DNK naroda Bosne i Hercegovine

27
138

 

Kako bih taj dio istražila i čitaocima ponudila istinu, potražila sam danas najstručniju i najkompetentniju osobu, i to ne samo u Bosni već i šire, i iz prvog izvora dajem na uvid čitaocima da ocijene sami koliko su Bošnjaci u pismu Hitleru bili u pravu, bar sa ove tačke posmatranja te historije. „Tata-mata“ za ovaj dio priče je po mnogima prof. dr. Damir Marjanović sa kojim sam o ovom fenomenu razgovarala. Iz priložene bibliografije možemo ocijeniti da li je on baš osoba koja može iznijeti pravo stanje.

Mom prvom tekstu „O pismu Bošnjaka Hitleru“ i istraživanju historijskog dijela u pisma, odnosno tvrdnje da su Bošnjaci potomci Gota – starogermanskog plemena, nedostajao je jedan veoma važan, možda i ključni dio – DNK naroda Bosne i Hercegovine.

Kako bih taj dio istražila i čitaocima ponudila istinu, potražila sam danas najstručniju i najkompetentniju osobu, i to ne samo u Bosni već i šire, i iz prvog izvora dajem na uvid čitaocima da ocijene sami koliko su Bošnjaci u pismu Hitleru bili u pravu, bar sa ove tačke posmatranja te historije. „Tata-mata“ za ovaj dio priče je po mnogima prof. dr. Damir Marjanović sa kojim sam o ovom fenomenu razgovarala. Iz priložene bibliografije možemo ocijeniti da li je on baš osoba koja može iznijeti pravo stanje.

Prof. dr Marjanović je rođen 26. avgusta 1974. u Sarajevu. Kao vrsni stručnjak genetike, redovni profesor, sudski vještak za forenzičku medicinu, istraživač, naučni savjetnik, član brojnih međunarodnih naučnih udruženja, te šef Laboratorija za forenzičku genetiku. On je predsjednik Naučnog vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Dobitnik je nagrade ‘naučnik godine 2011’.

Od 2000. godine je zaposlen u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu, gdje od 2012. zauzima poziciju naučnog savjetnika

Publikovao je 155 naučnih i stručnih objava (orginalnih naučnih radova, stručnih radova, kongresna saopštenja, sažetaka…) od kojih njih 47 u CC, WOS i Scopus indeksiranim časopisima. Pored toga prof. Marjanović je i (ko)autor više knjiga izdatih u Bosni i Hercegovini, USA i Hrvatskoj. Održao je više od 35 pozvanih predavanja (28 izvan BiH) na eminentnim internacionalnim skupovima, a pored toga učestvovao je na 65 internacionalnih i nacionalnih konferencija i radionica. Iza sebe, kao voditelj i istraživač, učestvovao je u realizaciji 20 uspješno realiziranih istraživačkih naučnih i stručnih projekata u BiH i Regionu, od kojih se izdvajaju DNK Identifikacija žrtava Drugoga svjetskog rata u Sloveniji, Analiza diverziteta Y-vezanih molekularnih markera u BiH i regionu, poznat još pod Genetička analiza porijekla naroda, te Analiza arheoloških skeletnih ostataka iz Zgošče i kraljevske grobnice na Bobovcu.

Mentor je više doktorskih disertacija, te nekoliko desetaka magistarskih i diplomskih radova u BiH, Hrvatskoj i Kosovu.
Učestvovao je u uspostavljanju, radu i edukaciji eksperata prve DNK laboratorije za analizu skeletnih ostataka žrtava rata u BiH (2000-2003).
Recezent je više znanstvenih i stručnih knjiga.
Recenzirao je veliki broj znanstvenih publikacija u internacionalnim CC časopisima: Molecular Biology Reports, Forensic Science International: Genetics, Croatian Medical Journal, Collegium Anthropologicum, te internacionalnim naučnim i stručnim časopisima Croatian Chenmical Acta, Healthmed, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Healthmed, Pravna misao i Kriminalističke teme
Bio je član i/ili predsjednik organizacijskih odbora 12 internacionalnih znanstveno-stručnih skupova (kongresa, simpozija, seminara, radionica) organiziranih u BiH i Regionu.
Bio je predsjednik Naučnoga vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (2007-2012).
Prvi je predsjednik je Udruženja genetičara u BiH (2011-2013).
Član je više udruženja:
o Internacionalno udruženje primjenjenih bioloških znanosti (International Society of Applied Biological Sciences – Sjedište Zagreb, Hrvatska).
o European Network for Life Sciences Health and the Courts (ENLSC – Sjedište Pavia, Italija)
o Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (HDZU – Sjedište, Sarajevo, BiH)
Dobitnik je nagrade “Večernjakovog pečat” za znanstvenika godine u BiH za 2011 godinu.


