Ovo su osnovna izborna načela kampanje Muamera Zukorlića

10
24

ZA POMIRENJE

Pomirenje je temeljna vrijednost odnosa među ljudima na pojedinačnom i kolektivnom planu. Osim što pomirenje predstavlja izlaz iz negativnih odnosa izazvanih svađom, ovaj pojam označava proces koji dovodi do punog mira, stabilnosti i blagostanja

Pomirenjem se obnavljaju poremećeni odnosi, čime se uspostavlja red i pozitivni ambijent konstrukcije i razvoja, a čime se stavlja tačka na nered, destrukciju i dekadencu.

Pomirenjem se otvara prostor za harmonično egzistiranje i ostvarivanje diferentnih ciljeva i interesa različitih pojedinaca i grupa.

Na svakom prostoru pomirenje je obično deficitarna vrijednost, koja na Balkanu predstavlja jedinu svježu političku ideju i vrijednost kojom je u pogledu nužnosti moguće bar načelno uspostaviti konsenzus bez obzira na etničke, kulturološke i političke razlike. Zato smo se odlučili da ključna poruka ovog izbornog programa bude pomirenje, iako svjesni da se ono može graditi na temeljima principijelnog opredjeljenja za pravdu i pravičnost.

Iako svjesni rizika da ova ideja mnogima može zvučati kao utopija, za nas idealiste pomirenje je neminovnost budućeg progresa i jedini način da se na Balkanu stavi tačka na stoljeće krvavih sukoba i otvori nova stranica mira i stabilnosti.

Uz punu dosljednost pomirenja u duhu prava na različito mišljenje i čvrstog ubjeđenja da nudimo najbolji program na svim poljima važnim za život pojedinca i zajednice, zadržat ćemo pravo argumentirane kritike loših postupaka vlasti kako bismo ukazali na nužnost korjenitih političkih promjena.

Uz pomirenje zalagat ćemo se za vraćanje etike u politiku gdje ćemo sopstvenim djelovanjem dokazati da je moguće biti političar, a istovremeno pošten i istinoljubiv čovjek.

Politički prostor nužno je osvježiti i vraćanjem estetike u javni govor čime bi se zaustavilo kulturno trovanje građana, a posebno mladih koji, nažalost, u odraslima imaju jako loše primjere međusobne javne komunikacije.

Cjelokupna javnost željno očekuje novu i originalnu političku ideju sa jasnom vizijom, radnim programom implementacije i najboljim kadrovima koji će stručno i odano izvršavati preuzete emanete.

12963418_10153375983911697_7178391230585336211_n

PROGRAMSKA NAČELA

 1. ZA ČOVJEKA

Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka zalaže se za slobodnog čovjeka sa vjerom, istinom i pravdom; čovjeka dobročinitelja na kome počiva sretna porodica i prosperitetna zajednica.

Samo duhovno, etički i umno zdrava i plemenita osoba može biti pravi nosilac odgovornosti na Zemlji i pronositelj dobra radi suzbijanja nereda i uspostave reda.

 1. STATUS BOŠNJAKA

Ključni cilj osnivanja i djelovanja Bošnjačke demokratske zajednice je rješavanje ustavnog statusa bošnjačkog naroda u Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori. Bošnjaci su na ovim prostorima autohton narod sa pravom na konstitutivnost koja im osigurava sva kolektivna i individualna prava.

Diskriminatorskim Ustavom iz 2006. godine Bošnjaci su svedeni na formalno-pravni status nacionalne manjine. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka borit će se za promjenu postojećeg Ustava Republike Srbije i vraćanje statusa naroda Bošnjacima, što je naše prirodno i historijsko pravo.

Bošnjaci imaju pravo na očuvanje, njegovanje i oblikovanje svih pojavnosti vlastite kulture kroz državne institucije i organizacije. Država mora obezbijediti minimum uslova za očuvanje posebnosti njenih naroda.

BDZ Sandžaka izborit će se za punu implementaciju obrazovanja Bošnjaka na bosanskome jeziku i njegovo dalje etabliranje kroz institucije države Srbije. Insistirat ćemo na potpunoj upotrebi jezika i pisma Bošnjaka u svim državnim, javnim i drugim institucijama od značaja za Bošnjake i druge građane Sandžaka. Također, zalagat ćemo se za informisanje na bosanskome jeziku na javnim servisima i drugim medijima koji su u obavezi da poštivaju zakonske regulative o informisanju nacionalnih zajednica na maternjem jeziku.

