Poruka i emanet šejh Jusuf el-Kardavija balkanskim muslimanima (Video)

5
49

Balkan – Al Jazeera:  Vi ste najveći zagovornik onoga što se naziva Arapskim proljećem. U protekle tri godine vidjeli smo brojne i velike promjene u arapskom svijetu. Kako gledate na ta dešavanja, posebno što pojedini smatraju da je situacija postala gora?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Arapske revolucije su počele u pet država, poznatijim kao države ‘Arapskog proljeća‘. Prvo je počela revolucija u Tunisu. Blagoslovljeni su oni koji su je prvi pokrenuli i blagoslovljeni su oni koji su je nastavili.

Zatim Egipat, čija je revolucija podučila ljude žrtvovanju, nesebičnosti i altruizmu. Ljudi su se izlagali naporu kako bi  se njihova braća mogla odmoriti. Ostajali su budni kako bi njihovi prijatelji mogli spavati. Obrok su dijelili sa svojom braćom. Izlagali su se mecima kako bi zaštitili svoju braću. Kršćani su dodavali vodu muslimanima kako bi obavili obredno čišćenje.

Pred tim ljudima sam održao govor, poznat kao pobjednički govor, kojem je prisustovalo između četiri i pet miliona ljudi.

Nakon Egipta uslijedila je revolucija u Libiji, pa revolucija u Jemenu. Na kraju, počela je revolucija  u Siriji koja još traje i koja se i sada plaća krvlju i čašću muškaraca i žena.

JEDAN OD NAJVEĆIH AUTORITETA

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi, predsjednik je svjetske Unije islamskih učenjaka i predsjednik Evropskog vijeća za fetve, povjerenik Centra za Islamske studije Univerziteta u Oxfordu i autor više od 120 knjiga. Jedan je od najvećih autoriteta u islamskom svijetu i od početka Arapskog proljeća snažno podržava revoluciju u arapskom svijetu.

Zbog oštrih stavova prema vojnoj intervenciji u Iraku i  Afganistanu proglašen je  personom  non grata u Velikoj Britaniji i  Francuskoj, a u Egiptu je u više navrata pritvaran, između ostalog i zbog svoje uloge u pokretu Muslimanska braća.

Dr. Yusuf al-Qaradawi jedan je  od islamskih autoriteta čiji stavovi često  izazivaju kontroverze i na Zapadu i na Istoku. Dobitnik je niza međunarodnih nagrada za doprinos islamskim naukama.

U februaru 2011. prvi put poslije 30 godina pojavio se u javnosti u Egiptu. Na trgu Tahrir u Kairu pred gotovo četiri miliona ljudi svoje obraćanje  počeo je  riječima: “O, muslimani i Kopti”, pozivajući tako Egipćane na nacionalno jedinstvo.

Raspolagali milijardama

U revoluciji u Siriji i sada se žrtvuju muškarci, žene, mladi, stari, pa i djeca. Ljudi u ovim državama su zahtijevali slobodu, poštovanje i ljudska prava koja uživaju ljudi u svijetu. Zahtijevali su istinsku slobodu i nezavisnost.  Nisu željeli da jedna porodica vlada i nasljeđuje vlast te da se igraju gomilama novca.

Pogledajte bogatstvo Egipta! Pokradeno je. Egipat je prodan kao i Libija. Pojedinci su raspolagali milijardama  i niko ih nije mogao  pitati šta rade sa njima. Zbog toga su uspjele sve ove revolucije. Problem u ovim državama je taj što postoje ljudi koji se ne mogu pomiriti sa činjenicom da su ove države postale slobodne, te da je vlast prešla u ruke njihovih istinskih sinova.

Dr. Yusuf al-Qaradawi jedan je  od islamskih autoriteta čiji stavovi često  izazivaju kontroverze i na Zapadu i na Istoku. Dobitnik je niza međunarodnih nagrada za doprinos islamskim naukama.