Dr. Bisera Suljić-Boškailo i prof. dr. Damir Marjanović

Prof. dr. Marjanoviću, koliko Gotskog gena stanovnici Bosne i Hercegovine nose danas u sebi? 

– Koliko Gotskoga? Tu imamo jedan problem… Problem u interpretaciji rezultata…

Bosna i Hercegovina je dio Evrope koja je zadnjih 20 ili 30 hiljada godina, posebno u ovom periodu nekoga novoga ljudskoga praskozorja civilizacije, stalno bila u postupku u kojem su civilizacije dolazile, prolazile, miješale se, ostavljale svoje tragove itd. Postoji par bitnih istoriskih momenata koji su oblikovali genetičku strukturu BH populacije onakva kakva jeste danas. Javnosti često pogrešno misle da ove rezultate dobijamo te analizirajući arheološke kosti naših predaka. Ovo na čemu se zasnivaju ova istraživanja jesu analize uzoraka sadašnjih stanovnika BiH ili u prevodu sadašnji genetički diverzitet bih populacije i na osnovu toga možete pričati, tačnije pretpostaviti šta se možda dešavalo u prošlosti, mada malo čudno zvuči to se nekako može opisati i kao “predikcija prošlosti”…

Genetička ispitivanja nisu gatanja, to je analiza genetičkih linija, na osnovu kojih se “plete priča” o migracionim tokovima savremenoga čovjeka sa kontinenta svoga nastanka Afrike, ka Evrope i Aziji, preko Evroazije, ili Balkana, pa od Azije do Sjeverne i Juzne Amerike i Australije.

Šta genetika može uraditi? Može analizirati sadašnju populaciju i na osnovu ciljanih genetičkih markera reći, “aha u ovoj populaciji imamo toliko procenata ovih haplogrupa ili ovih haplotipova” što može ukazati da je ispitivana populacija, npr. ova naša bosanskohercegovačka, tačnije njena “genetička struktura,” nastala najviše pod uticajem zadnjeg ledenog doba koje je stvorilo ovdje bazen za preživljavanje ljudi, ili usljed migracija iz pravca današnje Ukrajine ili pak dolaskom neolitskih farmera sa Bliskoga istoka, preko juga Balkana…

Gdje se najviše griješi? Najviše se griješi u komercijalizaciji te priče koja uvjetuje i preslobodnu interpretaciju rezultata. Naime postoji veliki broj kompanija koje u interpretaciji rezultata jednu haplogrupu prevslobodno povežu sa nekom, javnosti poznatijom skupinom… Naprimjer, na ovim prostorima kada ispitanik ima Y haplogrupu „I“ ove kompanije ispitanika odmah opišu kao Ilira. To je zato što naše uobičajeno historisko poznavanje ovih prostora najčešće završava sa tom „povijesnom civilizacijom“ o kojoj svi mi i “nešto znamo”. Jedno pitanje koje rijetko postavljamo sami sebi jeste “a šta je bilo i prije tih Ilira”. I prije Ilira je postojao ovdje život na to ukazuju dokazi o paleolitksom i neolitskom čovjeku na ovim prostorima. Šta je bilo sa njima? Šta je sa kulturama sa Butmira i divnim dokazima o neolitskom čovjeku?… Stoga traženje samo nasljednika Gota na ovim prostorima je kompleksna priča ako se izolira i izvadi iz konteksta ostalih analiza. Zašto? Jer većina ima pretpostavku o migracijama kao jednokratnim epizodama, poput priča o Slavenima koje su mnogi zamišljali kao jedan izolovani talas doseljenika. Svi su u srednjoj školi zamišljali “došli Sloveni u 6. ili 7. stoljeću” i to je to. Ali migracije iz tog pravca Ukraine i Evroazije su se dešavale još prije 2 hiljade godine, do 6 ili 7 stoljeće. To je pravac iz kojega su se hiljadama godina doseljavale nove grupe ljudi. I to ne uvijek direktnim putem. Ponekada je to išlo “zaobilazno” preko centralne Evrope. Stoga se pretpostavlja da su u tim naseljavanjima dolazila razna plemena poput Gota čiji su upadi, kako povjesničari kažu uvjetovali i finalni raspad Rimskog carstva.

