Bošnjaci – žrtve svetosavskog kulturno-prosvjetnog terorizma

15
20

Životno iskustvo je nešto što svjesno ili ne, ponajviše utječe na formiranje mentalnog sklopa jedne individue, a time i društva. Pored formalnog načina učenja kroz kućno vaspitanje, te kasnije kroz proces obrazovanja, iskustvo je to koje sačinjava nezaobilazan resurs koji nam „pomaže“ pri donošenju kako velikih tako i malih životnih odluka, te aktivno utječe na oblikovanje naših stavova i pozicija.

Nedavno me je jedan prijatelj, putem internet-pošte, upitao na šta se konkretno misli terminom kulturno-prosvjetna autonomija, a u vezi s budućom, a ako Bog da i neminovnom, autonomijom Sandžaka. Pokušao sam mu približiti taj pojam kroz moje shvatanje istog, prvenstveno se koristeći teorijom i izjavama naših predstavnika koji su kroz mnogobrojne intervjue i javna nastupanja u znatnoj mjeri uspjeli da objasne taj termin. Nakon što sam mu odgovorio, njegovo pitanje mi je u više navrata preokupiralo misli, aktivirajući i budeći u meni sjećanje na jedno životno iskustvo koje se direktno veže za njegovo postavljeno pitanje. Radi se o sljedećem. U domenu prosvjete, pitam se, da li ima Bošnjaka sa minimum četiri razreda osnovne škole, a da nije bio primoran da uči, recituje ili pjeva o jednom liku, koji je u srpskom narodu prozvan „Sveti“, a ime mu je Sava (Rastko Nemanjić)? Koliko je „Sveti“, posebno za nas Bošnjake, utvrdit ćemo čitajući tekst koji slijedi. Naime, svježe se sjećam svog osnovnog obrazovanja koje sam stekao na Kosovu, po planu i programu Republike Srbije. Škola je bila podijeljena na dva krila. Jedno krilo je bilo rezervisano za učenike srpske/crnogorske i bošnjačke nacionalnosti. Zajedno smo brojali oko 250 učenika, od toga većina Bošnjaka. Dok je drugo krilo škole, iste veličine, bilo predviđeno za učenike albanske nacionalnosti koji su bili četri puta mnogobrojniji od nas. Dakle, bilo ih je preko 1000. Kao đaku prvaku teško mi je palo to što sam bio u prvoj generaciji učenika koji nisu bili uključeni u program i aktivnosti za pionire. Već sam bio savladao par pjesmica tipa – Pioniri maleni, mi smo vojska prava. Svakog dana rastemo, k'o zelena trava. Ne bi „sreće“ da to recitujem pred publikom, s crvenom mahramom oko vrata. To je jedno od onih iskustava za koje se čovjek kasnije raduje, jer ga je mimoišlo. Ali ipak mi nisu ostali dužni, već sam bio primoran kao i sva druga djeca na teritoriji Kosova, Sandžaka i drugih dijelova tadašnje Jugoslavije, da budem dio nečega gdje mi gledajući kroz naočare logike i pravde, ni kulturno ni vjerski nije bilo mjesto.


Šta je Bošnjacima Sveti Sava da bi ga bošnjačka djeca slavila?

