Građevinska mafija u Novom Pazaru

71
344

Sandžak – Reviji Sandžak javili su se jedan općinski inspektor i privrednik iz Novog Pazara koji su željeli ostati anonimni. Kako, prema njihovim riječima, više nisu mogli iz moralnih i ljudskih razloga gledati i djelimično učestvovati u kriminalu i nepravdi koji se poštenim građanima i preduzetnicima nanose iz Gradske uprave i Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Kako do sada nisu imali prilike niti institucije kojima bi sve to ispričali, odlučili su da nama ispričaju pojedinosti o građevinskoj mafiji u ovom gradu i sve to dokumentiraju dokazima u koje je revija Sandžak imala uvida.

Most u Šutenovcu

Prema riječima naših izvora, ni jedan tender na teritoriji Novog Pazara ne može uzeti direktno pazarska firma koja prije samog podizanja tenderske dokumentacije nije napravila određeni dogovor sa licima koja su zadužena za izdavanje iste. Identitet ponuđivača tendera zavisi od prirode posla, a takva usluga košta do 5 000 eura. Zainteresirana firma napravi dogovor sa odgovornim licima pored njihove ponude, na tenderu dovedu još dvije firme sa fiktivnim učešćem kako bi sve izgledalo regularno, čije će prisustvo zadovoljiti uvjete tendera a neće ugroziti zainteresiranu stranu, jer će ponuditi znatno nižu cijenu što zavisi od kriterija finansijera, kojima se zahtijeva brža izgradnja, povoljnija ponuda, niži iznos avansa itd. Ako se javi četvrto pravno lice koje je zaista zainteresirano da dobije određeni posao, namjerno se ispravlja tenderska dokumentacija, i to najčešće tako što se povećava broj radnika potrebnih za obavljanje posla. Recimo, umjesto realnih 20 traži se 300 prijavljenih radnika.

Taj dio posla obavlja podnosilac tendera, jer je u tom trenutku mnogo lakše falsificirati dokumnetaciju nego kada uđe u proceduru kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku.  Dodaje se aneks ugovora kojim se predviđaju dodatni radovi koji povećavaju cijenu tako da se četvrto lice izbacuje iz konkurencije.

Ti dogovori se sklapaju sa visokim funkcionerima SDP-a, među kojima prednjače izvjesni:

 • Džemail Žuti Plojović,
 • Rešad Hodžić,
 • Miško Jusufović,
 • Mirsad Mirso Ljajić,
 • Sead Cado Beširović,
 • te u novije vrijeme Asim Prenča i
 • Muzafer Dragolovčanin.

Spomenuti Dragolovčanin je u skorije vrijeme kupio bagere i druge građevinske mašine koje izdaje na uslugu dobitnicima tendera. Prema riječima naših sagovornika, riječ je muzejskim eksponatima koji jedva mogu biti upaljene onoliko vremena koliko se sati upiše u građevinske knjige, a kamoli da bilo šta rade.

Miško Jusufović

Slično je i sa GP „Elmir“ vlasnika Ismeta Mica Osmanovića koje je najčešći dobitnik tendera i podizvođačkih radova kako u prethodnoj tako i u ovoj vlasti; očito zna dobru formulu, ili kako bi naši stari rekli Šalta se dobro. GP „Elmir“ je, podsjećanja radi, podizvođač za izgradnju Obdaništa na vakufskom dobru Mearif na Hadžetu, iako se za taj posao prijavila firma Crna Rijeka. Također izvodi aktuelnu izgradnju tri mosta na Jošanici. Taj posao je pogođen direktno sa gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem bez tendera, premjera, predračuna, statistike i ikakvog projekta u trenutnku početka radova. Tek kada su urađene stope i krila mosta pojavila se nekakva dokumentacija. Sva tri mosta se rade prema procjeni izvođača koji se upravljaju prema vlastitim stručnjacima bez nadzornog organa. Navodno se šalju nadzorni organi i popunjavaju građevinski dnevnici i građevinske knjige, iako postoji bojazan da se prvi most u Šutenovcu uradio mnogo jeftinije od druga dva. Vjerovatno su i sami vidjeli da je loše urađen, pa su druga dva pojačali. Prvi most je urađen samo prema idejnom rješenju (sa slike).

U takvim slučajevima, nadzorni organ dolazi iz Urbanizma, koji kaže da mu općina ne plaća za tu uslugu i zahtjeva od izvođača da plati kako bi m popisao građevinske knjige i odrađene situacije. da bude čist pred sudom. Kada isti to učini, fiktivno se odradi sva moguća dokumentacija kojoj se, ukoliko izvođač ne ispoštuje dogovor sa čelnicima SDP-a, gubi svaki trag. On najčešće ne naplati svoje usluge, jer pred sudom nema dokaze, iako je sva ta dokumentacija uredno zavedena na pisarnici.

Tenderi koji se vrše u Beogradu su pod direktnom kontrolom Rasima Ljajića. Kao primjer se navodi tender za izgradnju zgrade Staračkog doma u Novom Pazaru koji je također dobilo GP „Elmir“ jer ima dil prema kome daje određeni procent sveukupne zarade SDP-u. Procjenjuje se da za izgradnju zgrade Staračkog doma treba dati 10-20% od ukupne vrijednosti poslova.