Ti ljudi su sklopili dogovore, čiji je sadržaj ostao nepoznanica, sa ostacima starih režima kako bi zakočili ostvarivanje ciljeva revolucija. To su pokušali kroz proteste i druge nasilne aktivnosti kako bi spriječili volju većine. Ubijeđen sam da će volja naroda na kraju pobijediti.  Nezamislivo je da neko bude protiv ovih revolucija koje su pokrenute iz naroda. Božija volja je izražena kroz glas naroda koji potvrđuje ljudsku egzistenciju. Zato mora pobijediti.

Al Jazeera: Kažete da se revolucijama u arapskom svijetu traže ljudska prava. Ljudska prava imaju svoju cijenu. Više od stotinu hiljada Sirijaca je ubijeno i više od milion raseljeno. Ovi podaci su zastrašujući. Milioni su izbjegli i raseljeni, ne samo jedan milion. Možemo li posmatrati sirijsku krizu sa aspekta odnosa između sunita i šiita?  Kako vidite prirodu tih odnosa? Na početku šiiti su podržavali  revolucije u Tunisu i Egiptu, ali kada je počela revolucija u Siriji podržali su Assadov režim. Posebno se ističe Hezbollah.

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Jedno vrijeme  sam podržavao zbližavanje frakcija i pravnih škola u islamu. Nakon određenog vremena shvatio sam da nema dovoljno iskrenosti za taj proces. Odustao sam od toga. U to sam se lično uvjerio kao i mnogi ljudi. Iranci su oni koji podržavaju sirijski režim svim mogućim sredstvima,  kako oružjem tako i financijski, ljudstvom te politički.

Iran kaže: ‘Mi smo Sirija’, podržavajući na taj način režim. Oni izdvajaju novac, kupuju oružje, plaćaju Rusiji kako bi i dalje bila na strani sirijskog režima. Na kraju su uključili pokret Hezbollah kako bi jasno poručili da su protiv sunita i da podržavaju šiitsko učenje.

Tvrde da se zalažu za  navodni otpor protiv Izraela.  A, u osnovi se nikada nisu borili  protiv Izraela. Nikada nijednog metka nisu ispalili protiv Izraela, niti su bilo šta drugo poduzeli.

Mi se protivimo svakoj vrsti sektaštva i sa gnušanjem ga odbacujemo. Takve i slične vrste sektaštva ne želimo u islamskom svijetu. Šiiti su počeli sa takvim stvarima, a ne mi.  Oni su iskazali sektaštvo koje  je dovelo do ubijanja muškaraca, žena i djece u Siriji, pa čak  proslavljaju takve postupke.

Oni nisu istinski muslimani. Nije musliman onaj ko ubije  brata muslimana. Nije musliman onaj ko dođe iz  druge države da bi ubijao muslimane. Sirija nikada nije bila šiitska. Najveći broj Sirijaca su suniti. Čak i onaj mali broj ne pripada šiitskom učenju. Mislim na Nusajrije kojima pripadaju  Hafez Assad i njegov sin Bashar. Oni nisu ni suniti niti šiiti.  Oni nisu muslimani.

U revoluciji u Siriji i sada se žrtvuju muškarci, žene, mladi, stari, pa i djeca. Ljudi u ovim državama su zahtijevali slobodu, poštovanje i ljudska prava koja uživaju ljudi u svijetu. Zahtijevali su istinsku slobodu i nezavisnost.

Veliki broj islamskih učenjaka poput  Ibn Tejjmije kažu da su kršćani i jevreji bliži muslimanima od Nusajrija, jer kršćani i jevreji slijede Božiju objavu, Tevrat i Indžil, vjeruju i slijede Božije poslanike Musaa i Isaa.

Nusajrije niti vjeruju u Božiju objavu, niti slijede poslanike.  Nemaju svoje bogomolje. U područjima  u kojima oni žive ne grade bogomolje.  Ne proučavaju Kur’an niti poznaju ijedno njegovo poglavlje. Ne poste ramazan, ne obavljaju hadž niti iz svojih imetaka izdvajaju zekat. Ne pridržavaju se niti jednog načela vjere.

Šiiti iz Irana, Libana i Iraka podržavaju takvu sektu protiv sunita koji vjeruju u Boga, Njegove knjige, poslanike i Sudnji dan.

