Mi nikoga ne možemo prisiliti da to da ili ne da. Mi smo obavezni da tumačimo ispravno Božiju riječ. Mi od ispravnog tumačenja Božije riječi nećemo odustati, ma što drugi o tome mislili. Zbog toga je jako važno da ispravno razumijemo ono što Bog od nas traži. Islamska zajednica je dužna da muslimanima ispravno prenese Božiju objavu.

S. Fetić: Kada govorimo o Sandžaku, u Ustavu Rijaseta IZ-e u BIH Sandžak je definiran kao domovinski prostor Bošnjaka. Koliko je to važno za Bošnjake u Sandžaku i koliko to doprinosi jedinstvu muslimanima koji žive na ta dva prostora?

Reisu-l-ulema Kavazović: Bošnjaci su svakako jedan narod i u svojoj kulturi i tradiciji imamo zajednička obelježja. Muslimani smo, pripadamo islamskoj civilizaciji, pripadamo našoj zajedničkoj bošnjačkoj sudbini i po jeziku i geografiji. Poznato je da su Bošnjaci naseljavali ove prostore upravo na području Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica je protiv razdvajanja tog bića i pokušaja da se duhovno i geografski razdvoji i ona je u svom Ustavu unijela da postoje domovinske zemlje Bošnjaka, a to su Sandžak i Bosna i Hercegovina. Naravno, naši domovi su i u Hrvatskoj i u dijaspori, ali to nisu domovinske zemlje kao što su Bosna i Sandžak. Ovo govorim iz razloga što su u ovim zemljama naša mezarja odvajkada. Tu su naši stećci, kao i naše najstarije bogomolje i medrese. Zbog toga smatramo da su ovo naše domovinske zemlje. Naravno, da mi trebamo više raditi na učvršćivanju naše kulture i tradicije jer Islamska zajednica je učinila sa svoje strane ono što može, a to je da, prije svega, sve naše organizacije u okviru Islamske zajednice budu jedinstvene. Da imamo jedan Ustav, reisu-l-ulemu, da imamo naše muftije u Srbiji, da na ovim prostorima živi najveći broj Bošnjaka. Mi jesmo jedno tijelo, govorimo istim jezikom i to je za nas jako važno i bitno i nastavit ćemo kao zajednica da promičemo naše duhovno zajedništvo sa muslimanima iz Sandžaka, a i muslimani Sandžaka sa muslimanima Bosne i Hercegovine. Ne postoji nikakva granica između nas. U duhovnim kategorijama mi se potpuno razumijemo. Ta veza između Novog Pazara i Sarajeva je oduvijek jaka i ostat će tako. Mi ćemo poštovati države u kojima živimo kao muslimani. Svakog Bošnjaka boli jer je Sandžak, čini mi se, 1912. godine podijeljen između Crne gore i Srbije, ali to su povijesne činjenice koje su se desile i Bošnjaci Sjevernog i Južnog Sandžaka moraju ostati potpuno svjesni da su oni jedan narod i da je to jedna teritorija koja pripada Bošnjacima i svima onima koji žive sa Bošnjacima na tom prostoru.

Zbog toga mi trebamo naći mogućnosti da se povezujemo sa njima, da nam sve zajednice na ovom prostoru budu ujedinjene i to bi bio veliki hair za Bošnjake. Smatram da je jedna Islamska zajednica na prostoru gdje žive Bošnjaci garancija njihovog duhovnog i fizičkog opstanka. Svi se Bošnjaci trebaju potruditi da se to ostvari i da do toga dođe.

S.Fetić: Ostalo je još par dana do Bajrama. Za naše gledaoce jednu predbajramsku poruku šta treba da urade ovih posljednjih dana Ramazana i u toku nastupajućeg Bajrama?