„Sveti“ Sava – vlaška, ups, školska slava
Sveti Sava je ustanovljen kao školska slava na prijedlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja u Kragujevcu 2. januara 1840. godine, odlukom „Sovjeta Knjaževstva Srbskog“ i te godine je proslavljen u Kragujevcu i Beogradu. Tradicionalno se održava svakog 27. januara. Sjećam se da bi u mojoj osnovnoj školi već od mjeseca decembra počele pripreme za obilježavanje te najveće školske svečanosti. Pripreme su održavane tako što su se na časovima srpskog čitali i vežbali recitali o „Svetom“ Savi; na časovima muzičkog se pjevalo o njemu, na časovima historije se govorilo o njegovim putešestvijama, a na časovima likovnog smo imali zadatak da ga nacrtamo, sa krstovima i svjetlećim oreolom. Početkom januara bi dobili još po koji dopunski čas kako bi od svega toga napravili jednu cjelinu, te su uvježbavane zajedničke probe. Većina učenika koji bi učestvovali u tim pripremama su bili bošnjačke nacionalnosti, kao i sami nastavnici. Tada, još dječak, i nisam najbolje shvatao šta sam ustvari primoran da radim. Učestvovao bih u pripremama, mada sam pri samom recitovanju Svetosavske himne osjećao sam da nešto nije u redu. Najčudnije mi je bilo kad bi došla subota u kojoj bi se održavala sama svečanost, a moj babo mi taj dan ne bi dozvoljavao da odem u školu. Mislio sam se – toliko truda i spremanja, a sad ne mogu ni da budem u publici, a kamoli da učestvujem u programu. Ista zabrana je važila za mog brata i sestre. Tada baš i nisam najbolje razumio njegovu zabranu, ali sam mu danas na tome, neizmjerno zahvalan. U prvi ponedjeljak nakon proslave, niko od nastavnika, bilo da se radi o Srbima ili Bošnjacima, se nije usuđivao da upita za razlog mog izostanka. Svima je bilo i više nego jasno, pa možda čak prirodno i sasvim normalno, zbog čega nismo prisustvovali takvoj lakrdiji od predstave. Radovalo bi me kad bih saznao da nisam bio jedini koji je odsustvovao tog dana, već je bilo još bošnjačke djece koja su prespavala „Svetog“ Savu. Iz godine u godinu, kako sam rastao i približavao se 8. razredu, sve sam bio svjesniji da sam žrtva, a posebno u periodu trajanja mjeseca decembra i januara, kulturno-prosvjetnog terorizma. Sjećam se da bih posljednjih godina tokom priprema, u horu pred nastavnikom, tokom horskog izvođenja Svetosavkse himne, samo otvarao usta ne puštajući glas, pokušavajući da na takav način dam dojam da učestvujem, a ujedno se trudeći da se sačuvam izgovaranja bogohulničkih riječi koje se ponavljaju u himni. Također se sjećam da smo usljed izloženosti pritisku kroz nametanje nečega što nam ne pripada, stvorenu negativnu energiju koristili za sastavljanje šaljivih stihova, pa donekle i uvrijedljivih, na račun „Svetog“ Save. Ostalo mi je u sjećanju da smo krišom recitovali sljedeću pjesmu: „Sveti“ Sava, s neba siš'o, svome sinu simi, s neba skinuo. Sedamstosedamdesetsedam, slatkih suvih smokava.” Danas se ne ponosim takvim načinom izrugivanja, ali sam svjestan da smo to radili iz želje da se na konkretan način, barem donekle, revanširamo onima koji nisu imali nimalo sluha za posebnost našeg identiteta.

Koliko je „Sveti“ Sava svet Bošnjacima
Ne znam sa sigurnošću zašto, ali kao dječak, „Svetog“ Savu sam zamišljao isključivo u ulozi čobanina. Slika bezopasnog dedice sa mačugom u ruci kako tjera stoku na ispašu se pojavljivala u mojoj glavi pri njegovom samom spomenu. Vjerovatno zbog sljedećeg stiha iz Svetosavske himne:

Blagodarna Srbijo
Puna si ljubavi
Prema svome pastiru
Svetitelju Savi.

