Političko buđenje Bošnjaka

13
3
Ismet Zukorlić
Ismet Zukorlić

Nakon više od 25 godina od uvođenja višepartijskog sistema, na prostorima, odnosno, državnim zajednicama nastalim na ustavno-pravnom republičkom razgraničenju (Ustavom SFRJ iz 1974. zagarantovano osamostaljenje do odcjepljenja), pokrajinama u sastavu Republike sa posebnim statusom Srbija je kasnije isti jednostrano ukinula. U svim današnjim državama i autonomnim jedinicama nastali su pokreti koji su bili organizovani na nacionalnim, čak i nacionalističkim idejama, što je kasnije dovelo do krvavih događaja koji su na kraju završili genocidom nad Bošnjacima koji je najstariji narod Balkana, odnosno, autohton po svom kulturnom i vjerskom naslijeđu, s jedne strane, odnosno, najmlađi po političkom organizovanju, s druge strane. Da krenemo redoslijedom.

U periodu od Balkanskih ratova, između dva svjetska rata, kada su Bošnjaci izgubili svoj identitet i definitivno raslojeni po novonastalim zajednicama, zahvaljujući najviše Turskoj koja je prodala Bosnu i ukinula joj autonomiju, a s druge strane dala istu Srbiji i Hrvatskoj, počinje sunovrat Bošnjaka. U periodu između dva rata, Muslimani koji su izgubili naciju bivaju suočeni sa nizom genocida i protjerivanja, što je posebno izraženo na teritorijama današnjih država Srbije i Crne Gore, gdje su se tadašnje vlasti surovo obračunavale sa Bošnjacima po principu: trećinu pobiti, trećinu protjerati i trećinu asimilirati. Manji dio Bošnjaka koji je ostao u zapadnoj Bosni organizuje se u Jugoslovensku muslimansku organizaciju (JMO) osnovanu iste godine kad i KPJ (1919). Prvi predsjednik bio je tuzlanski muftija hadži hafiz Ibrahim-ef. Maglajlić, što po pravilu o bošnjačkom organizovanju nije dugo trajalo. Godine 1923. dolazi do cijepanja partije i to na opciju koju je predvodio Maglajlić, a drugu Mehmed Spaho, kasnije ministar u Vladi Kraljevine SHS.

Danas se možemo pitati zašto partija nije nosila prefiks Bošnjačka i da li je to bio uslov da djeluje kao vjerska, a ne kao nacionalna? U periodu 1924-1936. KPJ je u ilegali i vraća se pred početak II svjetskog rata. Početkom rata KPJ dolazi do izražaja jer je okupila inteligenciju preko svog ogranka – Saveza komunista omladine Jugoslavije (SKOJ). Dobro organizuje omladinu i vodi odlučujuću ulogu u odbrani zemlje od okupatora. Da li slučajno ili ne, ostaje historiji da ovo dokaže. Bilo kako bilo, poslije rata ostaje i jedina i neprikosnovena partija sve do 1990. Imala je totalitaristički karakter. U poslijeratnom periodu mijenja ime u Savez komunista Jugoslavije (SKJ) na 7. kongresu partije u Zagrebu (2-7. novembar 1952.).