Asim Prenča

Tender za rekonstrukciju i djelimičnu izgradnju Stadiona FK Novi Pazar bio je 100 000 eura ispod svih normalnih cijena. Izmišljeni su dodatni radovi. Data je garancija firmi koja izvodi radove da će biti plaćena. Ljajićevi ljudi daju novac za izgradnju a nakon nekog vremena uzimaju naknadu (kamatu) od izvođača tako da nadomjeste uloženi novac. Pored tog, istoj firmi se poturaju dodatni radovi za rekonstrukciju stadiona u Šutenovcu. Da li ima logike da je cijena 100 000 eura ispod svih ponuda plus da u nju cijenu uđe i rekonstrukcija stadiona u Šutenovcu? Dakle, ima izmišljenih radova koji su tu cijenu nadomjestili. Svaki od spomenutih projekata koji je sklopljen lično sa članovima SDP-a biva do kraja isplaćen, a svi oni koji nisu platili reket posrednicima i stranci bivaju odlagani i godinama se vuku po sudovima.

Prethodna vlast je ostala dužna mnogim građevinskim firmama i izvođačima radova (iako su u pitanju već spomenute firme), ali na zahtjev vladajuće garniture odnosno Općinskog odbora SDP-a dogovirlile su se sa Gradskom upravom o procentu i načinu izmirenja duga. Svi računi su zatvoreni. Općina im je svima djelimično isplatila potraživanja, ali su za uzvrat morali dati pogoleme donacije stranci Rasima Ljajića.

INSPEKCIJE

Naši sagovornici priznaju da inspekcijsku kontrolu svih firmi u Novom Pazaru kreira državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i koordinator inspekcija rada u cijeloj Srbiji Kasim Zoranić. Postoje firme kojima je kontrola, što Poreska uprava može potvrditi, dolazila i po deset puta, ali se to u sistemu ne vidi, odnosno nalaz se u sistemu kvo koji je podešen tako da ne prenosi ni zapisnik niti bilo što drugo u centralni sistem osim da je kontrola u firmi izvršena i zapisnik urađen svojeručno – što će reći da je inspekcija od vlasnika firmi uzela reket posredstvom Kasima Zoranića.

Naši privrednici misle da su riješili problem ako su platili reket a ne znaju da su svoj predmet stavili samo u nižu fijoku, te da će po istoj osnovi biti opet kontrolirani i prinuđivani na nove kombinacije. Cijena reketa zavisi od snage i kapaciteta firme. Postoje firme u kojima je inspekcija samo jednom došla, i odmah ih upisala u centralni sistem.

Drugi vidi pritiska vrši se nad onim firmama koji nisu i ne žele biti bliske politici Rasima Ljajića. Njima se šalje inspekcija koja nužno pronađe neke manjkavosti i za to odredi trenutačnu kaznu. Bez obzira što kontrola još nije završena, što činjenično stanje nije do kraja precizirano, vrši se pritisak da se prinudnim mjerama naplati iznos sa zapisnika, iako proces još traje pred sudom. Mnoge firme su zbog ovakvih i sličnih zastrašivanja podlegle pritiscima i platile reket. Sa druge strane, ako ta firma želi bilo šta izgraditi automatski biva odbijena iz istog razloga, kao i zbog komšije privrednika koji je pod njihovom šapom i navodno mu nešto smeta, a ne uzima se u obzir da li taj tajkun njemu smeta i šta on u svom dvorištu radi i proizvodi.

Kasim Zoranić

Postoje firme koje upošljavaju trideset ljudi i moraju ih sve osigurati, a one firme koje su bliske SDP-u upošljavaju 250-300 radnika a imaju svega 30 osiguranika. Takve firme se ne kontroliraju. Kod njih inspekcija ne smije ni tražiti dokumentaciju upošljenog osoblja.

Kada neka od firmi pokaže tvrđi stav i odbija platiti reket, namješta joj se inspekcija iz drugih gradova. Prema priznanju inspektora iz drugih gradova, kaže naš sagovornik, kada ih šalju u Novi Pazar, šefovi im dan prije samo kažu da idu na teren. Kada ujutru dođu na posao, sačeka ih koverta u kojoj se nalaze podaci o firmi. Dakle, šalju ih skroz neupućene i sa već izgrađenim stavom da idu u neku firmu u kojoj ima kriminalnih radnji. Međutim, na terenu se susreću sa sasvim drukčijom situacijom.

U Novom pazaru je od početka 2011. godine bio rekordni roj kontrola, što od strane poreske inspekcije što do poreske policije, a u centralnom kompjuteru je evidentirana kontrola samo desetak firmi, i to onih koje su imale isključivu intervenciju Kasima Zoranića.

Pored plaćanja reketa čelnicima gradskih vlasti i funkcionerima SDP-a, inspektori najčešće iznuđuju dodatni novac od vlasnika firmi. Naša redakcija je već u kontaktu sa petnaest privrednika koji će u slučaju potrebe javno reći kom inspektoru i koliko su dali pod pritiskom Kasima Zoranića za ukidanje kontrole. Ti privrednici ni u jednom trenutku nisu tražili da inspekcijska kontrola prestane, ali zahtijevaju da ista bude ravnopravna. Nekima inspekcijske kontrole dolaze dva-tri puta godišnje i traju mjesecima, a drugima dolaze jednom godišnje i njihov zapisnik se sređuje u Beogradu, Gradskoj upravi ili nekakvoj kafani. Svi ti ljudi redovno izmiruju obaveze prema državi i imaju preko 80% prijavljenih radnika, te su spremni i preostalih 20% prijaviti, ali se ne mogu izboriti s tolikim pritiskom, reketom i kontrolom čak i pozivanjem da daju prinudne donacije FK Novi Pazar.

PRINUDNE DONACIJE FK NOVI PAZAR

Odmah po dolasku Rasima Ljajića na čelo FK Novi Pazar, sve novopazarske firme su pozvane na sastanak u restoran Stadion i Gradskoj upravi. Svima koji su se odazvali određena je prinudna donacija za sponzorstvo kluba u kešu radi navodnog renoviranja stadiona. Pozivi su dostavljani putem telefonskih poziva ili poruka od strane čelnika SDP-a. Firme koje su dale veću sumu i danas prednjače kako u finansiranju kluba tako i u samoj upravi. O kakvim se pljačkama radi svjedoči i činjenica da je samo od pet firmi uzeto preko 80000 eura za kupovinu stolica koje su koštale 8500 eura.