Ključna riječ u strofi koja je možda utjecala na kreiranje moje slike o njemu je „pastir“. Da se ne radi o običnom bezazlenom čobaninu, uvjerio sam se iz sljedećeg. Naime, na jednom pravoslavnom internet-sajtu sam naišao na „Zakonopravilo Svetog Save o Muhamedovom učenju“. Glava 64. pomenutog Savinog zakonopravila, posvećena je – „Činu koji se vrši nad onima što se od Saracina (musliman; moja opaska), obraćaju čistoj, istinitoj hrišćanskoj vjeri.“

Čin počinje na sljedeći način (jedino sam u zagradama latinicom dodao transkripciju pomenutih imena):


Bošnjaci ne smiju dozvoliti da im se nad djecom vrši svetosavski teror i pokrštavanje

„… Ја тај и тај, рекав име, данас од Сарацинa приступајући хришћанској вери ни из какве нужде или беде, нити са преваром или са лицемерјем, него из све душе и срца чиста и искрена, љубећи Христа и веру Његову, одричем се све вере сарацинске (islama), и проклињем Моамеда који се и Мухумет зове, кога Сарацини (muslimani) поштују као апостола Божијег и пророка.

Проклињем Алима (vjerovatno se misli na Aliju r.a.) зета Моамедова по кћери, и Апупикерта (Ebu Bekr r.a.) и Вукикера (vjerovatno se opet misli na Ebu Bekra r.a.), и Умара (Omer r.a.) и Талхана (Talha r.a.) и Апупакра (opet Ebu Bekr r.a.), Садикина (Es-Sidik znači iskreni i jedan je od nadimaka za Ebu Bekra r.a.) и Мавију (Muavija r.a.) и Зупеира (Zubejr r.a.) и Авделана (ne znam na koga se misli. Možda na Abdullaha ibn Zubejra r.a.) и Зеита (Zejd ibn Sabit r.a.) и Изита (ne znam na koga se misli) и Саита (ne znam na koga se misli) и Утмана (Osman r.a.) и све остале сувернике и сараднике и наследнике Моамедове.

Проклињем Задизу (ne znam na koga se misli) и Аисеју (Aiša r.a.) и Зејнепу (Zejneb r.a.) и Омелтуну (vjerovatno se misli na Ummu Kulsum) – прве и најскврнавије од жена Моамедових; и Фатуману (Fatima r.a.) кћер његову.

Проклињем звани Куран, односно читав спис Моамедов, који лаже кад говори да га је архангел Гаврило њему снео. И читаво учење и законе и потајена казивања и тајне и предања и хуле његове.

Проклињем учење Моамедово, које говори: Христос није син Божји, већ апостол и пророк, јер Бог рече да нема заједничара и сви који Христа чине Његовим заједничарем биће мучени у паклу огњеном.

Проклињем прљаве и нечисте заповести Моамедове о молитвама, којима и ово додаје: да, ако не нађу обичну воду, узму ситан песак и њиме потру своја лица и руке.

Проклињем учење Моамедово о саздању човека, у којем каже да је човек био саздан од земље и од капље, од пијавица и од мешавине: и да се човеку, када је саздан био, по наређељу Божјем поклонише сви други анђели, а једино се сотона не покори, не поклони се.

Изнад свега проклињем бога Моамедова за кога каже да је само он бог – један бог искован, који не рађа нити је рођен, нити је ико био сличан њему. Све, дакле, што је речено, и тог самог Моамеда и његовог скованог бога, проклињем и одричем их се.

И тако, из све душе и срца и истините воље приступам к вери хришћанској. Ако са лицемерјем и неискреношћу ово рекох, не са сведушном вером и срцем љубећи Христа, нека будем клет и проклет, и душа моја нека буде стављена са сотоном и са бесима.“

Namjerno sam ostavio originalni tekst pisan ćirilicom, jer sam siguran da su Srbi sve nas vrlo dobro podučili ćiriličnom pismu. Na tome im se zahvaljujem, jer je ipak u pitanju korisno znanje. Gore navedeno je samo jedan dio iz, kako je Srbi nazivaju – „Svetosavske anateme“, koja se prostire na čitave četiri stranice, tako da sam bio primoran da ovdje navedem samo ono što mi je bilo „najzanimljivije“. Čitajući je, dolazimo do neminovnog zaključka da je „Sveti“ Sava ustvari bio jedan običan mrzitelj islama i muslimana. Što bi današnjim žargonom rekli – islamofob par excellence. Njegova mržnja prema islamu i muslimanima je toliko izražena, da mu čak i abdest i tejemum smeta, pa ih grdan proklinje i kune. Da li su i u kolikoj mjeri, u posljednjem počinjenom genocidu nad Bošnjacima, zločinci nalazili inspiraciju i u čitanju gornjeg štiva – pitam sebe i vas?

