Dokumenti Kraljevine Jugoslavije o planskom iseljavanju muslimana u Tursku

Migracije balkanskih muslimana ka Turskoj vremenski se podudaraju sa slabljenjem i slomom Osmanskog carstva i u neku ruku predstavljaju “evakuaciju” izgubljenih teritorija. Sa druge strane, motivi koji su pokretali iseljenike bili su versko-politički, ali i ekonomski, egzistencijalni. U pitanju je bio i balkanski proces širokih razmjera (Grčka, Rumunija, Bugarska, Jugoslavija) u kome se može prepoznati … Nastavi čitati Dokumenti Kraljevine Jugoslavije o planskom iseljavanju muslimana u Tursku