VIDOVI PRITISKA NA GRAĐEVINSKE FIRME

Od naših sagovornika dobijamo informacije da su određene firme iz sektora stambene izgradnje pozivane na dogovor da se ide još sprat-dva, uradili prilaz ulici i slično mimo projekta za koje su pored plaćanja komunalija morali platiti dodatno stranci SDP. Čak dolazi i do rušenja kod pojedinih fizičkih lica ako su bilo šta mimo projekta uradili, što je i ispravno. Međutim, postoje slučajevi da su pojedini čelnici saobraćajne policije zauzeli cijele trotoare sa čvrstim tendama na glavnim raskrsnicama, što remeti svakodnevni saobraćaj, naročito pješaka koji od tih tendi ne mogu dobro vidjeti ni semaforsku signalizaciju.

Spomenute firme su namoravane da mimo svoje volje rješavaju pojedine stvari koje su čelnici Gradske uprave i funkcioneri SDP-a obećali građanima, kao nedavno prilikom donacija poplavljenim i ugroženim. Od većine su iznuđivani enormni novčani prilozi. On koji nisu dale pare, bili su dužni poplavljenima dati gotove proizvode (farmerice, cipele, namještaj, prehrambene proizvode) izgraditi određene objekte, pomoći u izvođenju radova ili izvršiti određeni vid kompenzacije kako bi uzeli po neki poen kod lica kojima je to predato od Gradske uprave pred kamerama.

Pored ovih, čelnici Gradske uprave na još mnogo načina pritiskaju privrednike. Na primjer, o jednom od preduzetnika su saznali da je u dijaspori radio određene poslove i nagovjestili mu da je stigla depeša i da njegov dosije drže u policiji – mogu mu pomoći ali mora sarađivati sa njima.

Naša redakcija posjeduje više kopija krivičnih prijava prema izvjesnim pravnim licima, među kojima je na 16 mjestu prijava za utaju poreza na iznos od 0 dinara! Također, imamo kopiju zahtjeva inspekcijske kontrole iz Beograda u kojoj doslovce stoji:

Šifiri N.N. isključivo kontrola sa strane zbog prijateljskih odnosa sa čelnicima opštinske uprave, inspekcijom rada, poreskom policijom, odjeljenjem za privredni kriminal… Smtra se da će se u njegovoj proizvodnji pronaći više od 100 neprijavljenih radnika, više od 500 000 eura gotove robe i najmanje 20 fantom firmi sa kojima vrši zatvaranje papira. Budno pratimo izdavanje naloga toj firmi za kontrolu i bit ćemo joj na raspolaganju oko utvrđivanja svih gore spomenutih stavki.

Prema svjedočenju naših sagovornika, ista lica koja prave prljavu igru ovoj firmi su joj navodno prijatelji i u prisustvu vlasnika ove firme  psuju one oni koji to spremaju i govore da će oni zaustaviti korupciju i kriminal.

FANTOM FIRME

Rešad Hodžić

Naprijed spomenuta lica Mirso i Cado se povezuju sa slučajem otvaranja fantom firmi na druga fizička lica i uvozom robe iz Turske na treća lica i NN firme koje drže pod štapom sve dok ne bude trebao pasti neko iz njihove kriminalne grupe kom će oni „postaviti kolica“. Priča o tome je trenutno u pripremi (prrikupljaju se dokazi) i naći će se u nekom od sljedećih brojeva revije Sandžak. Jedna mala sitnica koja već bruji po čaršiji je da se desila manja tuča u okviru te kriminalne udruge kada su spomenuti otišli da naplate potraživanja od svojih prijatelja i posrednika, a drugi prijatelji koji su se tu zadesili su spriječili sukob većih razmjera. Ovom prilikom je i policija reagirala, ali se slučaj zataškao. Ko je zataškao ovaj slučaj i zbog čega? Zašto SUP i Žandarmerija ne reagiraju ako već sud nije dobio predmet, jer se spominje da je u određenoj situaciji sijevalo i oružje.

JOŠ NEKI VIDOVI KORUPCIJE

O tome koliko čelnici Gradske uprave i funkcioneri SDP-a koriste pozicije u vlasti, naši sagovornici iznose niz pikanterija od kojih izdvajamo samo par.
Nije tajna da Rasim Ljajić ima preko 1000 000 eura raspoređenih po Novom Pazaru kod određenih pravnih i fizičkih lica koje isključivo koristi za ilegalno davanje na kamatu.

Gradonačelniku Novog Pazara Mehu Mahmutoviću jedno fizičko lice za usluge stvaranja kontakata sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, za pomoć u Privrednoj komori i urgencije u Kliničkom centru u Beogradu već nekoliko godina plaća ljetovanje u najluksuznijim odmaralištima. Trenutno se utvrđuje i prikupljaju dokazi o kojim sve odmaralištima se radi i u čijoj je pratnji bio gradonačelnik Mahmutović.

Opće je poznato da su ove godine svi prosvetari koji su imali ugovore na određeno vrijeme dobili otkaze, te da su stalni radni odnos dobili samo oni čije je ime dostavljeno iz Gradske uprave, sa spiska koji je lično potpisao Rešad Hodžić. Za usluge ove vrste isti je naplaćivao od 3000 do 5000 eura.