 1. STATUS SANDŽAKA

Sandžak je historijska regija sa etničkim, kulturološkim, vjerskim, geografskim, ekonomskim i drugim posebnostima, što predstavlja osnovu za uspostavu prekogranične evropske autonomne regije koja bi Bošnjacima obezbijedila osjećaj sigurnosti i svim građanima omogućila brži društveni razvoj te doprinijela lokalnoj i regionalnoj sigurnosti.

Status Sandžaka mora biti ostvaren kroz ustavne i zakonske okvire država Srbije i Crne Gore, a prema modelu već postojećih prekograničnih evropskih regija. Uspostava evropske prekogranične regije Sandžak omogućit će očuvanje postojećih, kulturnih, tradicionalnih, vjerskih, nacionalnih, rodbinskih i drugih veza i jače povezivanje gradova i općina sjevernog i južnog Sandžaka, te omogućiti brži protok ljudi i roba, što će dovesti do uvećanja ukupnog ekonomskog i općeg društvenog potencijala ove pogranične zone.

 1. POMIRENJE

Uspostava višepartijskog sistema, a kao posljedica stogodišnjeg odsustva Bošnjaka iz institucionalnog života i političkih antagonizama, dovela je do netrpeljivosti i nesporazuma unutar bošnjačkog korpusa u Sandžaku, što je kulminiralo agresijom na Islamsku zajednicu 2007. godine. Podjele i svađe unutar Sandžaka postale su prepreka rješavanju, pa čak i delegiranju važnih statusnih pitanja. Da bi se prevazišlo ovo stanje, neophodno je okupiti sve društvene snage u Sandžaku koje žele dobro narodu s ciljem nacionalnog pomirenja u duhu bošnjačkih etičkih, vjerskih i kulturnih vrijednosti.

Nacionalno pomirenje utemeljeno na suštinskim vrijednostima i principima, o kojima Bošnjaci kao narod moraju imati konsenzus mišljenja i političkog djelovanja, put je koji vodi u svijetlu budućnost bošnjačkoga naroda. Na tom putu neophodno je podnijeti sve žrtve i prevazići lične animozitete radi suštinskoga djelovanja i jačanja ukupnog kapaciteta Bošnjaka, čime će se uvećati naš politički potencijal kod domaćih i međunarodnih faktora.

Osim unutarbošnjačkog pomirenja, zalagat ćemo se za bošnjačko-srpsko pomirenje, kao i pomirenje među Srbima i Hrvatima te Srbima i Albancima.

Opće pomirenje na Balkanu nužni je preduslov za uspostavu punog mira i stabilnosti, što je neophodna pretpostavka za puni prosperitet u budućnosti.

 1. JEDINSTVENA ISLAMSKA ZAJEDNICA

Jedan od ključnih uvjeta za uspjeh nacionalnog pomirenja u Sandžaku je obnova jedinstva Islamske zajednice. Odcjepljenje dijela Islamske zajednice rezultat je političke pozadine, što znači da je za reintegraciju Islamske zajednice neophodan politički dogovor. U tom cilju, potrebno je omogućiti bezuslovno vraćanje odbjeglih imama stožernoj Zajednici, kao i puno i bezuslovno pomirenje uleme i pripadnika Islamske zajednice.

Sve to mora biti lišeno i najmanjeg revanšizma prema bilo kome.

 

 1. ZAŠTITA VAKUFA I DRUGOG DUHOVNOG, MATERIJALNOG I NEMATERIJALNOG BLAGA U SANDŽAKU

Jedan od stubova opstanka Bošnjaka, a posebno bošnjačke materijalne i nematerijalne kulture jesu vakufi i drugi kulturno-historijski spomenici. Tokom prošlog stoljeća ova vrijednost je agresivno ugrožavana od strane različitih režima, što je dovelo do velikog broja otuđenja, rušenja, skrnavljenja i omalovažavanja, a što je, nažalost, povremeno i danas prisutno. Zato je neophodna sveobuhvatna politička i dugotrajna akcija radi zaštite i unapređenja ovih dobara.