Reisu-l-ulema Kavazović: Ostalo je još samo nekoliko dana. Ja želim od muslimana u Bosni i Sandžaku zatražiti, savjetovati ih da provedu ove dane, kao i prethodne, u dobroj vjeri i pokornosti Allahu dž.š., da zamole da ibadete koje čine u toku dana i noći Dragi Allah primi, jer na koncu svakim danom mi smo sve bliži susretu sa dragim Bogom i trebamo vidjeti kakva je poputnina koju nosimo u svojim bisagama kao putnici koji, kao što znamo, samo prođu ovim dunjalukom.

S druge strane, želim Bošnjake u Sandžaku posebno zamoliti da budu otvoreni jedni prema drugima, da podjele koje neki proizvode među nama i žele da te podjele nastave živjeti Bošnjaci ne smiju da dozvole, jer drugi će se samo na našoj muci naslađivati, a nama će biti iz dana u dan sve teže i teže. Zbog toga apeliram da imaju povjerenja u Islamsku zajednicu na čijem je čelu naš muftija dr. Mevlud-ef. Dudić i da tu zajednicu čuvaju i da se oko nje saviju. To je zajednica koja je u povijesti čuvala jedinstvo Bošnjaka i znala voditi taj narod na tom prostoru. Želim zamoliti sve one koji su u jednom trenutku smatrali da postoji neka druga opcija za Bošnjake muslimane, da razumiju da ta opcija nije naša opcija. Ta opcija ide za tuđe interese i tuđi groš. Isto tako, želim kazati da ni naša zajednica ne smije likovati prema ikome i ne smije to raditi. Svakome ko želi u ovu zajednicu, da u njoj uradi dobro i da bude njen član, moramo otvarati naša vrata. Moramo ljude ujedinjavati, a ne razjedinjavati. Naša ulemanska misija je da pozivamo i ujedinjujemo narod. Kur'an nam poručuje: Ne možemo biti gruba srca i prema ljudima grubo postupati, a misliti da će ljudi biti uz nas. To se neće dogoditi. Ima i ono drugo, što je naša obaveza: Na zlo moramo uzvraćati dobrim i ako je neko učinio nama nepravdu i zlo trebamo uzvratiti dobrim i nastojati da se između muslimana napravi pomirenje. Zbog toga želim Bošnjacima kazati da to učine.

Sljedeće što želim kazati je da budemo vrijedni i vrijedno radimo. Božiji Poslanik se, između ostalog, Allahu utjecao i od lijenosti. Važan je rad i trud za svoje dobro i dobro svoje porodice. Odgovorni smo za naše porodice i našu djecu i moramo raditi i održati život. Život je blagodat, ali i emanet, zato je važno da podižemo naše porodice. Drago mi je da je Islamska zajednica u Sandžaku uspjela u segmentu obrazovanja načiniti velike iskorake na tom području, koji su prije bili nezamislivi. Zahvaljujući muftiji Muamer-ef. Zukorliću i svima koji su oko njega, smatram da treba zadržati taj tempo i zato jeste odgovornost nas ovdje u Sarajevu, vas u Sandžaku i Bošnjaka u dijaspori da se održe te institucije, a Ramazan je dobra prilika da o tome razgovaramo. Naša Medresa u Novom Pazaru i Fakultet za islamske studije naša su briga i ja se nadam da će tako ostati. Raduju me postignuća, žalosti me nesloga među Bošnjacima kojoj se drugi raduju i uživaju u tome. Smatram da mi jedni drugima trebamo biti radost, a ne žalost. Apelirao bih na sve kao braću i sestre, sinove i kćeri, roditelje i djecu, da pružimo ruke i pogledamo se u lica. Lice svakog brata i sestre nosi poruku o sebi za nas. Trebamo se za Bajram pogledati u lica i pročitati kakvu bol i patnju lice brata i sestre nosi u sebi i zapitajmo se da li možemo vratiti i jesmo li sposobni da vratimo osmjeh na lica braće i sestara. Smatram da bi to bilo najvažnije u ovom Ramazanu i danima Bajrama.