Šta karakteriše ovaj period u poslijeratnoj Jugoslaviji. KPJ, kasnije SKJ, čisto je totalitarna partija na principima strogog idealizma da je čovjek jedini fizički i organizaciono pravni faktor civilizacije i da ima jedino i neprikosnoveno pravo na odlučivanje. Dovodi Muslimane vjernike u nezavidan položaj, pa su se morali odlučiti po sistemu „uzmi ili ostavi“, tako da je izbacila iz sistema automatski muslimansku inteligenciju, jer je muslimanima bilo vjerski zabranjeno priznavati ateizam za ideologiju, što sa drugim činiocima jugoslovenske zajednice nije bio slučaj jer religije poput katolicizma, odnosno, pravoslavlja nemaju striktni monoteizam kao što je slučaj sa islamom. Šta je još bitno naglasiti za ovaj period? Agrarna reforma 1945-1948. godine dovodi do potpunog nestajanja privatnih gazdinstava po kojoj su praktično age i begovi u Bosni i Sandžaku bili osuđeni na konačnu smrt. Siromaštvo na koje su osuđeni oduzimanjem posjeda nije davalo nikakve šanse za prosperitet muslimana Bošnjaka, što se vidi iz činjenice da su upravo najnerazvijeniji krajevi baš gdje su bili naseljeni muslimani, odnosno, Bošnjaci, što im je dodatno otežavalo opstanak na prostorima sa vjekovnom tradicijom. Isključeni iz političkog života, osim pojedinaca koji su bili pod budnim okom obavještajnih službi, u nemogućnosti da djeluju politički, ostavljena je mogućnost „džamija ili politika“.

Pošto je muslimanu najveće poniženje biti ateist, u strahu da ne izgube iman počinje egzodus Bošnjaka iseljavanjem za Tursku, što se slobodno može nazvati još jednim od genocida nad Bošnjacima gdje je u periodu od 50-60 godina broj Bošnjaka gotovo prepolovljen na Balkanu činjenicom da se nisu mogli pisati ni kao Muslimani, već su morali imati prefiks u imenu Srbin muslimanske ili Hrvat muslimanske vjere. U tom periodu jedino su opstajale familije koje su iza zavjesa učile djecu o svojoj vjeri i vjeri svojih predaka. Možemo konstatovati da su naši djedovi i nane i najzaslužniji što smo opstali na pradjedovskoj zemlji. Tek Ustavom iz 1974. godine Bošnjaci dobijaju neko svoje ime Musliman, koje ne znači nacionalno već vjersko opredjeljenje, što i dan-danas nanosi štetu Bošnjacima jer mnogi ne razlikuju vjeru od nacije.

DA LI JE SDA ISPUNILA OČEKIVANJA BOŠNJAKA

Nakon raspada SKJ 1990. na republičke komitete i uvođenje višepartijskog sistema u bivšoj Jugoslaviji, dolazi do formiranja nacionalnih, odnosno, nacionalističkih partija, što je i prouzrokovao brži raspad Jugoslavije. Po dobro pripremljenoj praksi, formirane su partije koje su imale i u Kraljevini SHS političko iskustvo, a i socijalističke partije su bile produžena ruka ultranacionalista, što se može svjedočiti i 1989. godine kada predsjednik SPS Slobodan Milošević na Gazimestanu koristi slogan: “Braćo Srbi, vas niko ne smije da bije”. Ta rečenica izbacila je i autora teksta iz tog političkog pokreta, jer riječi “braćo Srbi” definitivno su označile kraj multietičnosti, odnosno, multinacionalnosti koja je bila zaokružena pod slogan “bratstvo-jedinstvo” i formiranje novih, odnosno, starih partija, pa dolazi do potrebe da i Bošnjaci formiraju političku partiju. Stranka demokratske akcije (SDA) bila je prva i najmlađa partija zaokupljena većinskim muslimanskim članstvom, a slobodno se može reći i čisto muslimanskim, jer njen prvi predsjednik rahmetli Alija Izetbegović poznat je po svom djelu “Islamska deklaracija” i pokretu Mladi muslimani, koji je označen kao nacionalni pokret, ali ne i nacionalistički, što nije slučaj sa drugim partijama u okruženju.