Kod izgradnje Medicinske škole GP „Razvitak“ je imao najmanju ponudi, a posao je dat firmi iz subotice SNB gradnja čiji je direktor u zatvoru zbog malverzacija oko izvođenja radova na stadionu u okviru kompleksa FSS.
Općina često puta izvodi radove s namjerom da ne plati izvođačima, već  dugove ostavlja budućoj vlasti. Naš tim budno prati sva spomenuta dešavanja, te će u skorije vrijeme otkriti sve malverzacije pojedinih inspektora, policajaca, sudija i firmi koje su prikopčane kako na FK Novi Pazar tako i na ostale izvore krimogenih radnji.

Revija Sandžak će nastaviti segmentarno istraživati pojave krupnog kriminala i korupcije u Sandžaku. Ukoliko na ovakve tekstove policija i republički organi ne reagiraju, to će potvrditi spregu policije, sudstva i kriminala kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Meho Mahmutović i Rasim Ljajić

Ovo je samo početak …

Autor: Istraživački tim Sandžaka


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

71 KOMENTARI

 1. Svi znamo za navedene osobe da su postene i znamo da skromno zive .Gde su te Vile i Autovi navedeni osoba ? Jel vi toliko smatrate pazarce hadaljima , pa da ne vide kakva je prljava propaganda u pitanju ! Bojkot je propao ! IMA NAS MNOGO ! Braco ostavite se politicke propagande , i hajte snama da zajedno izdignemo ovaj grad i da Bosnjaci budu primer jedinstva !

  0

  0
 2. …Za pet deka papirnih zelenih novčanica, radno mjesto, fotelju… Pojedini bosnjacki “prvaci” su spremni prodati vlastitu majku, oca, suprugu, djecu, brata, sestru, vjeru… rušiti i ovo malo kuća što nam je još preostalo. Pljuvati na sve bošnjačko, čestite blatiti, a bezdušnike i sluge katila hvaliti…

  0

  0
 3. ‎…vladajuce strukture kroz sistem vrednovanja forsiraju i raznim privilegijama potpomažu sebi slične (nepoštene) i po širu zajednicu štetne pojedince i kolektive, drugim riječima proizvode štetne privredne viruse!…

  0

  0
 4. …dok drugi ostvaruju svoje snove (grade nove i još modernije aerodrome, brze vozove i avione,…. a da ne spominjemo kako ispod okeana autoputeve grade ili kosmosom krstare) Sandžaklije još uvijek bez vlastitog Privrednog dresa i reprezentacije, na udarnim vijestima slušaju kako su, prvi put od postanka čovječanstva dobili kamenom popločan glavni gradski trg, ili od tri metra kvadratna – Centar za razvoj poljoprivrede i uz to pride dva kružna toka, jedan na ulazu a drugi na izlazu grada…

  0

  0
 5. nije narodu potreban nikakav tekst kao ovaj da bo skontao da sve sto je uradjeno je samo predizborna kampanja i da je naravno placeno iz dzepa naroda,a ne lidera
  nije mi samo jasno kako moze neko da izjavljuje da se grad prolepsao kad sigurno,ako ne u blizoj onda u daljoj familiji ima onih koji nemaju cak ni za hleb da se prehrane
  u kojem li to smislu govore da se grad prolepsao
  nemastinja,nemoral,prostakluk,mizerluk po pazaru nikad visi nego bas u zadnjih cetiri godine

  0

  0
 6. za halida: e vala halide, ruke ti se pozlatile za ove riječi gore. ama ti si pravi gazija.

  za tarika: ti ne samo da nećeš imat dvije žene, nego nećeš imat dvije čiste nikad uglavu. hadžijo hadzijo kako si se uprljao… kuku ga tebi.

  za ibra: ibro imao sam neka drva da mi poteraš, pa dodji da te natovarim. hadalju jedan. nije mi što si hadalj i konj, no što se time fališ.

  za miška: miško bolje ti je pokrij se ušima, čuo sam da imaju još informacija o tebi. bolje ti je ne laj više.

  0

  0
  • za mulaJakupa: da nisi i ti umeracio drugu da dovedes?

   za mulaJakupa: Seljam ces Muameru – pitaj ga u koju bi dzamiju hajo da bude imam kad uskoro izgubi sve svoje dobro placene funkcije funkcije

   za mulaJakupa: Ako si iskren reci sve sto znas o ljudima koje pominjes, nemoj prijetit iz prazne i siriti lazi

   A sad adio mulaJakupe, ostade vam samo internet – da po forumima istresate svoje frustracije

   0

   0
 7. Nisam ni za koga od tih famoznih politicara , muftija ,rejsova jedno mogu rec da je Pazar lepsi nego pre 4 godine a ovi sto kazu da nije sve u setalistu trgu i sta znam nemojte da izlazite i setate ako vam se ne svidja.Sto se tice muftije o je bijo uz rasima dok mu nije dao da one lokale napravi bez dozvole pa kad je napravijo otkacijo ga je ali ka sto cita u novine Muftija i Rejs odose sa funkcija pa nek posle osnivaju stranke i sta hoce vreme je da se udruzimo dosta je bilo rastavljanja i svadja . Sto se pazara tice lepsii jee i bolji ima gde da se proseta od meraka da izadje covek bre a vi muftijovci u brda ako vam se ne svidja.

  0

  0
 8. Allah dz. s. ce sigurno kazniti sve koji potvaraju i sire smutnju medju muslimanima. Nema potrebe da se protiv ovih novina ili autora podizu bilo kakve krivicne prijave. Oni su vec kaznjeni. Jedino je steta sto su novinama u kojima pricaju ovakve gluposti dali tako lijepo ime.