(GLAS ISLAMA 267, STRANA 18, INTERVJU, RAZGOVARAO – SALAHUDIN FETIĆ)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

71 KOMENTARI

 1. “klacemo vas kao pse sve srbe ubijati samo ubijati “rijeci pripadnika 28 divizije 94 u srebrenici…postavljen snimak na you tube e majku vam ebem

  0

  0
  • Pa tako je i bilo, kada je oslobodjena Srebrenica u njoj nije bilo nijednog Srbina, Naser i druzinaumnih bolesnika su igrali fubala sa srpskim glavama-za sta se saznalo iz svedocenja njihovih ljudi koji su tada bili tamo

   0

   0
   • Milice,tebi nesto fali.Ko zna,sta joj fali,neka joj da.Bice mirnija,nece vise biti puna mrznje,bice vesela i razdragana.Ja pretpostavljam sta joj fali,a pretpostavljam sta fali i ovom “Sokolu iz CG”,mislim isto.A neka mu ga neko da.

    0

    0
  • Lazes pseto cetnickofasisticko sugavo umobolno!

   Ne kaze “sve srbe” vec SVE CETNIKE koji su prethodno pocinili grozomorne zlocine u Podrinju. Sekvenca je inace iz SRBSKOG PROPAGANDNOG FILMA “dosje Srebrenica”

   0

   0
 2. Vidju vodje ove jade i vaskoliki sljam od ove NARIKACE MILICE,ovog nakog PORUCNIKA,Miljojka,Zivojina i onog Sumadijskog guzobrisa,pa mi naum pade VLADIKA SIFILICAR.Tako je i VLADIKA SIFILICAR posmatrao njegove SERDARE,nake PERJANICE i sav taj vaskoliki sljam,a i sebe svog usmrdelog od SIFILISA,pa je onda ono zavapio: “A KUKAVNO SRPSTVO UGASENO”. E i ja kada vidju ove vodje isto to mogu reci.

  0

  0
  • Ama SHOKU PORUCNIK,sam ti vec rekao da neznam za taj drugi mesta koji su tacno nasi,ni za taj Knic,jer kopiju karte od nase veljiki drzave je onaj ostavio kod vas na stadion,kad je spusto sa onaj DRON.A originalj je kod nasi komandanti,pa ce pitam njih.

   0

   0
  • @Njegos 2
   Ja Milica na metli vestica
   brabonjke u gacama nosim
   i jos se smradom ponosim,
   Osim sto ko zivina smrdim
   ja jos non stop prdim
   i jos se stalno cesem i drpam
   prste u supljinu kaljavu trpam.

   0

   0
 3. SHOKU PORUCNIK,mi je stvarno zao sto se mnogo nerviras.Hajde ja i ti da pevamo onaj pesmu:”Srpska se truba do MRCAJEVCI CUJE”.Eto vidis da je AGIM DOBAR.

  0

  0
 4. Za KG ti kaze komadant .
  Cistio djubre u KG , 80-ih. ali prosli dani srece .
  Bices ti agime nas rob , ako te pre toga ne uhapse za incest

  0

  0
 5. Hallo RAJO! Odavno me nije bilo sa vama.Ne moze se.Puno se radi na JAHTARENJU KOD SALKA,a sada i sezona.No i konkurencija je velika,pa se bojim za posao.Stiglo mnogo SUMADINKI da JAHTARE kod SALKA,pa poceo i on da bira.Uposlio je i nekog HASANA SANDZAKLIJU ZA “DEGUSTATORA” ali ima visok kriterij.Samo proba i izbacuje.Ostaju samo najvrjednije.Za DJETICKE JE I DALJE “DEGUSTATOR” MUJO.Ja sam se kod MUJA “.UHODALA”

  0

  0
 6. SHOKU PORUCNIK,nemam vise vreme na tebe,ovde je i moja ZENA MILJICA JAShARI.A vidis i sam da onaj NJEGOS navalji da ga se otarasi od taj NARIKACA Miljica.

