Lekić: Masovne mahinacije glasanjem pismima

0
8

Rožaje, Bernae, plav – Lekićevi štabovi predali veliki broj prigovora opštinskim komisijama koji se odnose na povrede biračkog prava, utvrđivanja rezultata, netačne podatke o broju izašlih glasača

Izborni štabovi Miodraga Lekića predali su veliki broj prigovora opštinskim izbornim komisijama (OIK) na rad biračkih odbora koji se odnose na bitne povrede biračkog prava, povrede izbornog postupka, utvrđivanja rezultata glasanja, netačnih podataka o broju izašlih glasača i broju upotrijebljenih listića, te glasanje putem pisma.

Šef Lekićevog štaba Goran Danilović kazao je da su u komunikaciji sa opštinskim štabovima odlučili da ne traže ponavljanje izbora na biračkim mjestima gdje postoje drastična kršenja biračkih prava, već da traže da ta mjesta budu izuzeta iz ukupnog biračkog postupka.

“Kada su se u Srbiji dešavale slične stvari, međunarodna zajednica je tražila da ti listići pakovani u korist vlasti ne ulaze u ukupnu sadržinu”, rekao je on.

Danilović je kazao da su za tri dana uspjeli da kontrolišu više od 150 od ukupno 1.169 biračkih mjesta i da po zakonu imaju pravo da izborni materijal nastave da pregledaju do sjutra.

Govoreći o konkretnim nepravilnostima, Danilović je naveo primjer biračkog mjesta u Savinom boru (Berane), gdje je glasalo 155 birača, a u kutiji je pronađeno 170 listića. Na istom mjestu je šest listića sa kontrolnim kuponom ubačeno u kutiju, dok je šest zahtjeva za glasanje putem pisma nepotpisano.

On je naveo i primjer biračkog mjesta broj 44 – Radmanci (Berane), gdje je 133 birača glasalo, a u kutiji je bilo 138 listića.

Goran Danilović, Foto: Luka Zeković

“Često se dešava da su oba kandidata zaokružena i to različitim olovkama, pa je lako zaključiti da se to naknadno radi kako bi listić bio nevažeći”, tvrdi Danilović.

Danilović tvrdi i da na biračkom mjestu Buča (Berane) u dokumentaciji sa biračkog mjesta nema nijednog zahtjeva za glasanje putem pisma, a prema zapisniku je 31 lice glasalo tim putem, većina je rođena između 1960. i 1980. godine.

“Ako vas neko nije uhvatio u krađi, to ne znači da je u redu krasti”, rekao je Danilović”To su ljudi malo stariji od mene i značajno mlađi od mene, ali očigledno nepokretni”, dodao je on.

On je kazao da na biračkom mjestu Buča (Berane) u dokumentaciji nema nijednog zahtjeva za glasanje putem pisma, a prema zapisniku je 31 lice glasalo na taj način.

Šef Lekićevog štaba kazao je da na nekim biračkim mjestima, kao što je u Bijelom Polju, njihovim predstavnicima nijesu odmah dali da uđu i istražuju.

On je konstatovao da je situacija na terenu mnogo gora nego što je DF procijenio u izbornoj noći, navodeći da su “jurili zeca, izjurili smo vuka”:

“Korišten je svaki trenutak nepažnje. U toku desetak godina bavljenja politikom nijesam vjerovao da ćemo naići na ovako drastičan primjer bahatog odnosa”.

Tvrde nijesu potpisali sve zapisnike

Danilović tvrdi da je laž da su potpisali sve zapisnike, navodeći primjer Cetinja gdje su imali opunomoćene predstavnike, ali nijesu potpisali 21 od 39 zapisnika.

“Zakon je predvidio da upravo zbog toga što može biti propusta na biračkom mjestu, imamo pravo da naknadnim uvidom vidimo kako se radilo. Ako vas neko nije uhvatio u krađi, to ne znači da je u redu krasti”, kazao je on.

Sedam opozicionih partija u Bijelom Polju odlučilo je da do utvrđivanja konačnih rezultata predsjedničkih izbora ne učestvuju u radu lokalnog parlamentaČlan OIK u ime Lekićeve liste sa Cetinja Saša Samardžić navodi da njihovim predstavnicima na pojedinim biračkim mjestima nije dato da potpišu zapisnik. On tvrdi da su sa 12 izbornih mjesta nestali zahtjevi za glasanje putem pisma, a radi se o više od 70 zahtjeva.