 1. BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Masovno siromaštvo jedno je od najvećih zala koje pritiska građane Sandžaka, o čemu ne postoji dovoljna svijest kod zvaničnika na javnim pozicijama, kao ni dovoljno informacija u medijima. Stvarana slika siromaštva mnogo je tragičnija od povremenih ilustracija koje saznajemo kroz istraživanja i humanitarne akcije „Hajrata“ i Sandžak televizije.  Razlog za to nalazimo i u iracionalnoj sposobnosti sandžačkog naroda da trpeći siromaštvo čuva minimum sopstvenog dostojanstva. Na hiljade porodica u Sandžaku živi ispod crvene linije siromaštva, a to znači da nisu sigurni da li će slijedećeg dana imati novca za hljeb i mlijeko. Ne može se narod Sandžaka prepustiti isključivo vakufskim kuhinjama Islamske zajednice koje svakodnevno dijele više hiljada obroka u svim gradovima Sjevernog Sandžaka. Zato jedan od ključnih svakodnevnih programa političkog djelovanja mora biti sveobuhvatna borba protiv siromaštva. U tom smislu, moramo imati svijesti i osjećanja odgovornosti prema narodu, a posebno prema siromašnima i ugroženima. Naš politički govor mora biti takav da ga svi građani, posebno oni ugroženi dožive kao svoj. Naša politička grupa imat će smisla ako permanentno bude imala principijelan i dosljedan politički rad koji će doprinijeti da se teško stanje počne mijenjati na bolje.

 1. OTVARANJE RADNIH MJESTA

Najozbiljniji iskorak u borbi protiv siromaštva je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanja značajnog broja mladih ljudi kako bi se socijalna slika postupno počela popravljati. Za ovaj poduhvat neophodno je obezbijediti potreban ambijent za ozbiljne investicije u privredi i dati prednost investiranju u sektoru proizvodnje. Za uspjeh ovog koncepta neophodno je osigurati podsticajna sredstva za domaće i strane investitore i olakšati administrativne procedure za investitore.

 1. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Jedna od osnovnih pretpostavki razvoja svakog područja jeste saobraćajna infrastruktura. Da bi u Sandžaku postojali minimalni uslovi ozbiljne saobraćajne komunikacije, potrebno je hitno uvrstiti u prioritete lokalne i državne politike saobraćajnu infrastrukturu ovog područja.

Geostrateški, Sandžak ispunjava sve uslove da bude raskršće autoputeva Beograd-Jadransko more i Sarajevo-Novi Pazar.

Sandžaku je neophodan aerodrom za putnički i kargo saobraćaj, ali u Sandžaku, a ne u blizini.

Posebno je važno otkloniti historijsku nepravdu otvaranjem direktnih putnih komunikacija Tutin-Petnjica-Bijelo Polje i Sjenica-Tutin, Sjenica-Bijelo Polje i Sjenica-Prijepolje.

Ma koliko zvučalo nevjerovatnim, ali se definitivno Novi Pazar mora suočiti sa svojevrsnom sramotom nedostatka željeznice u 21. vijeku. Neophodno je izgraditi željeznicu od Raške preko Novoga Pazara do Priboja.

Nužno je hitno asfaltiranje puteva do svih naseljenih mjesta u Sandžaku i konačno stavljanje tačke na osjećaj da je asfaltni put luksuz i privilegija.

 1. BORBA PROTIV KRIMINALA

Da bi program borbe protiv siromaštva i program otvaranja novih radnih mjesta imali ozbiljan smisao, neophodno je presjeći krvotok svojevrsnog otvorenog organiziranog kriminala koji obesmišljava svaki pokušaj ozdravljenja socijalnog i ekonomskog stanja. Svi oblici kriminala moraju biti ključna meta ozbiljnog političkog djelovanja. Prvi takav ključni udarac kriminalu zadaje se presijecanjem sprege između vladajuće politike i kriminalaca. Kriminalne grupe koje nemaju podršku gradskih i općinskih uprava, kao i podršku pojedinih struktura policije, tužilaštva i pravosuđa ne mogu značajnije ugroziti društvo. 

Svjedoci smo da je vlast u Sandžaku u neodvojivom zagrljaju sa lokalnim, regionalnim, pa i međunarodnim kriminalnim grupama preko kojih se crpi finansijska energija građana, budžetska sredstva troše za projekte ličnog interesa, a prljavim kapitalom političkih kriminalaca obesmišljavaju kapital i konkurentnost sve malobrojnijih poštenih privrednika.