  0

  0
 7. Stani mori SHOKU PORUCNIK ,to sto kazes za taj PROKUPLJE,mi nesto nije jasno,da lji ce i to da uzimamo ilji ne.Ti ne mogu sada da kazem,moram da pitam sutra KOMANDIR OD UCK.Isto za kragujevac ja nisam siguran,alji KOMANDIR IZ UCK VEC SVE ZNA i on ce mi kaze.

  0

  0
 8. SHOKU PORUCNIK,pa sto se mori nerviras.Pa moram ja da nesto i pljatim za one Srpkinje,jer ih doveo moj drugar BISLJIM.Ja mu pravim samo promet. Alji ti mogu reci da mu posao ide bas dobro.Mi pomognemo nas BISLJIM.

  0

  0
 9. Ti ,agime ,
  cela tvoja nacija je neandretalskog porekla , jer ste se previse u porodici parili .
  Uzmes 10 e , pa vidis i zensko a da nije tvoj rod

  0

  0
 10. Agime,vidji coce da sto prije uzimas ovu spodobu od Milice.Pozuri sa tim pripremama.Vodi je tamo i “perutaj” je i dan i noc.Spasi nas ako za Milog Boga znades.Ako je ti ne uzmes,onda nam ona ostade za NARIKACU na Ivanovim Koritima.Vidis li jadjo kako vodje NARICE,a tek kako bi RIKALA u ova nas brda.

  0

  0
  • A SHOKU PORUCNIK,Srbi ne mogu da cuvaju ni svoja zena,nego im ih sade cuvaju TURCI,SANDZAKLIJE I MI ALJBANCI.Dodji u Prishtina i da vidis kako ljepih Srpkinja ima na ponudi.Ja uvek dam pet euri za jedna noc.To ono radi dobrih komsijskih odnosa.

   0

   0
   • Placaj siptar , jer ko ce tebe bez para .
    Da ti mamu nismo zgazili , ne bi ni ti postojao .
    Postuj tatu

    0

    0
   • albankama je dan danas najveca cast i zelja da se udaju za srbina,preko 100 brakova srba i albanki je bilo samo u 2014… srpski domacin je svuda na cijeni 🙂

    0

    0
   • Sta trabunjas funjaro stoiserska!
    Pa Cazim OSMANI ovoliko srBkinja obradi za mjesec dana!
    Ko bajagi srBska a ustvari OSMANSKA porodilista!

    hehheheheheh…………….

    0

    0
   • idi u skadar ljes elbasan i provjeri ako meni ne vjerujes… pozdravi kevu,ne dade joj da se vise cuje sa mnom ali ljubav ce pobjediti sve prepreke 😉 u kako bi je dernuo da je castim za bejram uf uf 😉

    0

    0
 11. O sam mnogo mori ja srecan covek.Evo ga moja zena MILJICA ponovo nesto lupa i mljati prazna slama.Nemoj mori vi ostali da se sprdate sa taj gljupi MILJICA.Ona to samo onako prica,a bice ona dobra kada je AGIM “OPERUTA”.Ce da promeni i temu i pamet.

  0

  0
 12. TAKO JE ZIVOJINE i treba vec jednom da znas ciji si i ko su ti preci i ti i ona AGIMOVA ZENA MILICA i onaj guzobris -peruska od sokola i drugi.Dugo su ANADOLCI imali posla po Sumadiji.Neka si se sjetio porijekla,jer bi se tome i tvoja cukun-baba obradovala.

  0

  0
  • Tvoje zenske pretke – Srpkinje su silovali Turci ,
   O cemu ti pricas , cime se ponosis ?
   Idi u Pravoslavnu crkvu i upali svecu za tvoje mrtve .

   0

   0
  • O SHOKU PORUCNIK,pa jos nisi napredovao ni u sta.Haj sto nemas veci cin,ali ni pameti mnogo nemas.Ce i tebe dovedemo u nasa NEZAVISNA DRZAVA KOSOVO ce ti damo da cepas drva.