Predsjednik Lekićevog štaba u Kotoru Vladimir Potpara kazao je da se prigovori uglavnom odnose na zahtjeve za glasanje putem pisma koji, kako je rekao, u 90 odsto slučajeva nijesu validni zbog nedostatka broja lične karte.

“Uputili smo prigovor na glasačko mjesto broj 16 – Muo, gdje smo ustanovili da 21 zahtjev za glasanje putem pisma ne sadrži broj lične karte ili matični broj. Očigledno je da se na 21 zahtjev potpisivala jedna osoba, što se vidi po rukopisu”, kazao je Potpara.

Bijelo Polje: Bez ijednog zahtjeva pismom glasala 31 osoba

Sedam opozicionih partija u Bijelom Polju odlučilo je da do utvrđivanja konačnih rezultata predsjedničkih izbora ne učestvuju u radu lokalnog parlamenta, čija je sjednica zakazana za danas.

Prema podacima DF, najdrastičniji primjer nepravilnosti u toj opštini uočen je na biračkom mjestu u Gubavču, gdje je bez ijednog zahtjeva pismom glasala 31 osoba. Isti slučaj je sa biračkim mjestom Centar 5, gdje su putem pisma glasale 23 osobe, a u Rastovu 19.

Predsjednik Opštinskog odbora SNP-a Veršigora Bulatović tvrdi da je najviše nepravilnosti uočeno na 36 biračkih mjesta, gdje glasalo ukupno 9.117 birača, od čega je 6.236 glasova otišlo Vujanoviću, a 2.881 Lekiću.

(Ilustracija)

Poreski službenik iz Bijelog Polja Salko Čoković demantovao je izjavu predstavnika DF u Bijelom Polju Momčila Delića da je viđen u službenom automobilu na 20 metara od glasačkog mjesta.

“Neistina je da sam bio u bilo kakvom službenom vozilu, pa ni vozilu Opštine. Samo sam došao na glasanje i obavio građansku dužnost”, kazao je Čoković.

DF je u Beranama predala 29 prigovora za najdrastičnije slučajeve kršenja izbornih pravila.

Predstavnik komisije Vladan Folić naveo je da postoje slučajevi da su putem pisma glasale veoma mlade osobe, za koje je naknadno provjereno da su zdrave.

I u Baru problem glasanje putem pisma

Lekićev štab u Herceg Novom dostavio je OIK prigovor zbog sumnje na neregularnosti na sedam biračkih mjesta, a najinteresantniji prigovor je za biračko mjesto Topla 4 gdje je u izvodu iz biračkog spiska zaokružen Aleksandar Obradović, koji je u Americi.

U žalbama nikšićkog DF se ističe da su predsjednici biračkih odbora primali nepotpune i nepravilne zahtjeve za glasanje putem pismaPredstavnici DF su u tivatskom OIK-u podnijeli prigovor zbog nepravilno utvrđenih rezultata glasanja na biračkom mjestu broj 4 – Seljanovo I, gdje je jedan nevažeći listić upisan na konto Vujanovića, rekao je Miljan Marković.

“Oni nisu tražili poništenje glasanja na tom biralištu, već samo ispravku rezultata glasanja, što će OIK već sjutra učiniti na sjednici na kojoj ćemo donijeti rješenje o ispravci rezultata glasanja za taj jedan nevažeći glas”, kazala je predsjednica OIK Jovanka Laličić.

Predsjednik OIK u Plavu Ervin Kandić kazao je da se primjedbe iz Lekićevog štaba odnose na glasačka mjesta Dolja, Gusinje I, II i III, dok se u Plavu prigovori odnose na glasačka mjesta Komorača i Meteh. Prigovoreno je što glasovi putem pisma nijesu potpisani svojeručno.

U žalbama nikšićkog DF se ističe da su predsjednici biračkih odbora primali nepotpune i nepravilne zahtjeve za glasanje putem pisma.

Tako je na biračkom mjestu Kuta konstatovano da je 27 birača glasalo putem pisma , dok je u knjizi birača evidentirano 22, a u izbornom materijalu 23. Na biračkom mjestu kuća Živka Petrovića konstatovano je da u knjizi birača nije zaokružen redni broj, a četiri glasača potpisalo jedno lice.