Al Jazeera: Veliki broj ljudi, posebno u arapskom svijetu, fokusiran je na Siriju. Čini li Vam se da je arapski svijet zapostavio muslimane Mijanmara? Smatrate li da je njihova briga za Siriju stavila u drugi plan brigu o Rohinja muslimanima koji se suočavaju  sa mnogim problemima?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi:  Islamska obaveza svakog muslimana je, ne samo da stane u odbranu brata  po vjeri, već da stane  u odbranu bilo kojeg čovjeka. Ako pretpostavite da imate jaku  muslimansku zajednicu koja posjeduje vojnu moć, a pored njih je napadnuta nemuslimanska zajednica koja zatraži pomoć, obaveza muslimana je da se odazovu  i da ih zaštite.

U Kur’anu jasno stoji: ‘A zašto se vi ne biste borili na  Allahovom putu za potlačene, za muškarce  i žene i djecu, koji uzvikuju:  Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga  grada, čiji su stanovnici nasilnici,  i Ti nam odredi zaštitnika  i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći.’  Obaveza je da im se pritekne upomoć,  a posebno kada je riječ o muslimanima  koji su ugroženi.

Obaveza je priteći u pomoć

Pozivam muslimane, posebno sunite koji čine najveći dio muslimanske zajednice  u svijetu, sa milijardu i sedam stotina miliona pripadnika, a šiita ima samo stotinu miliona, da priteknu u pomoć ugroženoj braći u Mijanmaru.  Obaveza je priteći u pomoć ugroženim i u Siriji i ne dozvoliti da ih ubijaju Iranci i oni koji ih podržavaju iz Iraka kao i oni koji sebe nazivaju Hezbollah.  Međutim, oni nisu  Hezbollah (Allahova stranka).

Iranci su oni koji podržavaju sirijski režim svim mogućim sredstvima,  kako oružjem tako i financijski, ljudstvom te politički.

Vidite, ja sam podržavao šiite kada su bili ugroženi. Raspravljao sam sa učenjacima Saudijske Arabije, ali se ispostavilo da su bolje od mene poznavali suštinu šiitskog učenja.  Kako može biti musliman onaj ko ubije brata muslimana? Kako može biti musliman onaj ko smatra da je bliži Bogu ako ubije dijete koje  često nema ni deset godina?

U Kur’anu stoji: ‘Što ubi dijete bezgrešno, koje  nije nikoga ubilo! Učinio si, zaista, nešto vrlo ružno!’ A oni upravo to čine. Zato pozivam muslimane u cijelom svijetu da pomognu svojoj braći. Pozvao sam oficire sirijske vojske koji  su učestvovali u zločinima i pitao ih kako mogu ubijati svoju djecu, braću, sestre, očeve i majke. Pozvao sam ih da napust  zločinačku vojsku te da se pridruže  svojoj braći i osnuju vojsku.  Neki su se odazvali tom pozivu. Na veliku žalost, ponovno pozivam sve muslimane u svijetu da pruže pomoć i podrže braću u Siriji i da ne dozvole  svakodnevno ubijanje civila. To je nedopustivo.

Al Jazeera:  Možemo li se sada fokusirati na ono što se naziva političkim islamom. Politički islam je prošao  kroz nekoliko faza. Kako gledate na iskustva  u arapskom svijetu,  a naročito na iskustva političkog islama u Turskoj?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Prije svega, izraz politički islam je pogrešan. Suštinski islam jeste politički i politika je dio islama.  Šta je politika? Regulisanje  i upravljanje potrebama ljudi  u skladu sa šerijatom i općom koristi.  Vjera i politika su jedno.

Oni koji koriste taj izraz kao da žele reći da postoji politički islam,  duhovni islam, društveni islam… Takvu podjelu ne možemo prihvatiti.  Islam je cjelokupan sa svim onim  što je u Kur’anu i u poslanikovoj tradiciji.  Poslanik Muhammed, je li bio  političar ili ne? Ebu Bekr, Omer, Osman,  Alija, pravedne halife, Emevije, Abbasije, Osmanlije, Memluci,  svi su oni bili političari. Islam nalaže bavljenje politikom.

U Kur’anu stoji: ‘I sudi im prema onome što Allah objavljuje  ne povodi se za prohtjevima njihovim,   čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje.’ Pogledajte, kaže se ‘da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje’.