   0

   0
  • Ја своје православно порекло знам од 1054. године. А од које године ти познајеш своје исламско? Мада сматрам да то није много битно јер нам је корен исти, али ето да ти одговорим на твоју глупост, јер није глуп онај који не зна да чита, већ онај који мисли да је све што прочита истина.
   Абдулах који је почео да се служи мојим именом зеленом бојом, такође зна своје православно порекло од када и ја, а зна и када му је име преведено. Не знам само кога настоји да дискредитује својим глупирањем – мене или Расима и себе самога?

   0

   0
   • Blagos babi koja te je rodila 1054. i KARA BULJUtu koji te je nesto ranije nacinjeo.

    Drmni jos jedno dva tri cokanja brlje ukazacet ti se i sveti Sisoje!

    0

    0
 13. Naravno da Srebrenice nikada nece nestat Reis efendija.
  U to neka budu sigurni i prijatelji i neprijatelji jer to nece dozvoliti bosanske patriote!

  Jedan od njih je bio Zlatni ljiljan general Ramiz Suvalic koji je u ponedjeljak preselio!

  Neka se Allah dz.s. smiluje njegovoj dusi i neka ga uvede u Dzenneti Firdevs!

  Amin Ja Rabbil Alemin!

  0

  0
  • ovaj sto je preselio ko mu je radio selidbu? 😉 srebrenica je srpski grad vjekovima,od ostrovojevica vojislavljevica nemanjica altomanovica lazarevica,tu je bio jedan od najvecih rudnika srednjovjekovnih srba… igrom slucaja je srebrenica pripala bosni inace je pripadala srbiji… ali i srbija i bosna su samo dvije od mnogobrojnih srpskih drzava..

   0

   0
   • Tako je, pogledaj grb Tuzle, na koji su sami istakli broj 950.
    To je godina u kojoj se taj grad prvi put pominje u to spisu Konstantina Prtfirogenita kao Srpski grad u oblasi Srpskog kneza Caslava Klonimirovica.

    0

    0
   • da nesumnjivo utvrdjeno da je tuzla nekadasnja soli ustvari grad koji se pominje kao SALINES,.. DESTINIK je nesumnjivo u metohiji a dreznik blizu une,mada je tesko utvrdidi za ostalih 5 gradova koje porfirogenet svrstava kao srpske…za mokron ostrok berouliou slavinetc se zna da pripadaju srbima paganije ali lokacije nepoznate ili se nagadja…uglavnom citav prostor se dijeli izmedju croata i serbala pa dosta je tu i namjernih gresaka i pogresnih navodjenja o granici izmedju hrvata i srba na cetini i bla bla…da tuzla je pripadala srpskoj knezevini tako pise u spisu o narodima

    0

    0
   • Ma da, bolje da im nisi to napisao jer im mozes mnogo zamoriti vijuge-oni nisu navikli na historiju dulju od 25 godina 🙂

    0

    0
   • U borbi za prijesto Raške Nemanja je u bitki kod Pantina ubio i svog rođenog brata Tihomira. Povodom toga, Simo Živković u časopisu “Srpsko nasleđe” (broj 5, maj 1998), piše: “Čudna je politika naše crkve: Nemanja je svetac, iako je indirektno ubio svog brata Tihomira: porazio ga u jednom boju na Kosovu (1168). (Tihomir bežao, i onako težak u oklopu, udavio se u Sitnici.)”
    U Beogradu je 1935. objavljeno drugo izdanje udžbenika “Istorija opšte hrišćanske i srpske pravoslavne crkve (za više razrede srednjih škola)”, autori su bili protoprezviter Živ. M. Marinković i Jevrem Igumanović a izdavač Izdanje knjižare Vlad. N. Rajković i komp. U knjizi, na stranama 56 i 57 postoji poglavlje “Bogomili”. Evo ga:

    “Poreklo bogomilske jeresi. Ova jeres vodi svoje poreklo od starog persijskog manihejstva koje se u VII veku pojavilo u Jermeniji i pod imenom novo manihejstvo ili pavlovstvo, po apostolu Pavlu, čije su poslanice najviše čitali. Ova se jeres tako naglo širila po Jermenskoj, da su protiv njenih pristalica vizantinski carevi preduzimali krvava gonjenja, dok ih, najzad, nisu preselili u Plovdiv, u današnjoj Trakiji. Odavde su se brzo raširili po celom Balkanskom Poluostrvu pod imenom bogomili. Kod nas su, u Nemanjinoj Srbiji, bili poznatiji pod pogrdnim imenom babuni. U Bosni su poznati pod imenom kršćani. Iz Bosne su se širili sve dalje na zapad i dospeli čak do Francuske. Tamo su ih nazivali katarima, a u Italiji patarenima.

