Pročitajte Program BDZ 2016. godine i saznajte ko je pokrenuo ideju o autoputu Novi Pazar-Sarajevo

1
76

ea83e12d10e43691117b18b58e392384

Jedna od osnovnih pretpostavki razvoja svakog područja jeste saobraćajna infrastruktura. Da bi u Sandžaku postojali minimalni uslovi ozbiljne saobraćajne komunikacije, potrebno je hitno uvrstiti u prioritete lokalne i državne politike saobraćajnu infrastrukturu ovog područja.

Geostrateški, Sandžak ispunjava sve uslove da bude raskršće autoputeva Beograd-Jadransko more i Sarajevo-Novi Pazar.

Sandžaku je neophodan aerodrom za putnički i kargo saobraćaj, ali u Sandžaku, a ne u blizini.

Posebno je važno otkloniti historijsku nepravdu otvaranjem direktnih putnih komunikacija Tutin-Petnjica-Bijelo Polje i Sjenica-Tutin, Sjenica-Bijelo Polje i Sjenica-Prijepolje.

Ma koliko zvučalo nevjerovatnim, ali se definitivno Novi Pazar mora suočiti sa svojevrsnom sramotom nedostatka željeznice u 21. vijeku. Neophodno je izgraditi željeznicu od Raške preko Novoga Pazara do Priboja.

Nužno je hitno asfaltiranje puteva do svih naseljenih mjesta u Sandžaku i konačno stavljanje tačke na osjećaj da je asfaltni put luksuz i privilegija.

AUTOPUT

Autoput sjever-jug, odnosno Beograd-Jadransko more, spada u najznačajnije i najprioritetnije projekte u Sandžaku čija realizacija će u značajnoj mjeri otkloniti višedecenijsku nepravdu  saobraćajne izolacije sandžačkoga prostora. Neophodan je dodatni politički angažman punog intenziteta kako bi se ovaj projekat što prije realizirao.

Autoput Sarajevo-Novi Pazar također je od prvorazrednog prioriteta za Sandžak, a posebno za Bošnjake. Realizacija ovog projekta je nužna i veoma moguća uz potrebu dodatnog animiranja vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Već postoji projekat autoputnog pravca Sarajevo-Goražde tako da bi bilo važno što prije pristupiti političkim dogovorima i daljem projektovanju autoputnih dionica od Goražda preko Bijelog Polja, Tutina, Novog Pazara i dalje prema Kosovskoj Mitrovici.

Ovim autoputnim čvorištem Sandžak bi povratio i saobraćajnu važnost u skladu sa stvarnom geostrateškom pozicijom na Balkanu.

AERODROM

Aerodrom za putnički i kargo saobraćaj nužni je uslov za projekciju i početak ozbiljnog ekonomskog i sveukupnog društvenog razvoja Sandžaka. Najpogodnija prilika za izgradnju sandžačkog aerodroma je konverzija vojnog u civilni aerodrom u Dubinju kod Sjenice. Dosadašnje ideje o sandžačkom aerodromu izvan Sandžaka, poput onog u Lađevcima kod Kraljeva, predstavljaju nastavak politike saobraćajne izolacije Sandžaka kojom bi svi značajniji projekti zaobišli ovaj prostor.

ŽELJEZNIČKA PRUGA

Sandžaku je prijeko potrebna željeznica cijelim njegovim prostorom. Pruga Beograd-Bar prolazi kroz Priboj, Prijepolje i Bijelo Polje. Kako bi putnički i trgovački saobraćaj bio ekonomski pristupačan svim slojevima stanovništva, neophodno je u što kraćem roku izgraditi željezničku prugu Raška-Novi Pazar-Tutin-Sjenica-Nova Varoš-Priboj. Ovom željezničkom linijom sandžački gradovi bi se spojili na tri važna infrastrukturna pravca: prema Beogradu, prema Jadranu i prema Mitrovici, Prištini i dalje ka Skoplju.

PUTNA MREŽA

U najkraćem optimalnom roku potrebno je izgraditi sve regionalne, međugradske, općinske i druge pravce na cijelome prostoru Sandžaka.

Prioritetno je hitno i temeljito rekonstruisati regionalne puteve Novi Pazar-Tutin preko Dohovića, Sebečeva, Crkvina i Dubova,te Novi Pazar-Tutin preko Ribarića i Mehovog krša. U vrh hitnih prioritetnih infrastrukturnih projekata moraju se uvrstiti i putni pravci Novi Pazar-Sjenica preko Požege, Vučinića, Bijelih Voda, Duge Poljane, Brnjice i Štavlja, kao i Sjenica-Zlatar preko Gonja i Haljinovića.

Među strateške infrastrukturne prioritete moraju se ubrojati i putni pravci Tutin-Petnjica-Bijelo Polje preko Ljeskove i Đerekara; Sjenica-Tutin preko Raždaginje, Vrhsjenice, Buđeva, Ugla, Suhog Dola i Ljeskove; Sjenica-Bijelo Polje preko Ugla i Korita, drugi krak Sjenica-Bijelo Polje preko Trijebina i Bara; Sjenica-Prijepolje preko Karaule i Miloševog Dola, Sjenica-Nova Varoš preko Kladnice i Ursula.

