Medresa nema alternativu

1
9
Rešad-ef. Plojović, Direktor Medrese

Kolektiv Medrese čine ljudi koji su svjesni svoje uloge na zemlji, koji su svjesni situacije i momenta u kojem žive, te svih iskušenja i izazova sa kojima se ljudi suočavaju. Moja namjera jeste da doprinesem da kolektiv Medrese, ili bar ogromna većina, funkcioniše kao jedna porodica, gdje će svako imati razumijevanja za ono što se dešava oko njega i raditi u interesu svoje vjere i zajednice, to jest svoje kuće, a ne protivno tome.

Rođen je 1975. godine u Lukarima, opština Novi Pazar, od oca Bilala i majke Ramize. Osnovnu školu završio je u svom selu, a potom 1990. godine upisao „Gazi Husrev-beg“ medresu u Sarajevu i u njoj završio prve dvije godine, ali zbog agresije na BiH vratio se u Novi Pazar i 3. i 4. godinu završio u „Gazi Isa-beg“ medresi. Po završenoj Medresi upisao se na Univerzitet „Al-Azhar“ u Kairu, fakultet Šeriatsko pravo, kojeg je uspješno okončao 1998. Po povratku u Novi Pazar započeo je angažman u Islamskoj zajednici, kao profesor u Medresi, a potom biva imenovan i za rukovodioca Vjersko-prosvjetne službe Mešihata. Obavljao je i obavlja visoke funkcije u Islamskoj zajednici, od koordinatora za islamsku vjeronauku, člana Sabora, člana Mešihata, potpredsjednika Mešihata, muftije beogradsko-novosadskog, te fetva-i-emina Islamske zajednice u Srbiji. Trenutno je na doktorskim studijama na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Oženjen je i otac troje djece. Na mjesto direktora Medrese izabran je nedavno i ovo je njegov prvi intervju za „Glas islama“ sa pozicije direktora Medrese.

Glas islama: Na čelu ste najznačajnije obrazovno-odgojne institucije u Sandžaku. Možete li nam opisati taj osjećaj?

Plojović: Biti na čelu Medrese jeste velika čast, ali još veća odgovornost i toga mora biti svjestan svako ko se prihvati emaneta vođenja najstarije odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice na ovom prostoru i u široj regiji, čiji dosadašnji životni vijek prelazi 550 godina. Svjestan sam časti koja mi je ukazana od strane rukovodstva Islamske zajednice, na čemu sam zahvalan i pokušat ću da opravdam ukazano povjerenje, ali sam svjestan i odgovornosti koju sam preuzeo, tako da mi strah od odgovornosti ne dozvoljava da samo uživam u časti.

Nisam od onih koji su željni ličnog dokazivanja i sticanja simpatija, tako da ovu poziciju nisam doživio kao priliku za to, jer sam i ranije obavljao važne i visoke pozicije u Islamskoj zajednici, tako da je to, što se mene tiče, prevaziđeno. Oduvijek sam u funkcijama i emanetima koji mi se povjeravaju vidio samo svoje obaveze i povećanje stepena odgovornosti, osjećao strah hoću li izvršiti svoj emanet kako treba, tako da mi to nije dozvoljavalo da se prepustim osjećaju uživanja.

Glas islama: Jedan ste od učenika koji su završili Medresu „Gazi Isa-beg“. Uporedite nam Medresu kada ste se Vi u njoj školovali i danas?