  0

  0
  • Šejh Mitko. De ono stanuješ da dođem da mi dersiš malo, vidim vweliki si musliman, dijeliš lekcije i kao bojiš se Allah. Dosta sa tim licimjerijem, podržavate one što truju našu djecu rasturajući drogu po pazarskim ulicama. samo vamna nije jasno da je to šljam koji sigurno gubi naredne izbore.

   0

   0
  • @KADRIC NIHAD

   Nije Meče, nego Meće. Pošto ne znaš kako se zove najveći lopov grada Novog Pazara svih vremena, ti il’ ne živiš u NP ili si skoro sašo!

   @Husko

   Ako neko iz tog famoznog “istraživačkog tima” revije Sandžak ima bilo kakve dokaze trebao bi odmah da podnese krivičnu prijavu protiv ljudi spomenutih u tekstu!
   Prikrivanje dokaza je krivično delo – to bi neko trebao da kaže “istraživačkom timu” i ureniku revije Sandžak.

   Ako pak, dokaza nema (a osim ogovaranja ne vidim da je u tekstu ponuđeno bilo šta) onda je STVARNO BRUKA da se ljudi ovako napadaju.

   Lično verujem da je sve samo najobičnija izmišljotina koja treba da posluži da se umanji vrednost bilo čega što opština uradi!

   Ko god ima oči, malo zdravog razuma i hoće pošteno da kaže može samo da pohvali te ljude!

   0

   0
   • Pojma nemaš. Po zakonu, javno iznešeni dokazi i optužbe na nečji račun nisu prikrivanje dokaza. javni tužioc, da nije korumpiran i da nije čovjek od povjerenja režimu i rasimu i Sulju morao bi da reaguje i to u dva smjera. Prvo bi morao poduići optužnicu protiv pomenutih ljudi, mafijaša rasimovih i Sulčjovih, a ako ne morao bi ispitati urednike Revije i podići optužnicu protiv njih ako je neistina ono što pišu.

    0

    0
   • KOJI su to javno izneseni DOKAZI?

    Jel’ dokaz to sto je tekst objavljen u novinama iza kojih stoji Muamer Zukorlic?
    Ili je dokaz to sto je urednik tih novina predsjednik BKZ-a Jahja Ferhatovic?
    Pa bi sad svi Bosnjaci trebali automatski da veruju u to, jel’ da?

    Da “istrazivacki tim” ima makar i jedan jedini opipljiv dokaz ili dokument koji podrzava njihove izmisljotine 100% bi ga objavili.

    ZNACI DOKAZA NEMA.

    S druge strane ima OPTUZBI a OPTUZBE bez DOKAZA su KRIVICNO DELO za koje se odgovara.
    Upravo tu bi treba da reaguje javni tuzilac ali naravno da nece – Srbi vole kada se Bosnjaci medjusobno napadaju!

    0

    0
 9. Za svaku je pohvalu raskrinkavanje kriminalnih aktivnosti aktuelne vlasti a najvidljivije je u građevinskom sektoru.Jako bi bilo lijepo da se istraži sličan kriminal za vrijeme bivše vlasti na čelu sa Ugljaninom.I ptice na grani znaju da je za građevinsku dozvolu “sporedni ulaz” bio preko Mečeta kome se moralo “donirati” za stranku u suprotnome nema dozvole ili se dokumenta “zature” u fioci i tako čame mjesecima pa i godinama..

  0

  0
 10. ŠTA JE OVO LJUDI? PA OVO JE MNOGO I DA JE NJEMAČKA U PITANJU!! OVOLIKO POKRALI I NIKO NE ODGOVARA!? PA, LJUDI MOJI, DA JE STO PUT MINISTAR DŽABA MU JE, DA JE STO PUT GRADONAČELNIK NIJE MU FAJD!? PA JA NE ZNAM KAKO OVE IKAKO DRŽI SAVJEST, PA TA NJIHOVA DJECA KAKO UOPŠTE MOGU DA ŽIVE OVDJE, KAKO ULICOM PROLAZE. AUUUU, LJUTA TAKSIRATA!!!

  0

  0
 11. Postovana gospodo iz istrazivackog tima,zamolio bih vas da ispitate i drugu stranu pa ce vam gradjani verovati.Koliko poseduje cenjeni muftija uovom trenutku,Kuca, stan(dva stana u jedno),automobili,lokali u sarajevu itd.ako mu je plata bila 10.000 eura mesecno za deset godina vladavine zaradio bi 1.2 miliona.ako uzmemo da ima 2 zene to bi znacilo da ima oko 500.000 eura.(kuca+/-500.000,stan200.000,automobili200.000,stanovi u sarajevu?)I ja se pitam odkuda tolika imovina ,ako se uzme u obzir da obezbedjenje i hodze nisu par meseci platu primili.Sramota…….

  0

  0
 12. Zaista ste pretjerali.
  Paušalne ocjene, prozivanje bez valjanih argumenata pogotovo za neke ljude.
  Za ono što se imaju dokazi uredu, ne trba kriti, ali ne treba ljude blatiti ovako bez činjenica.

  Žao mi je što ste jedan perspekrivan projekat “Sandžačke novine” pretvorili u politički bilten BDZa, BKZa, i Islamske zajednice.

  0

  0
  • Hasiba i paušalne ocjene su predmet za istragu a suprotna strana ako misli da je u pravu neka dokaže,usput te “Sandžačke novine” su pod kontrolom izdajnika Ugljanina,malo si pobrkala lončiće.

   0

   0
   • Znaci Nihko ako ja sad tebi kazem: “KADRIC NIHAD je saradnik CIA” to je po tebi OK, jel’?
    Kako ces ti sad da mi dokazes da nisi?

    Pravni princip u svim demokratskim sistemima je da je “SVAKO NEVIN DOK SE NA SUDU NE DOKAZE SUPROTNO”
    a ne
    “KRIV JE dok mu “mi” nepoverujemo!