Zašto SDA, a ne JMO i dan-danas se pitam, jer je JMO imala i organizacionu i idejnu formulaciju. Da li zbog same činjenice da je željela da zadrži multietičnost, ne uzimajući nijedan nacionalni prefiks? Neću nikada dobiti odgovor, ali sumnju da nešto u samom startu nije dobro urađeno daje i činjenica da partijski kolega i inicijator u materijalnom smislu rahmetli Adil Zulfikarpašić ubrzo formira Muslimansko-bošnjačku organizaciju (MBO) sa nacionalnim prefiksom, što dovodi odmah do činjenice da postoji strah od nacionalnog prefiksa. Ta je partija zbog nedovoljnog kadra i slabe nacionalne svijesti brzo nestala sa političke scene. U stranačke redove SDA ušli su dojučerašnji komunisti u kombinaciji sa nedovoljno vjerski prosvijetljenim kadrom, što joj nije davalo svjetlu budućnost, pa se to ubrzo i obistinilo. Partija je počela da se dijeli na razne frakcije, pa i danas imamo na desetine partija izrasle iz te opcije jer nema jasno definisan cilj i strategiju. Rezultat takvog djelovanja je da u BiH još nemamo zaokruženu državnu cjelinu. Još je na snazi dejtonska Bosna. Sandžak je podijeljen na dva dijela – sjeverni i južni, a ovaj sjeverni još na tri regionalne cjeline. Političari i političke partije nemaju rješenja jer, da bi ispunile nekakve bonuse, žele odvojiti vjeru i politiku, što je potpuna greška. To vidimo iz činjenice da je JMO imao na čelu hafiza Kur’ana i ubrzo, nakon samo dvije godine, došlo je do cijepanja te partije. Spaho, koji ju je pocijepao i kasnije postao ministar (dobio je fotelju za to), kada je vidio da je pogriješio pokušao je ispraviti, ali ne daju dušmani da se sa njima spekuliše – nastupila je njegova misteriozna smrt. Zato ni SDA bez jasno definisane nacionalne strategije nije imala apsolutno nikakvu budućnost, a ni Bošnjaci sa njom.

NACIONALNO BUĐENJE

Osnivanjem Mešihata Islamske zajednice Sandžaka 1993. i dolaskom na njegovo čelo muftije Muamer-ef Zukorlića počinje reorganizacija Islamske zajednice i njenih kadrova. U početku je to išlo mnogo lakše nego što se i očekivalo, jer se u Bosni još vodio rat, a nakon toga produžio se kosovski problem, da bi odlaskom Miloševića konačno bio završen Balkanski rat. Dolaze nove političke snage i novi ljudi na političkoj pozornici. Otvaranjem dječjih vrtića, medresa (muške i ženske), islamskog fakulteta, do univerziteta, Srbija nije primjećivala opasnost. Tek tada počinje da opstruira Islamsku zajednicu i njeno djelovanje jeste usporila, ali nije onemogućila da kasnije iz njih ponikne projekat formiranja institucija BANU i BNF, da bi se sve to zaokružilo 29.12.2012. kada je osnovan SBK kao najvažniji faktor okupljanja Bošnjaka iz cijelog svijeta.

Dolazi do potrebe formiranja političke opcije koja će isključivo raditi za interes Bošnjaka, na njihovom povezivanju i predstavljanju u svijetu onakvima kakvi jesu i na kraju, što je pitanje svih pitanja, vraćanje integriteta, kako državnog tako i političkog, onakvog kakav Bošnjaci i zaslužuju, odnosno, jesu svoji na svome, to jest da je BiH matična država svih Bošnjaka i svih građana koji u njoj žive, sa podjednakim pravima, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost (najveći standard demokratije), što predstavlja i uslov za traženje istih prava i za njene građane van matične države.

ZAŠTO JE NASTALA NUŽNOST OSNIVANJA POLITIČKE OPCIJE KOJA ĆE PRIBLIŽITI VJERU I POLITIKU

Zašto je nastala potreba da se formira nova politička snaga na prostorima gdje žive Bošnjaci. U proteklih 25 godina svi pokreti i političke partije nisu dali ama baš nikakve rezultate i iz straha Bošnjaka da im se više ne ponove genocidi dolazi do potrebe formiranja političke partije sa bošnjačkim prefiksom i jasnim nacionalnim opredjeljenjem, bez umanjivanja prava ostalim činiocima državne zajednice. Šta je novina što donosi Bošnjačka demokratska zajednica:

– Statut BDZ, Član 6, tačka 2: Zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika islamske vjeroispovijesti;

– Član 2, tačka 3: Očuvanje islama i ravnopravnosti Islamske zajednice sa ostalim crkvama i vjerskim zajednicama kao temelja opstanka bošnjačke nacionalne zajednice.