Kada me sada pitali koliko to potomaka Gota ima u BiH ima ne bih Vam mogao tačno odgovoriti. Bilo kakvo iznošenje rezultata bi bila samo špekulacija, sa stanovišta egzaktne nauke. Možemo diskutovati o haplogrupama koje su najvjerovatnije dolazile iz istog pravca kada i pojedina plemena, a da li su dolazili sa Gotima, ili nekim drugim plemenima iz istoga regiona, ili su pak dolazili prije ili poslije „invazije“ tih plemena na ovo područje ne može se pouzdano potvrditi. Moja hapogrupa „I“ je stara paleolitska hapogrupa. Šta to znači? To znači da je nastala u Evropi. To je direkna linija potomaka koji su uspjeli da prežive zadnje ledeno doba u malim refugijama i bazenima. Na zapadnom Balkanu najviše je upravo potomaka tih ljudi. Dakle u ovom dijelu Evrope preživio jedan dio paleolitske europske populacije i po sadašnjim rezultatima preko 50 posto današnje populacije u BiH genetički potiče od te populacije, tj od ljudi koji su ovdje preživjele ledeno doba. To su nositelji te hapogrupe „I“. Ipak teško je reći kada je neki od mojih predaka sa ovom haplogrupom „I“ tačno došao na ove prostore. Stoga svaka tvrdnja da je neka haplogrupa došla isključivo sa Gotima ili baš sa Slavenima, i niti jednim drugim plenemom, može se pokazati kao netačna. Takve tvrdnje imaju više obilježje komercijalne nego znanstvene pretpostavke…

Pogledajte. U BiH ne postoji ni jedan tipično-bosanki fenotip. Vi mozete opisati tipičnog Skandinavca, pa čak Nijemca, ali tipičnog Bosanca i Hercegovca, ne. Zašto? Zato što je ovo područje povijesno bilo toliko „prometno“, toliko je genetičkog materijala ostalo ovdje…

Mnogi hoće da kažu da ovo je bila neka vrsta granice između različitih populacija i kultura. Zašto? Kad se Rimsko carstvo raspalo, raspalo se na granaci Drine na Istočno i Zapadno. Kad se Otomatsko carstvo širilo širilo se do granici Une. Ovdje su prolazili i prvi neolitski Farmeri sa Bliskoga istoka. Tačnije, pojedine haplogrupe koje su povezane upravo sa tim prvim neolitskim farmerima su znatno prisutnije u BiH nego u Hrvatskoj…. Kako fenotipski tako ni genetički u biti, mi nemamo „klasičnog Bosanca“.
Ima jedna stvar koji ljudi često griješe. Mnogi pišu o „genetičkom porijeklu naroda“, a ove studije nemaju nikakve veze sa narodima, već sa populacijama. Narod nije definisan genetikom, rijetko biologijom, više je def, zajedničkim vjerovanjem, zjedničkom poviješću, zajedničkim jezikom, kulturom, itd.
Mi ovdje imamo samo jednu populaciju, populaciju regiona ili zemlje BiH. Na ovim prostorima žive različiti narodi ili etničke grupe, kako želite, ali njihova pripadnost i različitost nije zasnovana na genetičkoj raznolikosti…
Dakle, najveći utjecaj na formiranje genetičkog diverziteta ove populacije kakva jeste, imalo je ledeno doba. Zašto? Homosapiens je ušao u Evropu, naselio naše lijepe krajeve. Klima se mijenjala, vrijeme se mijenjalo, tadašnji homosapijens od prije 15 hiljada godina je bio ovisan o klimi. Povlačio se, u regione gdje je klima bila blaža, a Zapadni balkan je tokom zadnjeg ledenog doba bio upravo jedan takav region… Rijetka su bila područja u Evropi gdje je homosapijens mogao preživjeti i jedno od tih područja je zapadni Balkan, znači Hrvatska i Bosna i zato su se tu ljudi grupirali u zato je preko 50 posto ljudi upravo vodi porijeklo od tih ljudi, barem po muškoj liniji koja je detaljno ispitivana. Poslije toga najveći trag su ostavile migracije iz bliskog istoka za vrijeme neolitika i migracije koje se vežu sa Slovenima, odnosno migracije koje dolaze prije i poslije njih iz Evroazije.
Hiljadama godinama su se te migracije dešavale. Ali, mi često nismo bili destinacija gdje su ljudi ostajali, nego smo bili samo prolazna destinacija. Sve te migracije su ostavljale svoje genetičke tragove.