Plojović: Ja sam školovanje u medresi započeo 1990. god. u „Gazi Husrev-begovoj“ medresi u Sarajevu, ali sam zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu školovanje nastavio u Medresi u Novom Pazaru, tako da sam bio sudionik i svjedok svega onoga što je ova škola preživljavala od njenog osnivanja do danas, gdje je bilo i teških trenutaka, kada je njen opstanak bio pod znakom pitanja; od njenog gušenja, pokušaja rušenja, te raznih drugih oblika pritisaka i diskriminatorskog ponašanja pojedinih faktora kojima nije bilo po volji postojanje Medrese, a posebno ne njeno reaktiviranje i uticaj koji ima na muslimane. Imajući u vidu sve prethodno, Medresu sam oduvijek posmatrao sa posebnim respektom, njoj sam posebnu pažnju posvećivao, u njoj sam započeo svoj radni vijek u Islamskoj zajednici, odmah po završenom fakultetu 1998. god., kao profesor fikha i tefsira, a taj moj odnos prema njoj se nije do danas promijenio. Upoređivati trenutno stanje i Medresu danas sa vremenom devedesetih, kada se Medresa budila, nakon što je skoro 50 godina bila ugašena, jeste kao upoređivanje dana i noći. Razlike su velike, iako je vremenska distanca vrlo kratka – svega 20 godina. Počeli smo sa jednom prostorijom koja je pregrađena na pola kako bi se dobile dvije učionice, sa par teologa, a do danas su za potrebe Medrese izgrađene četiri zgrade u Novom Pazaru, od kojih trenutno dvije služe za potrebe Medrese, na reprezentativnim lokacijama, sa prostranim hodnicima, sobama, učionicama, restoranima i pratećim prostorom, sa dosta kvalitetnih profesora, od kojih su većina plodovi ove medrese, uključujući i mene, kao i adaptiranje i opremanje zgrade Medrese u Rožajama. Za vrlo kratko vrijeme od oživljavanja rada Medrese ona je dala velike rezultate, promijenjena je u potpunosti slika Sandžaka, u svakom pogledu, tako da mi je potpuno jasno zašto je zatvorena od strane komunista, zašto su mnogi pokušavali da guše njen ponovni rad i zašto danas mnogi pokušavaju da joj napakoste i ometu njen dalji opstanak i razvoj.

Glas islama: Jeste li ikada sanjali da ćete postati direktor škole u kojoj ste se i sami školovali?

Plojović: Mene je u Medresu odvela iskrena želja moje porodice i mene lično da saznam što više o svojoj vjeri i budem na raspolaganju i od koristi svom narodu. U to vrijeme, devedesetih, još uvijek nije bilo popularno niti privlačno biti vjerski službenik, kao što nije bilo pozicija kao što su: muftija, profesor, direktor, da bi razmišljanje i želja da se do njih dođe bila motiv za upis u Medresu.

Završio sam Medresu, Fakultet šeriatskog prava na „Al-Azharu“ i planirao nastaviti dalje, ali u jednom razgovoru sa našim Muftijom u toku njegove posjete Kairu predočene su mi potrebe Islamske zajednice i Medrese, te važnost da se svako ko može doprinijeti stavi na raspolaganje Islamskoj zajednici, što sam ja shvatio kao priliku i test od Allaha dž.š. da pokažem svoju iskrenost i nijet prilikom upisa u Medresu, tako da sam se vratio u Sandžak, stavio se na raspolaganje Islamskoj zajednici, prihvatao i nadam se savjesno izvršavao sve emanete koji su mi povjeravani od strane rukovodstva Islamske zajednice. Nikada nisam tražio unapređenja i funkcije, ali su mi one, izgleda, upravo zbog nepostojanja moje želje i žudnje za njima i povjeravane od strane čelnika Islamske zajednice. Tako da je isti slučaj i ovom prilikom.

Glas islama: Kakvi su Vaši planovi vezani za unapređenje rada Medrese?

Plojović: Što se tiče planova, o njima ne želim posebno govoriti ovom prilikom. Oni naravno postoje, samo ću kazati da će posebnu pažnju u mom radu, ili rukovođenju Medresom, imati jačanje institucionalne dimenzije u radu ove ustanove i institucionalne svijesti kod njenih službenika, podizanje ugleda Medrese u narodu, podizanje nivoa svijesti učenika o ulozi i odgovornosti koju imaju kao učenici i svršenici ove škole u zajednici, jačanje i unapređenje međuljudskih odnosa svih članova kolektiva Medrese, te naglašavanje važnosti i potrebe da svi zajedno učestvujemo u unapređenjenu rada u njoj. Sve to je samo jedan aspekt koji će imati prioritet u mom radu, a sa druge strane planiram se ozbiljno posvetiti planovima i programima, te mogućnostima njihovog unapređenja, kao i unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa u cjelini.

Glas islama: Kratko vrijeme ste na čelu Medrese. Jeste li uočili neke nedostatke koje bi trebalo hitno ispraviti?