    Organizacija i učenje bogomila. Iako su bogomili učili o međusobnoj jednakosti, kao i da svaki od njih može biti propovednik ili učitelj, ipak su imali svoju organizaciju. Na čelu te organizacije bio je djed, a do njega dvanaest strojnika. Među strojnicima najugledniji zvao se gost, a drugi po redu starac. Svi pak oni, koji su svoje verske obaveze savesno i tačno ispunjavali, nazivali su se starešine. U osnovi njihovog verskog učenja bio je manihejski, upravo gnostički dualizam, tj. verovanje u jednoga dobroga Boga i zlog duha – đavola. Posljednji je, a ne Bog, tvorac vidljivog, materijalnog sveta, pa i čoveka. Zato čovek, kome je Bog dao dušu, ali koja se nalazi zarobljena u telu, treba da je oslobodi tog satanskog okova. A to može postići samo ugušivanjem svojih želja askezom. Otuda su veoma strogo postili. Preporučivali su i uzdržavanje od braka. Bogosluženja nisu imali, otuda im ni hramovi nisu bili potrebni. Na duge molitvene skupove okupljali su se po privatnim kućama, i to noću. Odbacivali su vaskrsenje (jer je telo đavolsko), svete tajne, obrede, krst, ikone. Naročito su bili protivnici ubijanja, makar i u ratu. Jer, učili su, ubijajući ljude, mi ih lišavamo svake mogućnosti da strogom askezom dušu svoju oslobode satanskog okova (tela). Zato su bili i protiv vojske.

    Ovakvim svojim unakaženim i razornim učenjem bogomili su bili veoma opasni po crkveni, društveni i državni poredak. I nije čudo što su u svima državama gonjeni i od crkve i od državne vlasti. Kod nas, u Srbiji, uništeni su za vreme Stevana Nemanje. Oni što ne htedoše da se odreknu ove jeresi, pobegnu u Bosnu Kulinu Banu. Tu su našli plodno zemljište za svoju jeres, jer je i sam Kulin bio bogomil.”

    Danas je uobičajeno da se nazivaju bogumili, a ne bogomili.
    Sad da pogledamo prvoklasni izvor kako se Nemanja obračunao sa bogumilima u Raškoj/Srbiji. On ih je istrijebio, današnjim rječnikom rečeno – izvršio je genocid nad njima. To nam predstavlja niko drugi do njegov sin Stefan Prvovenčani: “Kao nekada prorok Ilija, koji je ustao na bestidne jereje, i on obliči njihovo bezboštvo; jedne spali, a druge različitim kaznama kazni, treće liši zemlje od države svoje a domove njihove i sva njihova imanja sakupivši, razdade ih leproznim i ubogim. A učitelju i načelniku njihovom odreza jezik u grlu njegovom, koje ne ispoveda Hrista, sina Božjeg. I knjige njegove nečastive spali i ovoga izagna, zapretivši da se nikako ne ispoveda ni pominje trikleto ime. I sasvim iskoreni tu prokletu veru, da se ona ne pominje nikako u državi njegovoj, već da se slavi jedinosušna i nerazdeljiva i životvoreća Trojica: Otac i Sin i Sveti Duh, svagda i sada i u veke vekova, amin.” (Stefan Prvovenčani, Sabrana dela, Srpska književna zadruga, Beograd, 1999, strana 37)

    0

    0
   • sokole ,otkud ti to da su ..lazarevici ,nemanjici ,ostrojevici …… srbi.vido si na freske pa znas jeli?