Kad bih htjela da saznam za taj svoj genetički kod, šta bi trebalo da uradim? 

– Pogledajte stranicu 23andme.com Tu imate sve informacije. Uzmete nalaz, pošaljete za Ameriku i za 100 dolara saznate šta vam treba!

Eto, to je to u vezi DNK naroda. Nadam se da je mladi i genijani prof. dr. Marjanović rasvijetlio i taj dio priče. A meni ostaje da idem dalje i da na osnovu kulturnih spomenika, zapisa, jezika i pisma ispitam tu povezanost Dobrih Gota i Dobrih Bošnjaka.

Autor: Dr. Bisera Suljić-Boškailo


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

27 KOMENTARI

 1. Сигурно је и тај хомо сапиенс кад је насељавао ове крајеве већ имао формирану бошњачку националну свијест и говорио бошњачким језиком.

  0

  0
 2. Па они (тренутно Бошњаци) свако 20 година мијењају име нације а свако 2 мјесеца износе нове теорије о свом поријеклу.

  0

  1
 3. Istina je samo jedna: Italijani nijesu Spanci, Bosnjaci nijesu Srbi, Srbi nijesu Bugari Albanci nijesu Grci a svi su pomalo nalik. Sve ostalo okaci macku ba rep. Istina je da su mnoge seobe i vojske prosle ili ostale na Balkanu pa tvrditi da je jedan danasnji balkanski narod ovo ili one granici se sa folk-turbo muzikom. Najgore je kad nauka izgubi naucne kriterije i postane zabava za dokone. Sve je receno o “arijevskoj” rasi i ne znam zasto hanuma potencira tu nacisticku teoriju?!

  0

  0
 4. DNK Bosne i Hercegovine je sasvim sigurno podjednako sarolik bas kao i njen Folklor i Izgled stanovnika? U Balkanskoj Istoriji se veoma cesto izbegava opis perioda kada je Krscanstvo pocelo da se siri i prihvata od lokalnog Ilirskog i Boshnjackog stanovnistva? I ko je preneo krscanstvo na Slovenska i druga paganska plemena koja su pristizala na Balkan? Vizantija? A zar Iliri i Boshnjaci nisu bili deo te Vizantije u vreme kada su bili kriscani i kada su formirali svoju bogumilsku crkvu? Boshnjaci su prema mnogim dokazima ilirsko pleme koje je najduze bilo u hibridnim odnosima sa pristizucim Pagansko slovenskim plemenima, koje je trebalo prvo pokrstit i civilizovat? Dok su boshnjaci Iliri pokrstavali slovenske i druge pagane na Balkanu je takodjer jezik Ilira koji su se i najvise mjesali sa slovenima paganima prolazio kroz transformaciju…da bi se vec u 9 -10 veku artikulisao kao bosanski?
  Bosancica je bosansko pismo nastalo u hibridnosti slovensko-ilirskog jezika. Iliri koji su se u manjem intenzitetu mjesali sa slovenskim paganima su svoj jezik artikulisali u savremeni Albanski jezik. Genetika Balkana je takodje veoma hibridna jer nas Ilire i Boshnjake su skoro tradicionalno radjale majke Paganke u svakom drugom-trecem koljenu, tako da smo mi krv sa srbima i drugima dobro pomjesali jos pre dolaska Turaka, a sa Turskim otomanskim carstvom jos dodatno obogatili svim mogucim genetskim sekvencama od Velikog Otomanskog carstva sa tri kontinenta. Genetika Balkana je mixer evropske civilizacije sa svakog aspekta. Sigurno je da u svim Balkanskim narodima manje vise dominira Ilirska genetika koja se pod uticajem panslavizacije 1500 godina jako mjesala sa genetikom svih Pagana koji su pristizali na Balkan. U svakom slucaju to bi trebalo da pojasni nasu Balkansku Boshnjacku Genetiku. Mozete zamisit tek kakva je Turska genetika u kojoj ima svega od Mongola do Afro-slovenskih kombinacija, najljepse gene smo svi mi kao Raja davno ostavili u Istnabulu.

  0

  0
 5. .” Kako fenotipski tako ni genetički u biti, mi nemamo „klasičnog Bosanca“.
  Ima jedna stvar koji ljudi često griješe”

  Citirao sam pasus koji bi da nauku prezentira….jali tako???