Pitanje za historičare
Nakon čitanja „Svetosavske anateme“ postavljaju se najmanje dva, po meni vrlo zanimljiva i pertinentna pitanja:

– Pojedini Srbi se vrlo često pravdaju da islam i muslimane mrze zbog 500-godišnjeg robovanja Turcima. Ako je to tačno, odakle onda ovolika mržnja u prsima „Svetog“ Save, koji važi za prosvetitelja srpskoga naroda, ako svi vrlo dobro znamo da je dotični „srpski pastir“ živio negdje od 1174. pa do 1236. godine. Dakle, znatno prije nego li su Turci počeli sa prodorima na Balkan (Marička bitka 1371. godine)? A opet želim podsjetiti da turska islamizacija Balkana koja je očuvala tuđe bogomolje, jezike i običaje, nimalo ne sliči, na primjer, španskom pokrštavanju Južne Amerike usljed kojeg je satran svaki trag njihovih prethodnih religijsko-ideoloških ubjeđenja, uključujući i jezike koje su govorili.

– Drugo pitanje je sljedeće: ako se tvrdi da je islam na Balkan došao prodorom Turaka, iako u selu Mlike u Gori, na Kosovu, postoji džamija sagrađena još 688. godine po hidžri, a na starim temeljima je natpis da je Ahmed-aga Pir obnovio džamiju 1238. godine (podsjećam, „Sveti“ Sava umro dvije godine ranije), što svjedoči i tarih džamije, za koje to Saracine (muslimane), „Sveti“ Sava piše i objašnjava u detalje čin njihovog eventualnog obraćanja ka „čistoj, istinitoj hrišćanskoj vjeri“? Ko zna, možda nije bio samo islamofob, već i vizionar?

Odgovori stručnjaka na ova pitanja, bi u velikoj mjeri, siguran sam, doprinijeli da se redefinišu neke ranije teorije i tvrdnje koje su utjecale na nastanak i ukorijenjavanje srpske patološke mržnje prema islamu i muslimanima.

Bošnjačka djeca su žrtve agresivne pravoslavizacije
Lično sam vrlo sretan što moj potomak neće biti, ako Bog da, primoran da prođe kroz isti Svetosavski mlin, kroz koji sam prošao ja i mnoga druga bošnjačka djeca. Ali kada se setim da i dan-danas u Srbiji i Sandžaku, mnoga djeca doživljavaju isto, onda sam i više nego li ubijeđen da je kulturno-prosvjetna autonomija Sandžaka naša prijeka potreba, kako bi između ostalog sačuvali naš mladi naraštaj od agresivne pravoslavizacije, koja je nažalost na snazi i u Republici Srpskoj, a ogleda se između ostalog i kroz slavljenje „lika“ koji je još gotovo prije 800 godina prokleo i njih i sve njihove svetinje. To je također u interesu pripadnika srpskog naroda, jer na ovakav način, kroz zanemarivanje multikulturnog karaktera Srbije i nametanje, u ovom slučaju „Svetog“ Save bošnjačkoj i drugoj nepravoslavnoj djeci, dovode ih u vrlo nezgodnu poziciju, kako osnovce tako i njihove roditelje. Kod djece će to opet izazvati u najmanju ruku „klepanje“ uvrijedljivih stihova na račun „Svetog“ Save, dok će kod njihovih roditelja produbljivati osjećaj da Srbija nije njihova država, iako je sigurno da su oni njen autohtoni narod. Na Kosovu taj proces sveopće diskriminacije i duplih standarda na svim nivoima, čije su žrtve bili ponajprije Albanci, pa u nešto manjoj mjeri i kosovski Bošnjaci, nije na vrijeme zaustavljen, tako da se danas u „kolijevci Srbije“ gotovo isključivo ljuljaju Albanci. Pametan je onaj ko uči iz tuđeg primjera – narodna je izreka.