Važna je i izgradnja puta Novi Pazar-Mitrovica preko Rogozne, čime bi se Novi Pazar i Sandžak povezali na autoput Mitrovica-Priština-Skoplje.

Nekadašnji stari put Novi Pazar-Tutin također bi se prioritetno morao izgraditi po savremenim standardima, a naročito dionica Paralovo-Roginje-Vrbasiće-Sebečevo-Piskopovce-Radohovce, kao i krakovi Bajavica-Vrbasiće-Lukare, Kruševo-Gorandža, te Paljevo-Mađare-Žirče.

Putni pravac Tutin-Vuča-Biševo-Rožaje također je važna infrastrukturna dionica koju treba rekonstruisati i izgraditi prema savremenim standardima.

Izgradnja lokalnih puteva između pojedinih sandžačkih mjesta važan su faktor opstanka stanovništva i razvoja ekonomskih potencijala.

U prioritetne lokalne puteve koji se hitno moraju uraditi svrstavamo slijedeće:

Na teritoriji grada Novoga Pazara:

 • Zaobilaznica oko Novog Pazara Jerka-Varevo-Paralovo-Mur
 • Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija puteva u naseljima: Hadžet, Šutenovac, Rasadnik, Ćerimidžinica, Jošanica, Svojbor-Hotkovo, Pašino Guvno, Banja, Ćukovac, Potok, Bukreš, Parice, Pojila, Selakovac, Lug, Dohoviće, Jermiše, Musala, Baruthana, Gazilar, Pljevljani
 • Varevo-Lukocrijevo
 • Crnoča-Škrijelje
 • Dohoviće-Rajčinoviće-Ivanča
 • Novi-Pazar-Trnava-Brđani-Negotinac-Vučja Lokva
 • Novi Pazar-Podbijelje
 • Novi Pazar-Postijenje
 • Deževa-Vražogrnci
 • Bukreš-Vojniće
 • Lukare-Goševo
 • Bajevica-Vrbasiće
 • Seoski putevi, i to u selima: Kožlje, Kominje, Kneževiće, Brezovica, Čašić Dolac, Kruševo, Štedim, Jukovača, Belanska, Gorandža, Vrbasiće, Lukići, Lukarsko Goševo, Zaguljača, Nikoliće, Leča, Zlatni Kamen, Cvijetnje, Osoje, Gornja Trnava, Hotkovo, Podbijelje, Brđani, Drenjak, Banja, Deževa, Vražogrnci, Vučiniće, Rajčinovićka Trnava, Slatina, Zelenoviće, Sebečevo, Kuta, Roginje, Oholje, Rohovo, Šare, Banovica, Krće, Muhovo, Sitniče i dr.

Na teritoriji općine Tutin seoski putevi: Arapoviće, Baljen, Batrage, Baćica, Biohane, Blaca, Bovanj, Boroštica, Braćak, Bregovi, Brniševo, Bujkoviće, Veseniće, Vrapče, Vrba, Glogovik, Gluhavica, Gnila, Godovo, Crniš, Gradac, Gujiće, Gurdijelje, Guceviće, Devreč, Delimeđe, Detane, Dobri Dub, Dobrinje, Dolovo, Draga, Dulebe, Đerekare, Ervenice, Žirče,Župa, Žuče, Mojstir, Izrok, Jablanica, Jarebice, Jezgroviće, Jeliće, Kočarnik, Kovače, Koniče, Ljeskova, Lipica, Lukavica, Melaje, Mitrova, Morani, Naboje, Nadumce, Namga, Noćaje, Oraše, Orlje, Ostrovica, Paljevo, Piskopovce, Plenibabe, Pokrvenik, Pope, Popiće, Potreb, Pružanj, Raduhovce, Raduša, Ramoševo, Reževiće, Ribariće, Rudnica, Ruđa, Saš, Smoluća, Starčeviće, Strumce, Suhi Do, Točilovo, Ćulije, Crkvine, Čarovina, Čmanjke, Čukote, Šaronje, Šipče, Špiljani.

Na teritoriji općine Sjenica seoski putevi: Aliveroviće, Bioce, Bagačiće, Boroviće, Bare, Breza, Vapa, Vrhsjenice, Goluban, Doliće, Donje Goračiće, Draževiće, Dubnica, Dujke, Dunišiće, Žabren, Žitniće, Zabrđe, Zaječiće,Zahumsko, Jevik, Kalipolje, Kamešnica, Kanjevina, Karajukića Bunari, Kijevci, Kladnica, Koznik, Kalipolje, Krnja Jela, Krstac, Krće, Lijeva Rijeka, Ljutaje, Mašoviće, Medare, Međugor, Miliće, Papiće, Poda, Poljica, Ponorac, Pralja, Raždaginja, Rasno, Rastenoviće, Raškoviće, Sugubine, Trijebine, Tuzinje, Tutiće, Uvac, Ugao, Ursule, Fijulje, Caričina, Cetanoviće, Crvsko, Crčevo, Čitluk, Šare, Šušure.