    0

    0
  • hasiba ti nemoj dijeliti savjete nego zasuči rukave i radi malo na otrežnjenju i svome i ljudi oko sebe. Revija je primjer kako se baviti istraživačkim novinarstvom i tako bi trebali da rade ostali novinari i druge medijske kuće. Bolje bi se živjelo.
   P.S. Uskoro Revija pokreće projekat za udaju neudatih i ženidbu neoženjenih, pa eto tebi prostora za oglas.

   0

   0
  • Od tih naših sredstava Pazaru se vraća samo 5% ako nisi znao pitaj tvog Rasima on to zna. Zato su oni podigli namete ugostiteljima i poštenim biznismenima da plaćaju duplo više nego u ostalim gradovima. Ti znaš jer si SDP-ovac koliko Kaso Zoranić taj lopov i pokvarenjak uzima od naših građana preko inspekcija. Najviše se u Pazaru naplaćuje poreza i nameta a malo se građanima vraća. Mi još uvijek nemamo fabrika i proizvodnje za razliku od Srbije u koju se otvaraju novi pogoni i upošljavaju novi radnici. u Pazaru se od poštenih otima a od narkobosova uzima novac kojeg zajedno peru sa SDP-ovcima i tako uništavaju zdravu konkurenciju koja radi pošteno ali ne može da opstane od mafije Rasimove.

   0

   0
   • Ovako, 5% se vraca od novca koji se dobije privatizacijom neke drustvene firme sa teritorije lokalne samouprave. To je po Zakonu i to VAZI ZA SVE OPSTINE U DRZAVI a ne samo za NP.

    Sto se tice povracaja sredstava od poreza stvari ovako stoje:

    Od PDV-a koji se naplati na tritoriji neke opstine SVIM OPSTINAMA SE VRACA ISTI PROCENAT – problem je u tome sto se kod nas (srazmerno broju stanovnika i broju pravnih lica) naplati mnogo manje PDV-a od gradova nase velicine npr. Kraljeva.
    Zbog toga i dobijemo manje! Hajde budimo malo iskreni i priznajmo sebi da kad bilo sta kupujemo gotovo nikad ne dobijemo fiskalni racun – znaci ne naplati nam se PDV – i sta onda da ocekujemo da nam se vrati?!? U Beogradu ti kucaju fiskalni i zvake kad kupis a kod nas odes u prodavnicu kupis frizider i nema racuna.

    Fabrike nigde u svijetu, pa tako ni u ovoj kaljavoj drzavi, ne otvara drzava nego privatni kapital. Proslo je vrijeme komunizma kada su se po direktivi gradili pogoni od sredstava republickog budzeta…

    Verujem da ce Administartor ovo objaviti jer bi ovde trebali da malo baratamo cinjenicama a da emocije ostavimo za predizborne skupove

    0

    0
 13. Za istinu koju po vasem misljenju iznosite, da vas Allah nagradi.A ako lazete na muslimane ili nemuslimane, Allah dzs ce vas nagraditi nagradom koju zasluzujete.Trebali bi tu energiju i borbu istraziti u sve institucije kao na primer i IZ ili IUNP. Mozda bi tamo imali vise argumenata. Naravno ako smijete da to uradite.

  0

  0
  • Hvala na savjetima. za razliku od vas prodatih duša kod nas je sve transparentno i javno. Mi sa malim budžetima pravimo velike zgrade, otvaramo škole, vrtiće, džamije, Univerzitet, medrese a šta opština radi od sredstava građana?

   0

   0
   • I IZuS novac takodje dobija od gradjana! Osim ako ne postoje i neki netransparentni nacini u sta iskreno ne vjerujem.

    Od tog novca gradjana je formiran Univerzitet koji niko ko ne plati minimalno 1200eura za skolarinu ne moze da upise!

    Od tog novca gradjana je otvoreno nekoliko odeljenja za djecu predskolskog uzrasta ciji roditelji placaju po 50 eura mjesecno!

    Od tog novca gradjana su sagradjeni medresa i internat u kojem se placa boravak.

    Od novca gradjana bi trebale i da se daju plate imamima ali se ne daju redovno!

    Na kraju, ako je sve tako transparentno, zna li se koliko plata mjesecno i u kojem iznosu primaju pojedinci “iz vrha” nase IZuS?

    0

    0
 14. Auu-uh al ga preteraste.Koliko li vam je trebalo vremena da sve ovo smislite.Govoriti tako napamet da Rasim daje pare pod kamatu u najmanju ruku je bezobrazluk,ne sto je Rasim u pitanju vec bilo ko drugi daje.Zao mi je sto ce prostaci kao JAHIJA FERHATOVIC upropastiti sve ono zasto se bori nas muftija.Muftija bi pod hitno morao da oduva od sebe ove hohstaplere koji u svojim lazima prevazilaze i samog Ugljanina.

  0

  0
   • @Halid

    Sv sto napises isuvise lici na predizbornu retoriku SDA iz 2008. godine.
    Staro je pravilo da kada protivnicima SDP-a ponestane argumenata odmah krecu sa lazima i podmetanjima u stilu – “narko mafija itd”
    Dzaba ti je Halide, narod vidi ko radi a ko samo prica neistine

    PS. A izgleda da su to videli i BiH i Turska

    0

    0
  • Ti si tako izabrao pa neka ti je hairli samar. Zdravo ga nosio i danonoćno sluga režima bio. da ti rodi pšenica i puna ti zobnica da imaš da zobaš i kobilu da prehraniš pa di ti rodi ždrebadi i da ona sluge režima budu. I čista ti štala bila ko pazarska opština.Uvijek hodao i smar nosio,i sa magaradima družio.