  Medjutim,tvrdnja za Bosanca je kao spika iz “Krcme u planini”.Mogu objasniti moj dojam ako vas interesira,

  Zatim,…kako egzistira misao naucnika kada kaze “ima jedna stvar koji ljudi cesto grijese”???????????????

  Nelogicna postavka sa kojom bi se teza o grijesenju uspostavila.

  Pokusaj ,doktore,precitati svoj intervju i ne trazi “STVAR” da bi grijesio

  Trazi uzrok posljedice .

  Kada je nadjes,opitom-ako nadjes,onda logiciraj nad cinjenicom u INFORMACIJI a ne u “TVARIMA”…ok

  Zar to nije tema intervjua????

  0

  0
 6. Koliko cega i kojecega /??E,draga znatizeljna gospodo to vam ne mogu rec jel? Mi smo ti jedna prolazna mehana sa dobrim vinom i lakim zenama pa svracala razna raja i prosipala svoje plemenito seme…..Sad , neznamo cije seme bese semenije, bilo brate ledeno doba ..hladnoca ..cica zima …ma nije tu bilo odakle si ..ko ti babo i mama..nego udri bolan ,ugrej se ….udaro ko je koga navato! Ovi tamo ove ovamo ovi odozdo ove gore….Goti…vizigote …gote …bogumile skote …dobri bosnjanin navuce loseg osman pasu ,a pasaga navuce mrak na oci pa opauci Homosapinensa medju oci i napravi vrljavog Bosnijana jel? Lud ..zbunjen …da prostis

  0

  0
  • Pocepah se od smeha čitajući Tvoj komentar. Genije si nema šta. Što se dobrih Bošnjaka tiče, vreme im je da se konačne usaglase o svom poreklu. Jesu li: Goti, Vizigoti, Iliri, Tračani, Bogumili, Turci, ili možda nešto što ne spomenuh.

   1

   0
   • …cepaš se, Miloše, od smeha, zato, što glupi, glupoga odlično razume…Bošnjani, odnosno Bošnjaci, makar imaju vertikalu, poznatu, hiljadu godina…a šta vi imate…nemate ništa, izuzev mitologije, bazirane na incestu…ko je spavao sa sna’om, dok je sin bio u ratovima, šta su bila deca. Molim te rastabiri nam to srodstvo, i ti i onaj šupak iznad, što pametuje… kada otac, sinovoj supruzi, sprndači dete, u kukuruzu, ili u štali…nije bitno…i nije loše, da nam kažeš, kako se to zove, po srpski. To su činili samo u tvom jebenom narodu, i zato vam je teško utvrditi, i haplogrupu, i poreklo. Vašoj mitologiji je, nauka, stala u kraj, i zato nestajete…poktij se, bre, truljavom, ‘asurom, i ćut, bre…

    0

    1
   • Izo,svekar i snaha nisu u krvnom srodstvu da bi se to nazvalo incestom,u tom slucaju potomci dobijaju skoro identican DNK,vazno je bilo da se loza nastavi,ako je bilo.Na ovim ruralnim prostorima,poneki posle smrti brata preuzimaju snahu,sto mu dodje na isto,a i razlozi su isti.

    0

    0
  • Jeste ,da prostis,…zadnja recenica te kvalifikuje za kupiti bas kao kada seljak gleda u zube konju i trazi mu vrijednost…”Lud zbunjen…da prostis”

   0

   0
  • Da ne bude zabune posto je bilo puno komentara na facebooku na moj komentar iza imena postcards from future stoji Halel Gotar..na facebook-u….

   0

   0
 7. Nemanja, nejmas ti “patent” (pretpostavljam!) a ni licencu (cak!) za tvrdnju o kvaziintelektualizmu ! Evo nesto sto sigurno nije teorija a nadam se da si dovoljno posten prema samom sebi da mozes da prihvatis cinjenice. Pokusat cu da sublimiram: Duboko sam u sedmoj deceniji zivota. Ozenjen Srpkinjom preko cetiri decenije i imamo dva sina od kojih stariji zivi u San Francisku. Svi cetvero imamo sve akademske titule (prof. dr. ing…) Iz zabave i znatizelje rijesismo da vidimo sta se zbilo sa nasim genima ( snaha nam je iz Azije a imamo i unuka). Uzorke za ispitivanje smo poslali najeminentnijem institutu za utvrdjivanje i analizu DNA u USA dok smo bili u gostima. Nije trebalo nista da navodimo ni porijeklo, ni imena ni prezimena ni…
  Rezultat: Ja koji sam Bonjak imam vise od polovine “starosjedelackih” (neslavenskih) gena, zena mi pretezno slovenskih a sinovi idu prema “centru” dok unuk mjesavinu sa Azijskim (prirodno!). Ako si zainteresiran, podatke Ti mogu ustupiti ( i na engleskom i prevedene) a i pomoci Ti ako zelis i svoje da provjeris?!. Nije preskupo a ako zelis snosit cu ja troskove ( mislim na tvoje ime). Naravno Nemanja volio bih da se prezijevas Kusturica, bilo bi mi vece zadovoljstvo ako bi otkrio da nejmas nista slavenskog. Bosniak.