    0

    0
   • pa srpskim vladarima ih nazivaju mlecani dubrovcani papa vizantija turska…jedan od najboljih istoricara evrope prof. šerbo rastoder ih naziva srpskim vladarima…jbg ako lazu zapadna i istocna dokumenta i ako laze uvazeni prof rastoder onda lazem i izmisljam i ja… ako nisu bili srbi onda su bosnjaci jel? 😉

    0

    0
   • znaci bogomili su rascani srbi koje procera nemanja u bosnu jer nisu prihvatili dogme grcke crkve… bogomili iz raske predjose u bosnu i sad svi stanovnici bosne imaju raske ili srpske krvi jer to hoces da kazes?i onda predjose u bosnu i pocese da zidaju stecke i osnovase crkvu bosansku i svi stanovnici bosne od srpskih bogumila primise bogumilstvo… 😉 koje su vjere bili stanovnici bosne dok ne izbjegose srpski bogumili pred nemanjom?

    0

    0
   • Opet ti fuinjaro stoiserska laprdas zgromio te sveti Vasilije srpski!

    hehheheh…………….

    prenesi Milijani da dolazim za par dana u Becice!

    0

    0
   • uzmes knjigu jednog od najvecih albanskih istoricara selima pulahe stampane u tirani 1974…”defteri i regijstrimit sanxhakut te shkodres i vitit 1485” citas bajo moj i samo ti se sve kaze 😉 uzmi cepaj i defter vukove oblasti ciji original se nalazi u zgradi arhiva predsjednista vlade u istanbulu iz 1455god pa citaj koliko kuca drzi svinje(a da busnjani”bogumili” preziru meso i krmad tj.vegetarijanci su) i ko naseljava npr. ribarice 😉 citaj sam ne mogu ja da te ucim istoriju… ne citaj srpske istoricare vec odes u dubrovnik u arhivu i nadjes povelju bana mateje ninoslava i kako se potpisuje i samo ti se sve kaze…

    0

    0
   • lako je za mene nece grom u koprive no cuvaj ti sestricu od 9 ljeta da je ne spuca vjeciti posljanik ako joj naidje na ovi bejram… da joj da bonu taj olos 😉

    0

    0
   • hehehhehe…..

    Da nijesi mozda i rahmetli Fehima Barjaktarevica i Hasana Kalleshija licno poznavao! Moze bit i staroosmanskim i persisjkim jezikom vladas?

    Znam ja dobro za srbogorske cetnicke “argumente” manijace umisljeni!

    Jedan takav u vidu navodjenog projektila kojim je zapaljen Orijentalni institut u Sarajevu smo vidjeli 17. maja 1992. godine. Tom prilikom je unistena rukopisna zbirka sa 5263 kodeksa manuskripata na arapskom, turskom i perzijskom jeziku (jedna od najbogatijih rukopisnih zbirki na Balkanu u kojoj su bile zastupljene sve naucne i teoloske discipline i vise autografa domacih autora); zbirka Manuscripta turcica od 7156 dokumenata za period od 16. do 19. vijeka (prvorazredni originalni izvori za historiju Bosne i Hercegovine, od kojih su neki imali i izvanrednu umjetnicku vrijednost); zbirka sidzila, odnosno protokola mesnih sudova (ukupno 66 za period od 17. do 19. vijeka); vilajetski arhiv (sa oko 200 000 dokumenata, koji su se odnosili na poslednjih trideset godina osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini); zbirka tapija (dokumenata o posjedovanju zemljista na podrucju svih kadiluka u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 19. vijeka sa naznacenim imenom vlasnika, vrstom zemljista i povrsinom koje je ono obuhvatalo).
    Pored ove, originalne gradje, koja je u vremenu od 11. do 20. veka nastajala sirom svijeta, Arhiv Orijentalnog instituta posedovao je i fotokopije i mikrofilmovanu gradju iz drugih arhiva i ustanova (Istanbul, Ankara, Zagreb, Dubrovnik, Skoplje, Bec, Pariz).
    I Biblioteka Orijentalnog instituta – sa preko 15 000 knjiga – takodje je bila jedna od istaknutijih na ovim prostorima.