Da ne bi sve ove uvrede i kletve izrečene na račun islama, muslimana i njihovih svetinja od strane „Svetog“ Save, izazvale istu reakciju kod čitatelja pa da, ne dao Bog, neko izrekne ili napiše nešto uvrijedljivo na račun pravoslavnih svetinja, umjesto zaključka ću navesti kur’anski ajet, koji na najbolji način ukazuje kakav je pak odnos (ili kakav bi trebao da bude) muslimana prema svetinjama nemuslimana. Sušta suprotnost od onog čemu pravoslavni živalj podučava „Sveti“ Sava.

Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. – Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti. (Kur’an, sura el-En'am 108.ajet)

Link za kompletni tekst Anateme „Svetog“ Save: KLIKNI OVDJE

Autor: Muhamed Ćeman

Izvor: Bosnjaci.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

15 KOMENTARI

 1. Sandzaklija &Sandzak & Ene

  Bogumili sve i da jesu postojali u tom dobu ( sto je pitanje nekih naucnih rasprava ) nisu podizali dzamije , naime, bogumilstvo se vodilo za verom gde nije potreban objekat da bi se mogli pomoliti ili izvrsiti neki od obreda, s druge strane uredjenje bogumulske crkve je takvo da je imalo dosta slicnosti sa religijom starih Slovena ne muslimana , sto se da videti po nazivima,….. Sto se tice navoda o Slovenima u maloj Aziji za to nema pouzdanih dokaza ,vec samo teorija, zato nije pametno navoditi neproverene i nepotvrdjene podatke , sto se Dusana tice – Dusanov cilj je bio uspostavljanje srpsko – grckog carstva zato je Bosna ostavljana u drugi plan a ne zato sto nije mogao osvojiti istu , sem toga bio je u vezama sa Bosnom sve vreme koje su se kasnije i odrzala za vremena Tvrtka,za vreme Kosovskog boja , ….pa do pada Kljuca pod tursku vlast ( i primanje islama ) , i na kraju ene da ti kazem –
  Adam i Eva i slicna poredjenja biblisko kuranskih tumacenja dovode do razdora i do ratova kakav je i bio prilikom rasapda SFRJ , zasto bi bilo ko bio Srbin , Bosanac, Hrvat ratovao zbog toga sto na jednom krstu Isus ima prekrstene noge na drugom jednu pored druge ili zato sto nema predstavu lica u muslmanskin bogomoljama i priznat samo kao prorok ( jer ne moze biti Isus veci od Muhameda ) ?
  Ene – rado cu doci – ali molio bih da tom prilikom obezbedis istorijske dokaze , dokumenta za neke tvrdnje moze i nekog istoricara, neko mesto gde bi mogao prespavati , pa cemo lepo sesti negde i prodiskutovati .sloziti se ili se necemo sloziti ili ce svako ostati pri svom stavu …. A sto se tice mracnjastva – mracnjastvo je vezano za zapadnu Evropu tog doba ne za nas i nase podrucje koje je tada dozivljavalo svoj uspon i bilo pod uticajem Vizantijskog kulturnog uticaja.
  a sto se Srbije tice u srednjem veku evo nekih poredneja
  svaki covek u Srbiji tog doba odvajao je 10% od prihoda i davao drzavi ( zito , mleko , meso ,…….)
  a danas imas 18% drzavi
  pa jos korigovanje tog postotka dodavanjem do 24%
  pa trenutno ova poskupljenja
  pa uvodjenje novih poreza skupljih za 50%
  tako da veruj mi radije bih se vratio u taj ,,mracni” srednji vek nego da dozivim da dodje neki poreznik i kaze da ako imam 3 krave u stali 1-u dam drzavi i slicno kao sto je bilo posle IIsv,rata a na to se ide.
  znaci tesko je svim gradjanima u zemlji sem onima koji su na vlasti , a nije mi jasno sta narod vise ceka? i zbog toga svaka razlika bio neko ove ili one vere ne treba gledati na to na taj nacin , istorijske rasprave su za uz sto jelo i pice , ali posto nece biti vise ni sta da se jede treba preci preko sitnih nesuglasica i zivot uciniti boljim , a da li ce neko krenuti za Svetog Savu ili Muhameda to je nebitno i ne treba biti bitno jer nece ni jedan ni drugi sutra hleba dati nasoj deci dok odredjeni politicari , muftije i njima slicni pozivaju na raskol i rat dok su im stomaci puni a iz dzepova ispadaju pare .