– Član 6, tačka 4: Priznanje bošnjačke nacionalne zajednice kao konstitutivnog naroda u Srbiji.

– Član 6, tačka 5: Zalaganje za uspostavu suštinske autonomne euro-regije Sandžak.

– Član 6, tačka 17: Zalaganje za promjenu jednonacionalnog Ustava i simbola Republike Srbije u skladu sa Ustavom.

Ovo su fokusi na kojima će se BDZ boriti da zaštiti svoju nacionalnu i vjersku zajednicu, a i činjenica da u političkoj strukturi mogu učestvovati svi činioci društva bez obzira na obavljanje društveno potrebnih djelatnosti, osim imama ako su u aktivnoj službi. Ovim se jasno kida godinama namjerno nametnuta teza da ne mogu vjera i politika zajedno, jer nigdje u svijetu nije poznata činjenica da je to odvojeno osim kod nas, ili su to komunisti namjerno odvojili jer jedino im je vjera predstavljala potencijalnu opasnost i zato su je podvojili, da li namjerno ili im je nametnuto sa strane – historija će to dokazati. Da je ovo bila podvala možemo zaključiti iz činjenice da su u historiji islama najviše državničke dužnosti obavljali upravo vjerski lideri. U vrijeme formiranja prvih islamskih država sve političke funkcije su obavljali i vjerski učenjaci, stručnjaci za pojedine oblasti.

Da malo pojasnimo šta je definicija politike kako čitaoce ne bi doveli u sumnju. Politika u najširem smislu označava aktivnosti kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, proizvode ili mijenjaju pravila po kojima žive. Takva označava prvenstvenodruštvenu aktivnost koja je, s jedne strane, bitno vezana za postojanje različitosti i konflikata, s druge strane, spremnost na kompromis i konsenzus. Politika, po pravilu, nikada ne predstavlja ostvarenje, već nastojanje da se ostvari rješenje sukoba. Ne vidim razlog zbog kojeg ne bi mogli djelovati politika i religija zajedno. Zar religija ima drugačiju definiciju politike? Upravo formiranjem BDZ kao političke partije želi se izbrisati taj sindrom koji je komunizam unio u svijest ljudi.

Osnovni cilj političkog djelovanjaBDZ upravo je rješavanje vitalnih ciljeva Bošnjaka teritorijalnog, vjerskog, kulturnog, kao i nacionalnog pitanja, čime bi Bošnjaci osjećali sigurnost da im se ne ponove genocidi koje su preživjeli u posljednjih 200 godina. Dokle god na ovim prostorima ne bude zavladala ravnopravnost među činiocima ovih područja, neće biti ni mira. Stoga, nakon svega predstavljenog duboko sam ubijeđen da BDZ ima jako uporište u svim porama društva ukoliko država u kojoj živimo prestane sa praksom jednoumlja i slušanjem samo poslušnih činilaca, koji joj sigurno ne donose dobro. To se može vidjeti i po rezultatima koje joj je ta politika i donijela. Ideja o jednakosti i ravnopravnosti svih činilaca društva, ali ne u formi već i u praksi, kojom BDZ na velika vrata ulazi na političku scenu Balkana na svim prostorima gdje žive Bošnjaci, prepoznatljiva je i po činiocima koji tu politiku vode. Uspjeh joj je više nego zagarantovan, a u skorijoj budućnosti će se to i dokazati.

Autor: Ismet Zukorlić
revija SANDŽAK | 1. februar 2014. | br. 176 | RevijaSANDZAK.com


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

13 KOMENTARI

 1. Gos Slobodan je pomesao Istorju,.
  Uvek ste dobri bili kao sluge, a kao vladari uvek genocidni, a sama rec Srbin znamo odakle potice i sta znaci…?