 

 1. BORBA PROTIV KORUPCIJE

Korupcija općenito, a posebno sistemska korupcija predstavlja maligno oboljenje vladajućeg političkog sektora preko koga političari i kriminalci parazitski izjedaju snagu društva i kroz uspostavu moralno izvrnutih standarda obezbjeđuju nelojalnu prednost etički i profesionalno nedoraslim pojedincima, grupama i pravnim subjektima. Korupcija se može svesti na minimum ili iskorijeniti isključivo dolaskom na vlast onih kadrova koji po Božijim standardima ispravno postupaju, poštujući uslov etičkog kvaliteta poštenja i odanosti te uslov profesionalnog kvaliteta sposobnosti i stručnosti.

 1. BEZBJEDNOST

Po Božijim zakonima i povijesnom iskustvu, osjećaj sigurnosti je osnovna pretpostavka sreće i prosperiteta pojedinca i kolektiviteta. Nedostaci uređenosti pravnog sistema, kao i selektivna primjena pravnih normi prema određenim akterima nasilja, uz intenzivnu spregu kriminala i subjekata pravde, dovodi do kontinuiranoga osjećaja nesigurnosti građana u Srbiji, a posebno u Sandžaku.

Brojna ubistva, likvidacije uglednih biznismena i drugi akti nasilja bez pravosudnog epiloga dodatno izazivaju opravdan strah građana za sebe i svoje porodice. Sprega organizovanoga kriminala i političara, veoma izražena bliskost lokalnih vladajućih struktura sa narko-klanovima, skoro uobičajena pojava dilovanja droge na javnim mjestima, pa čak i pred školama, te veoma veliki broj nasilnih narkomana – ne ostavljaju nam izbor osim okupljanja svih zdravih snaga u cilju vraćanja elementarne bezbjednosti u Sandžaku.

 1. BORBA PROTIV NEMORALA

Nema napretka društvu u kome se nemoral neskriveno promovira i podržava čak i sa pozicije vlasti i medija. Nažalost, svjedoci smo svakodnevne promocije nemorala kroz razne koncerte i druge manifestacije koje obavezno prate distribucija narkotika i alkoholnih pića. Pojedine vladajuće stranke jeftinu zabavu i organiziranje raznih besplatnih putovanja za mlade u kojima se promovira nemoral koriste za regrutovanje stranačkog članstva i vezivanje ljudi za svoje nečasne programe. Zato je neophodna hitna smjena takve vlasti i široka politička akcija za zaštitu mladih od takvih i sličnih političkih programa. Ne smijemo ignorisati pitanje kakva nas budućnost čeka sa mladima koji se kroz takve programe prljaju i koji bi u budućnosti trebali da budu očevi i majke koji će rađati i odgajati djecu.

 1. ZDRAVSTVO

Stanje zdravstva u Sandžaku izuzetno je loše. Zato je neophodna široka politička akcija koja se može realizirati isključivo sa pozicije vlasti kojom bi se izvršila temeljna reforma u etičkoj, profesionalnoj i organizacionoj dimenziji strukture zdravstvenih ustanova u Sandžaku. Ljekari sa dokazanim etičkim i profesionalnim kvalitetima trebaju da dobiju dominantnu poziciju u zdravstvu dok oni drugi moraju biti sankcionisani i isključeni iz zdravstvene djelatnosti.

Organiziranje zdravstvenog sistema u Sandžaku mora se prilagoditi potrebama građana tako da se porodilja, poput slučajeva porodilja iz Duge Poljane, radi kvalitetne zdravstvene brige ne mora upućivati u Užice umjesto u Novi Pazar. Takva praksa mora biti ukinuta.

 1. OBRAZOVANJE

Od kvaliteta obrazovanja zavisi kvalitet naše budućnosti. Obrazovni sistem u Sandžaku nužno je najprije zaštititi od raznih oblika korupcije i drugih zloupotreba od strane lokalnih političkih moćnika koji godinama ugrožavaju obrazovanje kroz upošljavanje kadrova za novac ili po stranačkoj podobnosti, čime djeca postaju žrtve neadekvatnog kadra, što ostavlja posljedice u obrazovanju i etičkome formiranju kroz loše učitelje, nastavnike i profesore.