Jedan od važnih životnih projekata na kome se u narednome periodu mora raditi jeste izgradnja mosta na Sjeničkome jezeru na potesu kod Ursula kojim bi se spojile Sjenica i Kladnica sa Novom Varoši.

JAVNA RASVJETA

Većina gradova i općina u Sandžaku nema zadovoljavajuću javnu rasvjetu. Neophodno je postojeću javnu rasvjetu zamijeniti LED rasvjetom koja donosi do četiri puta veću i bolju osvijetljenost, osigurava zdraviji životni prostor i ekološko čistiju i sigurniju budućnost žitelja, te osigurava uštedu 60-80%. Regionalni putevi u naseljenim mjestima hitno moraju dobiti rasvjetu, naročito pri ulazima i izlazima iz njih. Prema prioritetu hitnosti, važno je uraditi javnu LED rasvjetu u slijedećim mjestima:

 • Suha Ćuprija-Požega-Rajčinoviće-Dohoviće-Selakovac (Novi Pazar)
 • Jukovača-Lukare-Bajavica-Mur-Brdo (Novi Pazar)
 • Piloreta-Banja-Pašino Guvno (Novi Pazar)
 • Bijele Vode (Novi Pazar)
 • Karajukića Bunari (Sjenica)
 • Duga Poljana (Sjenica)
 • Kladnica (Sjenica)
 • Ribariće (Tutin)
 • Crkvine (Tutin)
 • Delimeđe (Tutin)
 • Ljeskova (Tutin)

JAVNI PRIJEVOZ

U periodu tranzicije sandžački gradovi su lošim privatizacijama u potpunosti izgubili preduzeća za javni prijevoz, što se posebno odrazilo na gradskom i lokalnom nivou. Zato je neophodno osnovati nova preduzeća koja će obezbjeđivati javni gradski i lokalni prijevoz.

Privatizacijom „Sandžaktransa“ gradski prijevoz u Novome Pazaru sveden je ispod minimuma.Zato je neophodno osnovati gradsko preduzeće za javni prijevoz koje će obezbjeđivati putnu komunikaciju svih naselja. Obzirom na problem prenatrpanih i nestandardnih ulica, za ove namjene koristili bi se minibusevi koji bi saobraćali prema svim naseljima i mahalama, kao i seoskim područjima.

U Novome Pazaru također je potrebno izgraditi tramvajsku i trolejbusku liniju u slijedećem krugu: Dohoviće-Selakovac-Vojničke livade-Šestovo-Univerzitet-Banja-Pašino guvno-Karahodžića most-Lukoil pumpa-Mur-Jukovača.

Privatizacijom „Autrotransporta“ Sjenica ovaj sandžački grad izgubio je, pored svih gradskih, prigradskih i seoskih linija, i gradsku autobusku stanicu. Kako bi se elementrane potrebe građana zadovoljile, u Sjenici je neophodno osnovati novo preduzeće za javni saobraćaj i novu gradsku autobusku stanicu, te pokrenuti autobuske linije prema svim gradskim, prigradskim i seoskim područjima, naročito: Sjenica-Duga Poljana, Sjenica-Karajukića Bunari-Ugao, Sjenica-Kladnica, Sjenca-Trijebine i dr.

Također, ni Tutin nema javnog prijevoza.Zato je neophodno na isti način osnovati općinsko preduzeće za javni saobraćaj i pokrenuti linije Tutin-Ribariće, Tutin-Ljeskova-Suhi Do, Tutin-Delimeđe i dr.

U Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju potrebno je obnoviti vozni park i osvježiti linije prema prigradskim i seoskim pravcima.

JAVNI SAOBRAĆAJ

Uslijed loše urbanizacije, enormnog broja vozila i nestandardne izgradnje ulica, akutni problem građana Novoga Pazara jeste premali broj parking mjesta i garaža, što uzročno-posljedično dovodi do ugrožavanja pješačkih zona, nesigurnosti u saobraćaju i vrlo često nesreća i nezgoda. Ovaj problem se hitno mora rješavati na više razina. U centru i većim naseljima moraju se po mjeri hitnosti i alarmantnosti izgraditi parking garaže za smještaj najmanje 5.000 vozila koja se trenutno nalaze na ulicama grada na mjestima koja nisu predviđena za parkiranja. U zoni škola, vrtića i svih drugih javnih ustanova onemogućiti parkiranje bilo kome izuzev vozilima nabavke.

Prema modelu evropskih gradova, u gradu treba izgraditi biciklističke staze i uvesti gradske bicikle koji će biti na usluzi građanima.

SANA


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.