Nije dozvoljeno ostaviti jedan dio, a prihvatiti drugi. Sve je kompaktno. Islam je jedan i jedinstven. Ne može se koristiti  parcijalni pristup. Mora se prihvatiti i vjerovanje i obredoslovlje  i zakonodavstvo i moralni kodeks. Islam je cjelina.  Zbog toga Kur’an kaže:  ‘A oni koji ne sude prema  onome što je Allah objavio,  oni su pravi nevjernici.  ‘Oni koji ne sude prema onome  što je Allah objavio pravi su nasilnici.’  ‘Oni koji nisu sudili prema onome što  je Allah objavio pravi su griješnici.’ Pogledajte, u Kur’anu stoji:  ‘O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku.’

Pozivam muslimane, posebno sunite koji čine najveći dio muslimanske zajednice  u svijetu, sa milijardu i sedam stotina miliona pripadnika, a šiita ima samo stotinu miliona, da priteknu u pomoć ugroženoj braći u Mijanmaru.

Zašto pozivam ljude da budu pokorni predsjedniku Muhammedu Mursiju? Predsjednika je izabrao narod. Nije došao na vlast vojnim, niti državnim udarom. Godinu dana je na vlasti i za to vrijeme je ostvario mnoge pozitivne  rezultate, uprkos veliki otporima i protivljenjima.  Protivimo se svakom  narušavanju legitimiteta. Legitimitet je crvena linija koju svi moraju poštovati.

Al Jazeera: Nalazite se na čelu Evropskog vijeća za fetve i istraživanja.  Koliko je Vijeće uspjelo da odgovori zahtjevima muslimanskih manjina  koje žive na evropskom kontinentu?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Sve je krenulo od ideje da se osnuje  Unija islamskih zajednica Evrope kako bi odgovorila potrebama muslimana na tom području. Prije svega osnivanje naučnih institucija, fakulteta, humanitarnih organizacija.  Shvatili smo da je muslimanima potrebna akademija islamskog prava. Prvi sastanak je održan u Londonu i tom prilikom je osnovano Vijeće.

Kolege su me zadužile da predvodim Vijeće, što sam na kraju i prihvatio.  Formiranje ove islamske znanstvene  ustanove bio je Božiji blagoslov. Rješavanje svakodnevnih pitanja  muslimanskih manjina bila je velika potreba jer žive u specifičnom okruženju. Njihovi problemi nisu zastupljeni u islamskom svijetu u kojem je vjera prisutna u svakom segmentu života.

U islamskom svijetu džamije su na  svakom mjestu, Kur’an napamet  znaju milioni muslimana. Muslimanske manjine žive u ukruženju koje nije islamsko i imaju svoje specifične potrebe kao i probleme sa kojima se susreću, a koji se moraju riješiti. Moramo sagledati njihove potrebe i težnje. Mi nastojimo riješiti ova pitanja.

Hvala Bogu, već petnaest godina to uspješno radimo.  Jedno od prvih zasjedanja je bilo upravo ovdje u Sarajevu. Deset godina od prvog zasjedanja  i drugi put smo se sastali u Sarajevu.  Danas smo opet tu, treći put zaredom.  Naša uloga je da zadovoljimo potrebe muslimana Evrope.

Islamski pravnici se  sastaju i raspravljaju o svakom pojedinačnom pitanju, nekada znamo  istraživati pojedinu oblast dvije ili tri godine prije nego što donesemo pravno rješenje. Smatram da smo, hvala Bogu,  donijeli dosta dobrih pravnih rješenja u mnogim oblastima.

LIJEPO PONAŠANJE

“Neka vas Bog blagoslovi! Njega Uzvišenog molim da pomogne muslimanima Balkana da pravilno razumiju islam i da se  okite lijepim islamskim ponašanjem  i da im vodilja u međusobnim odnosima bude islamski bonton i uputa islama, a da svoj odnos prema nemuslimanima usklade sa islamskim načelima.  Islam insistira na moralnim vrijednostima  zahvaljujući kojima muslimani žive sa svim ljudima u velikoj slozi i ljubavi”, rekao je šejh dr. Yusuf al-Qaradawi.