 1. SLOBODA MEDIJA

Ovo malo preostalih slobodnih medija u Sandžaku neophodno je zaštititi i dati im punu podršku. Vlast koja zloupotrebom budžetskih sredstava građana uspostavlja kontrolu nad medijima koristeći ih za nelegitimno održavanje na vlasti i bezočno blaćenje političkih neistomišljenika mora se mijenjati. Narodu su potrebni mediji koji će obezbijediti slobodno informisanje i koji će ga zaštiti od trovanja raznim nemoralnim programima.

 

 1. ZAŠTITA I AFIRMACIJA PORODICE, ŽENE I DJETETA

Porodica je temeljna ćelija društva od čijeg kvaliteta zavisi kvalitet novih generacija, a to znači i budućnost zajednice. Žena, kao ključni stub porodice, u svetoj ulozi majke i u drugim porodično-društvenim ulogama faktor je od čijeg moralnog ili mentalnog kvaliteta ovisi kvalitet zajednice. Zato je neophodno ženi individualno i kolektivno pružiti punu podršku i zaštitu, te joj omogućiti dobre šanse i ambijent u kome bi afirmisala sposobnosti neophodne za puni društveni razvoj zajednice.

Djeca su najvrednije blago svake porodice, najljepši ukras i izvor prave sreće. Djeca imaju pravo na zdrav odgoj, kvalitetno obrazovanje i punu zaštitu od svojih vidljivih i nevidljivih opasnosti. Dobra i brojna djeca garant su svijetle budućnosti.

 1. AFIRMACIJA MLADIH

Od kvaliteta mladih zavisi kvalitet budućih generacija. Zato je naša obaveza da sa svih pozicija, a posebno pozicije vlasti, uspostavimo ambijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

 1. DIJALOG

Činjenica da živimo na prostoru sa kulturološkim, političkim i drugim različitostima, koje su kroz povijest korištene za brojne, pa i krvave sukobe, ukazuje na važnost opredjeljenja za rješavanje svih pitanja, a posebno konflikata isključivo dijalogom. Naša nacionalna i vjerska tradicija predstavlja snažan resurs za afirmaciju kulture dijaloga, što je jedna od aktualnih, ali i permanentnih idejnih i metodičkih odrednica Bošnjačke demokratske zajednice.

Bošnjaci najprije moraju pokazati snagu i umijeće međusobnoga dijaloga po svim važnim temama i pitanjima, a posebno oko ključnih nacionalnih interesa.

U našem političkom djelovanju dijalog će biti osnovno sredstvo rješavanja otvorenih pitanja sa drugim narodima. U tom smislu, snažno podržavamo najavljeni bošnjačko-srpski dijalog, kao i dijalog sa ostalim komšijskim narodima koji će konačno dovesti do punog pomirenja i trajnog mira i stabilnosti u regionu.

Uskoro pročitajte Socioekonomski program BDZ Sandžaka


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

10 KOMENTARI

 1. Sta ce vam ova rubrika “KOMENTARISI” kad to ne dozvoljavate, a ovo sto ste pisali o “nemoralu” Bosnjaka ostaje zapisano za sva vremena, pa ako ne dobijete kalifat drz te se dobro.

  0

  0
 2. sNirglanja a?bravo krezuba srbijo,evo sta su ti tuljovi i prasimovi glasaci.pa takvi i sami znaju da moralom,znanjem,ljudskim vrijednostima ne mogu biti konkurentni odtalima i naravno da su se okrenuli represivnim udbaskim metodama podanistva Bg_u.vi ste gnjide koji su svjesni svoje nebitnosti na dunjaluku kad ostanu sami sa svojim jadnim porodicama gdje su ponizeni i imate rok trajanja,niko i nista,samo potrosna roba najeftinija

  0

  0
 3. Na vas program nema apsolutno nikakvih primjedbi osim da ce se sve ovo sa vladajucim strukturama u Srbiji i Crnoj Gori vrlo tesko ostvarivati.
  Pomirenje mora poceti iz djackih klupa a ne sa bivsim i sadasnjim huskacima.
  Prije par dana sam slusao na TV premijera Vucica kako prica SAMO o Srpskim zrtvama i to poimenicno pri tom druge zrtve i ne pomenuvsi.

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.