Plojović: Gdje god postoje ljudi, u svakom kolektivu, a posebno u tako brojnom kakav je Medresa, postoje i problemi. Međutim, ono što Medresu čini posebnom u odnosu na druge škole i kolektive jeste što će se svi problemi, nadam se, lakše rješavati. Kolektiv Medrese čine ljudi koji su svjesni svoje uloge na zemlji, koji su svjesni situacije i momenta u kojem žive, te svih iskušenja i izazova sa kojima se ljudi suočavaju. Moja namjera jeste da doprinesem da kolektiv Medrese, ili bar ogromna većina, funkcioniše kao jedna porodica, gdje će svako imati razumijevanja za ono što se dešava oko njega i raditi u interesu svoje vjere i zajednice, to jest svoje kuće, a ne protivno tome. Postoje i drugi problemi, među kojima i finansijski, koji je aktuelan nekoliko godina unazad, ali ja sam optimista u pogledu prevazilaženja istog, jer uz iskrenu namjeru i nesebično ulaganje truda u cilju njegovog rješavanja, svih prethodnih direktora, a potom i kolektiva i podizanja svijesti učenika, Allah dž.š. će dati rezultate.

Glas islama: Približava se kraj školske godine. Jeste li počeli sa pripremama maturskih akademija?

Plojović: Upravo tako, samo par nedjelja nas dijeli od završetka školske godine za maturante Medrese i u toku su pripreme da se završetak njihovog školovanja u Medresi obilježi na dostojanstven način. Formiran je tim čiji je zadatak da osmisli i realizuje niz aktivnosti i manifestacija koje će biti upriličene tim povodom, uključujući i akademiju maturanata.

Glas islama: Što se tiče upisa novih učenika, ide li po predviđenom planu?

Plojović: Upis novih kandidata je posebna tema. Naša je želja, obzirom na opšte stanje društva, probleme, izazove i iskušenja sa kojima se mladi i njihovi roditelji suočavaju, da što većem broju djece pružimo priliku da upišu Medresu, to jest ukrcaju se na lađu spasa, mada su nam prostorne mogućnosti veoma ograničene. Raspisan je konkurs, dostupan je informator za upis u Medresu, drugim riječima – vrata Medrese su otvorena svakome onom ko ispunjava predviđene uslove upisa, a kada se budemo upoznali sa brojem zainteresovanih, bavit ćemo se pitanjem prostornih rješenja.

Glas islama: Šta možete poručiti učenicima koji završavaju osmi razred i njihovim roditeljima?

Plojović: Danas se svaki roditelj nalazi u velikom iskušenju i pred velikim izazovima, kako da svom djetetu obezbijedi kvalitetan odgoj i obrazovanje, a da posljedica toga ne bude udaljavanje od vjere ili, ne daj Bože, posrnuće djeteta. Mislim da je Medresa jedinstvena škola, ona nema alternativu, jer za razliku od drugih škola ona vodi brigu o kompletnom odgoju i obrazovanju, to jest nudi mladoj osobi ono što joj je najpotrebnije u životu – kvalitetan odgoj i moral, ali i kvalitetno obrazovanje, što potvrđuju brojni rezultati koje postižu učenici Medrese na takmičenjima na kojim učestvuju, ali i kao svršenici Medrese, a potom studenti različitih fakulteta. Medresa nudi roditelju potpunu brigu o njegovom djetetu, garantuje mu da će se obrazovati i odgajati u čistom ambijentu, a to je nešto što je danas roditeljima najviše potrebno kada je riječ o obrazovanju njihove djece. Mislim da je to stvar koju roditelji sve više razumiju i prepoznaju, a rezultat toga jeste da iz godine u godinu raste broj zainteresovanih za upis u Medresu, tako da se ova škola suočava sa problemom kako da udovolji zahtjevima zainteresovanih i zabrinutih roditelja jer, kako sam pomenuo, postoje prostorna i objektivna ograničenja po pitanju broja učenika. Međutim, imajući u vidu da je rukovodstvo Islamske zajednice svjesno momenta i situacije, te da je opredijeljeno za jačanje i unapređenje procesa odgoja i obrazovanja, kao i odgojno-obrazovnih ustanova, za očekivati je da će se i za ovaj problem naći rješenje, na radost svih onih koji žele da brigu o odgoju i obrazovanju njihove djece povjere Medresi.

Izvor: Glas-Islama.info


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.