   0

   0
   • Engere,
    Zdravo Bio za ovaj Kommentar i da ti Gospodar da svaki hair….Aferim !
    Usput Jos jedan podatak…veci dio tih radova jos uvijek nije placen jer kažu nakon izbor cemo vam ….nö poslije izbor sve ugovore treba podvrgnuti reviziji.
    A koliko su pokrali to tek treba utvrditi…postoje i nacini utvrdjivanja prave vrijednosti radova.
    Pojedinci koji obnasaju ranze funkcije u postojecem vladajucem sistemu ne dijele vjerska, nacionalna ili politicka uvjerenja….jedino zajednicki im je LOPOVSKI SINDROM !

    0

    0
   • Za “Nekog ko zna detalje” ti habera habernog nemas!
    Ajmo druze – daj nam te tvoje detalje da vidimo o cemu se radi – ili si i ti mozda deo “istrazivackog tima” Jahje Fehratovica?!

    0

    0
 15. Ene sto su se aktivirali iz SDP-a, to sto ih ima, 7-8 njih. Citao sam tekst u Reviji Sandzak. Bogomi, lose vam se pise mafijo iz Opstine! Mnogo lose.
  A to sto je uradjeno u Novom Pazaru – nekog drugog zamajavajte. Uradjeno koliko je uradjeno, ali pokradeno jos 5 puta toliko.
  Selam

  0

  0
  • VI PUKOSTE NA LEDJA sto se gradi, ne krade, popisuje stanovništvo, jacaju veze sa Turskom, dobija podrska iz Sarajeva, uzimaju pare iz Beograda, dobija podrska od EU, sto nas svi cene i ne smatraju za morone…

   Kidajte se slobodno – SDP vam je na vlasti i naredne 4 godine!

   0

   0
 16. Sramota je ovo sta pisete.Ljudi su odradili u gradjevinskom i infrastrukturnom pogledu vise nego sto smo mogli da sanjamo…Ovi ljudi hteli mi ili ne to da priznamo imaju dela iza sebe,i siguran sam da ce narod to imati u vidu…Grad nam je prelep,nikad lepsi i vi ovakve bljuvotine pisete…Napravili su trg,napravili jedno setaliste,pa zatim ovih dana se zavrsava i drugo setaliste(inace nocas sam setao gradom i ovo setaliste izgleda svetski,odusevljen sam),pasaz nove lucne,sve centralne ulice,halu sportova po evropskim standardima,stadion po uefinim standardima,obdaniste,dve skole,staracki dom,nekoliko sportskih terena,mosta u svojboru,most u jaklji,most u sutenovcu,prelepu pesacku stazu od zelene pijace do ukrasa,fasade u centru grada,bezbroj ulica…I do izbora ce siguran sam jos puno toga uraditi…Ljudi ovo su cinjenice hteli vi ili ne da priznate.Zato,moj glas vec sad imaju,svidjalo se to nekom ili ne..Dela,a ne reci,pogotovo ne reci koje nas svadjaju i sa bosnom i sa turskom i sa srbijom…Popis je puno toga pokazao i dokazao,videcete…Selam!

  0

  0
  • Dugačak jezik kratka pamet.
   Od kojih para su to napravili, koliko su pokrali, da li je to dovoljno? E moj “Habibe” da si pravi čovjek ne bih tako govorio isprtazno i naivno. Sjeti se samo nestašice vode i to u mjesecu ramazanu. Eto samo zbog toga moja porodica i komšiluk i mahala i cijelo naselje ne daju onim pto su drogu donijeli u naš grad niti jednog glasa. A ti “Habibe” ako hoćeš da ti djeca žive uz rizik da postanu narkomani podržavaj ove što prodaju “beluhanku.”

   0

   0
  • Rade od naši para i onoga što je poslano u vidu donacija za poplavljeneje. uposlili su preko 700 SDP-ovaca na raznim poslovima i mi plaćamo njihovo neznanje. Kreditima su zadužili građane jer su prethodno pkrali donacije. Loše materijale stavljaju i fušere ono što rade kako bi što više rupa popunili i medijski preko poltrona to predstavili kao uspjeh. Obaveza svake vlasti je da radi časno i pošteno a ne da kamatama, kreditima, mitom i korupcijom pritiska narod. To radi SDP, i ti to najbolje znaš jer si jedna od njih.

   0

   0
   • Ako je Ikan sto gradi stadion SDP-ovac ja sam onda japanski car!
    Prodjite se te price – covek je imao najbolju ponudu i pobedio je na tenderu.

    Sve donacije koje su prispele za poplavljene njima su i date – radjeno je korito, ciscenje, popravljeni su svi putevi u MZ Trnava, svako dvoriste je nasuto, deljene su pare SVIMA a ne samo odabranima (kao sto je to radila IZuS), podeljeni kauci kom su poplavljeni, par hiljada kvadrata laminata, sedam kuca se gradi za najugrozenije… Za vise se eto nije imalo para…
    Predlozio bih svima koji ne veruju da odu i uvere se na terenu ili da licno pomognu nekome ako su u mogucnosti.

    @halid

    Sta si ti bate po struci sto se toliko dobro razumes u “materijale”?