  0

  0
 2. Jugoslovenska vojska u otadzbini – cetnici, kao svoju ideologiju je prihvatila Moljevicev projekat Homogena Srbija koji poziva na istrebljenje manjinskih naroda i religija, medju njima i Bosnjaka.

  0

  0
 3. Gos. Jarcovicu, u drugom sv. ratu Bosnjaci nijesu imali shansu da razviju svoj autohton, narodni pokret koji bi odrazavao boshnjacku volju. Prije rata BiH su podihelili Srbi i Hrvati. U ratu je podijeljena izmedju Njemacke i italijanske zone, a u tome josh utopljena u NDH u kojoj su Hrvati drzali sve konce. Kratko, Bosnjaci su bili hrana za topove za tudje interese. Cak i one formacije koje su polusamistalno formirane od Bosnjaka za samoodbranu od cetnika imaju lokalni karakter.
  U 2 sv. Ratu Bosnjaci nemaju nikakvu ideologiju koja bi pozivala na iciji nestanak. Srbi i Hrvati je imaju itekako -fashisticku ideologiju koji pozivaju na istrebljenje citavih naroda.
  Ako ne znash ove cinjenice a ti procitaj i saznaj. Ako sve ovo znash a josh uvihek pises onakve pi…arije pitanje je koja ti je budala dozvolila da se izlivash na ovaj forum.

  0

  0
  • Gospodine Adnan,
   necu Vam se obracati kao Vi meni – uvredljivo. Neka vam Bog oprosti. Kazete, bili su muslimani u teskoj situaciji – pa sta onda kazete za pravoslavne Srbe, koji su bili, zakonima hrvatske, osudjeni na potpuno unistenje. A to unistenje su sprovodili i muslimani u hrvatskoj vojsci – domobrani i ustase. Kazete, nisu imali predstavu o svojoj narodnosti – tadasnje vodje muslimana su prihvatile da muslimani budu pripadnici hrvatske nacije, ili “hrvatsko cvijece”, kako su se izrazili. Oni svesniji su se odupirali – deo je pristupio cetnicima, a deo partizanima. Znate, vise ih je bilo u cetnicima, a to se krilo u Jugoslaviji. Posebno se krilo, da su ti cetnici muslimani kaznjavali muslimane u ustasama i u domobranima, a sve se u Jugoslaviji pripisivalo pravoslavnim cetnicima. Samo je sudija Mujo Pasic iz Mostara stavio pod komandu Draze Miahilovica 5.000 cetnika muslimana.

   0

   0
   • Gos. Jarcovicu, Bosnjaci su se pitali sobom u NDH koliko svitac sa gu…
    To je fakt koji ne moze niko da porece. Ne znam koliko su se pojedinacni slucajevi isticali ali ovdje govorimo o narodu.
    Nijesam rekao da Bosnjaci nijesu imali predstavu o svojoj narodnosti. Nasuprot! Odgovor je u velikosrpstvu i velikohrvatsvu koji su metodicno i sistematicno umishtavali Bosnu (BiH) i Bosnjake. Tako, Bosnjaci su 2 sv. Rat docekali neorganizovani i idejno i fizicki razbijeni.
    Ne brkaj opravdani opstenarodni ustanak sa sljedecom fazom kad su se partizani cetnici razdvojili. Cilj partizanaje oslobodjenje od okupatora i socijalniu, drustvenu pravdu. Cilj cetnika, deklarativno oslobadjanje od opupatora, u praksi unishcenje partizana, Bosnjaka,Albanaca…
    Znam da je bilo muslimanskih bolesnika u cetnicima…bio je odredjeni broj i sa Milosevicem. Ne mijenja stvar.
    Treba da znash da je Mihailovic kad je vidio da gubi saveznike potrazio na sve strane. Cetnicki komandant Djurishic je sklapao saveze sa balistima i muslimanskim milicijima. Nije to vazno.
    Ja sam Partizan-ovac i nemam nikakvog razumijevanja za veljesrbe, cetnike, velikoalbance, baliste, muslimanske shuc-milicije.

