Op­šti­na Plje­vlja: Hotelski račun od 52.000 eura

0
0

Pljevlja – Ugo­sti­telj­sko pred­u­ze­će ‘’Su­a­na’’ blo­ki­ra­lo ra­čun op­šti­ne Plje­vlja

Ra­čun opštine Pljevlja blokiran je zbog du­ga ugo­sti­telj­skom pred­u­ze­ću „Su­a­na”, vla­sni­štvo Ham­ze Kri­je­štor­ca. Ka­ko je, “Danu” saopšteno u lo­kal­noj upra­vi, ra­di se o dva ra­ču­na ko­ji iz­no­se 26. 000 eura.

-Je­dan ra­čun je iz 2010. go­di­ne, a dru­gi iz ju­la 2011. go­di­ne. Cje­lo­kup­no za­du­že­nje je na­pra­vlje­no za vri­je­me pret­hod­ne DPS vla­sti- saopšteno je medijima iz lo­kal­ne upra­ve.
Vlasnik UP “Sauna” Hamza Kri­je­što­rac, kazao je “Danu” da je bio pri­si­ljen da sud­skim pu­tem tra­ži na­pla­tu du­ga, jer, ka­ko je ka­zao, ni jed­na, ni dru­ga vlast ni­je pla­ća­la ra­ču­ne“. On je od­ba­cio bi­lo ka­kvo upli­ta­nje po­li­ti­ke u ovu pro­ble­ma­ti­ku, na­gla­siv­ši da sa­mo tra­ži svoj no­vac.
-Ov­dje ne­ma mje­sta po­li­ti­ci, ni s jed­ne, ni sa dru­ge stra­ne… Sa­mo tra­žim svoj no­vac. Po­red ovog du­ga, po­sto­je i dru­ga du­go­va­nja i to go­to­vo u istom iz­no­su, ka­zao nam je Kri­je­što­rac, ne upu­šta­ju­ći se u ko­men­ta­ri­sa­nje na ko­ji na­čin će na­pla­ti­ti po­tra­ži­va­nja.
U lo­kal­noj upra­vi ne kri­ju ne­za­do­volj­stvo zbog stal­nih blo­ka­da ra­ču­na, jer, ka­ko is­ti­ču, „ne­ma­ju pro­sto­ra za ozbi­ljan rad’’. Ne­zva­nič­no smo od op­štin­skih slu­žbe­ni­ka sa­zna­li da još ni­je­su si­gu­r­ni ko­li­ko iz­no­si kom­plet­ni dug pret­hod­ne vla­sti, jer ne­pla­će­ni ra­ču­ni i da­lje pri­sti­žu, prenosi “Dan”

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.