    Eto to su vasi argumenti protiv BiH i Bosnjaka – navodjeni projektili i kame!

    A da je svinja, ko sto velis, bilo – jeste. No problem je sto ih i danas ima podosta pa nikako da Balkan vidi bijela dana od svinjarija koje cinite!

    Sjeme vam se zatrlo zulumcarsko i fasisticko da Bog da!

    0

    0
 14. Ja se zovem Milica
  i s Kosova sam izbjeglica
  po zanimanju na metli vjestica
  lazem kradem danju nocu
  ko i svi cetnici
  otimam sta god hocu
  srama casti i obraza
  bas nimalo nemam
  na put u dzehenem
  odavno se spremam
  brabonjci mi se u gacama kote
  kosa mi vasljiva
  mozga nemam pojela ga sljiva
  svi mi kazu-bazdis Milice skote

  0

  0
  • alo meni je zena muslimanka iz vitomirice izbjeglica…sta to znaci da je ona manje vrijedna od drugih??sta muslimanske izbjeglice iz bukovice su nekakva strasila zato sto su morali da izbjegnu??? stvarno ste dzukele…

   0

   0
   • kako je gospodja keva? 😉 poz mi je puno cim prodje sea dance dolazim da joj serviram kafu sa orgazmom 😉

    0

    0
   • Kupi Milijani prirucnik Kamasutre i neka to pomno prouci!
    Kad za par dana stignem u Becice da ne gubimo vrijeme na teoriju vec da odmah predjemo na prakticnu nastavu!

    hehehheeh……………..

    0

    0
   • sokole ja cu tvojoj kevi servirati jednog magarca pa nek joj on servira samo orgazme,jer zenka koja je tebe rodila moze biti samo monstrum,pa je za nju najbolje rjesenje mulac

    0

    0
   • nemoj tako sine moj za svog oca i svoju babu,mi ako te nismo priznali ne znaci da te ne voljimo 😉 eto ako makar malo licis na mene mozes nac zensku ne moras je kupovat a na majku si nasledio dugacak jezik,a ona snjim palaca ka zmijica 😉 poz kevu jedva cekam da je vidim jes ostarala ali radi 5 tibetanaca 😉

    0

    0
 15. Tacno, ostace Srebrenica Srpska u Srpskoj a ubrzo ce biti gradic u zapadnoj Srbiji.
  Naravno da Genocid necemo zaboraviti, tome svedoce hiljade grobova u od Skelana preko Kravice do Bratunca kao ni oko 150 popaljenih sela u toj regiji, necemo zaboraviti ni glavoseke ni Nasera koji je ljudima vadio oci, necemo zaboraviti ni kada su muslimanske ustase poklale sve srpske stanovnike Srebrenice 1941, kao ni osmanske zulume.

  0

  0
  • milice-čobanice, vi servi možete negirati do sudnjeg dana(ako vas tad bude, jer izumirete, 400.000.vas je nestalo između dva popisa) ali od tri počinjena i presuđena genocida u povijesti čovječanstva, za jedan ste vi odgovorni i to je ono što će djeca u cijelom svijetu učiti u školama. Holokaust, Ruanda, Srebrenica.
   servi=GENOCIDAN “NAROD”.

   0

   0
   • Pa neka uce, i sta ce nauciti sve i da poveruju u tu bolesnu laz-da je 7000 muskaraca pobijeno, cak ni to po bilo kojoj kvalifikaciji nije Genocid.
    Pa svaki drugi narod je u svojoj istoriji imao dogadjaje sa i po 10 puta vecim gubitcima.
    Samo ce se ismevati sa vama kao sto se vec i ismevaju.
    Kad je Genocid otkud opet 50% stanovnistva cinite u Srebrenici, sto mi ne cinimo 50% stanovnika u Sarajevu ?

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.