    0

    0
   • Gospodine Adnan,
    ne treba polaziti od toga, da su srpski pravoslavni drzavnici, pokrti, antifasisti, itd. zeleli veliku Srbiju. Da je to tacno, Srbija bi bila obelezena jos 1918. A tada su se Srbima osecali Dubrovcani, ogromna vecina katolickih dalmatinaca i ogromna vecina muslimana. Makedonci su najzesce skazivali pripadnost srpskom narodu. U takvoj situaciji, srpski drzavnici ne stvaraju srpsku federalnu jedinicu, nego srpske etnicke zemlje predaju u Hrvatsku, a druge srpske teritorije imenuju srpskim zavicajnim imenima – Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sumadija, te razne druge banovine. A posle Drugog svetskog rata, opet srpski drzavnici cine stetu srpskoj drzavi i srpskom narodu – u Srbiji stvaraju dve pokrajine i Baranju ukljucuju u Hrvatsku. Gde su tu velikosrpski potezi?
    Dalje, od 1945. pocinje strahovito rasrbljivanje – u Makedoniji, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

    Bilo je medju cetnicima onih koji su trazili stvaranje Srbije u etnickim zemljama, ali cetnicki pokret nikad nije doneo takvu odluku.
    Ponavljam, ko zna koji put, Austrija je 1810. donela odluku – Srbe razdrobiti, prevesti u druge narode, od srpskog jezika stvoriti vise jezika, od srpske pravoslavne crkve vise nesrpskih pravoslavnih crkvi… i do sada su stvorene: hrvatska pravoslavna crkva, crnogorska i makedonska.

    Pogledajte sta su nam zla klonijalist spremili,a mi to sproveli i danas se vatreno za to zalazemo. Kako se jezik moze zvati hrvatskim – kad je to srpski jezik i nije onaj jezik iz Zagorja.

    Kako su kolonijalisti oduzeli Srbima ilirske pretke, pa podmetli – da su to preci Hrvata, pa preci Siptara, pa, sad, preci Bosnjaka.
    Dajte gospodine, da se osvestimo. Ovo su tako naivne podvale kolonijalista, da ne bismo vise trebalo da verujemo u njih.

    0

    0
   • Gos. Jarcovicu, bolje je istoriju citati nego je izmishljati. Zato shto ne znash ko stvarno stoji iza stvaranja Yugoslavije mislim da je besmisleno nastavljati. Citaj, uci!
    Program KaPeJu je predvidjao socijalnu i narodnu ravnopravnost poslije oslobidjenja (2 sv. Rat) a ne srpski “drzavnici”. srpskim i crnogorskim drzavnicima se moze”zahvaliti” za ukidanje autonomije Sandzaka. Taj naprasni postupak josh niko nije razjasnio u onom logicnom razumljivom maniru. Da ne pitam zashto je Rankovic u tretmanu Boshnjaka i Albanaca bio ravan jednom cetnickom komandantu? !
    Gos. Jarcovicu, ocigledno je da si bjezao sa casova istorije. To, na zalost, ne obecava smislen nastavak diskusije.
    Znam da medjuetnicko i medjureligijsko razumijevanje i suzivot na Balkanu nemaju alternative, ali ovo stanje ni rata ni mira koje odrzavaju Globalni planeri ne vodi na dobro. Nacisti kao ti koji ne postuju tudju slobodu veoma su brojni. Antifashisti kao ja, koji postuju tudju slobodu, narodni identitet i religijski izbor, malobrojni su.

    0

    0
   • Kolonijalisti su druga strana medalje koju ne vidimo jer smo momentalno zaokupljeni srpskim imperijalizmom i hegemonizmom. To ne znaci da je kolonijalizam bezopasan i da nas za izvjesno vrijeme nece sve nas pretvoriti u robove tzv. Liberalnom kapitalizmu.