  0

  0
  • recimo ja nemam razloga da ti ne verujem. ali mene sada zanima- sta tacno pise u tvojim rezultatima odnosno kako nazivaju taj gen. starosedelacki, bosnjacki ili neslavenski?
   kom narodu prepisuju taj gen?

   0

   0
   • Odgovor “ime prezime”-nu!
    Moj odgovor se ticao samo Nemanje i snjim sam zeleo da “tabirim”.Medjutim evo kratko: Sta tacno pise u mojim resultatima uzelo bi dvije A4 stranice a to “ne ide” ovdje. Zatim to nije jedan gen. A potom nije Bosjnacki ali jeste neslavenski. Taj genetski “mozaik” se njihovim rijecnikom naziva “starosjedjelackim” prije dolaska Avara i Slavena kao njihove “pratnje” na Balkansi prostor. Eh, eto najkrace sto mogah.

    0

    0
   • hvala ti na odgovoru, iako nije meni namenjen….
    meni je tvoj odgovor dovoljan, njihov medjutim nije.
    ti geneticari znaci polaze od toga da je slovenski gen dosljacki a “starosedelacki” ne povezuju sa nekim narodom. tu se sad postavljaju opet nova pitanja, al necemo sad o tome.

    0

    0
  • С обзиром да је мени пола крви из Санџака,а по четвртина из Босанске Крајине и Јужне Србије,баш ме занима шта би показала та истраживања.Ја не тврдим да сам Словенске крви,можда сам и Турске,брига ме,Србин сам по осећању,Православац по вери и то нико не може да преправи.Само тврдим да је то форсирање неких генетика из средњег века само политиканство и ништа више.И мој стриц отишао у Немачку пре 40 година,његови унуци су већ Швабе,свидело се некоме или не

   0

   0
 8. Nemanja, nejmas ti “patent” (pretpostavljam!) a ni licencu (cak!) za tvrdnju o kvaziintelektualizmu ! Evo nesto sto sigurno nije teorija a nadam se da si dovoljno posten prema samom sebi da mozes da prihvatis cinjenice. Pokusat cu da sublimiram: Duboko sam u sedmoj deceniji zivota. Ozenjen Srpkinjom preko cetiri decenije i imamo dva sina od kojih stariji zivi u San Francisku. Svi cetvero imamo sve akademske titule (prof.

  0

  0
 9. Хрвати Персијанци,Бошњаци Готи….Једном сретох муслимана који ми рече да не крије да је Српског порекла,али да су његови преци увидели да је Алахов пут једини исправан и са поносом прешли на њега.Такве људе поштујем и ценим,и њих и њихову веру.Овакви квазиинтелектуалци које ко зна одакле вадите,могу да изведу теорију и да сте с Марса пали у Босну

  0

  0
  • Pa to da “sa marsa”bas nas i nebi zapalo,obzirom da ti Nemanja pripadas nebeskom narodu.Isto tako,imajuci u vidu tumacenja tvoga Deretica,ovi su mala maca za njega.Obimna je ovo tema da bih komentarisao,ali mnogo se u zadnje vrijeme pocelo “lupati” u vezi porijekla.

   0

   0
   • Мој чукундеда је био Вукосав,прадеда Вукашин,деда Милоје,отац Стево.Пре њих да ли су били Готи,Курди,Турци,Словени,Руси или Марсовци не знам.Слажем се да то са пореклима постаје смешно.По мени тај Деретић лупа као отворен прозор,али ни ова није далеко од њега

    0

    0
   • Kada je nauka u pitanju i odgovoru tada si ti ,Nemanja,u svojstvu crkvene inkvizicije prenesena i tumacena “kao srpska inkvizicija” zar ne???

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.