Većina primjedbi Lekićevog štaba u Baru odnosi se na glasanje putem pisma, jer u izbornom materijalu nedostaju zahtjevi za takvo glasanje.

Iz OIK Danilovgrada su kazali da su uložili primjedbe zbog načina na koji su dostavljani zahtjevi za glasanje putem pisma”U Gluhom Dolu su predstavnici DPS-a omogućili jednoj osobi da glasa pismom iako se naš predstavnik tome usprotivio pošto je uvidom na licu mjesta utvrdio da je ta osoba pokretna. U Dobroj Vodi su tri neregularna zahtjeva za glasanje pismom, a pronašli smo i jedan nevažeći listić koji je pripisan Vujanoviću. Tražimo izuzimanje svih ovih listića iz rezultata glasanja”.

Izborni štab u Mojkovcu je podnio prigovore koji se odnose na glasanje putem pisma na četiri biračka mjesta, a radi se o 42 zahtjeva za glasanje koje je, kako tvrde, podnosila jedna osoba.

Prema riječima predsjednika kolašinskog izbornog štaba DF-a Saše Dožića najveće nepravilnosti uočene su na biračkom mjestu Kolašin 3, gdje je utvrđeno da su tri nevažeća lističa uračunata kao glasovi za Vujanovića. Slično se desilo i na biračkom mjestu Trebaljevo, dok se ostale nepravilnosti odnose na glasanje putem pisma.

Iz OIK Danilovgrada su kazali da su uložili primjedbe zbog načina na koji su dostavljani zahtjevi za glasanje putem pisma.

OIK je dužna da na prigovore odgovori u roku od 24 časa od časa prijema i dostavi podnosiocu. Protiv rješenja OIK kojim je odbačen prigovor može se podnijeti prigovor DIK-u u roku od 72 sata, a protiv rješenja DIK-a može se izjaviti žalba Ustavnom sudu u roku od 24 sata, koji odlučuje o žalbi u roku od 48 sati.

Vujanović zaokružen, iako nijesu išli kod birača

Lekićev izborni štab podnio je prigovore za neregularnosti na 34 biračka mjesta u Podgorici na osnovu čega su zatražili da se iz zbira glasova izuzmu rezultati glasanja sa tih birališa.

Poslanik DF-a Branka Bošnjak kazala je da se najviše primjedbi odnosi na glasanje putem pisama.

Kao primjer manipulacije glasanjem putem pisma navela događaj na Draču.

Bošnjak je navela i da ima primjera da je jedna ista osoba potpisana kao ovlašćeno lice za glasanje putem pisma za 15 osobaOna je navela da su se dva člana odbora iz DPS-a i SNP-a, koji su komisija za glasanje putem pisma, vratili sa kovertiranim pismima, ali ne i zahtjevima za glasanje koji je trebalo da budu potpisani od strane birača jer su ih navodno ostavili kod tih 30 birača.

“U međuvremu u birački odbor su zvali birači da pitaju zašto kod njih nije došla komisija za glasanje putem pisma, iako su podnijeli zahtjev”, kazala je Bošnjak.

Ispostavilo se da je na svim tim glasačkim listićima bio zaokružen Vujanović.

“To na kraju nije rezultirao time da su glasovi pošli u korist Vujanovića jer je birački odbor ove listiće proglasio nevažećim. Nije se moglo znati ko je od građana u stvari glasao, pa predsjednik komisije nije znao koga da zaokruži u knjizi birača”, rekla je Bošnjak.

Bošnjak je navela i da ima primjera da je jedna ista osoba potpisana kao ovlašćeno lice za glasanje putem pisma za 15 osoba. Istakla je i da je tim DF-a uspio da pregleda samo dio izbornog materijala, zbog ograničenosti zakonskim rokom od 72 sata.

I kotorski DPS se žalio na glasanje pismom

Sekretar kotorskog DPS-a Željko Avramović dostavio je OIK prigovore te partije.

“Na 11 biračkih mjesta utvrđeno je da su predsjednici biračkih odbora primali nepotpune zahtjeve za glasanje putem pisma. Predsjednici ovih biračkih odbora su iz redova DF-a. Na biračkom mjestu Škaljari pronađen je nevažeći glasački listić koji je pripisan Lekiću. Na biračkom mjestu 14 Škaljari utvrđeno je da se glasački listić na kojem je zaokružen Vujanović našao u koverti za Lekića”, kazao je Abramović.

(Vijesti)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.