    0

    0
   • ko uzima donacije to se zna koliko je pokupljeno para za dzamiju u Beogradu,pa tek onda sedzade u dzamijama za dzamiju kod kvele zgrade a sad je stambeni prostor zukorljićevih tajkunčića…

    0

    0
 17. To je tacno,navescu samo jedan licni primer,,Polagao sam za lovacku pusku i polozio,,kada sam predao za dozvolu,za nekih -20-dana dobio sam negativ,zalio sam se,jer nemam nikada sa supom i sudom nista(osim 90-tih stosam javno psovao milosevica)lice koje radi u supu za dozvole-srbin kaze mi da mogu dobit dozvolu ako ,,Podmazem,,,neznam na koga je mislio,,Jednostavno sam izisao rekavsi pisamti se na takvu drzavu,i otisao sam inikada nisam vise otisao pitati niti cu traziti seronjama ovim bilo sta…

  0

  0
  • tako je i za građevinsku dozvolu. U opštini ovi u tekstu navedeni ljudi razvili su cijeli sistem kako od građana da uzmu novce. Najčešće kažu daj nešto za stranku(SDP). Onima koji ne daju govore “nek ti završi muftija i ovi njegovi.” Postoje ulice koje zaobilaze sa asvaltom samo zato što ljudi neće da daju mito, ili nisu po volji SDP.a jer podržavaju jedinstvenu IZ-u. U nekim naseljima zaobiću neke kuće sa postavljanjem osvetljenja jer domačćini neće da “podmažu” niti su članovi SDP-a.
   Ovi veselici što kratko misle ponose se sa urađenim. Pogledajte srpske gradove i sela, još porije dvadeset godina je završeno asvaltiranje, osvetljenja, trotoari, seoski putevi, telefonizacija. za normalan svijet to su civilizacijske vrijednosti koje su obaveza bez mita, ucjene i korupcije.

   0

   0
   • Vala Halide ja mislim da ti lazes!
    Sve sto pises su stvari koje su se desavale dok je na vlasti bio Ugljanin Sulejman!
    Toga vise nema – pitaj ljude po Selakovcu, Lugu, i Hadzetu cije ulice su asfaltirane jel’ im iko banku zutu trazio za bilo sta.
    Zakuni se na Allaha Halide i reci, ako te od njega nije strah, kome je to uzet’ novac da bi mu se asfaltirala ulica.

    0

    0
   • ti halide veze nemaš,nisam ni za vas ni za njih,vadio sam gradjevinsku dozvolu prošle godine i nikakvih podmazivanja nije bilo kad ti je sve u redu sa dokumentacijom (a znali su da sam aktivni član druge parije). A to sto u pazaru nema ni 20% ljudi posedovne listove na sebe već na nekog tamo petog to im posle smetaju opštinari i ovi i oni ma daj te ljudi očistimo svoja dvorišta pa tek onda spoljne WC-e drugima…

    0

    0
 18. Stvarno ste prejarili sa ovim tekstovima!
  Da to pisu neki obicni novinari ne bi mi ni bilo… Ali ljudi moji, ovo se sve smislja od strane onih koji bi trebali svima nama da budu moralni uzori. Sramota!

  0

  0
  • Ovo je istina od koje ne treba bježati po cijenu da neko odgovara, ali će se ona vremenom dokazati. Još će se neke stvari čuti, ima čaršija da grmi. Narod gleda stvari površno. Kažu vidi lijep Trg mašala, pa šetalište? Od kojih novaca narode, od vaših para i kredita kojwe ćete vi vraćati, od donacija, mita, kamate i lopovluka. Koliko su pokrali Pazar je trebao izgledati kao metropola, sa metroom, uređenim širokim putevima, pravim sportsdkim terenima, školama, fabrikama..

   0

   0
 19. Protiv izdavaca revije “Sandzak” – Bosnjacke kulturne zajednice, kao i protiv glavnog i odgovornog urednika revije “Sandzak” Jahje Fehratovica bice podnesene krivicne prijave – pa neka na sudu dokazuju lazi svog “istrazivackog tima”!

  Sellam.

  0

  0
  • Misko

   Taman da iskoristim priliku nešto da ti kažem posto Citas ove komentare.

   Imam jednu životnu zelju, a ta je:

   Kad akobogda pobjedimo na izborima

   Da te bacim sa trećeg sprata opstine

   Akobogda, a Bog ce mi ispunit tu dovu

   0

   0
  • Selam se piše bez dva “LL.” Nije ni čudo Miško je Miško on ne poznaje svoju vjeru ali je zato za “bijeli prah” ekspert, i za pravljenje štetnih ugovora po kojima izvode radove u NP. Ti ugovori su uvećani po nekoliko puta, a onda se lažnim prikazivanjem troškova naplaćuju novci i zgrću ogromne pare u džepopve funkcionera SDP-a.

   0

   0
  • misko,taman tako.Allahu dz,s j cast muslimana draza cak i od svetosti Ka be.bez prepucavanja po medijama,nego rode na sud pa nek se vidi ko krade ,a ko samo laze

   0

   0
 20. E dobro…Sada ste ga preterali…Ovaj sajt vam samo sluzi za pluvanje po SDP-u…Kao nekad sulju regionalna tv…Sramota sta radite…
  Al jedno je istina,za 3 god,Pazar je promenio izgled,al’ na bolje…

  0

  0
  • Razlika između lopova i poštenih ljudi je baš u tome što ti govoriš. Potpuno je nevjerovatno da u našem okruženju žive ljudi koji podržavaju uljepšavanje grada na kriminalan način stečenim novcima i kreditima koje će vraćati napš narod. Pokradene novce od pomoći poplavljenima, razne donacije, krediti i zaduževanja, mito i kamata, narko bosovi sve je to SDP. Narod na kraju mora vraćati ono što su pokrali.
   Ovo što je urađeno nije izgrađeno od postojećih, čistih novčani sredstava već na štetu građana. Nije SDP uradila ništa, vrijeme će pokazati da su i ovo uradili pod pritiskom stalnih opomnena ljudi okupljenih oko Glavbnog muftije i njega samoga koji sa pravom ukazuje na nerazvijenost našeg regiona.

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.