Gulenova ‘Zakat fondacija’ iz Amerike finansira paravjersku tvorevinu u Sandžaku

Logo Gulenove organizacije iza se jako često mogao primjetiti na skupovima paravjerske tvorevine Jedna od mnogobrojnih Gulenovih organizacija, Zekat fondacija, finansira paravjersku tvorevinu u Sandžaku. Ona je pomagala nelegitimnu islamsku zajednicu finansijski, humanitarno, kroz podjelu Kur’ana i finansiranje programa. Gulenova fondacija finansira i medresu paravjerske tvorevine.