  • cudi me da ne znas da se naziv mracni srednji vijek odnosi na zaostalost u duhovnom intelektualnom i naucnom smislu a nema veze sa ovim o cemu ti govoris. sta je bio razlog tome? stav crkve da se njena ucenja moraju slijepo slijediti da se ne sme razmisljati a kamoli istrazivati i baviti se naukom. koliko je ucenjaka i naucnika u tom periodu ubijeno. u tom periodu je ta crkva na koncilima znatno izmijenila i iskrivila temeljna biblijska ucenja izmedju ostalog mariju proglasila bogorodicom a isusa sinom bozjim iako u bibliji ne postoji ni jedna recenica koja to jasno kazuje. ali u pravu si na ovim prostorima su se ratovi vodili zbog neslusanja i nerazumevanja drugog i drugacijeg. mi bosnjaci muslimani imamo stav po tom pitanju:u onome u cemu se razlikujemo postovacemo se i svako ima pravo da privatno misli i zivi kako hoce a tamo gde moramo zajedno postovacemo univerzalna nacela i radicemo zajedno za dobrobit svih jer ne moze samo jednima biti dobro. ali vi svojim osporavanjem svega sto nas razlikuje od vas remetite slogu. pustite nas da budemo ono sto hocemo pa cete upoznati nasu dobru stranu.

 2. u selu Mlike u Gori, na Kosovu, postoji džamija sagrađena još 688. godine po hidžri znaci kad 1310god sto nema govora o tome jer su tim prostorom u to vreme gospodarili Srbi

  Muhamed Ćeman – autor ovog teksta bi trebao da nauci nesto o drzavnosti – naime zivis u Srbiji imas da postujes ustrojstvo drzave ili ima da te nema! to da te nema znaci da se na ovaj nacin bavis nicim drugim do terorizmom
  , e sad jedno pitanje za tebe – pises cirilicom i latinicom dakle lepo smo te iskolovali , govoris Srpskim jezikom, dakle ti si Srbin mali , a ako ti je do rata i krvi uzmi noz pa zakolji sam sebe i ne huskaj ove mlade i neuke koji nemaju pojma o tome a dace BOG da dodjem da vam u sandzaku malo odrzim par lekcija iz istorije cisto da naucite kako valja a ne bajke da se pisu zbog kojih se glava gubi i mrznja postice

  sem toga 1 argument koji ne mozes ga poreci

  1. Islam – pocinje svoje stvaranje 622g.n.e po hriscanskom kalendaru

  to znaci da je ako uopste uzmemo postojanje vere kao nesto tako esencijalno i posebno sto vas* definise ( *vas mislim na koje veruju u veru bilo koje vrste na taj nacin dozvoljavajuci da budete iskorisceni od strane zelenasa , politicara i koga vec .. ) opet je HRIscanstvo starije 622g i vi tu ne mozete nista .
  dakle

  pomoli se Bogu i Isusu Hristu I Svetome Duhu za tvoje spasenje jer ti sapsenja samo presveti Hriscanski Bog moze dati za raliku od onog vaseg kako se zvase ?