Al Jazeera:  Uvaženi profesore, koja je Vaša poruka Evropljanima,  posebno poruka muslimanima Evrope?

Šejh dr. Yusuf al-Qaradawi: Pozivamo muslimane u Evropi  nakon rješavanja njihovih problema  sa pravnog aspekta… Stalno ih pozivamo  na svakom svom zasjedanju da budu istinski muslimani.

Istinski musliman nikoga ne napada. Ne zakida tuđa prava i ne nasrće na imovinu i čast drugih ljudi. Poštuje nepovrediva prava svih ljudi, muslimana i nemuslimana. Prema nemuslimanima se odnosi  isto kao i prema muslimanima.  Prema svima primjenjuje kodeks islamskog ponašanja. U Kur’anu stoji: ‘Allah vam ne zabranjuje  prema onima koji se ne bore protiv vas  zbog vjere, i ne izgone vas iz domova  vaših, da im činite dobro i ispravno  postupate prema njima. Uistinu, Allah voli pravedne!’ Od muslimana se zahtijeva da čine dobro onim nemuslimanima koji ih  ne napadaju i ne čine im nasilje.

Termin dobročinstvo se, također,  spominje u kontekstu kur’anskog govora o odnosu prema roditeljima. Nakon Božijeg prava,  pravo roditelja je najveće pravo. Dobročinstvo prema roditeljima je njihovo pravo.  Ovo dobročinstvo podrazumijeva činjenje svakog dobra, otklanjanje svakog zla i neugodnosti, pomaganje u postizanju željenog.  Muslimani su dužni da isto to dobročinstvo iskažu prema nemuslimanima.

Zašto pozivam ljude da budu pokorni predsjedniku Muhammedu Mursiju? Predsjednika je izabrao narod. Nije došao na vlast vojnim, niti državnim udarom. Godinu dana je na vlasti i za to vrijeme je ostvario mnoge pozitivne  rezultate, uprkos veliki otporima i protivljenjima.  Protivimo se svakom  narušavanju legitimiteta. Legitimitet je crvena linija koju svi moraju poštovati.

Miroljubiv odnos

Uistinu, Allah voli pravedne! Voli pravdu i istinu. A dobročinstvo je iznad istine.  Sa ovim je došao islam.  Mi, muslimani, insistiramo na humanom odnosu prema svim ljudima.

S takvim pristupom je došao islam, koji poziva sve ljude da se ujedine. Zašto da budu jedni drugima neprijatelji?  Islam poziva muslimane  da svi zajedno žive u miru.   ‘O vjernici, živite svi u miru!’ Da žive u miru sa svim ljudima. Ne želimo se boriti protiv bilo koga. Kada se muslimani bore? U samoodbrani.  I u odbrani svoje vjere.  Muslimani ne napadaju nikoga.

Kur’an kaže: ‘A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene…  ‘I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas! Ali, vi ne otpočinjite borbu!  Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.’ Ovako postupaju muslimani.  U kur’anskom poglavlju Al-Ahzab stoji da muslimani nisu počinjali borbu  već su to drugi činili   i prvi ih napadali.  Muslimani imaju miroljubiv odnos prema svima.

Izvor: Al Jazeera


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

5 KOMENTARI

  1. Eh moj drugar, All-llah je veliki, sve cuje i zna. Da znate dobro da sve arapske zemlje nisu pridrzavali ni sa rijecima (da ne pricamo za neko pomaganje) muslimana na Balkanu u teskim vremenima i situacijama (kada su masakrirani), nego jos su podrzavali drzavu koja je ubijala muslimane,kao npr.Moamer Gadafi, Sadam Huseini, Hosni Mubarak, Al Asad, idr. I vidite kako njima dosao kraj. Bog je veliki. Ko ne podrzava pravo naroda, on ima da dozivi kijamet. Zbog toga se desi to tamo. Neka me izvine svi za ove reci, ali ja mislim ovako. Hvala.

    0

    0
  2. tako je,šije ubijaju nasu djecu u siriji i iraqu,mrze sunite,potvaraju majku vjernika i peuju ashabe,zato braco sirite istinu o njima,šije nisu mezheb niti islamska sekta vec kufr i pravac koji je protiv postulata islama

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.