    0

    0
   • G jarcevicu ,vi pokusavate preko cinjenica da su Bosnjaci ucestvivali u odbrani domovine,organizovani u raznim formacijskim jedinicama .Tacne su vase cinjenice jer su Bosnjaci poznati po svom patriotizmu i dan danas i lahko prihvataju tudja misljenja, i nije cudo sto ih je bilo i u cetnickom pokretu jer taj pokret je u ideoloskom smislu djelovao kao oslobodilacki pokret a u praksi sasvim drugo pod geslom da se bpri protiv komunista ustvari on je imao cilj borbe protiv organizovanih Bosnjaka u samoodbrambenim formacijama odnosno komunistickom pokretu,a da nije stradalo i drugih naroda u tim borbama stoji kao i danas ,cinjenica da u odbrani Bosne su ucestvivali i Srbi..G Jarcevicu jestel se upitali ikad kako to da svih sedam neprijateljskih ofanziva bude na teritorijama sa vecinjskim Bosnjackim stanovnistvom eto poredajte ih od Uzicke Republike do Drvara ,nije malo cudno pa u Srbiji je djelovao cetnicki pokret zasto nijesu njemci onda napadali i ubijali po Srbiji ,imalo je al je to bilo i minijaturno u odnosu na rat na teritoriji Bosne , .Da li ste se pitali zasto je to i zasto su tako lakovjerni . Cinjenice govore i to da su autohtoni da se razlikuju od svih drugih naroda zar ne g Jarcevicu ,zasto je tako nekada se i ja pitam ,al najvise me navodi pravac koji vodi ka svom religijskon nacelu da ti je blizi komsija bolji nego daljnji brat ,upravo i ta cinjenica govori da ne vodimo porijeklo od Turaka ili pak pravoslavnih strba ,vec vodi pravac svojoj autohtonosti odnosno islamu koji je bio na balkanskim prostorima prije svih pomenutih cinilaca.G Jarecevicu doslo je vrijeme da se napise balkanska istorija i za svagda zakopaju ratne sjekire jer budite sigurni dok bosnjaci ne dobiju prava koja im historijski pripadaju nece biti mira pa ta cijena kolika god bila ,jer nam je dosta te licjemernepolitike i komsijske bratoljubivosti i nakraju ekzekucije.to mora jednom prestati.

    0

    0
 4. Gospodine Zukorlicu,
  kazete, da su muslimani doziveli genocid poslednjih 200 godina. Jasno je, da su sve ratove na Balkanu pocinjali kolonijalisti Zapada i Turska i da su bili protiv pravoslavnih Srba. Znaci, genocid su dozivljavali samo pravoslavni Srbi, a muslimani i katolici na Balkani su, u svim tim ratovima, bili na strani okupatora – narocito u dva svetska rata, kad je Nezavisna Drzava Hrvatska ozakonila istrebljenje pravoslavnih Srba, a i Roma i Jevreja. A onda su muslimani proglaseni “hrvatskim cvijecem” i najbrojnije su popunili hrvatske vojne jedinice, a manji broj ih je bio u cetnicima i partizanima.
  Ako je u tim ratovima stradao i muslimanski narod – a jeste, krivci su, valjda, okupatori, a ne pravoslavni Srbi.

  0

  0
  • okupatori???? koji okupatori????? mi samo jedno ukopatori znamo i to su SRBI I CRNOGORCI ….

   100 GODINA OKUPACIJA SANDZAKA … 1912….

   0

   0
   • O tome kako su Turci-Osmanlije bili protiv Serba!
    Odmah kad su Serbi postali osmanski vazali bili su korisceni za dalja osvajanja protiv drugih hriscana. Poslije obnavljanja SPC Srbi postaju saveznici u shirenju carevine na zapad. Tada se Srbi i Pravoslavlje shire na zapad uporedo. Turci dovode Vlahe u vojne krajine na granici sa Austrrougarskom, i Serbe zemljoradnike na imanja feudalaca.
    Samo zahvaljujuci Turcima sad Sheshelj moze govoriti o Velikoj Slbiji od Kallovca do Vilovitice.

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.