  • Na kratko da dgovorim na neke stavke, pošto nemam vremena za gubljenje …

   Prvu džamiju u tom periodu na Gori su donijeli BOGUMILI.

   Bogumilstvo je bio pokret vjerski koji je zahvatio cijeli svijet. Između ostalih i Bliski istok i Blakan i Evropu.

   Kada je halifa protjerao neke bogumile iz Sirije, oni su došli na prostor današnje Gore i sa sobom i donijeli običaj pravljenja džamija.

   Nemanjići su bili nemoćni da se odupru bogumilima, i starosjediocima i došljacima. Jedina država i narod koji su na državnom crhu primili ovu vjeru su bili Bosna i Bošnjaci.

   Dušanu nije bilo u interesu da za svoje neprijatelje ima Bogumile u tom trenutku, mada je bezuspješno pokušavao da osvoji Bosnu.

   Otuda i veza između Granaca i Bošnjaka, jer su se usavezili u svojoj vjeri i u Borni protiv Pravoslavaca.

  • 1 argument se moze poreci. islam pocinje sa stvaranjem prvog coveka adama i on i svi do isusa i isus su muslimani. a vi ste zagubili i namerno iskrivili svoje knjige i nemate autenticnu bibliju koju je napisao ili izdiktirao isus nego slijedite ono sto su vam uglavnom u srednjem vijeku poznatom po mracnjastvu zbog toga sto je crkva zabranila svako razmisljanje istrazivanje i nauku i poturala vam u bibliju i religiju ono sto je njoj odgovaralo. svakako dodji ali da ti mi odrzimo lekciju iz mnogih oblasti zivota. srbija je izgleda jos u tom mracnom srednjem vijeku.

 3. Euzubiljahi-minne-sejtaniradzzim.(sacuvaj nas boze od prokletog sejtana)

  Dragi Allahu sacuvaj nashu decu od sejtana koji je u nashim redovima ,a od sejtana kojeg vec znamo cemo se cuvati nekako sami ali uz tvoju pomoc.Sacuvaj nas boze od laznih dusebriznika koji su nas prodali za ministarske fotelje.Sacuvaj nas boze od kockara koji u ime sejtanovo rade a predstavljaju se beogradskim muftijama.Sacuvaj nas boze nas i nashu decu od ljudi koji rade za ministarsku platu a predstavljaju one koji ih nisu odabrali
  AMIN
  EL fATIHA.

 4. А и с обзиром на то да сви сада сложно лају на ћирилицу,нека ми неки геније аргументовано каже од када је то латиница бошњачко писмо,када на старим сликама ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА пише ћирилицом.Погледајте старе слике Пазара да видите које се писмо користи.Ви бисте сада прихватили и кинеска слова,само да се разликујете од Срба.Јадно

  • pa svako ima pravo da bude ono sto hoce a zanimljivo srbin da bude niko nece. svi hoce da se razlikuju od vas i da budu sto dalje od vas. ne znam zbog cega ti ako znas reci.

 5. posto SvetiSava proklinje “Ако са лицемерјем и неискреношћу ово рекох, не са сведушном вером и срцем љубећи Христа, нека будем клет и проклет, и душа моја нека буде стављена са сотоном и са бесима.” , ja Boga molim da mu Allah primi dovu i da bude proklet i da zavrsi u najvecem stepenu Dzehenema zbog svih ovih lazi koje je iznio protiv Poslanika i Islama ! Alahu dragi ucini da ovaj mrzitelj Islama gori vecito u vatri a nas Muslimane ojacaj i uputi na pravi put,eto to mu ja zelim za Savindan !!!

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.