Pljevlja: Opštinski račun blokiran zbog duga od 86.000 eura

0
70

Pljevlja – Račun opštine Pljevlja nalazi se u blokadi zbog duga od 86.000 eura, saopštio je “Danu” potpredsjednik Opštine Božo Gospić.

On je naglasio da je blokada na snazi i da se prohodi sa opštinskog računa preusmjeravaju ka vlasnicima zemljišta, koje je eksproprisano 2007. godine za izgardnju parkinga iza nekadašnjeg “Ekspres restorana”, između Tršove ulice i zgrade solidarnosti.

Advo­kat, koga su angažovale tri porodice, ko­ji su tu­ži­li lo­kal­nu upra­vu Jo­sif Mić­ko­vić ka­zao je za “Dan” da se ra­di o pri­nud­noj na­pla­ti.
– U ime svo­jih kli­je­na­ta pod­nio sam za­htjev za pri­nud­nu na­pla­tu nov­ca u iz­no­su od 86 hi­lja­da eura – na­gla­ša­va advo­kat Jo­sif Mić­ko­vić uz po­ja­šnje­nje da su u taj iz­nos ura­ču­na­ti du­go­vi pre­ma po­vje­ri­o­ci­ma i sud­ski tro­ško­vi.
Mić­ko­vić na­vo­di da je eks­pro­pri­ja­ci­ja ze­mlji­šta iz­vr­še­na u sep­tem­bru 2007. go­di­ne i da će se na­pla­ta iz­vr­ši­ti pre­ko su­da.
Za­ni­mlji­vo je ipak da je 2007. go­di­ne pa­ra­lel­no sa Tr­šo­vom uli­com iz­gra­đen par­king ko­ji je ka­sni­je lo­kal­na upra­va od­lu­či­la da pro­ši­ri. Ta­da­šnja lo­kal­na vlast obe­ća­la je da će svi po­slo­vi bi­ti br­zo za­vr­še­ni i da će oba­ve­ze pre­ma po­vje­ri­o­ci­ma bi­ti is­po­što­va­ne.

Iz lokalne uprave saopšteno je da po­sto­je još broj­na sud­ska rje­še­nja ko­ja če­ka­ju na­pla­tu., ali i ističu da je sre­ća što po­je­di­ni pri­vred­ni i dru­gi su­bjek­ti zna­ju za te­ško­će Op­šti­ne, pa če­ka­ju da do­đe do do­go­vor­nog pla­ća­nja.

Kada bi se nastavila serija sud­skih na­pla­ta lo­kal­na upra­va ne bi­la u mo­guć­no­sti da re­a­li­zu­je planirane  pro­je­kate va­žne za grad i gra­đa­ne i is­pla­ti pla­te za­po­sle­ni­ma, kažu u lokalnoj upravi.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.